Patenty so značkou «způsob»

Strana 130

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255469

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivánek Miloslav, Trejbal Zdeněk, Bejšovec Václav

MPK: G21K 5/00

Značky: cyklotronu, ozařování, způsob, terčů

Text:

...terčem.Výhodou způsobu podle vynálezu je zejména možnost ozařovat více terčů najednou, čímž se zefektivní využití cyklotronu. Dále je dosaženo zvětšení stopy svazku iontů na terči,čímž lze snížit hustotu tepelného toku na terči, tím je umožněno použít vyššího proudu iontového svazku, což má za následek zkrácení ozařovací doby.způsob podle vynálezu se provádí tak, že tangenciální terč se umístí do místa, kde urychlené ionty dosahují...

Způsob provádění technologických cementací vrtů a cementační nástavec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255464

Dátum: 15.03.1988

Autori: Silbrník Dušan, Kot Josef

MPK: E21B 33/14, E21B 33/00

Značky: způsob, způsobu, vrtů, technologických, tohoto, cementační, provádění, nástavec, cementací

Text:

...a vnější stěnou cementačního nástavce. Nad těsnicím kroužkem jsou umístěny vtoky pro cementační materiál, které jsou zaústěny do dutiny válcové hlavy, na niž je připojena roura, která je ve své spodní části opatřena vrtnou korunkou.Výhody zpúsobu a zařízení podle vynálezu spočívají především ve zkrácení neproduktivních časů při vrtání geologicko-prüzkumných vrtu oproti stávajícím technologiím. Další výhoda způsobu provádění technologických...

Kopolymery N-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255461

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrabák František, Lokaj Jan

MPK: C08F 232/08

Značky: n-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu, způsob, jejich, kopolymery, výroby

Text:

...(1,19 g, tj. 47 konverze) se přesráži hexanem z roztoku chloroformu. Nalezené složení 54,37 2 C, 7,41 H, 0,70 N a 16,91 Br odpovídá 25,2 hmotnostních (6,59 molárnich) substituovaného 4-cyklohexenStejným způsobem jako V příkladu 1 se polymeruje roztok 1,99 g N-(2,4,6-tribromfeny 1)-4-metyl-4-cyklohexen-1,2-dikarboximidu, 1,30 g styrenu a 0,03 g 2,2-azo~bis(isobutyronitrilu) v 8,3 cm 3 chloroformu. získaný bílý kopolymer (0,70 g tj....

Polymery 2-akryloyloxy-2-fenyloctové a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255460

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František, Bezděk Milan Csc

MPK: C08F 20/30

Značky: způsob, polyméry, výroby, kyseliny, 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, 2-akryloyloxy-2-fenyloctové, jejich

Text:

...zbaví vzdušného kysliku a 7 polymeruje 24 hodin při teplotě 80 °C. Vznikne tvrdý, matně bílý bloček (3 g, tj. 100 konverse), který je V důsledku zesitování nerozpustný v běžných rozpouštěàlech, v nichž pouze botná.stejným způsobem jako v přikladu 2 se zpolymeruje směs 1,5 g 2-akryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny, 1,5 g metylmethakrylátu a 0,009 g 2,2-azovbís(isobutyronitrilu)ČVzniklý kaučukovitý bloček botná v polárních organických...

Způsob přípravy tablet z aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255458

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněček Miloslav, Waldman Michael Ing

MPK: B01D 53/04

Značky: aktivního, tablet, přípravy, způsob, uhlí

Text:

...obsahují značná množství těkavých organických látek, což znemožňuje analýzu škodlivin zachycených z ovzduší sorbentem metodami kapalinově a plynové chromatografie. Kromě toho vysoké tlaky nutné k tomu, aby dehtovité látky plníly funkci pojiva, působící částečnou destrukci jemné pórovité struktury aktivního uhlí a připravené tablety mají výrazně sníženou sorpční kapacitu.Přípravu úřinných, dostatečně mechanicky odolných a přitom z chemického...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois, Formánek Jan, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/087

Značky: materiálů, výroby, elektrografických, způsob

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Způsob přípravy ethylendiaminotetraoctanu železitoamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255435

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šubrt Jan, Kmoníčková Světlana, Čermák Jiří, Suchánková Libuše

