Patenty so značkou «způsob»

Strana 113

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Rippa Fedor, Tatevosjan Ruben Armenovie, Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Jakovlev Arlan Michajlóvie, Gulán Ján, Patrušev Gennadij Vasiljevie, Trebatický Rudolf

MPK: C08F 14/06

Značky: vzniku, částic, vinylových, monomerů, inkrustací, kopolymeraci, nezpracovatelných, polymeraci, způsob, snižování

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245416

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šimonffy Ján

MPK: E04F 13/02

Značky: stěny, tmelící, omítkové, stropů, vrstvy, způsob, nanášení, podhledy, svisle

Text:

...a lze dosáhnout jen hrubé členitého povrchu. Znečiätění okolí takto vymezených plech je nevyhnutelné, a to i při použití äoblon. Naneeení cmítek e konečnou úpravou hleikoeti rovných či tvarovoných povrchů na svislé etěnw či podhledy v jednom zábčru není dosud technicky vyřeäené. Je to nedostatok zejména u povrchových uprav konstrukcí a konstrukčních ssténů, eložených z prefahrikovaných dílců, kde plochy jednotlivých díloů jsou čneto velmi...

Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ebringerová Anna Csc, Pastýr Ján

MPK: B23K 9/23

Značky: svárů, způsob, vysokopevných, oceli, zhotovování

Text:

...manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245249

Dátum: 01.07.1988

Autori: Portykus Ingo, Orr Alexander Ferguson

MPK: B02C 13/28

Značky: způsob, výroby, mlýny, kladivo

Text:

...g je zakulaoeno a na dvou protilehlýchfunkčních plochách jsou vytvoreny tvarované spojovací elementy 3 ve formě přerušovaných prohlubní a rýb.Nosná část l kladiva je odlita z pevného a houževnatého materiálu, t.j. z 13 manganové austenitické oceli. Tvarovaná otěruvzdorná vložka g se zakulaceným čelem Q je odlita ze speciální otěruvzdorné litiny. Spojení nosné části l s otěruvzdornou vložkou g je docíleno při odlévání především mechanicky a...

Terčová elektroda pro nanášení supravodivé vrstvy v magnetronovém poli a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245242

Dátum: 01.07.1988

Autori: Alpár Tibor, Tér László, Györvári János, Szombathely, Stenström Yngve

MPK: C23C 14/00

Značky: terčová, elektroda, nanášení, magnetronovém, její, vrstvy, výroby, supravodivé, způsob

Text:

...nemagnetického kovu obdélníkového nebokruhového tvaru s vyfrézovanou drážkou, do které je zalisována supravodivá sloučenina. Elektroda se vyrábí tak, že do drážky těê lesa elektrody se nasype supravodivá sloučenina, která se společně s tělesem elektrody slisuje na konečnou výšku elektrody.Výhoda uvedené elektrody podle vynálezu spočívá především v tom, že elektroda umožní nanášet supravodivé vrstvy metodou magnetronového naprašování...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Horoák Juraj, Preisler Vlastimil, Soukup Milan

MPK: D04H 5/02, D05C 17/00

Značky: všívacími, proti, poškození, odolností, zvýšenou, způsobenému, tkaniny, koberce, podkladové, způsob, vpichovacími, výroby, všívané, primární, jehlami

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Způsob výroby gravitačních koncentrátů z rudnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245233

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lepaoík Karel, Kadlec Zdenik, Filip Aleš

MPK: B03B 7/00

Značky: způsob, rudnin, výroby, koncentrátů, gravitačních

Text:

...s hrubým předkoncentrátem tak,že jemný předkoncentrát se směšuje s meziproduktem mokrého gravitačního rozdružování hrubého předkoncentrátu.Obsahuje-li hlušina po následném pneumstickém rozdružení těžké frakce zájmové množství užitkové složky, je výhodné ji směšovat s lehkou frakcí e třídit sítováním.Výhodou způsobu výroby gravitačních koncentrátů z rudnin podle vynáležu ve srovnání se známými způsoby pneumatického rozdružování je zvýšení...

