Patenty so značkou «způsob»

Strana 125

Způsob přípravy výkonových železných elektrod pro alkalické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábranský Zdeněk, Micka Karel

MPK: H01M 4/26

Značky: alkalické, výkonových, akumulátory, elektrod, způsob, železných, přípravy

Text:

...par kyseliny chlorovodíkové.Ve způsobu přípravy elektrod podle vynálszu je tedy vyloučen proces sintrování,~kterýje nejen ekonomicky nevýhodný, ale navíc technologicky obtížně zvládnutelný, nebot při něm dochází vždy k objemové kontrakci, kterou je nutno omezi tak, aby elektrody nepopraskaly Současně je zachován oo největší relativní objem pôrů ve vylisovaných elektrodách, tj. porosita, neboč tyto pčry jsou nezbytné pro transport elektrolytu...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256237

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dundr Vladimír

MPK: C07D 261/10

Značky: 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu, způsob, výroby

Text:

...odpadá pŕedběžná neutralizace reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxazolu a neutralizace v průběhu reakce vznikající kyseliny chlorovodíkové.Způsob podle vynálezu přináší oproti dosavadnímu postupu několikanásobné zvýšení kapacity výrobního zařízení, zvýšení produktivity práce a úspory energií.Způsob dle vynálezu se provádí tak. že se do reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxszolu při teplotách 20 až 40 °C vnese katalyzátor a vlhký...

Způsob vyplňování a tepelného izolování spar a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256231

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/68, E04B 1/74

Značky: tepelného, izolování, vyplňování, dutin, způsob

Text:

...v tlaku, tahu za ohyhu a podobně. úpravou složení a dávky vstupních komponent lze vytvořit izolační výplň s vyšší či nižší objemovou hmotnosti, mechanicko-fyzikálními parametry,hydrofobikou a stupněm napěnění. Velmi důležité je i okolnost, že podle stupně reakce kompozita(pH) lze v dosti širokých mezích regulovat rychlost procesu napěñování.Je-li třeba, upraví se povrch izolační výplně silikátovou omítkou nebo stěrkovou dísperzní či...

Způsob přípravy aminoketonu benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 256229

Dátum: 15.04.1988

Autori: Protiva Miroslav, Šedivý Zdeněk, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 409/04

Značky: způsob, řady, benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové, aminoketonu, přípravy

Text:

...podle vynálezu, aniž by pylo jeho účelem uvádět všechny varianty nového postupu.Hořčík (24 g) se převrství 50 ml absolutního tetrahydrofuranu a přidá se přibližně 1/5 celkového objemu roztoku, který se připraví rozpouštěním 134 g 4-chlor-1-metylpiperidínu(Adlerová E. et al., Česk. Farm. łg, 122, 12 §ł)ve 300 ml tetrahydrofuranu. Směs se zahřeje na 50 až 55 °C, vyčká se nastartování reakce (5 až 25 minut) a když se směs začne živě vařit pod...

Způsob přípravy nového fluorovaného 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Protiva Miroslav, Pomykáček Josef, Jílek Jiří

MPK: C07D 409/04

Značky: nového, 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinu, způsob, přípravy, fluorovaného

Text:

...hexametyltriamidu kyseliny fosforečně atd. Lze pracovat též bez prostředí a zahřivat obě komponenty na teploty 100 až 120 °C. Při použití ekvivalentu 3-(1-piperazinyl)propionamidu je nutné pracovat za přitomnosti látek, které váži chlorovodik, reakcí vznikajicí, např. bezvodého uhličitanu draselného nebo terciárních aminů, např. pyridinu nebo trietylaminu.Za některých těchto podmínek však vzniká ve větší miře, než za podmínek...

