Patenty so značkou «způsob»

Strana 117

Způsob omezení tvorby nánosů při tlakovém loužení rud, zejména uranových, kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257663

Dátum: 16.05.1988

Autor: Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: tlakovém, loužení, způsob, sírovou, zejména, omezení, tvorby, uranových, nánosu, kyselinou

Text:

...vždy více síranu vápenatěho než je jeho rozpustnost při teplotě procesu 150 ° C. Aktuální koncentrace síranu vápenatého V roztoku při teplotä 150 ° C jev pak vyšší než rovnovážná koncentrace síranu vápenatěho v roztoku. Tento rozdí 1,nazývaný také přesycení roztoku, je hlavní príčinou vzniku nánosu sírenu vápenatého e jeho růstu na plochách, kteró.jsou v kontaktu s reakční směsí. Zpočátku roston nánosy na exponovaných plochách jen velmi poma...

Způsob odstraňování těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257658

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, způsob, těžkých, kovů, odpadních

Text:

...míchiní, avšak nourčujo aojí dobu. Tuto zahrnuje tzv. Canpovo číslo ggkdo t jo doba mtchání (viočkování).vo všech součaoných diatiotch staniotoh jo však celý proooo vodou pouzo jako procoo neutralizaoo bo ohledu na nutnost rání ousponzo. Tím dochází ko snačnému vynáäeni těžkých kovů do odtoku.Uvedené ne 1 os 1 c.t 1 c,r odstraňuje 211251505 podle Vjfľliĺlůñll, gisaš-.ořš podstata apočtvá x Lom, že proooo koaguluco so provádí za...

Způsob chromatografické analýzy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257657

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčí Miloš, Kahle Vladislav

MPK: G01N 30/16

Značky: tohoto, provádění, chromatografické, zařízení, způsobu, způsob, analýzy

Text:

...mobilní fáze velká a použití vzácnějších kapalín je spojeno se značnými ekonomíckýmí nároky. A v Tyto nevýhody odstraňuje způsob a zařízení podle vynálezutPodstata způsobu spočíva v tom, že mobilní fáze se nasaje do dávkovacího válce přes kapilární vstup, pak se vstupem nasaje vzorek a celý obsah dávkovacího válce a kapilárního vstupu se protlačí chromatografiokou mikrokolonou. Podstata zařízení pro chromatografíckou analýzu podle vynálezu...

Způsob homopolymerace 1,3-dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257651

Dátum: 16.05.1988

Autori: Schreerová Heike, Antonová Elisabeth, Weber Lothar, Griehl Volker, Bräuningová Ingrid, Fröhlich Hans-otto

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: homopolymerace, 1,3-dienů, způsob

Text:

...difunkčních lithiových iniciátorů následujícího typuv homogenní fá 2 i,v alifatických a/nebo aromaťíckých uhlovodících, popřípadě za přídavku polárních rozpouětědel, zav podstatě stechiometrické reakce, v rozsahu teplot od 263 K do 373 K. Polymery s převažující strukturou 1,2 se připravují v přítomnosti polárních rozpouštědel. K docílení polymerůs převažující strukturou 1,4 se provádí polymerace bez přídavku polárních médií v...

Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257649

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubeš Zdeněk, Jandoš František, Bystřický Josef, Pospíšil Vladimír

MPK: C21D 1/26

Značky: oceli, způsob, přípravy, tvařitelných, austenitických, obtížně, ingotu

Text:

...podle vynálezu je významné zlepšení tvařitelnosti austenitických obtížně tvařitelných oceli typu MnCrN, u nichž je v primární licí struktuře vedle austenitu i ferit delta. Očinek antiferitisačního žíhání se projeví potlačením feritu delta a vznikem monofázové austenitické struktury. Na tahových zkouškách tvařitlenosti bylo expe~ rimentálně prokázáno, že antiferitisační žíhání významně zvyšuje kontrakci, která je považována za míru...

