Patenty so značkou «způsob»

Strana 110

Způsob výroby kyseliny L-asparágové pomocí heterogenních biokatalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258259

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaníková Marta, Káš Jan, Pšenička Ivan, Křišťan Vladimír, Marek Miroslav, Malaník Viktor

MPK: A23L 1/236

Značky: pomocí, l-asparagové, způsob, kyseliny, biokatalyzátoru, výroby, heterogenních

Text:

...činí minimálně 180 dni.Způsob výroby kyseliny L-asparagové dle vynálezu je výhodný zvláště pro konitnuální uspořádání, nebot používaný biokatalyzátor má výborné sedimentační a hydrodynamické vlastnosti pro použití v kolonách ve formě pevného nebo fluidního lože. Z filtrátu, respektive kapalného podílu reakční směsi odděleného od biokatalyzátoru se kyselina L-asparagová získá úpravou pH pomocí minerální kyseliny na hodnotu 2,8 a...

Způsob zvyšování mitotického indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258253

Dátum: 16.08.1988

Autori: Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Ponert Jiří, Šamina Zlata, Potáčová Miloslava, Frolova Ljudmila, Kalina Čestmír, Jarý Jiří

MPK: C12N 1/38

Značky: způsob, indexu, mitotického, zvyšování

Text:

...kulturácn vyznačený tím, žeee do kultívačniho média přidá eloučenina, jejíž kation má obecný vzorecR, R je alkyl 5 1 až 6 uhlíkovými atomy, V konečné koncentraci 10-12 až 104. Tim je doeahováno 1 zrychleni płirůstku počtu buněk významné tím, že k němu dochází ještě před doeažením poloviny kultivačniho cyklu. To je významný krok ke zkrácení biotechno logického výrobního cyklu, neboč žádoucí koncentrace buněk na jednotku objemu je možno...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Poněšický Jiří, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, atmosférického, provádění, zkoušek, stárnutí, tepelně, oxidačního, polymerů

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Způsob imobilizování enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247097

Dátum: 15.08.1988

Autori: Maršík Josef, Florián Petr, Velešovský František, Zelený Petr, Kuneický Jioí, Reis Pavel

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, aminoacylasy, enzymů, imobilizování

Text:

...s roztokem aminoacylasy o hodnotě pH 6,5 až 8,5 a vzniklý produkt se promyje a pak se popřípadě vysuší.Při způsobu podle vynálezu se tedy používá parciálne zhydrolyzovaného akrylamid/N,N-methylen-bisakrylamidového kopolymeru typu Akrylex P, jakožto nosiče,zatímco podle trancouzské vytištěné přihlášky vynálezu č. 2198 954 se takového nosiče nemůže použít, nýbrž se může používat toliko polyethylenimínů nebo polyaminů hlavním rozdílem mezi...

Způsob výroby dělitelné tablety se zpomaleným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247079

Dátum: 15.08.1988

Autori: Knye Ulrich, Gernlein Wolfgang

MPK: A61K 9/22

Značky: uvoľňovaním, účinné, látky, způsob, výroby, tablety, dělitelné, zpomaleným

Text:

...s kyselýmí nebo zásaditými skupinami, např. kyseliny polymeth-akry 1 ovê nebo N,N-dimethylaminoethylesteru kyselín polymethlakrylových nebo polyvinylpyrrolidon, tyto látky mohou být přítomny také ve formě kopolymerü. Polymerem, který obsahuje kyselé skupiny, je například Eudragit L 100, kopolymer kyseliny methakrylove a methylesteru kyseliny methakrylové s molekulovou hmotnosti přibližně 250 000. Materiálem s obsahem zásaditých skupin je...

Způsob válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247078

Dátum: 15.08.1988

Autori: Höland Wolfram, Naumann Karin, Krüger Horst-günter, Vogel Werner, Hülseenberg Dagmar

MPK: B21H 3/12

Značky: dvojvrstvých, radiálně, zařízení, tohoto, provádění, způsobu, trubek, žebrovaných, válcování, způsob

Text:

...toho nalisování vnější trubky na jadrovou trubku - vnitřní trubku, prováděné ihned po vychýlení žebra během jedné otáčky trubky, odstraňuje potřebu dalšího zpracování žebra, čímž se sníží počet přehybů, ktoré škodí velmi tenkýrn žebrům. Tímto způsobem je možno průmyslové válcovat například na hliníkových trubkách žebra o průměrné tlouštce od 0,3 do 0.4 mm.Podstata zařízení pro válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek podle...

