Patenty so značkou «způsob»

Strana 123

Zesítěné gely na bázi glykolesterů kyseliny methakrylové se zvýšenou botnavostí ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256607

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Pitrová Šarka, Šulc Jiří, Krčová Zuzana, Smetana Karel

MPK: A61F 9/00

Značky: jejich, methakrylové, výroby, bázi, glykolesterů, kyseliny, zesítěné, zvýšenou, vodě, botnavostí, způsob

Text:

...dostatečného množství vody v podobě roztoku činidla dochází k reorganizaci kovalentní sítě za snížení vnitřních pnutí a současného vyššího zbotnání, které lze nastavit na žádanou hodnotu volbou a koncentrací činidla, teplotou a hlavně dobou působení. Částečným zmýdelněním přitom vznikne jen malé množství volných karboxylových skupin. Důležité je, že se tímto zpracováním pevnost gelu podstatně nesníží, i když botnavost ve vodě se...

Způsob výroby nitrobenzenu s obsahem dinitrobenzenů pod 10 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256601

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špičák František, Zicha Svatoslav

MPK: C07C 79/10

Značky: obsahem, dinitrobenzenů, nitrobenzenu, způsob, výroby

Text:

...hm. Kyselina sírová se používá v obou případech stejné, o konoentraoi 96 hm. Vzniklá nitrační směs se po ochlazení kontinuálnč mísí s benzenem,reakční teplo je odváděno chladící vodou a reakční směs se vede do separátoru, kde se rozdělí na kyselinovou(těžší) a organiokou vrstvu (lehčí). organické vrstva,skládající se především z nitrobenzenu (95 až 98 hmi a benzenu s napatrnými mmožstvími dinitrobenzenů (0 až 10 ppm hm), se dále pere louhem...

Způsob otápění sklářské tavicí pánvové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256550

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušátko Petr, Grossmann Arnošt, Hubáček Jiří

MPK: C03B 5/06

Značky: vrchním, otápění, způsob, plamene, pánvové, tavicí, vedením, sklářské

Text:

...A 0 č. 132 083 a 217 745.Fyzikálnim modelováním a praktickým ověřením bylo zjištěno,že uvedené nevýhody se odstrani nebo podstatné omezi při použitízpůsobu otápění podle vynálezu.- 2 ľŕedmětem vynálezu je způsob otápění sklářské tavicí pánvo-. vé pece s vrchním vedením plemene spalováním směsi vzduchu a plyŠ nu, jehož podstata spočívá v tom, že proud plynu je přiváděn rychlostí 1 aĚr 30 m/s do spalovacího prosturu pece, kde se mísí e proudem...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červený Libor, Zbirovský Miroslav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Handlovský Andrej, Konečný Václav, Tuleja Juraj

MPK: C07C 49/175

Značky: výroby, způsob, 1-methoxy-2-propanonu

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256541

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jaromír, Janoš Pavel, Broul Miroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: prvků, způsob, získavání, vzácných, zemin, solí

Text:

...ohlorovodíkové a jodidu alkalického kovu V množství ° -rovném nebo včtším stechiometrioky potřebnému. Působeni rozvkladné směsi lze provádět za mícháni.Vynúlez je založen na zjištění, že jodidové íonty výrazně urychlují rozklad oxidu oeričitého v kyselém prostředí.Hlavními výhodami způsobu podle vynálezu Jsou níz-A ká náročnost a jednoduchá a rychlé provedení. Je možno zpraoovávdt 1 takové suroviny, které dosud známymi způsoby zpracovävat...

Způsob výroby směsi cykloalifatických ketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256540

Dátum: 15.04.1988

Autori: Przybylo Petr, Jeníček Karel, Kalina Miroslav

MPK: C07C 49/29

Značky: způsob, výroby, směsi, ketonů, cykloalifatických

Text:

...0,5 m, nebot optimální reokční teploty vstupních par 280 už O /1 . . U ,r.r v p . k 320 C se nedosanne an geglch pnedenuutlmreukon 1 ml produkty.3 Za uvedených podmínek stoupal obsah ketonu po jedlotlivých průtocich 50, 65, 73, 79, 83 hmot.Výše uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu způsob výroby technického Monu (směsi oykloalifotickýchketonü) 0 obsahu 70 až 85 hmot. ketonu, vztaženo na Mon, kotalytickou dehydrogeneci v plynné fázi na...