Způsob výroby aktivovaného nátěrového pigmentu pro barvu vyvíjející vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257648

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dalík Josef, Neuvirt Jiří, Malechová Věra, Hanus Václav, Fousek Josef, Štěpánek Zdeněk

MPK: C01B 33/26, B41M 5/00

Značky: způsob, pigmentů, papíru, vrstvu, nátěrového, aktivovaného, přímoprůpisových, výroby, vyvíjející, barvu

Text:

...přímoprůpisových papírů některé nedostatky, jako nízkou bělost a vyšší viskozitu z něho připravených supenzí.Uvedené nedostatky odstraňuje nátěrový pigment připraveny podle vynálezu, kdy je k suspenzi kysele aktivované jílové suroviny přidán alkalický trifosfát jako činidlo, způsobující zvýšení bělosti finálního produktu a snížení jeho viskozity.Podstatou vynálezu blĺže osvětlí následující příkladyNatěžená bentonitová surovina je V...

Způsob modelace kořenové nástavby a formovací kovový nosič k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257646

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klička Petr, Kvasnička Josef, Klička Jan

MPK: A61C 5/10

Značky: formovací, nosič, způsob, kovový, provádění, kořenové, nástavby, modelace

Text:

...a snadné zavedení výztuhového drátu do kořenového kanálku. Povrch voskového modelu zůstává hladký. Použití formovacíhokovového nosičesnižuje spotřebu stŕíbra a dobu potřebnou k preparaci.Na Výkrosech je příkladné provedení kde na obr. 1 nárys voskového předtvaru a na obr. 2 jo nárys formovacĺho kovového nosiče a profilovaného výkovku z nikelinového drátu. Na obr. 3 je přiklad provedení voskového předtvaru a formovacího kovového nosiče v...

Způsob přípravy pyridinu a pyridinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 257645

Dátum: 16.05.1988

Autori: Perný Vítězslav, Čermák Jiří, Sedláčková Zdena, Dvořák Mojmír, Faustman Jiří

MPK: C07D 213/10, C07D 213/09

Značky: bázi, pyridinových, způsob, pyridinu, přípravy

Text:

...cyklu účinnosti katalyzátoru bývá udávána obvykle 21 až 23 reakčni hodiny, výjimečně však i méně, a to 7 až 9 hodin. Po této době je třeba jej reqenerovat a aktivovat odstraněním usazených uhlíkatých látek spálením pomocí směsi dusíku 5 cca 3 až 5 z kysliku při teplotě nad 400 °c.Nyní bylo nově nalezeno, že uvedená syntéza pyridinu a jeho derivátů probihá dobře i na samotné čisté alumině a to v její alfa- i gama-formě, a přechodných...

Způsob přípravy glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257642

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotná Zuzana, Jarý Jiří, Marek Miroslav

MPK: C12N 9/24

Značky: přípravy, glykosidů, způsob

Text:

...volného alkoholu a použitých rozpouštědel ze spojených filtrátů, případně filtrací přes vrstvu silikagelu po vymyti volného alkoholu zvýšením polarity elučního činidla. Odfiltrovaný heterogenní biokatalyzátor je možno opakované použít v dalších synthesach.vynález je dokumentován příklady použití, aniž by se jimi omezoval50 hmot. dílu polyglycidylmethakłylátu G-70 modifikovaného 1,6-diaminohexanem a aktivovaného glutaraldehydem bylo...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21D 5/00

Značky: provedení, sběrového, zařízení, nečistot, separace, drobných, kontinuální, zbytků, tohoto, nerozvlákněných, způsobu, způsob, papíru, rozvlákněného

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257632

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šafář Karel, Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, čištění, odpadních

Text:

...také postup čistění síranových odpadních vod s nízkým obsahem pevné fáze krystalického síranu vápenatého ve směsi s jinými odpadními vodami o vysoké koncentraci suspenze,separacĺ pevné fáze, například na kalolisech. Při tomto způsobu čistění odpadních vod dochází k ředění koncentrované suspenze, čímž klesá efektivnost strojní separace a zvyšují se provozní náklady.Proto byly hledány cesty, jak omezit zasolování odpadních vod při jejich...

