Patenty so značkou «způsob»

Strana 116

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, dotovaných ionty molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244158

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rozsypal Miroslav, Buus Ladislav, Viklický Vladimír

MPK: C30B 15/04, C30B 29/28

Značky: dotovaných, pěstování, yttritohlinitého, molybdenu, způsob, monokrystalů, granátu, ionty

Text:

...na výchozí enrovinn přičelž ochranná atmosféra je tvořena eněsí 2 až 50 ob 3. vodíku a.98 až 50 obJ. argonu.Při touto způeobu ee dooílí rozpouštění nolybdenu v podobě iontů Iolybdenitých m 3 e to až do koncentrace odpovídající deaetinán 5 hnotnoetních bez vzniku jetýchko 1 izákalů. Ibnokryetal zároveň obsahuje ionty foetoru, zabudovaná zřejmě jako trojnocné íonty v koncentraci přibližně deeetkrét nižší než je koncentrace ionta nolybdenu, což...

Způsob výroby vícenásobných antireflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244156

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rec Oldoich, Krema Vladimír

MPK: C03C 17/34

Značky: antireflexních, vrstev, vícenásobných, způsob, výroby

Text:

...tluoridu hořečnatěho ugrz se kyslík nepřipouätí e nspeřovecí rychlost se pohybuje v intervalu 0,5 až 5,0 nn.s 1.Výroba vícenísobných antireflexních vrstev spočívá tedyv použití netrsdiční kombinace materiálů s nískýl a vysoký indezn lolu pro vakuové nspařevání. Při jejich aplikaci na výrobu antirsflexních vrstev z nateriílů o dvou indexoch louu dochází vliven menších tlouštěk a rozleděnosti použitých konstrukčních sestąv ke kcnpenzaci...

Způsob kontroly vyvolávání fotochemických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244095

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: G03F 7/00

Značky: materiálů, fotochemických, vyvolávání, způsob, kontroly

Text:

...světla na ekvidistantních obrazových prvcích,se podstatným způsobem mění při změnách tlouštky těchto obrazových prvků.Předností postupu podle vynálezu je snížení nároků na přesnost s reprodukovatelnost řady technologických kroků a veličín n skutečnost, že se technologický proces řídí a přeruäuje podlepožadovaného výsledku. Důsledken je znenšení náročnosti procesu a/nebo zvýšení jeho výtěžnosti.Při postupu podle vynálezu se na podložku nenese...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: způsob, měření, materiálech, fotochemických, záznamu

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Způsob pasivace povrchu zahloubení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244084

Dátum: 01.06.1988

Autori: Maturová Eva, Matichová Ludmila, Marhan Jioí, Coufalová Marie

MPK: H01L 21/56

Značky: zahloubení, pasivace, členěné, struktury, povrchu, polovodičové, součástky, způsob, vertikálně

Text:

...je složitá a drahá příprava pasivační vrstvy. často Jsou pro přípravu nanášené nebo narostlé pasivační vrstvy potřehná drahá technologické zařízení. Dále je nezbytné následně zpracování standartním ŕotolitografickým postupom.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob pasivace povrchu zahlouu bení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky, kde zahloubené části plochy struktury zasahují do přilehlé polovodiu čové vrstvy k povrchové...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Široký Jaroslav, Kuchao Miroslav, Mišák Jozef

MPK: G21F 9/04

Značky: způsob, odpadního, rmutu, sorpci, zpracování

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Způsob prosvětlení zobrazovaného předmětu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244076

Dátum: 01.06.1988

Autori: Absolon Otto, Antropiusová Helena, Hanuš Vladimír

MPK: B41B 21/16

Značky: provádění, prosvětlení, zařízení, zobrazovaného, způsob, předmětů

Text:

...výrobně upravený do tvaru symetrických dvouvypuklýoh čoček,ohraničených kulovými plochami. Výhodou řešení podle vynálezu je, že struktura vlákna světelného zdroje neovlivní negativně kvalitu zobrazení prosvětlovaného předmětu a podstatně sníží výrobní náklady použitých kondenzorů.Provedení způsobu i zařízení podle vynálezu blíže objasňuje přiložený výkres, kde je provedení znázorněno schematický v osověm řezu. tZdroj světla l znásobený...

