Patenty so značkou «způsob»

Strana 133

Způsob stanovení amidu kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255075

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 30/90

Značky: citrazinové, stanovení, způsob, kyseliny, amidů

Text:

...0,217Rf citrazinamidu 0,46 s detekcí p-dimetylaminobenzaldehydem)(Cee A., Horáková B., J. Chromatog. ggł. (1985), str. 201 až 203) je použitelná i v kvantítavním uspořádání pro stanovení obsahu citrazinamídu. Je založena na vyhodnoceni velikosti a intenzity skvrny kyseliny citrazinově, která vznikla ze skvrny citrazinamidu přímo na chromatogramu hydrolytickým působenim detekčniho činidla. Průběh barevné reakce lze vyznačit schematicky...

Způsob výroby modré skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255074

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kočová Helena, Sobotka Jiří, Kos Ladislav

MPK: C01G 3/10

Značky: modré, způsob, skalice, výroby

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že čerstvý roztok k rozpouštění mědi, připraveny smísením matečného roztoku 5 potřebným množstvím vody a kyseliny sírová, obsahuje 260 až 330 g/1 síranových iontú.Provedenou hmotnostní bilancí recirkulace matečných louhů 2 krystalizace pentahydrátusíranu měânatého a 5 použitím ternárního rozpustného diagramu systemu CuS 04 - HZSO 4 - H Obylo zjištěno, že při dodržení koncentrace síranových...

Způsob přípravy krystalograficky orientovaných krystalů na bázi halogenidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255070

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/12

Značky: halogenidů, přípravy, bázi, olovnatého, orientovaných, krystalograficky, krystalů, způsob

Text:

...připraven krystalizacĺ z taveniny nasyceně chlorem, přičemž tavenina vykazovala čistotu 7 N a byla stechiometricky dokonale čistá, tj. obsah olova a chloru odpovídal přesně poměru 12. Krystalizace byla vedena V zatavené, vertikálně uložené křeměnné ampuli o průměru 35 mm, délce 150 mm V ovzduší chloru,jehož tlak čínil při 20 OC 133 Pa. Tavenina Vyplňovala prostor ampule z jedné poloviny,její eměrové tuhnutí od jednoho konce ke druhému bylo...

Způsob výroby grafitového těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255066

Dátum: 15.02.1988

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: B32B 31/20

Značky: grafitového, způsob, výroby, těsnění

Text:

...je hotové těsnění vystaveno za provozních podmínek. Jakoukoliv vrstvou směsi přitom může být mechanická součástka.Výhodou způsobu výroby grafitového těsnění podle vynálezu je možnost výběru typu těsnění vhodného složení, které je možno vytvářet bez speciálních zařízení v podstatě přímo na místě montáže nebo oprav. Mechanická součástky jako prvek vyráběného těsnění mohou být do lisovací formy založeny předem. nebo mohou být založený tak, aby...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tichý Vladimír, Nájemník Jiří, Dvořák Luděk

MPK: C10G 9/16

Značky: uhlovodíkových, prodloužení, cyklu, provozního, pyrolýzy, surovin, způsob, kapalných

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Způsob zpracování odpadů niklových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255054

Dátum: 15.02.1988

Autori: Martínek Pavel, Roušar Ivo

MPK: C22B 7/00

Značky: zpracování, niklových, způsob, slitin, odpadů

Text:

...kyselina wolframová.zpracování roztoku prvního se provádí řízenou hydrolýzou 8,5 vodným roztokem amoniaku při teplotě 90 až 110 OC a udržováním pH V rozmezí 5,5 až 7,0. Vypadlé produkty hydrolýv zy ~ první sraženina obsahující ve 100 g odfiltrované sraženiny 10,3 g chromu, 9,2 g niklu,0,5 g wolframu, 0,6 g molybdenu, 1,4 g hliníku, 0,5 q titanu, 0,1 g železa se odfiltruje při teplotě 60 OC a získá se druhý roztok obsahující v 1 litru roztoku...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Půža Julius, Říha Jaroslav, Lancingr Josef, Rak Pavel

MPK: C02F 11/18

Značky: dehtových, kalů, zpracování, způsob, zplyňování, procesu, těžkých, uhlí

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...

