Patenty so značkou «způsob»

Strana 119

Způsob výroby elektrického zažehovače pro elektrickou pyropatronu v systému vystřelovacího záchranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257339

Dátum: 15.04.1988

Autori: Evják Miroslav, Vilímek Josef

MPK: F42B 4/02

Značky: zažehovače, zařízení, záchranného, elektrickou, systému, pyropatronu, způsob, vystřelovacího, výroby, elektrického

Text:

...také stejnoměrné hustoty slože v celém jejím objemu. Výsledkem je zpřesnění velikosti vyvinutého tlaku při funkci elektrického zažehovače, což příznivé ovlivňuje celkovou dobu funkce u elektrických pytopatron s okamžitou funkcí a též i se zpožděným účinkem. Způsob připevnění odporového drátku ultrapulsním přivařením zvyšuje spolehlivost elektrického zažehovače, zejména při dlouhodobém skladování. Výše uvedená zlepšení mají ve svém...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacím, délky, tryskovém, útku, prohozní, způsob, stroji, odměřování

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Způsob přípravy 1-tricyklo(3,3,1,13,7)dekankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kysilka Vladimír, Frýbort Karel, Bystrá Dagmar, Wagner Jiří

MPK: C07C 61/135

Značky: 1-tricyklo(3,3,1,13,7)dekankarboxylové, způsob, kyseliny, přípravy

Text:

...na teplotě trvá l až 48 hodin se reakční směs zneutralizuje a vyloučená l-tricyklo(3,3,1,137) dekankarboxylová kyselina se zfiltruje. Výtěžek produktu činí 85 až 95 . Příznivý účinek oxidace triCyklo(3,3,1,137)dekanu chlorem za katalýzy jodem spočíva ve vysoké selektivitě oxidace. Příznivý účinek methylenchloridu spočíva v tom, že výborné rozpouští produkty chlorace tricyklo(3,3,1,l 37 Idekanu. Místo methylenchloridu lze použít i...

Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkouhlíkové antikorozní oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257321

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pechman Václav

MPK: C21D 1/78

Značky: tepelného, zpracování, nízkouhlíkové, oceli, odlitků, způsob, antikorozní

Text:

...až do nezdůvoděně nízkých teplot, čímž je snižována propustnost licího pole a k pálení nálitků je odlitek ohříván dodatečně na 620 °c s poklesem na 350 °C, kdy se hrubozrnná primární struktura nalézá v heteroqenní oblasti gamma alfa karbidy a v místech pálení nálitků mohou vzniknout extrémne hrubá zrna, která přetrvávají přes celý další režim tepelného zpracování a mohou být místem iniciace lomu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob...

Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkouhlíkové antikorozní oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257320

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pechman Václav

MPK: C21D 1/78

Značky: odlitků, tepelného, způsob, nízkouhlíkové, antikorozní, zpracování, oceli

Text:

...efekt. Dalším nedostatkem této technologie je to, že v této fázi vzniklé hrubé zrno zůstává zachovánc v celém objemu odlitku až do finálního stavu, protože po pálení nálitků neni dochlazováno na dostatečně nízkou teplotu, aby mohla proběhnout transformace gamma na alfa.Další nevýhodou stávajícího způsobu je okolnost, že při pálení nálitků mohou vzniknout extrémně hrubá zrna, která přetrvávají přes celý režim tepelného...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257313

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kadleček František, Mleziva Josef, Vavřinec Ladislav, Brotánek Pavel, Pádel Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, pryskyřic, epoxidových, způsob, tvrdidla, aminového

Text:

...v tom, že se k polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexylaminem, případně i za přítomnosti dicyklohexyletheru přidá při teplotě 10 až 120 OC za míchání roztok epoxidové pryskyřice v dicyklohexylethern a vzniklá reakční směs.se zahřívá na teplotu 50 až 160 °C po dobu 0,1 až 10 hodin.Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota pro následnoureakci je 90 až 120 OC. Tento postup je pro tepelné zvládnutí reakce výhodnější než...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Flieger Miroslav, Sajdl Přemysl, Křen Vladimír, Břemek Jan, Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Pilát Petr, Řeháček Zdeněk, Kozová Jaroslava, Krajíček Alois

MPK: C12P 17/18

Značky: elymoklavin, suspenzními, agroklavinu, imobilizovanými, kulturami, claviceps, biologické, způsob, konverze, houby

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...

