Patenty so značkou «způsob»

Strana 128

Způsob výroby neprášivých chinoxalin-1,4-di-N-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vöge Herbert, Mammen Hans

MPK: A61K 31/495, C07D 241/52

Značky: chinoxalin-1,4-di-n-oxidů, způsob, neprášivých, výroby

Text:

...jsou například kapři, plazy, jako jsou například hadi.Množství chinoxalin-l,4-di-N-oxidů, které se podáva zvířatům k dosažení požadovaného efektu, se může vzhledem k příznivým vlastnostem účinných látek měnit V širokých mezích. Toto množství činí výhodně asi 0,01 až 50, zejména 0,1 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti na 1 den. Doba aplikace se může pohybovat od několika hodin nebo dní až po několik roků. Příslušné množství chinoxalin~ 1,4-di-N-oxidu...

Způsob přípravy alkylendiarylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255856

Dátum: 15.03.1988

Autori: Goldsworthy John, Marschall Winston Stanley, Verge John Pomfret

MPK: C07D 257/04

Značky: derivátů, způsob, přípravy, alkylendiarylových

Text:

...vzorce V se mohou připravit například z 4-kyanofenolu serií reakci zahrnujicí zejména přípravu 4-merkaptobenzonitrilu reakcí fenolu s dialkylthiokarbamoylhalogenidem, za vzniku O-substituovaného N,N-diethylthiokarbamátu, který zahřívánĺm se zinkem přesmykuje na odpovídající S-substituovanou sloučeninu. Reakcí s basí při zvýšenéteplotě se získá 4-merkaptobenzonitril. sled reakcí pro přípravu 4-merkaptohenzonitrilu je následujícícm cm cm CN...

Způsob výroby acetalů alfa-sulfonyloxyketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255854

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tsuchihashi Genishi, Kitajima Kouji, Mitamura Shuichi

MPK: C07C 49/84, C07C 57/30, C07C 143/68...

Značky: acetalů, alfa-sulfonyloxyketonů, výroby, způsob

Text:

...skupiny, alkanoylaminoskupiny, jako acetyl amino- a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodouNa aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které mají substituenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl,b)...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kitajima Kouji, Mitamura Shuichi, Tsuchihashi Genichi

MPK: C07C 57/30, A61K 31/19, C07C 69/02...

Značky: substituovaných, způsob, aromatickou, přípravy, skupinou, alfa-poloze, alkanových, kyselin

Text:

...acety 1 amino a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodou methoxy skupinami.Na aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které máji substítuenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, etylfenyl, isopnylfenyL isobutylfenyl, rec.butylfeny 1,...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255851

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tsuchihashi Genichi, Kitajima Kouji, Mitamura Shuichi

MPK: A61K 31/19, C07C 69/02, C07C 57/30...

Značky: alkanových, skupinou, způsob, přípravy, alfa-poloze, substituovaných, kyselin, aromatickou

Text:

...jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl, isobutylfenyl, terc.buty 1 fenyl, methoxyfenyl, ethoxyfenyl, isopropoxyfenyl, trifluorethylfenyl, oxo-isoindolinylfenyl, acetylaminofenyl, fluorbifenyl, acetylaminobifenyl a methoxynaftyl.bllheteroaromatické skupiny Ve významu substituentu Ar může být jako heteroaromatická skupina thienylová skupina.Alkylové skupiny v uvedených slcučeninách obecných vzorců I aII mohou být skupiny s přímým nebo...

Způsob přípravy 1-naftylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255842

Dátum: 15.03.1988

Autori: Haruda Josef, Žaloudek Josef

MPK: C07C 87/66

Značky: přípravy, 1-naftylaminu, způsob

Text:

...se přidá 160 g 1-naftolu a 600 q 26 čpavkové vody. Reakce se uskutočňuje v michaném autoklávu při teplotě 130 °C po dobu 18 hodin při tlaku 1 až 0,8 MPa. Po ochlazení na nejméně 30 °C se vyloučené granule 1-naftylaminu odfiltrují a promyjí do neutrální reakce vodou. Získané granule se odvodní a vakuově předestilují. Získa se 130 g čistého 1-naftylaminu s výtěžkem na 1-naftolK 615 g vodného roztoku cbsahujiciho 115 g KHS 03 se přidá 54 g NH 4...