MPK: C07C 101/26

Značky: ethylendiaminotetraoctanu, přípravy, železitoamonného, způsob

Text:

...komplikace s rozpouštěním a přechodem na sloučeninu vzorce I. Tak například vychází-li se z termicky připraveného oxidu železitého, prodlužuje se doba reakce na několik hodin, přičemž dochází k degradaci výchozi kyseliny ethylendiaminotetraoctové. Reakční směs obsahuje větší množství vedlejšich látek. Výsledný produkt se stává pro fotografické účely nevhodný.Tyto nedostatky odstraňuje nový způsob připravy ethylendiaminotetraoctanu...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255434

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žemlička Jan, Janoš Pavel, Loučka Tomáš, Novák Jaromír, Matušek Miroslav, Dušek Bohuslav

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, získavání, vzácných, solí, zemin, prvků

Text:

...větší nebo rovno stechiometricky potřebnému množství.Podstatou tohoto vynálezu je zjištění, že peroxid vodíku podstatně urychluje rozklad odpadních kalů kyselinami. Lze použít např. směsi kyseliny dusičné s peroxidem vodíku, rozklad lze sumárně popsat rovnicemiLn zde značí obecně některý z prvků vzácných zemín, pokud tvoří oxid uvedeného složení. Jak je vidět, peroxid vodíku zde působí jako redukční činidlo redukující čtyřmocný cer.Bylo...

Způsob čištění poškozených silikátových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255433

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: B08B 3/12

Značky: předmětů, silikátových, způsob, čištění, poškozených

Text:

...nebo jejich částí se umĺstí do pece a vystaví tepelnému cyklu v oxidační nebo inertní atmosféře, probíhajícím při teplotě 250-520 °C, po dobu 5-30 minut s následným ochlazením předmětů rychlostí 1-30 OC za minutu,po kterém nasleduje v lázni alespoň jednostupňový ultrazvukový cyklus, čímž se dokonale odstraní sprašové zbytky přemaleh, lepidel nebo laků, které zejména u keramiky 2 poresního povrchu lomové plochynebočlenitého štěpného profilu...

Oligo(iminoethylenové)deriváty polymethakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255413

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří

MPK: C08F 20/36

Značky: přípravy, polymethakrylátů, jejich, způsob, oligo(iminoethylenové)deriváty

Text:

...že se hydrolýzuwí vodným roztokemminerální kyseliny nebo silné zásady.Hydrolýza oligo(N~acyliminoetylenových) roubů na metakrylátovém skeletu probthá snáze a 5 vyšší konverzí než na polystyzenové matrici. I tak však není úplná a V produktu lze dokázat přítomnost například acetylových skupin infraćervenou spektroskopií Přesto vykazují získané produkty vysokou chelatující účinnost pro těžké kovy obdobné jako nízkomolakulární oliqo(iminoety 1...

Způsob tvrdého pájení stříbrografitových kontaktů v elektrické vakuové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255411

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hamáček Luděk, Falta Jaroslav, Trnovský Zdeněk

MPK: B23K 1/04

Značky: kontaktů, vákuové, elektrické, způsob, tvrdého, pájení, stříbrografitových

Text:

...behěm celého procesu pájení, až do vychladnutí vsázky na 150 OC, udržuje V hodnotách 5 až 10 Pa.Nuvržoný způsob tvrdého pájení zajištuje dokonalé spojení kontaktu s držákem a umožňuje jednoduché připevnění na jakýkoliv nosník, hlavně na nosníky z pružného tenkého materiálu. Pŕechodové odpory kontaktů pájených navrženou technologií jsou řádově až desetkrát nižší, než povoluje príslušná norma pro kontakty připevněné zalisováním do misky....

Způsob získávání C4 alkoholů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255407

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ordelt Stanislav, Křivák Jiří, Mikulášek Bohuslav

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: způsob, získavání, odpadních, alkoholů

Text:

...azeotropický destilát. Odpadni voda zbylá v destilačnim zařízení, respektive při kontinuálnim uspořádání odtahovaná z paty kolony se odvádí k dočištění. Z azeotropického destilátu se po ochlazení oddělí odloučený alkoholický koncentrát jako horní vrstva, Spodní vrstva se vrací k odpadním vodám, shromaždovaným ke zpracování azeotropickou destilací.Azeotropickou destilaci lze obsah C 4 alkoholu v odpadnich vodách snižit spolehlivě. na 200 až...

