Patenty so značkou «způsob»

Strana 109

Způsob fermentativní stabilizace kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258401

Dátum: 16.08.1988

Autori: Tromller Klaus, Theis Bringfriede, Riedel Werner

MPK: C02F 11/00

Značky: stabilizace, způsob, fermentativní

Text:

...HBOÓDBTEHHH nnnxercn paspaöorxa cnocoöa Ann ®epMeHTaTHBHoň craönnnsauny mna, c npnmeuenuem nonyqaemoü na Bacillus subtilis cMecH mepueuron npu cunsnom cokpamennu pacxoa epMeHTOB.COĽnaCHO Hsoöpeweunm sanaua pemaercn reM, qro npu mepMeHTaTnBHoň cTa 6 unusaunH una c npHMeHeHneM unwonuwnqecxoů cMecn epMeuroB, honyqenuoň us Bacillus subtílís, Koropym oöannnmw K cyőcwpawy B Konuuecwne or 3-O Mr/n, a nHKy 6 auHm nposonnr npn TeMnepaTypax...

Způsob výroby krystalického síranu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258392

Dátum: 16.08.1988

Autor: Taufmann Petr

MPK: C01G 49/14

Značky: železnatého, krystalického, účely, síranu, způsob, farmaceutické, výroby

Text:

...kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatné ovlivněny hodnotami momentu setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzníoh kmitů systému.Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objĺmkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajišťuje stavěci mechanismue, sestávající z rozvidlené páky, která je...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí s vodním sklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258390

Dátum: 16.08.1988

Autori: Veselý Luděk, Poláček Bohumír, Sedlák Josef

MPK: B22C 5/04, B22C 5/08

Značky: směsi, způsob, formovacích, regenerace, vodním, jadrových, slévárenských, sklem

Text:

...sníženou zpracovatelnost, nižší pevnost a vysoký otěr forem a jader. Z těchto důvodů je též snížené žáruvzdornost nových formovacích a jádrových směsi s reqeneráty, vysoký výskyt připečenin na odlitcích a zhoršená rozpadsvost forem i jader po odlití.Jinak pracuje postup podle čs. patentu 85 878, který z odpadních písků z odlitých Eorem a jader neodstrañuje zbytky vodního skla a produkty vzniklé jeho rozkladem, ale převádí je působením...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Neuwirth Ivo, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/72

Značky: katalyzátoru, adiabatickém, využití, reaktorem, tepla, způsob, zapojeném, reaktoru, sérií, dokonalejšího, odvodem

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob výroby sypké krmné směsi se silážovanou kukuřicí a adsorbovanou močovinou a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258365

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brabec Michal, Ševčík Vladimír, Hlavica Zdeněk

MPK: A23K 1/22

Značky: kukuřicí, směsi, močovinou, krmné, silážovanou, provádění, zařízení, sypké, výroby, způsob, adsorbovanou

Text:

...ke zvýšení sušiny V hotovém produktu, který může být dávkován stávajícími zařízenimi pro sypké krmné směsi.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma zařízení pro přípravu sypké krmné směsi se silážovanou kukužicí a adsorbovanou močovinou podle vynálezu.Do násypky směšovacího šneku Š jsou dávkovány současně silážované drcené klasy kukuřice vyprazdňovacím šnekem ze zásobníku l, minerální krmný doplněk z dávkovače 3 a krmný doplněk ze...

Způsob kvantitativního stanovení alfa-laktalbuminu v tělních tekutinách a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258362

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kočent Alexandr, Semotán Karel, Šimíčková Marta, Lang Bohumír

MPK: G01N 33/487

Značky: vodných, stanovení, kvantitativního, alfa-laktalbuminu, tělních, tekutinách, roztocích, způsob

Text:

...suspenzi hydroxidu hlinitého ve vodě a parafinový olej a vzniklá emulze se aplikuje narkotizovaným kozám intradermálně a opakované ve třitýdennich intervaloch vždy na více, například 50 míst.Deset až dvacet dnů po poslední imunizaci se odebere krev imunizovaněho zvířete a ze séra je izolována specifická protilátka afinitní chromatografií na alfa-lakta 1 bumin-Sepharose. Alfa-laktalbumin-Sepharosa je připravena navázáním izolovaného...