Způsob a zařízení k měření adheze vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 245232

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jioí, Heddich Zdenik

MPK: G01N 19/04

Značky: způsob, měření, adheze, vrstev, zařízení

Text:

...se plynule mění v rozmezí 1 O 3 N až 1 O 2 N. Interval V tomto rozmezí se245 232 volí podle druhu materiálu měřené vrstvy a podložky tak, aby porušení vrstvy vlivem síly nastalo asi v polovině dráhy rytí. Např. je-li podložka ze skla a měřená vrstva hliníková, mění se sila zhruba v rozmezí 0,195 N až 0,785 N podle podmínek, při kterých měření probíhá. V případě, že vrstva je tvorená fotorezisty na křemíkové podložce, mění se síla zhruba v...

Způsob orientovaného dělení křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245231

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skoíeil Jaroslav, Perner Bohumil

MPK: H01L 21/02

Značky: desek, dělení, křemíkových, orientovaného, způsob

Text:

...na ocelové destičky. Po vykroužení nelze bezprostředně provádět kontrolu kvality. Při vykružování dochází k zatékání brusné suspenze do mezery mezi ustavovacími kolíky a odpovídajícímiJ,j 245 231 otvory v podložce. Opotřebením dochází ke snižování přesností orientace. . 1 Uvedené nevýhody odstraňuje způsob dělení křemíkovýchdesek ultrazvukovýmvrtáním podle vynálezu, jehož podstate spočívá V tom, že sklo s natmelenou kŕemíkovou deskou je...

Způsob stanovení volných aromatických aminů ve vodorozpustných organických barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245222

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Roleík Zdenik

MPK: G01N 27/44

Značky: volných, barvivech, aminu, aromatických, způsob, vodorozpustných, organických, stanovení

Text:

...voli nitrozačni titraci amperometricky indikovanou na stacionárním grafitu, bud v přítomnosti barvivalnebo tam, kde činidlo nevyvolá žádanou proudovou odezvu na elektrodě,extraktu, které obsahují izolované aminy.U barviv, které jsou tak jako aminy rozpustné a tudíž nelzeV zbytkové aminy extrahovat a grafitová stacionárni elektroda se pří tomností barviva dezaktivuje, nelze výše uvedenou metodu použít- 2 Y y 245 222 Nyní byl nalezen...

Způsob vedení a sdružování svazků vláken na kabelových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245218

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nedorost Miroslav, Halámová Kvitoslava, Svoboda Miroslav, Paš?alka Karel

MPK: D01D 7/00

Značky: svazků, vláken, kabelových, vedení, linkách, sdružování, způsob

Text:

...umožňuje postup podle vynálezu použít jednoduché zařízení, které reguluje ěíři, vzdálenost mezi pruhy i polohu všech pruhü proti vstupní štěrbíně obloučkovacího zařízení pouze na vstupu do dloužící linky. To zjednodušuje obsluhu a klade menší nároky na kvalifikaci a praxi obsluhujícího personálu. Seřizováním šířky a polohy pásu pouze na vstupu linky je dosaženo dokonalého rozprostření, stejné šířky a tlouštky prvků na dloužící lince....

Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245217

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik, Kolena Jioí

MPK: B29D 29/00

Značky: dopravních, tohoto, pásu, pryžových, výroby, způsobu, způsob, zařízení, provádění

Text:

...brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného...

Způsob sestavení tlumiče torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245214

Dátum: 01.07.1988

Autori: Charvát Alois, Hrubý Jioí, Rajhrad U Brna, Raiser Jaroslav

MPK: F16F 1/38

Značky: tlumiče, sestavení, torzních, způsob, kmitů

Text:

...1 s výřezem pro průchod náboje l položena řemenice Ž s vnitřní rotační plochou konkávního tvaru. Rotační křivkové plochy náboje l a řemenioe Ž spolu s povrchem částečně navlečené pryžové vložky g jsou V místech označených přerušovanou čarou namazány mazaoím prostředkem v souvislé vrstvě. Do náběžné části řemenice Ž s hranou § zavedeme náboj l. Tomu napomáhá ohnutí převisláho okraje Že.vzdálenost 5 pryžové vložky g od okraje náboje lurčuje...

