Patenty so značkou «způsob»

Strana 114

Způsob tvarování vodorovných oblouků z úhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257881

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jemelka Jaromír

MPK: B21D 47/04

Značky: profilů, úhelníkových, oblouků, vodorovných, tvarování, způsob

Text:

...jsou opatřeny po obvodu pží-. slušnou drážkou a znakem vynálezeckého řešení je, že se protahovâním současně ohýbají dve kusy uhelníkú, obrácených vůči sobě zrcadlově a to tak, že jsou postaveny na boční hranu a vrcholem profilu od sebe, přičemž se dutina vzniklé mezi ohěma úhelníky vyplní např. tvarovací vložkou.způsob tvarování vodorovných oblouků z ůhelníkového profilu je prováděn prostřednictvímběžných zářízení, které jsou vyráběny pro...

Způsob odstraňování těkavých nečistot z výševroucích a termolabilních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257875

Dátum: 15.06.1988

Autori: Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: B01D 3/00

Značky: nečistot, tohoto, látek, způsob, zařízení, termolabilních, výševroucích, způsobu, provádění, těkavých, odstraňování

Text:

...do tlaku na vstupu do strípovací kolony. Tento interval je obvykle menší než 10 °K, takže teplota páry na vstupu do stripovací kolony je spolehlivěji určitelná z měření tlaku nebo kondenzační teploty ve vnějším prostoru výměníku než měřením ne vstupu do stripovací kolony.Množství stripovací páry je nezávislé na tlaku ve stripovací koloně a je dáno pouze průměrem trysky a tlakem ve vnějším prostoru výměníku.Na připojeněm výkresu je znázorněno...

Způsob ustavení přímých trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257868

Dátum: 15.06.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/00

Značky: ustavení, způsob, trubek, výměníku, tepla, přímých

Text:

...výměny při provozu poškozených trubek, přístupnost a možnost kontroly těsnosti spoju trubka-trubkovnice.Příklad provedení zpusobu ustavení přímých trubek výměníku tepla podle vynâlezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1, 2, 3, 4 jsou znázorněny čtyři varianty řešení.Po zakotvení, resp. zasunutí koncu přímých trubek l do protilehlých trubkovníc g, 2 jsou trubky l deformovány v mezích pevnosti materiálu vnější silou...

Způsob přípravy diaceton-L-sorbosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257866

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kmoníček Vladimír, Veselý Miloslav

MPK: C07H 9/02

Značky: přípravy, způsob, diaceton-l-sorbosy

Text:

...materiálu a problémy bezpečnostní. V těch případech, kdy se neprovádí úprava krystalickě formy L-sorbosy, je reakční doba nereprodukovatelně prodlužována na úkor výkonu zařízení, snížení výtěžku a nárůstu vedlejších látek. Je-li reakce vedena s neúplnou konverzí L-sorbosy, dochází ke snížení výkonu na objemovou jednotku reaktoru a zvýšení nároků na další zařízení pro regeneraci L-sorbosy a na pracovní síly. Postup využívající...

Způsob deemulgace emulzí ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257860

Dátum: 15.06.1988

Autori: Reichman Ferdinand, Záveský Zdeněk, Heller Zdeněk

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, látek, způsob, deemulgace, ropných

Text:

...pomocí kyseliny slrové a manganistanu draselného podle vynálezu tím, že se na emulsi působí postupně kyselinou sírovou, až dosáhne hodnoty kyselosti v rozmezí pH 2,0 až 5,5, dále se směs zahřívá a po dosažení teploty varu působí se na ni přídavkem manganista~ nu draselného v dávkách 0,05 až 0,1 kq.m 3, následuje ukončení ohřevu a v průběhu ochlazovâní emulse stažení vyloučené olejové vrstvy s obsahem emulgátorú.Při použití jednofázovéhc...