Způsob kvantitativního stanovení asymetrických trinitrotoluenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257301

Dátum: 15.04.1988

Autor: Baboráková Oluše

MPK: G01N 7/04

Značky: způsob, asymetrických, kvantitativního, stanovení, trinitrotoluenů

Text:

...rozpustí ve vodném rozpouštědle, například v acetonu, který je předmětem vynálezu, jehožpodstata spočíva v tom, že vlastní stanovení se provádí na kapilární koloně.Analýza není pracovné náročná a je několikanásobně rychlejší než doposud používané metody. Další výhodou zpüsohu stanovení dle vynálezu je i úspora rozpouštědel, používanýchPro bližší objasnění podstaty vynálezu je dále uveden příklad provedení, jímž jehorozsah ovšem není...

Způsob výroby 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meul Thomas, Mcgarrity John

MPK: C07D 207/273

Značky: způsob, výroby, 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu

Text:

...B 0 Ľ) se rozpusti V 50,0 ml kyseliny octové a při 35 až 40 °C se 9 hodin za míchání syti plynným chlorovodikem. Nakonec se kyselina octová odpaři na rotační odparce za vakua při teplotě lázně 60 °C. Zbytek se vyjme do 50,0 ml toluenu a ještě jednou odpaří. Ziská se 12,4 g surověho produktu, který krystaluje v chladničce.12,2 g výše ziskaného surového produktu se rozpusti v 50,0 ml ncetonitrilu a při teplotě mistnosti se přidá k suspenzi 1,6...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257299

Dátum: 15.04.1988

Autori: O´yang Counde, Kluge Arthur, Willis Anthony

MPK: C07C 35/31, C07C 47/267, C07C 59/46...

Značky: derivátů, bicyklo(4,2,0)oktanů, výroby, způsob

Text:

...známých pro činidla ovlivňujíoí kardiovaskulární systém. Tyto postupy zahrnují orální, parenterální, topikální a jiné systemické podání. Podle zamýšleného způsobu, přípravky mohou být ve formě pevné, polopevné nebo kapalné dávkové formy, jako jsou například tablety, čípky, pilulky, kapsle, přášky, kapaliny,suspenze a podobně, výhodně v jednotné dávkové formě vhodné pro jednodávkové podání přesné dávky. Přípravky mohou obsahovat běžné...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257298

Dátum: 15.04.1988

Autori: O´yang Counde, Kluge Arthur, Willis Anthony

MPK: C07C 35/31, C07C 59/46, C07C 47/267...

Značky: způsob, bicyklo(4,2,0)oktanů, výroby, derivátů

Text:

...podle vynálezu zahrnují farmaceutický přijatelné soli a estery jakož i volné báze sloučenin uvedených výše nebo dále v po pise. V současnosti jsou nejvýhodnějšími sloučeninami podle vynálezuzpůsoby připravy výchozich a 1 oučenin~a meziproduktů pro připravu sloučenin obecných vzorcú l,2 a 3 jsou popsány v A 0 č. 257 285.Farmaceutický přijatelné netoxické soli sloučenin obecných vzorců 1, 2 a 3 se připraví zpracovánim volných kyselín s...

Způsob směšování štěrkového materiálu a kapalné živice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257297

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wentzel Jarle

MPK: E01C 19/10

Značky: tohoto, provádění, způsob, materiálů, štěrkového, živice, zařízení, kapalné, směšování, způsobu

Text:

...od jemného štěrku g.Když padají ze síta lg, tak se jemné štěrkové částice g a hrubé štěrkové částice Q postřijkují živicí z oddělených souprav stříkacich trysek lg, lg namontovaných na příčných trubkách ä 17 ~Jemné štěrkové částice 5 padají v podstatě vertikálně dolů na skloněnou přepážku lg. jejížjeden konec spočívá na konci další skloněné přepážky gg. Hrubé štěrkové částice § na svécestě dopadají na třetí přepážku 33, která je opačně...