Způsob přípravy pryžové drti z pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244074

Dátum: 01.06.1988

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Hlaváeik Anton, Š?astný Stanislav

MPK: B02C 19/12

Značky: odpadů, pryžové, pryžových, způsob, přípravy

Text:

...stanovena úletová charakteristika pryžové drti, jež vyjadřuje závislost rychlosti třídicí tekutiny w na největším průměru unášených částio d. Tuto závislost popisuje křivka 2 na obr. l. Třídicí tekutinou byl Vzduch při atmosférickém tlaku a teplotě 20 °C. Počéteční zádrž v koloně byla 200 gpryžové drtě. Obn 1 umožňuje určit pro tříděnou drt potřeb 5 244 D 74nou třioici rychlost vzduchu pro maximální průměr částic v jemném podílu /ületu/ i...

Způsob přípravy vápenného mléka pro regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244067

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mohelnický Josef, Erban Petr

MPK: C01D 7/18

Značky: regeneraci, čpavku, vápenného, přípravy, mléka, způsob

Text:

...drcaného vápno. Kusy vápna běžné velikosti při obvyklém způsobu haáení se ve velkém přebytku roztoku CaCl 2, jak prichazí z reganeracní kolony, rychle obalí nerozpustnými zpľodinami vedlejších reakcí, zvláàte oxichloridem hořečnatým které na povrchu hasicího se vápna pevné lpí a haěení zpomalují až prakticky zastaví.A způsob prípravy vápenného mléka Pála vynálezu tím, že sev prvním stupni hasí vápno tzv. způsobem na sucho. Kusy vápna zkrápíme...

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: dodatečné, způsob, laminovaných, spojů, výroby

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247199

Dátum: 16.05.1988

Autori: Toman Václav, Dvooáeek Lubomír, Havlík Josef

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, výroby, derivátů, methylendifosfonové, kyseliny

Text:

...na tenké vrstvě silikagelu (Kieselgel 60 F 54 Merck) při použití elučního činidla tvoŕeného isopropyletheremRf 0,70. b) Tetrasodná sůl kyseliny 1-amino-4-oyklohexylthiobutyliden-1,1-difosfonové ve formě monohydrátuSměs 11 g kyseliny fosforité a 10 g 4-cyklohexylhutyronitrilu se zahřivá na teplotu 160 °C po dobu 3 hodin. Zbytek se vyjme vodou vykrystalizuje pevný žlutý produkt, který se promyje vodou, potom acetonem a konečně etherem. Tato...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247198

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rambousek Jaroslav, Petržela Jan, Novotný Vladislav

MPK: C07F 9/38

Značky: derivátů, výroby, způsob, methylendifosfonové, kyseliny

Text:

...z amidových výchozích produktů obecného vzorceve kterém R 1, n, Alk, R 2 a R 3 maji výše uvedený význam. Tyto amidy se získaji známým způsobem z kyselín obecného vzorceve kterém R 1, Alk a n mají výše uvedený význam, například působenim thionylchloridu nebo chloridu ŕosforitého na uvedenou kyselinu a potom reakcí s aminem obecného vzorceTaktopřipravený amid se potom zahřívá s kyselinou fosforitou a chloridem fosforitým v inertním...

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Stejskal Jioí, Beran Vratislav, Novák Milan, Sobotka Zdenik, Mikulec Jindoich, Šedaj Miloš, Smreina Jioí, Grúz Jioí, Tauš Viktor, Novák Jioí

MPK: C07D 501/46, C07D 277/40

Značky: nového, meziproduktu, výroby, cefalosporiny, způsob

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Způsob výroby nových substituovaných isochromanů a oxepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247196

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ševeík Jan, Harna Silvestr, Wiesner Jioí, Marek Jioí, Tůma Pavel, Koš?ák Miloslav, Žák Miroslav, Hons Vilém

MPK: C07D 311/76, C07D 313/08, A61K 31/335...

Značky: způsob, výroby, isochromanů, nových, oxepinů, substituovaných

Text:

...Antipődy se získaji rovněž tehdy,vyjde-li se z opticky aktivních výchozich látek.Isochromany a oxepiny obecného vzorce I je možno obvyklým způsobem převádět na adiční solí 5 kyselinami. vhodnými kyselinami k přípravě solí jsou například kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodiková, kyselina jodovodíková, kyselina fluorovodíková, kyselina sírová,kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina...

