Patenty so značkou «způsob»

Strana 126

Způsob výroby nových S,S,-alkylen-di(dithioalkanolů), -di (dithioalkanol nižších alkyletherů) a di-(dithioalksnolesterů)

Načítavanie...

Číslo patentu: 244669

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec Jioí, Krejeí Rudolf

MPK: C07C 149/14

Značky: dithioalkanol, nových, alkyletherů, nižších, výroby, způsob, di-(dithioalksnolesterů, s,s,-alkylen-di(dithioalkanolů

Text:

...C Y znamená snadno odštěpitelnou skupinu ail Z znamená skupinu obecného vzorce R 10 - (CH 2)m - S -, kde R 1 a m mají výše uvedený význam, a x a x znamenají nezávisle na sobě 0, 1, 2 nebo 3. přičemž (xl xz) 1, 2 nebo 3 neboii) Z znamená atom vodíku aznamená 0, nebo se uvede V reakci sloučenina obecného vzorce Ivbse slouuaninou obecného vzorce Vb u -Fs - tony - 9.312 s - 1015) - 0 x 2 (vm nebo s reaktivním derivátem této sloučeniny,kde...

Způsob enzymatického stanovení enzymových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244665

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prachao Jioí, Bartková Libuše, Toman Jioí

MPK: G01N 7/18

Značky: substrátů, způsob, enzýmových, enzymatického, stanovení

Text:

...údaje, jak byly výše uveéeny.U jednoho reagenčního činidla výše popsaného složení je obsah glukózy účelně v rozmezí 0,01 až 0,05 mg, s výhodou 0,02 až 0,04 mg/100 ml roztoku. 1U jiného výhodného reaqenčního činidla ke stanovení obsahu glukózy obsahuje soustava ke stanovení substrátu, kromě glukózy a peroxiáázy 4-aminofenazon /FAP/ a fenol jakožto složky pro vytvoření barviva. V tomto případě se použije na 100 ml roztoku reagenčního činidla,...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244663

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bouchal František, Vostreil Josef, Tesaoík Igor, Hiršl Jaroslav, Matušina Jan, Friml Zdenik

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: nových, derivátů, způsob, 9-chlorprednisolonu, výroby

Text:

...(okolo 0,5 až 5 ). To není bezvýznamné, příhlíží-li se k roatoucim obtížím při opatřování vhodných výchozích produktů pro syntézy kortikoidů v dostatečném množství a se zřetelem k vysokým nákladům na účinné látky, jež zatěžují léčivé speciality s obsahem kortikoidů.Jak již bylo uvedeno. mají sloučeniny podle vynálezu při místní aplikaci silnou protizánětlivou účinnost, při systémové aplikaci jsou však jen velmi málo účinné.Farmakologickě...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244662

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zadák Zdeněk, Popelka Josef, Pekárek Ladislav, Borovec Václav, Holub Josef, Škvára František

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: 9-chlorprednisolonu, nových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...k tomu, aby se dosáhlo 50 zhojení edému tlapky.C) Thymolytický efekt po orálnĺ aplikaciKrysy SPF o hmotnosti 70 až 110 g se v etherové narköze adrenalsktomují. Vždy 6 zvířat tvoří zkušební skupinu, které se po dobu 3 dnů podává orálně definované množství testované substance. čtvrtý den se zvířata usmrtí a stanoví se hmotnost jejích thymu.S kontrolními zvířaty se provádí totéž, dostávají však směs benzylbenzoátu s ricinovým olejem bez...

Způsob výroby mikročástic ze zesíťovaných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jioí, Schwarz Josef, Cimala Ladislav

MPK: C08F 220/14, C08F 220/06, C08F 212/08...

Značky: způsob, zesíťovaných, adičních, výroby, mikročástic, polymerů

Text:

...na vzhled zakalený. To je samozřejmě lhostejné V povlakových hmotách obsahujících pigmenty rozptylujicí světlo, jako oxid titaničitý, ale u hmot vybarvených na hluboké odstíny pomocí pigmentů absorbujících světlo,zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složek a hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlaků to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje...