Způsob stanovení aktivity pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247068

Dátum: 15.08.1988

Autori: Starobinskij Rudolf Natanovie, Kambarov Vladimir Alexejevie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Balašov Vasilij Petrovie, Jeremeenko Valerij Ivanovie, Fesina Michail Iljie, Soboljev Georgij Viktorovie

MPK: G01N 25/02

Značky: stanovení, aktivity, látek, pevných, způsob

Text:

...tepelném obsahu, přičemž se měří a vyhodnocuje změna tepelného obsahu V počáteční, například lineární fázi reakce, probíhající V systému. Časová funkce změny tepelného obsahu V systému se může převést na změnu napě- tí a stanoví se vzestup takto získané křiv ky, například V lineární fázi této krivky.Měření a Vyhodnocování změny tepelného obsahu se provádí v intervalu od 5 do 30 sec.Předem určená konstantní hodnota charakteristická pro...

Způsob podzemního zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247065

Dátum: 15.08.1988

Autori: Popov Vasilij Fedorovie, Sitnikov Ivan Ivanovie

MPK: C10J 5/00

Značky: způsob, tuhých, palív, zplyňování, podzemního

Text:

...5 až 15 °C vyšší, než je jeho kritické teplota. Tímto opatřením se dosáhne, že nadkritický plyn na své extrakční cestě průběžně pohlcuje větší množství extrahovaných sloučenin, poněvadž rozpouštěcí schopnost nadkritických plynů v teplotním rozmezí, které leží jen málo nad kritickou teplotou, vykazuje zpravidla optimální hodnotu a klesá se vzrůstající teplotou. Teplotním gradientem nadkritického plynu pod povrchem země, jak jej vynález...

Způsob přípravy produktu mikrobiální kultivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247055

Dátum: 15.08.1988

Autor: Krival Ivan Ivanovie

MPK: C12P 1/06

Značky: přípravy, produktů, kultivace, mikrobiální, způsob

Text:

...400 až 500 mg/ako zdroje anorganického dusíku se používá s výhodou síranu amonného, dusičnanu amonného a chloridu amonného a jako zdroje organického dusíku se používá výhodně kvasničnêho extraktu, kasaminokyseliny a peptonu. Dále se dosáhne dobrých výsledků, když se přidají aminokyseliny, jako je například leucin, isoleucin, valin a fenylalanin.Vhodné jsou glukóza, galaktóza, ethylalkohol a glycerol. Výhodná koncentrace sacharidů je 5 °/o...

Způsob dekofeinování vodného extraktu rostlinného materiálu obsahujícího kofein

Načítavanie...

Číslo patentu: 247052

Dátum: 15.08.1988

Autori: Tichonova Natalja Alexejevna, Stipanova Irina Pavlovna, Šichanov Vladimir Alexandrovie, Künzel Horst

MPK: A23F 5/20

Značky: extraktu, rostlinného, vodného, kofein, dekofeinování, způsob, obsahujícího, materiálů

Text:

...s Větším počtom teoretických pater či stupňů mnohem kratší, než je celková doba zpracovávaní.e rovněž možné pracovat za účinných mechanických prostředků, dovolujících krátké kontaktní doby, i za vyšších teplot, na 247052příklad nad asi 150 C, přičemž kdekolí teplota prevyšuje 100 °C, je třeba pochopitelně pracovat za vyššího tlaku, aby se materiály vůbec udržely v kapalné formě. Obecně však jsou výhodné teploty V rozmezí 75 až 120 °C....

Způsob odvodňování pyridinových zásad

Načítavanie...