Způsob výroby karbapenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247195

Dátum: 16.05.1988

Autor: Morava Jaroslav

MPK: C07D 205/08, 07D4 87/04

Značky: karbapenemderivátů, výroby, způsob

Text:

...R 3 je iont tvořící sůl nebo methyl nebo ethyl. Tyto sloučeniny jsou uvedeny v evropské patentní přihlášce 8 885.USA patent č. 4 235 922 (viz také evropské patentní přihláška 2 058) nárokuje derivátzatímco britská patentní přihláška č. 1 598 D 62 nárokuje izolací sloučeninyKarbapenemy, kťeré jsou nesubstituované V poloze 6, byly rovněž synthetizovány. Tak V USA patentu č. 4 210 661 jsou uvedeny sloučenlny vzorcekde R 2 je fenyl nebo...

Způsob výroby cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247193

Dátum: 16.05.1988

Autori: Poikryl Josef, Kotyza Radomír, Eernieenko Vadim Kirilovie, Vališová Irena, Filippov Petr

MPK: C07D 209/52

Značky: kyseliny, 0]-oktan-3-karboxylová, cis,endo-2-azabicyklo[3.3, výroby, esterů, způsob, jejich

Text:

...podle vynálezu se výhodné vyráběji sloučeniny obecného vzorce III, v němž W znamená atom vodíku, terc.butylovou skupinu nebo benzylovou skupinu.Sloučeniny vzorce Xľa a Xľb, které se používaji jako výchozi látky pro postup podle tohoto vynálezu je možno získat z enaminů cyklopentanonu obecného vzorce VIX r-ą/ (Vít L//h v němž X 1 znamená dialkyaminoskupinu se 2 až 10 atomy uhlíka nebo zbytok obecného vzorce VII CHÍkde m a o...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247192

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lejnar Jioí, Václav Jan, Thér Ferdinand

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, způsob, methylendifosfonové, výroby, derivátů

Text:

...vodíku, s roztavenou močovinou.Takto získané kyseliny mohou být potom převedeny o sobě známým způsobem na soli. Tato konverze se provádí v teplém rozpouštědle tak, že sůl vykrystalizuje ochlazením po případnémpřidavku třetiny rozpouštědla, Způsob podle vynálezu je v následující části popisu blíže objasněn formou konkrétníchKyselina 1-amino-2-(4-methylfeny 1 thio)ethyliden~ 1,1 difosfonová ve formě dihydrátu tetrasodné soli (SR 42 710a)...

Způsob přípravy acatylarythromycinstearátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247191

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veselý Tomáš, Herman Josef, Martinovský Pavel, Pilous Václav, Mareš Josef, Š?astný Tomáš

MPK: C07H 17/08

Značky: acatylarythromycinstearátu, způsob, přípravy

Text:

...kterým bylo současně podáno jídlo a lék. Koncentrace léků v krevním séru se zřetelně rychleji zvýšila, když byla použita sloučenina podle vynálezu místo srovnávací sloučeniny, kromě toho se hladina zvýšila trojnásobně než při použití srovnávací sloučeniny. Kromě toho může být z obrázků zjištěno, že koncentrace v séru zůstala zřeteln vyšší i po 8 hodinách, než při použití srovnávací sloučeniny. Při podání jídla současně s lékem se sníží...

Způsob výroby prostředku s porézní matricí na bázi polykaprolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247190

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eerný Vítizslav, Saxl Poemysl

MPK: A61K 47/00

Značky: bázi, výroby, polykaprolaktonu, matricí, porézní, způsob, prostředků

Text:

...až70 000 ve formě granulí se střední velikosti částic 50 až 500 nm a s krystalinitou alespoň 75 .Polykaprolaktonem používaným při výrobě matrice podle vynálezu je po 1 y(epsi 1 on-kaprolakton) obecného vzorce1 L (cn 2)5-coo 5 L , kde n znamená číslo mezi 17 (V případě molekulové hmotnosti 2 000) a 615 (v případě molekulovê hmotnosti 70 000).S výhodou se pohybuje střední molekulová hmotnost polykapvolaktonu v rozmezí 30 000 až 45 000 a...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Valík Jan, Eácha Ladislav, Löffelmann Karel, Pavlica Ivo

MPK: C07C 19/045

Značky: způsob, 2-dichlorethanu, výroby

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Způsob výroby nového heminového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247187

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doležil Eduard, Moekoo Jioí, Drápal Svatopluk, Hlavatý Zdenik

MPK: C07D 487/22, A61K 31/40

Značky: výroby, způsob, heminového, komplexu, nového

Text:

...sodného (hematin). Protože tento roztok jenestálý, nemůže být průmyslové vyráběn ve velkém méřitku.Mimoto způsobuje hematin, jak bylo svrchu uvedene, záněty žil s trombózou V místě injekce u přibližně 50 případů, patrně v důsledku vysokého pH roztoku. Znamená to vážnounevýhodu, která snižuje podstatné použitelnost uvedene látky.Předmětem vynálezu je způsob výroby nového heminového komplexu, ve vodě rozpustného,s...