Způsob přípravy bromo-jodostříbrných disperzí pro rtg materiály, určené pro snímkování bez fluorescenční folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255052

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vít Václav, Vobořil Ivan, Dostál Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: materiály, disperzí, způsob, bromo-jodostříbrných, fólie, snímkování, přípravy, fluorescenční, určené

Text:

...činil 14 g/m 3. Výsledkem byl fotografický materiál A.Disperze A vykazovala střední velikost mikrokrystalů halogenidu stříbrného d 0,495 m a průměrnou střední odchylku 0,10 m. Tvar mikrokrystalů byl neurčitý (intermediát kubickéDisperze B podle vynálezu byla připravena následovněRoztoky II a III byly přiváděny současně do roztoku I při teplotě 45 OC za michání 150 až 300 otáček/min. Rychlost přidávání obou roztoků byla shodná a taková,...

Způsob přípravy 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255050

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pomykáček Josef, Protiva Miroslav, Jílek Jiří

MPK: C07C 121/52, C07C 120/04

Značky: 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu, přípravy, způsob

Text:

...ásBu 11-Soc-Chim.Be 1 g. gg, 375. 1221 qnem.Abstr. gl. 2253, 1 gg Chem.Zentralbl. 121. I, 885) hladoe 3 kyanidem mědným v hexemethyltriamidu kyseliny fosforečné nebo v dimethylformamidu při 100 °C a poskytuje žádaný nitrilxüofca I ve vysokém výtěžku. Tato reakce je podstatou předloženěho vynálezu.Příklady uvádějí postup za použití obou uvedených rozpouštědel. Vzhledem k toxicitě hexamethyltriamidu kyseliny fosforočné je nutné považovat...

Způsob zvýšení optické jakosti výrobků z monokrystalů niobičananu lithého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255047

Dátum: 15.02.1988

Autori: Košelja Michal, Perner Bohumil, Kvapil Josef, John Václav, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/30

Značky: niobičananu, zvýšení, výrobků, způsob, monokrystalů, lithého, optické, jakosti

Text:

...dokonce ani.při kličováni, uvedený materiál nedegraduje. Je třeba podotknout, že je-li jako zdroj světla použit laser emitujici záření o vlnové délce 1070 až 1150 nm,dojde k stabilizaci, respektive pronikavému zlepšení jakosti výrobků z monokrystalů niobičnanu lithného přímo v použitém zařízení na počátku jeho používání.Způsobem podle vynálezu lze zlepšit využitelnost monokrystalů niobičnanu lithného běžně dostupné čistoty a složení pro účely...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mastný Libor, Kálalová Eliška, Skalský Jiří, Švec František

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62

Značky: roztoku, způsob, odpadních, kobaltu, izolace

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Způsob přípravy termostabilní krystalické modifikace sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2’-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255039

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/48, C09B 45/16

Značky: modifikace, komplexu, kyseliny, chromitého, krystalické, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, termostabilní, způsob, sodné, přípravy

Text:

...způsob připrevy termostabilní krystelickě modifikece.Žpůnob převedeni hydratovené formy nestebilní modifikeoe na nehydratovanou formu stabilní moditikace podle vynálenu, . spoöivá vząhřivání hydratoveně formy nestabilní moditikace vevcdnőn prostřodiłpopřípedě za přitomnosti 4 až F hmot. IàCL(vztaieno na hmotnost berviva) na teplotu 130 až 150 ° 0. Způs sob spočíva na základě odliäá rozpustnosti obou moditikací ve vodě nebo ve zředäné solenoe...

Způsob přípravy sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255038

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16

Značky: přípravy, způsob, sodné, chromitého, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, kyseliny, komplexu

Text:

...případě dlouhodobým varem v přepytku hydroxidu sodného,v druhém pak při vykyseleí minerální kyselinou je způsobem čěsteömý rozklad komplexu.Nyní bylo nalezeno, že je možno s výhodou podle vynálezu připrevit sodnou sůl 2 2 1 chromitého komplexu kyseliny 3-methy 1-l-feny 1-5-pyrszolon-4-amo-2-beoové přímo ohromaoí mononstriovő soli kyseliny 3-methylfl-Iomyl-5-Pľrazolon-4-azoäbesoové aehříváním s mravečanem ohromitým v prostředí ápro j 2 Z ....