Způsob výroby substituovaných 4,4´-methylen-bis-anilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257296

Dátum: 15.04.1988

Autori: Althaus Hans, Schmidt Andreas, Völker Theodor

MPK: C07C 87/60

Značky: 4,4´-methylen-bis-anilinů, způsob, substituovaných, výroby

Text:

...popřípadě připraveného z prostředku uvolñujícího formaldehyd,k anilinu. se volí výhodné tak, že na 1 mal anílinu připadá 0,4 až 0,6 mol, výhodné 0,45 ažFormaldehyd se výhodné používá ve formě svého vodného roztoku jako formalin v koncentraci od 20 do 40 B.Jako činidlo uvolňující formaldehyd se může například používat paraldehyd. Reakce se obvykle provádí za přitomnoati aprotického nebo protického rozpouštěäla.Jako aprotická rozpouštědla mohou...

Způsob výroby 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257294

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meul Thomas, Mcgarrity John

MPK: C07D 207/273

Značky: 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu, způsob, výroby

Text:

...Ed.Sc.,fgll, 32, 602/.4-hydroxy~ 2-oxo-pyrro 1 idin~l-yl-acetamid je tak možno ziskat jako čistý bílý produkt v dobrém výtěžku./14 mmol/ jodidu sodného se rozpustí ve 20,0 ml acetonitrilu. Pak se přidá 1,6 g /14 mmol/ trichlormetylsilanu. Nažloutlý zakalený reakčni roztok se pak zahřívá 4 hodiny k varu. Pak se nechá zchladnout na teplotu mistností a rozpouštědlo se odpaří při vakuu vodní vývěvy. zbytek se rozmíchá v 50,0 ml metylenchloridu a...

Způsob automatického čištění sedadla splachovacího klozetu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Asper Jean-jacques, Zurcher Erwin, Vögeli Ernst, Schnyder Erika

MPK: A47K 13/30

Značky: sedadla, zařízení, způsobu, čištění, klozetu, splachovacího, provádění, automatického, tohoto, způsob

Text:

...vlivem gravitační síly.K usnadnění otáčení sedadla během čištění je sedadlo nasazeno na ocelových kulkách, jež jsou vsazeny otočně do stlačitelného elastického kroužku. Tímto jednoduchým způsobem lze sedadlem při jeho nezatíženém stavu s malou silou otáčet v obvodovém směru, přičemž sedadlo v zatíženém stavu přiléhá k tvrdým částem, jež zabrañují případnému otáčení silou tření.Podle jednoho dalšího účelného provedení je na kluzném krytu...

Způsob výroby amikacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257292

Dátum: 15.04.1988

Autori: Giobbio Vincenzo, Ornato Giorgio, Mangia Alberto

MPK: C07H 15/234

Značky: amikacinu, výroby, způsob

Text:

...se provádí chromatografií na iontoměniči. Tímto způsobem se získá surový amikacin ve výtěžku 22 a tento výtěžek se ještě dále sniží následujícím čištěnim potřebným k získání čistého amikacinu. Velmi nízká výtěžky této syntezy vyvolaly potřebu vývoje nových postupů, jimiž by bylo možno výtěžek zvýšit a v souladu s tím snižit výrobní náklady, a to dokonce i za tu cenu, že by se jednalo 0 vícestupňovou syntézu.T. Naito, S. Nakagawa a M. oka ve...

