Patenty so značkou «způsob»

Strana 136

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů adamantanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254725

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Vodička Luděk, Janků Josef Csc

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: geminálních, adamantanu, přípravy, dihalogenderivátů, způsob

Text:

...vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených přikladech.K 5 q (33 mmol) adamantanonu se přidá 10 g (48,1 mmol) thionylbromidu a směs se ponechá stát při teplotě místnosti 1 h. Poté se přebytečný thionylbromid za vakua oddestiluje. Zbytek se rozpusti V hexanu, hexanový roztok se promyje vodou, vysuši a hexan se oddestiluje. ZiskáK 3,3 q (19,9 mmol) 1-hydroxy-4-adamantanonu se přidá 50 g (420 mmol) thionylchloridu a směs se vaří pod zpětným...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B05B 15/12, C09K 3/32

Značky: odlučování, mokrým, kapalina, výroby, kabinách, způsob, její, odlučováním, přestřiků, nátěrových, stříkacích

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Způsob výroby obalovaných sazenic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254721

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Zdeněk, Cerha Vladimír, Tomeš Zdeněk

MPK: A01G 9/10

Značky: způsob, provádění, sazenic, výroby, tohoto, obalovaných, způsobu, zařízení

Text:

...sebe absorbuje živiny obsažené V substrátu, takže u ní se není třeba obávat šoku koŕínků sazenice přiPředmětem vynálezu je i zařízení k výrobě obalovaných sazenic. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává z formy obalu, kterážto forma je uložena uvnitř vnějšího pláště. vnější plášť je nahoře opatřen uzavíracím víkem, v dolní části odsávacím potrubím a přívodem stlačeného vzduchu. Vnitřek děrované formy může být pro snadnější odsávání přebytečné...

Způsob emulgace vodonerozpustných barvotvorných složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254718

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vít Václav, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: emulgace, barvotvorných, složek, způsob, vodonerozpustných

Text:

...rozpouštědla, ale nízkovroucí rozpouštědlo se oddestiluje z roztoku ještě před emulgací. Vodonerozpustná látka, která se rozpustila ve vysokovroucím rozpouštědle za pomoci nízkovroucího rozpouštědla se po jeho úplném nebo částečném odstranění již nevylučuje z roztoku. Roztok se rozmíchá pomocí kavitačního míchadle při teplotě 30 až 90 °c s vodným roztokem želatiny. V samotném vysokovroucím rozpouštědle se složky ve výše uvedeném...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červenka Jan, Čermák Ján, Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C02F 11/00, C02F 1/04

Značky: kejdy, exkrementů, zpracování, zvířat, užitkových, způsob

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Způsob praní filtrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254713

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčík Jaroslav, Fuchs Petr

MPK: B01D 23/24

Značky: filtru, provádění, způsobu, zařízení, praní, způsob, tohoto

Text:

...potrubí lg pro přívod směsi vzduchu a vody a 2 horní části odlučovací nádrže li. Potrubí § injektoru Q je připojeno ke spodní části odlučovací nádrže lg. Přívod hnací vody 3 spojuje injektor 6 s čerpadlem 2. Sání čerpadla je opatřeno uzávěrem lg a je připojeno k odlučovací nádrži14. Do sání je dále zaústěn.přívod prací vody 3 s uzávěrem ll.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoNa ohr. 1. znázorněné zařízení je poháněno vodou dodávanou...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí z lidských a zvířecích zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254706

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Otakar, Sanitrák Jaroslav, Čoupek Jiří, Motyčka Karel, Jandová Anna, Pekárek Jan

MPK: G01N 33/577

Značky: zvířecích, imunologicky, způsob, nádorů, přípravy, frakcí, funkčních, zhoubných, lidských

Text:

...ribonukleové kyseliny a sice V defi novatalném množství ng na ml).způsob podle Vynálezu vede k získání materiálu s vyšší selektivitou a imunologickou aktivitou při menší spotřebě biologického Výchoziho materiálu a Významné nižším šumem akcesornich proteinových makromolekul. Na rozdíl od jiných způsobů přípravy imunologicky aktivních frakcí se podle Vynálezu získá orgánově specifický antigen.Získané frakoe jsou použitelná jako antigeny k...