Způsob úpravy odvinovacího Cu pásku časového zapalovače redukovaného náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257629

Dátum: 16.05.1988

Autori: Urban Ladislav, Polášek Milan, Adámek Josef, Chmela Robert

MPK: F42B 13/00

Značky: úpravy, pásků, odvinovacího, náboje, časového, způsob, zapalovače, redukovaného

Text:

...neodvinutí pásku a zablokováním zapalovače při dopadu střely na cíl.Předčasné odvinutí se podle stávajícího postupu doporučuje odstranit opakovaným žíháním stočených pásku, avšak tato operace má opačný účinek. Pásek změkne a při rotaci se odvine ještě rychleji než před opakovaným žíháním. Navíc je nebezpečí, že již stočené pásky se při žíhání slepí v důsledku těsného nabalení spirály. Během letu střely se pak pásky vůbec neodvinou a tím...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257625

Dátum: 16.05.1988

Autori: Svoboda Miloslav, Kubátová Hana, Holub Luděk, Antl Ladislav, Braun Stanislav, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/62

Značky: způsob, antikorozní, olovnatý, přípravy, jadrový, pigment

Text:

...filmu chovaji stejně jako kompaktní částice přáškového olova. Dosáhne se tak obejmového plnění nátěrové hmoty při značné menší spotřebě olova,než je tomu v případě použití práškového olověného pigmentu. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jadrového antikorozniho olovnatého pigmentu srovnatelná s práškovým olověným piqmentem.Vynález je dále podrobněji vysvětlen na přikladech jeho možného...

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mahovský Jan, Lukovský Leo, Hladáček Mario, Paták Vladimír, Smejkal Vojtěch, Smejkal Pavel

MPK: B29D 7/00, B29K 19/00

Značky: útvaru, způsob, výroby, tohoto, výrobe, plastických, separační, pásu, dezénových

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Způsob rozmrazování zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257619

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vašík Zdeněk

MPK: E01C 23/14

Značky: způsob, rozmrazování, zeminy

Text:

...výpažnic o průměru 480 mm, pak pro tento její rozměr se použije prodlouženého vrtáku o průměru 50 mm nasazeného třeba do vhodné ruční elektrické vrtačky. Do takto vyvrtaného otovru l se až na jeho dno zasune válcová termitová nálož g o objemu alespoň 150 cms upravená v papirovém pouzdře 3 (obr. 5, 6)obou 5 tranně uzavřeném viky 3 zalitými z vnějšku parafinem 5.Toto papírová pouzdro 3 a tedy i termitová nálož 3 má výšku y zhruba rovnou...

Způsob odstraňování amoniaku a sulfidů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257618

Dátum: 16.05.1988

Autori: Grünwald Alexander, Koller Jan

MPK: C02F 1/20, C02F 1/58

Značky: amoniaku, způsob, sulfidů, odstraňování

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spoěivá v tom, že se obě složky odstraňují z vody současně při pH 9,0 až 11,0, s výhodou při pH 9,25. Vystripované složky se absorbuji ve dvojici absorběrů, z nichž prvni je určen k zachyceni amoniaku v roztoku kyseliny napříkladkyseliny sírová nebo dusičné a druhý k zachyceni sirovodíku například v roztoku hydroxidu sodného.Řešení podle tohoto vynálezu umožňuje odstrañovat jak amoniak, tak sulfidy z vody...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Souček Viktor, Šafránek Jiří, Trněný Jaromír, Čihák Pavel, Kuník Karel, Petrů Vladimír

MPK: C08C 1/15

Značky: způsob, syntetického, kaučuku, koagulace, latexu

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257605

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tomeš Miloň, Pačák Jan

MPK: B21C 37/06

Značky: trubek, austenitické, oceli, výroby, bezešvých, způsob, vysokolegované

Text:

...až B 5 a redukci stěny Č 25 až 70 , poté se žihá při teplotě 1 030 až 1 080 °c po dobu 10 až 30 minut, načež se bezešvá trubka třískově opracuje na vnitřním povrchu úběrem 0,5 až 1,0 mm z tlouščky stěny a na vnějším povrchu úběrem 0,2 až 1,0 mm 2 tlouštky stěnyVýhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vysokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní jemnozrnná struktura materiálu těchto trubek. Podstatně vyšší jsou dosažené...

Způsob tvarování trubek, zvláště pro výrobu kolen

Načítavanie...