Způsob výroby směsi párů enantiomerů alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru permethrinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wittig Andreas, Fuchs Rainer

MPK: C07C 69/743

Značky: kyseliny, permethrinové, způsob, enantiomeru, výroby, alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru, směsi, páru

Text:

...vhodný systém děleni. Zkušenosti z principiálně podobných případů se dají přenášet pouze příležitostně a poté ne zcela předvĺdatelným způsobem.zejména ze shore uvedené literatury nevyplývá, zda a pomoci kterých rozpouštědel je možno současně oddělit žádané cis- a trans-diastereomery.Alfa-kyan-3-fenoxy» 4-fluorbenzylester 2,2-dimethy 1-3-dichlorvinylcyklopropankarboxylově kyseliny (permethrinové kyseliny) odpovídá strukturnimu vzorci...

Způsob přípravy komplexní sloučeniny alespoň jednoho flavanolignanu s alespoň jedním fosfolipidem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno, Pifferi Giorgio

MPK: A61K 37/22, A61K 31/685

Značky: přípravy, komplexní, alespoň, flavanolignanu, jednoho, fosfolipidem, způsob, sloučeniny, jedním

Text:

...majícím sníženou dielektrickou konstantu. zatímco výchozí mclekuly (silybin, silidianin atd) jsou nerozpustné v chloroformu, etyletheru nebo benzenu,jsou mimořádně rozpustné v těchto rozpouštědlech po vytvoření komplexu s fosfolipidem. Tato změna chemických a fyzikálních vlastností je způsobena vytvořením pravé stálé komplexní sloučeniny, jak je zřejmě ze změny IR, IH-NMR a 130-NMR spektra sloučenin po vytvořeníSpektroskopické charakteristiky...

Způsob výroby N-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07D 277/42

Značky: n-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů, výroby, způsob

Text:

...jako trihydroohloridy. Při použití těchto solí způsobem podle našeho shore citovaného československého patentového spisu je třeba ze soli uvolnit odpovídající volnou bázi, což se s výhodou provádí in situ jednoduchým přidáním příslušného množství organické báze k roztoku sloučeniny obecného vzorce II.Tak například používá-li se 1 mol sloučeniny obecného vzorce II ve formě trihydrochloridu,je třeba přidat 3 mol vhodné organické...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257285

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willis Anthony, Kluge Arthur, O´yang Counde

MPK: C07C 35/31, C07C 59/46, C07C 47/267...

Značky: výroby, derivátů, způsob, bicyklo(4,2,0)oktanů

Text:

...tj. regresi choroby.Číselný systém pro bicykle E,2,ů oktanový skelet v dále uvedeném schematu je použit při pojmenování meziproduktů a produktů podle vynálezu.Absolutní stereochemie uhlíků 1, 2, 3 a 6, a 3 vedlejšího řetězce připojeného k uhlíkovému atomu 2 jsou specifikovány podle Cahn-Ingo 1 d~Pre 1 ogova R-S systému. Je-li sloučenina čistým enantiomerem, je stereochemie každého chirálního uhlíku speclfíkována bud R nebo S. Je-li...

Způsob fluidního katalytického krakování vysoce koksovatelné uhlovodíkové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vickers Anthony, Mott Raymond, Lengemann Robert, Thompson Gregory

MPK: C10G 11/18

Značky: krakování, koksovatelné, způsob, fluidního, suroviny, katalytického, vysoce, uhlovodíkové

Text:

...míře odstraněn, se označujejako regenerovanýRychlost konverze nástřikové suroviny v reakční zóně se kontroluje regulaci teploty,aktivity katalyzátnru a množství tohoto katalyzátoru (to znamená poměrem katalyzátoru a oleje) v této zóně. Nejběžnější metodou regulování teploty je regulace rychlosti recirkulace katalyzátoru z regenerační zóny do reakční zóny, kterou se současně dosahuje zvýšení poměru katalyzátoru a oleje. Jinými slovy řečeno,...