Způsob získávání platiny, rhodia, palladia a zlata z odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255406

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ullrich Jan, Peka Ivo, Zámek Miroslav

MPK: C22B 11/04

Značky: rhodia, získavání, zlata, způsob, platiny, palladia, odpadů

Text:

...fluoru nebo fluorovodíku se dají zpracovat všechny uvedené drahé kovy i jejich slitiny i sloučeniny v různých oxídačních stupních a výtěžky, jak bude ukázáno na příkladech, se pohybují od 99,5 do 99,9 8 hmotnosti.Oproti dosavadním postupům je způsob získávání drahých kovů podle vynálezu podstatnéjsou bud srovnatelné nebo ve většině případů vyšší. Doba rozpouštění se pohybuje podle velikosti částic drahého kovu od několika minut do...

Protéza ženského prsu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255405

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dlabal Karel, Vodňanský Jiří

MPK: A61F 2/12

Značky: její, výroby, způsob, protéza, ženského

Text:

...kyslíku (na vzduchu), namísto běžně používané pclymerace v inertní atmosfére, se vytvoří vrstva homogenního nehoubovitého polymeru také na zadní straně protézy.Formu lze při polymeraci s výhodou odklonit od svislé osy o 1 až 45 °, čímž na hotovém výrobku vznikne šikmá plocha. Protéza potom tvarově odpovídá přirozenému ženskému prsu.Po skončení polymerace se protéza dokonale vypere ve vodě.Pro prípravu houbovitého polymeru se používá o...

Způsob zpracování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 255404

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maixner Václav, Vondráček Josef

MPK: D01G 13/00

Značky: vláken, zpracování, způsob

Text:

...cívku bez přerušení předcházejicích operací.Jako alternativní možnost lze k částečně potrhaněmu kabelu běžně zvlákněných chemických vláken přivádět do konvertoru před dotrhávací zónou jeden nebo více vlněných pramenů. společně s dokončením trhání kabelu na požadovanom délku staple se na stejnou délku dotre hávají i vlněná vlákna dodatečně přiváděného pramene nebo pramenů za současneho směsováníobou komponent. Výsledný směsný pramen se poté...

Způsob tepelného zpracování práškovitých jemnozrnných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255401

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kašpar Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: jemnozrnných, tepelného, tohoto, práškovitých, provádění, materiálů, způsobu, zpracování, způsob, zařízení

Text:

...horní hladinou fluidující jemnozrnné hmoty 1 a zaústěným kanálem g. Nad ústím potrubí se nachází alespoň jeden tangenciálně zaústěný přívodní kanál g sekundárního vzduchu, dodávaného neznázorněnýmSpodní část nístěje l má tvar kužele, jehož boční vástup je opatřen řízeným výhrabem lg, propojeným s regulátorem lg a čidly lg, lg tlaku, umístěnými bočně v nístěji ł v rovínách fluídních trubic 3 a kanálu Ě.Funkce zařízení je pak následující...

Způsob tepelného zpracování živočišné krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 247088

Dátum: 13.03.1988

Autori: Douša Stanislav, Koten Jan, Kout Pavel, Koivánek Zdenik

MPK: A23K 1/04

Značky: tepelného, způsob, živočišné, zpracování

Text:

...kovů se dosahuje necčekávaného jevu sesíťování fibriuu, přičemž se ze shluklé hmoty neoddělují žádné složky a kapalina a ke stejnému jevu dochází rovněž, když se do krve přidávají ředidla, přičemž se získá shluklá hmota. obsahující krev jako celek a přidané ředidlo. Při způsobu podle vynálezu za použití samotné krve nebo její směsi s ředidlem má surový produkt formu tvrdého rosolu intenzívně červené barvy, ze kterého se neoddělují žádné...

