Patenty so značkou «způsob»

Strana 132

1-Adamantyl-1-chloralkeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255245

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janku Josef, Vodička Luděk, Burkhard Jiří

MPK: C07C 13/615, C07C 13/54, C07C 13/28...

Značky: způsob, 1-adamantyl-1-chloralkeny, přípravy, jejich

Text:

...g (10 mmol) metyl~ 1-adamantylkeçonu, 4,65 g (50 mmol) 4-metylpyridinu a 6 g (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpraouje stejným způsobem jako v příkladě 1. ziská se 1,8 g (92 teorie) čistého 1-1-adamantyl)-l-chlor etylenu. P ř 1 k 1 a d 3K reakci se použije 1,78 g (10 mmol) metyl-1-adamantylketonu, 2,9 g (40 mmol) N,N-dimetylformamidu a 6 q (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpracuje stejným způsobem jako v...

Způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255244

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zikán Viktor, Vosátka Václav

MPK: C07D 237/22

Značky: způsob, přípravy, 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinonu

Text:

...snížení výtěžků finální čisté sloučeniny vzorce I.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinonu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se 5-hydrazino-6-(4-penty 1 oxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinon redukuje vodíkem adsorbovaným na Raneyově niklu v prostředí inertního rozpouštědla, výhodně etanolu, při teplotě 50 až 100 °C, výhodně při teplotě varu použitého rozpouštědla. Uvedený...

5-Brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinon a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255243

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/10, C07D 237/14

Značky: 5-brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinon, způsob, přípravy

Text:

...nižší.Bližší podrobnosti plynou z následujících příkladů provedení, které vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K roztoku 6,4 g (156 mmol) 93 hydrazinu V 80 ml etanolu se za míohání přikape roz tok 35,5 g (100 mmol) metylesteru kyseliny 3-brom-4-oxo-4-(4-pentyloxyfenyl)-2-hutenovéV 80 ml etanolu při teplotě 1 až 5 °C a auspenze se michá po dobu 1 h při teplotě místnosti. Odsátím reakční směsi a zpracováním matečných louhů po odsátí se...

Difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255231

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrkoč Jan, Koutek Bohumír

MPK: C07F 5/02

Značky: přípravy, difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý, komplex, způsob

Text:

...směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. Získan. reakční směs se rozloži nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Ećerický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří ve vakuu k suohu. Odparek se pak extrahuje horkým petroléterem a ochlazením se z roztoku vyloućí krystalický boritý komplex. Čistý dífluoro(4-metyl-3,5-heptadionato)boritý komplex se připravuj( ekrystalizacíPrůběh kondenzační reakce se...

Způsob přípravy 4-methyl-3,5-heptadionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255230

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrkoč Jan, Koutek Bohumír

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, přípravy, 4-methyl-3,5-heptadionu

Text:

...smicháním reakčnich složek a zahřivánim na teplotu 50 OC až teplotu varu reakčni směsi po dobu 2 až 10 hodin. S výhodou se reakce provádí bez přitomnosti rozpouštědla zahříváním reakčni směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. získaná reakčni směs se rozloží nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Éterický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří . ve vakuu k suchu. Odparek se pak extrahuje...

Způsob zlepšení zpracovatelnosti odpadů fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255229

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: fosforečnanových, způsob, zlepšení, zpracovatelností, odpadů

Text:

...lze vyloužít vodným roztokem o pH 8 až 9, činil atomární poměr iontů fosforu a boru 41 až 101, je výsledný produkt velmi měkký a sypký.způsobem podle vynálezu lze tak upravit odpady, obsahující fosforečnanová skla do stavu, ve kterém je lze snadno dále zpracovat.Fosforečnanové sklo o molárním složení 35 fosforečnanu hlinitého Al(PO 3)3, 22 fosforečnanu draselného KP 03, 17 fosforečnanu neodymitého Nd(PO 3)3 a 26 fosforečnanu lithného...

