Patenty so značkou «způsob»

Strana 131

Způsob fasetování křemenných výbrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245954

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kljatis Lev Matusovie

MPK: B24B 31/02

Značky: křemenných, výbrusů, způsob, fasetování

Text:

...Dáledoohází ke zvýšení bezpečnosti prácea úspořa elektrické energie. Oproti ručnímu způsobu fesetování dochází zavedením navrhovaného řešení k zvýšení produktivity práce o 90 . .A Způsob fesetování podle vynálezu umožňuje faeetování jak kruhových,tak i pravoúhlých křemenných výbruaů, což při ručním zpracování nebylo vůbec možné.Způsob faeetování křemenných výbrueů podle vynálezu bude náeledovně blíže popsán v příkledovém provedení e...

Způsob oddělování koloidních látek a komplexů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245953

Dátum: 01.03.1988

Autori: Glušeenko Nikolaj Ivanovie, Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Kolotilenko Michail Georgijevie

MPK: C02F 1/46, C02F 1/56

Značky: oddělování, způsob, koloidních, komplexu, látek, odpadních

Text:

...koagulačními a oąidaöními látkami ke koagulaci tuhých částic, které na sebe váží elektrickým polem vzniklé elektrolytické plyny. Kromě toho dochází i k přímému chsmickámu a biochemickému působení lá tek a plynů na organické látky a mikroorganismy. Po separeoikalu, ktorý se vliven elektrorlotačního účinku hronedí u hladiny, může být tento vyhrebán hrablovýmdopravníken z elek trorlctáru a použít pro výrobu bioplynn,zbylá vyčiätěný voda, ve...

Způsob výroby interferenčních monochromatických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254894

Dátum: 15.02.1988

Autori: Doubek Jan, Mlčoch Petr, Jankuj Jiří

MPK: G02B 5/28

Značky: způsob, filtru, interferenčních, výroby, monochromatických

Text:

...ve spektru větším než Ě 1 pro viditelnou část-spektra. Tato nepřesnost navíc vzrůstá s rostoucím počtem vrstev v použité sestavě a jejich optickou tloušłkou, takže jižpro oblast nad 1 pm dosahuje nepřesnost hodnoty nad Í 2 .vznikl tedy požadavek zvýšit výtěžnost výroby přesně definovaných monochromatických filtru zpřesněním napařovacího procesu. Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je způsob výroby interferenčních monochromatických...

Způsob demolice pláště železobetonových věží tvaru rotačního hyperboloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254893

Dátum: 15.02.1988

Autor: Frýdek Lubomír

MPK: E04G 23/08

Značky: způsob, hyperboloidu, rotačního, demolice, železobetonových, tvaru, věží, pláště

Text:

...prostoru. /Spodní prstenec lze V případě potřeby rozpojit v rám~ ci odstřelu věže, ale dojde pak k určitému rozptylu částí železobetonové konstrukce./ Hlavní výhodou vynálezu je, že po odstřelu je konstrukce rozpojena natolik, že ji lze bez dodatečného rozpojování nakládat a odvážet běžnýml mechanizačními prostředky.V konkrétnímpřípaIě provedení způsobu demolice dle vynálezu byl prováděn odstřel železobetonové věže tvaru rotačního...

Způsob řízení procesu válcování na poutní stolici a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254890

Dátum: 15.02.1988

Autori: Řápek Josef, Wiesner Hubert, Mildorf Jiří, Prnka Tasilo, Bembenek Zdeněk, Pačák Jan, Pišoft Václav

MPK: B21B 17/04

Značky: provádění, válcování, poutní, způsob, procesu, stolici, zařízení, řízení

Text:

...do optimálního - předepsaného stavu.Nový způsob měření, vyhodnocování a regulace využívá k tomu účelu vyvinuté strojní a elektronické zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos měřených veličín i bezdrátový přenos elektrické energie při tom využívá vysílacího převodníku ve formě hybridního integrovaného ohvodu. Elektronické zařízení je zabudováno do válcovací stolice na třmenu válcovacího stojanu, na kleštinovém uzávěru pro upínání trnové...

Způsob odstraňování a rozpouštění titanu a titan obsahujících sloučenin z materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254889

Dátum: 15.02.1988

Autori: Diblík Jan, Suchá Anna

MPK: C01B 15/013

Značky: rozpouštění, odstraňování, způsob, obsahujících, titan, materiálů, titanu, sloučenin

Text:

...objemových dílů kyseliny fluorovodíkové,25 objemových dílů paroxídu vodíku a 25 objemových dílů vody.Reakce probíhá dle následujícího reakčního schématu Ti B 202 6 HF-łĺł- HZTiFG ZHZO H 2Probíhající chemický děj je silně exotermní, probíhá bez dodání energie, za běžných laboratorních teplot, okamžitě po styku titanu s reakční směsí. Rychlost od rozpuštění titanu záleží na síle jeho vrstvy. Je-li vedle titanu přítomen i titannitrid dochází...