Způsob výroby aktivátorů peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242598

Dátum: 01.03.1988

Autori: Plešek Jaromír, Jelínek Tomáš, Odstreil Libor, Štíbr Bohumil, Eíhal Vladimír, Kubelka Jioí, Franta Ivan, Drdáková Eva

MPK: C11D 11/02

Značky: způsob, aktivátoru, výroby, peroxosloučenin

Text:

...sloučeniny a l až 16 moly acetanhydridu, načež se vžniklá kyselina octové a nezreagovaný scetanhydrid odpaří, vyznačený tím, že se roztavená reakční směs rozpráší tryskou o průměru 0,6 až 1,4 mm při rychloati výtoku 4 až 16 m.sec 1 na častice o průměru 0,1 až 3,5 mm,které tuhnou. Podstatou vynálezu rovněž je, že se k roztavené reakční směsi přidá 2 až 35 hmotnosti další aktivační složky,jako např. anhydrid kyseliny maleinové, jsntarové,...

Způsob vytváření umělého stropu pro vícelávkové dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242597

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zaoral Milan, Požár Hugo, Bláha Ivo, Krchoák Viktor

MPK: E21D 19/00

Značky: umělého, vícelávkové, sloji, mocných, stropů, dobývání, způsob, vytváření

Text:

...vzájennému napojení dalšího úseku umělého stropu k předchozímu.Výše uvedené nedostatky se odstraní navrhovaným způsobem vytváření umělého stropu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na armovací prvky se rozvinou pásy plošného materiálu orientované podélně s pilířem a částí své plon chy se vertikálne zahnou a upevní na stojky porubu, přičemž při přemístění výztuže se tato zahnutá část sklopí na navazující plochu umělého...

Způsob odstranění látek na bázi derivátů přírodních galaktomananů z odpadních vod, zejména z tisku koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242596

Dátum: 01.03.1988

Autori: Martinek Jioí, Mucha Jioí

MPK: C02F 1/58

Značky: koberců, způsob, derivátů, látek, galaktomananů, tisku, odpadních, bázi, odstranění, zejména, přírodních

Text:

...linek pro tisk koberců instalovaných v ČSSR, které jsou vybaveny bubnovými pracími stroji firmy Fleissner, vznikají koncentrovaně odpadní vody v prvním stupni praní potištěných koberců,neboř koberec, vyoházející z pařáku je ostřikován malým množstvím vody a veden přes vakuové odsávací zařízení, kde se jeho vlasová strana zbavuje zbytků tiskací pasty. Tyto cdpadní vody obsahují 33 60 - 80 veškerého organickěho znečištění vody z tisku...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roder Lubomír, Zikán Viktor, Roubanek František

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: plošný, výroby, způsob, polotovar, konstrukční

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Způsob odstraňování komplexních kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242564

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pešina Bohumil, Poíhoda Karel

MPK: C02F 1/28

Značky: odstraňování, odpadních, kyanidů, způsob, komplexních

Text:

...tak dostupnost sorbentu. Další přednostf tohoto způeobu je jeho výhodnost ekonomická.Množství nasorbovaných komlexnfch kyanidů je závislé na konetantě stability příslušnêho komplexu, koncentraci kaseinu a dokonalosti styku odpadnfch vod s kaseinen. Kasein může být použit V různé formě, např. jako jemně präškevitý nebo granulovaný. styk odpadnfch vod s kaseinem je možno zlepšit např. mechanickým nfchânfh. Kasein je rovněž možno uložit...

Způsob odstraňování jednoduchých kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242563

Dátum: 01.03.1988

Autori: Smetana Ctirad, Šulc Jioí

MPK: C02F 1/28

Značky: kyanidů, odpadních, odstraňování, jednoduchých, způsob

Text:

...případech mohou způsobit vynývânf kyanidů.Nedostatky dosavadních způsobů řeší způsob odstrašovânf jednoduchých kyanidů z odpadnfch vod po galvanickěm vylučovânf mědi, zinku, kadmia, stříbra a zlata sorpcí podle vynálezu, jehošpodstata spočfvâ v tom, že se na 1000 ml uvedených odpadnfch vod působí kaseinem v množství 1 až 200 g.Výhodou způsobu podle vynálezu je jak jednoduchost jeho provádění, tak dostupnost eorbentu. Další přednostf tohoto...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242559

