Patenty so značkou «způsob»

Strana 122

Způsob tepelného zpracování, zejména součástí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256841

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kříž Jan, Andres Václav

MPK: C21D 9/40

Značky: součástí, zejména, zpracování, ložisek, způsob, tepelného, valivých

Text:

...dokončování podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po provedení kalení celá součástí a alespoň jedné- operace brouěení a/nebo operace superfíníäování nebo leštění, případně po provedení knlení celé součástí e alespoň jedné open race brouěení a/nebo supertiníäování případně leštění pouze na oběžných drahách součástí se provádí její nízhoteplotní popoušu tění pří teplotách od sto dvacetí do dvěstě padesáti stupňů...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256840

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valcha Petr, Kroupa Jan, Šarbort Jiří, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-naftylamin-6,8-disulfonové, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...pro výrobu 2-nafty 16,8-disulfonové kyseliny se místo dvojdraaelné soli 2-nafto 16,8-disulronové kyseliny použije soli dvojamonné, připravené například dle A 0 246 653. 5Postup dle vynálezu spočívá v tom, že dvojamonná sůl 2 naftol-6,8-disulfonové kyseliny se za přítomnosti čpavku a siřičitanových čí disiříčitanových aniontů podrobí Buchererově reakci při teplotě 150 až 195 °c a tlaku 1 až 4 Mwa, přičemž molární poměr diamonné soli...

Způsob výroby plochých elektrod z lithia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256835

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moc Lubomír, Hrabal Ladislav, Kořínek Ivan

MPK: H01M 4/04

Značky: elektrod, výroby, plochých, lithia, způsob

Text:

...drátu připadá na jednotku objemu relativně velký povrch.Výše uvedené nedostatky odstraňuje z velké části způsob výroby plochých elektrod z lithia metodou studeného vysokotlakého protlačování lithiového ingotu přes průtlačnou matrici požadovaného tvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z protlačeného lithiového ingotu, rotujícího kolem své peñélné osy, Jsou odebírany ploché lithiové elektrody tlakem řezací struny, vedené kolmo k podélné...

Plastbetonová vozovka s podkladem, zejména kovovým a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256827

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Ivan, Kocour Jan

MPK: E01C 7/30

Značky: podkladem, vozovka, její, kovovým, zejména, způsob, plastbetónová, výroby

Text:

...terénu. Příklad provedení plastbetonové vozovky podle vynálezuje schematicky zobrazen v příčnäm ŕezuna výkrese a v delším popsán spolu s příkladem výroby plastbetonová vozovky podle vynálezu.Ocelový podklad l je opatřen ochrannou vrstvou g, tvořanou metalizovaným kovovým povlaken nebo nanesením hmoty,jejíž základní součástí jo syntetická pryakyřice, a výhodou základní epoxidové barvy. Na ochranné vrstvě g je uložena rozváděcí vrstva Q,...

Imunosorbenty pro izolaci alfa-amylázy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256821

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Žerděv Anatolij, Orlova Galina, Motina Larisa, Nachapetjan Levon, Hradil Jiří, Jegorov Alexej

MPK: C12N 9/28

Značky: izolaci, jejich, způsob, přípravy, alfa-amylázy, imunosorbenty

Text:

...s kmene Bacilus substilis. Samozřejmě použití výše uvedene protilátky je jenom jednou 2 mnoha mož ností, protože immunizovat lze jakékoli živočíchy. S výhodou lze použít i tzv. monoklonálních protilátek připravovaných velmi spe cificky in vitro.Způsob prípravy immunosorbentů pro izolací qFamylázy podle předloženého vynálezu zjednodušuje proces immobilizace ligandu i separační proces a snižuje cenu separace dokonce i při vyšší...

Způsob přípravy 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256818

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu, přípravy, způsob

Text:

...čímž se získá další podíl produktu a pak se destilací regeneruje metanol.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v ca 80 výtěžku bez dalšího čištění. Další případně isolované frakce z matečného metanolického filtrátu už obsahují směs 6-chlor-2 metoxybenzonitrilu a 2,6-dimetoxybenzonitrilu s nižšími body tání.Výhodou uvedeného postupu je jednoduchá a rychlá příprava.s malými nároky na spotřebu energií, pracovních sil a podstatněnižší...