Způsob přípravy polymethakrylátů s oligo(iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255033

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 8/32, C08F 20/36

Značky: přípravy, skupinami, oligo(iminoethylenovými, polymethakrylátů, způsob

Text:

...Podstata způsobu přípravy polymethakrylátů obsahujicích strukturni jednotky s oligo(iminoethy 1 enovými) skupinami obecného vzorce I2 255 U 33 spočívá v tom, že se alkylující derivát polymeru nebo kopolymeru 2-hydroxyethyłnethakrylátu obecného vzorce IIkde X je Cl,BrI, Ä-methylbenzensulfbnylaqkupinà,2,1 maxypropoxyskupina nechá reagovat s oligoiminoethyleny obecného vzorceVýhodou postupu dle vynálezu je vznik polymethakrylátů,které obsahují v...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šavel Jan, Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/20

Značky: snižování, rozpuštěného, způsob, sycených, kyslíku, oxidem, pivu, nápojích, obsahu, uhličitým

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Způsob výroby lehčených pryžových podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255025

Dátum: 15.02.1988

Autori: Herman Karel, Kukla Zdenek, Škubal Josef, Tylajka František

MPK: A43B 13/12

Značky: podešví, pryžových, výroby, způsob, obuvi, lehčených

Text:

...v tom, že se nášlapový díl vylisuje ve formě s obvodovým přesahem a po obvodě se opracuje až po smrštění. Náělapový díl se opracuje po obvodě spolu s nalepeným klínem.Vyšší účinek vynalezu spočívá v tom, že se nášlapový díl vylisuje s odlehčovacími dutinami a s dezěnem, čímž se sníží celková hmotnost obuvi, zabezpečí se protiskluzný účinek a zlepší se její estetický vzhled. Tím, že se nášlapové díly po obvodě opracovávají,lze je v téže formě...

Způsob výroby syntetického etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255017

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čech Stanislav, Kolář Zdeněk, Putna Zbyněk, Olejník Jaromír

MPK: C07C 31/08

Značky: výroby, syntetického, způsob, etanolu

Text:

...Hodnotu 2.1 MPa a dojde k uvolněni přibližně255 017 75 etylenu, který je v lihovodném kondenzátu obsažen. Tento vratný plyn lze přivádět přímo na sáni kompreeorů čerstvého etylenu a opětovně využít k syntéze etanoluą Výhodné je vratný plyn upravit po předchbzim vypráni ete- nolem chlazenim a odloučenim vykondenzovanýoh nečistot. K ochlazeni lze užit okružni etylen upravovaný dle tohoto vynálezu. uTakto upravený vraľný plyn lze adiabeticky...

Způsob kódování dat metodou dvojí frekvence a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255009

Dátum: 15.02.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: tohoto, metodou, provádění, způsob, frekvence, způsobu, zapojení, kódování, dvojí

Text:

...registru g je připojen na sedmou vstupní datovou svorku âl pro připojenína datovou sběrnici. Osmý vstup gg vnějšího osmibitového posuvného registru g je připojen na výstup Qlł čtvrté dvouvstupové sekce multiplexoru l, jejíž první vstup ll je připojen na osmou vstupní datovou svorku § pro připojení na datovou sběrnici a jejíž druhý vstup lg je připojen na kladný pől zdroje elektrické energie. Přepínecí vstup lg multiplexoru l je...

Způsob pro cejchování extenzometrických snímačů zejména pro měření válcovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 255004

Dátum: 15.02.1988

Autor: Odvárka Bohuslav

MPK: G01B 7/18, G01L 1/22, G01M 19/00...

Značky: cejchování, extenzometrických, válcovací, snímačů, měření, způsob, zejména, síly

Text:

...na tenzometrický dynamometr e na obr. 3 je jeho bokorys. obr. 4 znázorňuje zapojení odporových tenzometrů.Tenzometrický dynamometr g (obr. 2 a 3) tvoří měřící těleso 2, které je vyrobeno z pružinové oceli. Těleso Q má na horní i spoąní ploše vytvořena prísna 1, umožňující použít tenzometrické dynamometry g pro různé průměry kalibračních válců. V čelní ploše tělese 2 jsou profrézovány ve dvou řadách podélné průchozí uzavřené drážky§ tak, že...