Způsob stanovení koncentrace kyselin a uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254705

Dátum: 15.01.1988

Autori: Švandelík Ivan, Švandelík Jaroslav

MPK: G01N 7/18

Značky: kyselin, způsob, koncentrace, stanovení, uhličitanu

Text:

...výstupom formou elektrického signálu nebo tlaku.Příkladem postupu podle vynálezu je provozní kontrola obsahu uhličitanu sodného v roztoku činidla pro eluci uranu 2 iontoměniče. Roztok činidla je kalný zejména recyklováním vody, nečistotami v průmyslovém uhličitanu sodném a přítomností dalších solí. Roztok má teplotu 20 až 60 OC. Kontrola obsahu uhličitanu sodného se provede tak, že do plynotěsné uzavíratelné nádoby o objemu 200 ml se plní 100...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pech Ladislav, Pilný Miroslav, Jasanský Slavomír, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 63/28

Značky: výrobe, zpracování, dimetyltereftalátu, způsob, rektifikací, zbytků

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Pražák Václav

MPK: C07C 43/04

Značky: oxibenzinu, způsob, terc.alkylmetylétery, výroby, obsahujícího

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Volf Radko, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Vrbová Eva

MPK: C12N 11/04

Značky: přípravy, hybridní, způsob, resp, elektrody, enzymové

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Způsob přípravy enzymové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254644

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrbová Eva, Marek Miroslav, Káš Jan

MPK: C12N 11/04

Značky: elektrody, enzymové, způsob, přípravy

Text:

...krátkodobým působením minerálnich kyselín nebo dlouhodobým působenim organických kyselín, působením denaturačnich činidel (např. močoviny), proteolytických enzymů (např. pepsinu) nebo i pouhým opakovaným zmražovánim a rozmražováním kolagenovýchmembrán ve vodných roztocích.Způsobem podle vynálezu se na aktivovanou kolagenovou membránu aplikuje enzym či směs enzymü určených k imobilisaci a poté se přidá bud samotný roztok glutaraldehydu, nebo V...

Způsob koncentrace a purifikace viru parotitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254637

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grubhoffer Libor

MPK: C12N 7/02

Značky: purifikace, koncentrace, způsob, parotitídy

Text:

...zvláště pak jako antigen pro nejrůznějěí uspořádání enzymové imunoanalýzy specifických protilátek izotypů IqG a IgM včetně přímého značení peroxidázou. osvedčil se též při imunizacích k získání hyperimunního zvířecího séra i imunních myší k produkci monoklonálních protilátek.Kuřecí emhrya (KE) jsou ve stáří B dní infikovány virem parotitidy (Bav), laboratornímkmenem Enders. Očkovací dávka Pav je 1042 infekčních jednotek v 0,1 ml...

Způsob výroby technické vnitřní soli 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové kyseliny prosté chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254634

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kohoutek Václav, Hromádko Zdeněk, Horyna Jaroslav, Šálek Jaroslav, Popová Eva

MPK: C07C 143/58

Značky: prosté, výroby, 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové, vnitřní, chloridů, způsob, kyseliny, technické

Text:

...solí 2,4-diamino-1,3,5-trimethy 1 benzen-6-sulfonové kyseliny s bromaminovou kyselinou dochází vlivem přítomných chloridovýchaniontů k průběhu vedlejši reakce znázorněné schématemo H 2 o NHZ 803 M SO 3 Na ©O cr a © 0 © o Br 0 clVzniklá sodná sül kyseliny 1-amino-4 ~chlorantrachinon-2-sulfonové vykazuje výrazně sníženou reaktivitu halogenu takže se tento produkt při kondenzaci prakticky neuplatní. Se stoupající koncentrací chloridových...