Polymery kyselin 4-akryloyloxy a 4-methakryloyloxy-fenyloctové, jejich akylesterů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255835

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František, Bezděk Milan

MPK: C08F 20/30

Značky: akylesterů, jejich, kyselin, způsob, 4-methakryloyloxy-fenyloctové, přípravy, polyméry, 4-akryloyloxy

Text:

...V 18 cm 3 acetonu se zahřívá 26 hodin V zatavené skleněné ampuli na teplotu 50 OC. Reakční směs se potom vlije do 120 cm 3 methanolu a sraženinà polymeru se odfiltruje (15,2 konverse). Polymer se rozpoušti V tetrahydrofuranu, ale obtížnéRoztok 3,4 g (15,4 mmol) kyseliny 4-methakryloyloxyfenyloctové a 0,031 7 g 2,2-azow bís(isobutaronitri 1 u) v 18 cm 3 acetonu se zahřívá 21 hodin v inertní atmosféře na teplotu 50 OC a potom se...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu GPF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255825

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bureš Ivo, Žižka Jan, Rissler Emil

MPK: C09C 1/48

Značky: olejových, způsob, výroby, sazí, retortových

Text:

...výroby podle vynálezu je pro stejnou hodnotu jödové adsorpce reakční teplota V průměru o 50 OC nižší než u dosud používaných způsobů.Z této skutečnosti vyplývá, že saze vyrobené podle vynálezu obsahují nižší množství těkavých látek, menší množství gritu a jsou vyráběny s vyšší výtěžností. Nižší jsou dále měrné náklady na energií i náklady na údržbu a obnovu zařízení. Kvalita vyráběných sazí je špičkováa zcela rovnoměrná. Praktické provedení...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu FSF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255824

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bureš Ivo, Žižka Jan, Rissler Emil

MPK: C09C 1/48

Značky: retortových, způsob, výroby, olejových, sazí

Text:

...režimu případné netěsnosti zařízení neovlivňují chod výroby a nevynucují si odstávky zařízení. Použití jediného hořáku zaručuje vysokou a rovnoměrnou kvalitu vyráběných sazí, které vzhledem k nižší reakční teplotě o cca 50 OC proti dosavadním výrobním postupům obsahují nižší podíl těkavých látek i nižší podíl gritu. Energetická náročnost způsobu výroby sazí FEF podle vynâlezu je nižší, výtěžnost sazí je nejméně o 0,5 vyšší než u dosud...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu SRF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255823

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štefan Ladislav, Bureš Ivo, Šeliga Jiří

MPK: C09C 1/48

Značky: výroby, olejových, způsob, retortových, sazí

Text:

...kvalitou. Vlivem nižší reakční teploty obsahují saze SRF vyrobené podle vynálezu méně gritu i méně těkavých látek. Proti dosavadním způsobům výroby se zvyšuje významnou měrou výtěžnost sazí, snižuje se energetická náročnost výroby i ostatní náročnost výroby i ostatní provozní náklady výroby, zejména v oblasti údržby a obnovy zařízení. Vzhledem k podtlakovému režimu při výrobě sazí SRF podle vynálezu vznikají přínosy rovněž v oblasti...

Způsob výroby síranu železnatého mono- až dihydrátu, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255816

Dátum: 15.03.1988

Autori: Neumann Ota, Šimon Jan, Pavlovská Eliška, Bártlová Věra

MPK: C01G 49/14

Značky: dihydrátu, účely, síranu, farmaceutické, železnatého, zejména, způsob, výroby, mono

Text:

...ve hmotnostním poměru 11, přičemž hmotnostní poměr ethanolu, koncentrované kyseliny sírová a kyseliny citronové je 1 Q,10,005.způsobem podle vynálezu došlo v jednom reakčním stupni k dokonalému odvodnění síranu železnatého na požadovanou kvalitu vlivem komplexotvorného dehydratačního prostředí, které navíc zcela eliminovalo možné příměsi železitých iontů V konečném produktu. Toto komplexotvorné prostředí lze vytvořit i kyselinou...