Způsob výroby 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255228

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bartoš Arnošt, Terč Jiří, Pokorný Miroslav, Vojtíšek Vratislav, Zíma Jiří

MPK: C07C 87/52

Značky: 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu, výroby, způsob

Text:

...je stéricky stíněna sousední metylskupinou. Snížení elektronové hustotyv jádře protonizací je zde však kompenzováno kladným indukčním efektem obou metylovýchskupin včetně případné hyperkonjugace vodíkových vazeb metylových substituentů. Tato interakce všech vlivů zpúsobuje, že nedochází k významné změně v rozložení nitroizomerů mezi protonovaným volným eminem a v acetylované formě.Tento princip byl využít při vypracování technologie. Podle...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255227

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zoula Václav, Hesoun Dušan, Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Körner Jaroslav, Smrž Rudolf

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, 2,6-dichlordifenylaminu, způsob

Text:

...rozpouštědla (toluen, ethylbenzen,xylen, technický benzin, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známými- získaný produkt je chemicky velmi čistý,- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce),- meziprodukty připravené V jednotlivých syntézních stupních jsou použitelné...

Způsob oxidace parafinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255225

Dátum: 15.02.1988

Autori: Henke Heřman, Jabůrková Anežka, Šíp Martin, Zadák Milan

MPK: C07C 51/225

Značky: oxidace, parafinů, způsob

Text:

...a uhličitého, které jsou součástí odplynu. Katalýza manganem umožňuje zvýšit konverzi, i výtěžky jsou vyšší, protože štěpení molekul parafinu probíhâ uprostřed a produkty jsou součástí oxidátu. Nevýhodou manganu pro některé aplikace je nižší viskozita oxidátu, např. pro výrobu antikorozních prostředků.Nyní bylo zjištěno, že popsané nevýhody odstraňuje oxidace parafinu podle vynálezu. Parafin o bodu tání 45 až 65 °C se oxiduje vzduchem za...

Způsob výroby 2,4-dinitrofenyl-4-aminodifenylamin-2-sulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255214

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šuška Valdemar, Vágner Miroslav, Racek Otakar

MPK: C07C 143/58

Značky: 2,4-dinitrofenyl-4-aminodifenylamin-2-sulfonanu, výroby, sodného, způsob

Text:

...95 OC během 3 až 5 hodin podle vynálezu tak, že se ke směsi obsahující 0,15 až 0,35 molu 4-aminodifenylamin-2-sulfokyseliny v 1 000 cm 3 vody přidá uhličitan sodný v poměru 0,5 až 0,9 molu uhličitanu sodného na mol výchozí látky a uhličitan vápenatý v poměru 0,5 až 1 mol na mol výchozí látky a při teplote 60 až 90 °C se pomalu dávkuje 2,4-dinitrochlorbenzen. Pak se kondenzace dokončí vymícháním při teplotě blízké 100 °C po dobu několika...

Způsob výroby dieteticko-léčebných výrobků kojenecké a dětské výživy v sladké formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255213

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kačerová Zdenka, Drbohlav Jan, Patrovský Jiří, Dědičová Libuše, Vejsada Antonín

MPK: A23C 9/123

Značky: způsob, výživy, dieteticko-léčebných, výrobků, sladké, formě, výroby, kojenecké, dětské

Text:

...a při delším uložení bude indikovat toto nevhodné zachazení sražením.připraveného pokrmu.Získané dieteticko-léčebné přípravky, určené kojencům a dětem zajiščují krytí nezbytnýchživin potřebných pro optimální růst a vývoj a navíc přídàvek užitečné mikroflory ve zvoleném druhovém zastoupení i poměru příznivé ovlivňuje složení střevní mikroflory, i když výrobekPříprava provozního zákysu se provede zaočkováním 8 smetany, potřebné do receptury...

Rounová textilie a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255212

Dátum: 15.02.1988

Autori: Prchlík Václav, Vaníček Jiří, Pecka Jiří, Heran Josef

MPK: D04H 3/12

Značky: rounová, textilie, způsob, její, přípravy

Text:

...náklady při současném zlepšení užitných vlastností takovéto rounové textilie. Při použití hořečnatých sloučenin nebo jiných pigmentů, které snižují hořlavost, lze získat rounovou textilii se sníženou hořlavostí případně lze přidávat pigmenty, které mají baktericidní účinek. Při dodatečném rozpouštění inertního pigmentu z povrchu vláken a pojiva se získá vláknitý útvar s dobrými absorpčními a filtračními vlastnostmi. Postup přípravy a použití...