Číslo patentu: 257603

Dátum: 16.05.1988

Autori: Strašák Tomáš, Kraus Josef, Kosek Jiří

MPK: B21D 9/15

Značky: zvláště, kolen, trubek, výrobu, způsob, tvarování

Text:

...podstatou je, že vnitřní prostor vytvarové trubky se alespoň jednou přetlakuje,přičemž dojde k jejimu zkalibrování.Prednosti tohoto způsobu výroby se projevují v tom, že je umožněna výroba celých oblouků a dilatačních vsuvek z jednoho kusu jak 2 tlustostěnných , tak i 2 tenkostěnných trubkových polotovarů. Pritom dochází ke značné ůspoře provozních zařízení, neboč pro jeden vnější průměr trubkového polotovaru o různých tlouštkách stěny...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257595

Dátum: 16.05.1988

Autori: Buryan Petr, Jonáš Jaroslav, Palatý Jiří

MPK: C10K 1/08

Značky: regenerace, způsob, redukčního, oxidačne, roztoku, pracího

Text:

...je tedy méně nákladná a stejné množství plynu lze odsířit V menším zařízení. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu pevné vylučovaně síry. za přítomnosti tenzidu vylučovaná pevná síra je snáze transportovatelná a lépe se promývá. Tím se sníží i ztráty vypíracího roztoku.Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/neho jejich směsi,například oxoethylovaný alkylamin nebo alkylarylamin S 5...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257594

Dátum: 16.05.1988

Autori: Češka Tomáš, Buryan Petr

MPK: C10K 1/08

Značky: roztoku, oxidačne, redukčního, pracího, způsob, regenerace

Text:

...urychlení oxidace, jež probíhá při styku prací kapaliny s plynem obsahujíoím kyslík. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu vylučované pevné síry, které v přítomnosti této látky v roztoku se vylučuje V hrubozrnější formě a tím je snáze transportovatelná z pracího zařízení. Lépe se promývá a tím se sníží i ztráty chemikáli. Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/nebo jejich...

Způsob bezodpadového dělení trubek na prstence a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257592

Dátum: 16.05.1988

Autori: Balcar Bedřich, Malůšek Antonín

MPK: B21D 26/02

Značky: prstence, provádění, dělení, bezodpadového, nástroj, způsob, tohoto, trubek, způsobu

Text:

...spočíva v tom, že trn je uspořádán na čele valcového držáku,jehož poloměr je větší než poloměr činné valcové plochy trnu o míru větší než je tloušřkastěny trubky, přičemž mezi čelem držáku a k němu přivráceným čelem pouzdra je ve směru osy rotace trnu vůle.Výhodou způsobu bezodpadového dělení trubek podle vynalezu je vysoká tvarová přesnost prstenců bez otřepů, jednoduchostdě 1 icího nástroje a energeticky nenáročný provoz.Realizace způsobu...

Způsob odstraňování chlorovaných uhlovodíků z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257590

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koller Jan, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: uhlovodíku, chlorovaných, odstraňování, způsob

Text:

...flexibilitu z hlediska vstupní koncentrace chlorovaných uhlovodíků v čištěné vodě a možnost odstrañovat i nerozpuštěné chlorované uhlovodíky. Menší jsou potřebné objemy scrbentu a nižší jeho ztráty.uvedení autoři návrh na adsorpční jednotku c kapacitě 10 m 3.h 1 odpadních vod.Také Bender (Bender H. Wasserwirstchaft 73, 3, 1983, s. 71) použil k sorpcí chlorovaných uhlovodíků z vody aktivní uhlí a Amherlite. K regeneraci obou sorbentů použil...

Způsob výroby slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257582

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bielik Anton

MPK: B22F 3/12

Značky: karbidu, výroby, způsob, slinutého

Text:

...nástrojů k obrábění dřeva, konglomerovaných dřevovláknitých, dřevopilinových a jiných těžkoobrobitelných materiálů, užívaných V dřevařském, nábytkářském a v jiných průmyslových odvětvích, zpracovávajícich převážně nekovové materiály, majíciho výslednou hodnotu koercitivní intenzity magnetického pole 12 až 14,90 kAm-l podstata spočívá v tom, že jako výchozi materiál pro výrobu karbidu wolframu se použije wolfra a hodnotu měrné nasycené...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Drtina Jaroslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Weiser Otto

MPK: C01C 1/22, C01C 1/24

Značky: síry, způsob, redukce, sloučenin, kyslíkatých

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257577

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kundrát Václav, Kopecký Jan, Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: zbytkové, kyseliny, zejména, loužitelných, uranových, způsob, loužení, neutralizace, těžce, alumosilikátového, sírové

Text:

...uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bouček Ivan, Perner Bohumil, Hendrich Zdeněk, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C01F 7/02

Značky: hrubozrnného, přípravy, hlinitého, hydratovaného, oxidů, způsob

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257573

Dátum: 16.05.1988

Autori: Nováková Miluše, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: tetrabromdianu, vedlejších, kvantitativního, produktů, stanovení, způsob

Text:

...varu rozpouštědla na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony smočené stacionárni ŕázi typu silikonu, polyglykolu nebo polyesteru.Roztok tetrabromdianu se bez předchozí derivatizace vnáší injekční střikačkou na začátek kapilární kolony a chromatografuje se při proqramované teplotě kolony, detekuje plamenoionizačnĺm detektorem a z poměru odezev detektoru zpracovaných vyhodnocovacím zařízením plynového chromatografu se stanoví obsah...

Způsob výroby vodného roztoku hydroxilamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257571

Dátum: 16.05.1988

Autori: Němeček Milan, Havlíček Antonín, Fuchs Jiří, Severa Miroslav, Špírek Jan, Pekárek Oldřich, Čermák Jan Ing

MPK: C01B 21/14

Značky: způsob, roztoku, výroby, hydroxilamindisulfonanu, amonného, vodného

Text:

...měření je zajištěno pH metrem. Dlouhodobé provozcvání ukázalo, že řízení vzájemného poměru vstupních komponent, tj. DA, BI a S 02 příznivě ovlivñuje výtěžek procesu. Klasická analogová regulace nezaručuje dostatečnou přenost a citlivost regulačních zásahú při jakýchkoliv výchylkách ve výrobě, což se projevuje V tom, že trvá poměrně dlouhou dobu, než dojde k odstranění regulační odchýlky.Navrhovaný postup vychází ze zjištění, že naaazenim...

Způsob výroby filtračního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257570

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kraus Miloslav, Toningerová Magdalena, Šeda Luděk

MPK: C13D 3/00

Značky: výroby, způsob, filtračního

Text:

...vlastnosti těchto kalů na hranici technické využitelnosti, zejména při zpracování alterované řepy.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby filtračního kalu z druhé saturace podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že do štávy je na druhou saturaci přidáváno 10 až 90 procent hmotnosti odseparovaného kalu ze suspenze druhé saturované šřávy. znamená to, že do místa od čiré saturované šřávy až po vstup do saturáku druhé saturace je...

Způsob stanovení sacharózy v medu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257566

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marek Miroslav, Bacílek Jaromír, Jarý Jiří

MPK: G01N 33/02, G01N 21/25

Značky: způsob, sacharózy, stanovení

Text:

...vážení množství 1 g medu s přesností na 2 V podmínkách mimo laboratoř.V praktickém provedení značně urychlí postup také použití poloautomatických skleněných dávkovačů s teflonovým pístem, které současně zvýšily bezpečnost práce při vlastním stanovenív praktických podmínkách. V současné době je tato metoda rozšířena při výkupu medu prakticky po celé SSR.Výhodou způsobu stanovení sacharôzy v medu podle vynálezu je časová úspora při...

Způsob dezinfekce a čištění dojicího zařízení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257565

Dátum: 16.05.1988

Autori: Machálek Antonín, Vegricht Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: zapojení, dezinfekce, tohoto, zařízení, způsobu, způsob, provádění, čištění, dojicího

Text:

...s čerpadlem 1, jehož výtlačné potrubí ŠL je přivedeno při čištění a dezinfekci do vaničky Q. Podtlaková nádoba s čerpadlem 1 může být zaměněna dvěma přerušovači podtlaku, na výkrese neznázorněnými. Dezinfekční potrubí §ł e dvojuzávěry il může být napojeno pomocí trojcestného ventilu Q přímo na potrubí łg, nebo přes potrubí 343 na vaničku 3 s dezinfekčním a čisticím roztokem.Dezinfekce a čištění dojicího zařízení podle vynálezu se provádí...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: reakčních, způsob, produktů, polytopickými, karboxylových, kyselin, vyšších, aminy, přípravy

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Způsob násypu částic katalyzátoru a násypné zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257561

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lachmostov Viktor, Klenov Oleg, Novosad Jan, -, Čermák Ján, Šmíd Jiří, Matros Jurij