Způsob stanovení pyrokatechinu ve vinylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254886

Dátum: 15.02.1988

Autor: Černý Vratislav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, pyrokatechinu, stanovení, vinylpyridinů

Text:

...stanovit jedometricky - retitrací přebytku 12 pomocí Na 2 S 203. Pro neselektivnost nelze tuto metodu použít při stanovení pyrokatechinu ve směsích. (Analytická příručka - zýka a kol. - SNTL 1974). Stannvení pyrokatechinu je možné také kombinací jodometrie a bromometrie s mmmxdmi instrumentálními metodami. Tato metnña ale není salektivní. (Analyst 1984, 109 (6.Tyto nedostatky odstraňuje způsob přímého voltametrického stanovení pyrokatechinu...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: škodlivin, horkých, způsob, tohoto, zařízení, kouřových, způsobu, odstraňování, plynů, provádění

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: tlaku, zvyšování, kapalných, způsob, plynů, snižování, zásobníku

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kasafírek Evžen, Vanžura Jiří, Krejčí Ivan, Dlabač Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07K 5/12

Značky: cyklických, výroby, způsob, dipeptidů

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Subík Petr, Matas Josef, Zíma Miroslav

MPK: C01B 31/36

Značky: způsob, kontinuálního, výrobe, kusovitého, tohoto, karbidu, provádění, samočinného, zařízení, amorfu, oddělování, způsobu, křemíku, vrstev

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Způsob výroby bezazbestových třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254860

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: bezazbestových, výroby, třecích, materiálů, způsob

Text:

...než při přebytku elastoméru. Dokonce pokud vlivem selhání teplotní regulace došlo při vysoušení k přerušení polotovaru, u něhož je nutné vždy zachovat určitý zbytkový podíl rozpouštědla, které změkčuje pojivo a tím podmiňuje lepivost za studena, dochází u kompositu s převahou fenolického resolu při odležení k zpětně adsorpci vzdušné vlhkosti a vzrůstu lepivosti produktu, takže tento jde pak zpracovat bez potíží.Pokud se k vrstvení...

Druhově specifické analogy gonadoliberinů (GnRH) a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254850

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kouřil Jan, Barth Tomislav, Píchová Drahomíra, Krchňák Viktor, Trefil Pavel, Pospíšek Jan, Flegel Martin, Krojidlo Milan, Pícha Josef

MPK: C12P 21/02

Značky: specifické, analogy, druhově, gonadoliberinů, gnrh, přípravy, způsob, jejich

Text:

...anhydrídy nebo hydroxybenztríazolové /HUJt/ estery. Po ukončené syntéze byly peptídy2 pryskyřice odštěpeny a současně byly odstraněny chránící skupí ny vícefunkčních aminokyselín acídolytícky, s výhodou působením kapalného HF nebo Írífluormethansulfonovou kyselinou /T 5 M 3 AI vesměsi s trífluoroctovou kyselinou /TFA/ a thíoanísolem. surové produkty byly číštěny pomoci sloupcové chromatografíe na nosíčích používaných v chemíí...

Způsob pletotkaniny a pletotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254846

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D04B 39/06

Značky: způsobu, stroj, způsob, tohoto, pletotkaniny, provádění, pletotkací

Text:

...je proti středu mezi sousedními pletacími jehląmi umístěna vždy dvojice kladecích členů, spolupracující se dvojicí pletacích jehel, oddčlených pletacími jehlemi, přičemž levý kladecí člen spolupracuje s pletacžmi jehlami v jejich levé klądücĺ poloze a pravý kladecí člen s pletucími jehlami V jejich pravé kledecí poloze.Pletotkaniny vyrobené způsobem podle Vynálezu mají v podstatné míře potlačen proužkový charakter 3 jsou nesnedho paratelné...