Způsob výroby mikrobiálního syřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245213

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pacherník Pavel, Brtník Rudolf

MPK: C12N 9/58

Značky: způsob, výroby, syridla, mikrobiálního

Text:

...plísně Rhizomucor sp. MX byl izolován z bramborových hlíz, napadených hnilobou, a uložen ve Sbírce kultur plísní a hub (Mezinár. federace sbírek č.182), katedra botaniky nižších rostlin Karlovy university Praha 2, Benátská 2, pod č. CCF 1863..Použitý kmen Rhizomucor sp. MK CCF 1863 lze charakteri zovat takto při kultivaci na sledinovém agaru při teplotě 37 °c vznikají kolonie H 3 nñvysoké, zprvu šedomodré, později hnědošedé až....

Způsob splétání vlákenných útvarů, zvláště přízí na textilních strojích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245207

Dátum: 01.07.1988

Autor: Haneeek Karel

MPK: B65H 69/06

Značky: způsob, zařízení, splétání, zvláště, přízí, provádění, vlákenných, strojích, útvaru, textilních

Text:

...kanálu.Výhody vyplývající z tohoto uspořádání jsou potom určující pro další řadu různých modifikací tlakových komor,kterése ovšem stále vyznačují jednoduchostí a přitom velkou univerzálností pro různé druhy splétaných vlákenných ůtvarú. Například břity přestavitelných překážek mohou být tvořeny pružnými membránami, břity mohou být laděny na zvolený rezonanční kmitočet a nevyžadují další obslužné ústrojí a hlavně neprodlužují délku...

Způsob opracování rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245206

Dátum: 01.07.1988

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: B24B 9/08

Značky: mnohostěnů, nástroj, tohoto, ploch, sklenených, způsob, způsobu, rovinných, opracování, provádění

Text:

...výrobné jednoduchý.Předmět je podrobněji popsán s použitím vyobrazení, kde na obro 1 e schéma celkové dis ozice zařízení na obro 2 e nákres J jednoho z možných provedení nástroje.Způsob opracování rovinných ploch li sklenených mnohostěnů läbrousenim nebo leštěn 1 m.čelni činnou plochou 3 rotačního nástroje spočivá v tom, že množina sklenených mnohostěnü (alespoň tři, tvo vicí rovinu obráběni) je upevněna ne stroji 3 pod činnou plochou...

Způsob výroby hluboce prokvašeného tmavého piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244000

Dátum: 01.07.1988

Autori: Angelucci Francesco, Vanotti Ermes, Penco Sergio

MPK: C12C 7/00

Značky: hluboce, tmavého, způsob, výroby, prokvašeného

Text:

...pnoérqihmäĺo vynález je objesněn na příkladu výroby łehkeho-tmavého piva šrotování sladu se provádí na běžných šrotovnících. Spo 1 ečně~se šrotuje sled český bevorský e keramelový. Slad barevný se šrotuje oddělenů. skladbu sypání tvoří zo 40 sled český 25 sled bevoreký 15 sled karamolovýí 5 íelad barevný a 15 cukr rafínovený. Celková spotřeba etanderdního sladu je 14,15 kg/hl.Rmutuje eek 1 eeíckýn dvojrmutovým způsobem s prodloužením...

Způsob vytváření barevné úpravy na povrchu pryžových, zejména lehčených pryžových podešví s rámkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243999

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kötter Clamens, Krähmer Hansjörg

MPK: A43D 95/06

Značky: úpravy, povrchu, vytváření, zejména, pryžových, rámkem, způsob, lehčených, barevné, podešví

Text:

...s ränkem, dvojím, po sobě následujídm nänosem barevných kompozic, z nichž první nános se působaním tepla vysušuje a druhý nános se po krátkém zaschnuhí stírú tahovým působením měkkého textilního materiálu. Podstatou způsobu podle vynálezu, je to,že jako první nános se nastříkává barevné lakové kompozice na bázi aminoplastu, obsahující 2 až 4 hnotnostní procenta aminoplastu ve směsi ředidel typu organických uhlovodíků a 10 hmotnostních procent...