Způsob regulace výstupní teploty zrnitých materiálů při fluidním chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255001

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikuš Oldřich, Stuchl Ivan, Neužil Lubomír

MPK: G05D 23/13

Značky: materiálů, zrnitých, chlazení, teploty, způsob, regulace, fluidním, výstupní

Text:

...na výstupu z chladiče, se snímá v místě il. Teplota chladicího media tz přiváděného potrubím Q se měří v místě gg, tep 3 255 801 lota přídavného media t 5 přiváděného potrubím 1 se měří v místě AŽ, přičemž teplota tg je vyšší než teplota tg.Teplota směsi obou proudů t 4 se měří v místě 51. Dále je sledována teplota media na výstupu z chladiče t 5 v místě 51 a teplota zrnítého materiálu na vstupu do chladiče t 5 v místě gg. Kromě...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Meyer Norbert, Jahn Dieter, Schirmer Ulrich, Keil Michael, Kolassa Dieter, Becker Rainer, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/90

Značky: herbicidní, účinných, výroby, látek, způsob, prostředek

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254998

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mcneil Daniel, Devlin John, Keirns James, Barsumian Edward

MPK: C07D 241/04, C07D 295/04

Značky: nových, popřípadě, výroby, bis-(piperazinyl, způsob, homopiperazinyl)alkanů

Text:

...volba rozpouštědla závisí na povaze reakčních složek.ako příklady takových rozpouštědel lze uvéstPo-užívat se mohou také aromatická rozpouštědla. Výhodné se reakce provádí -v přítomnosti činidla vázajíciho kyselinu, jako triethylasminu, uhlľčitanu alkaliokého kovu nebo hydrovxidu alkalického kov-u.Reakční teplota závisí na výchozích látkach a na rozpouštědle používaném pro tuto reakci a pohybuje se mezi teplotou místnosti a...

Synergický insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254994

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pap László, Nagy Lajos, Hegedüs Ágnes, Zoltán Sándor, Gajáry Antal, Radvány Erzsébet, Szabolcsi Tamás, Botár Sándor, Bertók Béla, Székely István, Hidasi György, Somfai Éva, Soós Rudolf

MPK: A01N 53/00

Značky: prostředek, způsob, insekticidní, účinné, synergický, výroby, složky

Text:

...LDso měřených na krysách 5 000 mg/kg a mouše domácí 0,64 mg/kg. Tento index selektivity činí pro enantiomerní pár la 50/045 111.Isomerní pár lb je méně toxický vůči parazitům než isomerní pár Ia, což je zvláště důležité. Z těchto důvodů může být insekticidní prostředek podle tohoto vynálezu používán bezpečněji, vzhledem k tomu. že na okraji ošetřované plochy a po ošetření tj. na ploše ošetřené nízkou koncentrací účinné latky nejsou parasité...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254993

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pap László, Hidasi György, Hegedüs Ágnes, Botár Sándor, Somfai Éva, Radvány Erzsébet, Székely István, Nagy Lajos, Zoltán Sándor, Szabolcsi Tamás, Soós Rudolf, Bertók Béla, Gajáry Antal

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, výroby, prostředek, složky, insekticidní, účinné

Text:

...než Ia. Tak při použití těchto dvou enantiomer nich párů na mandelinku brambor-ovou Leptinotarsa decemlineata dochází k výraznému synergismu. Tyto výsledky jsou detaiiněji diskutovány v přikladech.Na základě shora uvedených zjištění jsme prov.edli nový výběr z již známých směsi isomerů, který vedl k novému prostředku podle vynálezu.Kromě synergického účinku má prostředek podle vynálezu rovněž řadu dalších předností n představuje tudíž...

Způsob výroby nových imidů thieno-triazolo-1,4-diazepino-2-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254992

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tröger Wolfgang, Casals - Stenzel Jorge, Maucevic Cojki, Walther Gerhard, Weber Karl-heinz, Harreus Albrecht

MPK: C07D 495/14

Značky: thieno-triazolo-1,4-diazepino-2-karboxylových, výroby, kyselin, imidu, způsob, nových

Text:

...antagonisty faktoru PAF faktor aktivujIcI destičky).ak je známe, jedná se u PAF o fosfolipid aacetyl-glyceryl-ether-fosf-oryl-cholln AGEPCL který je znám jako silný medlátor lípidů LIVOIĎUÍĎCÍ se ze zvířecích a lidských proinflamatorických buněk. Takovýmíto buňkami jsou převážně basofilní a neutroťilní granulocyty, makrofágy z krve a tkání),jakož i thrombocyty, které se podílejí na zánětlivých reakcích.PAF při farmakologických pokusech...

