Patenty so značkou «způsob»

Strana 127

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: výroby, způsob, hrubého, hydroxidů, hlinitého

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lohniský Jaromír, Čuda Jaroslav

MPK: C02F 1/04

Značky: benzylalkoholu, výroby, způsob, zpracování, odpadní

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Způsob spojování potrubí, zejména sklolaminátového navíjeného tlakového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255935

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horany Milan, Vlasák Viliam

MPK: B29C 65/40, B29D 22/00

Značky: způsob, navíjeného, zejména, sklolaminátového, spojování, potrubí, tlakového

Text:

...proti prosakovéní, zvlâště pak agresivních médií.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob spojování potrubí,zejména sklolaminátového nevíjeného tlakového potrubí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá-v tom, že se konce tlakového potrubí umístí s mezerou proti sobě, k místu spoje se z vnější strany potrubí příloží tuhé objímka, jejíž vnitřní průměr je větší než vnější průměr potrubí, konce mezery vzniklé mezi tuhou objímkou a vnější stranou...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255934

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: výroby, válce, způsob, spalovací, motory

Text:

...na styčných plochách kuželovými závity a mezi atyčnými plochami, po celédálce stoupáníázávitů jsou vytvořeny aouměrně k vertikální ose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z části valce se na styčné ploše opatří. teplosměnným mědiem, načąž se obě části odmastí a očistí V inertní atmosféře, pak se sešroubují a ohřejí a během ohřevu se dotahujía po dosažení teploty difuzního svařování setrvejí na této...

Způsob výroby trojrozměrných výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255933

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kosla Adolf, Gajda Ervín, Bárta Karel

MPK: A42C 1/04

Značky: provádění, způsobu, trojrozměrných, výroby, tohoto, zařízení, výrobků, způsob

Text:

...naváděcim válcem a topným systémem stroje je umístěno přidržoveci a podávaoi zařízenía mezi transportním stolom a ochlazovacim ústrojim je umístěnořídržovaci a podávaní zařízení tvoří těleso usazeně na vodícichtyčihh, ktoré je pomoci spojoveciho trámco spojene jednak s pistnieí samostatného dvoućínnéhopneumstického válce a jednakus řetězy, ktoré jsou usazeny-na řetězových kolech,e nímiž jsou spojeny volnoběžky společně s dalšími řetězovýmí...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255931

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: způsob, válce, výroby, spalovací, motory

Text:

...na otyčných plochách kuželovými závity a mezi styčnými plochami, po celé déloe stoupání závitů jsou vytvořeny souměrně k vertikálníose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočĺvá v tom, že obě části válce se po odmaětěni v iuertni atmosféřeočistí pak se sešroubují a ohřívaji a během ohřevu se dotahují a po dosažení teploty nižší než je teplota taveni nejníže tavitelného složkového kovu se na této teplotě udržují po dobu difuzního...

Způsob fixace tvaru drobných skleněných výrobků a/nebo polotovarů při jejich teplotní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 255930

Dátum: 15.03.1988

Autori: Přibík Radko, Daníček Jan, Strnad Pavel

MPK: C03B 29/00

Značky: drobných, tvaru, expozici, výrobků, teplotní, způsob, jejich, fixace, polotovarů, sklenených

Text:

...se vytvo~říýnapř. ponořením tělisek do zvolené látky, pohybom těĺísek v látce, nabolováním nebo nástřikem látky na těliska a poâobně. odstranění vrstvy fixační hmoty s povrchu tělísek po prevedené teplotní expozici se doàáňne buä chemickou cesiou např. jejím rozpuštěním, nebo mechanickou cestou, např. ňmíláním. Přitom siêo zpravidla dojde k.jiatéàměně jakosti povrchu skleněných tčlísek. zůstane však V podstatě beze změny zachován...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255927

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: motory, válce, způsob, výroby, spalovací

Text:

...válce aleepoňdvě mezery. Podstata vynälezu spo.čívá V tom, že obě části válce se po odmaštění sešroubují, načež-se ohřivaji-v ohřívací peci a během ohřevu dotahují a po dosažení.teploty nižší než je teplote taveni nejníže tavitelnéno materiálu se ochladí na vzduchu na teplotu 293 K.U zoůsobu výroby válce podle Vynálezu není nutné opracování etyčnýoh plech v přesných tolerancích, tim se zjednodušši technologie výroby. Docílí.se pevné...