Způsob výroby 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256226

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Josef, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/55

Značky: výroby, kyseliny, 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové, způsob

Text:

...mlhu kyseliny sírové, která zhoršuje okolní prostředí a zvyšuje korozi výrobního zařízení.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, který spočívá v tom, že se nitrace 1-diazo-2 ~naftol-4-sulfonové kyseliny provádí v prostředí kyseliny sírové o koncentraci B 3 až 93 hmot. K přípravě suspenze l-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny před nitrací v rozsahu B 3 až 93 1 hmot. kyseliny sírové není nutné používat olea a k...

Způsob přípravy 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Morávek Josef, Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 153/067

Značky: přípravy, způsob, 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Text:

...jako jediné rozpouštědlo dobře rozpouští 2-amino-5-nitrobenzonitril, avšak po zředění reakční směsi vodou lze produkt 2-amino-5-nitrothiobenzamid lehce separovat filtrací, zatímco nečistoty z 2-amino-S-nitrobenzonitrilu (jedná se především0 2,2-dikyano-4,4-dinitrodifenylamin, 2-(2-amino-4-nitrofenyl)-4-amino-6-nitro-benzo/1,3/~ diazin a v menší miře substituované deriváty těchto látek) züstávají rozpuštěny v matečném roztoku.-Použitý...

Sůl alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256214

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pánková Magdalena, Tichý Miloš, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Král Vladimír

MPK: C07C 143/42

Značky: kyseliny, její, přípravy, způsob, alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové

Text:

...kyseliny obecného vzorce III (M Na)K 25 ml bezvodého ethylenglykolu bylo přidáno 0,18 ml vody, 3,82 g pyrosiřičítanu sodného, 4,82 g cyklického acetálu II a 0,2 g tetraethylammonium bromidu. Reakční směs byla zahřívána na teplotu 60 OC po dobu 30 h, po ochlazení ponechána stát 12 h, a poté byly vyloučené krystaly odsáty a promyty methanolem a benzenem. Výtěžek 4,18 g soli III, tąt. 125 až 140 °c (rozkl.).Pyrolytický rozklad 0,35 g sodné...

Akva-hydrogenasparagen železnatý a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256207

Dátum: 15.04.1988

Autori: Topolský Boris, Benedikovič Ivan, Baláž Viliam, Horsák Ivan

MPK: C07C 101/22

Značky: způsob, přípravy, železnatý, akva-hydrogenasparagen

Text:

...prostředí, při molárním poměru mezi kyselinou asparágovou a železem 21 až 11, při reakční teplotě 20 až 120 °C,v neoxidující ochranné atmosféře a/nebo přídavku 0,1 až 10,0 hmot. fyziologicky nezávadného antioxidantu k reakční směsi, přičemž reakční doba je 2 až 8 hod. a komplex vzorce I se izoluje po přefiltrování roztoku tak, že filtrát se přidává do míchaného 2 až lonásobného objemu bezvodého nasyceného alifatického alkoholu s počtem...

Způsob přípravy zinečnatého komplexu kyseliny asparágové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256206

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baláž Viliam, Topolský Boris, Horsák Ivan

MPK: C07C 101/22

Značky: způsob, kyseliny, asparágové, zinečnatého, přípravy, komplexu

Text:

...tablety, potahované tablety, dražé, granuláty, sirupy, suspenze nebo roztoky a to jak v humánní, tak i veterinární praxi.Dále je předmět vynálezu popsaný na příkladech, které blíže ilustrují některé možnosti přípravy sloučeniny vzorce I, aniž by rozsah vynálezu jakkoliv omezovaly.V 500 ml destilované vody se rozpustí 40,0 g (1 mol) hydroxidu sodného a přidá se133,1 g (1 mol) kyseliny L-asparágové. Směs se míchá až se všechna kyselina...