Způsob úpravy krystalového cukru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243738

Dátum: 11.04.1988

Autori: Vorel Milan, Forejt Václav, Ko?átko Josef

MPK: C13F 5/00

Značky: provádění, cukrů, způsobu, úpravy, zařízení, krystalového, způsob

Text:

...zajištěná vysoká rychlost uvolňováni vázene vlhkosti e stebilizace povrchu krystelů, přičemž uvolñovená vlhkost je odyádőne při provetráváni vzduchen. Výhodou způeobu podle vynálezu je taká teplotni režim sušeni, při kterém je nastavováne telová teplote vyetupujiciho cukru, která je současně výhodná pro jeho stebilizeci. To snižuje spotřebu energie ne sušeni v sušárně i ne konečná chlezeni v chlediči. Krátke doby zdrieni cukru v eušárně, ve...

Způsob vyčesávání vrstvy stonků přadných rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243725

Dátum: 11.04.1988

Autori: Mánek Oldoich, Mašek Václav

MPK: D01B 1/40, D01B 1/10

Značky: provádění, rostlin, způsob, přadných, tohoto, stonku, zařízení, vyčesávání, způsobu, vrstvy

Text:

...zařízení je kolem zachycována a unáäena , přičemž je shore přitlačována ke gumovému obložení nekonečným pryžovým pásem, usazeným na řemenicích. vyčesávání provádějíhroty uchycené excentricky na kotoučí a ovládané klikovým mechanismem.Nevýhodou vyčesávacího stroje Deportere je to, že hroty zabírají doprostřed vrstvy, takže účinek vyčesávání je násilný a vyčesává se nadbytečné množství výčesků, mezi nimiž je značné množství kvalitních...

Způsob povrchové úpravy zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243702

Dátum: 11.04.1988

Autori: Vonášek František, Salamon Milan, Balík Josef, Doušová Jaroslava, Trepková Emilie Praha

MPK: C23C 8/36

Značky: spalovacích, povrchové, motorů, zdvihátek, ventilu, úpravy, způsob

Text:

...ventilů spelovecích motorů vyrobených ze šedé litiny nebo ocele podle vynálezu, jehož pod stata spočívá v tom, že zdvihýtke se iontově nitridují v rozsa hu 93,0 ež 930,0 Pa v etmosféře čpevku, nebo ve směsi dusíku 2 vodíku v rozmezí teplot 450 °ež sodľc, po dobu 15 až 50 hodin. směšovací poměr dusíku e vodíku se pohybuje v rozmezí od 11 ež do 13. Do pracovní atmosféry lze připouštět uhlovodík jako ne př. propan nebo plyn obsahující...

Způsob stanovení rozpustných a hydrolyzovatelných sacharidů v krmivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 242840

Dátum: 11.04.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: G01N 33/10, G01J 3/00

Značky: sacharidů, způsob, hydrolyzovatelných, rozpustných, stanovení, krmivech

Text:

...242 B 411tokem alfa-amylázy, směs se vyčeří, filtruje, výluh se ředí, provede se reakce s antronovým činidlem a spektrofotometrické stanovení. Spotřeba času na hlavní pracovní operace je 30 minut extrakce, čas na filtraci, 20 minut reakce s činidlem. Stanovením 2. výše uvedené skupiny sacharidů enzymatícky se získá tzv. dietní vláknína, kterou lze dále dělit na nerozpustnou a rozpustnou dietní vláknínu, nebo stanovit tzv. celkovou dietní...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Marchalín Miroslav, Horsák Ivan

MPK: B41F 5/06

Značky: způsob, tiskových, stroje, ustavení, jednotek, vícebarvového, tiskového

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Způsob stanovení složení a aktivity insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242808

Dátum: 11.04.1988

Autori: Malý Klement, Lichvár Milan

MPK: C07K 7/40, G01N 30/26

Značky: stanovení, insulinu, složení, aktivity, způsob

Text:

...metodou dosáhne přesných výsledků(průměrná odchýlka stanovení byla ľ 3),a tím se umožní presná a rychlá mezioperační kontrola aktivity substance před výrobou insulinových injekčních forem, poskytující tak možnost přesného nastavení obsahu insulinu na požadovaných 40 m.j. v l ml injekčního roztoku. Možnost zjištovat složení insulinových substancí včetně rozkladných produktů, má rovněž velký význam při nákupu či prodeji insulinu. Způsob podle...

Způsob přípravy růžovofialového zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243747

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hăjek Miloš, Klapetek Jioí

MPK: C01G 25/00

Značky: pigmentů, způsob, zirkonu, přípravy, růžovofialového, zirkonového, minerálů

Text:

...malých hmot. množstvích, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo bez jejich obtížného loužení. Rozkladné produkty totiž představují směs křemičitanu zirkoničito-didraselněho a křemičitanu zirkoničito-disodnćho a243 747 v nich obsažené draselné a sodné ionty potom podle vynálezu působí jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky minerolizátoru se přidagí v podobě kyseliny...