Způsob svařování silnostěnných trubic případně tyčí z křemenného skla vysoké čistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255210

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dubský František, Pavlas Petr

MPK: C03B 23/207

Značky: vysoké, případně, tyčí, tohoto, provádění, trubic, způsobu, způsob, křemenného, silnostěnných, svařování, čistoty, zařízení

Text:

...je izolována vhodným vláknitýmmateriálem. Její topný element 3 na bázi grafitu vysoké čistoty umístěný ve svislé osepece l má tvar trubky s konstantním vnitřním průměrem a proměnlivým vnějším průměrem. Vhější průměr topněho elementu 3 je nejnižší v jeho střední části a směrem k oběma okrajům topného elementu g vzrůstá. K čelním plochám topného elementu g vytváří prostor Ž tvaru dutého válce, který má konstantní průměr a který je opatřený...

Způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255204

Dátum: 15.02.1988

Autori: Březina Richard, Barteček Roman, Lindovský Ervín

MPK: B21C 37/29

Značky: způsob, trubkových, vložek, zakřivených, krystalizátoru, výroby

Text:

...dochází k zvýšení výrobních nákladů a že vyžaduje složitou manipulaoi se zakřiveným trnem. Další nevýhodou je, že při tomto způsobu se bez speciálních úprav nedají použít běžné Q tvářecí stroje s přímkovou dráhou pracovního beranu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalízátor,podle vynálezu, který se provádí pomocí zakřiveného trnu tvaru komolého jehlanu tvářením za studena, kde výchozím polotovarem je...

Způsob postsynchronního ozvučování obrazových pořadů zaznamenaných na magnetickém pásu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255201

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jeníček Jiří, Berger Petr

MPK: H04N 5/782

Značky: způsob, provádění, zaznamenaných, tohoto, obrazových, ozvučování, pásu, postsynchronního, pořadů, magnetickém, zařízení, způsobu

Text:

...na zvukový monitor §.Protože pracovník nemůže provádět opravy ve více kanálech současně, může být zpožčovaci jednotka Q jednokanálová, avšak musí být vybavena na vstupu přepínačem kanálů, který je stejně jako doba zpoždění ovládán z řídící jednotky lg.Z magnetoskopu Ä je snímán čtecí jednotkou 2 a je veden do řídící jednotky lg, kde slouží k určení míst oprav. Na začátku provádění oprav je zpoždění nastaveno tak, aby pracovník slyšel zvukovou...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255199

Dátum: 15.02.1988

Autori: Holčík Ján, Fikar Jiří, Dědek Václav, Budínová Dana, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Liška František, Durmis Július, Valentíny Marian

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, přípravy, způsob

Text:

...bylo přilito 200 ml vody, vyloučená krystalická látka byla odíiltrována. Bylo získáno 24,33 g(96,4 ) morfolinu 2-benzothíazolsulfenové kyseliny 0 teplotě tání 72 °C, jehož struk~ tura byla potvrzena NMR spektry. Po rekrystallzaci z ethanolu vykazoval morfolíd teplotu tání 32 °c.2-merkaptobenzothiazol (16,7 9 0,10 mal) byl rozpuštěn při 90 °C V roztoku cyklohexyl amlnu (49,6 q 0,5 mal) a chloroformu (40 ml). Poté byl roztok ochlazen na 30 °C...

5-Amino-6-arylazo-1,10-fenathroliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255194

Dátum: 15.02.1988

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, přípravy, způsob, 5-amino-6-arylazo-1,10-fenathroliny

Text:

...zpětným chladičem a nakonec odpařena. odýarek byl pak extrahován 360 ml 2 ky. chlorovodíkové, extrakt byl přefiltrován a zalkalizován přidáním nadbytku 26 vodného roztoku NH 3. Vy 1 oučená«kryetalickÄ látka byla odsáta, promyta vodou a vysušena. Výtěžek činí 7,57 9 (92,70 2). Po rakrystalizaci z propanolu t.t. 258 až 260 °C.Roztok díazoniové soli připraveny z roztoku 260 mg (2,01 mmol) hydrochloridu anilinu ve směsi 2,0 ml 378 Hcl a 8 ml...