Způsob řízení chodu destilační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255815

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cír Jaroslav, Madron František, Kočvara Luděk, Vitvar Milan

MPK: B01D 3/42

Značky: destilační, způsob, chodu, řízení, kolony

Text:

...minimalizovat provozní energetické a surovinové náklady při dodržování kvality produktu v úzkém rozmezí, které může býti posunuto co nejvýše z hlediska povoleného obsahu těkavých složek V destilátu.způsob řízení destilační kolony podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém obr.Destilační zařízení se skládá z vlastní destilační kolony l, kondenzátoru g, vařáku.§. Nástřikem A je destilační kolona l rozdělena na horní obohacovácí a...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mojsejev Jurij, Švec František, Kálal Jaroslav, Drobník Jaroslav, Metalová Marie, Horák Daniel, Gumargalijeva Klara, Kuzin Michail Akademik, Adamjan Arnold

MPK: A61K 49/04, C08L 33/08, C08F 20/18...

Značky: jejich, rentgenkontrastní, kopolymerů, způsob, polymerů, akrylátu, bázi, částice, sférické, methakrylátů, přípravy, hydrogelové

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255808

Dátum: 15.03.1988

Autori: Běťák Jaroslav, Vápeník Jaroslav, Lapačka Petr, Hrstka Pavel, Šilmák Jiří

MPK: F22B 35/04

Značky: vysokotlakého, parního, kotle, uvádění, způsob, provozu

Text:

...armatury lg. Poloha kuželky odvodňovaci armatury lg je propro parní kotel uváděný do provozu podle vynálezu nevýznamná. Parní kotel uváděný do provozu má V úvodní fázi uzavřenu oddělující armaturu §, napájecí armaturu 1, uzavírací armaturu Ě, odvodňovací armaturu 3 a transportni armaturu lg.Přehřátá vodní pára je z parní sběrny gł transportována do parního předehříváku l pootevřením oddělující armatury § parního kotel uváděného do provozu....

Způsob výroby Z drátu pro uzavřená nosná lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 255789

Dátum: 15.03.1988

Autori: Měšťan Oldřich, Jurča Milan, Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: výroby, uzavřená, drátu, způsob, nosná

Text:

...V každém průchodu V rozmezi 0,7 až 0,9 se dosáhne optimálních mechanických hodnot bezlokálního ztvrzení nežádoucí martenzitickou strukturou.Rovnež postupným zmenšováním krčku V následném průchodu oproti predešlému se předejde nežádoucím deformacĺm, jakými255 789 jsou podélné praskliny a šroubovitost drátu. Naopak mechanické hodnoty se stanou v celěm průnezu rovnoměrnějšími.Příkladné provedení způsobu podlewýnálezu výroby drátuZ profilu....

Způsob výroby skelně krystalických pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255785

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sokol Ludvík

MPK: H01J 5/44, H01J 9/24, H01J 5/34...

Značky: pájek, výroby, krystalických, skelně, způsob

Text:

...vynález, který vychází z poznatku,že polyethylenglykol s molekulovou hmotností nižší než 1500,např. 1000, je rozpuetnějěí v slkoholu než polyethylenglykoly e molekulovou hmotnoetí vyšší než 1500, přičemž současně dochází ke zvýšení pevnosti syrových výlisků z práäkových skel páaek.Využití vynálezu umožňuje v libovolném množství zapracovst pojivo bez vytvoření suspenze, takže je např. možné bez Jakéhokoliv sušení dosáhnout konsistenoe...

