Patenty so značkou «způsob»

Strana 108

Způsob přepravy a míchání elektricky vodivých tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258536

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šmrha Lubomír, Heger Antonín, Delong Alfréd

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: zařízení, tekutin, vodivých, způsob, způsobu, elektricky, tohoto, míchaní, prepravy, provádění

Text:

...na zdroj elektrického proudu přímo anebo skrze usměrñovač a akční cívka na spínač rovněž přímo nebo skrze tvarovací obvod. IVýhodou způsobu podle vynalezu je to, že je vyznačen impulsním provozem, kterýnobsahuje ve spektru vysoký podíl vyšších kmitočtü. Síla, působící na tekutinu, má průběh o krátkém trvaní v čase s vysokou maximální hodnotou. Tato skutečnost umožňuje dosáhnout mimořádného účinku pri tvorbě krystalůrtavenině.zařízení k...

Deriváty valeronitrilu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258534

Dátum: 16.08.1988

Autori: Trčka Václav, Bláha Ludvík, Rajšner Miroslav, Helfert Ivan

MPK: C07C 121/78

Značky: jejich, přípravy, deriváty, způsob, valeronitrilu

Text:

...vzorce IIve kterém R značí totéž jako ve vzorcí I. Alkylace se provádí přikapánim roztoku o~substituovaného benzylkyanidu V ethylenglykoldímethyletheru ke směsi suspenze natriumamidu v toluenua ethylenglykoldimethyletheru za chlazení pod 10 OC, míchâním směsi při teplotě místnostido dokončení metalace a přikapáním roztoku isopropylbromidu v ethylenělykoldimethyletheru,přičemž se teplota reakční směsi udržuje chlazenim pod 10 DC. Alkylace se...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brabec Jaroslav, Chrz Václav, Kouba Milan, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, vzduchu, kapalných, produktů, nízkoteplotním, procesem, výrobou, dělení

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258529

Dátum: 16.08.1988

Autori: Franta Pavel, Vaňura Petr

MPK: G21F 9/12

Značky: zeolitech, borité, skladování, vyhořelého, paliva, přečišťovaném, způsob, kyseliny, roztoku, sorpci

Text:

...Development in the managoment of liquid an solid radioactive wastes frem the irradiated fuel cooling pond at Trawsfynydd power station, předneseném na konferenci OECD v Curychu. konané ve dnech 26. až 30. 3. 1979 pro stejný účel aplikaci chabazitu.V případě aplikaci zeolitů pro čistění chladiva, které obsahuje kationty alkaliokých kovů a/nebo kovů alkalických zemin. prakticky využitelná kapacita sorpční náplně vyjadřovaná počtem...

Způsob úpravy perfluorovaných iontoměničových kopolymerů, zejména jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258526

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav, Weber Jan

MPK: B01J 47/12

Značky: úpravy, iontoměničových, jejich, povrchu, způsob, zejména, perfluorovaných, kopolymerů

Text:

...proniká s časem do hloubky membrány podle parebolického zákona d k.tNa základě této zákonitosti a experimentálne zjištěná konstanty 5 pro daná podmínky je možné řízeně proreagovat kopolymer do předem zjištěná žádané hloubky. Polymer na povrchu membrány se tak reakcí změní na kompaktní, pevně lpící vrstvu reakčních produktů, obsahující polymerní, elektronicky vodivý uhlík ve směsi s fluoridem alkalického kovu, polymerní uhlík,...

Způsob zkoušení frakční odlučivosti nebo frakční propustnosti odlučovačů tuhých a kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258523

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: B01D 49/00

Značky: tuhých, částic, frakční, propustností, zkoušení, kapalných, odlučovačů, odlučivosti, způsob

Text:

...výsledky celkové odlučivosti u jednotlivých souběžných dvojic měření.souhěžně se stanoví celková odlučivost respektive celková propustnost u dvojice odlučovačů - zkcušeného a standardního, a to za stejných podmínek a zn použití odlučovaného materiálu definovaných vlastností. Toto souběžné stanovení se opakuje s použitím jiného odlučovaného materiálu, který se od materiálu použitého v předchozím stanovení liší výrazně ve vlastnosti nebo...