Způsob čištění odběrových trubic a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256817

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozlík Vladimír, Houda Rudolf, Slouka Pavel

MPK: C10J 3/56

Značky: zapojení, odběrových, trubic, způsob, provádění, způsobu, čištění

Text:

...a je závisl§ 9 HĚehmotnosti.fluidní vrstvy, Tím odpadá nutnost regulace tlaku plynu pro profukování odběrových trubic. Další výhodou je, že k profukování je použito fluídizačního plynu, který se přivádí do reaktoru, nebo jeho složky.Z konstrukčního hlediska je výhodné, zejména u tlakových reaktorů, že odběrové trubice mohou být í malého průměru, řádověv mílimetrecn a může v nich být umístěno i další čídlo, např.termočlánek. vynález se...

Způsob rafinace hydrogenovaných mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256802

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čmolík Jiří, Zajíc Jiří, Bareš Milan, Filip Vladimír

MPK: C11C 3/12

Značky: mastných, hydrogenovaných, kyselin, způsob, rafinace

Text:

...ky~ selin a fyzikálne-chemické adsorpci vhodným aktívním adsorben tem /aktivace kyselinou/. Na výsledný efekt má významný Vliv optimální teplota při technologickém režimu a vhodný způsob mí chání reakční směsi jak při rozkladu solí mastných kyselín, takVýhoda způsobu rafinace hydrogenovaných mastných kyselín podle vynálezu oproti běžně používané destílaci spočíva ves značném snížení energetické náročnosti ve výrobnítechnologii,...

Způsob přípravy polyethylentereftalátu stabilizovaného vůči hydrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 256796

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubíček Jaroslav, Budín Jiří

MPK: D01F 6/62

Značky: stabilizovaného, hydrolýze, způsob, polyethylentereftalátu, vůči, přípravy

Text:

...což je pro některé aplikace na závadu.Vynález se týká způsobu přípŕavy polyethylentereftalätu stabilizovaného vůči hydrolýze za zvýšených teplot účinkom láětak snižujících obsah koncových karboxylových skupin polyethy.lenteràftalátą vyznačený tím, že se-na taveninu polyethylentereftalátu působí při teplotě 265 až 31 o°o po dobu 2 až so minut cyklickým trimerem fenylisokyanátu v množství 0,05 až 5 hmot. Á H VTavenina polyesteru může při.tom...

Způsob výroby tetrachlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256776

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pecka Karel, Mostecký Jiří Akademik, Vaňura Jan, Kryštufek Jan, Havel Zdeněk

MPK: C07C 25/18

Značky: způsob, tetrachlor-(2,2)paracyklofanu, výroby

Text:

...inertnínuhlovodikovým rozpouštědlem A dimethylaulfoxidem-a vzniklé kvarterní amoniová báze obecného vzoroo I, kdo R má vpŕedu uvedený význam, sa pak bez.izolace v tomto prostředí rozkládá za zvýšené teploty 50 až 140 °c, a výhodou při 30 až 90 °c. Inertním uhlovodíkomýmrozpouštědlem mohou hýt podle vynálezu například aromatioké uhlovodíky banzen, tolnen a xylon. Alkylový radikál R je výhodně methyl nebo ethyl. silnou zásadou jea výhodou vodný...

Způsob provádění tepelné izolace potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256768

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašník František

MPK: F16L 59/14

Značky: způsob, tepelně, izolace, provádění, potrubí

Text:

...spočívá v tom,že pás se pro navíjení nejprve na obou koncích opatří přítlačnými deckami, s výhodou pomocí rozebíratelného spoje, naoež se navíjí na povrch potrubí za současného působení tlaku na volné okraje lamel vyvíjeného prostřednictvím přítlačných desek, ktoré se po konečném zajištění izolace od pásu odmontují. Prověšení izolace na potrubí se zabráni tím, že mezi lamelové přířezý se alespoň do míst určených pro izolací horního povrchu...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ottis Jiří, Pokojný Josef, Navrátilová Hana, Pololáník Luboš, Dvořák Stanislav, Trampota František, Lesná Marie, Šopf Jiří, Mejzlík Jiří, Karhan Pavel

MPK: C08F 4/64, C08F 110/06

Značky: způsob, polymerace, propylenu

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Způsob odstraňování kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256757

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špaček Václav, Šťastná Miroslava, Hejzlarová Eva

MPK: C02F 1/72, C02F 1/58

Značky: odpadních, kyanidů, způsob, odstraňování

Text:

...sodného a hydrosiřičitanu sodného, s výhodou hýdrcaiřičitanu sodného. Podstatou vynálezu je úprava složení roztoku před oxidací přídavkem rozpustné soli zinku a nebo mědidtak, aby molání poměr zinku a nebo mědi ku železu byl minimál ně 2,2 l, to znamená, aby na jeden molární díl.železa připadalo minimálně 2,2 molárního dílu zinku a nebo mědi. Na úpravu koncentrace zinku nebo mědi v roztoku je možné použít jako jejich rozpustných solí...