Způsob dotování krystalů křemíku při vysokofrekvenční letmé pásmové tavbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256526

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Rambousek Jaroslav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/12

Značky: dotování, tavbě, křemíku, pásmové, krystalů, způsob, vysokofrekvenční, letmé

Text:

...dotující látky a k ukládání dotující látky a zplodin rozkladu na stěny zařízení a na vlastní tavený ingot křemíku, což všechno vede ke snížení přesností a reprodukovatelnosti procesu dotování.Další známý způsob dotování krystalů křemíku fosforem z tepelného rozkladu fcsftnu odstraňujez části nevýhody výše uvedených způsobů dotování tak, že bezprostředně k povrchu roztaveného pásma křemíku se v průběhu tavby přivddí úzký proud azgonu s...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaška Jiří, Formánek Leopold, Zatloukal Mojmír, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Tesař Jaroslav

MPK: C08F 2/22

Značky: polymerační, disperzí, vodných, bublin, způsob, výroby, obsahem, sníženým, atmosféry, polymerních

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Způsob zjištění línavosti vláken u vlasových textilií a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256518

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švejdová Alena, Rudolf Miroslav, Klejch Vlastimil, Mahelka Zdeněk, Malčík Pavel

MPK: G01N 33/36

Značky: línavosti, provádění, textilií, způsobu, způsob, zjištění, vláken, prístroj, vlasových, tohoto

Text:

...uělé kožeěinw, obse,hujíoí dve druhy vláken, eimulující podsedu e pesíky kožešiny, í jj tato metoda vůbec neodhàeliie línavoat podeady.Tyto nevýhody odstraňuje způsob zjištování línavosti vláken 1 u vlasových textilií .používající porovnávacíoh etelonů, jehož podstatou je, že celá ploche vzorku vlasové textílie daného rozmäru je po určitou dobu e e určitým přítlakem etíránístěr-e.kou ve eměru vlasu e pak se veškerý uvolněný vles rozprostře...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Stanislav, Jonáš Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: způsobu, vodivých, určených, provádění, zařízení, elektricky, recyklizaci, odlučování, částí, tohoto, způsob, sklářských, střepů, zejména, neferomagnetických

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Alois, Rybníček Ladislav, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/76

Značky: způsob, fáze, termoplastů, plnění, řízení, vstřikování

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Způsob odmašťování a čištění zvířecích kožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256505

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janů Oldřich, Koslová Eva

MPK: C14C 3/00

Značky: odmašťování, čištění, zvířecích, způsob, kožek

Text:

...načež so provádí obvyklé odstřeäování a sušení kožek. Způsob se vyznačuje tím, že se kožky odmsšíují praním v organickěm rozpouätědle na bázi dichlormetanu při teplotč 10 až 41 °c po dobu 3 až 15 minut, načež se kožky suší pi teplotě 20 až 50 °c. vynález využívá fyzikálně chemických vlastností dichlormetanu, který nevyžaduje snížený tlak v pracovním prostoru a má vyšší odmašřovscí a čistící účinek než dosud používaná organickú...

Roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256493

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lebduška Jan, Dlasková Marie, Teplý Petr, Mandlík Lubomír, Drábek Jan, Poskla Štefan, Seidl Josef, Suran Pavol

MPK: C08F 22/00

Značky: jejich, přípravy, pojiva, způsob, akrylová, roztoková

Text:

...až 60 hmot. organických rozpouštědel a 40 až 80 hmot.akrylového polymeru o číselném průměru molekulových hmot~ ností 3 000 až 60 000 a poměru hmotnostního a číselnéhoné distribuce monomerních segmentů. Akrylový polymer přiu pravovaný ze směsi 30 až 100 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s alifatickými alkoholy s 1až 12 atomy uhlíkug případně až 100 hmot. dílů nenasycených monomerů ze skupiny zahrnující styren, jeho...