Způsob přípravy di-(2-ethylhexyl) adipátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243741

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jirsa Jan, Koneený Milan

MPK: C07C 69/44, C10M 105/36

Značky: přípravy, di-(2-ethylhexyl, adipátu, způsob

Text:

...łwdroxidu aodnćho v množství do 0,1 hmotnostních, vztaženo na množství surovóho esteruv průběhu destilace surovéhoiesteru 7 s vodní parou. K esterifikační náaadě je možno rovněž přidat 5 až 15 hmotnoatních těkavé organické latky, tvoŕící a vodou azeetropickou směs, jako je například benzen, toluen nebo xylen. Zpraco-v vání na eater s vysokou kvalitou se provede neutralizací přídavkem 0,1 až 5 hmotnoatních 1 až 45 vodného roztoku hydro-1idu...

Způsob horizontálního seřízení technologických hlav strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243737

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maxa Jaroslav, Dvooák František

MPK: H05K 3/10

Značky: horizontálního, strojů, způsob, seřízení, technologických

Text:

...středu,nebo osy souměrnosti,vytvořeného motivu pod mikroekopem.Ve čtvrtém kroku se seřizuje horizontální poloha technologické hlavy o odečtenou odchylku.Dále se cyklicky opekují kroky druhý, třetí a čtvrtý,až do znenšení odečítenó odohylky pod stanovenou toleranci. Nakonec se kontroluje trveloet nastavení uikroskopu pro provádění druhéPro tento způsob seŕizování musí být splněny tyto podmínky- Souřadnicový stůl stroje nuoí být polohován s...

Způsob vytvoření ledeburitické vrstvy funkčních ploch strojních součástí ze šedé litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243724

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mergl Zdenik, Toušek Milan, Brada František

MPK: C21D 1/09, C21D 5/00

Značky: vrstvy, šedé, ledeburitické, strojních, litiny, způsob, ploch, funkčních, součástí, vytvoření

Text:

...mezi hořákem a natavxñym povrchem.Uvedené nevýhody jsou odstràněny způsobem-vytvoření ledeburitické vrstvy podle vynálezu tak, že funkční plochy i strojních součástí ze šedé litiny se natavĺelektrickým obloukem řízeným uměle vneseným magnetic 243 724kým polem o hodnotě od 20 do 80 mT do hloubky 0,2 až 61 mm v ochranné atmosféřelpo kterém následuje ochlezení vlivem okolní atmosféry a vlastní hmotnosti součástí.Magnetické pole zlepšuje...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Koldovský Karel, Hertel Jan, Benko Viktor, Frank Josef, Hezina Jaroslav, Vodieka Ivan, Koscelanský Jozef

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: vyráběných, plochých, kruhových, způsob, ploštěním, výroby, průřezu

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šíma Josef, Hůlka Tomáš, Blecher Milan, Švastal Jioí, Procházka Miroslav, Nimec Bohumil

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00

Značky: vyšší, zpracování, oceli, pevnosti, pásu, chromových, způsob

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Fiala Booivoj, Martinát Antonín, Honzák Jioí, Uhlío Petr, Eada Ladislav

MPK: B21B 3/00, B21B 3/02, C21D 9/52...

Značky: zařízení, pásu, způsob, vyšší, výroby, tepelných, výrobu, pevnosti, oceli, zejména, chrómniklových, součástí

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Způsob výroby napichovacích špendlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243705

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hajdu Pavel, Scholz Celestýn, Resl František, Rosický Pavel, Rygl Oldoich, Hlavonik Jaroslav, Svoboda Jioí

MPK: B21C 3/14

Značky: špendlíků, výroby, napichovacích, způsob

Text:

...že oce 1 ový.tažený drét z ušlechtilé uhlíkovéoceli e obsahom uhlíku od 0,2 do 0.9 hmotnoetníoh se Jednou či dvakrát opakované téhne za sucha, přičemž po každém tehu následuje patemtovéní v olovu při teploté 520 - 580 °G, načež se téhne za mokra s celkovým úbére 40 - 80Výhody způeobu dle vynélezu spočívají v tom, že lze vyrébät napichovaoí špendlíky v širokém sortimentu pevností i průmérů, přičemž napichoveoí špendlíky svoji kvalitou...