Způsob výroby oceli legované niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257856

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bečvář Jaroslav, Bonczek Tadeáš, Havránek Zdeněk, Irmler Bohdan, Dokoupil Jiří, Běgeř Miloslav

MPK: C22B 7/00, C21C 5/52

Značky: oceli, výroby, způsob, legované, niklem

Text:

...na 1 tunu vyráběné oceli.Fřidávánim niklové strusky do tavby oceli se snižuje spotřeba niklu. současně neni nutné používat ředidel a vlivem strusky se sniží obsah síry v ocelích. Chemické složení strusky lze upravit V redukčnim údobí tak, aby charakter odpovídal syntetickým struskám, které jsou používány pro odsiřeni oceli.Výše uvedený způsob byl využít na elektrické obloukové peci při výrobě niklchromové oceli.Na konci taveni bylo do...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šubrt Pavel, Hromek František, Štivar Antonín, Kuběna Slavoj, Šotola František

MPK: C21C 5/04

Značky: inertního, způsob, dmýchání, plynů, tandemové

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Způsob zápisu a čtení informace paměti filmového snímače při rychlostech vyšších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257851

Dátum: 15.06.1988

Autori: Loukota Antonín, Hančl Ivo, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: informace, vyšších, filmového, pamětí, zápisu, čtení, snímače, rychlostech, způsob

Text:

...druhá polovina první části paměti, 2 - druhápolovina druhé části paměti, 3 - první polovina první části paměti, 4 - první polovina druhé části paměti.Zápis do paměti je podřízen schámatu čtení a naznačený sled zápisu odpovídá časově tedy sledu čtení. znamená to, že během časového období jednoho čteného půlsnímku proběhne určitý počet políček závislý na rychlosti filmového pásu a v paměti dochází k jejich průběžnému přepisování. V cyklu čtení...

Způsob zpěňování horké kapalné asfaltové živice a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257800

Dátum: 15.06.1988

Autori: Aune Einar, Wentzel Jarle

MPK: E01C 19/08

Značky: živice, provádění, asfaltové, kapalné, zpěňování, zařízení, způsob, horké

Text:

...být i vyšší, je-li třeba přiznivých výsledků bylo dosaženo při obsahu vody až 30 .Podle v-ýhoclného .pnovedení vynálezu se amln vpřiclává k vodě před vodním čerpadlem 5 pomocí dávukovacíhuo čerpadla 9.Použitý amln bude Íýjpll, jakého se obvykle používá pro takovéto účely, například diamin, a v ~obvyklém množství, například 0,2 až 1,5 9/0, vztaženo na hmotnostní množství živice.Ze směšovacího ústrojí se směs živice, vody a ami-nu vede do...

Způsob přípravy krystalické formy (4,5,6R,8R)-methyl-9-oxo-11 alfa, 15 alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(E)-trienoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257797

Dátum: 15.06.1988

Autori: Van Horn Albert, Beard Colin, Li Tsung-tee, Wren Douglas, Cooper Gary

MPK: C07C 177/00

Značky: alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(e)-trienoátu, alfa, krystalické, formy, 4,5,6r,8r)-methyl-9-oxo-11, způsob, přípravy

Text:

...znamená absolutní stereochemickou kvonfiguraci tohoto substituetntu podle Cahn-Ingo 1 dPrelogorvých pravidel víz Cahm a kol., Angew. Chem. Inter. Edit., Vol. 5, str. 385 1966, errata str. 511 Cahn a spol. Angew. Chem., Vol. 78, str. 413 1966 Cahn a In 257797R-zílłcnozvý isnomer vzorce l je výjimečně vhodný při. léčení a prevenci žaludečnícłi a duozdenälxnich vředü.R-valleíiové isotmery vzorce I lze podávat v různých lekových formách buď...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257796

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beard Colin, Li Tsung-tee, Van Horn Albert, Wren Douglas, Cooper Gary

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fenoxyprostatrienové, kyseliny, způsob, výroby, derivátů

Text:

...vzorci la a lb, nepřírozené vzorci la a lb.Výraz směs, pokud je vztažen ke vzorci I, je definován V tomto popise jako jakálcolív kombinace všech čtyř komponent vzorce la, Ia, lb a Ib, které jsou uvedeny výše, v jakýclíkoliv poměrech a všech permutacích každých dvou, tří nebo čtyř konpvolnent.Použití symbolu R před substituentem zlíamenä absolutní stereochemíckou konfiguraci tohoto substituerltu podle Cahn-lngol-Prelogo-vých pravidel viz...