Způsob přípravy dikyandiamidových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254841

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šíma Milan, Černý Jaroslav, Drábek Jan, Starý Stanislav, Jelínek Karel

MPK: C08L 63/00, C08G 12/16

Značky: přípravy, způsob, kondenzátu, dikyandiamidových

Text:

...vytvrzenć pomoci těchto kondenzátů výborná mechanické vlastnosti a dobrou chenickou odolnost.K přípravě kondenzátů podle tohoto vynálesu postačuje dikyandiaid běžně obchodní kvality. Rejčastěěin aldehyden je fornaldehyd, obvykle ve vodnćn roztoku různé koncentrace, v úvahu může přicházet i acetaldehyd, glyoxal apod. Kromě uvedených cyklických ketonñ lze použit i jejich honologů. Z aninotriasinů prioháseji v úvahu předevěin nelanin a...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matušek Miroslav, Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil, Šlár Ivo

MPK: G21C 19/32

Značky: skladovacích, způsob, obsahujících, absorpční, borovou, dopravu, štěpných, výroby, skladování, vrstvu, jednotek

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Způsob preparativní izolace (methyl-3H)thyminu eluční vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254823

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kölbl Jan

MPK: G01N 30/00

Značky: eluční, vysokoúčinnou, způsob, kapalinovou, chromatografii, izolace, methyl-3h)thyminu, preparativní

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajícich při přípravě radioaktivního/methy 1-3 H/ thyminu delí na sloupci hydrofobního sféríckého sorbentu za použití vodného roztoku čistého etanolu o objemové koncentraci 15 33 k° ° 19 ľ 2254 U 23 Povrch silikagelu (kyselina tetrahydrokřemičitá HąSiU 4) je pokryt oktadecylovými skupinami a zbytkové silanoly jsou blokovány methylovými skupinami. Eluovaný radioaktivní /methyl-3 H/...

Způsob výroby středních dílů zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254818

Dátum: 15.02.1988

Autori: Elfmark Jiří, Chvojka Jan, Grégr Miroslav, Peš Jindřich

MPK: B21K 1/08

Značky: dílů, středních, zalomených, hřídelů, způsob, výroby

Text:

...případně vyžaduje použití speciäního tvářecího stroje s mož ností vyvození tvářecíoh sil ve dvou na sebe kolmých směrech.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby středních dílůí zalomených hřídelů podle vynálezu, pro svařované nebo poloskládam né provedení, jehož podstata spočíva v tom, že nejprve se vyrobí předlitek, u něhož tloušřka obou ramen a hlavy je v rozmezí 1,5 až 3 násobku tlouštky ramen a hlavy vykovaného středního dílu,...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Sychra Václav, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Püschel Petr

MPK: C01G 13/00

Značky: rtuti, úpravy, amalgamátorů, náplne, způsob, žáruvzdorné, stanovení

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Flieger Jiří, Benda Břetislav, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: způsob, sekce, montáže, elektromotorů, kompresorem

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Baloun Stanislav, Parobek Pavel, Plevač Stanislav

MPK: B01J 41/08

Značky: tohoto, vodíkových, aniontovém, iontů, eluátů, kyselém, koncentrace, způsobu, snížení, způsob, zapojení, provádění

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...

Způsob výroby dutého tělesa zúženého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254800

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pojíšek Augustin, Ošťádal Jaromír, Vítek Jiří, Pálka Ludvík, Hanák Stanislav

MPK: B21D 51/24

Značky: zúženého, výroby, dutého, způsob, tělesa

Text:

...vnější tvar v místě zúžení tvaru požadovanému a proto jsou v této oblasti značné přídavky na opracování. Charakteristické je rovněž nadměrné obvodové házení vůči dutině, které je způsobeno vlivem zužujících se trnů citlivých k působení bočních sil při protlačováni, nebot u těchto trnů lze rovněž obtížně zajistit jejich vedení. Druhý způsob výroby z trubkových polotoverů vykazuje velkou spotřebu materiálu pro vytvoření potřebného osazení e...

Způsob vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254793

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fiala Bohumil

MPK: B60B 15/26

Značky: málo, terénu, motorového, vozidla, kolového, vyproštění, únosného, způsob

Text:

...je málo účinné a svou účinnosti je omezenéjen pro lehčí zapadnutí vozidla.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulsce s vyproštovacími prostředky e snížení namáhavosti práce obsluhy vozidla.Podstata způsobu vyproštování podle vynálezu spočívá V tom,že na kola alespoň jedné hnecí nápravy vozidla se upevní otočně excentricky opěrné desky, načež se působením kroutícího momentu od motoru uvedou kola do otáčivého pohybu, jehož působením se...