Způsob intenzivní degradace polypropylenu a/nebo kopolymerů propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243996

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kamoshita Katsuzo, Noguchi Hiroshi, Takahashi Junya, Kato Toshiro, Yamamoto Shigeo, Brunner Hans-georg, Oguri Yukio

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: degradace, kopolymerů, způsob, propylenu, polypropylénu, intenzívní

Text:

...přímo promítají dále - např. v nepřiměřených energetických nárocích, složitýchopatřeních k zajištění bezpečnosti práce apod. Rovněž řízenídegradace z hlediska regulování dosaženého stupně degradaoe je značné obtížné, mnohdy dokonce až nemožné.Určité zlepšení v tomto směru přináší způsob degradace polypropylénu ve ěnekovém vytlačovacím stroji, používaný v průmyslovém méřítku při přípravě taveniny pro zvlákñování. Jedná se v podstatě o...

Způsob přípravy polypropylenových monofilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243994

Dátum: 01.07.1988

Autori: Turner Jan Ross, Blaszczak Larry Chris, Kukolja Stjepan

MPK: D01D 5/10

Značky: monofilu, přípravy, způsob, polypropylénových

Text:

...pramen 1 ana,čímž se ušetří prvotní edružování monofilů do základního pramene lana. Hovnoměrnost průměru moncfilu je vyhovující.Výchozí surovinou pro přípravu monofilů podle vynálezu je isctaktický polypropylen nebo jeho kopolymer e malým množstvím(do 10 ) vyšších olefinů, který neobsahuje gelcvité částice, tedy főliový nebo vláknařský typ. S výhodou se používá polypropylen se stabilizací vůči ultrafialovému záření a e přídavkem sazí. Zvýší se...

Způsob stanovení bakteriálního druhu Corynebacterium equi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243991

Dátum: 01.07.1988

Autori: Oine Toyonari, Santini Georges

MPK: G01N 33/569

Značky: bakteriálního, způsob, corynebacterium, druhu, stanovení

Text:

...serotypes of Rhodococcus equi. Austral. ver.a se, 1982. s. 67-69, NAKAZAWA, M.- KUBO, M.- suoxmoT 0. C.- ISAYAMA, Y. Serogrouping of Rhodococcus equi. Mioro~ bioleľmmunol 27, 1983, s. 8375846. Dosud však nebyl určen společný antigen. který by umožnil zpřesnit a s konečnou platnosti uzavřit určení izolovaného kmene jako CorynabacteriumVýše uvedené nedostatky odstraňuje způsob stanovení bakteriálniho druhu Corynebacterium equi.pod 1 e vynálezu,...

Způsob stimulace mlékařských mikrobiálních kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 243989

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lorke Horst, Böcker Aibert

MPK: C12N 1/20

Značky: mikrobiálních, mlékařských, kultúr, stimulace, způsob

Text:

...stimulačního preparátu podle vynálezu a)vylisovaná a přefiltrovaná štáva z vojtčšky se vakuově zahustí na troj až čtyřnásobný obsah sušiny,upraví se pH na hodnoty 58 až 6,5 3 vysterilizuje .Takto připraveny stimulační preparát lze uchovávat ve sterilních nádobáchb)průmyslově vyráběný sušený bílkovinný koncentrát z vojtěšky se rozetře v třecí misce,přelije trojnásobným objemem vody a nechá 10 minut vyloužit.Po přefi 1 trování je stimulační...

Způsob koagulace mléka směsí syřidel živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243983

Dátum: 01.07.1988

Autori: Seibenhofer Gottfried, Neuper Reinhard Judenburg, Papp Attila

MPK: A23C 19/032

Značky: směsi, původu, koagulace, mléka, syřidel, živočišného, způsob

Text:

...Až dosud nevržené směsi syřidel s drůbežím pepsinem vyžadují použití chymosínového syřídla, kterého je kriiický nedosta-j tek, kromě toho se nevyužívá ani rozdilných vlastnosti pepsinoě vých syřidel, především jejich rozdílné proteolýzy.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu tak, že mléko upravené k výrobě sýrů, s výjímkou sýrü s vysokodohřívanou243 saa F sýřeninou,se~koagu 1 uje pepáinem z drúbežích předžaludků ve smě- E si s...