Způsob separace 2-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254633

Dátum: 15.01.1988

Autor: Víšek Luboš

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, 2-naftolu, separace

Text:

...například polyisobutylensukcinetyldmiLh V parafinovém oleji, přičemž se jedná o hmotnostni, 2 ~naftol difunduje povrchově aktivní látkou, která stabilizuje emulzi, rozpouští se v organické fázi emulze a je reextrahován uvnitř emulze roztokom hdyroxidu sodného za současného vzniku 2-naftolátu sodného, který je V organické fázi emulze nerozpustný.způsobem podle vynálezu se postupuje tak, že emulze připravená intenzivním promícháváním...

N-(4-(6-Purinylthio)butyl)-N-nitrosomočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254631

Dátum: 15.01.1988

Autori: Řežábek Karel, Kotva Rudolf, Pokorný Stanislav, Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 473/38

Značky: n-(4-(6-purinylthio)butyl)-n-nitrosomočoviny, výroby, jejich, způsob

Text:

...dobu života léčených zvířat na 138 .N-/4-(6-Purinylthio)butyl/-N-nitroso-N,N-dietylmočovina (I, R 1 RZ etyl) byla účinná vůči Yoshidovou ascitickému sarkomu u krys kmene Wistar (v dávce 100 mg/kg p.o. prodloužila dobu života léčených zvířat na 156 a v dávce 200 mg/kg p.o. na 220 0) a vůči asoitickámu sarkomu 37 u myší kmene H (v dávce 100 mg/kg p.o. snížila velikost nádoru léčených zvířat na 51 . U sarkomu S 180 v jednom ze dvou pokusu...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Večerka František, Mačka Miroslav, Vyoral Leopold, Pleska Alexander, Hašková Věra, Sufčák Miloslav, Reiss Jiří, Petrů Vladimír, Čermák Jiří

MPK: C08F 236/10

Značky: roztokové, konjugovaných, způsob, vinylaromatickými, uhlovodíky, dienů, kopolymerace

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 254629

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Ján, Hájek Milan, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl

MPK: C07C 53/19

Značky: kyseliny, způsob, výroby, 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Text:

...povahy katalyzátoru nebo v případě jeho žádoucího odstranění 2 reakční směsi je vhodné katalytické množství kyseliny, činící zpravidla 1 váh. na vychczí ester, neutralizovat. vhodnými neutralizačními činidly jsou např. uhličitany alkalických kovů jako je Na 2 C 03, KHC 03, NaHC 03, CaC 03 nebo Cao ap. Zvláště výhodné pro průmyslové provedení katalýzy transesterifikační reakce je použití kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit filtrací...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: zplyňováním, generátorového, získaného, dehtových, plynů, zbytků, předčištění, způsob, ropných

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob výroby bílkovinného hydrolyzátu ze syrovátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254626

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pivcová Jitka, Hušek Vladimír

MPK: C12P 21/06

Značky: syrovátky, hydrolyzátů, bílkovinného, způsob, výroby

Text:

...jako nutričního zdroje peptidů a volných aminokyselín při fermentačních procesech a obecně v biotechnologii. Výhodou způsobu podle vynálezu je použití všech bílkovin syrovátky, které nejsou zcela odděleny od ostatních složek syrovátky, jako je zbytkový obsah laktözy, kyseliny mlěčně, zbytkový obsah kaseinu.a jeho degradačních produktů a minerálních látek. Obsah těchto látek lze regulovat v širokém rozsahu ultrafiltrační technikou včetně...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254624

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nečas Miroslav, Přidal Jiří, Šálek Jaroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/16

Značky: výroby, mědi, bázi, přípravek, ftalocyaninů, pigmentový, způsob

Text:

...a (III) je R alifatický nasycený nebo/a nenasycený o počtu atomů uhlíku B až 24 a n je 2 až 4. Uvedený pigmentový přípravek se podle tohoto vynálezu vyrábí mletím ftalocyaninu mědi beta modifikace ve vodné suspenzi při teplotě 20 až B 0 °C a k umleté disperzi ftalocyaninu mědi se přidají sloučeniny (nebo jejich směs) obecnéhovzorce (I), (II) a (III) při pH 1 až 8, při teplotě 20 až 100 °C, načež se po vymíchání směsi produkt separuje,...