Způsob výroby 12-aminopyridazino (4′,5′: 3,4)-pyrrolo(2,1-a)isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254990

Dátum: 15.02.1988

Autori: Reichl Richard, Schnorrenberg Gerd, Lösel Walter, Roos Otto, Ensinger Helmut

MPK: C07D 471/14

Značky: 12-aminopyridazino, způsob, 3,4)-pyrrolo(2,1-a)isochinolinů, výroby, 4',5

Text:

...skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu,nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce IIIR 1 a R 2 mají shora uvedený význam.Shora uvedená reakce se účelne provádí tak, že se výchozí latka obecného vzorce II rozpustí ve výševroucím inertním rozpouštědle, například v dimethylformaimidu,dimethylacetamidtí, chlorbenzenu, hexamethylfosfortriamidu apod., a pak se až do ukončení reakce zahřívà k varu pod zpětným chladičem s...

Způsob výroby bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254988

Dátum: 15.02.1988

Autori: Schwarze Werner, Remmel Hans, Lambertz Horst, Wolf Siegfried

MPK: C07D 251/52

Značky: výroby, způsob, bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu

Text:

...zesítění při optimální vulkanizaci a rovněž silně klesá optimální hustota zesitění při často nevyhnutelíié převulkanizaci. Ke stejnému jevu dochází, i kdyžv menší míře, při použití ostatních urychlovačů benzthiazolové skupiny sloučenin.. Tyto nevýhody Jenzthiazolových urychlovačü oníezují jejich použitelnost při vyšších vulkalnzačnítxh teplotách a obecně omezují snahu pracovníků prüníyslíi zpracnjícího kaučuk zvýšit Jroduktivitít produkce...

Způsob extrakce přírodních aromatických látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254987

Dátum: 15.02.1988

Autori: Karwowska Krystyna, Zietkiewicz Konstanty, Borkowska Maria, Kostrzewa Ewa

MPK: A23L 2/00

Značky: přírodních, způsob, zařízení, provádění, aromatických, extrakce, látek

Text:

...zaváděným.Extrakčlíí proces probíiiá zu tlaku 0,45 MPa,přičemž se .aromaticlçe látky převádêjí z kapalne fáze do extrakčního činidla po celé délce kolony. Pro větší afinitu dichlordífluormethanu k aromatickým látkám se aromatické látky kvantitativně extrahtljí z vodného pnostředí do rozpouštědla a spolu s rozpouštědlem se zavádějí do další části kolony.Díky plynné fázl rozpouštědla se rozpouštědlo koncentruje. Zbylá vodná fáze, prostá...

Způsob výroby alkoholických nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254986

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szép József, Pap Szekeres Teréz, Kárpáti Ádám, Petres Sándor, Dede László, Pap Szekeres József, Baräti Péter

MPK: C12G 3/04, A23L 2/00

Značky: alkoholických, způsob, nápojů, výroby

Text:

...hodnotou a na druhé straně umožňuje zavádění nepostradatelných komplexů bílkovin se stopovými prvky do živých organismů.Stopové prvky mohou být zavá-děny do nápoje podle vynálezu ve formě svých soli,místo destilované vody pro jejich přípravu se však také může používat přírodní vody,minerální vody a/nebo lévčebné vody nebo mořské vody.Pro přípravu alkoholických nápojů ipodle vynálezu se vedle křepelčích vajec může používat dalších bílkovin...

Způsob výroby karbamátu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254982

Dátum: 15.02.1988

Autori: Selin Johan-fredrik, Huttunen Jouko, Ekman Kurt, Eklund Vidar, Turunek Olli, Fors Jan

MPK: C08B 15/06

Značky: celulózy, způsob, karbamátů, výroby

Text:

...může být v podobě volných pľOvazců nebo tkaniny. Doba nutná pro .alwsoeťbování roztoku obvykle kolísá od několika málo sekund do několika hodin a není podstatným činitelem, za přodpoklaidu, že se k celulózovým vrláknům přidá dostatočné množství biuretu. celulóza může DľOChĚlZčšÍ amoniakovým zpracováním, například. uložená na drátěném sítě.Celulóza jaoužitá při výrobě karbamatu celulózy může být předbčžnč zpracovaná,aby se její...