Způsob současného měření optických a reologických nebo akustických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243981

Dátum: 01.07.1988

Autori: Mc Candles Harry Edwin, Nolan Richard Addison

MPK: G01D 5/58, G01N 23/00

Značky: současného, optických, reologických, měření, způsob, vlastností, akustických

Text:

...a optoelektroniky.Způsob podle vynálezu je dále blíže popeán na příkladu provedení.Do polymeračního reaktoru se zavedlo prostřednictvím světlovodu luminiscenční diodou buzenou střídavě generátorem s frekven cí l kHz měřicí optické záření o vlnově délce 0,65 um, jež ee po2439 B 1 interakci s polymerujícím systémem vinylchloridu snímalo opět prostřednictvím světlovodu křemíkovou fotodiodou typu PIN, ze které se elektrický signál vedl do...

Způsob přípravy analytických suspenzí organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243976

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brunner Hans-georg, Kabas Guglielmo

MPK: C09B 67/46, C09B 67/02

Značky: pigmentů, analytických, přípravy, suspenzí, způsob, organických

Text:

...vynálezu se provádí na dispergačních přístrojích,umožňujících roztírání past vzniklých smočením vzorku vhodným dispergátorem. Pasta vzniklé roztřením se pomocí běžného míchadla rszmíchá ve vodě. Vlastnosti dispergútoru by se měly po stránce fyzikální /viskozita/ i chemické /polarita/ co nejvíce blížit vlastnostem pojidel použitých při hodnocení užitných vlastností a při praktické aplikaci pigmentu. Z důvodů zajištění dobré...

Způsob úpravy svarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243970

Dátum: 01.07.1988

Autor: Arbeithuber Walter

MPK: B23K 31/00

Značky: ploch, svárových, úpravy, způsob

Text:

...duton tčlesn, nsösi so upraveno částí slícuJí.Výhodou uvedeného způsob Jo možnost dooíloní dokonnlőho sverevoho spoje s peoveřonín kožene svsrn v nístö určenou pď-íprsvon pro svařování. Deliíní výhodnú. Jo noänost zeonüoní průłozn evsrn,ktore v důsledku snižuje prscnoet, energetickom nůročnost a spotřoo bu pŕídavných materiálů s unoičnjo nochnnízovet svsŕovůní trnbkovýoh nástavců s použití pro vysoktprsccvní pŕotlsky s teploty.Na...

Způsob rozrušování koagulační struktury jílovinové složky hmot pro výrobu hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243965

Dátum: 01.07.1988

Autori: Havlíeek Werner, Kolda Zdenik, Solar Michal

MPK: C04B 33/13, B28C 3/00

Značky: složky, koagulační, výrobu, způsob, keramiky, jílovinové, struktury, hrubé, rozrušování

Text:

...a při kolísání teplot. Tím dochází k vytváření prssklin na hraničníchv plochách koagulátů a k jejich rozvoji, zejména za součinnosti vlhkosti a teplot pod bodem mrazu, který vede až k destrukcím výrobků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob rozruäování koagulsční struktury plastických hmot pro výrobu hrubé keramiky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ze-mooiě 5,0 hnotnostní-ch procent účinné organické aktivní příssdy,napříklsd...

Způsob kontinuální výroby rolovaných pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243956

Dátum: 01.07.1988

Autori: Potišil Vladimír, Kubíeek Karel, Šmíd Miroslav

MPK: B21C 47/26

Značky: kontinuální, způsob, pásu, rolovaných, výroby

Text:

...200 OC do 250 °C, po odměření délky se pás lamel dálkově dělí,načež se tloušřkově rozřezávé a horní i spodní část původně rovinněho pěsu lamel se odděleně rolují, ovíjejí polyetylenovou fólií kolem vnějšího obvodu, ktera se po ovinuetí odřizne a její volný konec se přivaří k fdlii obalujícísrolovaný pás lamel, načež se rolované pásy přepravují k paletovacímu místu a ukládají do palet.Výhodou způsobu výroby podle vynálezu je skutečnost,že...

Způsob přípravy mléčné krmné směsi pro hospodářská zvířata a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243955

Dátum: 01.07.1988

Autori: Štefan Vladimír, Hanáková Emilie, Baloun Jioí, Hakr František, Týc Miroslav

MPK: A23K 1/08

Značky: přípravy, zařízení, směsi, zvířata, mléčné, krmné, způsob, provádění, hospodářská

Text:

...směsmi vyrobených postupy, které za průmyslové provozních podmínek je jich výroby nezaručují potrebný stupeň rozptýlení všech složek. A 243 955 tohoto mléčného krmiva. Oproti tomu je uvedeným novým způsobem a zařízením k jeho realizaci dosaženo roptýlení všech složek to~ hoto krmiva takřka ideální měrou, což přispívá i k dokonalejšivmu využití jeho výživných hodnot.Jak vyplývá z uvedené podstaty vynálezu, spočívá nový způsob výroby...