Způsob barvení vysokomolekulárního materiálu ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pfenninger Johannes, Bäbler Fridolin, Iqbal Abul, Rochat Alain

MPK: C09B 67/22

Značky: materiálů, barvení, způsob, vysokomolekulárního, hmotě

Text:

...se mohou tyto nitrily lišit jak druhem kruhu tak druhom nebo/a polohou připadných substituentů.Jako laktamů obecného vzorce Iľa nebo anaminů obecného vzorce III se výhodné používá rovněž takových, v nichž A znamená zbytek vzorce V, a R popřipadě R znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku.Na 1 mol laktamu popřipadě enaminu se používá výhodně 0,8 až 0,99 mol, zejména 0,9 až 0,98 mol nitrilu obecného vzorce AGN, o 0,01 až 0,2, zejména...

Způsob výroby derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: A61K 31/675, A61K 31/67, A61K 31/665...

Značky: kyseliny, difosfonové, způsob, derivátů, výroby

Text:

...kyseliny. Zmýdelnění na diestery se provádí zpravidla tak, že se tetraalkyl Q ester zpracuje halogenidem alkalickěho kovu, výhodné jodidem sodným, ve vhodném rozpouštědle, jako je například aceton, při teplotě místnosti.Při uvedené reakoi vznikají symetrické diester/disodné soli, které se pomocí kyselých iontoměničů mohou přeměnit na diester/dikyselinu. Zmýdelnění na volné dífosfonové kyseliny se provádí zpravidla varem s kyselinou...

Způsob výroby substituovaných 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 417/12, C07D 277/42, C07D 285/10...

Značky: substituovaných, výroby, způsob, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů

Text:

...různých substituentů, a způsobyvýroby těchto látek. Sloučeniny popsané v této práci jsou však 1-oxidy nebo 1,1-dioxidy(2 má hodnotu 1 nebo 2) a sloučeniny podle tohoto vynálezu nelze připravit žádným z postupů uvedených ve shora citované práci. 1V britské přihlášce vynálezu č. 2 117 759 (R. R. Crenshaw a A. A. Algieril, zveřejněné 19.10.83, jsou popsány 3,4-disubstituované l,2,5-thiadiazoly obecného vzorcea způsoby jejich výroby, V nichž...

Způsob přípravy blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257265

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gabbert James, Hedrick Ross

MPK: C08G 69/18

Značky: způsob, blokového, přípravy, polyamidového, kopolymerů

Text:

...aminů 0 různé molekulové hmotnosti, pokud jsou schopny sítovat sloučeniny s acyllaktamovými funkčními skupinami a/nebo blokové polyamidové kopolymery. Typ použitého vícefunkčního aminu může ovlivnit fyzikální vlastnosti z něj připraveného blokového polyamidového kopolymeru. Výhodnými vícefunkčními aminy jsou polyaminy s polyéterovou nebo polyethyleniminovou kostrou. Molekulová hmotnost polyaminů je s výhodou alespoň 500. Výraz...

Způsob ošetřování půdy k předcházení eroze vodou a/nebo větrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hirsbrunner Pierre

MPK: C09K 17/00

Značky: předcházení, ošetřování, půdy, způsob, vodou, eroze, větrem

Text:

...na půdu, obsahoval hmotnostně 0.05 ažDruhou složku tvoří iniciátor, zpravidla bez jakýchkoliv přísad. K předcházení nebezpečí nadměrně koroze uživatelova zařízení a k usnadnění odměřování je kyselina nebo alkalie s vý~ hodou zředěna na vhodnou koncentraci, jakkoliv nadměrné zředění je nežádouoí, jelikož by se musely transportovat velké objemy vody. Jako hrubé pravidlo platí, že množství iniciátoru v jedné jednotce má být dostatečně pro jednu...

Způsob výroby homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257260

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Jorgensen Robert James, Beran Debra Lyn, Marcinkowsky Arthur Ernest, Maraschin Norma Jean, Karol Frederick John

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: kopolymerů, výroby, jedním, ethylenu, alespoň, homopolymerů, způsob, alfa-olefinem

Text:

...molárního podílu,to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku. Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten, 1-hexen, 4-methyl-1-penten a 1-okten. Může se použít dalších monomerů včetně konjugovaných nebo nekonjugovaných dienů, jako je butadien,1,4-hexadien a ethylidennorbornen.Polyethyleny připravené způsobem podle vynáležu mají vhodně vyvážené vlastnosti. Jejich hustota může ležet přibližně v...

