Patenty so značkou «způsob»

Strana 124

Způsob přípravy močovinoformaldehydové pryskyřice mající velice nízký molární poměr formaldehydu k močovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256385

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kong Ho Chee

MPK: C08G 12/12

Značky: způsob, přípravy, poměr, velice, močovině, molární, formaldehydu, mající, pryskyřice, močovinoformaldehydové, nízký

Text:

...za kyselých podmínek při stejné teplotě, dokud se nedosáhne viskozity v rozmezí 35 až 80 mPà.s, e) pH se potom upraví na hodnotu v rozmezí 5,8 až 6,5 a konečný molární poměr močoviny k formaldehydu se upraví přidáním močoviny na hodnotu v rozmezí l,0 l,0 až l,0 l,30,s výhodou v rozmezí 11,l 05 až 121,12, načež se kondenzát ochladí, af) když klesne teplota pod 50 OC, upraví se konečné pH na hodnotu v rozmezí 7,0 až 8,0.způsob podle...

Způsob chlazení šarží v přerušovaně pracujících průmyslových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256381

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ebner Peter

MPK: C21D 1/767

Značky: přerušované, průmyslových, chlazení, způsob, šarží, pecích, pracujících

Text:

...přeměñuje V teplo. Propláchnutím prostoru pece na konci chlazení dusíkem, případně jeho evakuací se ochranný plyn uvede na nehořlavou koncentraci.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení a připojených výkresů,kde na obr. 1 jsou znázorněny křivky pro obvyklou zvonovou žíhací pec při nezměněném složení ochranného plynu a na obr. 2 jsou znázorněny odpovídající křivky při provádění způsobu podle vynálezu.Príklad způsobu...

Způsob přípravy N-heterocyklyl-4-piperidinaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256380

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janssens Frans, Torremans Joseph, Stokbrökx Raymond, Luyckx Marcel

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, přípravy, n-heterocyklyl-4-piperidinaminů

Text:

...alkalickou nebo kyselou hydtolýzou nebo katalytickou hydropenací, při které se použije vhodného katalyzátoru, jako je například paladium na dřevném uhlí.Výhody uvedeného vynálezu vyplývají z toho, že se při tomto postupu připraví nové sloučeniny, které mají výborné antihistaminové vlastnosti.V popisu uvedeného vynálezu se nižší alkylovou skupinou míní přímě nebo rozvětvené uhlovodíkové zbytky, které obsahují 1 až 6 atomú uhlíku, jako je...

Způsob výroby 1,8-dihydroxy-10-acyl-9-anthronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kairisalo Pekka Juhani, Honkanen Erkki Juhani, Pippuri Aino Kyllikki

MPK: C07C 49/737

Značky: 1,8-dihydroxy-10-acyl-9-anthronů, způsob, výroby

Text:

...ve srovnání s postupom podle známého zpüsobu. Jako rekrystalizačních rozpouštědel je možno spolu s kyselinou octovou nebo místo ní používat acetonitrilu nebo 2-propanolu.Sloučenin připravených podle vynálezu lze používat například v kožních krémech s vaseli 3 256379novým nebo parafinovým základem V koncentracích 0,5 až 5 , v tyčinkách určených k ošetňmání pokožky v koncentracích například 2 až 8 , v gelech a filmotvbrných...

Způsob výroby prostaglandinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schillinger Ekkehard, Town Michael Harold, Elger Walter, Vorbrüggen Helmut

MPK: C07D 277/02, C07D 263/02, C07D 413/02...

Značky: výroby, derivátů, prostaglandinových, způsob

Text:

...kyslík, vodik a alfa- nebo beta-hydroxylovou skupinu, atom vodíkua alfa-meťhylovou skupinu nebo atom vodíku a alfa-CH 20 H,X 2 znamená skupinu -CH 2-CH 2-, skupinu -CEC- nebo trans-alkenylovou skupinu- c c - ,~ S kde RB a R 9 maji shora uvedený význam,X 3 znamená skupinu CHR 10 a R 11 znamenaji ątom vodiku, fluoru, methylovou skupinu, methoxyskupinu, nebo 310 a R 11 znamenaji společně skupinu -CH 2-CH 2- nebo -CH 2-CH 2-CH 2-, X 5...