Způsob přípravy 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258521

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav, Budník Josef

MPK: C07D 243/26

Značky: způsob, přípravy, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...s jedovatým plynem metylbromidem /nervový jed/. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu. Jako jed je zařazen ve vyhlášce o jedech /vyhl. č. 57/ 1967 sb./, a to jako zvláště nebezpečný jed. Riziko pro pracovníky. kteří jsou nuceni s tímto plynem manipulovat nebo pro pracovníky, kteří jsou nuceni ve výrobě při manipulaci pobývat, spočíva hlavně v tom, že mohou být tímto plýnným jedem zasaženi. aniž mají být zápachem plynuOtrava metylbromidem...

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík

MPK: C01B 3/56

Značky: uhlíku, oxidů, vodíku, technického, způsob, metanací, odstraňování

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258507

Dátum: 16.08.1988

Autori: Němeček Jiří, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C01G 49/14

Značky: koagulačního, výroby, činidla, způsob

Text:

...na otevřených skládkách odpadní zelené skalioe a kyselých systémů z výroby titanové hělobypodle vynálezu sejevízpüsob, jehož podstata spočíva v tom, že pevný materiál těchto skládek se zkrápí kapalnou fází těchto skládek za přístupu vzduchu v takovém poměru jednotlivých složek, aby výsledný roztok obsahoval nejméně 90 původně dodaného železa, ale přitom ne více než 10 g/1 volné kyseliny sírové, přičemž kapalná fáze cirkuluje v uzavřeném...

Způsob výroby 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4H)-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258500

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fraser James, Davies Roy

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4h)-onu, výroby

Text:

...karboxymethylcelulose. Kromě měření před podáním se krevní tlak měří ještě za 1,5 a 5.0 hodín po podání testované látky. Teatovaná sloučenina se pokladá za účinnou v případě, že snižuje krevní tlak ve stejné nebo vyšší mífe než jaké se na základě známých kontrdlních údajů považuje za minimální významné snížení (p« 0,0 l).Při tomto testu vykazuje 4-methy 1-6-methylsulfinylthienoĺä,2-Éjpyrid-7(4 H)-on vzorce I podle vynálezu účinnost v...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258499

Dátum: 16.08.1988

Autori: Goldmann Siegfried, Puls Walter, Schlossmann Klaus, Bender Joachim, Petzinna Dieter, Bischoff Hilmar, Ahr Hans, Bossert Friedrich

MPK: C07D 491/048, A61K 31/44

Značky: způsob, nových, dihydropyridinlaktolů, výroby

Text:

...z retroorbitálnížilní pleteně. Odebere se vždy 30 l krve pomocí automatického zařízenia pomoci 0,3 ml uranylaoetátu (0,16 S) se odstraní bílkoviny. Po odstředění se v aupernatantu pomocí glukosoxidasové metody za použití 4-aminofenazonu jako barevného indikátoru fotometricky určí obsah glukosy. Vyhodnocení výsledků se provádí pomocí t-testu podle Studenta, přičemž se jako mez významnosti volí hodnoty p 0,05.Látky, které u krya k určitému...

Způsob výroby androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258498

Dátum: 16.08.1988

Autori: Buzzeti Franco, Lombardi Paolo, Di Sale Enrico, Barbugian Natale

MPK: C07J 1/00

Značky: výroby, způsob, androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Text:

...při refluxování rozpouštědla, jak je popeáno výše.sloučeniny vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou inhibitory biotraneíormací endogenní androgenů, to jest jsou inhibitory eteroidní aronątázy. Proto aloučeniny podle vynálezu mohou být vhodné jako alternativa k endokrinní ablaci, například vyněti vaječníku, podvěeku mozkového nebo k adrenalektomii, płi ošetłování pokročilých rakovin závislých na hormonech u prau. pankreaeu...