Způsob třískového obrábění součástí přerušovaným řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243701

Dátum: 01.04.1988

Autori: Balík Josef, Salamon Milan

MPK: B23B 1/00

Značky: obrábění, způsob, součástí, přerušovaným, třískového, řezem

Text:

...s náklady na energií a pracnost. i siProtyto případy se také v některých podmínkách používá dvou soustružnických nožů uložených proti sobě. z nichž jeden je při obrábění v řezu a druhý v mezeře a naopak. Teoreticky-se zdá, že tento způsob obráhční při přerušovanćn řezu nedostatky ostraňuje a také by byl správný, pokud by délka obrábění a nezery byly stejné. Tp znamená, že začátek obrábění obou nožů bude shodný, čímž by byly rázy, vzniklé...

Způsob oddělení ceru od ostatních lanthanoidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 242846

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pokorný Zdenik, Ježek Václav

MPK: C01G 57/00

Značky: oddělení, ostatních, lanthanoidů, yttria, způsob

Text:

...při pH 2,5 a pH 1,7 až 1,5 atd. /viz schéma/. Cyklizàce zabezpečuje konec konců kvantitatívni výtěžky všech komponentů.Schema Qyklického procesu oddělení ceru frakčním rozpouštěním oxidované suspenze hydroxidů vzácných zeminvynález je dokumentován následujícímí příklady aplikace.r 1 ooo ml roztoku, který obsahoval 0,35 N Ln 3 v molárnim složení La 30 , Ce 50 a Nd 20 , byl po upraveni pH na 12,5 pří~ davkem Na 0 H oxidován vzduchem při 90...

Způsob výroby vnitřních kotvicích a vyztužujících prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242842

Dátum: 01.04.1988

Autori: Matichová Ludmila, Marhan Jioa

MPK: B65D 88/00

Značky: způsob, vnitřních, vyztužujících, kotvicích, výroby, prvků

Text:

...porušeníchemické odolnosti zařízení, protože průnik stěnou je zhotoven přímo přivýrobě, v nezpolymerovaném laminátu, tedy bez poškození struk tury stěny, a jednotlivé prvky jsou pevně zality v chemicky o dolné pryskyřici. Dalším přínosem je i vysoká úspora pracnosti,protože zcela odpadá jakékoliv dodatečné broušení povrchů a laminování, což jsou operace, zejména uvnitř chemických zařízeníTříkladné provedení způsobu výroby vnitřních kotvících...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Janda 1ubomír, Romanov Andrej

MPK: C01G 41/00

Značky: získaného, nežádoucích, způsob, alkalickým, složek, roztoku, zejména, odstraňování, rozkladem, wolframové, křemíku

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Způsob výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242809

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vinklerová Oľga

MPK: C01F 7/38, C30B 29/20

Značky: způsob, korundu, bauxitů, bázi, výroby, kalcinovaných

Text:

...bauxitů,vratného materiálu, železitých třísek a koksulvyznačující se tím, že po zapálení elektrické obloukově pece se výrobní směs dávkuje do pece kontinuelnä, přičemž každou hodinu je nadávkováno od 55 do 75 dílů hmotncstních kalcinovaných bauxitů,od 15 do 35 dílů hmotnostních vratného materiálu, od 1,5 do 7 aim hmotnoetníoh železitýchłtřísek a. od 0,5 do 7 dílñ hmotncstních kokeu.Využitím způsobu výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů...

Způsob odvalovacího broušení na hrotových bruskách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242688

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šamulka Juraj

MPK: B24B 5/24

Značky: způsob, bruskách, způsobu, broušení, hrotových, odvalovacího, zařízení, provádění, tohoto

Text:

...2 se nasadí součástí Q v pravé krajní úvrati stolu 1 hrotové brusky. Zapnutím hydraulického posuvu stolu 1 vlevo nebo otočením ručního kola podélného posuvu stolu 1 přijde součást Q do styku s třecím páskem Q mäkké gumy. Tření mezi trnem Q a součástí Q je menší než tření mezi součástí Q s třecím páskem Q, čímž dojde k otáčení součásti Q na trnu Q. Součast Q začne rotovat již před stykam s brousícím kotoučem ll. Součást Qse po dobu styku s...