Dátum: 01.03.1988

Autor: Xuan Phan

MPK: B65G 65/30

Značky: způsob, zásobníku, předsazeným, sypké, odběrným, provozování, hmoty, žlabem

Text:

...zásobníků tak, aby se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícich, případně i regulačních uzávěrůaUvedené nedostatky se odstraní způsobem provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odbčrným žlabem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že sypké hmoty se nejdříve shroméždí a uvedou do klidu v zásobníku, načež se uvolní a sesypou do prostoru předsazeného odběrného žlabu, kde se...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242558

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thýn Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: způsob, předsazeným, odběrným, provozování, zásobníku, sypké, hmoty, žlabem

Text:

...se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícíoh, případněUvedené nedostatky se oostraní způsobem provozováni zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným zlabem poole vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že sypké hmoty se nejdrive shromáždi a uvedou v zásobníku do klidu, načež se uvolni a sesypou do prostoru předsazeneho odběrného zlabu, kterým současně odtékaji k výpusti zásobníku a...

Způsob odstraňování vodorozpustných derivátů celulózy z hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242551

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šimsa Vladimír, Sopko Bruno, Kaška Jioí, Friedrich Petr

MPK: C09K 7/00

Značky: derivátů, odstraňování, hornín, celulózy, způsob, vodorozpustných

Text:

...Bežný jilový vrtný výplach, upravený polyfenolickýai deriváty jako ztsku-. covadlas a karboxyaetylcelulôzou jako antifiltračnia činidlea,jehož pH se pohybuje v rozoezi 9 àí 10, koloatuje intenzivně zijoový horizont a ztěžuje resp. onezuje přitekani ložiskovetekutiny. oo cirkulujicího výplschu se na povrchu přidàvapostupně kyselina chlorovodikovà tak, až pH dosàhlo hodnoty přibližně 5. Při intenzivni cirkulaci vrtného Výplachu s přidavken Hcl...

Způsob výroby pasivační vrstvy na povrchu vysokonapěťových přechodů PN

Načítavanie...

Číslo patentu: 246844

Dátum: 01.03.1988

Autori: Marek Oldoich, Marek Petr, Hajíeek Odon, Ma?átko Jan

MPK: H01L 21/31

Značky: vysokonapěťových, výroby, způsob, povrchu, přechodu, pasivační, vrstvy

Text:

...spočívá v tom, že vrstva suspenze pasivačního skla na povrchu vysokonapětových přechodů PN se vysuší, potonse v definovanéatmoeféře zahřeje pulsním zdrojem záření, tveřeným laserem 002.neodymovým laserem AG neboenonovou výbojkou na teplotu 600 až 900 ° C, přičemž doba trváni pulsu je kratší než 150 41 s, rozsah energie dodané v pulsu je 5 až 50 J/omg a vlnová délka zéřeni je maximálně 104 mm.Výhoda způsobu výroby pesívačni vrstvy podle...

Způsob zakončení pleteného punčochového polotovaru na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 246843

Dátum: 01.03.1988

Autor: Králíeek Jaroslav

MPK: D04B 9/56

Značky: stroji, okrouhlém, zakončení, pleteného, polotovarů, pletacím, způsob, punčochového

Text:

...mit. zechycená při ehezováni polotoveru z Jehel, ve bezporuchovóu vyhozeni upleteneho polotoveru z odtehovecího zařízení. čin se podstatne eniži epolehllvoet funkce tohoto zařízení při pletenl nàeledujiclho polotovaru. Popeané souetředěni dvou operací nože ve svých dúeledcich přlvodlt 1 připednou hevarii pleteciho strojeK odetrenüni uvedených nevýhod. ke zvýšení účinnosti pleteclho stroje e zároveň k zabezpečení výroby platených punčo 2 243...

Způsob skladování palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246842

Dátum: 01.03.1988

Autor: Vymazalová Zdena

MPK: G21C 19/40

Značky: způsob, skladování, kazet, jaderného, palivových, reaktoru

Text:

...kezet jsou opetřene trny 2 materiálu pohlcujícího neutrony. Při ukládání kezst do skledovecího prostoru jsou kazety navlékány na tyto trny, čímž dochází ke vnikání ebeorbátoru do vodících kanálů pro regulační elementy.Delěího zvětšení podkrítíčností souboru kazet ve skladovacím prostoru lze dosáhnout vložením kazety do pláště z běžně dostupného materiálu s pohlcujícími vlastnostmi a tento komplet je pak usezen v nosné mříži ve skledovacím...