Způsob výroby nových 2-subtituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258497

Dátum: 16.08.1988

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/40...

Značky: 2-subtituovaných, způsob, derivátů, výroby, ergolinu, nových

Text:

...nnčeł se vazba cac popłípadě parciálne nebo zcela hydrogenuje, deriváty močoviny se popřípądě převedou na deriváty thiomočoviny nebo/a získané aloučeniny ae popřípadě převedou na své adiční soli s kyeelinami.Výroba aloučenin obecného vzorce III se popisuje například v evropských patentových přihláškách Č. 160 842, 56 353 a 141 387.Reakce ae provádí při teplotách od 0 °C do 120 °C, výhodná při teplotách 70 °C až 100 °c, v aprotickém...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258495

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bühmann Ulrich, Wegner Peter, Giles David, Rowson Graham, Joppien Hartmut, Neh Harribert

MPK: A01N 43/56

Značky: výroby, akaricidní, prostředek, látek, účinných, insekticidní, způsob

Text:

...reahčním produktem tríchlormetyleeteru chlormravenči kyseliny a anilinu obecnéhoz Č H 2 (IV) ve kterém Z má shore uvedený význam, poprípade za použití rozpouštědla. Tento postup bude dále oznučován také jako postup B).Jako rozpouštědla ae hodí kapaliny, které jsou ínertní vůči reakčním sloikám, jako alifntickě, alicyklické a aromatické uhlovodiky, které mohou být popřípadě chlorovány,jako hexan, cyklohexan, petrolether, benzen, toluen,...

Způsob výroby derivátů difosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258493

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/40, A61K 31/66, C07F 9/38...

Značky: difosfonových, výroby, způsob, kyselin, derivátů

Text:

...s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové. Tyto soli se vyrábějí obvyklým způsobem, například neutralízací popisovaných sloučenin anorqanickými nebo organickými bázemi, jako uhličitanem sodným nebo draselným, hydroxidem sodným nebo draselným, vodným amoniakem nebo aminy, například trimełhylaminem nebo triethylaminem.Nové sloučeniny obecného vzorce I podle vynalezu a jejich soli je možno aplikovat entsrálně nebo parenteralně v kapalné...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258492

Dátum: 16.08.1988

Autori: Schlossmann Klaus, Bischoff Hilmar, Bossert Friedrich, Bender Joachim, Ahr Hans, Puls Walter, Petzinna Dieter, Goldmann Siegfried

MPK: A61K 31/44, C07D 491/048

Značky: způsob, nových, dihydropyridinlaktolů, výroby

Text:

...farmaceuticky vhodných nosných látek obsahují jednu nebo několik účinných látek vyrobených poatupem podle vynálezu nebo které sestävají 2 jedné nebo 2 několika účinných látek vyrobených postupom podle vynálezu. vynález rovněž zahrnuje přípravu těchto płípravků.K přeâloženému vynálezu náležejí taká farmaceutické pfipravky ve formách jeänotkového dávkování. To znamená, že přípravky ve formě jednotlivého dílu, například tabletky, drsžé,kapsle,...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258490

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sauer Gerhard, Huth Andreas, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/40...

Značky: nových, derivátů, výroby, ergolinu, způsob, 2-substituovaných

Text:

...ne čhtinlcí skupina oditäpí,dorlvát močovlny se popžípadě převede na derívít thlonočovíny nebo/A získaná sloučenlna se popřípadě převodu na fyziologlcky snúäenlivou adlční sůl s kyselinou.Jako elektrotllní sloučenlny síry lze uvést výhodné organické disulfldy, jako napříkladpopłípedl jednou nebo několikrát subotituovanó aromatioké dinultidy, jako difenyldisulfiäy o dibonzyldioulfidy nebo heteroaromatíoká dieulfidy se hora uvedenými...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258488

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bit Rino, Munro David

MPK: A01N 33/26

Značky: výroby, herbicidní, způsob, účinné, prostředek, složky

Text:

...kyanoskupinu korbcxyskupinu, alkylaminoskupinu s 1 ai 4 atomy uhlíku, uvlaště methylaminoskupinu nebo fenylsulfonylovou skupinu alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo benzyloxykarbonýlovou skupinu, zvlaätě methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, butoxykarbonýlovou skupinu nebo benuyloxykarbonylovou skupinu, alkanoylcvou skupinu s 1 až I atomy uhlíku, Ivliitě acetylovou skupinu nebo...