Číslo patentu: 247233

Dátum: 01.08.1988

Autori: Tousek Josef, Pleva Milan

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, pyridinových, odvodňování, zásad

Text:

...hmotnostním poměru 11 až 201, s výhodou 21 až 91,oddeíí se dvě vrstvy. Spodní vrstva obsahuje 80 až 99 hmotnostnícn vody obsažené ve výchozích bazích, horní vrstva obsahuje pyridinové zásady, benzen neb jeho homoíogy a zbylé množství vody z vbhozích pyridínovych zásad. Azeotropionou destilací s benzenem se pak odaěíí znývající množství vody a po oddestilování oenzenu se získají bezvode pyridínove zásady. Voda oddelená z pyridinovych zásad...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: zviditelnění, způsob, tvaru, hrany, desek, kvality, opracování, křemíkových

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Způsob výroby příze z ojednocených staplových a střižových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247206

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stehlík Antonín, Hajie Jan, Gerlich Vladimír

MPK: D01H 1/155

Značky: způsob, tohoto, staplových, strižových, zařízení, příze, provádění, vláken, způsobu, ojednocených, výroby

Text:

...do pevné komory mimo osu kanálu pro odvod příze i nosného média.Konstrukčně je výhodné provedení, podle něhož do pevné komory nebo do prívodu ojednocených vláken je zaústěn vstup zapřáà dacího kanálu napojeného při zapřádání na odvod nosného média prostřednñtvím ventilu propojujícího při předení výstup nosného média s odvodem nosného média a současně uzavírající zapřádací kanál, přičemž ventil je ovládán čidlem přeruěení příze a odvod...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Varkonda Štefan, Sutoris Viktor, Beška Emanuel, Koneený Václav

MPK: C30B 29/28

Značky: yttritohlinitého, způsob, monokrystalů, granátu, lasery, pěstování

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oihánek Stanislav, Kadlas Pravdomil, Hájaeek Odon, Ma?átko Jan, Vrbecký Jan, Marek Oldoich

MPK: H03M 1/06

Značky: generaci, korekce, analogového, číslicové, průběhu, einusového, způsob, převodníku, chyby

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Způsob nuceného prolamování boků dobývek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246388

Dátum: 01.08.1988

Autori: Janok Jan, Pribula Pavol, Szegheo Mikuláš, Uliený Štefan

MPK: E21C 41/06, E21F 15/00

Značky: způsob, boků, dobývek, prolamování, nuceného

Text:

...vrchních pater jednotlivých žil se zcela znemožňuje vypuštění spodních peter bez následného založení.Uvedené nedostatky do značné mírý odstraňuje způsob nuceného prolamování boků dobývek, zejména u druhotně dobývaných a nezakládaných prostorů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v nadloží nebo v nadloží a podloží druhotně dobývaného prostoru vyrazí směrný překop, ze kterého se pak po celé jeho délce vyrazí rozrážky ve...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246382

Dátum: 01.08.1988

Autori: Raeek Marián, Valentak Daniel, Valenta Dušan, Škripeo Ivan

MPK: C08G 12/12, C08G 12/32

Značky: výroby, způsob, lisovacích, aminoplastů

Text:

...J/g při nulová entalpii oligomerních podílů. Při obsahu 7.4 metanolu ve Iormaldehydu činí však hďänotaívytvrzovací entalpio již jen 49 J/3 a entalpie oligomsrních podílůkvzroste na B 2 J/5.Snížením tlaku během polykondenzace se zajistí vhodná plesticita materiálu během sušení a rovnoměrná distribuce částic ve vznosu. Tím se současně sníží odpor těchto častíc proti míchacímu agrogátu, což umožňuje zrychlení suěicího procesu a zvýšení...

Způsob úpravy kapalných vzorků pro analýzu metodou rentgenové spektroskopie s iontovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246377

Dátum: 01.08.1988

Autori: Repáš Milan Elen Korešpondent Sav A Esav, Krutílek Alois, Slavík František

MPK: G01N 23/00

Značky: spektroskopie, iontovým, vzorků, rentgenově, způsob, buzením, kapalných, úpravy, analýzu, metodou

Text:

...vzorků, včetně archivace, při maximálním přiblížení citlivosti metody rentgenové spektroskopie s iontovým buzením. Analýzu lze provádět24 s 377 v atmosféře, případně - po vysušení - i ve úákuu Dosud praktiku vaná mineralizace vzorků zcela odpadá.Polymerní sorbenty použitelné pro účel vynálezu mohou být různé. Vhodné jsou například polymery a kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu (HEMA), zesítěné méně než 1 procentem sířovadla, například...