Způsob přípravy jednostupňové fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256694

Dátum: 15.04.1988

Autor: Langr Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: jednostupňově, pryskyřice, přípravy, způsob, fenolformaldehydové

Text:

...a splňuje tak současné ekologické nároky na čistotu ovzduší a odpadníoh vod. Nízky obsah dimetylenéterových vazeh podmiñuje nízký obsah odštěpitelného formaldehydu v průběhu tvrzení. Dostatečně nízká viskozita je základní podmínkou pro snadný průběh impregnace. Nízká reaktivita daná malým počtem reaktivních metylolových skupin má za následek tvorbu rezitové struktury s nízkou hustotou zesítěni, udělující impreqnovanému výrobku...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Neumann Pavel, Ramík Milan, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: prací, trhací, protiprůtržovou, díla, ochrany, důlního, způsob, dlouhého

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Způsob odstraňování komplexně vázaných iontů těžkých kovů z roztoků, zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256692

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: zejména, způsob, odpadních, těžkých, odstraňování, iontů, roztoku, komplexne, vázaných, kovů

Text:

...při konečném vypouštění odpadních vod.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom, že tímto způsobem lze poměrně snadno snížení koncentrace těžkých kovů V odpadních vodách pod 0,3 mg.11, přičemž postup není technologicky náročný a ekonomicky je značné výhodný.vynález jedá 1 e vysvětlen na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Bylo zpracováno celkem 2 m 3 odpadní vody z výroby plošných spojů obsahující 200 mg.11 Cu a 300 mg.l~ 1...

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Hrdina Pavel, Kondelík Petr, Stříbrnský Vladimír, Souček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: mastných, diacylglycerolů, výroby, způsob, kyselin, fosforylovaných, monoacylglycerolů

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Souček Jiří, Zamykal Jaroslav, Trnkalová Ema, Ranný Mojmír, Tůma Jan

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: způsob, fosfatidových, fosforečných, bis(diacylglycerol, výroby, kyselin, směsi, homogenní

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláhová Markéta, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Zamykal Jaroslav, Souček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Trnkalová Ema

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: fosfolipidů, výroby, solí, způsob, kyselých, vápenatých

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Rosík Ladislav, Švarc Josef, Očenášek Vojen

MPK: C08F 6/22

Značky: polymerů, izolace, pryskyřic, způsob

Text:

...RSCH 2 CH 2 CO 2 M ve vodě, roste vískozita vodných roztoků při stejné koncentraci a klesá těkavost odpovídajících karboxylových kyselín při zpracovatelských podmínkách. Pro většinu aplikací v technické praxi je z uvedených důvodů nejvhodnější počet C-atomů ve skupině R V rozmezí 8 až 16.V závislosti na způsobu izolace pryskyřice z disperze se mění forma-původně dávkovanésoli karboxylové kyseliny pokud se provede izolace za...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slouka Pavel, Pittner Josef, Houda Rudolf

MPK: B01J 8/18, F27B 15/00, C10J 3/56...

Značky: zplyňování, reaktor, způsob, provádění, fluidní, reaktoru, zlepšení, fluidním

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256682

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křivánek Miloslav, Bejšovec Václav Csc, Trejbal Zdeněk

MPK: G21K 5/00

Značky: ozařování, způsob, terčů, cyklotronu

Text:

...lepšímu pochopení provádění způsobu podle vynálezu je na připojeném výkresu na obr. 1 schematicky znázorněno umístění terče ve svazku lontů v bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu od středu cyklotronu.Ve svazku l iontů o výšce ll je uložena pracovní plocha 33 rovinného terče g pod úhlem gljg vůči střední rovině § cyklotronu. Radiální rozměr 33 stopy svazku l lontů je dán rozdílem radiálních souřadnic Rmln a Rmax vnitřního a vnějšího okraje...