Způsob úpravy a regulace reaktivity fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255193

Dátum: 15.02.1988

Autori: Makovský Leopold, Kaška Jiří, Smrčka Jindřich

MPK: C08G 68/10

Značky: regulace, způsob, fenolformaldehydových, rezolu, reaktivity, úpravy

Text:

...jehož předmětem je způsob úpravy a regulace reaktivity ťenolformaldehydových rezolů pripravených kondenzací fenolu nebo jeho derivátů e formaldehydem za přítomnoeti hydroxidů alkulických kovů či zemin s jejich následnou parciální neutralizací a používaných pro pojení vláknitých/izolačních materiálů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že parciální neutralizace se provede vodnými roztoky těch anorganických kyselín či od nich odvozených amonných...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, obsahem, epichlorhydrinu, volného, nízkým, pryskyřic, přípravy, způsob

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Způsob čištění monohydrátu hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255184

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tíkalová Jana

MPK: C07D 279/06

Značky: 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4h-5,6-dihydro-1,3-thiazinu, čištění, monohydrátu, hydrochloridu, způsob

Text:

...2,6-dimethylfenylísothiokyanát jsou tak vyextrahovány do organického rozpouštědla a čirý vodný roztok obsahující hydrochlorid vzorce I se zpracuje známým postupom přes bázi, která se z vodnéhočirého roztoku hydrochloridu vzorce I uvolni přidáním vypočteného množství vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, odsaje, vysuší a převede na žádaný monohydrát hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4 H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu vzorce I...

Způsob preparativní izolace (6-3H)-thyminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255180

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kölbl Jan

MPK: C07D 239/55

Značky: preparativní, izolace, způsob, 6-3h)-thyminu

Text:

...radioaktivního (63 H)-thyminu dělí na sloupci hydrofobního specifického sorbentu, za použití 0.6 vodného roztoku čistého etanolu jako eluentu. Povrch silikagelu (kyselina tetrahydrokřemičitá H 4 Si 04) je pokryt oktadecylovými skupinami a zbytkové silanoly jsou blokovány methylovými skupinami. S výhodou lze použít sorbent SEPARON SIX-C-18.Eluovaný radioaktivní (6-3 H)-thymin se po dozimetrii a stanovení radiochemícké čistoty naředí na...

Substituované (E)-3-methylen hexahydro-2(3H)-benzofuranony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255176

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav, Weissová-schoberová Marie

MPK: C07D 307/83

Značky: hexahydro-2(3h)-benzofuranony, přípravy, e)-3-methylen, jejich, substituované, způsob

Text:

...se (Z)-isomer, je reakčním produktem směs látek obecného vzorce I, kde X značí (E)- nebo (Z)-hexahydro-2(SH)-benzofuranon-3-methylenoxyskupinu, které lze rozdělit chromatograficky.K roztoku 6 g 3-14-toluenaulfonyloxymethylen)hexahydro-2(3 H)-benzofuranonu ve 100 ml směsi aceton-voda v poměru 32 bylo přidáno 3,6 ml morfolinu a směs byla míchána při teplotě místnosti 10 hodin. Po zpracování reakční směsi bylo zíakáno 3,6 g...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, výroby, prostaglandinů

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Způsob zhotovení vakuově těsného příčného propojení dvou skleněných baněk umístěných blízko sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 255150

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: vákuové, propojení, umístěných, těsného, příčného, blízko, baněk, sklenených, způsob, zhotovení

Text:

...baňuy umísří pomocí zvláštního zařízení blízko sebe. Pak se současně obě skleněné baňky ohřejí v místech,kde má být provedeno jejich spojení. Po dosažení teploty tavení skla stěny baněk se krátkým působením tlaku plynu z vnitřní strany banök vytvoří v obou skleněných bankách současné otvory. Teplota skla v blízkosti okolí otvoru je stále udržována na teplotě tavení skla. Pomocí zařízení, ve kterém jsou obě banky drženy vedle sebe, se skleněné...

Způsob preparativní izolace (methyl-3H)thymidinu a (6-3H)thymidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255146

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mudra Karel, Kölbl Jan

MPK: C12P 19/38

Značky: 6-3h)thymidinu, methyl-3h)thymidinu, preparativní, způsob, izolace

Text:

...Povrch sorbentu je pokryt oktadecylovými skupinami, s výhodou lze použít tuzemský sorbent SEPARON SIX S 18. K dělení se používá 0,6 vodný roztok čistého athanolu. Eluovaný radioaktivní (metyl-3 H)-thymidin respektive (6-3 H)-thymidin se po dozimetríi a stanovení radiochemické čistoty naředí na expediční koncentraci a přímo expedu je.Výhody nového postupu spočívají v tom, že výtěžek radioaktivních thymidinů je v dlouhodobém průměru o 20 S...