Způsob deformačního bočního přesunu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254789

Dátum: 15.02.1988

Autori: Florián Jaroslav, Havelka Josef

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: přesunu, dopravníku, deformačního, bočního, pásových, způsob

Text:

...zároveň působí zdvižně nosná hlavice se zvedacím zařízením druhého nosiče umístěného na vnější straně pásového dopravníku,načež se současným~pojezdem obou nosičů podél pásového dopravníku vytváří plynule deformační vlna ne kolejnici, čímž se pásový dopravník přesunuje bočně o délku překládacího kroku.způsobem deformačního bočního přesunu pásových dopravníků podle vynálezu s použitím dalšího traktoru, tj. dvou traktorů- nosičů se dosáhne...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čefelín Pavel, Janout Václav, Hrudková Hana

MPK: C08F 16/30, C08F 8/34, C08F 210/02...

Značky: polymerů, vinylalkoholu, přípravy, zesíťovaného, způsob, polymerní, bázi, sulfoxid, popřípadě

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur radiovým časovým signálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254778

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štverka Václav, Novotný Zdeněk, Maléř Václav, Bigos Radomír

MPK: G01V 1/22

Značky: časovým, seismologických, synchronizace, signálem, časových, způsob, radiovým, seismoakustických, zdrojů, aparatur

Text:

...že následný impuls jedné minuty musí následovat v íntervalech 59,99 3 0,01 sekund dvakrát za sebou. ľeprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygene~ nován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms. Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms,přičemž 6 ms představuje časovom ztrátu při přenosu a zpracování anelogového signálu...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sinecký Jaroslav, Míka Josef

MPK: F28B 1/06

Značky: chlazených, nekondenzujících, způsobu, tohoto, zařízení, provádění, řízení, odtahu, vzduchem, kondenzátorů, způsob, plynů

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drábek Jan, Makovský Leopold, Škava Josef, Šňupárek Jaromír, Smrčka Jindřich, Kaška Jiří

MPK: C02F 1/42

Značky: pojiv, katalyzátoru, rezolových, vodných, odstraňování, alkalických, roztoku, fenolformaldehydových, způsob

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Způsob výroby sazí SRF retortovým postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254766

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fiala Bořivoj, Kulhavý Miroslav

MPK: C09C 1/48

Značky: retortovým, výroby, způsob, postupem, sazí

Text:

...vzduchem v množství 400 až 600 Nm 3/h a tlaku 125 až 130 kPa. Spalovací vzduch o tlaku 104 až 105 kPa a v množství 400 až 1000 Nm 3/h je do topeniště dávkován dvěma tangenciälními vstupy společně se aemním plynem o tlaku 105 až 106 kPa a v možství do 70 Nm 3/h. V reaktoru se udržuje reakční teplota v rozmezí 1100 až 1250 ĺ 3 a provozní tlak 99 až 100,5 kPa. Ukončení sazotvorného procesu2 254 766 sr orovádí přímým vstřikem vody o tlaku...

Způsob zpracování nízkotlaké páry z kotlů na odpadní teplo a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254765

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trojan Zdeněk, Melichar Bohuslav

MPK: F22B 33/18

Značky: teplo, způsob, kotlů, zapojení, způsobu, zpracování, odpadní, tohoto, páry, nízkotlaké, provádění

Text:

...energií v turbíně pohánějící kompresor přímo nebo pohánějící elektrický generátor. který vyrábí proud pro pohon kompresoru nebo se tento proud či jeho část odebírá z jiných zdrojů či ze sítě. Z turbiny se Odebírá pára za tlaku stejného nebo vyšěího než je tlak procesní páry na vstupu do tlakového reaktoru, kam se odvádí ve směsi se stlačenou párou z kotlů na odpadni teplo, Poměr hmotnosti stlačené páry z kompresoru páry a hmotnosti cizí...

Způsob vstřikování do polotuhých forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254762

Dátum: 15.02.1988

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 45/16

Značky: vstřikování, polotuhých, způsob, forem

Text:

...výrobku, ěastěji pak k odlisování části vstřiknuté pryskyřice dlouhotrvajícím odvzdušňováním a tedy k rozlaminováni výrobku a opět vzduchovými bub linami. Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vstřiko váni podle vynálezu. Protože měření tlaku a podtlaku uvnitř dutiny formy je obvykle značně obtížné a v praxi neproveditelné,spočivá podstata řešení v tom, že je v průběhu vstřikovaeího procesu na jednom nebo několika místech, která...