Způsob vodotěsného napojení těles zvláště kruhových na hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 256676

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: F16L 41/04, E04B 1/66

Značky: hydroizolační, těles, kruhových, zvláště, způsob, napojení, vodotěsného, povlak

Text:

...zařízení,nosnou konstrukcí zavěšených střech a podobně, tedy těles shore nepřístupných, umožñujicich opracování proniku jen v přímém styku hydroizolačniho povlaku s tělesem.způsob vodotěsného napojeni za použití rozeviratelné manžety je uveden na připojených výkresech, kde na obr. 1 je svislý řez kruhovým tělesem, těsněným pomoci rozevíratelné manžety, na obr. 2 je uvedeno schéma připravy pryžové manžety s vykrojeným otvorem pro...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fulín Petr, Lederer Jaromír, Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Soldát Miloslav, Schöngut Jiří, Rybár Petr, Hamouz Emil, Krupička Michael

MPK: C07C 15/04

Značky: odpadajících, etylbenzenu, směsi, způsob, výroby, syntéze, benzenu, zbytkových

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spal Milan, Kepl Jiří, Forsthoffer Julo, Šnajdrová Anna, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Čibera Jan, Procházka Karel, Novák Jan

MPK: C11D 3/386

Značky: výroby, typů, více, jednoho, granulí, enzymů, obsahem, způsob

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Způsob stanovení koncentrace mikroorganismů v submerzních kultivacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Votruba Jaroslav, Převorovský Zdeněk, Havel Vladimír, Vošahlík Václav, Čermák František, Sobotka Miroslav

MPK: C12M 1/34

Značky: způsob, stanovení, kultivacích, koncentrace, mikroorganismu, submerzních

Text:

...půdyZařízení pro provádění tohoto postupu sestává z nádoby ~ možno např. použit průtočné kyvety - která je opatřena na jedné straně zdrojem a senzorem ultrazvuku a na druhé straně odražečem ultrazvukového signálu, a dále elektronickým vyhodnocovacím zařízením a případněřidicím počítačem nebo mikroprocesorem.Na přiloženém výkrese je znazorněno schéma zařízení pro provádění způsobu stanovení koncentrace mikroorganismů podle vynálezu. Tvorí jej...

Způsob stanovení obsahu hydroxylových skupin v organických látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256665

Dátum: 15.04.1988

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00

Značky: organických, látkach, hydroxylových, stanovení, skupin, způsob, obsahu

Text:

...§ spojena s horní částí azotometru ł. (Objem 2,6 ml, děleni po 0,02 ml). Azonometr ł je dole na jedné straně zaslepen, na druhé straně je spojen s hadicí s vyrovnávaoí nádobkou 3. Kapalinu V azotometru tvoří nasycený roztok chloridu sodného. Reaktorek g se zahřívá vyhřivacím blokem 1, který má teplotu 2600 Í 2 °C.zahřívání se provádí v inertní atmosféře (dusík, arqonl. Inertní plyn pro vyplachováníreaktorku 3 se odebirá z tlakové lahve. Niže...

Způsob zvýšení biosyntézy ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256663

Dátum: 15.04.1988

Autori: List Jaroslav, Schwarz Walter, Špaček Bohumil, Pásková Jiřina, Mareš Emil

MPK: C07J 9/00

Značky: biosyntézy, zvýšení, ergosterolu, způsob

Text:

...Naoh a po krátkém zahřátí k varu zfiltrováno přes křemelinu. Po sterilizaci 15 minut při 105 OCbyla půda naočkována čerstvou biomasou v množství 80 mg sušíny buněk na 100 ml živného média.Zivná půda prvé poloviny pokusu byla obohacena o 0,1 hmot. fytosterolovaného koncentrátu CHK 4, který je vedlejším produktem prümylové výroby řepkového oleje a obsahuje v hmotných procentech 81,4 hmot. celkových sterolů, z toho 47,9 hmot....

Způsob izolace směsi oligomerů polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po polymeraci 2,6-xylenolu na polyfenylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256661

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čiernik Ján, Spousta Eduard, Ambros Dušan, Šťastný Milan

MPK: C08G 65/44

Značky: polyfenylenoxidu, louhů, polyfenylenoxid, směsi, matečných, mědi, 2,6-xylenolu, polymeraci, oligomerů, izolace, způsob

Text:

...dietanolamln, a z těžké polární fáze se po odpaření vyloučí kovová měd, která se izoluje odstředěním nebo filtrací.Předmětem vynálezu je způsob izolace směsi oligomerü polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu katalyzované komplexy mědi a aminy, obsahující aromatické uhlovodíky, alkoholy a aminy, při které se matečné louhy zahustí oddestilováním lehce těkavých složek a zahuštěný zbytek se extrahuje...