Způsob výroby karosérie obytných přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258361

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vlasák František

MPK: B62D 29/04

Značky: karosérie, obytných, přívěsů, způsob, výroby

Text:

...výrobě, která je založena na postupném zhotovení laminátových dílů a jejích spojení, na obr. 6 až 12 je znázorněn postup výroby při kusové výrobě, kde je pouze laminátový výrobek - vnitřní tvar spodní stavby laminován na pevnou formu, zatímco další laminování je prováděno na tvary zhotovené z lehčené hmoty, např. polystyrénu. Jednotlivé laminátové díly lze zhotovit V jakékoliv časové posloupnosti.Na obr. 1 je znázorněn příčný řez...

Způsob izolace a purifikace mitochondriální malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258359

Dátum: 16.08.1988

Autori: Smrž Miloslav, Borák Jindřich, Konečný Přemysl

MPK: G01N 30/48

Značky: purifikace, způsob, malátdehydrogenasy, mitochondriální, izolace

Text:

...rozpuštěna ve vodě a roztok dialyzován proti fosforečnanovému pufru, pH 7,1, o koncentraci 0,01 mol/l. Po dialýze bylo získáno 30 ml roztoku, který podle výsledku analýzy obsahoval 595 mg bílkoviny aktivita MDH činila 45 D 00 U. R roztoku bylo přidáno 5 g modifikovaného gelu, který byl připraven z výchozího kopolymeru získaného z 61 E hmotnostníoh 2-hydroxyetylmetakrylátu a 39 E hmot. etylendimetakrylátu o vylučovací 6 daltonů a zrnění 63...

Způsob úpravy povrchu otvorů desek plošných drátových spojů k pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258352

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kula Leo, Machovský Josef, Kopejtko Karel, Vavroch Vladimír, Zeman Miloš, Cívková Zuzana, Vilím Jindřich

MPK: H05K 3/42

Značky: úpravy, desek, povrchu, drátových, způsob, pokovení, otvorů, plošných, spojů

Text:

...v rozmezí 20 až B 0 °C.Kvalitnější úpravy povrchu otvorů k pokovení, zejména s ohledem na odstranění přemazů natavení kompozice dielektrika, případně vzniklých při vrtání na čelních plochách vodičů ústících do otvorů, se äosáhne, když je působení výše uvedeného reaktivního činidla, je povrch otvorů plošných drátových spojů určených k pokovení vystaven působení druhého reaktivního činidla, pracujíoího na bázi oxidačního odbourávání...

Způsob výroby třeného lnu z rosených nebo nerosených lněných stonků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258349

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Jan, Kout Pavel, Henyš Václav

MPK: D01B 1/10

Značky: rosených, nerosených, výroby, třeného, způsob, lněných, stonku

Text:

...à poiěrácí zőněCäk,že následující mechanické síly zpracovávdíívatbnky v podstatěza 2/3 délky vo směru růatu atonků a z 1/3 délky proti směru růstu atonkůą Stonky se lámou v lámací zőně-pro okvětní část a v lámací zőně pro kořenovou část, přičemž ae lámací zőna pro okvětní část překrývá se zőnou pro kořeňovou část ve střední části stonků.Potěrácí proces probíhá optimálně, jeatližà se potčrá vylámaná vrstva stonků, která má na začátku...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vebr Zdeněk, Hinterholzinger Otto, Baloun Stanislav, Homolka Václav, Parobek Pavel, Vaněk Jiří

MPK: C01G 43/00

Značky: účinnosti, kyselých, uranu, způsob, zvýšení, rmutu, sorpce

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Harant Valentin, Chramosta Jan, Mlynář Jiří

MPK: D03D 51/00

Značky: doletu, měřicího, útkové, způsob, tkacích, odstranění, zbytků, kontrolu, strojů, prostoru, hydraulických, zařízení, nitě