Způsob výroby derivátů ergolinylthiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258487

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haffer Gregor, Biere Helmut

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02

Značky: derivátů, výroby, způsob, ergolinylthiomočoviny

Text:

...kovů, slrníky alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, thiomočovina, Bunteovy soli apod., přičemž výhodnými thiolačnímí činldly jsou xanthogenáty alkalických kovů, jako je etylxanthogenát draselný nebo metylxanthogenat draselný, a sirníky alkalických kovů, jako je sirník sodný nebo airník draselný.K provádění thiolační reakce jsou vhodná všechna ínertní rozpouštědla, jak ta výše uvedena. tak i dimetylformamid, dimetylsulfoxid aj., a též...

Způsob umělého sušení surových těstovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258486

Dátum: 16.08.1988

Autori: Szakács László, Makáry István, Rosza János

MPK: A23L 1/16

Značky: sušení, surových, těstovin, způsob, umělého

Text:

...vůbec vhodná. sklizňový výnos tvrdé pěenice, vhodné pro průmyslovou výrobu těstovin je malý její mletí představuje speciální úlohu. Dále je nutné přihlížet i ke skladování meliva. To vše prodražuje nejdůležitější základní surovinu pro výrobu těstovin - moukuDoba sušení činí u najmodernejších zařízení ještě asi 20 hodin s ohledem na výrobní linky s velkou kapacitou jsou nezbytná sušící zařízení velmi velkých rozměrůS ohledem na poměrně...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258485

Dátum: 16.08.1988

Autori: De Jong Anno, Scheer Martin, Ingendoh Axel, Berschauer Friedrich, Lindel Hans

MPK: C07C 83/04

Značky: prostředek, výroby, zvýšení, účinných, užitkovosti, zvířat, látek, způsob

Text:

...hąlogenem, trifluormethylovou skupinou nebo meth~ oxyskupinou, tím, že se na arylglyoxaly obecného vzorce IIImá shora uvedený význam,popŕípadě ve formě svých hydrátů neho aduktů s alkoholy působí hydroxylaminy obecného vzore ce IVOH I HN - R (IV) ve kteréh R má shora uvedený význam, za odštěpení vody.Arylethanolhydroxylamíny vykazují vynikající účinek při zvyšování užitkovosti zvířat. Tyto aloučeniny se dají tudíž používat v oblastí...

Způsob výroby nových thienopyridonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258483

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fraser James, Davies Roy

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, výroby, nových, thienopyridonů

Text:

...například 3-chlorperbenzoová kyselina.Slouěeniny obecného vzorce II je možno připravit alkylací sloučeniny obecného vzoroeIIIve kterém Z, R 1 a 5 mají shqra uvedený význam.Tuto alkylaci je možno uskutečnit reakci eloučeniny obecného vzorce III s alkylačnim činidlem, například s dialkylsulfátem nebo alkylhalogenidem, jako alkyljodidem, postupem obvyklým pre tento typ reakci.Meziprodukty obecného vzorce III jsou nové. Ty meziprodukty...