Rukavice a způsob jejího pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Yabuta Masahiro

MPK: D04B 1/28

Značky: jejího, rukavice, způsob, pletení

Text:

...pletení. Jak je schematioky znázorněno na obr. 3, pletenina v dolní dlaňové a hřbetní části g se až do posledního řádku plete s využitím všech jehel a takto upletené zboží může být jednolícní, plyšové nebo vzorované. Na začátku pletení zápěstní části 2 některé jehly ll zůstanou v neprovozní poloze ve stavu, kdy v jehlách ll züstanou klíčky pleteniny. Se zvyšovaním počtu jehel ll, zůstávajících V neprovczní poloze, se snižuje počet sloupků v...

Porézní krystalický syntetický materiál na bázi oxidu křemičitého a oxidu titaničitého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teramasso Marco, Notari Bruno, Perego Giovani

MPK: C10G 11/04, B01J 21/06, C07C 2/46...

Značky: porézní, způsob, syntetický, krystalický, bázi, oxidů, křemičitého, výroby, materiál, titaničitého

Text:

...přednostně tetraethylorthosilikát nebo jednoduše oxid křemičitý v koloidni formě nebo silíkát alkalického kovu, přednostně sodiku nebo draslíku. nzdrojem oxidu titaničitého je hydrolyzovatelná sloučenina titanu, přednostně zvolená ze skupiny zahrnující sloučeniny těchto vzorcůOrganickou bázi je tetranlkylamoniumhydroxid, zejména tetrapropylamoniumhydroxid.Reakční aměs se pcdrobí hydrotetmálnímu zpracování v autoklávu nří...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Taramasso Marco, Forlani Orfeo, Manara Giovanni, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: křemičitého, materiálů, modifikovaného, syntetického, bázi, přípravy, způsob, oxidů

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Forlani Orfeo, Taramasso Marco, Manara Giovanni

MPK: C01B 33/113

Značky: hliníkem, oxidů, křemičitého, výroby, modifikovaného, způsob

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Způsob regenerace roztoků v absorpčních a chemisorpčních pochodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Václav, Vavřina Petr, Věk Vladimír, Řezníček Aloiz

MPK: B01D 53/14

Značky: regenerace, absorpčních, chemisorpčních, způsob, pochodech, roztoku

Text:

...úroveň tlaku tak vysoka jako je v patě kolony, takže není potreba kompresní práce tak vysoká jako je tomu u dosud užívaných způsobů a zároveň je zde ještě dostatečně vysoký účinnek termokomprese.Výhodou uvedeného zpúsobu regenerace roztoku v absorpčních i chemisorpčních pochodech pro odstraňovaní plynných složek ze směsi plynu, které využívají ke zvýšení účinnosti principu termokomprese par vypíracího roztoku je snížení potřeby energie pro...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kysilka Vladimír, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk, Wagner Jiří

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, výroby, 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Text:

...za účelem poutání nečistot. Způsob přípravy podle vynálezu spočíva V tom, že k suspenzi o-fenylendiaminu se přidá příslušná minerální kyselina Jkysličník siřičitý, kyselina chlorovodíková, kyselina sírova), načež se při teplotě 0 až 100 °C přidává roztok furfuralbisulfitu ve vodě.Rychlost reakce je závislá na teplotě a ke konci přidávání roztoku furfuralhisulfitu se počne vylučovat Z-(2-furyl)-benzimidazol ve formě soli s příslušnou...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kožmín Bohumír, Huml Vladimír, Letko Pavel, Exnerová Karla

MPK: C01C 1/248, C01C 1/16

Značky: způsob, chloridů, úpravy, povrchové, síranu, amonného

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Způsob uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257240