Způsob tkaní na vzduchovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255297

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Pícha Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tohoto, tkání, stroji, vzduchovém, způsob, tkacím, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...spojen se vzduchovým přepínačem lll, osmý výstup gg je spojen s druhým vzduchovým přepínsčem llg a devátý výstup 5 je spojen s třetím vzduchovým přepínačem llg. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezuzařízení k provádění zpúsobu podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Útek lg,lg je V odvíječi ll, gg připravován k zanášení do prohozního kanálu 1 pomocí prohozních trysek äl, §§. Řízení odvíječů lg, lg je prováděno řídící jednotkou...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255292

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžička Karel, Zdarsa František, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: hnědých, způsob, nesymetrických, barviv, metalokomplexních, přípravy

Text:

...I podle vynálezu je realizován přidavkem neutrální nebo slabě alkalické suspenze chromitých komplexů IV do amoniakálního roztoku azobarviva V za přítomnosti uhličitanů alkalických při uvedené teplotě. Provedeni komplexotvorné reakce podle vynálezu dovoluje pracovat na vysokých koncentracich výchozich komponent IV a V bez nutnosti izolace produktu I a získané barvivo se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti výbornými koloristickými...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 19/36

Značky: způsob, jaderného, palivového, likvidaci, dělení, reaktoru, článků

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Vaněk Václav, Pešek Miroslav

MPK: B32B 15/20, E04D 3/35

Značky: skladaného, obvodového, způsob, pláště, staveb, dílec, výroby, vrstvený, střešního

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Způsob ohřevu částic fluidní vrstvy na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255279

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, fluidní, teplotu, ohřevu, provozní, vrstvy, částic

Text:

...je, že alespoň do jednoho vymezeného spalovacího prostoru ponořeného do fluidní vrstvy se přivádí provozní palivo smíšené se vzduchem. V tomto vymezeném spalovacím prostoru se na provozní palivo působí horkými spalinami, jež vznikly apalováním pomocného paliva. V omezeném spalovacím prostoru se provozní palivo nejdříve zapáli a potom spaluje a vznikla směs spalín se zavádí do fluidní vrstvy.způsob ohřevu častíc fluidní vrstvy na provozní...

Způsob vyhodnocování svařitelnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255271

Dátum: 15.02.1988

Autori: Prochazka Josef, Hodina Jaroslav, Tomeš Miloš, Kordula Miroslav, Konšel Zdeněk, Pačák Jan

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, vyhodnocování, oceli, austenitických, svařitelností

Text:

...snížení strát materiálu a energie, a u uživatelek prodloužení životnosti zařízení. Při včasném zjištění dobrých mechanických vlastnostíu určité tavby oceli lze při zjištění současné špatné svažitelnosti oceli téže tavby, tutobeze ztrát určit pro výrobky, u nichž se svařování nepředpokládá.Byla vyrobene tavba oceli na elektrické obloukove peci o hmotnosti 25 t, ocel měla hmotnostní složení 0,5 1 uhlíku, 1,25 manganu. 0,18 E křemíku, 21,5 1...

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jelínek Zdeněk, Povolný Bohumil, Šimák Vilém

MPK: G03F 7/00

Značky: syntetických, zhotovení, fotomechanického, způsob, hmotách, obrazů, materiálech, minerálních

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Způsob získávání genotypů embryí pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255259

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dostál Josef, Hanišová Alena, Šašek Antonín, Černý Jiří

MPK: A01H 1/04

Značky: způsob, získavání, pšenice, genotypů, embryí

Text:

...růstoyých atimulátorů při teplotě 20 °C při umělém osvětlení s intenzitou 10 000 luxů po dobu 10 dnů. Naklíčené rostliny byly jarovizovány na světle při intenzitě světla 10 000 luxů v jarovizační komoře při teplotě 5 °C po dobu 42 dnů. Jarovizované rostliny byly vysazeny do pole s kořenovými baly. V generaci B.c.l-F 3 byla vybrány podle gliadinových bloku-markerů celkem 64 genotypy, rostliny homozygotní ve většině gliadinových bloku....

Způsob výroby kyseliny citronové submersní fermentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255250

Dátum: 15.02.1988

Autori: Seichert Leopold, Krčmař Stanislav, Musílková Marie, Ujcová Emma, Bálint Štefan

MPK: C12P 7/48

Značky: způsob, submersní, výroby, citrónové, kyseliny, fermentaci

Text:

...regulací přítoku vzduchu ve fermentoru v počátečních fázích procesu je možno stimulovat qlykolýzu u existujících buněk a syntézu glykolytických enzymů u roetoucích buněk, čímž se vytvoří produkční médium A. niger o vysoké biochemické aktivitě pro produkci kyseliny citrőnové.Tuto skutečnost lze využít díky poznatku podle kterého Aspergillus niger během fermentace kyseliny citrónová spotřebovává kyslík nejen z media, ve kterém je rozpuštěný,...