Způsob výroby rohože z minerálních vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sainte-foi Daniel, Debouzie Alain, Blandin Yannick

MPK: C03B 37/04

Značky: způsobu, rohože, minerálních, provádění, způsob, výroby, vláken, zařízení

Text:

...provádí na dráze plynného proudu nesoucího vlákna ke shěrnému povrchu, tj. s odstupem od rozvlákňovacích kol. Tento způsob nedovoluje dosáhnout dobrou stejnorodost povlaku. Přesný důvod pro to není znám, avšak je možno zjistit,že tok plynného proudu vede vlákna před rozprašovacím ústrojím velmi nepravidelné. Kromě toho je o to nesnadnější povlékat správně všechna vlákna, čím větší mají tendenci shromažäovat se V chuchvalcích nebo...

Způsob výroby močovinových granulek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willems Michael Hendrik, Klok Jan Willem

MPK: C07C 126/08

Značky: výroby, granulek, močovinových, způsob

Text:

...plynu inertního k močovině,jako je například vzduch, dusik a oxid uhličitý. Zpravidla se používá vzduchu jakožto chladieího plynu. Uvedené množství očkovacího materiálu dostačí pro výrobu granulek přinejvyšší relativní vlhkosti vzduchu, jaká je možná.Očkovací materiál se dodává do Chladicí zóny na jednom nebo v několika místech a homogenné se disperguje V nejvyšší možné míře. Aby se mohla udržet disperze jemných částic močovíny V chladící...

Způsob výroby nových 3-(1-piperidinylalkyl)-4H-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mertens Josephus, Kennis Ludo

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, 3-(1-piperidinylalkyl)-4h-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...kyselina alfa-hydroxybenzenoctová, methansulfonová, ethansulfonová, benzensulfonová, 4-methylbenzensulfonová, cyklohexansulfonová, 2-hydroxybenzoová, 4-amino-2-hydroxybenzoová a podobné. Všech, ny tyto kyseliny spadají do oboru vynálezu.Všechny soli je možno převést působením zásady zpět na volnou basi., W Reakci je možno provádět běžnou N-alkylací. S výhodou se reakce provádí V inäytním orga nickém rozpouštědle, například V...

Způsob izolace betainu z popřípadě intertované melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Millner Dan, Heikkilä Heikki, Virtanen Jouko, Melaja Jakko

MPK: C07C 101/06, C07C 101/12, C07D 273/00...

Značky: betainů, způsob, izolace, melasy, popřípadě, intertované

Text:

...odpadní frakci,druhou cukernou frakci a třetí frakci obsahující převážně betain. Necukerné a cukerné frakce se podrobují dalšímu zpracování, aby se izolovat cukr a zbytková melasa. Toto další.zpracování je popsáno dříve V literatuře a není součástí tohoto vynálezu.V případě, kdy se používá k plnění roztoku o poměrně nízkém obsahu cukru, druhá frakce,obsahující cukry, neobsahuje komerěně zajímavé množství cukru. V tomto případě lze frakce...

Způsob výroby nových derivátů 12 a 13 bromergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256364

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wachtel Helmut, Heindl Josef, Schröder Gertrud, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, derivátů, bromergolinu, nových

Text:

...dopamínových receptorü je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfinu, na myších po jednorázovém předhěžném intraperitoneálním podání (parametr potlačeni hypothermie vyvolané podáním 5 mg/kg i.p. apomorfinu). Další postup je analogický jako v případě testu, který ilustruje centrální blokádu Éz-receptorů.Jak je patrno z tabulky 2, je antagonistický účinek apomorfinu po pcdání...

Způsob výroby titanové činící látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Babkin Artur, Tjurkina Ljudmila, Kolesnikova Nina, Metelkin Alexandr, Motov David, Jakuševa Galina, Mikaelian Iridij, Bělokoskov Valentin, Godněva Maria, Šifrin Isaak, Gerasimova Lidia, Plotnikov Vladimir

MPK: C14C 3/04

Značky: výroby, činící, látky, způsob, titanové

Text:

...sloučanina titanu se zavädi v přebytku 0,01 až 2 g/l vzraženo na Ti 02 oproti 5 teChi 0 ~mu množství, potřebnému k převedoni dvojmocného železa na trojmocné železo.Po přiduvka peroxokomplnxni sloučeniny titąnu ou výchozího roztoku se přidá síran amonnýn kyselina sírová, až celkový obsah siranu amonného a kyseliny sírová činí 450 až 600 q/l.za získaného roztoku se amoniumoxotitandisulfát vysráži ve formě monohydrátu (NH 4)2 Ti 0 ~(SO .H U...