Způsob výroby nových derivátů 1-alkylergolinyltriomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257795

Dátum: 15.06.1988

Autori: Biere Helmut, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: nových, 1-alkylergolinyltriomočovin, výroby, způsob, derivátů

Text:

...látky popř. nosičového prostředí tj. 30 minut po aplikaci clonidínu byla pomocí thermosondy změřena rektální teplota. Zatímco u myši, kterým bylo předem aplikovano nosičové prostředí, došlo k hypothermii,byl u zvířat, kterým byly předem aplikovany ergolinthiomočoviny substituované v poloze 1, zrušen v závislosti na dávkach účinek clonidinu projevující se snížením tělesné teploty.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I spočíva podle...

Způsob výroby substituovaných androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257794

Dátum: 15.06.1988

Autori: Di Salle Enrico, Barbugian Natale, Buzzetti Franco, Lombardi Paolo

MPK: C07J 1/00

Značky: androsta-1,4-dien-3,17-dionů, způsob, substituovaných, výroby

Text:

...jsou známé, z výchozí sloučeniny obecného vzorce VI, Tak například popsal M. Morí v Chem. Pharm. Bull. Tokiol, 25779410, 386 (1962). Protože sloučenina obecného vzorce VI se může bromovat půlsobením l až 1,2 ekvivalentů bromu v 1 kyselině octové nebvo jiných vhodných rozpouštědel za teploty asi od 0 do 50 °C, s výhodou za teploty místnosti, získa se tak 4-bromderivát, který se potom dehydrobromuje, aniž by se čistil, v dímethylformamidovém...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Berényi Edit, Tömpe Péter, Petöcz Lujza, Kovács Ágnes, Pallos László, Hartai Éva, Ladányi László, Varga László

MPK: C07D 215/46

Značky: chinolinu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zsadon Béla, Galambos János, Fekete György, Stefkó Béla, Keve Tibor, Kassai Anna, Horváth Klára

MPK: C07D 519/04, A61K 31/475

Značky: 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu, způsob, přípravy

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Csomor Katalin, Szombathelyi Zsolt, Kreidl Jánoos, Gere Anikó, Farkas Mária, Czibula László, Kuthi Csaba, Stefkó Béla, Kárpáti Egon, Visky György, Szporny László, Forgács Lilla, Kiss Béla

MPK: C07D 461/00

Značky: výroby, racemických, eburnameninu, derivátů, stereoisomerů, způsob, opticky, aktivních, trans

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob výroby nových derivátů 20-benzoylaminopregnenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257790

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sólyom Sándor, Szilágyi Katalin, Toldy Lajos

MPK: C07J 5/00

Značky: derivátů, nových, výroby, 20-benzoylaminopregnenu, způsob

Text:

...například v toluen-ovém roztoku, přičemž se redukce provádí V ínertním rozpouštědle, například V tetrahydrofuranu. Po skončení reakce se nadbytek redukčního činivdla rozloží přídavkem nižšího alifatického alkoholu a po zředění reakční směsi vodou se pnodukt izoluje extrakcí.Redukováním směsi stere-oisomerů sloučeniny obecného vzorce V se sloučenina obecného vzorce I získá též V podobě směsi isomerů Z/E, zatímco při redukci samotného...

Způsob čištění kontaminovaných peptidových nebo proteinových produktů získaných technikou rDNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 257789

Dátum: 15.06.1988

Autor: Svenson Stefan

MPK: C12N 15/00

Značky: peptidových, kontaminovaných, technikou, získaných, způsob, čištění, produktů, proteinových

Text:

...proti produktu, V této souvislosti je ob kontaminujícíchzvláště zajímavé, že endoto-xin LPS je velmi účinnou řmunol-ogickou látkou. LPS je skutečně jednou z nejúčinnější-ch známých látek stimulujících polyklonální buňky B.Pokusy popsané níže ukazují, že malá množství endotoxinu z klonového hostitele E. coli, které sestávají z lipopolysacharřdů,budou ulpívat na Humulinu, jak je .demonstroväno pomocí radioaktivně značeného lipopolysacharidu z E....

Způsob výroby topického farmaceutického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257788

Dátum: 15.06.1988

Autori: Marmé Dieter, Schöpf Erwin, Niedner Roland

MPK: A61K 33/06, A61K 33/14

Značky: způsob, farmaceutického, přípravků, výroby, topického

Text:

...plasmatické membrány pro vápnika sestávající buď zea VZÉETŽEIHD na nosič, 0,2 až 10 0/0 hmotnostnich ionizoŕvatelné směsi farmakolo» gicky ssnášeniivých solí Ca. a K V molárvnímjpoměru Gaz K 1 3 až 4 1,nebob z Cal iontoforu V koncentraci 3 ×~ 1 o~ 8 až 3 x 10 M v kombinaci se solemi váípníku V koncentraci 0,1 až 50 mM, nebose poprípade vedle jiných pomocných ne bo/a účinných látek, Vztaženo na obsaženou vodu až do koncentrace Züaž 100 mM...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257784

Dátum: 15.06.1988

Autori: Van Horn Albert, Cooper Gary, Wren Douglas, Beard Colin, Li Tsung-tee

MPK: C07C 177/00

Značky: kyseliny, výroby, způsob, 16-fenoxyprostatrienové, derivátů

Text:

...čtyř sloučenin lze také připravit níže uvedenými postupy. Směsi ia a la nebo lb a lb nebo směsi všech čtýř komponent se vyrobí z výchozích racemických nebo neracemických moditikací laktonu vzorce 1. směsi Ia a lb, nebo la a Ib se pripraví za použití příslušného opticky aktivního laktonu vzorce 1. Všechny níže Livedené směsi a směsi Ia a lb a lb a la lze také připravit smísením příslušných meziproduktů nebo jednotlivých komponent získaných...

Způsob a reagenční činidlo pro stanovení transamináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257782

Dátum: 15.06.1988

Autor: Möller Gerald

MPK: G01N 31/22

Značky: reagenční, způsob, transamináz, stanovení, činidlo

Text:

...-činidlo podle vynálezu obsahovalo D-laktátdehydrogenazu z Lactobacillus leichman-nii DSM 2699.V grafu na připojenem výkresu znázorňujekřivka 1 - komerčné dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 25 °C vodní lázeňj, krivka 2 - komerčne dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 4 °C Iledová lázeň), křivka 3 - reagenční činidlo podle vynálezu, použité při teplotě 25 °C vodní lazeň), křivka 4 - reagenční činidlo podle...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Lörik Ernö, Tóth István, Bombay Zsolt, Nagy József, Urzsin Eszter, Balogh Károly, Grega Erzsébet, Pásztor Károly, Béres Ilona, Tasi László, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna, Tarpai Gyula

MPK: A01N 25/32

Značky: způsobených, výroby, způsob, látky, účinků, prostředek, fytotoxických, herbicidy, kompenzaci, protijedově, účinné

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Způsob kontinuální výroby herbicidně účinných esterů thiokarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257779

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vecsey István, Czimer Lajos, László Sándor, Pelyva Jenö, Baracskai József, Gaál Antal, Sebök Dezsö

MPK: C07C 155/03, C07C 155/02

Značky: účinných, výroby, thiokarbamové, kontinuální, herbicídne, esterů, kyseliny, způsob

Text:

...2 hodnoty molovych procent amoniové soli thiokarbamové kyseliny a odpovídající hodnoty elektrické vodivosti.Amoniová sůl thio karbamové kyselinymolová procenta 0,60 6,40 13,36 20,90 29,10 38,15 48,00 Vodivost S/Cm 0,06 0,15 1,20 5,50 17,50 35,80 54,00 Amoniová sůl thío karbamové kyselinyV tabulce II je uveden tepelný rozklad thiokarbamové kyseliny a odpovídající di-n-propylamoniove soli. Molární poměr me zi karbonylsulfidem a eminem se měří...

Způsob výroby 1-methylesteru N-L-alfa-aspartyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257778

Dátum: 15.06.1988

Autori: Giardino Pietro, Oppici Ernesto, Dallatomasina Franco

MPK: C07K 5/06

Značky: způsob, 1-methylesteru, výroby, n-l-alfa-aspartyl-l-fenylalaninu

Text:

...podle vynálezu, je ve vodném roztoku o konceutraci 50 Ú/o až 99 0/0, výhodně 85 0/). Množství použité kyseliny fosľorečné se pohybuje od 1,2 do 5 molů na 1 mol N-formylaspartamu, určeného k detormylaci.Alkohol, přidávaný společně s kyselinou iosforečnou k reakční směsi, obsahuje od jednoho do čtyř atomů uhliku a výhodně se použije methylalkohol. Deformylace se provádí při teplotě od teploty místnosti do G 0 °C, po dobu 4 až 12...

Způsob přípravy injekčních oxytetracyklinových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257777

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beukers Robert, Tan Hong Sheng, Dijkgraaf Bernardus

MPK: A61K 31/65

Značky: způsob, oxytetracyklinových, přípravy, injekčních, roztoku

Text:

...IIlĺChĚtnĺ se vytvoří čirý roztok, ktorý se Lípraví na 500 ml vodou neobsahnjící pyrogou Získaný roztok obsahuje 100 111 g oxytcítracylçliníí na ml a má pH 8,8 a viskozitu 2,1 Pa.s při 22 °C. Po stcrilní tiltraoi zůstansz roztok stabilní při 50 °C asi 8 týdnů a při 37 °C byla stálost delší než 6 měsíců. Po 6 měsících při 37 °C si udržel roztok světlou barvu.Příprava 10 (Jxytetracykliííového roztoku s 20 polyvinylpyrrolidomí K-líodnota...

Protéza odňaté lebeční kosti a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257776

Dátum: 15.06.1988

Autori: Raczynski Krzysztof, Terpial-koszmider Teresa, Bakinowska Krystyna, Brzezinski Jerzy, Michalski Jerzy, Gawlik Janusz

MPK: A61F 2/28

Značky: jejího, lebeční, protéza, odňaté, způsob, vytvoření, kosti

Text:

...vynálezu se vyznačuje především tepelnou vodivosti, nízkou hmotnosti, dobrou tvárností a elasticitou. Vyznačuje se dále tuhosti, která je dana silou průhybu v rozmezí 100 - 250 Newtonů. Kromě toho tato protéza nestiní rentgenové záření. Co se týká fyzikálních vlastností, lze protézu náhrady lebeční kosti, která je zhotovena způsobem podle vynálezu, srovnávat s vlastnostmí přírodní lebeční kosti.Tato protéza se vyznačuje specifickou plošnou...

Způsob výroby organicko-minerálních vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 257774

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bielawski Zdzislaw, Skwarski Tadeusz, Krajewski Krzysztof, Nowosielski Olgierd, Obloj Józef, Koch Stanislaw, Struszcyk Henryk, Rybicki Zbigniew, Beresniewicz Andrzej

MPK: C05F 11/02

Značky: výroby, organicko-minerálních, způsob, vápenatých, hnojiv

Text:

...ÚČÍHku hnojiva. Způsob podle vjrnxílezlt umožňuje také využít odpadové produkty, jako prach hnedého uhlí, rašelinn, popel línědého uhlí, küru, odpadové dřevo, lignit, ligninové výluhy, odpudová vlákna, starý papír,vápno z cukrovarů, čímž se umožní hospodárně využít podstatné množství až dosud nevyužitoliíých produktů, které znečišťíijí přirozssuo životní jírostředí.U zpüsobn podle vynálezu dochází ke vzniku kontrolního polymeru za Inírných...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Timár Judit, Czövek Rudolf, Eifert Gyula, Bohus Péter, Inczédy Péter, Klumpp Egon, Magyari István, Schüszler Erzsébet, Mészáros Jenö, Bihari Ferenc