Způsob jednostupňové výroby vinylických polymerů a reaktor k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246370

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Triebušnak Milan, Zlatoš Anton

MPK: C08F 2/02, C08F 14/06

Značky: způsob, výroby, reaktor, způsobu, jednostupňově, provádění, vinylických, polymerů

Text:

...pràškovitý produkt. Intenzívní turbulencí v celém objemu reakční směsi i při malých otáčkach se dosáhne dokonalého rozmíchání katalyzátorą,a tín vzniku velkého množství íniciačních center. Požadovaná honogeníta chemických a fyzikálních podmínek se udržuje v celém reakčnín prostoru. Současně se potlačuje nalepování částíc polyneru na vnitřní stěnl reaktoru a snižuje se usazovâni na níchadlech a stěracích lopatkách. Stěrací lopatky...

Způsob strojního dojení zvířat a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246363

Dátum: 01.08.1988

Autor: Trojan Miroslav Ing

MPK: A01J 7/00

Značky: způsob, způsobu, strojního, dojení, provádění, zařízení, tohoto, zvířat

Text:

...na obr, 1.Na dojnici l je upevněn snímač srdeční činnosti 3, spoje 3, jehož výstupný výstupem gł se vstupom gg zesilovače signálu gi je napojen na vstup gg vyhodnocovací jednotky 5, opatřené vstupem gâ a výstupom iz. Vstup já je napojen na výstup gg zdroje elektrického napětí §. Výstup gz je propojan sa vstupem Z 3 elektromagnetického pulzátoru 7, který má vstup Z 3 a výstupZ§. Vstup Zg má napojeni na výstup gz zdroje podtlaku g, který je...

Ochranná vrstva uhlíkových materiálů, zejména grafitových elektrod a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246353

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hell Jioí, Kepl Jioí, Severa Jan, Knajfl Josef

MPK: H05B 3/03

Značky: její, grafitových, vrstva, způsob, výroby, elektrod, ochranná, zejména, materiálů, uhlíkových

Text:

...pri 20 °c až o,3.10 °V výhodné 0,3 až 1,5 mm. Měrná hmotnost ochranné vrstvy činí1900 až 2300 kg/m 3. Měrný odpor ochranné vrstvy po 1. vyhřàtí na 400 °c a ochlazeni na zo °c klesá o 16 až 15 z. Při aaLš 1 m ohřàtí na 400 °C a ochlazení se již neměni.Ochranná vrstva podle vynàlezu se vyrábitak, že se do plemene plazmového hořàku,s výhodou hořáku s vodní stabilizacą přivàdi hliník 0 granulpmetrii 0,09 až 0,180 mm a křemík o granulometrii...

Prášková nízkolegovaná ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258221

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/00

Značky: výroby, nízkolegovaná, její, prášková, způsob

Text:

...22 až 61 prídavkom tuku.zmes sa homogenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovať a zrieť, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynalezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výťažnosti bielkovín zo spracovaného mlieka, prakticky sa jedná o bez...

Způsob odstraňování organických látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258194

Dátum: 15.07.1988

Autori: Virt Jaromír, Tuček Jiří, Tuba Ivan

MPK: C02F 9/00, C02F 1/28, C02F 1/04...

Značky: odstraňování, látek, způsob, odpadních, organických

Text:

...až 200 OC a absolutním tlaku 0,5 až 1,0 MPa a množství stripovací páry je 0,02 až 0,5 t/m 3 odpadní vody, načež je uvedena do styku s vrstvou aktivního uhlí při povrchověm zatížení 1,6 až 300 ma/h vody na 1 m 3 vrstvy aktivního uhlí o objemověm zatížení 0,5 až 240 m 3/h vody na 1 m 3 vrstvy aktiv ního uhlí.Výhodou způsobu odstraňovaní organických látek z odpadních vod podle vynálezu je to,že po průchodu vody čisticí kolonou dojde k...

Způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258193

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uher Jiří, Skalický Eugen

MPK: C12H 1/14

Značky: vodného, úpravy, pitného, roztoku, rafinovaného, způsob

Text:

...neutralizuje přídavkem hydrogenuhličitanu sodného.Výhodou vynálezu je přeměna obtížné separovatelného acetaldehydu na látku, která působí pozitivně v chutové složce finálního výrobku a je právě z těchto důvodů i přidávána.kzároveň dojde k úpravě alkality finálního výrobku na hodnotu 3 až 6 ml spotřebované M 0,1Hcl na 100 ml vodky, případně se přídá 2 až 5 g cukru na 1 litr vodky a takto vyrobená lihovina se zfiltruje do zásobníoh nádob,...

Způsob koagulace vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258192

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: D01F 1/00

Značky: tohoto, způsobu, koagulace, zařízení, provádění, způsob, vlákna

Text:

...v tom, že vlákno není odtahováno navijákem, ale jeho pohyb je způsoben unášením kapalinou v proudovodu. Tak je současně zajištěna nízká relativní rychlost vlákna vůči kapalině a vedení vlákna požadovaným směrem. současně je také minimalizován odpar rozpustidla.Zařízení k provádění koagulace vlákna podle nového řešení je znâzorněno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení, včetně okruhu koagulační kapaliny a...

Způsob kationtové polymerizace a kopolymerizace vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258182

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pokorný Svatopluk, Toman Luděk

MPK: C08F 12/06

Značky: způsob, vinylaromatických, polymerizace, kationtově, kopolymerizace, uhlovodíku

Text:

...boritý (DDH/BC 13) (I a II) podle vynálezu je uveden na několika příkladech. Ve všech níže uvedených příkladech byly polymerizace provedeny ve sklenených ampulích opatřených propichovacím uzávěrem nebo ve skleněném reaktoru opatřeném míchalâem. Roztoky DDH s BC 13 V dichlormetanu (CH 2 C 12) byly připraveny v sklenených ampulích opatřených trojcestným teflonovým uzávěrem. Polymerizace byly prováděny za suchých podmínek pod inertem. Byl...

Způsob přípravy nosičů s imobilizovanými protilátkami pro imunochemické stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258181

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rauch Pavel, Exnar Petr, Káš Jan, Galoci Ján, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/26

Značky: imobilizovanými, přípravy, imunochemické, nosičů, způsob, stanovení, protilátkami

Text:

...imobilizaci specifických protilátek a 5 ohledem na nizké sedimentační rychlosti daných velikosti částic jsou nosiče podle vynálezu zvláště vhodné pro aplikace při imunochemických analýzách. Tyto nosiče jsou chemicky velmi odolné vůči neutrálnímu a kyselému prostředí a dokonale stálé vůči působení všech organických látek.Imobilizací specifické protilátky na aktivované poréznĺ sklo je dle vynálezu připraven nosič s navázanou protilátkou pro...

Způsob rozpouštění ferochromu v kyselině sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258178

Dátum: 15.07.1988

Autor: Španěl Miroslav

MPK: C01G 37/10

Značky: rozpouštění, sírové, ferochrómu, způsob, kyselině

Text:

...tokem kyseliny sírové nebo/a cirkulující kyselinou sírovou, popřípadě kyselinou sírovou s obsahem iontů chromu a železa při teplotě 80 až 140 °C a počáteční koncentrscl kyseliny sírová 30 až80 hmotnostních. Je výhodné, jestliže hladina reakčního roztoku je alespoň v úrovni výšky reagujícího ferochromu.Postupem podle vynálezu je dosaženo maximální možné nadstechiometrie ferochromu, maximální výměny hmoty a tepla v reakčním prostoru, jež...

Způsob výroby kónických forem pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258177

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jurásek Rudolf, Vajtr Miloslav, Krása Jiří

MPK: B28B 7/00, B28B 21/76

Značky: způsob, kónických, výroby, výrobky, forem, betonové

Text:

...pak nadbytečná hmotnost forem.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstrani způsobem výroby kónických forem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z plechového výstřižku tvaru rozvinutého pláště formy se zkrouži a svaři plášť kónické formy, který se po nasunuti na kónický trn dotvaruje povrchovým válečkováním. Delší kónické formy se vyrobí vzájemným rozebiratelným spojením zkroužených, svařených a přesně dotvarovanýoh...