Způsob přípravy benzoguanamindichromátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254623

Dátum: 15.01.1988

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 251/18

Značky: způsob, přípravy, benzoguanamindichromátu

Text:

...výrazným snížením odpadů(především kyseliny octové, která je reoirkulovánà zpět do procesu ve formě matečného roztoku) bez nároků na regeneraci rozpouštědla, sniženim spotřeby Cr 03 bez změny kvality pro duktu a vyšší hygienou práce. HPříprava benzoguanamindichromátu je provozně velmi jednoduchá a aparaturně nenáročná. Vyžaduje dle realizovaného objemu produkce pouze kotel či jinou nádobu v nerezovém či smaltovaném provedení (ocel tř. 11) se...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomola Libor, Toman Jaromír, Čepický Miloš, Pscheid Jiří

MPK: C07C 69/66

Značky: vysoké, výroby, čistote, způsob, dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254616

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, barviv, hnědých, způsob, nesymetrických, kovokomplexních

Text:

...reakce podle vynálezu umožňuje pracovat ve velmi vysokýćh výchozich koncentracich vstupních komponent II a III bez nutnosti izolace produktu I. Přodukt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti s výbornými koloristickými vlastnostmi.Výhodou zpüsobu přípravy 21 nesymetrických chromitých komplexu konstituce I podle vynálezu je možnost vysoce produktivniho využití výrobního zařízení a dostupné surovinové báze při minimálních nárocích na...

Způsob detoxikace a předčištění odpadních vod z výroby lakařských aminopryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254613

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smrčka Jindřich, Broulík Miroslav, Horna Aleš, Brabec Jan, Makovský Leopold

MPK: C02F 1/58

Značky: aminopryskyřic, způsob, výroby, detoxikace, lakařských, odpadních, předčištění

Text:

...a/nebo isobutanolem etherifikovaných močovinoformaldehydových a melaninformaldehydových pryskyřio, za současné reqenerace přítomných alkoholu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že k odpadnim vodám se při teplotě 40 až 90 OC přidá alkanizační činidlo, zejména hydroxid vápenatý, V množství 0,08 až 0,2 molu na 1 mol přítomného formaldehydu, čímž se formaldehyd aldolizaci převede na netoxickou a biologicky odbouratelnou formosu. Takto...

Způsob výroby popílkové maltoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254603

Dátum: 15.01.1988

Autor: Crhák Karel

MPK: C04B 7/28

Značky: popílkové, maltoviny, výroby, způsob

Text:

...v tom, že popílek se dávkuje do uzavřeného mlecího systému oběhového mlýna mezi výpad ze mlýna a vstup do větrného třídiče. Mlýnů a větrných třídičü může být více než jeden a popílek lze dávkovat i na samostatné vyčleněný větrný třídič jen pro třídění popílku.Rešením podle Vynálezu se dosáhne toho, že částíce popílku s jemností vyhovující hotovému produktu se oddělí ve větrném třídiči a dalšího mletí se nezúčastní. zrna hrubší se z...

Regenerát z butylkaučukové směsi vulkanizované termoreaktivními fenolformaldehydovými pryskyřicemi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hala Jindřich, Müller Stanislav

MPK: C08L 23/22, C08L 17/00, C08F 210/12...

Značky: butylkaučukové, výroby, termoreaktivními, směsi, vulkanizované, pryskyřicemi, regenerát, fenolformaldehydovými, způsob

Text:

...od 4 do 5 , naftalenů od 10 do 15 E,difenylü od 2 do 3 , antracenu od 2,5 do 3,5 , fluorantenu 0,5 , pyrenu 0,5 a aromatického oleje s elementárním složením C od B 4 do 85 , H od 12 do 13 , N od 0,1 do 0,8 , S od 3 do 4 s podílem do 30 nasycených uhlovodíků s molekulární hmotnosti 300 až 400. Dále se přidává od 3 do 6 hmotnostních dílů mikromletěho vápence a od 0,1 do 1,0 hmotnostního dílu draselného mazlavého mýdla se sušinou od 30 do...

Způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pekárek Stanislav, Loneková Helena, Rosenkraz Josef, Hájek Stanislav

MPK: G01K 15/00

Značky: systému, teploměru, měřicího, evakuování, způsob, tlakového

Text:

...způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru přes kapiláru podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se retorta měřicího systému teploměru podrobí při evakuování působení teploty ležící V rozmezí od 40 DC do l 000 °c,výhodné od 200 do 600 °C. současně s ohřevem retorty je prováděno i její evakuování stejným způsobem jako u stávající technologie. Růst teploty způsobuje růst tlaku plynu V retortě a tedy i vzrůst rozdílu...

Způsob vytvoření povrchové vrstvy a obdobných zpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Miroslav, Štěrba Jaromír

MPK: E01C 23/06

Značky: způsob, vytvoření, ploch, zpevněných, vrstvy, povrchové, obdobných

Text:

...vozovky se určí dle druhu a stáří této vozovky přihlížeje k mikro a makrotextuře jejího povrchu.Po kcnzolidaci provedeného postřiku tj. po jeho vyschnutí, které za příznivého počasí nastane za 2 až B hodin se provede pokládka kalového zákrytu. Provedený postřik živičným pojivem zvýši-odolnost regenerované vozovky proti oxidaci živice v regenerované vozovce azajietí dokonalé přilnutí kalového zákrytu k povrchu regenerované...

Způsob výroby samosíťujících termoreaktivních akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254586

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vachuda Jiří, Pobišová Miroslava, Pařízek Rudolf

MPK: C08F 4/40, C08F 220/56

Značky: termoreaktivních, samosíťujících, disperzí, akrylátových, způsob, výroby

Text:

...a zaručit hodnotu střední velikosti čéstic disperze 0,1 pm.Nejnověji bylo zjištěno, že k dosažení žádaného cíle je možné vyrábět vodné disperze v úvodu specifikovaných kopolymerů tak, že polymeraci emulze provedeme v nepžítomnosti per~ oxosloučeniny, která jinak tvoří nezbytnou součást obvykle používaného redoxního iniciačního systému.Jako iniciátcrů polymerace lze použít roztoky redukční činidel jako jsou disiřičitany....

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nedvěd Lubomír, Focht Miroslav, Chrudimský Petr, Svoboda Jan, Partyngal Zdeněk, Novák Jaromír, Mitera Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Hammerbauer František

MPK: F23G 7/06

Značky: spalovaného, energie, tepelně, zvýšení, přenosu, plamene, paliva, způsob

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Způsob naturalizace amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

MPK: C01C 1/00

Značky: naturalizace, způsob, amoniaku

Text:

...vyšší cirkulaoí roztoku. Je tedy výhodné pracovat při maximálním reálném průtoku cirkulačního roztoku.Přsbytečné teplo je možno ovládat chladičem umístěným v zásobníku, nebo je možno chladit pouze nastřikující roztok. Rovněž je možno kyselinu předchladit a tím částečně snížit nároky na vlastní odvod reakčního, popřípadě kondenzačního tepla. V případě, že se absorbuje menší množství amoniaku, postačí na odvedení reekčního tepla ztráty do...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Picek Miroslav, Čermák Miroslav, Chramosta Josef, Schlixbier Michal, Kroupa Václav

MPK: H01F 41/10, H01F 15/10, H01F 27/06...

Značky: způsob, spojování, měděných, vinutí, sběrným, vodičů, pásem, transformátoru

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Způsob řízení nástřiku chladiva do výparníku chladicích zařízení a tepelných čerpadel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 39/02

Značky: tohoto, provádění, způsob, řízení, zařízení, chladicích, výparníku, způsobu, chladiva, čerpadel, nástřiků, tepelných

Text:

...v celé délce záchytnou tvarovanou lamelou, umsítěnou na zadní stěně potrubí proti vyústění nátrubkuZpůsob a zařízení k náetřiku chladiva do výparníku podle vynálezu umožňuje vyššívyužití teplosměnné plochy jejím úplným zaplavením kapalným chladivem. Dobré podmínkypro intenzivní přestup tepla ve výměníku umožněné tím, že na vnějším povrchu potrubí kapalného chladiva jsou odpsřující se kapky kapalného chladiva a uvnitř proudí kapalné...