Způsob výroby derivátů 1 -triazolylethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247179

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ježek Josef, Vanik Jioí, Erbek Václav

MPK: C07D 249/08, A01N 43/653

Značky: triazolylethyletheru, derivátů, výroby, způsob

Text:

...alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhliku, nitroskupinou nebo/a kyanoskupinou substituovanou benzylovou skupinu aznamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhliku substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, benzylovou skupinu nebo halogenbenzylovou skupinu.Postupem podle vynálezu se dále Výhodné vyrábějí sloučeniny obecného vzorce I, v němžznamenají...

Způsob tváření žeber na trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247175

Dátum: 16.05.1988

Autori: Toman Eduard, Koíeek Roman, Koížek František, Eapek Karel, Poláeek Miloš

MPK: B21H 3/12

Značky: způsob, trubkách, žeber, tváření

Text:

...od volného konce trubky, osová napětí v nedeformované části trubky soustavně rostou, až dosáhnout V materiálu vnější trubky určitého stavu rovnováhy napětí.současně jako důsledek zvětšujících se osových napětí ve vnější trubce z hodnoty O na začátku na hodnotu, odpovídající rovnovážnému stavu, průměr žeber roste z určité výchozí hodnoty na požadovanou hodnotu.Úsek trubky s různými průměry žeber obvykle nesplňuje požadavky kladené na rozměrové...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247172

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mikešová Jana, Lukáš Rudolf, Holata Jan, Paleeková Vira, Poádová Olga, Ševeík Stanislav

MPK: A01N 47/08, A01N 47/20

Značky: účinné, přípravy, prostředek, fungicidní, způsob, látky

Text:

...fenylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorcekde znamená W atom kyslĺku nebo atom siry aR 10 cykloalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, alkinylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhliku, halogenalkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku,halogenalkinylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, cyklcalkylalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlĺku V cykloalkylu a 1 až 4...

Způsob výroby oxidu uranováho s vysokou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247170

Dátum: 16.05.1988

Autori: Douša Ladislav, Kotalík Lubomír

MPK: C01G 43/04

Značky: uranováho, výroby, oxidů, reaktivitou, způsob, vysokou

Text:

...a kterou je třeba odstranit.Vzhledem ke svrchu uvedeným nevýhodám známých postupů bylo nutné navrhnout způsob výroby oxidu uranového s vysokou reaktivitou, s vysokým specifickým povrchem a vysokou porositou tepelnou denitrací hydratovaného uranylnítrátu, který by po následné redukci vzhledem k fluoridačnímu činidlu, s nimž by se měl slučovat zvýšenou rychlosti a s maximálním výtěžkem.Předmětem vynálezu je způsobu výroby oxidu uranového s...

Způsob výroby nových karbapenernderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247168

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koen Vladimír

MPK: C07D 487/04

Značky: nových, způsob, výroby, karbapenernderivátů

Text:

...6, kde R 6 je alkyl, fenyl nebo substi VZOICČkde R 1 je atom vodíku a R 2 je kyanoskupína nebo COZRB, kde R 3 je atom vodíku, alkyl, aryl nebo arylalkyl.kde R 1 je atom Vodíku nebo acyl a R 8 je atom Vodíku nebo substituovaný neho nesubstituovaný alkyl, alkenyl, alkínyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, alkylcykloalkyl, aryl, arylalkyl,arylalkenyl, arylalkínyl, heteroarvl heteroarylalkyl, heterocýklyl nebo heterocyklylalkyl jsou uvedeny v US...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 4/64, C08F 10/10

Značky: katalytického, systém, způsob, polymeraci, olefinu, komponenty, výroby

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Způsob a zařízení pro sklizeň kukuřice nebo jíných zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247162

Dátum: 16.05.1988

Autor: Krajíeková Ostrava

MPK: A01D 45/02

Značky: sklizeň, zařízení, jiných, kukurice, způsob, zrnin

Text:

...která je pevné spojena s předním ložiskem stahovacího válce gg a rámem vtahovacího řetězu.Na obr. 4 je znázorněno sklizňové vozidlo s přední osou gg, které je opatřeno příčným dopravníkovým Šnekem gg. Vtahování sklízené rostliny se provádí vtahovacim válcem gg, který je zde upraven za vtahovacím řetězem 35. Vtahovací řetěz se nalézá pod špičkou děliče gl,která může být vytvořena velmi krátká a která je napojena bezprostředně na krycí plech...