Způsob přípravy hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242674

Dátum: 01.04.1988

Autori: Barboriak Anton, Kohlíeek Jaromír, Radler Alfréd, Hudoba Miroslav Ing

MPK: C01F 7/02

Značky: hlinitého, hydroxidů, přípravy, způsob

Text:

...reakční teploty je reakční doba 9 až 4 hodiny. Po ukončení reakce obsahuje reakční směs hydroxid hlinitý, pevný síran amonný a nasycený roztok síranu amonného v uvolněné krystalové vodě výchozího síranu hlinitoamonného při dané teplotä. Tato smšs se promývá destilovanou vodou do vymizení reakce na síranové ionty. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy hydrozidu hlinitého z krystalického síran hlinitoamonného podle vynálezu. Jeho...

Způsob přípravy a skladování (.sup.14.n.C)methyljodidu o molové aktivitě 1.85 až 2.3 GBqmmol .sup.-1.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242662

Dátum: 01.04.1988

Autori: Roeek Jiri, Kraus Josef

MPK: G21G 5/00

Značky: skladování, sup.1.n, způsob, gbqmmol, přípravy, aktivitě, molové, sup.14.n.c)methyljodidu

Text:

...oxidu fosforečného aza současného chlazení vymrazovačky 13 kapalným dusíkem se otevřen kohouty 12 a 1 a celá aparatura se evakuuJe. Pak se uzavře kohout 12,odstraní se chladící lázně a Amcĺlmethyljodid se dosuší nad oxidem fostorečným. zároveň se stanoví celkový výtěžek tmchnethyljodiduze známého objem aparatury a z tlaku odečteného na zkráceném rtutovém manometm 16. Po vymražení 1150 msthyljodidui zpět do vymrazovačky 12 a uzavření kohoutu...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pscheidt Jioí, Vlasák Ludvík, Vála Lutz, Toman Jaromír, Židlická Vira, Židlický Zdenik

MPK: H01L 21/428

Značky: strukturách, kontaktních, výroby, kovových, vrstev, polovodičových, způsob

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem oracích prostředků za pomoci hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242652

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kotyza Radomír, Mjartan Viliam, Synek Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, způsob, vápenatého, prostředků, kapalných, odpadů, oracích, pomocí, hydroxidů, zneškodňování, obsahem

Text:

...zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížen obsah radioaktivity o dve až tři řády 9 také je v nich současně o jeden řád snížen obsah aktivní složky precích prostředků. Radiosktivite je zkoncentrováne do malého objemu, což je výhodné pro její likvidecí. Velkou předností také je, že zařízení sloužící k provádění způsobu je jednoduché.Způsob zneškodňování kepelných redioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků je...

Způsob výroby nových benzo- popřípadě pyridotriazolochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sivíeek Pavel, Almássy Stanislav, Žalman Milan, Kalaš Václav

MPK: C07D 239/84, C07D 239/72, C07D 239/91...

Značky: benzo, pyridotriazolochinazolinů, výroby, způsob, popřípadě, nových

Text:

...maji shora uvedené významy,R znamená vodík nebo acylovou skupinu, zejména acetylovou skupinu a další alifa tícké acylově skupiny s až 6 atomy uhlíku,a aminoskupiny se nacházejí vždy na sousedních atomech uhliku, působí v roztoku, například v ledové kyselině octové nebo v jiných rozpouštědlech, nitrosačními činidly, například vodným roztokem dusitanu sodného nebo také N-nitrosodifenylaminem při teplotách mezi 0 a 100 DC V přítomnosti kyselín,...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C21B 3/06, C04B 7/147

Značky: tohoto, hydraulickými, zařízení, způsob, její, provádění, výroby, vlastnostmi, způsobu, prísada

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kurila Ján, Varga Alexander, Žalman Milan

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, přípravy, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...se neutralizuje silnou kyselinou za vzniku konečného produktu N-fosfono metylglycinu.Jako výchozí sloučenina pro postup podle vynálezu se používá hydantoin nebo 3-substituovaný hydantoin shona uvedeného vzorce. Výhodný je nesubstituovaný hydantoin, ale je možno použít i 3-substituovaný hydantoin, například 3-metylhydantoin, 3-etylhydantoin apod. Vhodné jsou rovněž další alkylsubstituované hydantoiny V poloze 3, které mají 1 až 20 uhlíkových...