Směs pro tmely s nepatrnou smrštitelností vytvrzitelná kyselinou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254981

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rauhut Klaus, Hesse Wolfgang

MPK: C09D 5/34, C09K 3/10

Značky: její, způsob, výroby, směs, smrštitelností, tmely, vytvrzitelná, nepatrnou, kyselinou

Text:

...byl tak vysoký, aby po reakci a ,popřípadě po odstranění nosného prostředku byl dostačující k dostatečnemu ředění pryskyřice. je však také možné později přidávat rez-aktivní rozpouštědlo.Skladovatelnost roztoku pryskyřice a také směsi s plnidly samotné je prakticky neomezená. Výroba tmelu se provádí výhodne bezprostredne před použitím smicháním roztoku furanové prysläyřice s plnidlem a katalyzátorem, .poprípade jejich směsi,...

Způsob výroby nových derivátů benzimidazolthiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254979

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szőke Sándor, Ghyczy Jenő, Bakonyi Mária, Scermely György, Lugosi György

MPK: C07D 235/04

Značky: benzimidazolthiolu, nových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...etha-noln a vysnši se.Výroba hydrochloridu chloridu Z-Mmethoxykiarbonyl amlno -lH-benzimistłazol-S-sulfonové kyselinyDo banky o obsahu 5 x 00 ml opatřené míchadlem se predloží 81,3 g (0,3 molu 2- methoxýkarbonyl aminM-IH-benzímidazol-5-sulf-onové kyseliny a 300 mi methanolu a potom se při teplote lmistnosti přikapává 400/0 vod-ný roztok hydroxi-du sodného až se -dosáhne hodnoty pH 7,5. Výchozí látka se rozpuesti a vylouči se sodná...

Způsob výroby esterů kyseliny aryloxyfenoxypropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254974

Dátum: 15.02.1988

Autor: Adaway Timothy

MPK: C07D 213/64

Značky: esterů, způsob, výroby, kyseliny, aryloxyfenoxypropionové

Text:

...methanolu k reakční směsi, sestávajíoí z hydroichinonového -dianiontu. nosného prostředí a vody, podporuje od~ cizistilruváni vody z reakční směsi. Nejprve destiluje methŕanol, pak následuje voda. Obvykle se methanol při-dává do reakőní .směsi v hlmotnostním množství, které je alespoň přibližně ekvivalentní hmotnostnímu množství vody, které bude obsaženo v reakčni směsi po vznik-u hydrochinonového dianidntu. S výhodou bude hmotnostní...

Způsob konstrukce replikovatelného prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254973

Dátum: 15.02.1988

Autori: Göddel David, Heyneker Herbert

MPK: C12N 15/00

Značky: klónování, replikovatelného, prostředků, způsob, konstrukce

Text:

...podvěskem mozkovým, čtli hypofýzou. Sestava ze 191 aminokyselín a má molekulovou hmotnost 21500, je tedy třikrět větší než inzulín. Až dosud bylo možno lidský růstový hormon získat pouze velmi pracnou extrakcí z omezeněho zdroje, kterým jsou hypofýzy z mrtvol. Nesnadná clostupnost této látky způsobila l omezeně použití Ipři léčbě hypofyzárního trpaslictví a nebylo možno pomýšlet na lečbu více než 50 nejnutnějších případů.Bylo by tedy...

Způsob výroby sulfátového papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254972

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nordin Bengt, Spangenberg Sven, Landquist Nils, Järnberg Torsten

MPK: D21H 5/24

Značky: papíru, sulfátového, způsob, výroby

Text:

...jednou hladicí mezerou.Způsob podle vynálezu d-osud nebyl použit při výrobě papíru a také dosud nebyly publikovány výsledky, kterých je dosahováno řešením podle vynálezu. Laboratorními zkouškami a také technickými zkušenostmi se však již prokázal kladný vliv volného sušení na schopnost papíru pohlcovat tahovou energií. Při pokusech v laboratoři,které měly prokázat výhody i nevýhody výroby papíru ve dvou vrstvách místo v jedné vrstvě při...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254971