Způsob výroby hydroxidu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247160

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šafaoík Ivo, Holuša Petr

MPK: C01G 3/02

Značky: hydroxidů, výroby, způsob, měďnatého

Text:

...fosforečnanových iontů k dosa ženi hodnoty pH suspense 7,5 až 9.Při způsobu podle vynálezu se výhodně používá koncentrace oxychloridu měčnatěho ve výchozi suspensi nejvýše 25 hmotnosti, obzvláště 10 až 15 hmotnosti. Kyselina fosforečná nebo fosforečnanové ionty se přidávaji výhodně k dosaženi koncentrace fosforečnanovýchReakce oxychloridu mědnatého s hydroxidem alkalického kovu a/nebo kovu alkalické zeminy se provádí výhodné při teplotě...

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janderová Blanka, Snášel Zdenik, Bendová Olga, Holas Mikuláš, Voddejs Vladimír

MPK: C07D 323/00, C08K 5/15

Značky: výroby, kruhových, etherů, způsob, komplexotvorných

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Hokejka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247156

Dátum: 16.05.1988

Autori: Stark Josef, Kroupa Milan

MPK: A63B 59/12, A63B 59/14

Značky: hokejka, způsob, výroby, její

Text:

...vytváříkolem celistvého jádra 3 povrchovou vrstvu łł, což je zrejmé z obrázků 2 a 3.Polyesterová umělá hmota tedy vyplňuje otvory 1 V čepelové části 3, čímž se z polyesterové umělé hmoty vytvářejí malé osnovy, které veskrze příčně rozšiřujĺ čepelovou část 1Vzhledem k tlouštce zesilujícího pruhu §, která je menší než šířka drážky §, prenikápolyesterová umělá hmota do drážky Ž a uzavírá pruh § na jeho obou stranách.Polyesterová umělá hmota...

Způsob výroby jemně práškového oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247155

Dátum: 16.05.1988

Autor: Thelen Vladimír

MPK: C01B 33/143

Značky: práškového, jemné, výroby, způsob, křemičitého, oxidů

Text:

...tlakový vzduch, tlakoměr s přesnou stupnicí, filtrační papír Mn 615 0 průměru 15 cm firmy Macharei a Nagel, Düren nebo papír stejné jakosti, dvoulitrová měrná kádinka,dvoulitrový odměrný válec a stopky.Postup je popsán s přihlédnutím k přiloženému obrázku. Pro měření je filtrační zařízení umístěno ve svislé poloze a je výhodně upevněno na stojanu. Spodní část l filtračního zařízení je možno uvolnit povolením šesti sklopných šroubů 3, pak se...

Způsob snímání abnormality útkového detekčního zařízení ve tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247152

Dátum: 16.05.1988

Autor: Paoízek Bedoich

MPK: D03D 51/34

Značky: detekčního, způsob, snímání, tkalcovském, stavu, útkového, abnormality, zařízení

Text:

...odpadu příze k detekční části, následkem vnějšího hluku, nedostatečného uzemnění obvodu, částečného rozpojení drátu nebo jeho přetržení, objevují se rovněž jak V úhlovém rozsahu Adetekce útku tak i V úhlovém rozsahu êz detekce abnormality stejným způsobem, jako když se přĺlepujĺ odletky k detekční části.vynález využívá té skutečnosti, že se vnější nesprávne signály §o objevují také v úhlo 247152 4vém rozsahu 52 detekce abnormality a...

Způsob úpravy slévárenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257700

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veselý Milan, Šebor Pavel

MPK: B22C 9/12, B22C 1/00

Značky: způsob, slévárenských, forem, úpravy

Text:

...v tom, že horní plochy rorém se po odlití zasypou nejméně Jednouvrstvou slévárenského ostřivaobsahujio 1 ho 2 až 10 vodní roztokreagenčnich látek, jako . manganistanudrase 1 ného a nebo kyseliny fosforečnéc 1 ÁZpůsob podle vynálezn je vhodný.zejm 6 na pro místa3 největším vývinem plynu, jako jsou výfuky, okoli nálitků a vtokq. vrstva zásypů se ćo 11.pod 1 e objemu formy V případě jzreagováni účinných látek během vývinu škodlivin lze zásyp...