Způsob výroby elektretových vláken ze štěpitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256492

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Popelka Jan

MPK: D01F 6/06, D01F 6/62

Značky: štěpitelné, výroby, vláken, elektretových, fólie, způsob

Text:

...karnaubském vosku. Dalšího zvýšení remanentního náboje se dosahuje směrováním korony soustavou elektrod a mřížek a zejména užitím střídavé složky elektrostatického pole, Tento způsob udělování náboje umožňuje zvýšit odtahovou rychlost főlie při dosažení poměrně značného remanentního náboje.Výhody vynálezu lépe vyniknou zpopisu příkladu jeho provádění, doprovázeného schématickým výhkàag na němž znázorňujeobr. l schéma výrobního postupu...

Způsob souběžného kvantitativního stanovení vedlejších produktů a fenolu v dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256487

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/02

Značky: kvantitativního, produktů, vedlejších, způsob, dianu, fenolů, stanovení, souběžného

Text:

...zppeobem bylo možno stenovit všechny vedlejši produkty. ale nikoliv fenol.Nyní byl nalezen způeob souběžnáho kvantitativniho stanovení vedlejšíoh produktů a fenolu v dianu metodou plynové chrometografíe, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se roztok dianu v etanolu dávkuje na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony. emočené etaoionární fúzí typu eilikonového oleje nebo polyglykolu při teplote 40 °C...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vařeková Irena, Ambrož Jaroslav, Kotas Jan, Klapalová Milada, Hodinka Jaromír, Floder Jiří

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: mazacích, způsob, výroby, olejů

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavílek Stanislav, Kotěšovec Vladimír, Fontén Jiří

MPK: B27G 13/00

Značky: vzduchu, tělesa, dřevoobráběcího, způsob, rotujícího, nástroje, napr, fluktuace, tlaku, okolí, snižování

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256455

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černoch Milan, Karásek Viktor, Jílek Pavel, Rott Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, způsob, suchým, způsobem, odsířování, spalin, zejména

Text:

...vynálezu na zapojení, při kterém je nejjemnější podíl sorpčního materiálu, dávkovaného do fluidní vrstvy a unášeného proudem spalín z fluidni vrstvy, zaohycován v následně zařazeném mechanickém odlučovačí a vracen opět do fluidní vrstvy. pVýhodou tohoto způsobu je zejména možnost použití sorpčního materiálu, ktorý by nebylo nutné složitým způsobem třídit pro dosažení určitého minimâlního e maximálního rozměru při dávkování3 256 455 sorpčního...

Způsob výroby trubek z krátkých odpadů trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256452

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habuda Rudolf, Hartman Josef

MPK: B21B 21/06

Značky: odpadů, krátkých, výroby, způsob, trubek

Text:

...krátké trubky vyřazovány a šrotovány, čímž dochází ke značným ekonomickým ztrátám.Tato nevýhoda je odstraněna způsobem výroby trubek z krátkých odpadů trubek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že krátké odpady trubek se navzájem spojí lícováním při dodržení vnitřního a vnějěího průměru trubky ve spoji a dále se zpracovávají válcováním na poutnici za studena na menší průměr. Po vyválcování se opět rozdělí vyříznutím lícovaného...

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Jiří, Ráčil Jiří

MPK: H02K 5/15, H02K 15/16

Značky: výroby, stroj, točivý, způsob, elektricky

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, zejména, kontaktní, medicinální, čočky, způsob, hydrofilní, použití, kopolymer

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Způsob ustalování šelakového tužidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256435

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skopálek Bořivoj

MPK: D06M 15/17

Značky: ustalování, způsob, šelakového, tužidla

Text:

...zmýdelněného šelaku má pH 8 až 9ą a je stejně připravován jako u známých postupu. Nemění ee anizpůsob napouštění kloboučnickych materiálů, nýbrž ee změnil způsob fixece šelakového tužídla. Fixace se provádí kyeelením oproti energeticky náročnější fixaci sušením. V náhradě sušení vzniká největší ekonomický přínos.Smáčedlo se musí použít v poměrně vysoké koncentraci,protože u kloboučnických polotovarů se nejedná o běžný textíl ĺní...