Polyamidy 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen dikarboxylových kyselin s alkylendiaminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedlář Jiří, Tocháček Jiří, Pác Jiří

MPK: C08G 69/26, C09K 15/08

Značky: jejich, dikarboxylových, kyselin, alkylendiaminy, způsob, výroby, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen, polyamidy

Text:

...fáze je pak opět rozpuštěna v chloroformu a srážena hexanem. Reakce V tavenině je vhodná pro nižší hodnoty n, reakce V rozpouštědle vede k hodnotám vyšším. Reakce v tavenině je vhodná prodosažení relativně nízkomolekulárních produktů, tj. hodnoty n se u produktů pohybují v rozmezíReakce ve vysokovroucim rozpouštědle je výhodnějši zejména pro dosažení vyšší molekulové hmotnosti, zde se E pohybuje do l 5 do 50. Volbou podmínek je proto určena...

Způsob pěstování dřevokazných hub na lignocelulozovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256202

Dátum: 15.04.1988

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 1/04

Značky: lignocelulozovém, dřevokazných, způsob, pěstování, substrátů

Text:

...možných zpüsobú pěstování dřevokazných hub pomocí kapilárové závlahy a tvorby vhodného mikroklimatu, při použití nasávacích vláken, kde schematické obrázky znázorňují průřez pěstitelským prostorem a zde úplný kontakt substrátu s nasávacímí vlákny na obr. 1, 3 a 4, nebo částečný kontakt substrátu s nasávacími vlákny na obr. 2, kde se využívá též odpařování vody z nasávaoíh vlákenpro tvorbu mikroklimatu v pěstitelském prostoru.Na obrázcích 1,...

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Makarovskaja Galina, Smrček Vladimír, Zelenka Ivan, Hyhlánová Alena, Rakušan Jan, Rejlek Antonín, Kozlová Taťana

MPK: C09B 67/12

Značky: způsob, ftalocyaninových, úpravy, pigmentů

Text:

...vlastností novým způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy ftalocyaninových pigmentů zpracováním rozpouštědly za zvýšené teploty spočĺvá podle vynálezu v tom, že se na směs ftalocyaninu mědi s obsahom ftalocyaninu mědi substituovaného terc. butylem, popřípadě částečně chlorovaného ftalocyaninu působí benzenem toluenem, xylenem nebo solventnaftou při teplotě varu rozpouštědla, po izolací se produkt promývá etanolem, vodou a suší při teplotě...

Chemický způsob rozkladu supertvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Suchá Anna, Mačák Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: rozkladu, způsob, materiálů, chemicky, supertvrdých

Text:

...možnost potřebneho posouzenĺPodstatou rozkladu je sintrace se směsi uhličitanu a dusičnanu alkalického kovu za mírného slinutí směsi. Uhličitan působí na přítomné prvky mírně oxidačně a jako kypříci složka, dusičnan má pak silný oxidačni účinek. K úplnému roztaveni směsi nesmí dojít, nebot se zamezí oxidačnimu působení dusičnanu sodného.Proces probíhá za přístupu vzduchu. Bör pŕecházi na alkalický boritan, nečistoty železo a hořčik na...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, dusíku, tohoto, obvykle, argon, kyslík, obsahující, nízkoteplotní, zařízení, rektifikací, vzduchu, způsobu, výroby, směsi, provádění, dusík

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Způsob barvení povrchové omítkové vrstvy ploch betonových prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256135

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: B28B 11/04

Značky: prefabrikátů, barvení, způsob, vrstvy, povrchové, omítkové, ploch, betonových

Text:

...fungicidů, hydrofobik apod.,podlevyná 1 ezu.Jeho podstata spočíva v tom, že barvici kompozice o Viskozítě 15 až 25 s měřeno Fordovým výtokovým pohárkem s otvorem 0 průměru 5 mm se nanese na vyhlazenou omítkovou vrstvu nevytvrzeného betonového prefabrikátu homogenně plošné v dávce 0,7 až 2,0 kg/m 2, provede se plošná vibraoe tak, aby barvicí kompozice pronikla mezi zrna omítkové směsi a prefabrikát se vytvrdí při teplotě 5 až 100 °C po dobu 3...