Způsob řízení rozváděcího ústrojí s hydraulickými logickými prvky a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255781

Dátum: 15.03.1988

Autor: Blinka Antonín

MPK: D03C 1/00

Značky: logickými, rozváděcího, zařízení, hydraulickými, způsobu, ústrojí, způsob, řízení, prvky, tohoto, provádění

Text:

...hydraulického logického prvku jepropojen se vstupem Jemu přiřazeného přetlakového ventilu, zapojenéhov propuatném směru a přes jemu přiřazené škrticí ústrojí a usměrňovací blok s výstupom hnaci pístové jednołky, přičemž výhodné je, jestliže přetlakový ventil je dvoucestný dvoupolohový ventil s tlakově nevyváženým uzávěrem nebo přetlakový ventil je elektromagneticky ovládaný ventil s kuličkou a sedlem nebo přetlakový ventil je...

Způsob oxidace při kyselém loužení rud neželezných kovů, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 255769

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křepelka Jan, Martínek Konstantin, Zubček Ladislav, Lasica Štefan, Baloun Stanislav, Vebr Zdeněk

MPK: C01G 43/00

Značky: oxidace, uranových, kovů, kyselém, loužení, neželezných, způsob, zejména

Text:

...100 kg na tunu zpracovávené rudy.A Úlety z výroby feroslitin, zachycovené na odprešovacích filtrech elektrických tavících pecí, jsou ve formě jemného prachu s částicemi menšími než 0,2.mm e obsahují 30 až 40 oxidů menganu, z toho zhruba polovina jako oxid mangeničitý. Veškeré železo přítomné v úletech je v trojmocné formě. Úlety jsou zcela suché a vhodné pro pneumatiokou dopravu.Použitím úletů k oxideci podle vynálezu je možno odstranit...

Způsob výroby 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255764

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuthan Josef, Štádlík Arnošt, Richter Otakar, Bohm Stanislav

MPK: C07D 213/24

Značky: 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu, způsob, výroby

Text:

...Výhoda uvedeného postupu podle vynâlezu spočivá v jeho jednostupňovosti, v jednoduché technice izolace a v minimální ná~ ročnosti na výrobní zařízení. Zvlášť výhodné je používat směs kyseliny octové a octan amonného, k dokončení-reakce je třeba 30 až 40 hodin. Také energetická náročnost výroby neni velká. Způsob výroby 2,6-di-(44 b 1 reny 1 y 1)-4-renylpyridinu byl odzkoušen na následujících přikladech. Přiklad 1směs 20 g (o,1 o 2 mol)...

Způsob likvidace pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255759

Dátum: 15.03.1988

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: F27B 9/00

Značky: likvidace, pryžových, způsob, odpadů

Text:

...teplotám v cihlářakýoh a keramických peoích a velkêmu povrchu v nich narovnaného zboží dojde K prudkému shoření pneumatik a nâslednám kotalytickěmu spálení produktů suché destilaoe při tomto procesu vznikajícíoh na povrchu skládky v peci. Tím je vyloučeno zamoření okolního prostředíprodukty spalování pryže a ušetří so značné množství uäleohtilého255 759 paliva, převážně těžkáho topného oleje a plynu, ktoré JsouJako palivo v cihlářská a...

Přípravek pro diagnostiku transportní funkce vejcovodu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255758

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rypáček František, Uher Jan, Drobník Jaroslav

MPK: A61K 31/715

Značky: způsob, přípravek, vejcovodu, transportní, přípravy, funkce, diagnostiku

Text:

...apopřípadě značených částic Ve fyziologíckém roztoku nebo jinémvehikulu pro parenterální aplikace V lékařství, například isoto nickém roztoku chloridu sodného, nebo infusním roztoku dextranu,přičemž částice mají sférický tvar a jejich průměr je V rozmezí 10 až 600 /umjjsou tvořeny měkkým hydrofilním gelem, na bázi polymerů vybraných ze skupiny sestávající z dodatečně sesítěných, vodorozpustných, netoxických a biodegradovatelných...