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Tavná pojistka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258338

Dátum: 16.08.1988

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/18

Značky: výroby, způsob, tavná, pojistka, její

Text:

...znázorněn na připojenám výkreeu, na němž je pojistka v příčném řezu. 7 ~Tavné pojistka je tvořená~tevným vodičem 19, který je oběma konci pevně a elektricky vodivě připojen k vičkům gl, gg. Každé.z viček gl, gg je opatřeno noži gQl ggl. Tavný vodič lg je obklopen zrnitým hasivem 23. Mezi zrnitým haeivem 29 a pouzdrem gg z plastu vytvořeným technologii olísováni nebo obliti je trubice 19 ze smrštitelné folie. Vičko gg je opatřeno...

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pašek Josef, Volf Jiří, Kondelík Petr, Mrázová Cecylia, Dohnal Vladimír

MPK: C07D 295/02

Značky: způsob, hydrogenační, morfolínu, reakční, diethylenglykolu, morfolinové, směsi, aminace, frakce, izolace, vodné

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Způsob výroby polyetylentereftalátu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258331

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaníček Jiří, Hofman Zdeněk, Blažek Jiří

MPK: C08G 63/76

Značky: polyetyléntereftalátu, kopolymerů, způsob, výroby

Text:

...vlastnostmą jako například molekulovou hmotnosti, polymeračním stupněm a tomu odpovídajících mechanických vlastností (pevnost, houžev.natost a podobné). Postup podle vynálezu nevyžaduje sušeníodpadů, nebot při přípravě suspenze ve vroucím etylenglykolulze vodu bez nesnází na jednoduchém dělícím zařízeníodstranit. Společné s vodní parou jsou unášeny i některé složky preparačních prostředků, které jsou běžně přítomny ve vlákenných odpa...

Způsob separace přebytečného dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258327

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vinš Luděk, Mikulec Jan

MPK: F25J 3/00

Značky: tohoto, přebytečného, provádění, způsobu, dusíku, způsob, separace, zařízení

Text:

...výměníku tepta jev teplejši části spojen potrubim se vstupem.do expanzní turbiny, a druhý trubkový proštor jo ve studenějši části spojen potrubia s výstupom expanzní turbiný.Zařízení tohoto provedení podle vynálezu nůže být doplněno prací kolonou umištěnou pod trimedíovým výměníkem tepla,která je propojéna s jeho mezitrubkovým prostorem, přičemž. přtvodní potrubí z mezítrubkového prostoru čtyřmedíového výměníku tepla je spojéno se...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: oddělování, způsob, tohoto, způsobu, kyselých, zařízení, plynů, provádění, uhlovodíku

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...

Způsob skladování vodné suspenze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258314

Dátum: 16.08.1988

Autori: Antoš Jan, Novák Zdeněk, Koubek Ivan, Skála Ladislav

MPK: C08F 2/18, C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, vodné, suspenze, způsob, skladování

Text:

...polymerací VCM podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prostor v záeobníoích nad ekladovanou vodnou suepenzíPVC je propleohován dueíkem v množství odpovídající 1/20 až 1/2 objemu zásobníku za. hodinu, tj. např. u 200 m 3 zásobníku10 až 100 m 3/h. Tím je znemožněna kontaminace nedemonomerova-Lné auepenze PVC kyalíkem n VCM uvolňovaný z ní při demonomereci je možno bezpečně vracet do výrobního prooeeu. Množství inertu, které ae způsobem...

Způsob lapování rovinných ploch a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258309

Dátum: 16.08.1988

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B24B 37/04

Značky: způsob, rovinných, provádění, tohoto, způsobu, lapování, ploch, zařízení

Text:

...v dutině vytvořené na čele kotouče uspořádaného na unášecím hřídeli výkyvně. Daläí podstatou vynálezu àe zařízení k provádění způsobu spočívající v tom, že lapovací kotouč je přípojen k unääecímu hřídeli pomocí výkyvného člena, například membránově spojky. Na čele kotouče je vytvořena kruhové ostří. Střed tohoto kruhového ostří leží na ose unášecího hřídele, případně s výhodou mimoZpůaobem e zařízením podle vynálezu eezemezuje deformecím...