Způsob ukládání agrochemicky účinné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256434

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Karásek Antonín, Kubelka Lubomír, Kysilka František, Válková Olga, Kubíček Jaroslav

MPK: A01C 21/00

Značky: způsob, směsi, ukládání, agrochemicky, účinné

Text:

...mu. To vede např. u smrkůkvývratům.V poslední době jsou používány tablety hnojiva, které se umistují při výsadbě ke kořenúm. Vlivem vysoké koncentrace hnojivých látek uvolňovaných v místě aplikace dochází vlivem chemotropismu kořenů-k deformaoi kořenověho systému. V místech s vysokou konoentrací hnojivýoh látek kořeny nerostou. Po odeznění účinku tablet za 3 až 4 roky zůstává kořenová soustava trvale deformována. Nerovnoměrné rozložení kořenů...

Způsob výroby 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256431

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maternová Miluše, Šmídek Josef, Grossmann Vojtěch, Čapek Karel, Tomášek Václav, Sajvera Jiří, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Kostkan Jan, Marek Miroslav

MPK: C07D 241/08

Značky: 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu, způsob, výroby

Text:

...ky, mající relativní permítivitu 30-109, s teplotou varu 100 až200 °C, jako je například 1,2-propylenglykol, 1,3-propyleng 1 ykol, glycerol, nebo směsi uvedených rozpouštědel s vodou, při teplotě 80 až 200 °C. Tímto postupem se připraví látka vzorce I v čistém stàvu a izoluje se filtrací. Další výhodou výroby látky vzorce I podle vynálezu je nízká technická náročnost na zařízení a poměrně malá pracnogt.Vynález je bliže osvětlen na...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256429

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: bázi, glykolesterů, výroby, vodě, jejich, způsob, zesítěné

Text:

...plochy a stírání kapalinného filmu,jejíž geometrie nemusí být vytvořena obráběním. Stírací válečky se odvalují po stírané ploše, čímž zvyšují efekt míchání a stlačování stékajícího filmu kapaliny, což má příznívývliv na vlastní technologický proces a dále na snížení opotřebení2 se 4 z 9 Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladnéprovedení stíracího segmentu stérače s jeho pripojením k blíže nezakreslenému stěrači podle...

Způsob výroby matric pro tisk reliéfních obrázků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256427

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ficián František

MPK: B41M 9/02

Značky: výroby, obrázků, reliefních, matric, způsob

Text:

...soperaöní vrstvy, zajiätující povrchovou stáloet a dobrou odluči-4 vost při tvarování výlioku. lvyužitím způsobu výroby matrio pro tisk reliěfních obrazu ků dojde ke značnému urychlení výroby učebníoh pomůcek pro školy zrakovč postižených dětí, Nebude problém připravovat reliétní obrázky pro periodický tisk. vynález umožní připravovat tiskový materiál pro různé rehabilitační programy pořádane třeba jen pro malé skupiny úöastníků. Umožní...

Způsob stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256419

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/33

Značky: zákalů, stanovení, organických, podzemních, zejména, pitných, povrchových, látek, obsahu, způsob, dusičnanu, rozpuštěných

Text:

...A 2 - A 3 . ka absorbance úmčrná hodnotě zákalu (AL 3) podle vztahu ALS A 3 ,kde Al naměřená absorbance ultrafialového záření o určité2 naměřená absorbance ultrafialového záŕení o jiné vlnové délce (L 2) v rozsahu od 195 do 350 nm naměřená absorbance viditelného záření o vlnové délce (L 3) v rozsahu od 430 do 600 nmfaktory stanovené pro daný typ vody, korigujicívliv organické a zákalové složky při výpočtech hodnot absorbancí ALI a AL 2.256...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: způsob, desorpci, kovových, sorpci, prostředek, iontů, výroby

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: stanovení, koncentrace, způsob, barya, kapalných, mazivech, pevných

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Způsob výroby jemného pryžového nebo pryžotextilního prachu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256413