Způsob vytvoření svarového spoje vysokopevných 13 procent Cr ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255753

Dátum: 15.03.1988

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: B23K 9/23

Značky: vytvoření, způsob, procent, spoje, vysokopevných, oceli, svarového

Text:

...je svařováno tepelným příkonem 35 ažTechnologicky výhodných podmínek při svařování a pevnostněŠvyhovujících vlastnosti svarového spoje je dosaženo tím, že prosvsřování je použit přidavný materiál austenitioké báze, který dovoluje méně náročné podmínky svařování a přitom svarový kov v důsledku obsahu dusíku dosahuje pevnostních a kavitačníoh vlastností jako základní materiál. V důsledku difúze dusíku ze svarověho kovu do základního...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrvová Zdenka, Geisler Adolf, Grafnetterová Taťjana, Lebl Michal, Krojidlo Milan, Pavlovská Eliška

MPK: C07K 7/16

Značky: formy, lékové, způsob, injekční, stabilizace, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Způsob spojování laminátových trubek s kovovými výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255736

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hurda Vladimír

MPK: F16L 47/00, B29C 27/30

Značky: způsob, kovovými, trubek, výlisky, laminátových, spojování

Text:

...stejném součíniteli tepelné roztažnosti. Do laminátového hrdla je v místě spoje zali- 2 255 736 sována vložka z ontíkorozní oceli. Na hrdlo je nalíeována hliníková trubka a nákružkem a to pomocí dalšího kroužku. Přesah za~ ručuje alioování hliníku a laminátu. styčné plochy jsou těeněny lepidlem. U dalšího zpúsobu Je použito dvou nákružků z hliníku zekončených kuželen. Jeden z kuželů je přiveřen do hliníkové nádoby. Do kroužku se vaune hrdlo a...

Způsob krystalizace 4-chlor-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255731

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondráček Karel, Mitinko Vojtěch

MPK: C07D 211/98

Značky: krystalizace, způsob, 4-chlor-n-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu

Text:

...krystalizuje v prostředí směsi rozpouštědel methenol-voda 11,324 za přítomnosti kyseliny L-askorbové. Získá se tak Clopamid-substance ve vyšším výtěžku a ve velmi dobré kvalitě, jak bylo doloženo TE-chromatografií 1 ostatními analytickými kritérli. Dřidávání kyseliny L-askorbové ke krystalizační směsi má dvojí velmi důležitývýznam. Především váže látky bazického charakteru, které jsou v surové látce před krystalizaci hojně...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kondelík Petr, Židek Rudolf, Pašek Josef, Pexidr Václav, Králík Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, oddělování, směsi, lehkých, acetónu, methylisobutylketonu, reakční, výroby, podílu

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob pěstování monokrystalů síranu bisglycinium glycinia a jeho isomorfů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255726

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havránková Marcela, Brezina Bohuslav

MPK: C30B 29/54, C30B 7/08

Značky: bisglycinium, isomorfů, síranu, glycinia, monokrystalů, pěstování, způsob

Text:

...dielektríbkých, tepelných a mechaníckých vlastností, důležitých pro zdárnou přípravu materiálů pro detekcí záření.Řešení využívá poznatku, že při růstu krystalu z roztoku zárodek, v němž je spontánnípolarizace předem zoríentována v jediném áměru vlívem příměsĺ glycínových komplexů některých přechodových kovů, vyvolá v přírůetajíci kryetalické mřížce stejnou orientaci vektoru spontánni polarizace. Využívá také skutečnosti, že...

Způsob a zařízení pro sušení materiálů v propadové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255717

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fric Václav, Makovec Karel, Lonský Jiří, Havran Ján, Marek Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: propadové, sušení, sušárně, materiálů, způsob, zařízení

Text:

...je netolik časové úsporný a energeticky méně náročnější proti dosavadním způsobům a zařízením, že se doba sušení zkracuje celkem zhruba na polovinu a celková energetická úspora je asi dvacetiprccentní.Na připojenem výkresu je schematicky znàzorněno zařízení na provádění způsobu podle vynálezu.Základní vzduchový přívod Q ústí do teplovzdušného agregátu g, z něhož je vyvedeno výstupní teplovzdušné potrubí Q, ústící do spodní části 5...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Holada Ladislav

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, zbytků, zplyňováním, generátorového, plynů, ropného

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Polyborité sloučeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255704

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blažek Radomír, Zvonař Vladimír, Novák Jiří, Kudrna Milan

MPK: C01B 35/00

Značky: jejich, způsob, sloučeniny, přípravy, polyborité

Text:

...trihydrogen~ borité kyseliny o velikosti částic do 2 500 /um. Uvedená kyselina se podrobí působením teploty 100 až 400 OC po dobu 2-s až 12 h za současné mechanické a/nebo pneumatické homogenizace vsádky za jejího prosávání či provětrávání nereaktivních plynů a/nebo par.Výhoda předloženého vynálezu spočívá v tom, že.získané polyborité sloučeniny jsou práškovitého charakteru,přičemž odpadá složité a náročné drcení a mletí produktů. Např....

N-(4-(3,6-Dioxo-2,3,4,6-tetrahydro-1,2,4-benzotriazin-2-yl)-benzoyl)- L-glutamová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255699

Dátum: 15.03.1988

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 253/08

Značky: n-(4-(3,6-dioxo-2,3,4,6-tetrahydro-1,2,4-benzotriazin-2-yl)-benzoyl, přípravy, její, způsob, l-glutamová, kyselina

Text:

...z následujících příkladů. P ř I k 1 a d 1 N-(2 ~etoxykarbonylamino-4-hydroxy-azobenzen-4-karbonyl)-L-qlutamová kyselina (I)K roztoku 540 mg (2,03 mmol) N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamové kyseliny ve směsi 14 ml vody a 4,0 nl 37 HC 1 zchlazenému v ledové lázni byl při O až 3 OC přidán roztok 138 mg(2,00 mmol) NaN 02 V 3 ml ledové vody. Reakční směs byla ponechána 30 min. V ledové lázni a pak za míchání a chlazení po částech přidána k roztoku 440 mg...

Způsob stanovení množství radiogenního metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255698

Dátum: 15.03.1988

Autori: Habersbergerová Anna, Straka Pavel, Dubanský Alois

MPK: G01N 23/223

Značky: radiogenního, metanu, způsob, stanovení, množství

Text:

...antraxolitu obdobného genetického charakteru s radiolyticky nezměněnou antroxolitovon organickou hmotou se ozařuje zářičem gama do dosažení výsledné absorbované dávky 106 až107 Gy, načež se ve vzniklých plynech stanoví metan.zjištěná množství radiogenného metanu má zásadní význam pro prognózování metanových výronú v důlních dílech. Metodika prognözování je založena nově objavené zákonitosti,spočívající ve vztahu mezi množstvím...

Způsob výroby benzenu z produktů katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255695

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 63/04

Značky: výroby, katalytického, způsob, reformování, benzenu, produktů

Text:

...částečně nebo úplně vracejí do pyrolýzního benzínu nebo do jeho řezů.Rozbor postupu výroby podle vynálezu ukazuje výhody proti stávajícím konoepcím. Ušetří ae energie na izolací řezu např, 150 až 155 °C z reformátu a na jeho extrakci, která je energeticky velmi náročná. Termické štěpení reformátu obsahujícího cca 55 až 70 t hmot. aromátú a 30 až 45 hmot. alkanů dá při zředění vysoký výtěžek C 6 až C 9 aromátů a z alkanu vzniknou převážně C...

Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255687

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jandera Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 13/02

Značky: způsob, dutých, odstředivého, zařízení, lití, válcových, těles, provádění

Text:

...ventilem a je připevněn vně licího žlábku u kinematické pánve.výhodou řešení podle vynálezu je, že zabraňuje rozstřiku rcztaveného kovu v okamžikustyku s rotující stěnou kokily a zajiščuje vynášení strusky 1 veškerých vměstků do vnitŕního prostoru kokily, kde zatuhnou na vnitřním povrchu odlité trouby, odkud se odstraní následnou úpravárenskou technologií, která se běžně dosud používá. Řešením podle vynálezu je odstraněno znehodnocování...