Způsob výkrmu přežvýkavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256362

Dátum: 15.04.1988

Autor: De Lay Roger

MPK: A23K 1/17

Značky: výkrmu, přežvýkavců, způsob

Text:

...rychlost rústu hovězího dobytka, jemuž je V příslušné denní dávce podáván laurylsulfát antibiotika AV 290.krmiva pro zvířata, obsahující žádané množství laurylsulfátu antibiotika AV 290 se obecně připravují smísením zvoleného krmiva se suchým laurylsulfátem antibiotika AV 290 se sušinoupo antibiotickém fetmentačním procesu, a to bud samotnými nebo V kombinaci s vhodnými nosiči.Počet miligramů antibiotika na 1 kilogram příslušného krmivového...

Baňka pro obrazovku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256361

Dátum: 15.04.1988

Autori: Finkenauer, Schumacher Reiner, Krüger Albrecht

MPK: H01J 21/86

Značky: baňka, způsob, její, výroby, obrazovku

Text:

...jsou vytvarovány nejméně tři seřizovací výstupky Ä, které leží všechny v první referenční rovině § 35, která je v definované vzdálenosti dl od rovinné plochy 1 pájecí hrany Q.Ve větší vzdálenosti dzB-B tak, že nejméně tři body na vnějším nebo vnitřním povrchu válcového hrdla 3 baňky l ležík rovině pájecí hrany Q je definovaná druhá referenční rovina v této rovině a současně na společné kružnici, která má střed Q.Podstatným význakem...

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nagy Zoltán, Bán Ferenc, Hupka György, Csegezy Miklós, Lövey József, Kovács Attila

MPK: F23G 7/06

Značky: způsob, kapalných, kontinuální, plynných, tepelně, přeměny, odpadních, látek

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Způsob přípravy N-heterocyklyl-4-piperidinaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256358

Dátum: 15.04.1988

Autori: Luyckx Marcel, Stokbrökx Raymond, Torremans Joseph, Janssens Frans

MPK: C07D 401/12

Značky: přípravy, n-heterocyklyl-4-piperidinaminů, způsob

Text:

...- O P ÄP ve kterém znamená p p celé číslo od 1 do 6 včetně, a 6 . . . . , , R je vodík, aminoskupina, kyanoskuplna, fenylová skupina, aminokarbonylováskupina, mono- a di-alkylaminokarbonylová skupina obsahující v alkylové části 1 až 6 atomú uhlíku, methoxykarbonylová nebo ethoxykarbonylová skupina, feuylmethoxykarbonylová skupina, 4-merfolinylkarbonylová skupina,1-piperidinylkarbonylová skupina a 1-pyrrolidinylkarbonylová skupina, alkenylová...

Způsob kování klik klikových hřídelů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256356

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rut Tadeusz

MPK: F16C 3/04

Značky: kovaní, zařízení, hřídelů, provádění, klikových, způsobu, způsob

Text:

...podle vynálezu má proti známé technice řádu výhod. Klínová smykadla V spojení 5 kloubově opřenými držáky dvojíc matric synchronizují pěchovací pohyb s ohýbáním, popřípadě s přemisčováním vykovaného popřípadě vylisovaného materiálu.Mimoto se síla potřebná k pěchování přenášen z hlavy, k níž je připevněn lisovník, na držáky matric, rozděluje na složky působící na kovaný materiál přes klínová smykadla a přes lisovník. Tím jsou klínová...