Způsob stanovení ochuzení chromem v oblasti hranic zrn nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256658

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: ochuzení, hranic, způsob, oceli, stanovení, oblastí, nízkolegovaných, chromem

Text:

...karbidu lze zjistit výpočtem, použijeme-li pro typ oceli daného chemickéhosložení a tepelného zpracování, tj. pro daný systém Fe-Cr-C korelací mezi koncentrací a aktivitou uhlíku, jakož i tabelovaných hodnot změny volné entalpie při tvorbě slitinového karbidu M 23 C 6 obsahujĺcího Fe a Cr V známém stechniometrickém poměru a znalostí aktivních isoterm pro Cr V Ku- Fe, publikovaných V odborné literatuře.Potenoiokinetická měření reaktivního...

Způsob dobývání tvrdých poloh korečkovým rýpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256656

Dátum: 15.04.1988

Autori: Milič Jiří, Romportl Vladimír, Vít Vratislav

MPK: E21C 41/02

Značky: způsob, tvrdých, poloh, korečkovým, rýpadlem, dobývání

Text:

...Postavením rypadla na úzké částí řezu narušená trhací pxací neohrožuje rypadlo případnými sesuvy, nebot zemina, která je narušena trhací prací, je dostatečně stabílizována zeminou rostlou. Vlastní trhací práce lze provádět V dostatečném předstihu před postupem rypadla, čímž se jednak eliminují seismické účinky trhacich prací na konstrukcí korečkového rypadla, a dále lze využít časového faktaru pro optimální fraqmentaci těžené zeminy....

Způsob přípravy specifického antitetanického imunoglobulinu z normální polyvalentní lidské plazmy nebo její vhodné mezifrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256654

Dátum: 15.04.1988

Autori: Odehnalová Naděžda, Pokorný Miloš, Řenčová Jiřina, Kyselová Marta, Beneš Milan, Ulrych Stanislav

MPK: A61K 39/395

Značky: plazmy, antitetanického, normální, přípravy, její, vhodné, způsob, specifického, polyvalentní, lidské, mezifrakce, imunoglobulinů

Text:

.../M. Beneš a spol. Čs. AO 229 010/, /H. Tláskalová Immunochemistry 12,801 (1975). Dále k imobilizaci je užito netoxického a neínfekčního antigenu vyráběného v ČSSR Ústavem sěr a očkovacích látek k přípravě zvířecí očkcvací látky. Předností tohoto anatoxinu je to, že obsahuje malé množství nežádoucích cizích balastních bílkovin.Jako zdroj polyvalentního imunoglobulinu lze užít imunoglobulinovou frakci či mezifrakcivznikající při...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velísek Jiří, Drápal Otakar, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav, Král Jiří

MPK: B21J 5/00

Značky: výlisků, bezešvých, lisováním, polotovarů, výrobu, podobných, způsob, nádobových, výroby

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Způsob a zařízení k provádění tepelné izolace potrubí a těles o průměru větším než 250 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256651

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hořínek Tomáš, Ždímal Jaroslav, Purnoch Jiří, Strnadel Karel

MPK: F16L 59/14, F16L 59/00, E04B 1/74...

Značky: tepelně, způsob, zařízení, izolace, provádění, větším, potrubí, těles, průměru

Text:

...izolační rohože. Délka ohebného pásu l odpovídá přibližně 50 až 95 obvodu izolace. Plocha ohebného pásu l je opatřena trny 3 s výhodou kovovými,uspořádanými nejméně jednou podélnou řadou. Délka trnů 2 odpovídá nejvyše 80 tlouščky izolační vrstvy. Ohebný pás l je opatřen na obou koncích výztužnými plechy à, na které jsou připevněna madla Q. Na výztužný plech Q na jednom konci ohebného pásu l je připevněn nejméně jeden pákový uzávěr Ž, na...

Způsob přípravy aromatických N-glycidylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256646

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podzimek Štěpán, Macků Vladislav, Machovský Stanislav, Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Luňák Stanislav, Rada Antonín

MPK: C08G 59/10, C08L 63/00

Značky: n-glycidylaminů, způsob, přípravy, aromatických

Text:

...zvyšování viskozity produktu, což v případě N,N,N,N-tetragly~ cidyl-4,4-diaminodifenylmethanu zhoršuje jeho zpracovatelská vlastnosti, v případě N,N-diglycidylanilinu jeho účinnost jako ředidla epoxidových pryskyřic. Zvýšený obsahpolárních nečistot pak vede k zhoršení skladovatelnosti pro-hduktů vlivem zvýšené polymerace epoxidových skupin, k zvýšení reaktivity produktů vzhledem k tvrdidlům a tedy ke zkrácení doby zpracovatelnosti a...

Způsob řízení a zařízení k regulaci složení atmosféry pro magnetronovou depozici TiN

Načítavanie...

Číslo patentu: 256643

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stanislav Jiří, Daďourek Karel, Rybář Oldřich

MPK: C23C 14/00

Značky: zařízení, způsob, magnetronovou, regulaci, atmosféry, depozicí, složení, řízení

Text:

...0,5 do 2,Pa, parciální tlak od O do 0,5 Pa v zá vislosti na výkonu magnetronu a požadované stechiometrii.Při udržení konstantního celkového tlaku je nutno zajistit průtok dusíku vzhledem k argonu s odchylkou maximálně 1. K tomu lze výhodně využít závislosti změny napětí magnetronu na parciálním tlaku dus ku při konstantním celkovém tlaku atmosféry. Tato závislost mgzb rostoucímtlakem dusíku spojitě rostoucí charakter až do oblasti vzniku...

Způsob montáže rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256638

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 15/02

Značky: rotoru, montáže, způsob

Text:

...stroji, potom se spustí spodní část rotoru do volného délkového prostoru základu a po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se stator vrátí do pracovní polohy horizontálního točivého stroje. Výhodný způsob montáže podle vynálezu spočívá v tom, že po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se před vrácením statoru do pracovní polohy horizontálního točivého stroje uloží rotor do ložiska rotoru.Hlavní výhody způsobu montáže...

Způsob extrahování polyvalentního inhibitoru proteáz z živočišných žláz

Načítavanie...

Číslo patentu: 256635

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krásl Lubomír, Červenka Josef, Revajnec Stanislav, Durdil Petr

MPK: B01D 11/00

Značky: způsob, žláz, živočišných, proteáz, extrahování, inhibitorů, polyvalentního

Text:

...a extrakčním prostředím.2 256 635 Uvedené nedostatky odstraňuje způsob extrahování polyva lentního inhibitoru proteáz z živočišných žláz podle vynálezu,jehož podstata spočívá v extrakqi živočišné tkáně probíhající ve dvou fázích, přičemž v prvé fázi extrekce probíhá za míchání v oblasti vysoké turbulence po dobu 3 až 8 hodin s výhodou 5 hodin při pH 5,5 až 6,7 s výhodou při teploté 40 až 45 °c vodným roztokem etanolu o hmotnostní...

Způsob hodnocení kvality anorganických úprav pigmentů titanové běloby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256634

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grambal František, Tomášek Karel, Mráz Ladislav, Šindelář Zdeněk, Lasovský Jan

MPK: G01N 33/26, G01N 33/32

Značky: způsob, běloby, pigmentů, úprav, titanové, hodnocení, kvality, anorganických

Text:

...měrným povrchem se budou rozpouštět pomaleji než vrstvy houbovité. Jinými slevy rychlost likvidace anorganické úpravy bude záviset na způsobu a podrobnostech její prípravy a tim i na jejich vlästnostech.Rychlost rozpouštění povrchové úpravy je experimentálne snadno dostupná proměřováním úbytku acidity suspenze, resp. časového nárůstu pH. U všech hodnocenýcb pigmentů bylo možné re~ akci uskutečnit v ředěných roztocích /0,2 až 4 mmol l 1/...

Způsob tepelného štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256629

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiedler Lubomír, Veselý Petr

MPK: C10G 9/20

Značky: tepelného, způsob, štěpení, uhlovodíku

Text:

...rychlosti proudění směsi k průběhu nežádoucích sekundárních reakcí, provázených tvorbou vysoce kondenzovených nerozpustných sloučenin s nízkým obsahom vodíku a tvorbou koksu. Souěasně dochází v oblasti vysokých teplot i ke zvýšení teploty stěn reakčního prvku se všemi negetivními důsled~ ky, tj. zvýšenou difuzí uhlíku ze suroviny do materiálu stě í 3 I 256 829ny s následným snížením její unosností a riziken creepového poškození. WJe známo...