Způsob vytváření barevných dekorů ve skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258304

Dátum: 16.08.1988

Autori: Matušek Miroslav, Pešek Miroslav, Brožek Vlastimil, Drahorád Radovan, Prášil Zdeněk

MPK: C03B 32/00

Značky: barevných, vytváření, dekoru, způsob

Text:

...cích ze skla používat výrobku( nebo polotovary připravené pouze zur .- 3 . jedné eklovíny, přičemž barevný dekor je na výrobcích nebo polotovarech vytvářen teprve dodatočné. Dále je takto možno zhotovit barovné dekory, které by jinak nebylo možno realizovat buč vůbec,nebo-s velkými.obtižemi. Při popsonćm způsobu výroby barevných dekorů ve skle se postupuje tak, že zářeni o vhodné vlnové délce se smeruje do skla pomocí vhodných masek, etínění...

Způsob plazmového ohřevu licího a nasávaného proudu ve vakuové komoře a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258302

Dátum: 16.08.1988

Autori: Motloch Zdeněk, Brábník Josef, Terlecký Jiří, Dembovský Vladimír

MPK: B22D 18/06

Značky: způsobu, provádění, nasávaného, komoře, licího, plazmového, tohoto, ohřevu, zařízení, způsob, proudu, vákuové

Text:

...vysvětleni způsobu plazmového ohřevu podle vynálezu se uvádí, že prostorové nastaveni vzájemné polohyplazmových hořáků Q se před zaplněním vskuové komory l provedeé tak, že paprsky plazmatu vycházejíoí z trysek plazmových hořákůąQ se protínaji v prostoru výmezeném dnem pánve 2 a.nejvyššidosažitelnou úrovní hlediny kovu 1 přilitého do pénve g, čímž se vytvoři předpoklady pro vznik superponovaného elektrického oblouku, uzavřeného přes psprsky...

Způsob výroby litých dvouvrstvých válců pro tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258300

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček František, Strung Ladislav, Kulíř Jiří

MPK: B22D 19/16, B22D 15/02

Značky: tváření, způsob, litých, výroby, dvouvrstvých, válců

Text:

...V tom, že tlouštka ztuhlé povrchové pracovní vrstvy z kvalitního materiálu na těle válce je poměrně tenké. Je určena rychlostí tuhnutí po dobu existence tekuté fáze ve vtoku, kterým se rovněž odlěvá i druhý houževnatý materiál,proto vtok nesmí zatuhnout. Tato doba.je poměrně krátké, činí pouze několik minut. Určité prodloužení tekuté fáze ve vtoku a tím i doby tuhnutí povrchové vrstvy na těle válce je možné docílit částečným prolěváním...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesterů 1,3-disubstituovaných propan-2-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258297

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/16

Značky: kyselin, způsob, propan-2-karboxylových, 2-diethylaminoethylesteru, přípravy, 1,3-disubstituovaných

Text:

...Látka II obsahuje v molekule dvě obdobná centra chirality, takže syntetický produkt je směsi racemátu a mesoformy. Látka III neobsahuje chirální centrum a je tedy homogenní. Látka IV obsahuje jednocentrum chirality a syntetický produkt je tedy racemátem.Dále uvedené příklady jsou pouhou ilustrací možností vynálezu a není jejich účelem popisovat vyčerpávajicĺm způsobem všechny tyto možnosti. Výchozí kyseliny obecného vzorce V,pokud...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258296

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Miller Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: kyseliny, způsob, přípravy, propionové, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, 2-diethylaminoethylesteru

Text:

...(Szarvasi E. et al. Bull. Soc. Chim. Fr.a celkem vhodných metod bylo k přípravě esteru vzorce I použito ještě dalších složitějších a technicky méně výhodných způsobů (Fr. pat. 2 444 033 a 2 444 034).Nyní bylo zjištěno, že přípravu esteru vzorce I lze velmi výhodně provést reesterifikací známého metylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl)propionové vzorce II(szarvasi E. et al. Bull. sec. Chím. Fr. 1963, 1 181) reakci s...