Způsob montáže částí šoupátkového uzávěru pro licí pánve a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tinnes Bernhard

MPK: B22D 41/08

Značky: licí, provádění, montáže, zařízení, způsob, částí, šoupátkového, uzávěru, pánve

Text:

...desky lg a posuvné desky gł šoupátka nejsou zná zorněny.Na obr. 2 a 3 je znázorněn montážní podstavec gg, který tvoří pravoúhlý svislý upevñow vací rám gg. Na zadní stěně Ži skříně §g, která je upevněna na upevňovacím rámu äá, je upraven topný prostředek 53. Upevňovací rám gg má mimo âosedaci plochy gg, stejné upevñovaci prostředky, to znamená upevñovacĺ čepy lg a upevñovací klíny lg pro skríň lg šoupátka,jako jsou znázorněny na obr. l na...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Choulet Richard, Death Frank, Ellis John, Saccomano Joseph

MPK: C21C 5/28

Značky: tavenín, rafinace, kovů, způsob, železných

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Implantabilní textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256340

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Rostislav, Sádovský Marián, Pospíšil Lubomír, Ornst Petr, Kramplová Milada, Rozhold Jaroslav, Stratinský Ján

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06, D04B 21/20...

Značky: textilie, implantabilní, výroby, způsob, její

Text:

...provedení, avšak rovněž na pleteném plochémútvaru. Nosnou konstrukcí výrobku je přitom možno zhotovovat v zàtažné nebo osnovni vazbě z nejméně dvou nítových soustav shodných nebo rozdilných vlastností, síly a původu,například ze syntetických nití, modifikovaných hydrofílni úpravou.Nedilnou součástí vynálezu je speciálně vyvinutý postup výroby implantabilnich textilií, založený na účinku smáčivé úpravy textilniho materiálu, jako jsou v...

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256327

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajíček Odon, Marek Oldřich, Maťátko Jan, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: způsob, výroby, aminoplastů

Text:

...výrobní, tedy v podstatě reakční čas, aby tyto vedlejší reakce byly potlačeny. Navíc zvýšený obsah nížemolekulárních podílů ve hmotě je príčinou jejího lepení ve formě a zhoršuje vzhledové vlastnosti vytvrzeného výrobku. Ubsah metanolu též snižuje vytvrzovací entalpii aminoplastu, což má za násle dek zhoršení fyzikálně-mechanických a zpracovatelských vlastností.Vyhřátím reakění směsi ve vznosu za intezivního míchání na60 až 110 OC během 0,5...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dídek Stanislav, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Ursíny Petr, Ferkl František, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, způsobu, předení, otevřeným, provádění, způsob, příze, koncem, tohoto

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Způsob směšování flotačního rmutu, vzduchu a flotačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256319

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vidlář Jiří, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/00

Značky: vzduchu, flotačního, rmutu, způsob, směšování, činidla

Text:

...v tom, k v přívodním potrubí. rmutudo flotátoru se vytvoří podtlsk zúžením potrubí a do prostoru podtlaku se přivádí vzduch a flotační činidlo. Průtočný průřez potrubí se zúží a za zúženým místem se do potrubí udělají jeden nebo více otvorů. Účinkem proudění rmutu vzniká za zúženým místem podtlak. otvory v potrubí je účinkem podtlaků neseván vzduch. Do jednoho nebo více otvorů je rovněž přiváděno~f 1 otační činidlo a vytváří se disperzní...

Způsob žíhání austenitické oceli za účelem zjemnění zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 256311

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 1/26

Značky: zjemnění, žíhání, způsob, austenitické, účelem, oceli

Text:

...85 objemu.256 311 Výhodou řešení je, -že ee potřebné hnací síly rekrystalizace při žíhání dosáhne zvýšením hustoty dižlokací bez působení mechanického tváření vnějšími silami a průběh rekrystalizace se případně podpoří další hnací silou od diskontinuální precipitace sekundárních fází. Potřebná hustota dislokací se zajistí ochlazením výrobku či polotovaru rychlostí větší než 50 000 °C/hod. z vhodně vysoké teploty. Tato teplota se...

