Patenty so značkou «způsob»

Strana 112

Způsob výroby podélného hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258016

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kiehl Harry

MPK: F23D 14/62

Značky: výroby, hořáku, podélného, způsob

Text:

...nonepeunoe cąuenue nnn orőopronku 10 Ann ynnorueunx. pasennrenbnoä nonocu 9.Onurnun nyreu ómno nonyqeuo T 0, uwo nonnooöpasuoe nunonnenne nosnonner npononrnpaab-nosymnymcmecno Haqanbnoň o 6 nacTH 5 pacnpenennrenbnoň KaMepu.8 629 cýmecruexnoro usmeaeuun nanneunn unu o 6 beMa. BTHM oóecneunnaewcn pasuemenne Mecra, Heo 6 xoHMoŕonnn órőopronxn 10 B pacnpenennrenhnoñ KaMe~ pe 8 H pąsnennrenhnoü nonocm öes uaueuenun oőmeü nmcowm ynnnnesnoň...

Způsob výroby modifikovaného chromatografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258011

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lomakina Ljudmila, Aksenova Marija, Ostrovskaja Věra

MPK: D21H 5/00, G01N 31/22

Značky: papíru, chromatografického, způsob, výroby, modifikovaného

Text:

...BnHTuBaeMocTb ôymaru 29 MM/MnaHonyuéune Monwuuuponaunoä xpomaworpaąuqecxoň öymarn. vMonmuuupoaanuym xpomaworpamuqecxym őyuary uonyqamw Kax B npumepe W 1 c oň pasnnueň, uwo BMGCTO 1,7 Z pacrsopa nnyxpouosomucnoro Kanna HDHMEHHMT 0,5 ŽHNŘ pacwsop oxncnnwenn c pH 1. nonyueuuuň paCTBODeHHeM 60 r n 3 vxnoMo~ áoxucnoro KanuH 1 al 2.n ncwnnnuponauuoň Bonn-cnocneymmuu noöasnenneu ll 2 vr čěñíäň RHCHOTM. BpeMx oópaöorxu öynarn noe cywox....

Způsob výroby ergotaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258001

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gröger Detlef, Baumert Alfred, Erge Dieter, Schmauder Hans-peter, Höhne Liselotte, Breuel Klaus, Schumann Brigitte, Maier Walter

MPK: C12P 17/16

Značky: výroby, způsob, ergotaminu

Text:

...u Muxpockonnqecxue cnoücwnaznospacr KYHBTYDZ 3 Henenn arap NL 126 nnocxuñ,cserno-Kopunuenuñnoxpon, nymncrmñ, xopuu~ Heauü, cnnaqawuň U Aarap NL 829 Momuň, CHHBHO cxuanuawun noxbon. V A ~ Bepxunn cwopona cepo~xopuunenan,9 cTpo orpaHnueH~ «uuň xpaň.Orenbnme xonoxunz d 0,8-1,3 cM, nucora no 1 CM. Konyconnsm, ocTp 0 orpanuqeaxue. Bepxnnn cropona cépo-xopgqueaan, , unmmnz cropona Monouą xpnonną mçnwo-xopnunenugà cTapma xonoanu...

Způsob pro stanovení množství pohlcené energie v materiálu ozařovaném urychlenými elektrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 257998

Dátum: 15.07.1988

Autori: Glanc Antonín, Šafrata Stanislava, Vacek Karel

MPK: G01T 1/17

Značky: elektrony, pohlcené, způsob, urychlenými, materiálů, stanovení, energie, množství, ozařovaném

Text:

...příslušnou chybu opravit.základní elektrické zapojení podle obr. 2 pro uvedené zařízení obsahuje dva impedančnípřevodníky 1, 1 připojené vstupy k pyroelektrickým čidlům 5, 3 a výstupy k selektivním zesilovačům 3, 5. Výstupy selektivních zesilovačů 5, Q jsou zavedený do ústrojí 2 pro vyhodnocování pŕírůstku teploty.1, 1 upraveny do nízkoimpedančního stavu, odolnějšího proti rušení vnějšími vlivy asnáze zpracovatelného, načež jsou zesíleny v...

Geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257996

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šilhavý Otta, Krčma Radko

MPK: D04H 1/48

Značky: geotextilie, její, způsob, výroby

Text:

...formě rouna samotná nebo ve směsi se základními vlákny.Podstata způsobu výroby geotextilie spočívá v tom. že rouno ze základních vlákense vrství s pojivou vlákennou vrstvou nebo pojivou fólií a po vpichování vystaví vlivu proudicího vzduchu alternativně obohaceného přehřátou vodní parou o teplotě vyšší nežje teplota přechodu do viskozně tekutého stavu polymeru ve funkci pojiva a bezprostředně za vyhřívaoí zónou vede mezi chlazenými válci, z...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: způsob, reakční, vodné, výměny, tepla, morfolinové, hydrogenační, směsi, frakce, diethylenglykolu, izolaci, aminace, morfolínu

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Způsob přípravy kopolymerů kyseliny methakrylové s estery kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257988

Dátum: 15.07.1988

Autori: Králíček Jaroslav, Zachoval Jaromír, Bednář Bohumil, Mistr Adolf

MPK: C08F 220/112, C08F 220/06

Značky: methakrylové, kopolymerů, estery, kyseliny, způsob, přípravy

Text:

...monomerů na kopolymer 5 až 80 1 hmotnostních, načež se kopolymerace ukončí pfídavkem ínhibitoru polymerace. s výhodou p-methoxyfenolu nebo ochlazením.Protože rozšíření distribuce molárních hmotnosti a nehomogenita V konstitučním složení kopolymeru je způsobováno změnou složení kopolymerační násady s časem, kontinuální přidavek monomerní směsi o složení. které odpovídá složení kopolymeru, vznikajícího z násady, umožňujeudržet konstantni...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Michálek Jiří, Vodňanský Jiří

MPK: C08F 220/28, C08F 220/06

Značky: výroby, hydrofilní, způsob, kopolymer

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Rosenthal Jakub, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: hlinitého, přítomnosti, sorbovaných, způsob, aktivace, oxidů, organických, látek, reaktivace, hydroxidů

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob výroby polyetylénizoftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257971

Dátum: 15.07.1988

Autori: Smažil Pavel, Havelka Jaroslav, Norek Petr

MPK: C08G 63/18

Značky: způsob, výroby, polyetylénizoftalátu

Text:

...apod. Kromě těchto jednotlivých látek, které tvoří samostatné s vodou konstantně vroucí směs s vysokým účinkem odstraňování vody z reakční směsi je ještě účinnější odstupňované odstraňování reakční vody ze systému pomocí směsi těchto látek zvláště směsi toluenu s xylenem a lakovým benzínem s tím, že je takto postiženo široké rozmezí teploty varu azeotropických směsí a voda je dokonale odstraněna.Tento rozhodující moment má za náeledek zdárný...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čermák Ján, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

MPK: B01J 23/72, C07B 39/00

Značky: způsob, výroby, sloučenin, halogenovaných, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s následným čištěním odpadních vod destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257962

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fidler Josef, Konečný Ctirad, Vaňura Petr, Novák Jan, Moravcová Želmíra, Tejnecký Miloslav, Procházka Karel, Gála Jan, Veselý Jiří, Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk

MPK: G21F 9/00

Značky: odpadních, praním, plastikátů, následným, dekontaminace, tkanin, destilaci, čištěním, způsob

Text:

...odstraní pěnění a přestřiky, a tím se značně zvýší dekontaminsční fsktorl Další výhodou je, že se omezí pěnění v pračkách a sníží spotřeba energie. V jaderných elektrárnách se používá k praní demineralizované vody a proto je při použití komerčních pracích prostředků pěnění příliš vysoké. Dosavadní prací technologie vyžaduje teplotu praní 90 °C a je tedy energeticky náročná. Naproti tomu při praní způsobem podle vynálezu stačí teplota...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s chemickým čištěním vzniklých odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257961

Dátum: 15.07.1988

Autori: Moravcová Želmíra, Vaněk Karel, Novák Jan, Fidler Josef, Gála Jan, Dřízal Zdeněk, Tejnecký Miloslav, Vaňura Petr, Procházka Karel, Konečný Ctirad

MPK: G21F 9/00

Značky: vzniklých, čištěním, dekontaminace, plastikátů, způsob, odpadních, praním, chemickým, tkanin

Text:

...vápenatou solí. s výhodou chloridem a/nebo dusičnanem vúpenatým, případně ve spojení s dalšími nosiči a srdlecími činidly, s možnou úpravou acidity pŕečištované prádelenské odpadní vody před srážením resp. spolusráženim.Uvedený postup podle vynálezu dovoluje dekontaminovat prádlo praním s vyšší účinnosti a rovněž přečištění vzniklých odpadních vod srážením a/nebo spolusrážením a/nebo spolusrážením kombinovaným se sorpcí je levnější a...

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kobza František, Plšek Josef, Smutný Lubomír

MPK: C08F 210/16

Značky: olefinem, ethylenu, kontinuální, jedním.alfa, alespoň, modifikovaných, kopolymerů, způsob, přípravy

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Způsob výroby kalcinovaného jílu s nízkým otěrem a vysokou optickou odrazností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244945

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mirsch Miroslav, Felbáb Ladislav

MPK: B28C 1/06, B28C 1/20

Značky: vysokou, optickou, kalcinovaného, výroby, způsob, nízkým, otěrem, odraznosti, jílu

Text:

...-spotčívá V tom, že způsob magnetické .úpravy kaolinovýc-h jílů je přl odstraňovaní barvicích nečistot obsahujících titan a .železo natolik účinný, že umožňuje výrobu jílu polevové jakosti i ze surovín, které se .udříve pro toto použití považovaly v důsledku .vysokého znečištěni za nevhodné.jiná další výhoda spočíva V tom, že způsob se může prová-dět s použitím běžných magnetických separátorů s porézními matri-cemi, aniž by docházelo -k...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Bojanovský Josef, Šmíd Miroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: způsob, minerální, výroby

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244939

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kratochvíl Milan

MPK: A01N 57/12, C07F 9/38

Značky: způsob, n-fosfonomethylglycinu, přípravy

Text:

...roztoku je velmi důležitou veličinou a musí být udržována v rozmezí 9 až 10. Tato hodnota pH může být nastavena libovolným vhodným způsobem, přičemž je výhodné použít bázi, jarkými jsou uhličitan draselný, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid so-dný a hydroxid draselný,zejména uhličitan draeelný.Při provádění stupněl musi být formaldehyd při-dan k formamidu, nebo-t bylo zjištěno, že jedine tímto způsobem lze získat...

Způsob izomerizace olefinické vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244933

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vilímek Karel, Pitoík Rudolf, Blažej Dušan

MPK: C07C 5/25, C07C 11/08

Značky: izomerizace, olefinické, väzby, způsob

Text:

...oxidem křemičitým, připraveného podle příkladu 5, se napustí vodným roztokom dusičnanu lanthanitého. postupom uvedeným v příkladě 3. získaná látka obsahuje oxid hlinitý a 1,5 oxidu křemičitého a 7,5 °/o oxidu lanthanitého.shore uvedeným způsobem se pripraví katalyzátor tvorený oxidem hlinitým, který je stabílizován 1,5 oxi-du křemičitého a modifikován 10 oxidu lanthanltého.20 g oxidu hlinitého se napustí postupom podle příkladu 5...

Žebrovaný plech a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244932

Dátum: 15.07.1988

Autor: Eernoch

MPK: B21D 53/04

Značky: způsob, žebrovaný, výroby, plech

Text:

...která působí kolmo k povrchu upnutého pásu plechu 3.současně se pohybují upínací zařízení 1,2 směrem k sobě, přičemž jsou pohybllvá obě nebo jen jedno z upínacích zařízení 1,2 a ohýbací nůž.Při pohybu upínacích zařízení 1, 2 směrem k sobě je ohýbaná část plechu 3 vystavena působení ohýbací síly F. Pro vytvoření bezvadně uzavřeného žebra 5 je žádoucí,aby byly rychlost v 1 pohybu uupínavdel a horizontální rychlost posuvu ohýbacího nože...

Způsob přípravy vakcíny proti Markově chorobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244931

Dátum: 15.07.1988

Autor: Eermák Jan

MPK: A61K 39/255

Značky: vakcíny, proti, přípravy, způsob, markově, chorobe

Text:

...viru podle vynalezu.Přípraví se SPF kuřecí embrynoální primární buněčné kultury na rollerech nebo dextramových mikrooosičích. Po 20 až 24 hodinách, kdy se vytvorí asi 80 jednovrstevné tkáňové kultury, se zaměni živné médium čerstvým médiem obsahujícím inokulum, tj. vakcináhíí virové buñky sdruženého typu.Tkáňové kultury se udržují ve termentačním tanku nebo v rolleru za průběžné kolutroly, bez změny živného média až cytopatogenní efekt...

Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

MPK: A63B 71/12

Značky: výroby, ochraně, částí, její, způsob, poduška, těla

Text:

...pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových...

Způsob biologického čištění odpadní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244928

Dátum: 15.07.1988

Autori: Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír, Oškera Vojtich, Svatooová Hana, Haas Karel, Mancovič Milan

MPK: C02F 3/12

Značky: provádění, zařízení, způsob, biologického, odpadní, tohoto, čištění, způsobu

Text:

...prostoru 3 D až 40 minut. Počáteční retenční doba je několik hodin,jichž je třeba k vegetaci bakterií a vzniku aktivovaného kalu. Vyčištěná odpaudní voda zbavená aktivovaného kalu se ~odvá~dí pod atmosférickým tlakem a podle potřeby se deslnfikuje.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu je dále popsáno na jednom příkladu provedení.Zařízení k provedení shora uvedeného zpüsobu sestává z drtiče 1 pevné složky surové odpadní vody, který je...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Piálek Josef, Oliva Jioí, Brázda Zdenik, Kollmann Jan, Soueek Josef

MPK: C08F 210/16

Značky: jednoho.alfa, výroby, alespoň, ethylenu, kopolymerů, způsob, olefinu, modifikovaných, kontinuální

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob nitrocementace kovových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244917

Dátum: 15.07.1988

Autor: Dyntar Miloš

MPK: C23C 8/30

Značky: nitrocementace, kovových, způsob, kroužků

Text:

...snížením tvrdosti základniho materiálu. Tato tvrdost se udržuje při následovném vystavení kroužků teplotě do 600 °C.Stoh kroužků se pak vyjme z komory a kroužky se ze stohu rozeberou. Toto se dosáhne bez obtíží a kroužky jsou připraveny pro další použití bez jakéhokoliv dalšího zpracování. Takto vyrobené pístní kroužky se mohou používat jako kompresní kroužky nebo stěrací kroužky. Zpracováni je rych lé a čisté a představuje jednoduché...

Způsob výroby antigenního přípravku pro omezování nebo prevenci zubního kazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244906

Dátum: 15.07.1988

Autor: Drzyzga Janusz

MPK: A61K 39/40

Značky: přípravků, antigenního, zubního, výroby, prevenci, způsob, omezování

Text:

...imunizovaných buněčnými stěnami S. mutans, s vývojem u pěti opic v kontrolní skupině jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus 191, kde střední hodnoty vývoje zubního kazu u imunizovaných opic jsou označený plnými čtvereč 244906ky E a u kontrolních opic plnými kroužky 3.Obr. 3 znázorňuje titraci metodou ELISA sérove IgG protilátky proti antigenu C připravené ze vízorků séra od čtyř pokusných opic jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus...

Způsob výroby obuvi s dvojbarevnou pryžovou podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245943

Dátum: 01.07.1988

Autori: Trojickij Igor Nikolajevie, Rysev German Stipanovie, Lipskij Vladimir Konstantinovie

MPK: A43B 13/12

Značky: dvojbarevnou, způsob, výroby, podešví, obuvi, pryžovou

Text:

...použít stávající vulkenizační lisy obuvie formy na obuv. Zároveň se dosáhne lepšího využívání kvalitnéších pryžových směsi a vhodným barevným laděním 1 vyšší prodej-noeti obuvi.Přiložený výkres znázorňuje na obr. 1 příčný řez obuví ve formě při konečná Iázi vulkenizaoe, na obr. 2 je znázorněn detail přidržoveoího nuoenáho přetoku e na obr. 3 Je znázornän půdorys obuvi e přidržovaoím nnoeným přetokem po obvodu.V provedení podle vynálezu je...

Způsob měření elektrických a mechanických vlastností izolačních blan a zařízení k provádění tohoto měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 245939

Dátum: 01.07.1988

Autor: Gofman Alexadd Moisejevie

MPK: G01N 27/66

Značky: měření, elektrických, zařízení, provádění, mechanických, izolačních, způsob, vlastností, tohoto

Text:

...a z hod noty rezonančního napětí se určí hodnota polarizace membrány.Příklad uspořádání zařízení bez připojených zdrojů a měřiče pro výše uvedený způsob měření elektrických a mechanickýchzisam vlastností izolačních blan podle vynálezu je uveden v řezuna obr. 1. Na obr. 2, 3 ą 4 jsou uvedeny schematicky příklady zařízení pro měření, kdy je použite blána bez vodivých vrstev - obr. 2, s jednou vodivou vrstvou - obr. 3 a se dvěma vodivý mi...

Způsob měření času reakce brzdy těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245937

Dátum: 01.07.1988

Autori: Alexaddova Inissa Vasiljevna, Danilina Anastasija Nikolajevna

MPK: B66B 1/28

Značky: času, stroje, měření, reakce, brzdy, způsob, těžního

Text:

...stopek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že vypnutím bezpečnostního obvodu těžního stroje se uvádějí do chodu elektrické stopky. Chod elektrických stopek se zastavuje počátkem reálneho brzdění těžního stroje, který je vyhod-v nocen jako okamžik nárůstu zpoždění pohybu těžního stroje nad stanovenou mez.Využitím způsobu měření času reakce brzdy těžního stroje podle vynálezu se dosahuje vysoké přesností údaje o skutečném času...

Způsob výroby tenkých vrstev oxidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245935

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schade Hubert, Bergmann Gerhard

MPK: H01L 21/02

Značky: vrstev, oxidů, výroby, křemíku, způsob, tenkých

Text:

...pracovním cyklu libovolné kombinace vrstev chemicky a plasmochemicky deponovaného oxidu křemíku. Přitom oba druhy vrstev lze dotovat fos jforem nebo bőrem nebo oběma prvky současně zavedením fosfínune bo diboranu nebo obou dopantů současně do reaktoru zařízení, přičemž oba dopanty mohou být ředěny inertním plynem, popř. fosfín ředěn silanem.Příklad využití vynálezu lze uvést při chemické depozici vrstev oxidu křemíku na křemíkové destičky...

Způsob zjišťování lokálních jasových rozdílů , pri nedestruktivní kontrole materiálu prozařováním, s využitím televizního zobrazení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245929

Dátum: 01.07.1988

Autor: Pfannkuchen Rolf

MPK: H04N 5/20, H04N 17/02

Značky: tohoto, způsobu, zjišťování, zobrazení, využitím, nedestruktivní, rozdílu, způsob, televizního, lokálních, kontrole, materiálů, jasových, zapojení, provádění, prozařováním

Text:

...provedení zapojení k provádění způsobu jsou enheaticky znázorněny na připojeném výkresu.la obral joschema .zapojení pro zjiěłování lokálních malých jasových rozdílů v televizním obraze prostým prahováním vídoosígnálu pomocí komparatoru s časově proměnným prahem. Na obr.2 je schoma zapojení pro-zjiěĺování lokálních malých jasových rozdílů v televízním obraze pomocí okénkové dískrímínace vídeosignálu s časové proměnnou úrovní...

Způsob opracování stahovacího kruhu kotvy točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245915

Dátum: 01.07.1988

Autor: Budek Reiner

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrického, točivého, stahovacího, způsob, kruhu, kotvy, opracování, stroje

Text:

...v přípravku pod lisem a pak se přenesl na soustruh,tkde se provedlo opraoování stahovacího kruhu. Pak se rotorový evazek vrátil pod lis, na němž se na hřídel nasadila zděr a lisem ee dotlačila. Po phládnutí zděře se přípravek sejmul a mohlo se začít s výrobou dalšího rotoru. Aby se v době dopravy a opracování stahovacího kruhu na soustruhu mohly vyrábět další retory,bylo zapotřebí více přípravků pro tentýž typ rotoru.Ž V Uvedené nevýhody,...

Způsob výroby jednotlivých ploten z gutaperčové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245913

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krajev Vladimir Ivanovie, Blinov Petr Michajlovie, Kaminskij Anatolij Josifovie

MPK: A44C 27/00

Značky: výroby, ploten, gutaperčové, hmoty, jednotlivých, způsob

Text:

...gutaperčová kruhové plotna.Ruční způsob vyžaduje vynsložení značného množství fyzické práce v nepříjemném prscovním prostředí. Další nevýhodou je rozhodující vlív lidského fektoru na kvalitu povrchu získaných ploten a celkovou produktivitu pracovíště.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby ploten z gtaperčové hmoty rozehřátě na teplotu 60 až 100 °C zhomogenižovené hnětením podle vynálezu tím, že gutaperčová hmota se pnotlačuje štěrbinou na...

Způsob zvýšení únosnosti ocelových nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245910

Dátum: 01.07.1988

Autori: Glejberg Nelli Izrailevna, Šmuk Jurij Alexaddovie

MPK: E04C 3/07

Značky: nosníků, únosnosti, zvýšení, oceľových, způsob

Text:

...podle vynálczu nastane v te oblasti nosníku,ve ktoré napětí výrazně přskročilo nez kluzą e tato nejvíce zpevněná oblast leží v místech nedwětěího provozního mnmáhání, Iíre tohoto lokálního zpcvmění odpovídá míře prekročení mcze kluzu výchozího nczpevněneho materiálu. způsobem podle vynálczu se dosáhne zvýisnü mezc klusu 15.0 5055 to znamená i zvýüení únosnosti nosníku až o 505.00 vede k významným úsporún oceli. Výhodou přitom Jo,že...

Způsob upínání plochých bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245905

Dátum: 01.07.1988

Autori: Seidel Günter, Müller Martin, Scholz Manfred

MPK: A44C 27/00

Značky: kamenů, upínání, bižuterních, způsob, plochých

Text:

...vrstvy zapouštěly do gutaperči, a to tak, že se nabraly v požadovaných roztečích na nabírací desku e otvory, kde se zorientovaly podle horizontální roviną a potom se na nabírací desku s kameny přitíekla gutaperčova plotna a zahřátím se kameny do gutaperči ponořily tak, že zůstala volná pouze plocha pro similizování. Použití gutaperči jako upínacího prostředku bylo pracné, vyžadovalo poměr» ně aložitou technologií.Použití tohoto zpüaobu...

Způsob zjišťování dlouhodobé spolehlivosti elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245902

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Hans

MPK: H01G 9/00, G01R 31/00

Značky: kondenzátorů, elektrolytických, způsob, zjišťování, spolehlivosti, dlouhodobé

Text:

...přes známý odpor. zjištěná napětí na kondenzátoru je charakteristické pro určitý typ kondenzátora a to jak jeho velikost, tak i jeho polaríta. WPraktické využití zjištění spolehlivosti elektrolytického kondenzátoru podle vynálezu se provede tak, že na očíslovaných kondenzátorech souboru se změří hodnoty elektrického napětí po jejích výrobě a odstranění náhodných vlivů zbytkových napětí ohřátím zkratovaných elektrolytických kondenzátorů. Po...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245901

Dátum: 01.07.1988

Autori: Günther Waldemar, Köbcke Hartmut

MPK: B21B 3/00, B21B 1/22

Značky: pásu, způsob, výroby, transformátorových, orientovaných

Text:

...jedné. pracovní otáčky válcovací tratě technologickým svarem neušleohtilý materiál o stejné tlouštce a šířce jako ocelový pás, načež se ocelový pás podrobí válcování za studena v jednom nebo několika stupníchfndêí se neválcované části neušlechtilého materiálu mechanicky odstraní.Yýhodou způsobu výrobydlejvynálezu je, že zavedení začátku i konce ocelového pasu do štěrbiny-navíječky i navinutí prvních závitů je provedeno právě u...

Způsob výroby sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245446

Dátum: 01.07.1988

Autori: Borgwardt Jörg, Wunderlich Wolf, Dimmel Erwin, Židkov Vasilij Danilovie, Waldowski Josef, Böhnke Jürgen

MPK: A23C 19/063

Značky: výroby, vysokodohřívanou, sýřeninou, sýrů, způsob

Text:

...vyšší lipolytickou aktivitu u kmenů Praionibacterium shermanii /podle BergeysManual of Determinative Bacteríology, 8. ed., Baltimore, 1974Propíonibacterium freudenreíchii, subsp. shermanii/ než u kmenů Propioníbacterium freudenreichii. Autoři rovněž zjistili, že sýry obsahující propionové bakterie s vysokou lipolytickou akti vitou byly po chuřové stránce hodnoceny lépe než sýry ostatní.Propionové bakterie ovlivňuji svou činností hlavně...

Způsob přípravy 3-fluoranilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245445

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jakovlev Grigorij Jakovljevic, Jakovljev Igor Sergejevie, Sedov Nikolaj Sergejevic

MPK: C07C 87/60

Značky: 3-fluoranilinu, způsob, přípravy

Text:

...3-fluorbenzoové e dále pro nebezpečnost práce s azidem sodným v kyselině sírové ve větších násedách.Nyní bylo zjištěno, že redukci 3-fluornitrobenzenu na 3 fluoranilin lze provést hladce s výtěžkem okolo 90 phydrazinhydrátem ve vroucím ethanolu,za přítomnosti aktivního uhlí ą malého množství chloridu železitého, tj. bez přítomnosti Raneyova niklu. Tento způsob přípravy 3-fluoranilinu je podstatou tohoto vynálezu. Kromě vysoké výtěžnosti a...

Vodou ředitelné alkydové disperze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245444

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dunse Helmfried, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Chonjak Jevgenij Josifovie, Voronov Valentin Nikolajevie, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Prjadeenko Boris Grigorjevie, Eujko Alexadd Nikolajevie, Kokoškova Margarita Konstantinova, Urbanke Walter

MPK: C09D 3/64

Značky: ředitelné, jejich, vodou, alkydové, způsob, výroby, disperze

Text:

...meohanickém namáhání. Jsou libovolně ředitelné vodou bez nebezpečí koagulace. Dobře se misí s běžnými typy alkydových disperzí i se známými die» perzemi vinylových homopolymerů a kopolymerů.Základní složkou vodou ředitelných alkydových disperzipodle tohoto vynálezu jsou samoemulgovatelné alkydové pryskyřim ce. Jsou to kondenzačni produkty vícemocných alkoholu se 3 až 6 hydroxylovými skupinami (hlavně glycerolu,...

Způsob čištění trubek reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245420

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pjakkonen Boris Jurjevie, Terešeenko Lev Alexaddovie

MPK: F28G 1/16

Značky: způsob, trubek, čištění, reaktoru

Text:

...do značné míry čištění katalyzátorových trubek tlakovou vodou způsobem podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na stěny trubek rozstřikuje demineralizovaná voda pod úhlem 40 až 60 °k ose trubky, s výhodou pod úhlem45 ° k ose trubky. Pracovní tlak se volí 25 až 40 MPa, s výhodou 35 MPa .Volbou pracovních podmínek při uplatnění způsobu čištění trubek reaktorů podle vynálezu, tj. uvedeného sklonu paprsků tlakové demineralizované vody k...