Způsob zpracování manganových konkrecí amoniakálně karbonátovým postupem spojený se získáváním manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256130

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorek Petr

MPK: C22B 47/00

Značky: amoniakálně, konkrecí, manganových, manganu, zpracování, získáváním, postupem, způsob, spojený, karbonátovým

Text:

...nerozpustné sloučeniny, obsahující uhličitan manganatý. Roztoku po vyloučeni manganu se využívá v další části zpracování manganových konkrecí pro získáváni mědi, niklu a kobaltu známým amoniakálně-karbonátovým postupem 2 pevného podilu kalové frakce, který zůstává po loužení redukovaných manganových konkreci za nepřístupu vzduchu.Výhodou uvedeného způsobu je, že rozšířením amoníakálně-karbonátové technologie zpracování manganových konkrecĺ...

Způsob výroby makroporézních sorbentů s kovalentně navázanými hydroxamovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256128

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred

MPK: C12N 11/06

Značky: makroporézních, skupinami, hydroxamovými, způsob, kovalentně, navázanými, sorbentu, výroby

Text:

...kyselín. Kromě toho se s ohledem na jejich vysoký bodvaru může použít široký interval reakčních teplot. To má význam zejména při přeměnách méně reaktivních aktivovaných materiálů, které vyžadují vyšší reakční teploty. Vysoká polarita uvedených rozpouštědel kromě toho také urychluje reakce, což je důležité naopak při reakcích méně stabilních derivátů hydroxamových kyselín nebo aktivovaných materiálů pro dosažení postačujícich...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Basařová Gabriela, Škach Josef, Cimburek Zdeněk

MPK: A23L 2/30

Značky: nápojů, senzorickou, polymerní, způsob, sorbent, stabilizaci, koloidní, výroby

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Způsob výroby derivátů 4-((4-R)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hájek Jiří, Šmíd Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 307/935

Značky: 4-((4-r)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob, výroby, derivátů

Text:

...směs okyselý 1 M kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovcu, organické vrstva se oddělí a promyje vodou do neutrální reakce. Po odpaření rozpouštědel na vakuové odparce se získaný produkt čistí způsobem odborníküm známým, to je krystalizaci, frakční elucí nebo triturací alkoholem obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethanolem nebo 2-propanolem. Při reakci se jako aluminium tri-alkanolát s výhodou použije aluminium...

Způsob přípravy čistého 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Touš Karel, Soběslav Jiří, Žaloudek Josef, Jesenský Miloš

MPK: C07C 39/14

Značky: 1-naftolu, čistého, přípravy, způsob

Text:

...l~naftolu izoluje riltraeí, promyje vodou a vysuší. Získa se takto 82 g čistého 1-nattolu s obsahem 0,1 hmot. 2-naftolu.Do kádinky se přodloží 500 mi vody a 65 ml 10-N roztoku Na 0 H, obsah se vyhřoje na 40 °G a přidá se 80 g kyseliny 2-hyd 3 25 s usn roxi-1-naftoové. Po jejím rozpuštěni se za stálého micháni a vyhřivání zanese 130 g 1-naftolu technického Po jeho rozpuštění se nechá roztok zvolna chladnout a při teplotě 32 °C se...

Způsob výroby cyklohexyl benzylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256044

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Jiří, Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 121/66

Značky: benzylkyanidu, cyklohexyl, způsob, výroby

Text:

...odstraňují z odpadních vod.Na tyto známé postupy navazuje v positivním smyslu způsob podle vynálezu. Způsob výroby sloučeniny vzorce I elkylací benzylkyanídu cyklohexylbromidem v přítomnosti katalyeátoru na bezi kvarterní amoniové soli spočíva v tom, že se směs benzylkyanidu vzorce II, cyklohexylbromidu, kvarterní emoniové soli a cca 50 hydroxidu elkalického kovu a organického rozpouštědla míchá při teplotě 60 až 120 °C po dobu 2 až 8...