Způsob výroby dutých pryžových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246840

Dátum: 01.03.1988

Autori: Krejeí Petr, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Sopoušek Jan

MPK: B29C 49/28, B29C 49/00

Značky: dutých, způsobu, pryžových, tohoto, zařízení, provádění, výroby, předmětů, způsob

Text:

...hubice je zápich k vynesení oddělené přebývající části materiálu při otevření formy.Pro dokonalejší polohování nálože a usnadnění navlékání jejich slehnutých nebo dewŕmovaných konců je vhodné použít pomocný kuželový trn s pozvolným kuželem.K bližěímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme na přiložených výkresech příkladné provedení konstrukce zařízení. Na výkresech představuje obr. 1 schéma zařízení v osovém řezu,obr. 2 detail provedení...

Způsob vytváření tenkých vrstev titannitridu na titanu a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246838

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kocich František

MPK: C23C 4/00

Značky: způsob, vrstev, titanu, titannitridu, vytváření, slitinách, tenkých

Text:

...rozmezí 1 až 3 cm. Závěs § 2 titanu je kryt křemenným sklem llizabraňujícím rozpraěování materiálu závěsu při zpracování. Ve spodní části reaktoru je umístěna na distančních keramických podložkách skleněné destička 2,zabreňující vniknutí výboje mimo prostor reaktoru.Postup zpracování předmětu 1 z titenu je následující. Po očištění a jeho odmaštění je předmět 1 připevněn k závěsu § s dostatočným tepelným odporem, vložen do reaktoru,4 kde je...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: strojů, zejména, jejich, dynamoelektrických, způsob, klínování, vodicích, tyčí, statoru

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Způsob dělení odfuků syntézy amoniaku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246831

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pavlíeek Luboš Horní Heomanice, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík

MPK: C01C 1/04

Značky: syntézy, tohoto, dělení, způsobu, zařízení, způsob, odfuků, amoniaku, provádění

Text:

...dusíka 246 831vodíkovou ssěsí s jadan chlszaný vroucís srgonau, popřípsdě vroucís dusíkan, dâla ia raktífíksční kotons ns oddělovàní Iatsou ja ooatřans vsřskan íopanýo dusíkao s kondanzstoras chlozanýn dusíka s soojanýo s odlučovsčao dusíku oostřanýs potrubí ksostnóho dusíka. dňla ia raktífíksční kolono na dělaní sněsí srgonu s dusíku ja opstřans vsřůkas-kondanzitoroo toponýn dusíkovodíkovou sussi, popřípsdě dusíka s přívodao kspolného...

Způsob získávání lipidických látek při přípravě nativního mikrobiálního proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246822

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bednáo Václav, Kolínský Miloslav, Babka Josef, Jíšová Václava, Billian Vladimír

MPK: C12P 7/64

Značky: mikrobiálního, získavání, lipidických, nativního, přípravě, způsob, proteínu, látek

Text:

...10 až 200- hmot. počítáno na původní hmotu suepense mikroorganismů, načežzískaná třífázová eměe se deeintegruje a poté centrifugací rozdělí na tři frekoe, přičemž z nejlehčí frakce tvořící emulsí rozpustidla s tukom ve vodné fázi se frakcíonací pomocí rozpustídel získají lipidícké látky.Způsob získávání lipidických frakcí lze s výhodou použít např. při technologíckém postupu podle čel. A.0. 161299, ale i u všech postupů, kde je zařazena...

Kyselina 4, 9-diamantanbisoctová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246816

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pokorný Otakar, Krema Radko, Zemánek Kvitoslav

MPK: C07C 61/13, C07C 61/135

Značky: způsob, kyselina, 9-diamantanbisoctová, přípravy, její

Text:

...sněs surovín se níchá 5 min až10 h podle výchozí sloučenimnľłeakce se provádí při teplote-20 až im s výhodou při i-10 až ą-ZŤC. Poté se reakční omša rozloží itím na led nebo do vody a surový reakční produkt se odsaje nebo extrahuje vhodným rozpouštědlen na př. etheren nebo chlorofomen. získaný produkt se povaří s vhodnĺýn rozpouätědleą. nsdař. hexanen, benzenem, chloroformem avpod., a po ochlazeníse neeozpuätěná kyselina...