MPK: A01N 33/18

Značky: výroby, akaricidní, účinné, způsob, růstově, složky, herbicidní, prostředek, regulační

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257771

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schurter Rolf, Örtle Konrad, Reinehr Dieter, Meyer Willy

MPK: A01N 47/36

Značky: způsob, prostředek, herbicidní, složky, účinné, výroby

Text:

...methoxyskupinou,aceioxyskupinou, methoxykarbonylovou skupinou, methylkarbonylovou skupinou, ethoxykarbonylovou skupinou, hydroxyskupinou,trilluormethylsultonylovou skupinou, trifluorinethylsulfinylovou skupinou, methylsulfonylovou skupinou.Z této výhodné podskupiny nutno zvláště zdůraznit sloučeniny, ve kterých substituovaná alkenylová skupina R 5 obsahuje substiluenty fluor, kyanoskupinu, acetoxyskupinu, brom nebo hydroxylovou...

Způsob výroby orálních farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257769

Dátum: 15.06.1988

Autori: Källstrand Anders Göran Vilhelm, Mattson Kjell Johan, Sjöqvist Rolf Ivar

MPK: A61K 9/22

Značky: přípravků, farmaceutických, orálních, způsob, výroby

Text:

...forma baskarmpicilin-hydrochloridu.iné výhodné sloučeniny jsouUvedená léčíva lze používat V neutrální formě -nebo ve formě solí.Od uvedených léčiv lze užívat následující S 011Dale lze používat i kationtové soli. Vhodné kationtově soli zahrnují alkalícký łkov,například sodík a »dras 1 ík, a aomoniové soli a -soli .aminů známé z oboru, farmaceutický přijatelné, jako je napříkladZapouzdření léčlva lze dooílit formou mikrotobolek, avšak...

Způsob potlačení růstu zárodků ve vyčištěné vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257768

Dátum: 15.06.1988

Autor: Marquardt Kurt

MPK: C02F 1/20, C02F 1/00

Značky: růstu, zárodku, vyčištěné, vodě, způsob, potlačení

Text:

...s čistou vodou. Zkušenosti ukázaly, že pří takovéto Brychlosti toku recirkulované vody je nová tvorba zarodků potlačena.Odplyněním při vakuo-vém způsobu se podstatne sníží obsah přítomných mikroorganismů, jako jsou -houby, bakterie a víry,Jpyrogenních látek, organických látek s vysokou molekulovou hmotnosti přes 200 až 300 a kromě toho koloidů, ve vodě. Vzestup počtu zárodků je účinné potlačen, nebot pro aeroby zde chybí .kyslík, zatímco...

Způsob přípravy derivátu A-21978C cyklického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257766

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fukuda David, Debono Manuel, Abbott Bernard

MPK: C07K 7/62

Značky: derivátů, způsob, a-21978c, cyklického, přípravy, peptidů

Text:

...získané těmito enzymatickými deacylacemi jsou znázorněné vzorcem IllR a R° jsou na sobě nezávisle ato-m vodíku nebo skupina chránlcí aminoskupinu la jejich soli.odstranění vawcylové části m-olekuly z A-21978 C indlvlduálních fektorů Co, C 1, C 2,C 3, C 4 a C 5 poskytuje sloučeninu vzorce III,kde R a R° jsou atotmy vodíku. Deaeylovaná molekula je bežným cyklickým peptidem prítomným v každém z A-21978 C ťaktorů. Pro jednoduchost tato sloučenina...

Způsob injekčního tvarování kompozice obsahující hydrofilní polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257765

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wittwer Fritz, Tomka Ivan

MPK: C08J 5/00, B01J 13/02, B29C 45/00...