Způsob svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mizera Milan, Štěpánek Miroslav, Kroupa Václav

MPK: B23K 9/16

Značky: kola, lopatkového, svařování, turbokompresoru, způsob, radiálního, zejména

Text:

...technologií svařování pro způsob svařování radlálního lopatkového kola, u kterého se části lopatek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotouči a spojovací svar se vede středem lopatky.Podstata způsobu svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru, u kterého se části lopau tek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotoučí, spočívá podle vynálezu v tom, že spojovací svar obou částí oběžné lopatky se provede ve...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesař Stanislav, Charamza Jan, Vlk Jiří, Šafář Karel, Rozkydálek Jiří, Söhnel Otakar, Skopalík Jan, Kalous Jaroslav

MPK: C04B 2/06, C01F 11/02

Značky: vápenného, mléka, přípravy, způsob

Text:

...transportních a reakčních vlastností. Tímto způsobem se podařilo uspořit přibližně polovinu technologické vody běžně uživanépro připrevu vápenného mléka, přičemž vlastnosti výsledného vápenného mléke byly stejné jako kdyby byla použite jen technologické voda.Ve velkých chemických závodoch je však í při užití výševuvedeného postupu spotřeba technołgické vody příliš vysoká.Další snížení spotřeby technologické vody lze docílit způsobem...

Způsob dočišťování odpadních vod obsahujících kovy v koloidní i rozpuštěné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256024

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bek Karel, Komendová Vlasta

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: koloidní, formě, způsob, obsahujících, rozpuštěné, odpadních, dočišťování

Text:

...bázi slabě kyseléhoDávkování koagulentů jsou obvyklá v množství l - 3 ml .id zneutralizované odpadni vody vo formě l 0 Zních reztoků gelu vedniho skla a chloridu vápenatćho. Jedná-li so o separaci a flekulaci veškerého neutralízačního kalu spojenou s dočištovánim rozpuštěných kovů nutno tyto dávky patřičně zvýšit nebo zvýšit koncentrací oboü koegulentů ve formě 20 - 30 tí ních roztoků. Potrebné dávky nutno ovčřit orientační zkouškou.Způsob...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dresler Jaromír, Weis Josef

MPK: H02K 19/20, H02K 19/24, H02K 15/02...

Značky: točivého, vysokootáčkového, obvodů, rotoru, výroby, magnetického, stroje, způsob, malého, elektrického

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: G21C 17/06

Značky: způsob, zejména, lokalizace, výměníku, trubky, parního, tepla, netěsné, generátoru

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš, Láska Jan, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 125/063

Značky: rozpouštědlo-voda, systému, způsob, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, organické, stabilizace

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Způsob přípravy tekuté vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: B01F 3/08

Značky: disperze, uhlovodíku, způsob, vodné, přípravy, parafinických, tekuté

Text:

...rozhodují o stupni vrstné ssooiace,a tím o soudržnosti a pevnosti filmu na fázovém rozhraní Jsou jimi látky snionsktivní,kationsktivní 1 látky nediseoiované.3 255 017 Mskromolekulárni koloidy Jsou typ omulgátorů, ktoré v techniake praxi plni funkci ochranných keloidů s. umožňují snížení spotřoby esooiątivnioh emulgátorů s pouitivnzím ekonomickým dopadom. Jejich přítomnost přiznivě ovlivní stabilitu disperüe. Tekutost dispome je kvalitativni...

Způsob odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Jára Vladimír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, odsířování, spalin

Text:

...a rozptýleného v ní na suspenzi s 10 hmot. M 30. Reakcí vzniklý siřičitan hořečnatý byl unášen spalinami a oddělil se z nich před zavedením do komína v průmyslovém filtru jako suchý, sypký prášok. odsířeníspalin bylo lepší než 80 .Za podmínek, specifikovaných v příkladu 1 se do spalín v rozprašovacím reaktoru nastřikovale suspenze hydratovaného oxidu hořečnatého v množství, odpovídajícím minimálně 0,75 kg M 50 na 1 kg S 02 ve spalinách....