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Filip Petr, Macek Vladimír, Schöngut Jiří, Eckert Egon, Lederer Jaromír, Rybár Petr, Černý Jaroslav, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 59/02

Značky: způsob, zpracování, chlorované, polyalkylbenzénu, uhlovodíky, obsahujících

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Způsob kalibrace membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256292

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 27/00

Značky: způsob, vakuoměru, kalibrace, membránového

Text:

...membránového vakuoměru.Výhodou způsobu kalibrace membřánového vakuoměru podle vynálezu jsou podstatně snížené nároky na vybavení kalibračního praooviště, nebot zcela odpadá potřeba udržovat konstantní tlak a konstantní teplotu po dobu měření a v důsledku toho i potřeba přesného termostatu a zařízení pro nastavení přesného tlakuNa přiloženém výkresu jsou graficky znázorněny v závislos~ ti na času t průběh teploty 8 a průběh tlaku...

Způsob čištění (4-karboxybutyl)trifenylfosfonium bromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav

MPK: C07F 9/28

Značky: 4-karboxybutyl)trifenylfosfonium, čištění, bromidů, způsob

Text:

...postupy jsou zvlaště z hygienického hlediska a možnosti zneužití /narkomanie/ nevhodnéNa tyto známé postupy navazuje V pozitivním smyslu způsob podle vynálezu, který výše uvedené nemýhody v podstatě odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočívé v tom, že se technický /4-karboxybutyl/trifenylfosfonium bromid připravený podle AO 228 058 s obsahem nejvýše 93 až 98 hmot. rozpustí za horka V ethanolu nebo 2-propanolu. Po samovolném...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubový Josef, Marková Marie, Dídek Stanislav, Fajt Ludvík, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Strnadová Eva, Reymanová Markéta, Pavlíček Luboš

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, provádění, zařízení, frikčního, tohoto, příze, předení, způsob

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jiskra Miloslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Skála Josef, Šlingr Jaroslav, Fajt Ludvík, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, tohoto, způsob, staplových, vláken, provádění, zařízení, frikčního, způsobu

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Způsob automatického zapřádání příze po jejím přetrhu při frikčním předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: zapřádání, automatického, předení, přetrhu, frikčním, jejím, příze, provádění, zařízení, způsobu, tohoto, způsob

Text:

...proudem vzduchu nasměrovaným podél klínovité štěrbiny rotačních třecích ploch.Zavádění příze tlakovým proudem vzduchu umožňuje rychlé a spolehlivá zpětné zanesení příze podél klínovité štěrbiny mUtąčníehąàäecinhplooh až do vstupního potrubí podtlakového256 277 odpadního prostoru, do.kterého se nekvelitní, částečně roz kroucená Koncová část odvede, takže v oblasti klínovité štěrbiny může být zachyoen nerozkroucený, přesně odměřený úsek...

Způsob výroby tvárnice suchého zdění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256274

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Jan, Koucký Josef, Mikletič Miroslav, Adamus Libor

MPK: B28B 1/08

Značky: provádění, způsobu, suchého, zdění, způsob, výroby, tvárnice, zařízení, tohoto

Text:

...prahu 3 vodící tyče příčníku lisovací desky Q a forma tvárni ce ll. Na vodicích tyčích vibračního prahu g se prostřednictvím pneumatických válců vibračního prahu 3 pohybuje vibrační práh Qs vibračním stolem Q, který je od vibračního prahu oddělen gumovýui amortizátory 1. Na vodicích tyčích přičníku lisovací desky 2 se pohybuje příčník §, na němž je prostřednictvím spojovacích šroubů Q připevněna lisovací deska lg. Lisovací deska je opatřena...

Podkladní vrstva vozovky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Robert, Večerka Igor, Baroš Jiří, Blažek Karel

MPK: E01C 7/08

Značky: vrstva, způsob, podkladní, její, výroby, vozovky

Text:

...suspenze lze vysvětlit takto. Předevěím tyto vlastnosti mohou vzniknout pouze u homogenního a netolik jemniho materiálu, u něhož může dojít k rovnováze gravítačních sil částio s jejich dynamickou viskozitou. Proto jakékoliv měs, vyráběná kromě popílku Ivlhčenímdrobného nebo hrubého kameniva, nedává vzniknout tizotropním vlastnostem. Mechenisus-využití tixotropních vlestnos~ tí pcpílkové suspenze v podkladní vrstvě vozovky je následovný,...