Způsob určování valenčního stavu radioaktivních atomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243954

Dátum: 01.07.1988

Autori: Chocholouš Jaroslav, Rejchrt Petr, Volák Zdenik, Liška Josef, Vaneura Jan, Strakoš Ladislav

MPK: G01N 21/31

Značky: valenčního, stavu, radioaktivních, určování, atomů, způsob

Text:

...stavu radioaktivníeh atomů prvků vybraných ze skupiny radionuklidů emitujících nízkoenergetické konverzni elektrony. spočívajicí v měření jejich spekter, jehož podstata spočívá v tom, že se změří metodou elektronove spektroskopie změny kinetické energie konverzních elektronů emitovaných radioaktivnimi atomy v množství těchto atomů vytvořeném nukleárni transformaci, přičemž změny kinetických energií odpovídají změnám vazbových energií...

Způsob zkujňování oceli plynným kyslíkem s proměnným obsahem dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243953

Dátum: 01.07.1988

Autori: Plšková Alena, Doskoeil Zdenik

MPK: C21C 5/04

Značky: proměnným, oceli, dusíku, zkujňování, obsahem, plynným, kyslíkem, způsob

Text:

...média o proměnném obsahu dusíka při výrobě oceli, například v tandemových pecích,umožnuje řešit případné disproporce mezi výrobními možnostmi kyslíkáren dodávkami kyslíka o vysoké čistotě s potrebami ocelářskýoh pecí. Navíc výroba kyslíka o nižší čistotě je energeticky výhodná, pokud lze tohoto kyslíka účinně metalurgicky využít. Rovněž lze očekávat při použití kyslíka o nižší čistotě i menší vývin hnědých dýmů příznivě ovlivněný...

Způsob odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243952

Dátum: 01.07.1988

Autori: Láznieka Karel, Chlubna Blažej, Krbálek Karel, Fuxa Lubomír, Pálffy Alexander, Krtek Václav

MPK: C02F 3/34

Značky: dusitanů, způsob, dusičnanu, odstraňování

Text:

...i v zimních měsících, velice levnou biotechnologií.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu provedení a Pbdle připojeného výkresu, na němž je znázorněn.echematický řez půdním profilem. .Příklad 1 Má být denitrifikována povrchová nebo podzemní voda o koncen traci duaičnanů 100 mg 1 l Noš Bylo zjištěno, že teplota vodyv podzemí je 10 °C. Při poloprovozním pokusu s danou vodou, do které byl jako organický substrát dávkován...

Skříňová ozvučnice pro reproduktorové soustavy, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby skříňových ozvučnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257943

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janda Jiří

MPK: H04R 1/28

Značky: ozvučnice, výroby, skříňových, způsobu, provádění, ozvučnic, způsob, její, zařízení, soustavy, skříňová, reproduktorové

Text:

...zanikla, avšak v rozměrově nejmenší a nejlevnější cenové třídě stále převažuje. Proti velkoobjemovým-3 výliakům z plaetů mluví především značná investice do výrcbního zařízení a poměrně dlouhý výrobní cyklue. Značná spotřeba-energie na ohřev e chlazení lieovaoích forem neúměrně vzrůetá pri ailnějěích etěnéch výlieku, které jeou nezbytné pro potlečení nežédoucích vibrací. Ani silně nedouvane etrukturní p 1 asty,např. dvoueložkově...

Způsob stanovení rozměrů výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257929

Dátum: 15.06.1988

Autor: Petr Jan

MPK: G01B 21/00

Značky: rozměrů, způsob, stanovení, výlisků

Text:

...vytváří prováděnim logických funkcí VÝ 1 stupni signály tak, že v posloupnästi stavů 1 isuje vytvořeh také stav charakteristickýpoklesom tvâřecího tlaku na hodnotu ste-4 novenou podle požadované přesností měřenívrozmezi nula až 20mximálni hodnoty použitého tvářaciho tlaku, přičemž tvářecí ná stroj se nepřestal výlisku dotýkàt. Tento stąv 1 zu vytvořit jak samotnou kombinaci 1 ogických.stavů prvků hydraulické soustavy li-stém vytváří stav...