Polymerní kompozice stimulující biologoické procesy osifikace a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255682

Dátum: 15.03.1988

Autori: Adam Milan, Štol Miroslav, Kvasnička Josef, Broukal Zdeněk

MPK: A61F 2/02, C08L 5/14

Značky: procesy, její, kompozice, přípravy, biologoické, stimulující, polymerní, způsob, osifikace

Text:

...Toto značně zjednodušujea zvýhodňuje její použití pro řečené biomedícinské aplikace. Tato vlastnost spolu s prokazatelně neškodným účinkem na živé tkáně předurčují tento nový aloplastický materiál pro jehopřímou aplikaci, tj. polymerizaci in situ. Kapalnou polymerační směs je tedy možnoaplikovat přímo tam, kde chceme záměrně vyvolat procesy osteoplasie či osifikace. MůžemePolymerní komposici podle současného vynálezu je však možno...

Způsob rozkladu fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255678

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Mánek Břetislav, Súlovský Juraj

MPK: C22B 11/04

Značky: rozkladu, způsob, fosforečnanových

Text:

...jeho slepování. Proto může rozklad probíhat í za pokojovéPokud sklo obsahuje borité ionty, vzniká fosforečnan boritý rozkladem skla, a protopřídavek této látky nebo halogenidových iontů může být zcela nízký k zamezení slepování částic skla na počátku rozkladu. Doba a teplota rozkladu závisí na velikosti částic sklazpůsob podle vynálezu lze velmi jednoduše a levně rozložit zbytky fosforečnanových skel s obsahem stříbra, přičemž izolace...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kyral Josef, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan

MPK: C22B 21/06

Značky: hexachlorbenzenu, práškovou, tavenině, čištění, směsi, čisticí, bázi, slitin, způsob, hliníku

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Způsob krystalizace tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255665

Dátum: 15.03.1988

Autori: Veselý Miloslav, Poláčková Eliška, Janeček Miroslav, Havel Miroslav

MPK: C09B 29/036

Značky: krystalizace, způsob, tartrazinu

Text:

...sodného a harviva, získá se tartrazin v dobře filtrovatelně formě a koláč barviva vzniklý po filtraci či odstřcdění vykazuje vysoký obsah sušiny a snadno se promývá. Při uvedeném poměru soli a barviva se totiž tartrazin z roztoku začíná vylučovat v teplotním rozmezi 40 až 50 OC, podmiňujicím vznik vhodné krystalické formy produktu. Postup podle vynálezu je v dalším textu blíže osvětlen příklady, které však nikterak prcdmět vynálezu nevymezují...

Způsob radiačního roubování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255664

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ryba Olen, Šulc Jiří, Vacík Jiří, Koller Aleš, Petránek Jaromír

MPK: C08F 2/46, C08F 255/00

Značky: roubování, radiačního, polyolefinů, způsob

Text:

...například benzen nebo toluen. Případně vzniklý homopolymer tvoří pak na povrchu roubovaného polymeru nebo kopolymeru jemný prášek, který se dá snadno odstranit za sucha.Jako základní materiály lze použít i polymery a kopolymery ethylenu, propylenu, vinylbromidu, vinylchloridu a vinylfluoridu, případně s dalšími ko-monomery jako je akrylonitril,hydroxyethylmethakrylát, methakrylové estery s nižšími alifatickými alkoholy aj.Čím je...

Způsob zpracování louhů s převažujícím obsahem síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255661

Dátum: 15.03.1988

Autori: Markalous František, -, Míček František

MPK: C01C 1/24

Značky: louhů, síranu, zpracování, převažujícím, amonného, způsob, obsahem

Text:

...bentonitového lyoqelu potlačuje nukleaci a zpüsobuje, že krystaly síranu amonného a močoviny vyloučené při odpařování a chlazení jsou malé a tím přispívají ke stahilizaci suspenze a zachovávají vyhovující tokové a skladovací vlastnosti kapalného dusikatého hnojiva. Další výhodou je, že do hnojiva lze zapravit podstatné vyšší podíl louhü síranu amonného než bylo dříve obvyklé.Typ kapalných dusíkatých hnojiv 5 30 až 50 síranu amonného a 20 až...