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mcneil Daniel, Keirns James, Barsumian Edward, Devlin John

MPK: C07D 241/04, C07D 295/04

Značky: popřípadě, homopiperazinyl)alkanů, výroby, bis-(piperazinyl, nových, způsob

Text:

...skupinu, hydroxyskupinu, ester sírové kyseliny nebo ester sulfonové kyseliny,působí sloučeninou obecného v-zorce Illv němž R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, x, m, n a A mají shora uvedený význam.Tímto postupom se získávají výlučne symetrické sl-oučeniny vzorce I.Kondenzační reakce podle vynälezu se může prová-dět v přítomnostl nebo za nepřítomnostl rozpouštědla. Používat se mohou vodná nebo organické inertní rozpouštědla, přičemž v-olba rozpouštědla...

Způsob výroby derivátů 6-aryl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254969

Dátum: 15.02.1988

Autori: König Horst, Gries Josef, Friedrich Ludwig, Thyes Marco, Lenke Dieter, Rossy Philip, Lehmann Hans, Franke Albrecht

MPK: C07D 237/04

Značky: 6-aryl-4,5-dihydro-3(2h)-pyridazinonu, výroby, způsob, derivátů

Text:

...hralogenu, nebo skupinu vzorce R 7 RN»-, kde R a R znamenaji atom vodíku nebo fenylovou skupimą, ar R znamená iacylovou- skupinu s 1 až 4 atomy ulilikií nebo benzoylovou skupinu nebo R a R znamenají společně sato~ mein dusíku benzimidazol-Z-on-l-ylovou skupinu.R znamená výhodné atom vodíku, alkylovon skupinu s 1. až 4 atomy uhlíku, hydroxyskupinil, acylłovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku vv...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254967

Dátum: 15.02.1988

Autori: Baardmann Frank, Van Helden Robert, Syrier Johannes

MPK: A01N 47/28, C07D 327/10, A01N 43/88...

Značky: složky, účinné, způsob, výroby, herbicidní, prostředek

Text:

...substitueiílty nejsou příliš veliké. Substitilente-ni na heuzenovém kruhu ve významu symbolu R může být atom halogenu, výhodné atoni iluoru, chloru -nebo bromu. Při výhodném provedení vynálezu je tímto substituentem R atom chloru. Při dalším výhodném provedení představuje substiltuent R alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako například methylovou skupinu, ethylovou skupinu, propylovou skupinu, isoproupylovou skupinu, butylovou skupinua...

Způsob přípravy seskvihydrátu 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-nafthydridin- 3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254958

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ichihashi Hitoshi, Tanaka Terukazu, Imasato Yu

MPK: C07D 471/04

Značky: 3-karboxylové, seskvihydrátu, 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-nafthydridin, kyseliny, způsob, přípravy

Text:

...styku s vodou ke vzniku seskvihydrátu AT-22662 Doba zahřívčuií, závislá na teplote, je zpravidla 1.0 minut až 5 hodin. Reakce se s výhodou provádí za mícháiíí k urychlení konverze. Vzlniklé krystaly se oddělí od rozpouštědla a vysuší se stejným způsobem jako podle odstavce I a tím se získá konečný produkt.III Bezvodý AT-2266 nebo trihydrát AT-2266 se rozpustí ve vodném alkalickěm neb-o kyseléni roztoku a roztok se neutralizuje kyselinou...

Způsob přípravy 2-(2-(1,4-benzodioxanyl) )-2-imidazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254956

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chapleo Christopher Bourne, Myers Peter Leslie

MPK: C07D 405/04

Značky: přípravy, 2-imidazolinu, způsob, 2-(2-(1,4-benzodioxanyl

Text:

...bylo navrženo, .aby byl metabolismus glukózy a lipldu kontrolován bud přímo nebo nepřímo přes insulin inhibiborovým mechanismem zahrnujícím Z-adrenoreceptory Berthelsen Pittinger, Life, Sciences, 1977,21, 595. Zodrenoreceptory mohou mit roli při kontrole metabolické poruchy jako diabetu a obezitě.Konečne proximální ledvin-ové kainálky moerčat jsou bohaté na Z-adrenoreceptory,jejichž aktivace vede k zadržování sodíku Young Kubar, Eur. I....