Způsob výroby 4-androsten-3,17-dionu a 1,4-androstadien-3,17-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258482

Dátum: 16.08.1988

Autori: Weber Alfred, Kennecke Marlo

MPK: C07J 1/00, C12P 33/00

Značky: 1,4-androstadien-3,17-dionu, 4-androsten-3,17-dionu, výroby, způsob

Text:

...substrátu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether,dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgace substrátu může být doaaženo například tím, 3 258482že se subštrát V mikronisované formě nebo rozpuštěn v rozpouštědle mísitelném s vodou (jako je methanol, ethanol, aceton, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid) nastřikuje pomocí trysky za silné turbulence do vody...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258481

Dátum: 16.08.1988

Autori: Scheer Martin, Berschauer Friedrich, Hallenbach Werner, Lindel Hans, De Jong Anno

MPK: A23K 1/16, A23K 1/22

Značky: způsob, účinných, prostředek, zvýšení, látek, zvířat, užitkovosti, výroby

Text:

...skupinu CONHRQ, skupinu COOR 7 neho skupinu CORIG,přičemž R 7 znamená atom vod 1 ku alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,R 9 znamená atom vodiku nebo methylovou skupinu aR 10 znamená methylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, se mohou vyrábět například reakci thienylisokyanátú obecného vzorce IIIs aminy obecného vzorce IVR 1 aš Ľ E (III). R 3 NCO a R 3 mají shore uvedené významy. n - NHRG (IV), má shora uveůcný...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258478

Dátum: 16.08.1988

Autori: Becker Benedikt, Naumann Klaus, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm, Behrenz Wolfgang, Braden Rudolf

MPK: A01N 53/00

Značky: látek, způsob, účinných, prostředek, akaricidní, výroby, insekticidní

Text:

...IIIF F Zz-CHz n ľľľľ) v F F v němž R a Z 2 mají shora uvedené významy, jsou novými slouěenínami.Tyto nové alkoholy popřípadě deriváty alkoholů obecného vzorce III se mohou připravovattim, že se pentafluorbenzylalkohol nebo jeho deriváty obecného vzorce IVF F zľ-cn r 1 (m. F F V němž Z 2 znamená hydroxylovou skupinu, chlor nebo brom, nechá se reagovat - popřípadě za pŕítomnoati činidel vázajicich kyseliny - se sloučenínamí obecného vzorce VR...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258473

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nyfeler Robert, Eckhardt Wolfgang, Zondler Helmut

MPK: A01N 43/54

Značky: látek, prostředek, výroby, účinných, fungicidní, způsob

Text:

...oborsch preventívně . nebo kurativně k boji proti fytopathoqenním houbám. Účinné látky vzorce I podle vynálezu se vyznačují v širokých mezích aplikovaných koncentrací vysokou fungicidní účinnosti. značnou šíří účinku a nepatrnou fytotoxicitou a mohou se bez problémů používat zejména v zemědělství.Na základě své výraznéŤfungic 1 dnI účinnosti při ochraně rostlin, jsou výhodné následující skupiny účinných látek Sloučeniny vzorce I, v němž...

Vytvarovaný uzávěr mající dobrou ohebnost a pružnost a vzhled přírodního korku a způsob výroby tohoto uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258464

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaspina Alex, Paisley Gary

MPK: B29C 67/20

Značky: tohoto, přírodního, pružnost, uzáver, dobrou, vytvarovaný, ohebnost, uzávěru, korku, mající, výroby, způsob, vzhled

Text:

...což se opět projeví vytvořením kresbových čar na povrchu takto vyráběného uzávěru.Pozdržení zpěnění termoplastického materiálu se docílí dočasným zvýšením tlaku ve formovací dutině, čehož se dosáhne rychlým vstřiknutím zpěnitelného termoplastíckého pryskyřičného materiálu za vysokého tlaku do formovací dutiny a postupným odstrañováním části vzduchu,vytlačeného vstłiknutým termoplastickým pryskyřičným materiálem, rsgulovaným minimálním...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 258463

Dátum: 16.08.1988

Autori: Selines Ronald, Balkishan Agrawal, Mehlman Stewart

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, výroby, oceli

Text:

...předmětu vyndlezu, znamená plyny, které odcházejí z roztavené oceli během oduhličování, redukce nebo dokončovąní.vynález je zlepšením non postupu, které umožňuje použít postupu na výrobu oceli s nízkym obsahem vodíku. vynález spočíva na objevu, že jsou nutné určité stupně pro vyrobuADD zkujněné oceli s nízkym obsahem vodíku a že všechny tyto stupně jsou nutné pro postup,aby se dosáhlo požadovaného výsledku.výraz ocel s nízkým obsahom...