Způsob zjišťování průniku kapaliny do plastu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255992

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jokš Zdeněk, Krejčí Milan

MPK: G01N 15/00

Značky: plastů, kapaliny, provádění, zjišťování, zařízení, způsobu, způsob, tohoto, průniku

Text:

...1 sestává z tlakové láhve l, která je přes redukční ventil 3 spojene s rozdělovačem tlaku 3. V přívod ním potrubí je zařazen hlavní zavírací ventil Q.K rozdělovači tlaku A jsou pripojeny vlastní tlakové komory Z pro sériové provádění zkoušek. Do tlakovúho potrubí tlakových komor jsou zařazeny uzavírací ventily § jednotlivých vêtví. Tlak v rozdčlovači tlaku je méřen kontrolním manometrem §. Tlakové komory 1 jsou trojího provedení. Provedení...

Způsob provozu parního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nájemník Jiří, Bartoň Jan, Ružička Jaroslav, Dvořák Luděk

MPK: F22D 1/32

Značky: způsob, systému, provozu, parního

Text:

...požadavku výměny tepla ve výměníćích, napojených na nejnižší tlakovou hladinu. Sníží-li se výkon výměníku tepla napojených na nejnižší tlakovou hladinu páry, může se snížit tlak této páry, a tím poklesne i množství výfukové páry z turbín za současného zvýšení množství odběrové páry z turbín při konstantním výkonu turbín. Výměníky tepla zapojené V parním systému na nejnižší tlakovou hladinu páry musí být vhodně konstrnovány, zejménas ohledem...

Způsob výroby kovových předmětů stálého průřezu tažením kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255982

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hradec František

MPK: B21D 26/00

Značky: způsob, průřezu, tažením, taveniny, předmětů, výroby, kovové, kovových, stálého

Text:

...uvedene dále. P ř í k 1 a d č. 1Do trubice ze skla Unihost vnějšího ů 5,5 mm a světlosti 4,0 mm na jednom konci zatavené byly vloženy odstřižky olova. Pozvolným zahříváním asi 1 cm délky trubice nad plamenem došlo k roztavení kovu a později k změknutí skla. Bylo provedeno tažení rukou rychlostí asi 1 m.s-1. Po odleptání skla kyselinou fluorovodíkovou byl získán olověný drátek o průměru 0,2 mm.Do trubice 2 olovnatého skla o přibližně stejné...

Způsob výroby expandovaného grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255979

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: C01B 31/04

Značky: expandovaného, grafitu, výroby, způsob

Text:

...objemových HNO 3 po dobu 10 až 60 minut a při teplotě 80 až 95 °C. Nato se lázeñ slije a náplň graŕitových častíc propláchne vodou, o složení 45 až 90 objemových Hpak se grafitové častice proplachují ve vodě 20 až 90 OC teplé po dobu 360 až 120 min,načež se voda odstranĺ a náplň qrafitových částic se suší až na vlhkost 40 až 50 hmotnostních vody a ve vrstve l až 2 mm silně se na ni působí teplotou 1 100 °C po dobu 20 s, čímž se dosáhne...

Způsob odlévání odlitku ze smrštitelného materiálu při jeho tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Karel, Kosňovský Zdeněk, Saip Jiří, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 27/04, B22D 15/00

Značky: materiálů, smrštitelného, odlévání, tuhnutí, způsob, odlitků

Text:

...stávajíciho zpúsobu odlévání masivních odlitků s vývrtem, se odstraní způsobem odlévání odlitku ze smrštivého materiálu při jeho tuhnutí, 0 hmotnosti nad 20 tun,s předlitými vývrty a s prüřezy jeho jednotlivých částí situovanými ve svislé poloze nad sebou, v poměru minimálně ll,5 podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se odlévá s částí odlitku o největším průřezu situovanou dole a obloženou chladítky s nejméně jedním chladicím...