Způsob přípravy kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258295

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zelenka Antonín, Protiva Miroslav, Miller Vladimír, Zoula Václav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: způsob, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, kyseliny, propionové, přípravy

Text:

...další látky(metylester, 2-dietylaminoetylester), které rovněž není nutno destilovat. Další významnou skutečnostíi je,že kyselina vzorce I je tak čistá, že po jednoduchém přečištění převedením do vodného roztoku draselné solí a zpětným uvolněním kyselinou při delším stání krystaluje a poskytuje téměř čistý racemát B (t.t. 84 až B 7 OC). Předmětem tohoto vynálezu je tedy termická dekarboxylace krystalické kyseliny vzorce II a způsob...

Způsob přípravy čisté kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl) propan-2,2-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258294

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Vlková Marie

MPK: C07D 307/12

Značky: propan-2,2-dikarboxylové, 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl, čisté, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...kterou neni nutné čistit destilací odpadá též destilace esterů jmenované kyseliny.Dále uvedený příklad je pouhou ilustrací možností vynálezu a není jeho účelom všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popisovat. Výchozí ester vzorce II se ziská podle literatury (Szarvasi E., Neuvy L. Bull. Soc. Chim. Fr. 1962, 1343 Belg. pat. 613 547Mndžojan A. L. a Baladajan C. E., lit. citována) reakcí dietylesteru kyseliny...

Způsob přípravy diethylesteru kyseliny furfurylidenmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258293

Dátum: 16.08.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Zelenka Antonín

MPK: C07D 307/46

Značky: diethylesteru, způsob, kyseliny, přípravy, furfurylidenmalonové

Text:

...s toluenem, která vře při 84 QC.V této fázi je tedy teplota reakční směsi jen 100 až 104 °C. Až po odstranění vody seteplota směsi zvolna zvýši na 110 až 120 °C a když teplota destilujícich par dosáhne lll C, je reakce skončena, protože destiluje čistý toluen.Zpracovánimreakčni směsi se ve výtěžku B 5 získá velmi čistý produkt, který podle plynové chromatoqrafíe obsahuje 99,7 8 žádané látky. Ve srovnání 5 citovanou literaturou poskytuje...

Způsob přípravy hydrochloridů (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly) acetylchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258292

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Ludvík, Rajšner Miroslav, Mandel Martin

MPK: C07D 277/40

Značky: hydrochloridu, způsob, acetylchloridů, z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly, přípravy

Text:

...uhliku, například methylenchloridu, aromatickém uhlovodíku nebo acetonitrilu,popřípadě za přitomnosti katalytického množství dimethylformamidu nebo dimethylacetamidu a/nebo chlorovodíku, při teplotě -45 až 60 °c, s výhodou při teplotě -Z 5 až 20 OC.Bližší podrobnosti způsobu přípravy podle vynálezu vyplývaji z následujících přikladůprovedení, které tento způsob pouze ilustruji, ale nijak neomezují. P ř I k 1 a d 1 Hydrochlorid...

Peptid s vlastostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258290

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: způsob, výroby, determinant, peptid, antigenních, vlastostmi

Text:

...HOBt estory. Po ukončené nyntéze byl psptid z pryskyłice odštěpen a současně byly odstraněny chrinicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky, s výhodou působením kapalného HF nebo TFMSA ve směsi s TA a thioanisolem. Surový produkt byl čiätěn bud pomocí sloupcové chromatografie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu potaženém hydrofobními uhlíkatýml řetězcl nebo nosičů fungujících jako molekulární síta. Peptid...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258289

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: způsob, determinant, vlastnostmi, peptid, výroby, antigenních

Text:

...deriváty, s výhodou symetrickými anhydridy nebo HOBt estery. Po ukončené syntéze byl peptid z pryskyřice odětěpen a současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčnich aminokyselín acidolyticky, s výhodou púsobením kapalného HF nebo TRMSA ve směsi s TFA a thianisolem. Surový produkt byl čištěn buč pomocí sloupcově chromatografie na nosičich používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu, potaženém hydrofobnímí uhlíkatýmí...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258288

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/06

Značky: determinant, vlastnostmi, způsob, peptid, antigenních, výroby

Text:

...současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky,s výhodou působením kapalného HF nebo TPMSA ve směsi s TFA a thioanisolem. Surový produktbyl čištěnbud pomocí sloupcové chromatoqrafie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikaqelu, potaženém hydrofobními uhlíkatými řetězci, nebo nosičů fungujících jako molekulární sita. Peptid byl charakterizován aminokyselinovou analýzou a jeho čistota byla...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 258283

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: manganato-vápenatých, podvojných, přípravy, vysokoteplotní, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...kalcinátu alespoň 40 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktü poněkud zpomaluje, zmožňuje jejich kvantitativnější prüběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačníoh reakcí. Konečná...

Způsob přípravy methylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258279

Dátum: 16.08.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Miller Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: propionové, kyseliny, způsob, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, přípravy, methylesteru

Text:

...sodné soli kyseliny vzorce II v methanolu se získá reakci volné kyseliny s ekvivalentem roztoku methoxidu sodného v methanolu. Vlastní esterifikace proběhne pri teplotě varu směsi. Pokud se jako výchozi látky použije čisté kyseliny vzorce II, získané thermickou dekarboxylací krystalické kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl)propan-2,2-dikarboxylové, ziská se methylester již jako odparek tak čistý, že pro jeho další použití jej neni...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikademnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258278

Dátum: 16.08.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, dikademnatého

Text:

...kondenzaoe fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější průhěh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace V této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí býtvyšší než 800 °C, nebot to je teplota, kdy příslušný meziprodukt,...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258277

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, přípravy, diželeznatého, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...a umožňuje jejich kvantitatívnější průhěh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. zahřívání směsi je třeba véstV inertní atmosféře, alespoň pak od teploty, do které je udržována tenze páry alespoň 40 kPa. Při vysokých teplotách by totiž vznikalo nebezpečí nežádoucí oxidace železnatéssložky na železitou. Konečná teplota kalcinace v této...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dihořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258276

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, dihořečnatého, přípravy

Text:

...odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomalujea umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by hránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této íázi přípravy produktu podle vynálezu musíbýt vyšší než1 160 °C, nebot to je teplota, kdy...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diměďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258275

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: diměďnatého, vysokoteplotní, způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomuluje a umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránlla průběhu dehydratačních reakcí.Konečná teplota kalcinace musí být v této fázl přípravy produktu podle vynálezu vyšší než 840 °C, nebo to je teplota, kdy příelušný meziprodukt, jehož součástí je í cyklo-tetrafosforečnan...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258274

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, dinikelnatého, vysokoteplotní, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky.Pŕítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, který by bránila průběhu dehydratačnich reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 1 250 °c, neboč to je...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Josef, Malina Miroslav, Martinovič Viktor, Dolejš Václav, Konrád Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, amoniaku, způsob

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Způsob výroby 1,6-disubstituovaných N-(8alfa-ergolinyl)-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258270

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: výroby, n-(8alfa-ergolinyl)-n',n'-diethylmočovin, způsob, 1,6-disubstituovaných

Text:

...kyselinu, například v přítomnosti uhličitanu sodného nebo draselného nebo triethylaminu. Získané sloučeniny obecného vzorce I se izolují zředěním reakční směsi vodou a extrakcí nebo odfiltrováním vyloučeného surového produktu čištění se provádí běžnými laboratorními technikami, například sloupoovou chromatografií a/nebo krystalízací.obecného vzorce I způsobem podle vynálezu jsou nové látky, které při farmakoloqickém testováni nevykázaly...