Způsob místního barvení plošných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255923

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Grüner Pavel

MPK: D06B 11/00

Značky: materiálů, textilních, místního, způsob, barvení, plošných

Text:

...vynálezu může být využít ýři barvení celulőzových materiálů rozpustnými barvivy nebo barvivy, která se do rozpustného stavu v roztoku převádějí. Pro ňolyamid a polye D akrylnitril jsou vhodná rozpustná 1 disporzni barviva, pro po- 1 yàsterové materiály baŕviva disperzni.Řoäenłm dle vynálezu se dosáhne místního vwbarveni ploěe ě ných texťilňioh materiâąů bez nároků na slcžité speciální zařízení. Je bři hěm možno snadno ovlivňovat oytost...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C22B 34/36

Značky: práškového, způsob, výroby, wolframu

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, výroby, způsob, práškového

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávková Věra, Dufka Oldřich, Matoušek Pavel

MPK: G01N 30/02

Značky: produktech, jejich, vodných, způsob, koalescentů, polymerů, disperzích, syntetických, bázi, kopolymerů, technických, stanovení

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Způsob označování obalů z ploché fólie z průsvitného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255901

Dátum: 15.03.1988

Autori: Votruba Petr, Hlaváček Ivan, Kos Jiří, Kejha Libor, Fomenko Petr, Kejha Vojtěch, Kotlář Václav

MPK: B65B 61/26

Značky: průsvitného, způsobu, materiálů, zařízení, tohoto, způsob, fólie, provádění, ploché, obalů, označování

Text:

...k provádění způsobu podle vynälezu.. p je tvořeno zákledovou deskou 1, na níž jsou umíeŠenyl V dva náboje ł§,ł§.e nalísovenými ozubenými.věnoi ł 1,§.Ne ná~bojích jsou neeazeny dvě záeobní cívky.â,§ s páskou li, pod e. nimiž na hřídeli lg motorku je.upevněno ozubené kolo 1 v trvalém záběru e ozubenými koly § 2 xucnycenými na kuliee gg, která-je točně uložená na hřídeli 2 motorku. Ned každým nábojem. lł§,ł§ je umíetěne dvouramenná páka s...

Způsob výroby peptidů působícícíh jako promotory růstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255900

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hecht Barbara, De Castiglione Roberto, Perseo Giuseppe

MPK: C07K 7/06

Značky: růstu, promotory, peptidů, způsob, výroby, působícícíh

Text:

...Peptidy, v nichž Y znamená hydroxylovou skupinu, je možno připravit například hydrolýzou peptidů, v nichž Y představuje methoxyskupinu. Ty peptidy, ve kterých Y znamená aminoskupinu, lze připravit amonolýzou odpovídajících esterú, nebo z C-terminální aminokyseliny, která se působením příslušného aminu převede na amid.Při výrobě peptidů podle vynálezu se finální kondenzace, která je vlastním předmětem vynálezu, provádí mezi...

Fungicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255899

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stuetz Anton

MPK: A01N 33/04

Značky: způsob, výroby, účinných, látek, prostředek, fungicidní

Text:

...appendiculatus /rez-fazoli/ na tyčkových fazolích jakož i proti jiným houbám ze skupiny rzí /Puccinia/ na pšenici a proti Erysiphe cichoracearum na okurkách a proti jiným padlím /E. Graminis f. sp. tritici,Podosphaera leucotricha, Uncinula necator/ na pšenici, jablkách a révě při koncentraci testované látky 0,5 až 500 ppm.Jelikož při testech byla také dokázána dobrá snášenlivost těchto sloučenin rostlinami,jsou sloučeniny podle vynálezu...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tröger Wolfgang, Walther Gerhard, Ensinger Helmut, Frölke Wilhelm, Kuhn Franz, Hinzen Dieter, Weber Karl-heinz, Lehr Erich, Harreus Albert

MPK: C07D 249/12

Značky: 1,2,4-triazolokarbamátů, způsob, výroby

Text:

...Následující bromacl bromem nebo N-bromsukcinimidem se ziská bromderivát(3), který pak lze hydrolyzovat na 5-hydroxy-l,2,4-triazol obecného vzorce II.Při farmakologických zkouškách nn pokusných zvířatech vykazuji nové sloučeniny podle vynálezu následující účinky- reversihilni inhibice centrální acetylcholinesterasy,- zlepšení kortikálni reakce bdělosti a probuzení v centrálním nervovém systému,- výrazné prodlouženi spánkové fáze REM při...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wiedemann Ingrid, Gaida Wolfram, Lösel Walter, Höfke Wolfgang, Roos Otto, Schnorrenberg Gerd

MPK: C07K 5/00, C07C 101/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, aminokyselin

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Způsob výroby nových derivátů fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255894

Dátum: 15.03.1988

Autori: Strein Klaus, Kampe Wolfgang, Müller-beckmann Bernd, Leinert Herbert, Bartsch Wolfgang

MPK: C07C 121/78

Značky: nových, výroby, fenylacetonitrilů, způsob, derivátů

Text:

...tepenného krevního tlaku, závislé na dávce, a též snížení krevního tlaku v srdeční předsíni a tím i zátěže před stahem. Toto je nutno pokládat za düležitou therapeutickou výhodu, poněvadž snížení zátěže před stahem je uznaně účinnou zásadou léčby u různých onemocnění soustavy srdečního oběhu, například u anginy pectotis nebo u srdeční nedostatečnosti. ąDále vyplývá z pokusů in vitro s cévami, že sloučeniny obecného vzorce I na rozdíl od...

Způsob výroby pyridazo(1,2-a) (1,2)diazepin-, diazocin- a -triazepin-1-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hassall Cedric, Lawton Geoffrey, Redshaw Sally

MPK: C07D 247/00, C07D 243/02, C07D 245/04...

Značky: kyselin, 1,2)diazepin, způsob, pyridazo(1,2-a, triazepin-1-karboxylových, diazocin, výroby

Text:

...kovy, například soli sodné nebo soli draselné,soli s kovy alkalickych zemin, například soli vápenaté a soli hořečnaté, amonné soli a soli s organickými bázemi, jako s dicyklohexylaminem apod.sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Y znamená skupinu -N(R 6)- tvoří farmaceuticky upotřebitelné soli s kyselinami, jako s minerálními kyselinami, například s chlorovodíkovou kyselinou, bromovodíkovou kyselinou, sírovou kyselinou, dusičnou...

Způsob výroby derivátů 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255892

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schneider Hermann

MPK: C07D 333/36

Značky: derivátů, 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů, způsob, výroby

Text:

...které je s výhodou chránené dusíkem, aby se vyloučily účinky atmosférického kyslíku.Oba shora uvedené reakční postupy pro přípravu sloučenin obecného vzorce III ze sloučenin obecného vzorce IV přes sloučeniny obecného vzorce I a II lze uskutečňovat v jedné a téže reakční nádobě, tj. sloučeniny obecných vzorců I a II lze získávat v dobrých výtěžcích,aniž by je bylo třeba izolovat z reakční nádoby pro další reakční stupeň.Sloučeniny...

Způsob výroby amidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255891

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nakayama Toyoo, Aoyama Takuo, Watanabe Shinichi, Okutome Toshiyuki, Nunomura Shigeki, Sudo Kimio, Fujii Setsuro, Kurumi Masateru

MPK: C07C 123/00

Značky: amidinových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...odštěpení chráněné amidinové skupiny jsou reduktivní odstranění za použití palladia na uhlí nebo odstranění působením kyseliny trifluoroctové nebo směsi HBr/kyselina octová.Je-li to žádoucí, mohou být běžnými způsoby připraveny adiční sole s kyselinami. Například se karbonát připravované sloučeniny rozpustí nebo suspenduje V rozpouštědle jako je metanol, dimetylformamid (DMF) nebo podobné a pak rozpustí přídavkem kyseliny jako je...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zájer Mária, Laszlovszky István, Szombathelyi Zsolt, Moldvai István, Pálosi Eva, Stefkó Béla, Kiss Béla, Vedres András, Szántay Csaba, Groó Dóra, Lapis Erzsébet, Szporny László, Riesz Miklós, Kárpáti Egon

MPK: C07D 461/00

Značky: 11-nitroapovincaminové, racemických, derivátů, kyseliny, opticky, způsob, nových, přípravy, aktivních

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Groó Dóra, Riesz Miklós, Moldvai István, Kiss Béla, Szántay Csaba, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Szporny László, Vendres András, Kárpáti Egon, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla

MPK: C07D 461/00

Značky: aktivních, derivátů, 11-aminoeburnankarboxylové, opticky, nových, přípravy, racemických, způsob, kyseliny

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob výroby derivátů 5,6-dihydro-4H-cyklopent(b)-6-thiofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Barbanton Jacques, Ferrand Gerard, Depin Jean-claude

MPK: C07D 333/78

Značky: derivátů, výroby, způsob, 5,6-dihydro-4h-cyklopent(b)-6-thiofenu

Text:

...tedy ve formě párů opticky aktivních isomerů. Jak tyto opticky aktivní isomery, tak i jejich směs tvoří součást vynálezu. Uvedené opticky aktivní isomery mohou být odděleny štěpením pomocí opticky aktivních bázi, jakými jsou například brucin, cinchonidin nebo strychnin.Sloučeniny podle vynálezu mohou být s výjimkou těchsloučenin obecného vzorce I, ve kterých Ar znamená fenylové jádro substituované dimethylaminovou skupinou, připraveny...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szirt Enikoe, Doleschall Gábor, Pjeczka Etelka, Feller Antal, Bartha Ferenc, Berényi Edit, Lempert Károly, Hornyák Gyula, Orr Zsuzsanna, Simig Gyula, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Zauer Károly, Fetter József, Huszthy Péter, Nyitrai József

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, substituovaného, způsob, výroby

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů oxazolyl- nebo isoxazolylalkoxy-dialkyloctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255881

Dátum: 15.03.1988

Autori: Self Christopher, Osbond John, Tong Brian, Machin Peter, Smithen Carey

MPK: C07D 263/32, C07D 261/08

Značky: kyselin, derivátů, isoxazolylalkoxy-dialkyloctových, oxazolyl, výroby, způsob

Text:

...chladičem.Případnou esterifikaci sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 3 znamená hydroxylovou skupinu, je možno uskutečnitzo sobě známým způsobem. Tak například je možno esterifikaci provést působením vhodného diazoalkanu, jako diazometanu. Jinak je možno esterifikaci uskutečnit například působením vhodného alkoholu (například metanolu či etanolu) V přítomnosti silné kyseliny, jako halogenovodíkové kyseliny (například kyseliny...

Způsob přípravy chinaldinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255880

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koichi Hashimoto, Toshiro Kamishiro, Mitsuo Masaki, Naoya Moritoh, Masaru Satoh, Haruhiko Shinozaki

MPK: C07D 215/48

Značky: chinaldinového, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...miněny tyto sloučeninyzkontrolní sloučenina 1 N~(dietylaminoetyl)chinaldinamidfumarát a kontrolní sloučenina 2 tolperísonhydrouhlorid (2,4 ~dimetyl~ 3 ~piperidínopropiofenonhydrochlorid známý jako svalový relaxans)Pokus 1 Účinek na ztuhlost zpúsobenou ischemickou decerebracĺPokus byl proveden na pŕĺpaduztuhlosti způsobené ischemickou decerebraci, který byla vyvolána u krys metodou podle Fukuda H., Ito T., Hashimoto S. a Kudo Y., Japan....

Způsob výroby N-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5- benzodioxepan-6-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255879

Dátum: 15.03.1988

Autori: Franceschini Jacqueline, Besancon Denis

MPK: C07D 405/12

Značky: benzodioxepan-6-karboxamidu, n-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5, výroby, způsob

Text:

...míchadlem, teploměrem a přikapávací nálevkou,se předloži,7 S g (0,404 mol) 1-(1-cyklohexenylmetyl)-2-aminometylpyrrolidinu a 600 ml chloroformu, a k vzniklému roztoku se postupně přidá 123 q (D,404 mol) jemně rozpráškovaného 8-etylsulfonyl-1,5-benzodioxepan-6-karbonylchloridu, který se po přidání rozpoušti. Po skončeněm přidávání začne krystalovat vzniklý hydrochlorid. V míchání se pokračuje ještě další hodinu při teplotě 10 OC, načež se...

Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255878

Dátum: 15.03.1988

Autori: Scheer Martin, Grohe Klaus, Federmann Manfred, Vöge Herbert, Naik Arundev

MPK: C07D 215/56, C07D 471/04

Značky: jejich, výroby, derivátů, způsob, embonátů, chinolonkarboxylových, kyselin

Text:

...sloučeniny se tudiž hodi vynikajícim způsobem k výrobě a použití perorálně aplikovątelných přĺpravků v humánní a veterinárni medicíně. Tyto sloučeniny se kromě toho hodí k výroběmedikovaných krmív pro zvířata nebo přípravkü, které se aplikují spolu 5 pitnou vodou. Dále se mohou vyráběné sloučeniny používat v humánnĺ medícĺně k perorálni aplikaci ve formě suspenzí, šřáv, emulzí atd. v případech, kde se jiné qalenické přípravky, jako...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255877

Dátum: 15.03.1988

Autori: Walther Gerhard, Harreus Albert, Frölke Wilhelm, Kuhn Franz, Lehr Erich, Weber Karl-heinz, Tröger Wolfgang, Ensinger Helmut, Hinzen Dieter

MPK: C07D 249/12

Značky: výroby, způsob, 1,2,4-triazolokarbamátů

Text:

...do tlapek proątředniccvím drátěného dna klece, útěkem na izolovanou plošinku. Za určité časové údobí se 80 § zvířat naučí, že jsou na této plošince chráněny před účinky elektrického proudu.Podá-li se těmto zvíŕatům intravenosně skopolamin V dávce 0,6 mg/kg, je možno u B 0 krys pozorovat retrográdníefekt na krátkodobou pamět, tzn., že zvířata zapomenou, že jsou na izolované plošince V bezpéší.Látka schopná působiňproti cerebrální...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Galambos János, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Pálosi Eva, Bogsch Erik, Keve Tibor, Szombathelyi Zsolt, Groó Dóra, Kassai Anna, Megyeri Gábor, Laszlovszky István, Szporny László

MPK: C07D 457/02

Značky: nových, přípravy, derivátů, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, způsob, částečně

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kassai Anna, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Groó Dóra, Laszlovsky István, Szombathelyi Zsolt, Keve Tibor, Galambos János, Kárpáti Egon, Pálosi Eva, Lapis Erzsébet, Kiss Béla, Bogsch Erik, Megyeri Gábor, Szporny László

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, přípravy, částečně, 2-halogennicergolinu, nových, derivátů

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fetter József, Orr Zsuzsanna, Pjeczka Etelka, Szirt Enikoe, Grasser Katalin, Berényi Edit, Lempert Károly, Nyitrai József, Bartha Ferenc, Huszthy Péter, Simig Gyula, Petöcz Lujza, Feller Antal, Hornyák Gyula, Zauer Károly, Doleschall Gábor

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, způsob, substituovaného, výroby

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lempert Károly, Doleschall Gábor, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Orr Zsuzsanna, Feller Antal, Szirt Enikoe, Huszthy Péter, Berényi Edit, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Nyitrai József, Pjeczka Etelka, Zauer Károly, Fetter József, Hornyák Gyula

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: derivátů, způsob, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby, substituovaného

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Způsob výroby derivátů 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255871

Dátum: 15.03.1988

Autor: Reed Lawrence

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové, výroby, způsob, kyseliny, derivátů

Text:

...skupinu,thenylovou skupinu, furfurylovou skupinu, fenylthiazolylovou skupinu, N-alkylmidazoly 1 ovou skupinu se 4 až 7 atomy uhliku, chinolinylovou skupinu, isochinolinylovou skupinu,N-(fenyla 1 kyl)pyrro 1 y 1 ovou skupinu s 11 až 12 atomy uhliku, N-alkylpyrrolylovouskupinu s 5 až 8 atomy uhlíku neob N~a 1 ky 1 indo 1 ylovou skupinu s 9 až 12 atomy uhlíku.V ještě výhodnějšich sloučeninách pakNejvýhodnější jsou ty sloučeniny, V nichž...

Způsob povrchové úpravy luminiscenčních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255869

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lakatos Tibor, Lukács Sándor, Bärdos György, Czeiler András, Palotai Tamás

MPK: C09K 11/02

Značky: luminiscenčních, způsob, povrchové, látek, úpravy

Text:

...byla zadána vynálezecká úloha vypracovat způsob povlékání výhojek s luminiscenčními látkami, jímž se jednak přispěje k bezvadnému elektrostatickému nanášení luminiscenční látky a zaručí se hezvadná kvalita povlaku a jednak v důsledku pojiva zůstávajícího na zrnkách luminiscenční látky bude povlak lpět dobře na skle a nezbude V něm žádný materiál vyvolávající úbytek plynu nebo jinak škodicí materiál.Řešení podle vynálezu umožňuje, že...

Způsob rovnoměrné impregnace substrátu biologických diagnostických testů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255868

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chwojnowski Andrzej, Rawicz Krystyna, Deszczynska Krystyna, Tatarkiewicz Krystyna, Piatkiewicz Wojciech

MPK: G01N 33/50

Značky: testu, zařízení, rovnoměrné, diagnostických, impregnace, tohoto, způsob, provádění, způsobu, substrátů, biologických

Text:

...je znázorněno na schematickém výkresu zařízení, tvoří přítlačné zařízení přítlačný válec 1 a hnací valec 3, které jsou uspořádány symetricky k jejich místu styku se substrátemg. Mezi přítlačný válec l a hnaci válec 2 se vsunuje kontinuální rychlosti, danou úhlovourychlostí přítlačného válce l a hnacího válce 3 na místě dočasného styku se substrátem g,substrát g Substrát 3 se může oddělit o jednoho z válcú tj. od přítlačného válce 1...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255867

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tsuboi Shinichi, Moriya Koichi, Kagabu Shinzo, Shiokawa Kozo

MPK: A01N 43/54

Značky: způsob, insekticidní, prostředek, výroby, účinné, složky

Text:

...inu -CH ,Y Y P P 2 přičemž R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, allylovouskupinu, acetylovou skupinu, methylsulfonylovou skupinu, dimethylamino~ karbonylovou skupinu, fenoxykarbcnylovou skupinu, benzoylovou skupinu,která je popřipadě substituována atomem chloru ethoxykarbonylovou skupinu,benzylovou skupinu, která je popřípadě substituována chlorem, -0-ethyl-S-n-propylthiolofosfonoskupinu nebo skupinu -CH 2-W nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Santel Hans-joachim, Schallner Otto, Schmidt Robert, Gehring Reinhold, Stetter Joerg

MPK: A01N 43/56

Značky: prostředek, herbicidní, způsob, výroby, látek, účinných

Text:

...obecného vzorce I podle vynálezu vykazují s překvapením vedle výrazně lepší obecné herbicidní účinnosti vůči škodlivým rostlinám (plevelům) značně zlepšenou snášenlivost důležitými kulturními rostlinami, než ze stavu techniky známé 1 ~ary 1 pyrazoly,jako například 4 ~kyan-5 ~propiony 1 amino~ 1-(2,3,4-trichlorfenyl)pyrazo 1, který je po stráncechemické a co do účinku nejbliže příbuznou sloučeninou....

Způsob výroby N-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Huszák György, Lendvai László, Erdélyi Árpád, Kovács Antal, Tömördi Elemér, Pelyva Jenö, Pamuk Gyula

MPK: C07C 103/32

Značky: n-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu, způsob, výroby

Text:

...N-alkyl-anilinhydrochlorid je krystalická sĺoučeni na, která se ze systému vylučuje a působí při provozu obtíže.Cílem vynálezu je odstranění nevýhod výše uvedených postupů a vytvoření takových reakčníchpodmínek, za kterých alkylanilin-hydrochlorid rozkládá a způsob může být průmyslově prováděnbud jako kontinuální nebo jako diskontinuální. V, vynález je založen na poznatku, že když se dodrží určité parametry, netvoří se v systému...