Způsob mechanického míchání vodných suspenzí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255965

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesařík Igor, Látal Milan, Šnajdl Jaroslav, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: vodných, provádění, míchaní, mechanického, suspenzí, zařízení, způsob

Text:

...obvodu čiřicího prostoru 3 se nachází zahuštovací prostor É pro zahuščování kalu. Při hladině čiřicího prostoru l je žlab 5 pro odběr upravené vody. Na svislém táhle lâ, spojeném se zdrojem 1 svislého kmitavého pohybu jsou uspořádána první pádla g, která jsou umístěna ve vločkovacím prosto ru 3 a druhá padla 2, která jsou při dně čiřicího prostoru 5. První pádla Ě a druhá pádla2 jsou plná a druhá padla g jsou vzájemné spojena do roštu lg....

Způsob přípravy koordinační sloučeniny čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255958

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kiss František, Novotný Jiří, Závodná Ivanka, Ružička Dag

MPK: C01G 55/00

Značky: platiny, čtyřmocné, koordinační, způsob, přípravy, sloučeniny

Text:

...minut.Vzniklý světle žlutý mikrokrystalický produkt se separuje filtraci na skleněné fritě,promyje po částech asi 50 ml vody, dokonale odsaje a suší do konstantni hmotnosti.Získá se 8 g produktu obsahujíciho méně než 1 S hmot. výchoziho toxičtějšĺho komplexu dvojmocné platiny.Hodnota LD 50 pro myši při intravenózním podání vodného roztoku komplexu I-1 je vyšší než 120 mg/kg, zatimco výchozí sloučenína dvojmocné platiny má hodnotu LD 50 13...

Způsob kondenzačního sušení plynu s akumulací chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F26B 5/04

Značky: způsob, chladu, kondenzačního, plynů, akumulaci, sušení

Text:

...výparníku. Naopak, je-li zvýšený průtok sušeného plynu, potom požadovaný chladicí výkon úměrný průtoku sušeného plynu, kryje chladící soustrojí a současně odtávající naakumulovaná námraza na výměnné ploše výparníku akumulačního chladiče.Chladicí soustrojí proto nemusi být nadimensováno pro krátkodobý špičkový průtok sušeného plynu, ale pouze na průměrné zatížení, což se příznivé projeví jak na ceně zařízení pro kondenzační sušení, tak ve...

Způsob získávání nové odrůdy heřmánku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kusý Jaroslav, Weninger Václav

MPK: A01H 5/02, A01H 1/06

Značky: získavání, nové, způsob, heřmánku, odrůdy

Text:

...V úvahu přicházeji dále pokrutiny, kompost a kravská mrva.Působení výše uvedenými látkami se provádí přikladně při teplotách mezi 0 a 35 OC s výhodou mezi 12 a 30 °C zejména 25 a 25 °C.Aplikace se provádí například püsobenim na semena, vrcholy výhonků, kořeny (zejména kořenová zakončeni, nebo kořeny klíčků), plodenstvi, plochy řezů na listech nebo lodyh,na buněčné suspenze z mezistemové tkáně, na kalusové kultury nebo pomocí injekce do...

Způsob vrtání a zapažování dopravních a/nebo výtažných vrtů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244677

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janda Pavel, Janoušek Jaroslav, Potl Emilián, Gazda Jaromír

MPK: E21D 1/08

Značky: provádění, dopravních, tohoto, způsob, vrtů, zapažování, způsobu, výtažných, vrtání, zařízení

Text:

...více částí se skládající vrtací korunka §Ze úćelem společného upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q jsou umístěny na horní čááťł základového rámu L vodorovné pracovní válce 2,na jejichž pístnicích jsou našroubovány zástrčky Lg, procházející okénky prcvedenými v pažnicích § e zajišíující bezpečné uchopení, popřípedě upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q.Pracovní válce 2 je možno pohánět jak pneumaticky, tak hydraulicky a jsou nastavitelné do...