MPK: B01J 4/02

Značky: zařízení, katalyzátoru, provádění, způsob, násypů, způsobu, násypné, částic

Text:

...stejný a rovnoměrný, což zajišťuje při zdvihu násypného zařízení vytvoření homogenní struktury, tj. rovnoměrnou mezerovitost celého objemu vrstvy katalyzátoru. zvolená tlouščka stěn komor násypného zařízení,0,B až 1,5 mm,nijak neovlivñuje mezerovitost vrstvy v místě styku dvou komor pro vyjmutí násypného zařízení.Na obr. 1 je schéma reaktoru l s násypným zařízením 3, instalovaným na opěrnou mříž g.Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky provozu...

Způsob oxidace arsenidu nebo fosfidu gallia nebo india

Načítavanie...

Číslo patentu: 257558

Dátum: 16.05.1988

Autor: Láznička Mojmír

MPK: C01G 15/00

Značky: arsenidu, gallia, fosfidu, india, oxidace, způsob

Text:

...vlastností heteropřechodu, je třeba, aby energie iontů byla vhodně určená,popŕípudě aby v průběhu oxidačního pochodu byla měněna, a dále, aby teplota podložky byla vyhovující, protože žíhání základního materiálu za ultravysokého vakua vede ke snížování počtu poruch na povrchu a na rozhraní polovodič-oxid.význam vynálezu spočíva v tom, že při manipulaci s materiálem uvnitř soustavy ultravysokého vakua se zamezí kontaminaci, dále že...

Způsob stanovení zbytkových nepolárních lipidů v surových souhrnech alkaloidů z námele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257557

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 21/41

Značky: surových, nepolárních, způsob, souhrnech, lipidů, námele, stanovení, zbytkových, alkaloidů

Text:

...závislost indexu lomu na obsahu lipidů v hexanu byla zjištěna v oblasti od 0 do 10 q lipidů na 100 ml roztoku. výhodou stanovení podle vynálezu je rychlost stanovení (zkrácení doby analýzy z 12 hodin na 20 minut), dostatečná citlivost, ve srovnání s dosud používanou metodou extrakce do petroléteru. i přesnost. způsob stanovení podle vynálezu se používá při kontrole kvality meziproduktů výroby čistých forem námelových...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Řezáčová Alena, Čechura Jaroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovení, laboratorní, kovových, koncentrací, způsob, vzorků, materiálech, spektrální, bóru, přípravy

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Grafitová tryska s výstelkou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257550

Dátum: 16.05.1988

Autori: -, Romaniak Petr, Brožek Vlastimil, Dvořák Bohumil

MPK: B22D 7/06, B22D 11/00, B22D 11/07...

Značky: grafitová, tryska, způsob, výstelkou, její, výroby

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je jednolitá a výstelka je tvořena nitridem boritým. Způsob výroby této grafitové trysky podle vynálezu spočívá v tom, že se turbostratický nitrid boritý, charakterizovaný indexem hexagonality IH 30, šířkou vibračního pásu v IČ oblasti 1 375 cml a antipásu mezi 810 až 830 cm 1, žárově zalisuje v grafitovém lisovacím nástroji, který se zároveň stává součástí těla trysky, při teplotě 1 800 až 1 900...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganatovápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257545

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, způsob, jejich, přípravy, manganatovápenaté

Text:

...konqruentně, v atmosféře obsahující alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu spočíva v tom, že uvádí podvojné cyklotetrafosforečnany manganato-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 850 DC, s výhodou nad 950 °C, obsa~ hující kationty manganaté a vápenaté v molárním poměru Mn/Ca odpovídajícim vztahu (2-x)/x adále obsahující fosforečnanové anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(MnCa...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany zinečnato-vápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257544

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, způsob, přípravy, podvojné, jejich, zinečnato-vápenaté

Text:

...tají kongruentně, v atmosféře obsahující alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Ěodstata vynálezu dále spočíva v tom, že podvojné cyklotetrafosforečnany zinečnato-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenína o teplotě nad 740 DC 5 výhodou nad 810 °c obsahující kationty zinečnaté a vápenaté v molárním poměru zn/Ca odpovídajícim vztahu (2-x)/x a dále.obsahující fosforečnancvé aníonty v množství odpovídajícím molárnĺmu poměru P 205/(ZnCa)...