Způsob zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258176

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čihák Milan, Lancingr Josef, Žďárský Bohuslav, Kraus Jindřich

MPK: F23J 1/00

Značky: způsob, prostředí, popela, suchého, hydraulickém, zpracování

Text:

...odpadá potřeba speciálních rotačních strojů,postačuje jednoduché stacionárně pracující zařízení.Příkladem použití je zpracování suchého popela při tlakovém zplyňování uhlí kyslíkoparní směsi v sssuvném loži. Vzníkající suchý popel se zpracovává v hydraulickém prostředí,kam je odváděn z prostředí tlakového zplyňování V hydraulickém prostředí se za tlaku vyrovnaného s tlakom v prostředí zplyňování vytvoří hydrosměs. Nasleduje odtlakování...

Způsob výroby 5-halogen-2-methylbenzoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258173

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pazdera Pavel

MPK: C07D 263/56

Značky: výroby, 5-halogen-2-methylbenzoxazolu, způsob

Text:

...Murojnma Yuno, Jap. patent. spis Č. 7 273, 625/1972/) a cyklizaci 4-halogen-2-hydroxyethylidenanilinu účinkom dihydrogenfosforečnanu clovičitého V 60 výtěžku (Meling E. a spolupr., J. Prakt. chem., 316/1/, 154 /1974/).Nyní bylo nalezeno, že látku obecného vzorce I lze také připravit reakci 2-amlno-4-haloqenfenolu s acetanhydridem. Reakce se provádí varem obou komponent, produkt je z reakční směsi aeparován za tlaku 1 až 2 křa.směs l 000 g...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Přádný Martin, Ševčík Stanislav

MPK: C08F 220/34

Značky: strukturních, blokové, přípravy, sestávající, dimethylaminoethylmethakrylátových, kopolymery, bloků, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, stredne, jejich, silně, solí, jednotek, hydrofilních, způsob

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Plošný radioaktivní zářič a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258163

Dátum: 15.07.1988

Autori: Štamberg Jiří, Šuráň Jiří, Satorie Zdeněk, Dutková Vladimíra, Bleha Miroslav

MPK: G21G 4/04

Značky: přípravy, způsob, plošný, zářič, rádioaktivní

Text:

...(0,1 až 0,3 mm) udili zářiči dobré mechanické vlastnosti. Svařením nebo slepením fólií nebo pouzdra získáme uzavřený radioaktivní zářič.Všechny použité materiály jsou zvoleny tak, aby jejich odolnost proti radioaktivnímu záření zaručovala dostatečnou životnost vytvořeného uzavřeného zúřiče.Výše uvedené zážiče lze płipravovat s různými radionuklidy v iirokém rozsahu plošnýoh aktivít až do úrovně 1 MBq.cm-2. způsob přípravy je podstatné...

Způsob identifikace a semikvantitativního stanovení monoethylenglykolu v motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258160

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vejrostová Marie, Nováček Vladimír

MPK: G01N 33/30, G01N 30/90

Značky: stanovení, semikvantitativního, monoethylenglykolu, oleji, identifikace, motorovém, způsob, v

Text:

...rozpuštěným v benzenu, poté se tato směs nenese na destíčku s tenkou vrstvou sorbentu a vedle standardní roztok, tvorený monoetylenglykolem, rozpuštěným v etanolu a smíchaným s čínidlem v benzsnu. Poté se destička s tenkou vrstvou sorbantu podrobí působení mobilní fáze tvorené směsi hexan-etylacetát v poměru 32, a po časovém úseku se provede porovnání skvrn u měli a standardního roztoku.základní výhoda spůsobu podle vynálezu spočívá v...