Značky: tvarování, obsahující, hydrofilní, polymér, způsob, kompozice, injekčního

Text:

...želatiny 4 ze zásobníkové jednotky 5 do vstřikovací jednotky 1.vertikální valec 30 je rovněž opatřen vzduchovým potrubím 35, které spojuje horní část 31 s könickou nálevkou 33 a ve kterém cirkuluje vzduch, nucený k cirkulaci dmýchwadlem 36. Teplota tohoto vzduchu je regulovaná tyrístorem 37 a relativní vlhkost toho-to vzduchu je regulována parnim injektorem 38.Funkce vstřikovaci jednotky 1 spočíva v tom, že se želatina 4, příváděná ze...

Způsob kontinuální výroby polymeru exotrermickou polymerační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257764

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jones Thomas, Jenkins John, Jones Russel, Beret Samil

MPK: B01J 8/18

Značky: exotrermickou, kontinuální, polymerační, výroby, reakcí, polymerů, způsob

Text:

...využitím postupu podle uvedeného vynálezu. V alternatívním provedení může být větší průměr reaktoru zachovän a rychlost recyklovaaného proudu může být snížena, což se zase prejaví v nižších pořizovncích o provozníchnákladoch týkající se kompresotu na recyk~Výhody postupu podle uvedeného vynálezu ve srovnání s jinými metodemí .odstraňování tepla z reakce, při kterých se využívá ízkondenzované kapaliny, spořčívají v jednoduchosti...

Způsob stanovení reakce mezi antigenem a protilátkou a reakční činidlo k provádění tohoto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257757

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tsutsui Satoshi, Sudo Tadamitsu, Ito Michio

MPK: G01N 33/53

Značky: tohoto, reakční, způsob, reakce, stanovení, protilátkou, provádění, postupu, činidlo, antigenem

Text:

...prostředí, vhodne pro použití pro reakci mezi antigenem .a protilátkou je zejména vodné prostředí, jako voda, roztok soli nebo putru, tento roztok může obsahowat jednu nebo větší počet dalších přisad jako jsou stabilizátory, konzervační činidla, chelatační činidla, smáčedlwa a podobne.Pokud jde o pufr, je možno užít například pufr s glyclnem, pufr s kyselinou fosforečnou, s kyselinou citrónovou, barbitalový pufr, trás-pufr s...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jespersen Emil, Singh Bakshi

MPK: B22C 1/00, B22C 9/02

Značky: materiálů, forem, zrnitého, zmrazených, výroby, způsob, jader, předchlazeného, licích

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuxdorf Bernhard, Püsche Herbert, Queck Robert, Daniel Hellmuth

MPK: C01B 25/12

Značky: fosforečného, výroby, elementárního, oxidů, spaľovaním, fosforu, vzduchem, způsob

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257752

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bachelot Jean-claude, Croze Ernest

MPK: A01N 57/16, A01N 25/04

Značky: výroby, prostředek, insekticidní, způsob

Text:

...ve formě pevných částeček o průměru mezi 1 .a 10 ,im a p~ovrchově aktivní přísada 5 gramů) se nechá stát 30 minut při 20 °C v kalibrovaném válci. o stání se 0/10 devět desetln objemu suspenze z vrchní části suspenze odejme bez mich-iní a měří se pevný podíl zbytek po odpaření vtedy zbylé desetiny. Obsah pevných podílů nesmí prevyšovat 12 9/0 hmot. pevných podílů 100 ml suspenze, se kterou byl test proveden.Vlastnosti, ktere byly detínovány...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257747

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, manganato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných

Text:

...za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatné na polyfoíorečné kyseliny a tím znečištovala h 1 avní~produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízká rychlosti ohřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároků. Navíc bude v tomtopřípadě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257746

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, kobaltnato-vápenatých, přípravy, způsob

Text:

...nejpomaleji a tím s co nejvyšším výtěžkem. Jinak by dochazelo k nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatně na polyfosforečné kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek.Při volbě velmi nízká rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároku. Navíc bude V tomto...