Způsob zapalování hořlavé směsi plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258460

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kobayashi Hisashi, Miller Raymond, Anderson John

MPK: F23Q 7/10

Značky: zapalování, zařízení, směsi, hořlavé, způsobu, plynů, tohoto, způsob, provádění

Text:

...prstencového kanálku g, je odizolována od vnější stěny druhého prstencového kanálku 3 vzduchovou mezerou, popřípadě je-li tatb mezera užší nebo je-li přiváděné napětí vyšší jako je tomu V třetím příkladu provedení, je vnějšíplocha dělicí stěny g opatřena vrstvou elektrické izolace 55, ukončenou v oblasti jískřiště Q.K vytváření jiskry není třeba velkého množství elektrické energie, protože jiskra přeakakuje mezi dvěma blízkými body a...

Způsob přívodu maziva do štěrbinového prostoru pro mazivo a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258459

Dátum: 16.08.1988

Autor: Frey Bernhard

MPK: F16N 7/00

Značky: maziva, přívodů, provádění, mazivo, způsob, zařízení, prostoru, štěrbinového

Text:

...prúběh přívodního tlaku pl maziva udáva krivka B na diaqramu b). Tento přívod maziva připouští poměrně malý maximální přívodní tlak pzl. Časový prüběh průtočného proudu vz maziva je zakreslen v diagramu c) na křivce B. Naopak lze s výhodami, ktere již byly vyavětleny, použít asynchronního přívodu maziva, například v podstatě s konstantním přívodním tlakem zo podle křivky A na diágramu b). I v tomto případě dochází k vniknutí maziva/do...

Způsob určování drsnosti difúzně odrazného povrchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258452

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mottier Francois, Dändliker René

MPK: G01B 11/30

Značky: difúzne, způsob, určování, provádění, odrazného, drsnosti, povrchu, zařízení

Text:

...šipek A a B po průsečnici 5 roviny 5 dopadu (obr. 2) světelného svazku l a roviny á kolmé na směr 1 zrcadlovéhoodrazu přes úhel odrazu alfa a přitom se zaznamenává fotoelektrický proud jako funkce polohy na průsečnici 5.Tím vznikne obraz gg, v němž je vyneeena svetelná intenzita l, úměrná fotoelektrickému proudu jako funkce polohy na průsečnici 5. Jak je zřejmě, má naznačená křivka první bod 3, ležící na směru 1, kdy intenzita dosahuje...

Způsob získávání rostlinných polysacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258450

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rósza Zsuzsanna, Minker Emil, Wolf Lajos, Szendrei Kálmán, Koch Lehel

MPK: A61K 35/78

Značky: polysacharidu, způsob, získavání, rostlinných

Text:

...čaje, čajových směsi, todných extraktů obeehujíšN o nichž se domníváme a ktoré Jsou zčásti prokazatelně, náleží ůčínek zabraňující zánětům a účinek vykonávaný na í.Verlag X 978). Heřmánkový květ se v lékařetví, jakož 1 v kosmetice, především používá pro ošetřování zánětlivých procesú na kůži a sliznicieh a sice Jako masti, koupele. Inhalátys nroetředky pro potirání, čaje. popřípadě volné výtažky nebo účinná látka inkorpovaná v koametice....

Imobilní cholinesterázový přípravek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258449

Dátum: 16.08.1988

Autori: Szajáni Béla, Kovács Kamilla, Boross Lászlo

MPK: C12N 11/08

Značky: výroby, imobilní, přípravek, způsob, cholinesterázový

Text:

...nedostatký. Podle vynálezu se přiorawují imobilní cholineaterázová připrawky, ktoré splňují požadavky prodlouženého použití. Tyto-přípravky mají enzym vázaný na chemioky a mikrobin.ologicky iherthím nosiči s vhodnými meohąnickými vlaat 258449noatmi, které zajiěřují vysokou průtokovou ryohloat. Další výhodou Je, že enzym může být kopulován na nosič za mírných reakčních podmínek.By 1 ozJ 1 štěno, že polymerníoprykkyřioe, zàložené na monomereoh...