Způsob upevňování trubek po celé délce otvoru trubkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254556

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bosák Přemysl, Lichý Jaromír, Říha Zdeněk

MPK: F28F 9/16

Značky: trubek, způsob, délce, upevňování, otvorů, celé, trubkovnice

Text:

...upevnění trubky může tedy ojít k poškození trubky a ztrátě těsnosti spoje.Tyto nevýhody odstraňuje způsob upevnění trub po celé délce otvoru trubkovnice podle vynálezu. Podstatou Vynálezu je, že počátek trubky v otvoru se před provedením tavného svaru upevní rozválcováním na přesně určenou délku tak, aby konec kuželového výběhu po rozválcováni připadl těsně před počátek upevňováné oblasti trubky při hydraulickém nebo výbuchovém...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/46

Značky: ponožkového, úpletu, pletení, řádků, způsob

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Vodná disperze s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254546

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pazderský Jiří, Šarlejová Jana, Svojanovský Jindřich, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: plnidly, vodná, způsob, disperze, její, výroby, abrazivními

Text:

...disperze se vmíchá močovinofolrmaldehydová pryskyřice, následně pojívo a nakonec se dísperze dokonale zhomogenizuje.Výhodou předmětu vynálezu je, že vodná disperze je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prášek sedimentuje jen velmi pomalu a disperzi lze zpracovávat i po dělším časovém období, až za 24 hodin od její prípravy. Viskozitu disperze lze ve vhcdném rozmezí 0,2 až 2,0 Pa.s snadno regulovat obsahem vody....

Způsob určování relativní koncentrace atomů neutrální rtuti v monokrystalech chloridu rtuťného Hg2C12

Načítavanie...

Číslo patentu: 254540

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bryknar Zdeněk

MPK: G01N 21/63

Značky: monokrystalech, hg2c12, chloridů, způsob, určování, rtuťného, rtuti, neutrální, koncentrace, atomů, relativní

Text:

...neutrâlní rtuti V malé koncentraci vykazují při teplotě 78 K modrou luminiscenci, jejíž intenzita závisí na jejich koncentraci. Při vyšších koncentracích atomů rtuti se tyto atomy sdružují ve dvojice a při vybuzení ultrafialovým evětlem jednoho z atomů rtuti vzniká tzv. excimer rtuti, jehož luminiscence se při teplotě 78 K pozoruje v zelené části spektra. Intenzita zelené luminiscenoe rovněž závisí na kcnoentraci excimerů rtuti. Měřením...

Způsob fotometrického stanovení kovového olova v materiálech pro výrobu monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254535

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: způsob, monokrystalů, kovového, fotometrického, olova, výrobu, stanovení, materiálech

Text:

...je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení kovového olova v chloridu olovnatém za použití 2,2-dipyridylu nebo 1,10-fenantrolinu ve vodněm prostředí nebo po extrakci iontového asociátu železnatých iontů s 1,10-fenantrolínem a chloristanem do směsi nitrobenzen-chloroform.Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na zkoumanou látku působí v inertní atmosféře, za teploty B 5-95 °C a v prostředí...

Vrstvené vodonepropustná geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254529

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Evžen, Folber Bohuslav, Štěpán Jiří, Vrána Vladimír

MPK: B32B 7/06

Značky: její, geotextilie, vrstvené, způsob, výroby, vodonepropustná

Text:

...A studeným svarem o pevnosti při rozlu~Způsob výroby vrstvené vodonepropustné geotextilie podle vynálezu se provádí tak, že se nejprve na textílie l, 3 vytlačuji z trysky § jednostranné povrchové nánosy 3, A polymeru ve formě taveniny a následně se mezi dvě takto upravené textílie l, 3, po jejich ochlazení a na strany s povrchovými nánosy 3, A polymeru, přivádi z trysky § spojovací vrstva Q polymeru ve formě taveniny, která se s povrchovými...