Způsob důkazu komplexotvorných látek v odpadních vodách či koncentrátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256272

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: C02F 1/58, G01N 31/02

Značky: koncentrátech, způsob, důkazu, látek, vodách, komplexotvorných, odpadních

Text:

...látek v odpadních vodách či koncentrátech způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do uprave z 25 a 272ného filtrátu odpadní vody se přidá 0,01 až 91 dialkyldithiokarbamidanu s počtom uhlíkových atomů v alkylu 1 až 5, s výhodou ve formě vodného roztoku, načež přítomnost komplexotvorných látek se projeví žlutohnědým zabarvením až hnědou sraženinou.Nový a vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom,že tento...

Způsob stanovení poměru výchozích surovin při výrobě nesymetrických chromkomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rudzinská Jana, Krajtl Svatopluk

MPK: C09B 45/00

Značky: výchozích, poměru, surovin, nesymetrických, výrobe, barviv, stanovení, způsob, chromkomplexních

Text:

...se postupně dávkuje komplex l 2 1 a průběžně se kontroluje průběh reakce. Násadu komplexu 1 1 by bylo možné vypočitat na základě stanovení komplexné vázaného kovu, což ale předpokláda použití analytické metody, kterou by bylo možno stanovit komplexné vázaný kov vedle kovu, jenž v komplexu vázán neni. Pro většinu připadů takováto analytické metoda neni známa a nebo by její využití bylo velmi praené a adlouhavé.Nyní bylo nalezeno, že se poměr...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Rada Antonín, Müller Karel, Hanzlík Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: výšemolekulárních, epoxidových, zbarvení, nízkou, pryskyřic, způsob, úrovní, výroby

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Homopolymery 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů a 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hrabák František

MPK: C08F 20/18

Značky: jejich, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů, způsob, homopolyméry, výroby

Text:

...v benzenu, chloroformu,tetrachlormethanu, tetrahydrofuranu, 1,4-dioxanu, acetonu, hůřev etheru a v alkoholech, a nerozpustný V alifatických uhlovodících ave vodě. lHNMR spektry byl identifikován jako poly(l-ethoxy-2,2,2 trifluorethyl-akrylát). Analýzou v něm bylo stanoveno 42,44 CRoztok 0,0066 g 2,2-azobis(isobutyronitrilu) v 1,35 g 1-ethoxy-2,2,2 «trif 1 uorethyl-akrylâtu ve skleněné ampuli, se stejně jako v příkladu 1, zbaví vzduchu...

Způsob výroby pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256258

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kulísek Karel, Bureš Jaroslav, Kupský Vladimír

MPK: C04B 38/00

Značky: pórobetonu, způsob, výroby

Text:

...prostředí je výrobek o nižší objemové hmotnosti a pevnosti použitelný jako výplňové zdivo, při pevnostech nad 2,5 MPa i pro méně náročné konstrukění účely. Přitom je výro~ ba takového pőrobetonu méně energeticky náročná, než je tomu u autoklávovaného pőrobetonu. Spotřeba energie je tak odpovídající účelu použití finálního výrobku.Pőrobeton,vyráběný postupom podle vynálezužje připraven ze směsi písku a slektrárenského popílku nebo strusky,...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diměďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C09D 5/08, C01B 25/37

Značky: přípravy, diměďnatého, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...páry a tím zabraňovat možné štěpení meziprodkutů.Spodní nutná hranice teploty kalcinaoe (300 DC) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu dimědnatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace(840 CC) souvisí s tepelnou stabilitou cyklotetrafosforečnanu, který při této teplotětaje za rozpadu tetrafosforečnanových cyklú a jejich přechodu na Vyšší lineárni fosforečnany. Výhodná teplota kalcinace V rozmezí...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256245

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/37, C09D 5/08

Značky: způsob, dinikelnatého, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy

Text:

...doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálovýoh a energetických nároků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcínované směsi dostatečnou tenzi vodní páry atím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (320 °C) je dana teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (1 250 OC) souvisí s...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dimanganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256244

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/37

Značky: přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, dimanganatého, způsob

Text:

...znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodlouženim doby přípravy produktu a tím i určitě zvýšení materiálových a energe- -V tických nároku.Navíc bude V tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (240 DC) je dána...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikobaltnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/37, C09D 5/08

Značky: způsob, přípravy, dikobaltnatého, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...velmi nízké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodlouženim doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároků. Navíc bude V tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (230 OC) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu...