Patenty so značkou «způsob»

Strana 111

Způsob výroby krystalického solvátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258143

Dátum: 15.07.1988

Autor: Crast Leonard

MPK: A61K 31/545, C07D 501/22

Značky: způsob, solvátů, výroby, krystalického

Text:

...40 minut mícha a výsledná suspenze se rychle vylije do energicky michaného roztoku 209 ml (2,33 molu 1,3-butandiolu V 1,4 litru dichlormethanu, ochlazeného na -20 °C tak, aby teplota směsi nepřestoupila -5 °C. Chladící lázeñ se odstraní, po 45 minutách vystoupí teplota na 10 °C a na této výši se udržuje 35 minut.Po přidání 1,0 litru vody se v mícháni pokračuje joště 5 minut, načež se vrstvy nechají oddělit. Organická vrstva se promyje 600 ml...

Způsob výroby 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových kyselina jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258142

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okumura Jun, Abe Yoshio, Kamachi Hajimo, Maito Takayuki, Iimura Seiji

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545

Značky: esterů, 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových, jejich, kyselina, výroby, způsob

Text:

...se 3 až 6 atomy uhlíku, cyklo~ alkylalkylovou skupinu se 3 až 6 členy kruhu a 4 až 10 atomy uhlíku nebo acylovou skupinu se 2, až 4 atomy uhlíku, R 3 představuje atom vodíku, nižší alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, nižší alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku nebo nižší alkanoyloxyskupinu se 2 až 3 atomy uhlíku aR 4 znamená atom vodíku nebo fyziologicky hydrolyzovatelný esterový zbytek, vybraný ze skupiny zahrujíci acetoxymethylový...

Způsob mikrobiologické výroby 15 alfa-hydroxyprostacyklinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258141

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petzoldt Karl, Skuballa Werner, Dahl Helmut

MPK: C07D 307/935, C12P 31/00, C07D 317/72...

Značky: mikrobiologické, alfa-hydroxyprostacyklinových, výroby, způsob, meziproduktu

Text:

...Vzdušnění submerzní kultury. Potom se ke kulturánl pridá substrát rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle nebo s Výhodou ve formě emulze a provádí se fermentace, až se dosáhne maximální přeměny substratu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgaci substrátu lze provést například tak, že se V mikronizované formě nebo rozpuštěný V rozpouštědle...

Způsob výroby nových penemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258140

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bedeschi Angelo, Alpegiani Marco, Della Bruna, Perrone Ettore, Franceschi Giovanni, Zarini Franco

MPK: C07D 499/00, C07D 513/04

Značky: nových, derivátů, výroby, způsob, penemových

Text:

...se může provádět při teplotách,které se výhodné pohybují mezi asi -100 °C a asi 40 °C, zvláště pak mezi -70 °C a 15 °C.Sloučenina obecného vzorce III, v němž L znamená sulfonyloxyskupiíiu, se může připravit známymi a obvyklými postupy reakcí prekursom karbínolu obecného vzorce IVPG, A a Z mají shora uvedené významy,s vhodným sulfonylanhydrídem nebo sulfonylhalogenidem, výhodně s anhydridem trifluormethansulfonové kyseliny,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258139

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wells Nicholas, Pettman Roger

MPK: A01N 43/50

Značky: výroby, prostředek, látky, fungicidní, způsob, účinné

Text:

...iontového charakteru. Příklady vhodných povrchové aktívních látek zahrnují sodné nebo vápenné soli polyakrylových kyselín a lignínsnlfonových kyselín, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alifatických aníinů nebo amidů, obsahujících alespoň 12 atomů uhlíku v molekule, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, estery mastných kyselín s glycerolem, sorbitem. sacharózou nebo pentaerythritolem, kondenzační produkty těchto sloučenin s....

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258138

Dátum: 15.07.1988

Autori: Housley John, Jeffery James, Sargent Bruce, Johnston James

MPK: C07C 87/34

Značky: výroby, způsob, arylcyklobutylalkylaminů

Text:

...a Karboxylovou kyselinou obecného vzorce R 12 C 0 OI-l,vedoucí ka sekundarnímu aminu obecného vzorce l, ve kterém R 2 představuje zbytek-CH 2 R 12 a R 1 znamená atom vodíku, nebo terciárního aminu obecného vzorce I, v němž oba symboly R 1 a R 2 znamenají skupinub Reakce primärního aminu obecného vzorce I s formaldehydem a redukčnim činidlem, jako kyselinou mravenčí nebo natriumfosfitem, za vzniku terciárního aminuobecného vzorce...

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména pálení cementářské surovinové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258137

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fehringer Friedrich, Krennbauer Franz

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: směsi, pálení, zpracování, způsob, tepelného, materiálů, surovinové, tohoto, provádění, jemnozrnného, způsobu, cementářské, zařízení, zejména

Text:

...1 je znázorněno zařízení podle vynalezu pro výrobu cementu ve zjednodušeíiém blokovém schématu.Obr. 2 představuje konstrukční variantu tohoto zařízení v oblasti stupně tepelného výměníku vytápěného výlučně spalinamí z pece.Cementářsltá surovina, jejíž schéma toku je vyznačeno čárkovaně, se přivádí plnícím potrubím 1 do vícestupňoveho tepelného výměníku, který je vytápěn spalinami z pece 2 pro vypalovaní předehřáté a kalcínované cementářské...

Způsob výroby nové 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258136

Dátum: 15.07.1988

Autor: Soler Esteve

MPK: A61K 31/47, C07D 207/327, A61K 31/40...

Značky: karboxylové, způsob, kyseliny, výroby, 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, nové

Text:

...30 ml Vroucího hexąnui Hexanové frakce se zkoncentruji na 20171111 a ponechají se po dobu 12 hodin při teplotě 5 ° Celsia, čímž se získá 0,41 g krystnlü o teplotě tání 90 až 92 °C.Přidá. se 0,07 g 0,001 15 molu 60 suspenze hydnidu sodíku V minerálnímmleji do roztoku 0,41 g 0,00114 molu ethyl-S-cyklopropylamino-z-zñvdifluorA-pyrroi-l-ylbenzoylľeikrylátu v 10 ml bezvodého dioxanu. Směs se udržuje na teplote 80 °C po dobu- dvou hodin V...

Způsob výroby 1-heteroaryl-4-( (2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258133

Dátum: 15.07.1988

Autori: Yevich Joseph, New James Stewart

MPK: C07D 403/14

Značky: 1-heteroaryl-4, výroby, způsob, derivátů, 2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových

Text:

...těchto strnkturních vzorcich jsou R 1 a R nezávisle na sobě vybrány ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 6 atomy uhliku, triľluorlnethylovou skupinu a fenylovo 11 skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, X až X 4 mají shora uvedený význam a Z znamená atom vodíku nebo halogenil. Výhodnou skupinu tvoří zbytky shora Ilvedené struktury 2, které je možno detailněji popsat níže Livedenými strukturami aj, b a c. V tomto případě se jedná...

Způsob výroby L-fenylalaninu a L-tryptofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258132

Dátum: 15.07.1988

Autori: Schlingmann Merten, Keller Reinhold

MPK: C07D 209/20, C07C 101/08

Značky: l-tryptofanu, výroby, způsob, l-fenylalaninu

Text:

...dovoluje také kontinuální provádění postupu.V následujících príkladoch se vynález blíže objasihtjc. Údaje procent se vztahují na hmotnost, pokud itení uvedeno jinak.Fixace euzyuítt se může provádět na křemičitanu hlinitém podle l-lalwachse a dalších, Biotechnology and Bioengineeriitg XIX(1977) 1667 až 1677. Zvláště výhodný je však následující Jrncovní postup138 g suchého silikagelu velikost částic 0,1 až 0,3 mm so suspenduje V 1 litru 3,5...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258129

Dátum: 15.07.1988

Autori: Magyar Károly, Bózsing Dániel, Benkó Pál, Gundel János

MPK: C07D 417/06

Značky: způsob, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu, výroby, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid

Text:

...jestliže se účinek vyjádří pomocí specifické spotřeby krmiva tzn. kg krmiva/1 kg vyrobeného masa), potom bylo zjištěno, že specifické spotřeba krmiva byla u testované skupiny menší, přičemž tato hodnota odpovídala 72,0 0/0 specifické spotřeby krmiva u kontrolní skupiny.Sloučenina vzorce I může být z výše uvedeného důvodu použita v živočíšne výrobě jako přísada do krmiva za účelem zvyšovaní hmotnostních přírůstků zvířat.ako nosičové latky...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′- thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258128

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benkó Pál, Bózsing Dániel, Gundel János, Magyar Károly

MPK: C07D 417/06

Značky: thiazolidinyl)methanolu, způsob, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5, výroby

Text:

...mohou rovněž obsahovat běžná vitaminy, jako například vitamin A, B 1, B 2, B 3, B 5, E 12, E, K a stopové prvky, například mangan, železo,zinek, měd a jod.Přísady do krmív a koncentráty se smísí s vhodnými krmivovými složkami nebo se přldávajĺ do vhodného krmiva pro zvířata,čímž se získá konečná forma tohoto krmiva. Krmiva přípravená tímto způsobem mohou být použita pro zvýšení hmotnostních přírůstků a pro lepší využití krmiva u různých...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258127

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benkó Pál, Gundel János, Bózsing Dániel, Magyar Károly

MPK: C07D 417/06

Značky: rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid, výroby, způsob, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Text:

...směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, dražé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, redidla a aditíva a. mohou být pripravený postupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše llVCdCné prostředky podle vynálezu 171011011 být zejména prísady do krmiva, krmivové koncentráty a krmiva, která obsahují jako účinnou složku účinné...

Způsob chlazení absorpční kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258126

Dátum: 15.07.1988

Autori: Galant Andrej, Wnuk Zdzislaw, Jura Ludwik

MPK: C01B 17/76

Značky: kyseliny, chlazení, sírové, způsob, absorpční

Text:

...z absorpční věže kyselinou sírovou ze sušicí věže, což má za následek snížení rozdílu teplot mezi chlazenou kyselinou a chladicím médiem, a to oproti prípadu, kdy by se provádělo oddělené chlazení kyseliny sírové z absorpční věže uvedené snížení rozdílu teplot si vynucuje potřebu zvětšení chladicího povrchu,což je nevýhodné- v případě odděleněho chlazení kyselín ze sušicí a z absorpční věže a následného smíšení takto ochlazených kyselín...

Způsob výroby 1-heteroaryl-4-( (2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258119

Dátum: 15.07.1988

Autori: Yevich Joseph, New James Stewart

MPK: C07D 403/14

Značky: 1-heteroaryl-4, derivátů, výroby, 2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových, způsob

Text:

...k toxicitě nebo lľtarnmkologické účinnosti soli, takže z farmakologickéhoobecného vzorce lJPopisovane soli jsou pro použití v medicině obecně výhodné. V některých případech mnaji tyto soli takové vlastnosti, které je činí vhodnějšimi pro,prípravu lékových iorem, j-ako je lepširozpost-nosi, nehygroskopičnost, lisovatelnost pokud jde o prípravu tablet a kompatibilita s jinými složkami, s nimiž je možno sloučeniiny podle vynálezu používat k...

Způsob zpracování vodných odpadních louhů obsahujících halogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258118

Dátum: 15.07.1988

Autori: Cleaver Brian, Ivens Alan

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: vodných, obsahujících, způsob, odpadních, halogenidy, zpracování, louhů

Text:

...par s jakýmkoliv chladným povrchem. Typicky bude rychlost zahříváłní v tomto teplotním rozmezí člnit 50 až 100 C za sekundu.PředměIt-em vynálezu je tedy způsob zpracování Akapalnývch odpaidních louhů, obsahujících halogenidy, k odstranění halogenidových lontů, při němž se ze zpractovávaného -odpadníh-o louhu, pochäzejícího- .například ze z-plyňovální uhlí postupom se zestruskováním popela, nejprve odstraní deh-tovité látky, načež se...

Vyčesávací váleček stroje pro předení s otevřeným koncem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258115

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dickinson John, Stewart Rennie, Stewart David

MPK: D01H 7/895

Značky: stroje, předení, váleček, otevřeným, vyčesávací, výroby, koncem, způsob

Text:

...do jednoho nebo několika válcových výstujplzrů. i 33 Clbíí i které mohou spolupracovat s ložiskov jednotkami a vytvářet dosedací díl.Inak je patrno z obr. 4. v obvodověm válcovém prstenci 2 je vytvořena soustava oitvorů 13. V některých z těchto otvoril itjsou zobrazeny osazene jehly i 14 s hrotv které vyčnívají z obvodové válcové igloclzjw 7 obvodového válcověho prstence Sl. komu 17 jehel 14 leží na myslené ząilcové Moše,která tak...

Způsob čištění surových anthracyklinových glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258114

Dátum: 15.07.1988

Autori: Oppici Ernesto, Giacoma Rosa, Varesio Carlo

MPK: C07H 1/06

Značky: glykosidů, způsob, čištění, surových, anthracyklinových

Text:

...procent, se rozpustí ve 4 500 ml vody. Hodnota pH roztoku se Llpraví na 5,0 přidáním octanu sodného a adsorbuje se na 400 ml pryskyřice S 112 Ktastell nebo Amberlit ER 180 Rohm and I-IaaSJ, na kcaloně o průměru 2,5 cln o při průtokove rychlosti 600 ml na hodi-umi L 5 obj..Roztok se promyje 1000 1 nl 1 roztoku chloridu Sůtdľłéht) a eluuje se směsi voda-ethanol l 1 obj./0 bj..Prvé trakce 400 1111, obsahující aglyko» ny v roztoku, se odstraní a...

Způsob stanovení množství ionoforní látky pozitivní na vanilin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258112

Dátum: 15.07.1988

Autor: Marten Gunter

MPK: A23K 1/16

Značky: látky, vanilin, ionoforní, množství, způsob, stanovení, pozitivní

Text:

...být snadno připraveny ve formě tablety. V případě kapalných aldehydů může být látka adsorbovánana na vhodné nosičové látce ve formě talblety. Praktické ,provádění postupu stalnovení podle uvedeného vynálezu zahrnuje následující stupně»- smíchávaní krmiva, které obsahuje ionoforní látku pozitivní na vanilsin, s alkovholickým lrozpouštědlem, ~ dek-antování podílu kapaliny nad usazeninou.l - přidální jedne nebo více tablet, které obsahují...

Způsob výroby adsorbentu pro odělování hlavních složek vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258110

Dátum: 15.07.1988

Autori: Valyon József, Wilde György, Papp János, Kallo Dénes

MPK: B01J 20/18

Značky: hlavních, adsorbentu, odělování, způsob, složek, výroby, vzduchu

Text:

...Al 203 p 14,75 FezOs 1,20 Na 20 1,50 K 2 O 1,65 MgO 0,52 CaO 2,02 MHD 0,32 TiO 2 0,08 ztráta žíháním 8,80Hodnoty dífrakce rentgenového záření při průchodu horninou jsou uvedeny v tabulce ll. Z refraktognamu rentgenového záření je možno .zjistit, že hornina» obsahuje mordenit, který je podmínkou pro výrobu adsorbentu způsobem podle vynálezu a který má být vi horníně obsažen nejmêně v hmotnostním množství 25 °/o.Základní difra-kčiíí ~čáry...

Způsob výroby purinových a pyrimidinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258109

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ogilvie Kelvin

MPK: C07H 19/16

Značky: způsob, sloučenin, purínových, výroby, pyrimidinových

Text:

...v riozimezi 0,1 až 100 mg na kilo-gram, s výhodou 0,5 až 20 mg/kg azvláště přibližně 5 Ing/kg, přičemž zvolená léková forma se podává 2- až 4 X denně.Plerorálzně podávané jpřípravky mají s výhodou formu prášku nebo granul a obsahují obvykle také nosič a/nebo díspergační činidlo a/nebo smáčedlo a vodu nebo sirup,může také jít o tablety nebo kapsle. e rovněž možno užít roztoků těchto látek v destilované vodě nebo fyziologickém roztoku a jiných...

Způsob přípravy RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′– thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258108

Dátum: 15.07.1988

Autori: Magyar Károly, Benkó Pál, Bózsing Dániel, Gundel János

MPK: C07D 241/52

Značky: přípravy, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5'-, způsob, thiazolidinyl)methanolu

Text:

...inertnimi pevnými nebo ka-palnými .nosičovými látkami nebo ředidly.Tyto směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, drnažé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, ředídla a aditíva a mohou být připraveny jpostupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše uvedené prostředky podle vynálezu mohou být zejména přísady do krmiva, krmivové koncentráty...

Způsob výroby obuvi s dílcem z termoplastického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258102

Dátum: 15.07.1988

Autor: Lewis Beverly

MPK: A43B 10/00

Značky: obuvi, výroby, termoplastického, kaučuku, způsob, dílcem

Text:

...velikost lze obecně Označit velikost menší,protože v. takověrm případě je pro absorpci plastifikatorů nebo dalších .kaípalných materiálů při následující úpravě k dispozici největší povrchová plocha. Na druhé straně se výhoda, získaná zvětšeuott povrchovou plochou, snižuje dobou a eko-nomickými náklady, vynaloženými ,na upřípravu mimořádně jemných čáeteček.Vyvstávají pak také problémy v souvislosti s manipulací s materiálem, jako je prášení,...

Způsob přípravy vysokopórezní perlové celulosy obsahující aminofenylethylsulfonové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258081

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tokar Oldřich

MPK: C08B 11/00

Značky: skupiny, způsob, vysokoporézní, perlové, aminofenylethylsulfonové, celulosy, přípravy, obsahující

Text:

...perlové celulosy i z prostředí orgeniokého roz Vpouštědla dochází k většímu či menšímu nevratnému snížení poro zityTato částečně nevratná ztráta porozity ve srovnání a porozi-«tou výohozí perlové oelulosy je velkou nevýhodou postupu přípravy perlové celulosy e vázeným aminoarylvinylsulfonem podle A 0 216 393, nebot chelatační deriváty připravené z těchto polotovàrů vykazují pomelou kinetiku sorpoe (ostsorb salicyl, t.á.p perlová...

Způsob výroby elektrických průchodek s izolační deskou z licí pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258079

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šafář Antonín

MPK: B29C 39/02

Značky: výroby, způsob, pryskyřice, průchodek, licí, elektrických, izolační, deskou

Text:

...pouzdra podmínky elektrického namáhání izolaö~íní desky. Tmel k uchycení vodičív prouzdrech v poměrně melém u množství neovlivňuje prakticky konečnou vzájemnou polohu vodičů a izolační desky vzhledem k zanedbatelnému smrštění.Příklad způsobu výroby trojfázové elektrické průchodky doplňují přiložené výkresy kde je neobr. 1 perapektivní pohled.na hotový izolátor se třemi přípojnicemi kruhováho prüřezu a naobr.-2 je částečný řez pouzdrem,...

Způsob promývání ionexu pro eluci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258072

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaněk Jiří, Krejča Luboš, Parobek Pavel

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, eluci, ionexů, kovů, promývání

Text:

...k inkruataci y promývacím zařízení a tím ke snížení jeho účinnosti a narušeni režimu promývění.1 onexu.WUvedeně-nedostatky do značné mýry odstraňuje způsob promývání ionxn po-eluci kovů, například ranu,-prováděnéĺ elučním roztoke, podle vyná 1 ezu,jéhož podstata spočIváWv-tom,~že na ionex po eluoł se působí neutrá 1 ním~ožtoem obsahujícím zejména síranoá,ch 1 oridové a dusičnanovéoionty,. s výhodou roztokem po sráäeni kovů. Neutrální...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vogel Tomáš, Kohout Josef, Fencl Miloslav, Lohr Jiří, Kaška Jiří, Matějíček Alois, Balcar Miroslav, Klejch Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: lisovacích, způsob, epoxidových, přípravy

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Způsob spojování dopravního pásu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258066

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šimíček Adolf, Hudeček Jiří, Kordek František, Haša Stanislav

MPK: B65G 15/30, F16G 3/07

Značky: pásových, spojování, způsob, dopravního, dopravníku, pásu

Text:

...příloží k sobě.a do šikmo protilehlýoh dvojíc válcových otvorů se vloží ze spodu pásuspojky, orientované šipovitě k podélné ose dopravniho pásu, na jejichž konce, vyčnivajíci z pasu spojek,se nasunou dutá tčlesa a pak se tyto zaŕazi do dopravního pásu a konce spojek se ohnou na dopravní pás směrem k sobě a nebo po směru dopravy materiálu, přičemž se vytvoŕi spoj dopravního pásu IZpůsob spojování oásů pásových dopraýníků podle ýynálezu sef...

Způsob provádění průchozích protipožárních předělů nebo přepážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258061

Dátum: 15.07.1988

Autori: Požár Jiří, Karbusová Milada, Kelin Alexej, Kolbert Drahoslav, Šenk Vladimír, Kleil Václav, Vašátko Eduard

MPK: A62C 3/16

Značky: protipožárních, průchozích, způsob, předělů, přepážek, provádění

Text:

...tvorba hořlavých.monomerů a je~ 1 ikabe 1 za přepážkou opatřen v určité částí-ještě nehořlavýmochrannýn prostředkem, šíření plemene se nejprve zpomalí a postupně zastaví. Z toho důvodu je také vhodné instalovat v nejexponovanějěích místech, například ve vysokých komínech či Avěžích, několik těchto přepážek za sebou. Výsledky dosud provede ných zkoušek výše uvedené předpoklady plně potvrdily.Výhodou vytváření protipožárních předělů podle...

Způsob biologického sledování dráždivosti a toxicity vláken nebo plošných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258054

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: vláken, způsob, biologického, plošných, sledování, toxicity, dráždivosti, tvaru

Text:

...je zkoušený materiál toxičtější. Dokonalé upevněnízkoušených vláken nebo proužků umožňuje mikrofotografické snímky téhož místa a vzájemné srovnání snímků z různých časovýchúdobí. Jako kontrolní jsou záběry buněk ničím neov 1 ivněnékultury, bez zkoušených vláken nebo proužků, přechovávané po stejnou.dobu v týchž podmínkách. Způsob dle vynálezu je citlivějši, než zkoušky in vivo a umožňuje sěŕiové ověřování vzorků vláken.Pro velkou potřebu...

Způsob stanovení biologické tolerance a toxicity látek popřípadě jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258053

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hoffman Pavel, Půža Vladimír

MPK: A61L 17/00

Značky: popřípadě, způsob, směsi, toxicity, jejich, látek, stanovení, tolerance, biologické

Text:

...máčenim, natí ráním nebo filtracI.Suspsnse se nanáší obdobné jako kapalinyLátky rozpustné se nanáší jako kapaliny a voda nebo rozpouštědlo se vysuší. Nerozpustné látky jemné struktury se za sucha vtírají do nosičů a neulpělé ss.s povrchu opráši.vNerozpustné látky hrubší struktury se nanosou na vodou zv 1 hčenýpovrch, 258053případně 1 jejíph filtrací přes nosič a po oschnutí se opráši čáatečky, ktoré se nepřilepily. Některé látky se na...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Baloun Stanislav, Martínek Konstantin, Polanský Milan, Hinterholzinger Otto, Forman Miroslav, Vandas Jiří

MPK: C22B 3/00

Značky: loužení, způsob, frakcionovaného

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob zhotovení bimetalických krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258049

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bobin Valerian, Cikerman Alexandr, Gutkin Viktor, Andrejeva Galina, Kisselman Michail, Kurlikin Vladimir, Orlov Sergej, Andrejev Alexandr, Volochonskij Lev

MPK: C22B 9/18

Značky: bimetalických, krystalizátoru, způsob, zhotovení

Text:

...önmeranna. nnn nonyqeunn SEPOTOBOK cnomuoň KOHÓHFYPSHHH c uenbm exonoumu nemuunrnoä Menu, B OTCEKH MOĽYT 6 uTb sanomeuu HeoxnamaeMue ®opMHpYDmHe 3 neMeHTu 4 He-. oöxonuoň Konónrypaunu, nunonnennue na Marepuanoa, ornomeaue TenneparypuAHHBBHBHHH KOTODHX K TEMHEPGTYDG HHRBHGHHX METEDHBHOB DBCXOĽYGMMX. SHGKTPOnon 5 nemhw-5 npeenax 1,5-3,0. nuz ynyumenua xaqecwsa coenneuuuín Heoxnamaeux neperoponxax~ 3 npennapnrenbno nunonnxmw rnyxue ornepcrua 6,...

Způsob výroby benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258046

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wolleschensky Erhard, Bormann Ernst-joachim, Ruhland Günter, Christner Arnulf, Heller Ingeborg

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, výroby, způsob

Text:

...upnMepon.a) Oömue ycnonnn . Hcxonnuw MBTGDHBHOM snnaewcn nxownnusnponanmm Koncepanponanxuñ METCPHBH nucoxonpoyxrunnoro mTaMM 8 Penicillium chrysogenum. K Koncepsnponaxnoúy MRTEPHGHY npuöannnmw 2 Mn nncrnnnnpoaannoň Bonn u nocne noswannoro pasöaanenun no cwenenn l 0 ° muawenem HaHOCHT na nurarenbnym cpey aux cnop .nauewp no l 0 MM 0 opMa nonepxuocru cxnanuawan, c xparepooöpaanu nucrynou, ysxaa öenan Hecnopynupoaasman sena pocra v01 STH...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strauss Ingrid, Lange Manfred, Fricka Eva, Förster Hans, Pocher Bernhard, Petrick Karl-heinz

MPK: F25B 15/00

Značky: termodynamických, potřebného, při, procesech, sorpčních, snížení, chladicí, uzavřených, způsob, tepla, množství

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Způsob pěstování myceliárních hub na pevném substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258043

Dátum: 15.07.1988

Autori: Litviněnko Leonid, Golovleva Ljudmila, Golovlev Jevgenij, Okuněv Oleg, Redikulcev Jurij, Čermenskij Dmitrij, Ckrjabin Georgij

MPK: C12N 1/14, C12N 1/22

Značky: pevném, myceliárních, způsob, pěstování, substrátů

Text:

...unpkynsunmĺraspmmnnocmson cuecn Dçy mecm 3 nnTL n HanpaBneHnncBepxyBHn 3.Ť 1- I.J Cnocndiunnmcmpupyercs Téxuonobnuecxoü cxáMbñ,.nao öpameaąon Ha conpoB 0 mEammemuapieme 3 CDĎTBeTcTBMMC Knwnpom mepméamep I, npnMeHaeMuü ána 7 ocymecTññeHnH onmcunaemoro cnocodanpancraynaamgcoóoücocyu,BnonocTL A. KDTOpDPO qepea KpumKyycmaHoBnaH nawpyöux 2 uns nouauu .J nnmàmenLHorb pacw 3 opawaoxynsrąĺnĺcxamoro Boànyxa. E ®epmeHmepynoucoeunaeąa 7...

Způsob kalcinace hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258040

Dátum: 15.07.1988

Autori: Arljuk Tamara, Šamujlov Boris, Ustinov Vladimir, Teljatnikov Garrij, Pinjugin Jurij

MPK: C01F 7/44

Značky: způsob, hydroxidů, kalcinace, hlinitého

Text:

...9 ToM coCTaBaHeTvIO 50-I 2 D 0 °Ó. Bcnenornne X 0 pomero TSHHOBOPO Koumanra Memny yrneponom ú uacmnueü rnnuosema npaxwmqecxn Bce TBHAO yxonnr He B ompymammnñ qacwnn ras, aHa Harpes qácwnun, Kowopaa Harpeaaemca no Buconoü ŕemneparypu, anaqnrenbno npesumaxmeñ Temmepawypy oKpyxaKmero raaa, HTQ oóecneHnBaeT saaepmexne nponpoca nponannu. nocne omonqaaa BHTOpaHMH yrnepona ®poHTnAaMeHn Boxpyr qacwnua racuew m ona oxmamaewcn. Swo upenomspamaew...

Způsob určení zbylého napětí na průřezu tělesa(jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258034

Dátum: 15.07.1988

Autor: Michajlov Oleg

MPK: G01B 5/30

Značky: způsob, určení, průřezu, napětí, tělesa(jeho, varianty, zbylého

Text:

...nocne xaxnoro swana nsMepnm 7 noxasaHnn ąawuuxon n no neůopuaf ~uaM onpeennmr ocwarounue uanpaxeunn so nce öonee rnyóoxnx cnoax.Ha sranax yrnyönenun 0,2,3,á,6 MM uns pacqewa ocwawouaux Hanpxxenü ncnonnsymw uoxasanua napu nawuuxon 3, max nan ouu, cornacno~npnneeuauM mopMyr naM, na rum aranax oñnanamw onwnManbuon uyncrnuwenhhocrbm u rounocwnm. Ha swanax yrnydneunn 6-25 MM nn pacuera ucnonnsymw noxasanna nap aruaxon 4, u n nnrepaane | 2-40 MM...

Způsob vyplachování dvoutaktních spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258021

Dátum: 15.07.1988

Autor: Wolf Bodo

MPK: F02B 25/22

Značky: spalovacích, způsob, dvoutaktních, vyplachování, motorů

Text:

...canmeuue nponynouuux nomepz npu paöore c Kapómpamopom Henoauoxao. Banaqeü MSOÓPGTGHMH nnàaemca npennomeHne°rexHnqecKn.ocymecmnnmoro Bapmanma, Komopuñ npn MHEOMMSHBHO Boamomnou coxpaneanm ncnumaunu cwyneaen npouecca odecneqnnaew c Maxcnuansaoü aéąenrnnnocwsm Boao nymnym nonymKyuemny raaou cropauun n.cBemmM raaom, K coananmnGornacuo Hacmoamemy nsoópemeaum npennaraewca, qroöu uacms nosnyxa, Heoöxonmuoro nan nonaoro cropaHna,ropmuero, oóxonâ...

Způsob výroby inhibitoru sedimentace minerálních solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258019

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kisil Jevgenij, Dytjuk Leonid, Gusev Vladimir, Djatlova Nina, Matijevskij Nikolaj, Samakajev Rafail, Kutjanin Leonid, Dobroradnych Nikolaj, Krinickaja Ljudmila, Jarošenko Galina, Uskač Jakov, Chavčenko Natalja

MPK: C02F 5/12

Značky: inhibitorů, způsob, minerálních, solí, sedimentace, výroby

Text:

...MewnnnponaunmVnponanonaoro 1,3-nuamnuonponauona-2 yxaaaaaoü oómeüA®opMynu Qopmanbnernnom H Tpexxnopncmum Qocwopom. Hpouecc npowenaew B MHPKHX ycnoanax npm TeM~ nepawype 45 °C H sanaaunnaerca qepea 4 qacà. Ľanbaeñmaa orroaxa mnm omnynxa consnoñ Kncnowu nóanonaew ynannmsna peaxnnonnoü Maccu HC 1. Oxonqamenbuoü cmàpneü noxyÉGHMH Mnrnónwopa ownomennñ Mnepanbnux coneň nnnuewcn Heñrpanuaannñ Peaxunonaoü Maccu Muepanbnm menoqnmw areHToM no pH...