Hnědé kypové antrachinonové barvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255144

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sotona Vladimír, Lustig Jiří, Březina Karel

MPK: C09B 1/32

Značky: způsob, kypové, barvivo, antrachinonové, hnědé, přípravy

Text:

...0 složení 35 až 40 hmot. antrachinon-1,6-disulfokyseliny,37 až 39 hmot. antrachinon-1,7-disulfokyseliny a 22 až 15 hmot. antraChin 0 n-1,5-dísulf 0 kyseliny. Do 2 140 dílú vody se vnese 1 130 dílü kyselého těsta 5 obsahem 116 dílú antrachinondisulfokyselin. Přidá se 50 dílů chloridu sodného, 420 dílú kyseliny sírová. Směs se vyhřeje na teplotu 98 DC a při teplotě 98 až 102 OC se v průběhu ZB hodín vnese pod hladinu roztok 98,3 dílů...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rajdl Josef, Novák Luboš, Přibáň Václav, Füssel Jan, Řehák Alexandr, Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto, Kysela Vladimír

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, čištění, způsob, radioaktivních, průmyslu, uranového

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dolanský Vladimír, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Veselý Ivan, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu, rafinace

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kusý Petr, Takáts Michal, Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Kliment Vladimír

MPK: F02B 37/12, B60K 15/00, F02D 33/02...

Značky: provádění, způsobu, turbodmychadla, motorů, zařízení, způsob, přeplňovacího, regulace, tohoto, spalovacího

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Tkanina zhotovená alespoň zčásti z nekonečného hedvábí a způsob její úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255107

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dražil Radko

MPK: D03D 25/00, D06C 7/02

Značky: hedvábí, způsob, alespoň, zhotovená, tkanina, nekonečného, zčásti, úpravy, její

Text:

...množstvím termoplastické disperze pouze jedna soustava nití, tj. osnova,at již hedvábná nebo předená.Po usušenĺ vytvoří disperze na vláknech vice méně souvislý film a pružné elastické spoje vznikají všude tam, kde dochází ke vzájemnému kontaktu mezi nitěmi a vlákny. Množstvim nanášené disperze a její koncentrací lze ovlivňovat množství a účinný efekt spojů. Zvyšováni obsahu sušiny disperze přes určitou mez znamená však ovlivnění...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka František, Kužniar Josef, Hušek Vladimír, Kruntorád František

MPK: C02F 11/04

Značky: odpadů, zapojení, způsob, likvidace, způsobu, provádění, tekutých, potravinářských, tohoto, ztekutitelných

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Způsob výroby jednopaticové zářivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255104

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vejmelka Jiří, Mašek Jiří, Neužil Milan

MPK: H01J 61/36

Značky: způsob, výroby, zářivky, jednopäticové

Text:

...pouze jedné čerpací trubičky. a tím ztížené vakuové zpracování. Další nevýhodou je složitá výroba tvarované trubice a obtížné pokrývání vnitřního povrchu luminoforem.Všechny nevýhody prvního i druhého známého způsobu výroby odstraňuje způsob výroby jednopaticové zářivky ze skleněné trubice pokryté na vnitřní straně luminoforem, která se rozdělí v polovině délky na dvě trubkové baňky a po vakuově těsném připojení skleněné čerpací trubičky ke...

Způsob výroby fluoridu karbonylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255099

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pola Josef

MPK: C01B 11/24

Značky: karbonylu, fluoridu, výroby, způsob

Text:

...nefokusovaným zářením kontinálního C 02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,6 pm v přítomnosti fluoridu sírového jako.senzibilátoru.Způsob výroby fluoridu karbonylu podle vynálezu vychází z levných a snadno dostupných sloučenin, které nejsou agresivni a umožňuje provést prípravu fluoridu karbonylu o vysoké čistotě ve velmi jednoduchém experimentálním uspořádání při dosažení vysokých konverzíPodle vynálezu lze výrobu fluoridu karbonylu...

Způsob získávání neželezných a drahých kovů z kolektivních polymetalických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255093

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čtvrtníček Alois, Hynek Josef, Sedlák Milan, Hrdlička Stanislav

MPK: C22B 11/00, C22B 19/22

Značky: polymetalických, získavání, kolektivních, kovů, koncentrátů, drahých, neželezných, způsob

Text:

...po tlakovém vysrážení železa obsahuje kromě zinku, mědi a dalších rozpustných siranů volnou kyselinu sírovou v koncentraci asi 70 g.1-1 v závislosti na obsahu železa V koncentrátu. Kyselina je neutralizovaná druhou polovinou vápražků, nerozpustný podíl je přidávaný k doloužení do nizkotlakého loužení a výluh slouží po rafinaci jako elektrolytPodle složení vstupní suroviny byly odzkoušeny tři základní varianty postupu pro zpracování...

Způsob výroby peptidů kontinuální průtokovou metodou v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255089

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krchňák Viktor, Lepša Luděk, Krojidlo Milan

MPK: C07K 17/08

Značky: metodou, průtokovou, výroby, kontinuální, peptidů, způsob, fázi, pevně

Text:

...na mírný přetlak (20 až 30 kPa) např. dusíkem, a spojovací hadičkou z inertního materiálu, např. teflonu, je tímto přetlakem kolona s polymerním nosíčem promývána. Průtokse tak řídí přetlakem plynu. Oba konce kolony jsou napojený na čtyřcestný ventil, jehož třetí vývod je spojen přes šesticestný ventil se zásobnímí nádobami a čtvrtý vývod je umístěn do odpadu. Přepínáním čtyřcestného ventilu po jednotlivých cyklech se dosáhne změny...

Způsob dezinfikace půdy a půdního substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255088

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jančařík Vlastislav, Kolín Stanislav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Schmíd František, Dlask Jan, Válková Olga, Tomeš Zdeněk

MPK: A01N 47/46

Značky: půdního, substrátů, půdy, způsob, dezinfikace

Text:

...olejú.Půdní substrát byl navršen do výše 0,5 až 3 m a byla provedena jeho dezinfekce roztokem Allyspolu EC 75 (s minimàlním obsahem allylizothiokyanátu 66 hmotnostních), například vpiehy pomocí dávkovacího čerpadla s injekční koncovkou, ve vzdálenosti 0,25 až 0,75 m do čtverce tak, že ošetřená hmota obsahovala 0,5 až 1,5 l přípravku na 10 m 3. Po aplikaci byla navrstvená hmota překryta černou polyethylenovou folií na dobu 14 až 35 dnů. Poté...

Rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255086

Dátum: 15.02.1988

Autori: Němeček Jan, Novák Petr, Novák Luboš

MPK: B01D 13/02

Značky: rozdělovač, elektrodialýzu, způsob, výroby

Text:

...skládání početnějšího svazku membrán a rozdělovačů.Sítka gg je k rámu lg upevněna horními vlákny gł, spodními vlákny gg a křížením gg. Horní a spodní vlákna gł, gg mají stejný kruhový průřez a jejich průměr a hustota křiženígg jsou variabilní a jsou dány požadavky na hydraulický odpor elektrodialyzéru, minimální stínění iontovýměnné membrány a tuhostí rozdělovače v souvislosti s manipulací při skládání větších svazků membrán a rozdělovačů....

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Filip Petr, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk, Macek Vladimír, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: výroby, katalyzátoru, friedel-craftsova, etylenem, způsob, benzenu, alkylaci, použití, etylbenzenu

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Jelínek Jaromír, Vitvar Milan, Ottis Jiří, Pokorný Petr, Pololáník Luboš

MPK: C08F 4/76, C08F 2/06

Značky: nepolárních, organických, polymerace, způsob, rozpouštědlech, alfa-olefinů

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob výroby tablet s časově řízenou liberací obsahující nestálou a/nebo dráždivou fyziologicky aktivní složku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255081

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlovská Eliška, Pospíšil Arnošt, Werner Jiří, Lukáč Juraj

MPK: A61K 9/22

Značky: výroby, liberací, nestálou, obsahující, časově, dráždivou, tablet, složku, aktivní, řízenou, způsob, fyziologicky

Text:

...uvolňováním železnatých iontů ze síranu železnatého vysušeného, složeného z mikrokrystalických částic v rozmezí 25-75 Amn pro jednotlivé volné krystaly nebo slepenoe těchto krystalů v rozmezí 50-250 m. Krystalické častice vysušeného síranu železnatého uvedeného rozmezi, zaručují dobrou sypnost a lisovatelnost po přídavku pomocných látek.Regulace uvolñování železnatých iontů je zajištěna pomocí vysokomolekulárních látek např. kopolymerů...