Způsob ohřevu a vysoušení kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258435

Dátum: 16.08.1988

Autori: Prudnikov Nikolaj, Gudko Nikolaj, Gubskij Igor

MPK: H01G 13/04

Značky: ohřevu, vysoušení, způsob, kondenzátorů

Text:

...6 ~ meHHOň~HHeHcTHMH nnaTopMaMą, npnqeu ányrpeunuň óóbeu ux onmen 6815 sancuneu Heo 5 xonHMHM Konuqecraom npoMemyTouHoro Tennonocnrena H ornaxyyunponan npn Tenneparype oxpymammeň cpe.~TexHonorun cnocoóa cocronr B cneymmeu. s Hnamůopua c ycrauosnenuuu B aqeůxax Kouneucawopanu saxawmnaerca B Ka-,Mepy, nxnmqamrcn cncremm Harpeaa n BaKyYMHp 0 BaHHH. Haqanhnuň paaorpea Moxŕ H 0 nýonanourb H npn aTMocepHoM naanenun, ecnh Marepnan usonaànu...

Způsob montáže kormidlových zařízení při opravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258434

Dátum: 16.08.1988

Autori: Drug Vladimir, Platonov Valentin, Kochan Nikolaj

MPK: B63H 25/38

Značky: způsob, zařízení, kormidlových, montáže, opravě

Text:

...onepaunm BMHOHHKDT npH nóMomH BHHTOBOFO npecca 18 qepea rpyöKH 19. Dna npeowspameunn Bmrexanux nonnmepnoro Marepuana cnepxy H CHHF sy Konyca ycranasnnaamr ynnorneunn 20, 21, 22 H 23.nauuuň tuocoö Monraxa pynenmx YCTDOŽCTB oöecneqnaaer coxpamenne rpynoeuKOCTH H CTOHMOCTH nponanocwna paôoT sa cqew Hcxnwqenun pacwaqnsanun, HanHaBKH H pacwaqunaunn Hnu ycrauonxn axcueuwpnquo pacwoqenuux Brynox,.a raxne Hcxnmqenun nmnonnnemmx Bpyquym wpyoeuxnx...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258428

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borobjeva Jekatěrina, Burov Anatolij, Nesterčuk Gennadij, Terenťjev Otto, Grudinka Jekatěrina

MPK: B27N 3/04, B29J 5/00

Značky: desek, výroby, způsob, drevovláknitých

Text:

...Mna. - - ~ HpnMep 4 f Á . E ý « 7 , .V VB ycnonnnx npnMépa 1 nan H naroronnenm npn nneeuuu 151 Topma K Maćce 3,ĺ. a.c. aonoxnag Bpeua Tépúnqecxoň 0 §pa 6 OTKH F 2 qaca ~ HpnMep 5 (KOHp 0 nBHHů). .V . , - B ycnonunx npúueýà jusroToaneHu nnnvu-öes oâanneuun wopba. Bpena rep 4 ĺ 3 Mnqecxoň oöpaüowxú - 3 uaca 30 Mnayçą f Á 5 1 V - fiľ L Pesýnsrawm chmwanuň oópasuon nsrorbànennux na nąóqbaropuou oöopynoaaüłnee vneé)30 jnee 20....

Způsob fermentační výroby nourserotricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258414

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gaubold Gottfried, Bocker Harald, Grosse Hans-helmut, Müller Peter-jürgen, Menner Michael

MPK: C12P 17/16

Značky: nourserotricinu, fermentační, výroby, způsob

Text:

...cynhůawnux uouon oxasancn canr Kucnoruocŕu cnadoxucnoü nuwamenbuoň cpeu n cwopony menoqumx snaqeunü pH B npquecce crepnnnsauuu,-nusunaeMuMocąxneHueM CaS 04 n cnasaunbm c srnn yanenaen as cpg-musuonoruuecxu xncnux cynnmawuux uouon. Coornewcwneuno Hauanbuan xouuenrpauna pacwaopuuoro unn öuonornqecxu nocrynuoro mocaTa cnnmaemcn Taxxe acnecwnne ycranonxu menounoro snauenua pH neuen cvepunusauueü. Ynenuueuue auaqeuna pH oöecneqąnaer cosnauue...