Dátum: 15.04.1988

Autor: Janík Jaroslav

MPK: B29C 43/36

Značky: výroby, jemného, zařízení, prachu, způsobu, způsob, tohoto, pryžového, provádění, pryžotextilního

Text:

...ním podchladit v kapalném dusíku.zss 413 Nedostatky jednotlivých známých způsobů výroby jemného pryzového nebo pryžotextilního prachu odstraňuje způsob a zařízenípodle vynálezu. Jeho podstata spočíva vtom, že pryžové a pryžotextilní materiály tvarově a rozměrově různé jsou v prvním stupnipodrobeny hrubému rozmělnění některým ze známých nekryogenníchzpůsobů rozmělnění a takto upravený materiál je ze zásobníku plynule podle zatížení regulované...

Způsob určování rozměru prostorové vady a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256411

Dátum: 15.04.1988

Autor: Špunda Jan

MPK: G01N 23/02

Značky: zařízení, rozměrů, provádění, určování, způsob, prostorové

Text:

...v tom, že sumace vzorků snižuje vliv náhodného šumu av dovoluje hodnotit i velmi malé jasové rozdíly.- 3 i 25 a 411 Příklady provedení zařízení na způsob podle vynálezu jsou schamaticky znázorněny na přiloženem výkresu. Na obr.L je základní blokové schéma zařízení, ne obr» 2. blokové schéma zapojení jed~ neho konkretního pžíkladu provedení zařízení a na obr.3. blokowé schšms zapojení dalšího konkrětního příkladu provedení zařízení podle...

Způsob výroby zahuštěné šťávy z červené řepy pro barvení potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256407

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nesvadba Stanislav, Žáčková Antonie

MPK: A23L 2/00

Značky: zahuštěné, červeně, výroby, potravin, způsob, barvení, řepy, stavy

Text:

...štávy z červené řepy jako přípravkü pro barvení potravin. Při tomto způsobu se štáva získaná vylisováním opraných a rozdrcenýchbulev červené řepy ihned okyselí přídavkem kyseliny citronové v množství 0,5 hmot., stabilízuje přídavkem zeleného čaje v množství 0,5 hmot., pasteruje při teplotě 95 °C a zchladí na teplotu 48 °C. Při této teplotě se provádí pektolyza přídavkem pektolytických enzymů typu Pektinex AM v množství 0,0 l 5 hmot. po...

Způsob návyku telat na chladný mléčný nápoj v období mléčné výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256406

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skřivan Miloš, Skřivanová Věra

MPK: A23K 1/08

Značky: způsob, mléčný, telat, nápoj, výživy, období, chladný, mléčné, návyku

Text:

...1,5 až 2 1 s obsahom 5 až10 hmot. rehydratačního prostředku a 9 až ll hmot. mléčné nahražky obsahující 76 až 82 hmot. odstředěnéhosuěenáho mléka, 10,8 až 13,2 hmot. tukové násady, 0,5 až 5 hmot. sušené syrovátky, 0,9 až 1,1 hmot. doplňků biofaktorů a 0,5 až 0,7 hmot. amylozymu. Rehydratační mléčný nápoj je upraven na ph 4,4- 3 258 408 až 4,7 a teplotu 18 až 20 °C. Třetí a další dnyse podává telatům 2 až äkrát denně 1,8 až 2,2 1...

Způsob výroby nových pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových, nových, derivátů, výroby

Text:

...mléčný cukr, škroby, stearan hořečnatý,mastek, rostlinne oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracováná na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizuji a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačnich činidel,stabilizátorů nebo emulgátorů, popřípadě soli k úpravě...

Způsob výroby derivátů fenylnonatetraenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256398

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lovey Allen John, Coffey John William, Aig Edward Roy, Rosenberger Michael

MPK: C07C 57/60, C07C 57/42, C07C 57/30...