Způsob výroby zesíťovaného kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bartko Michal, Šoveík Štefan, Kukueka Hieroným

MPK: C08F 283/12

Značky: výroby, způsob, kopolymerů, zesíťovaného

Text:

...lineárních polysiloxandiolů také bis- a trismetakryláty diolů a triolú, ve kterých jsou funkční skupiny obsaženy V postranních řetězcích a nikoliv v terminálních polohách hlavního polysiloxanového řetězce a dále sloučeniny, která jsou připojeny k polysiloxanům prostřednictvím bisuretanových vazeb. Všechny tyto látky jsou však hydrogely a hodí se proto pouze pro výrobu měkkých kontaktních čoček.Tvrdá čočky obsahující tuhý silikonový polymer...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: strmé, zavádění, způsob, chodby, uložených, zařízení, zejména, uhelných, úklonné, sloji, ložisek, dobývacího, rubání

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Pneumatika pro ráfek, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242868

Dátum: 15.03.1988

Autor: Majereík Anton

MPK: B29D 30/00

Značky: výroby, její, pneumatika, ráfek, provádění, zařízení, způsob

Text:

...že na vnějším povrchu pneumatiky 25 vznikne tvrdá vrstva ll, která není pěnová a má vysokou odolnost proti otěru. Tlouščku této vrstvy 21 lze měnit změnou stupně chlazení.Zařízeníl 9, znázorněné schematicky na obr. 3, představuje velmi výhodné provedení vynálezu. Pohyblivý díl ll formy gl je upevněn na hřídelovém čepu ll, uloženém ve smykadle lg1 ož 1 skem§g. Smykadlo lg je axiálně kluzně uloženo ve vedení lg rámu 3.Smykadlo lg...

Způsob výroby nových sloučenin typu akryloylaminobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242863

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rytío Zdenik, Tesák Vladislav

MPK: C09B 62/465

Značky: způsob, sloučenin, výroby, akryloylaminobarviv, nových

Text:

...činidel není znám. Proto nemohla být dodnes podstatné zlepšena malá ostrost dělení na těchto materiálech.Teprve v posledních létech byly po systematickém studiu četných látek, které tvoří komplexy 5 nukleovými kyselinami, nalezeny sloučeniny, které se zdály být vhodnými k cílené syntéze materiálů pro afinitni chromatografii, viz W. Müller a D. M. Crothers,Eur. J. Biochem. 54 (1975) 267 až 277 W. Müller, H. Bünemann a N. Dattagupta, Eur....

Způsob vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sopko Bruno, Starovecký Štefan

MPK: C04B 2/10

Značky: stupni, velmi, zrnitého, jemné, způsob, dolomitu, hrudek, vytváření, předpáleného, prvém

Text:

...provádí při teplotách, při nichž dochází ke slinutí použitého dolomitu, tj. při teplotách nad 1 600 °C.Úkolem vynálezu je, upravit velmi jemné a jemně zrnité podíly tak, že se získávají jak hrubozrnné podíly, které mají tytéž nebo i lepší vlastnosti ve srovnání s obvyklým kausticky páleným hrubozrnným materiálem.vynález řeší tento úkol způsobem vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu,...

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Jaroslav, Hireš Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: inhibitorů, enzymů, způsob, výroby

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jurka Zdenik, Ležovie Alfonz, Šingliar Michal

MPK: C07C 43/04

Značky: přípravy, způsob, methyl-terc.-butyletheru

Text:

...pro závislost prostorcvé rychlosti LHSV na reakční teplotě platí vztahLHSV 1/2 t- 25,kde t znamená teplotu ve stupních Celsia. způsob podle vynálezu je možno použít i k oddělení isobutylenu z C 4-uhlovodíkovéfrakce obsahující butadien etherifikací isobutylenu primárním alkoholem a následujícím oddělením vzniklého éteru destilací.Možnost syntetizovat EMTB z frakcí bohatých na butadien řeší výše uvažované problémy a kromě toho nabízí...

Způsob podebírání obrobku, zejména broušeného a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242852

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vulterin Karel

MPK: B24B 41/06

Značky: broušeného, podebírání, způsobu, provádění, tohoto, zejména, způsob, zařízení, obrobků

Text:

...spustí. Přední opěrná čelist A a spodní opěrná čelist Ě se rychloposuvem přiblíží k hřídeli É kolmo na jeho povrch. Jakmile se přední opěrná čelist A přiblížík povrchu hřídele 6 na vzdálenost, určenou měřicím čidlem l, sníží se rychlost pohybu jakpřední opěrné čelisti É, které se dotknou povrchu hřídele É a začnou jej předpínat. Současně se brousicí kotouč g přisouvá k hřídeli É naprogramovanou rychlostí. To trvá tak dlouho, až se přední...