Způsob přípravy čirého vlasového šamponu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258157

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koranis Jorgos, Kršňák František

MPK: C11D 1/94

Značky: čirého, vlasového, přípravy, šamponu, způsob

Text:

...oxetylovaného xo moly etylenoxidu na 1 mel alifatického alkoholu, vyhřátáho na 50 °C, ke kterému se přidá 6,7 dĺlu norkového oleje a vznikla směs se ponechá zhomoqenizovat. Takto odděleně připxavená směs se přidá k výše uvedené směsi anionativního tenzidu, vzniklá směs se ponechá při tcplotě 60 až 65 QC jednu hod. zhomoqenizovat, poté se ochladí na teplotu 40 °c, kdy se přidà 10 dílů parfenu HAFI 4 707, s vůní po citronech, jako konzervačnt...

Způsob časování řádkových sensorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí vyšší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 258154

Dátum: 15.07.1988

Autori: Daněk Jaromír, Loukota Antonín, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: způsob, řádkových, snímání, vyšší, časování, rychlostí, televizní, pohybujícího, sensorů, pásu, filmového, nominální

Text:

...pásu tak, aby vyjadřovaly geometrické umístění řádku na ploše filmového políčka. za předpokladu, že snímková paměť převodníku postupného na prokládané řádkování je z předchozího provozu snímače v celém rozsahu naplněna, je při zápisu těchto řádků, sejmutých z jednoho filmového políčka, přepsána jenom část jejího obsahu. Při sejmutí dalšího filmového políčka pak může být v mnoha alternativách, v závislosti na rychlosti pohybu pásu, přepsána...

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258150

Dátum: 15.07.1988

Autori: Housley John, Jeffery James, Johnston James, Sargent Bruce

MPK: C07C 87/455, C07C 91/16

Značky: způsob, výroby, arylcyklobutylalkylaminů

Text:

...injekcípodá 5 m-g/kg reserpinu rozpuštěného V deionisované vodě »obsahující 50 vmg/ml .askorbové .kyselinyMnožství injekčnív kapaliny činí 10 m 1//kg tělesné hmotnosti. Po 9 hodinách od zahájení testu se zviřatům odejmeyvpotrava,vodu však mohou přijímat bez omezení. Za 24 hodiny po zahájení testuse. opět.zn 1 ěří tělesná teplota zvířat a podá »se-jim .testovaná sloučenina v objemu 10 ml/kg tělesné hmotnosti. Aplikace testované slo-učeniny se...

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258149

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sargent Bruce, Johnston James, Jeffery James, Housley John

MPK: C07C 87/455, C07C 97/065

Značky: arylcyklobutylalkylaminů, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce VI, v němž R 1 a R 2 představují atomy vodíku, je možno převést na aminonitrily obecného vzorce Vl, ve kterém jeden nebo oba ze symbolů R 1 a R 3 mají jiný význam než vodík, metodami známymi v daném oboru, zmíněnými výše.Příprava aldehydů obecného vzorce XI je popsána v britském patentovém spisu č. 2 098 602.Terapeutická aktivita sloučenin obecného vzorce I byla zjišťována zkoumáním schopnosti těchto látek zvrátit...

Způsob výroby nových derivátů benzazecinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258147

Dátum: 15.07.1988

Autori: Imhof René, Jakob Roland, Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

MPK: C07D 225/06

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, benzazecinu

Text:

...120 °C, účelne při teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Reakce sloučeniny obecného vzorce V se sloučeninou obecného vzorce VI se provádí V přítomnosti silné báze, účelne v. přítomnosti anorganické báze, jako hydroxidu draselného neho hydroxidu sodnéh-o,kvartérní amoniové báze, jako benzyltrimethylamoniumhydroxidu apod.Odštěpitelnoou skupinou ve významu symbolu X v ohecném vzorci VI je účelně atom halogenu, zejména atom chloru,...

Způsob výroby substituovaných hexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258144

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rösner Manfred, Raether Wolfgang

MPK: C07D 253/06

Značky: substituovaných, způsob, hexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů, výroby

Text:

...obecného vzorce I, ve kterém R 3 má jiný význam než vodík.V případě syntézy sloučenin obecného vzorce I, ve kterém R 3 a R 3 znamenají současně provádět zavádění obou methylových skupin za použití kombinace shora popsaných reakčních podmínek. Tak například se pracuje v ínertním rozpouštědle, jako N-methylpyrrolidonu za použití nadbytku methylačního činidla v přítomnosti báze jako hydridu sodného při teplotách 100 až 150 stupňů Celsia a při...