Značky: derivátů, způsob, výroby, kyselin, fenylnonatetraenových

Text:

...fluoru.vynález zahrnuje rovněž soli sloučenín shora uvedeného obecného vzorce I s farmaceuticky upotřebitelnými netoxickými organickými či anorganickýmí bázemi, například soli s alkalickými kovy nebo kovy alkalickýčh zemin. Výhodnými solami jsou soli sodné, draselné, hořečnaté nebo vápenaté, jakož i soli s amoniakem nebo s vhodnými netoxickými aminy, jako s alkylaminy s J až 7 atomy uhliku, například triethylaminem, hydroxyalkylaminy s 1 až...

Způsob výroby nových pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256397

Dátum: 15.04.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracovává na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, šípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizují a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačních činidel, stabilizátorů nebo emulgátorú,pořípadě solí k úpravě osmotického tlaku...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256396

Dátum: 15.04.1988

Autori: Igarashi Kelichi, Umemoto Mitsumasa, Kubota Yutaka, Yoshimoto Takeo, Yamazaki Hideo, Yanagita Hiroshima, Enomoto Yuji

MPK: A01N 41/06

Značky: způsob, výroby, použití, fungicidní, účinné, zemědělství, prostředek, složky

Text:

...jsou sloučeniny podle vynálezu velmi vhodné jako púdni fungícidy.Kromě toho lze rovněž očekávat, že sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu budou účinné i proti takovým z púdy přenášeným nemocem, jako jsou rhizomania cukrová řepy, virovénemoce malých semen přenášené bacilem Polymyxa, apod.Výše uvedené další účely, význaky a výhody vynâlezu budou zřejmě z následujíoího popisua připojené definioe předmětu vynálezu.Struktura sloučenin...

Způsob přípravy derivátů N-substituované aziridin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256395

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bosies Elmar, Pahlke Wulf, Endele Richard

MPK: C07D 401/06

Značky: derivátů, n-substituované, přípravy, způsob, kyseliny, aziridin-2-karboxylové

Text:

...potvrzena mikrospalovací analýzou, nukleárně magnetickým rezonančním spektrem a hmotovým spektrem.2,33 g (44 mmol) akrylnítrilu se zředí 1 ml diethyletheru a za míchání a osvitu se přikape 7,05 g (44 mmol) bromu. Příležitostným ochlazením se dosáhne, že vnitřní teplota nepřestou~ pí 40 OC. Míchá se dále 5 minut, zředí ae 60 ml methanolu a přikape se roztok 6,55 g (44 mmol) triethanolamínu V 60 ml methanolu. Po další hodině se přikape...

Chromatografický sloupec a způsob jeho plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256393

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müller Peter, Sättler Günther, Gunkel Werner, Wintermeyer Willi

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, chromatografický, plnění, sloupec

Text:

...desky à 2 keramiky, skla nebo legovane oceli.Při plnění sloupce se výtoková strana uzavře, jak ukazuje obr. 1, zatímco na vtokovém konci se namontuje pouze děrovaná deska 3, jak ukazuje obr. 2. Po nasazení obvyklého plnicího ústrojí se do sloupce čerpá kaše sorbentu, přičemž sorbent je zadržován rozdělovačem 5 a fritou A na vypouštěcím konci sloupce a po vytvoření dostatečného tlaku také děrovanou deskou g, zatímco nosná kapalina může bez...

Způsob výroby derivátů fenylnonatetraenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256392

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rosenberger Michael, Coffey John William, Lovey Allen John, Aig Edward Roy

MPK: C07C 57/42, C07C 57/60, C07C 57/30...

Značky: derivátů, způsob, kyselin, fenylnonatetraenových, výroby

Text:

...alkylovou skupinu s přímým řetězcem obsahujícím 4 až 10 atomů uhlíku nebo skupinu -CH 2(CH 2)nCH 20 H, znamená skupinu -CHO-, -CH-, -O-, -CCH- nebo -N-, R Rpředstavuje skupinu C 0039, R 9 a R 10 znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu 5 1 až 7 atomy uhlíku amá hodnotu 6 nebo 7, a farmaceuticky upotřebitelných soli těch shore uvedených sloučenin, v nichž R 9 představujeatom vodiku, způsobu výroby těchto látek a farmaceutických...