Způsob výroby inhibitoru sedimentace minerálních solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258413

Dátum: 16.08.1988

Autori: Djatlova Nina, Chavčenko Natalja, Kisil Jevgenij, Barsukov Anatolij, Jarošenko Galina, Sizov Vladislav, Kulikova Olga, Uskač Jakov, Samakajev Rafail, Ditjuk Leonid, Komova Světlana, Kytjanin Leonid

MPK: C02B 5/14

Značky: sedimentace, solí, inhibitorů, minerálních, způsob, výroby

Text:

...B peaxrppe nonuuamr o 50 °C H BunepnBamT B Teueune 4 uacon. B pesynsrare cnaresa nonyuamr 265 Kľ uaruöuropa 33 Z~uoü KonueurpaunmB npumepax 4-6 npuneeuu caeenun o nonyueanu uurnónwopą coneornomeugü IPM pQSJZHHI-BDI MOHEPHBIX COOTHOIIIGHHHX BHHXIIODPHAPHŘG H BMMHSKE.Ycrauoaxa uns cuuresa uuruůnropa coneornoxeunñ Texas me, Kax B npnwepe I.Sarpymamm 100 KP npoyxra Kouencaunn npn 20 °C annnoprnnpnua H nouoro anuuaxa, nsnwux 5 Mannnon cooruomeuu...

Způsob provádění mikrooperací buněk a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258410

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fichte Boris, Larin Vjačeslav, Chochlov Anatolij, Nikitin Vladimir

MPK: A61N 1/04

Značky: buněk, mikrooperací, zařízení, způsob, provádění

Text:

...4 saxpennnmr 7xnawxy 25. Baran noamr naanenne qepes mryuep 22 B nonocmn Menöpannoň Kopoö Ľxn 24. Hpu swan Meuöpana 20 eůopumpyercn H nepeuemaew ronxawenn 19 no nryn Ke 17, Kopnyc epmarena 12 n c HM MMKp 0 HHcTpyMeHT 2 ąna npoxanusanna, xoro 258410ñuü npoxow qepes napyxuym Meuöpauy KHGTKH 25 n yuacrke, orpauuueuuon xpouxaum MMKDOHDHCOCKH 4. Mnkpounbexuun. H Mxpoacacmnanne ueJpes Muxponucwpyuexv 2 nna npoxanuaanun ocymecrnnaarcu npn...

Způsob krájení a posunu pekárenských výrobků s cyklickým přísunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258405

Dátum: 16.08.1988

Autori: Moka Peter, Moka Horst, Baumann Michael, Liebetreu Peter, Netz Albert, Kuzcera Klaus, Bätz Erhard, Bock Joachim

MPK: A21C 15/04

Značky: přísunem, posunu, výrobků, pekárenských, způsob, cyklickým, krájení

Text:

...pesxn Mna ae sarpyxawn npaaym u neaym KpoMxy Kouneüepa, rak uwo Homer nponsaonuwscn anToMarHuecxaa orcopwupoaxa ropóymek nocne cymKH.Mexannsu, ueoóxonnmm nnn auenpeuua Texuonornu npennaraemon naoôpereaueu,cocrouw us noraxruo apamammerocn naxnonnoro Kouneüepą. cuadxennoro npueumuMM Kapuanaun H crynenqaro pacnonoxeuuuuu noaoxanu H ronxarenàun, paóowammuu c nocrosnuuu nobeuom, a n soue pesxu - us nepenawmero ycrpoňcTna c noxBaTaMM. Hàn 7...