Způsob výroby umělých nástrah z plastů pro lov ryb na udici

Načítavanie...

Číslo patentu: 257686

Dátum: 16.05.1988

Autor: Veruovič Budimír

MPK: C08L 27/06, B29K 27/06, B29C 45/00...

Značky: udicí, plastů, výroby, umělých, nástrah, způsob

Text:

...se vpravuje do předehřáté formy pod tlakom za použití například zubového čerpadla nebo injekční střikačky.Po ochlazení hmoty ve formě na teplotu 60 až 100 °C je možno hotový produkt, tedy návňadu, vyjmout z formy. V pří padě výroby něko 1 ikabarevné.návnady postupuje se tak, že se ná vnada vyrobí V jedné barvě e druhá, respektive třetí barva se nąnáši na příslušnou část návnady štětečkem nebo vstřikovánimu Háček se zavádí do návnedy po...

Způsob odstraňování odstředěného kovu z odtředivek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257679

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B04B 11/04

Značky: odstraňování, způsob, zařízení, odstředěného, provádění, odtředivek

Text:

...čistotou granulátu,takže ten může opět sloužit k dalšímu použití pro vlastv ní proces žárového pokovování. Samočinný proces odstraňování odstředěného kovu z odstředivek a zařízení k jeho provádění podle vynálezu rovněž snižuje nároky na obsluhu aumožňuje uskutečnit prakticky bezobslužné pracoviště propodle vynálezu okamžité ochlazení pokovených součástí ihned po jejich odstředění, což proti známým způsobům odstŕedování nad hladinou pokovevecí...

Způsob přípravy zesítěného poly(2-hydroxyethylmethakrylátu) s botnavostí vyšší než 40 procent vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257674

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C08F 20/28, C08J 3/24

Značky: vyšší, procent, zesítěného, přípravy, způsob, botnavostí, poly(2-hydroxyethylmethakrylátu

Text:

...postupně difunduje pomalým sušením na povrch. Při přípravě fólií je sušení rychléí Tlustší vrstvy lze také vytvářet postupně, naléváním dal šího roztoku na vrstvu předem vysušenéhopolymeru. Tím se sušení dá urychlit, zvláště provádí~li se při teplotě blížící se bodu va~ru rozpouštědla za daného tlaku.Meziproduktem po odstranění rozpouštědla za teplot pod 40 OC je ještě nezesítěný tuhý, vzduchosuchý p 0 lymer)p 0 přÍpadě kopolymerkterý...

Způsob regenerace vyčerpaných lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257673

Dátum: 16.05.1988

Autori: Thumová Milada, Špalek Otomar, Paseka Ivo

MPK: C01G 3/00, C25C 1/12

Značky: způsob, vyčerpaných, leptání, lázni, regenerace, mědi

Text:

...vznikají jednak.při vlastnim leptání a zejména pak při elektrolýze anodickouoxidaci organických látek přítomných V lázních jako oxidovadla nebo komplexujíci látky.Zvýšení leptacích rychlosti na hodnoty typické pro čerstvé leptací lázně lze dosáhnout postupem podle předloženého vynálezu, jehož předmětem je způsob regenerace vyčerpaných lázni na leptáni mědi, v nichž je měč obsažena v komplexní formě. Podstata vynálezu spočíva v pracovnim...

Způsob přivádění páry do předloh koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257669

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sikora Petr, Caudr Zdeněk

MPK: C10B 27/04

Značky: způsob, koksárenské, baterie, páry, přivádění, předloh

Text:

...nedostatky odatraňuje způsob přiváděni páry do dvoupředlohové koksárenské baterie podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že před obsazováním koksovací komory nebo koksovacích komor se v příelušném oarním bloku otevře průchod páry do jedné z rozváděcích větví a odvod vodního konden~ zátu u protilehlé větve, poté ee otevře přívod páŕy 1 u této větve a odvod vodního kondenzátu se uzavře.Postup časového sledu propouštění páry k...

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: surového, horečnatého, siřičitanu, čištění, způsob

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...