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horký Jan, Řezníček Miloslav, Mayerberger Štefan

MPK: E01B 31/26

Značky: vložek, způsob, regenerovaných, dřevěných, uvolňování, betonových, pražců

Text:

...zajístí svou tepelnou vodivostí prohřátí impregnovaného dřeva hmoždinky a dojde k odlepení od betonu a tak i k uvolnění dřevěné vložky.Výhodou uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců ohřevem podle vynálezu je to, že vytahovaoí síly, potřebné pro vytažení vložky z pražce se snížily na 8 kN a nedochází k porušení betonového pražce v okolí otvoru pro vložky. které by bylo příčinou znehodnocení pražce. Další jeho výhodou...

Způsob přípravy terciárního butylhypochloritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fikar Jiří, Roušar Ivo, Liška František, Dědek Václav

MPK: C01B 11/00

Značky: přípravy, butylhypochloritu, terciárního, způsob

Text:

...roztoky směsi alkalických hydroxidů a chloridů stejného složení jako směsi použité pro přípravu terciárního butylhypoohloritu, vodou a suší se anorganickými sušidly, například alkalickými hydroxidy, chloridem vápenatým a podobné.Účinek způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se hydroxid alkalického kovu obsažený spolu s odpovídajícím chloridem v odpadním katolytu z diafragmové výroby chloru využije při přípravě terciárního...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: vázanými, výroby, skupinami, modifikované, chemicky, materiály, jejich, způsob, 1-fenyletyl)aminopropyl, anorganické

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Způsob výroby dipeptidů s uretanovými chránicími skupinami obsahujícími O4-sulfotyrosin nebo O4-fosfotyrosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čeřovský Václav, Jošt Karel

MPK: C07K 5/06

Značky: výroby, obsahujícími, způsob, dipeptidů, skupinami, o4-sulfotyrosin, o4-fosfotyrosin, chránicími, uretanovými

Text:

...o t.t.Fenylhyârazidleuciátová sůl fenylhydrazidu terc.buty 1 oxykarbony 1-O-sulfotyrosyl-leucinuK roztoku dvojdraselné soli terc.butyloxykarbony 1-0-sulfotyrosinu (40 mg) a trifluoracetátu fenylhydrazidu 1 eucinu (84 mg) ve směsi ethanolu (0,1 ml) a 0,2 M TRIS-melainanového pufru o pH 7 (0,9 ml) byl přidán chlonid vápenatý (0,5 mg) a pH roztoku bylo upraveno louhem na hodnotu 7. Po přidání thermolysinu (4 mg) byla směs inkuhoúána 20 h...

Způsob provádění Beckmannova přesmyku cyklohexanonoximu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vávra Vilém, Němeček Milan, Peršín Jan, Mařík Jiří, Zajíček Jiří

MPK: C07D 201/04

Značky: přesmyku, zařízení, beckmannova, způsob, cyklohexanonoximu, provádění, tohoto, způsobu

Text:

...V dochlazovací smyčce regulační orgán, jako je clona s pneumaticky nebo elektricky ovládaným regulačním ventilem Q 5, b.Je vhodné průtok chladící vody v potrubí Q regulovat dle teploty v mezizásobníku Q. V případě použití dvou výměníků tepla § 5, Q je vhodné sériové zapojení výměníku naVýhodou zařízenípodle vynálezu je jeho značná variabilita z hlediska výkonu vlivem možnosti nezávislé regulace průtoků jak v reakční, tak i V dochlazovací...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257199

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, diželeznatého, přípravy

Text:

...možnému štěpení mezíprcduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (360 OC) je dána tepplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforeč V 257199 3nanu diželeznatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 °C) souvisí s tepelnou stabilitou cyklo-tetrafosforečnanu, který při této teplote taje za rozpadu tetrafosforečnanových cyklů a jejich přechodu na vyšší lineární fosforečnany. Výhodná teplota kalcinacev rozmezí 400 až...