Dělená velkoobjemová nádoba z plastů opatřená přírubovým spojem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257909

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vašátko Eduard, Houžvic Vladimír, Starý Miroslav

MPK: B65D 8/22, B29C 45/00

Značky: nádoba, výroby, plastů, přírubovým, způsob, její, opatřená, delená, spojem, velkoobjemová

Text:

...spoje vyztužuje a zároveň tvoří pevné lože pro uložení.kovové příložky, která svoji tuhosti brání následným deformacímnádoby za provozu. Kovové příložky dále roznášedí tlak Šroubů rovnoměrně na těsnění a brání dlouhodobému krípu, a tím 1 netěsnostem přírubového spoje. Další výhodou řešení je skutečnost. že zcela odpadá nutnost podstatnějšího zesilováni tloušłky pří 257909çs í.ruby proti tlnuštce stěny ostatní nádoby, což značné...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novák Jan, Šmidrkal Jan, Paickr Jaromír, Thoma Jan, Krob Václav, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Řehořek Miloš, Hájek Jaroslav

MPK: B28B 17/00

Značky: výroby, prefabrikovaných, způsob, vrstvy, dílců, pohledové

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Způsob čištění vytápěcích skříní motorových vozidel zanešených inkrustacemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257899

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kozelský Miroslav, Matouš Karel, Balogh František

MPK: B60H 1/04

Značky: skříní, inkrustacemi, čištění, zanešených, motorových, vytápěcích, způsob, vozidel

Text:

...stupních, jejichž počet je závislý na stupni a druhu znečištění vytápěcího tělesa. První operace využívá rozpouštěoího účinku anorganíckých kyselin, např. chlorovodíkové HC 1, nebo anorganických a karboxylových kyselín napr. chlorovodíkové a octové, chlorovodíkové a mravenčí HClCH 3 C 00 H, HclHCOOH v poměru 11, s výhodou do 10 I hmotnostníoh celkové koncentrace a s přídavkem inhibitoru koroze na bázi aminů o vzorci R-N 32,nebo...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dittrich Horst, Nadvorník Pavel, Kuba Eduard, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: uhlí, hlediska, plynů, způsob, nebezpečí, ochrany, průtrží, rubání

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob přípravy velmi čistého 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu v pigmentové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257894

Dátum: 15.06.1988

Autori: Slavík Vlastimil, Švestková Jitka

MPK: C09B 67/14

Značky: pigmentové, 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu, formě, přípravy, způsob, čistého, velmi

Text:

...kyseliny, nebo může být zíekán rozpuštěním pigmentu v kyeelině sírové, v případech, kdy je žádoucí zlepšit jeho čistotu a fyzikální formu. Výhodne se používá k rozpuštěni, případně k desulfonaci, kyselina o konoenttaci, při které je pigment rozpuštěn i za normální teploty (z takto připraveného roztoku je možno filtrací odstranit nerozpustné nečistoty, zhoršující zpracovatelnost, jako např. písek apod.) a na koncentraci...

Způsob čistění odpadních vod ze stavebních prací, zejména z vrtů a injektáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257889

Dátum: 15.06.1988

Autori: Záhumenský Ladislav, Janda Václav, Šamal Oldřich

MPK: C02F 1/56

Značky: odpadních, stavebních, injektáží, vrtů, prací, způsob, zejména, čištění

Text:

...je možno z vyčištěné vody odseparovat.V první fázi procesu probíhá při prudkém míchání vody ve směšovacím prostoru perikinetioká fáze koagulace. Po přidání vysokomolekulárního flokulantu dochází pak při mírném samovolněm tangenciálním proudění v koagulačním prostoru k ortokínetické fázi koagulace, agregaci částic a jejich sedimentaci. Jemné částice, které nebyly odděleny koagulací a sedimentací. mohou být popžípadě odděleny filtrací.Intenzita...