Způsob stanovení vlhkosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246802

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kasík Pavel

MPK: G01N 23/02

Značky: stanovení, materiálů, způsob, vlhkosti

Text:

...to väą dosud jediný použitelný způsob.Uvedený nodostątky jpou odstranäny ú způsobu stanovení-vlhkostise prozařuje jednok ryohlými neutrony, jednak fotony gama agměři se hustota toku ryohlýohlneutronů prošiýoh měřenou látąou-a součąsn 6 se.měříbuototą toku gama fotoną proälýoh měřenou látkou d, úbytku hustot toků obou zâření průohodem měřené látky se určíPředmätný způsob umožnuje měření vlhkosti přímo na dopravnim pdoe bez předběžnýoh úprav...

Způsob určování pole deformací na povrchu plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245997

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tesák Emil, Tesák Jozef, Janak Rudolf

MPK: G01N 19/08

Značky: způsob, plochých, deformací, určování, součástí, povrchu

Text:

...a tím i sledování přechodových dějů. Vhodnou volbou rozteče generovaná analyzační mřížky, případně jejím pootočením o libovolný úhel je možné zpřeenit měření. Počítač provádí výpočet v reálném čase,může však rovněž uchovávat data pro pozdější analýzu a umožňuje 1 získání grafické informace.Příklad uspořádání měřícího pracovíšte je pro určovaní pole ieformací na povrchu plochých součástí podle vynálezu blokově znázorněno na přiloženém...

Způsob tlumení přenosu mechanických účinků , zejména sil přenášených z kol vozidla na jeho karoserii a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245975

Dátum: 01.03.1988

Autor: Franke Bernd

MPK: FMF9 0/, B60G 17/10

Značky: vozidla, zejména, mechanických, způsobu, tohoto, účinků, přenášených, zařízení, provádění, karoserií, přenosu, způsob, tlumení

Text:

...odpor napojený na výstup tohoto převodníku, podle vynálezu. Jehopodstata spočívá V tom, že v tělese hydraulického odporu je vytvořena dutina pro průtok kapaliny a toto těleso je alespoň zčásti zhotoveno z nemagnetického materiálu a umístěno v megnetickém poli elektromagnetu, jehož vinutí je připojeno na přívody řídícího elektrického signálu a dutina v tělese leží mezi pólovými nástavci elektrommgnetu, přičemž kapalina obsahuje zejména...

Způsob výroby konstrukčního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245974

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kort Adolf-friedrich

MPK: B28B 1/30, E04B 1/94

Značky: konstrukčního, materiálů, tepelně, výroby, způsob, izolačního

Text:

...bez mimořádných nároků na zařízení a při minimálni energetické náročnosti vlastni výroby.Příkladné provedení způsobu výroby konstrukčního materiálu vychází z 27 hmot. křemičitohlinité moučky s vysokým obsahem kysličniku křemičitého a hlinitého, která dále obsahuje kysličník titanu a železa, kde podstatné složky zrnitosti této moučky jsou v rozsahu do 0,3 mm. K této moučce se přidá-ž vá 25 hmot. sklářského křemičitého pisku s...

Způsob výroby prepurifikovaného equi-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245957

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jonov Vladimir Vasiljevie, Višnivskij Jurij Josifovie

MPK: A61K 35/66

Značky: prepurifikovaného, způsob, výroby, equi-faktoru

Text:

...při pokojovó teplote. pote ee odetředi. odetreni ee eupernatant e eediment, ktorý Je prepurifikovenou formou, resp. prvním etupněm purifikace. equi-faktoru. ee rehydratuje ve ete rilni redeetilovane vodě.Přikled provedení na 1.000 ml nativniho. euroveho produktuNa živnóm agaru ee na Jednu kolonii izoluje kultura corynebacteriun equi. Po 48 h růetu při 36 až 38 °c ee jedne izolovaná kolonie eusoenduje v 10 ml živneho bgonu. Na Petriho misky ee...