Patenty so značkou «způsob»

Strana 107

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žufníček Jiří, Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C02F 1/16

Značky: plynového, způsob, kondenzátu, surového, plynů, likvidace

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29H 7/22

Značky: klinových, řemenů, obrácené, koster, způsob, hromadné, konfekce

Text:

...totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním,...

Martenziticko-feritická korozivzdorná ocel na výkovky lopatek a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258893

Dátum: 16.09.1988

Autori: Radoň Jan, Herzán Jiří, Protiva Karel, Kumcl František, Kantor František, Bouška Pavel, Kopecký Bedřich

MPK: C21D 1/18, C22C 38/18

Značky: jejího, zpracování, způsob, výkovky, korozivzdorná, lopatek, martenziticko-feritická

Text:

...ka 1 ení.z teploty 1050 až 1090 °c da eleáes následným nízkým popbuětěním při teplotě 350 až 390 ° 0 po 1 jdebu-4 hodin a oćhlazenim na v 2 duchu.ľA 1 tçrnąxivně je možno po kalení do oleje provést následné vysoké popouštění přítàp-Vlotě 620 až 650 °C po dob 4 hodin a 0 chlazením do oleje .Výhedou marteazitíckoàferiťické oąeli podle vynález je výrazné zlepšení odolnosti proti mezikryątalové korozi a kore 258893ju zi pod napätím, při...

Způsob kombinované přípravy polyetyntereftalátu a jeho chemickou modifikací odvozených derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258884

Dátum: 16.09.1988

Autori: Blažek Jiří, Provda Vladimír, Sűsser Otakar

MPK: C08G 63/22

Značky: polyetyntereftalátu, odvozených, kombinované, derivátů, chemickou, přípravy, modifikací, způsob

Text:

...di metyltereftalátu etylenglykolem. případně esterifikace kyseliny.V tereftálové-etylenglykolem s částečnou polykondenzaeí vznik 1 ého~.díglykolesteru kyeeliny tereftálové a kontinuální konečnou fázi výroby,spočivající v polykondenzaci oligomerů diglykolesteru kyaelíny tereftálové,se zařazuje mezistupeň pracujicí v kombinova~něm režimu,spočivajicim v jednorázovém naplněni vsázkou z šaržo~Vvitého stupně a jejím plynulém odběru do...

Způsob agregace částic a zařízení na jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258883

Dátum: 16.09.1988

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52, C02F 1/00

Značky: agregace, provádění, zařízení, způsob, částic

Text:

...ve »měn průtoku agregující sus.pauze rozěiřuĺje . V tomto zařízení je pokles hodnot rychlostního yadientu plynulý. ° ą 258883 3 Průtok agregující euspenze pőry, případně i kanálky, se us kuteěňuje v nevznáäené vrstvě zrnitého materiálu . V nevznáěenémąstavu je tato vrstva při nižších průtocích agregující euepenze. Při doetatečněvelkémě průtokuagregujíoí suspenze přechází nevznáěená vrstva zrnitěho materiálu ve vznášenou (fluidní)...

Způsob deemulgace a oddělování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258865

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poledne Jaroslav, Kochová Dana

MPK: C02F 1/40

Značky: způsob, tuků, deemulgace, oddělování, odpadních

Text:

...alkàlłe znohodnotf přcvedenin na nýola poozo malá cast tuku, zatioco větä 1 čàat tuků se. ohulzcuvoln 1 vo forně vhodnépro další zpracování. ztráta tuku je tim většł, čin je vylši obsah nojjehnčjšich tukových čàatłc. A L H ą ~oL Fodstatou deenulgaco podla vynàlezu ie pochod, při nina .u« si tukovů častice obalí poylakću hoúbovité micely vznikléhoĺ mýdlo. Voda určena k daenulgaci caupravi.přidavken atkàlíehv nnocłvł~odpov 1 dajicjnu...

Způsob uspořádání a fixace vratných manipulačních jednotek ložených blokovými chladicími jednotkami v kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258864

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ledr Rudolf, Hrdý Jiří

MPK: B65D 19/00

Značky: fixace, jednotek, uspořádání, ložených, blokovými, kontejneru, chladícími, manipulačních, způsob, vratných, jednotkami

Text:

...bylo nožnê vytvořit soojení nenípulačních jednotek prostřednictvín jejích pâsnjc 19.. vrutů 11 s fjxačníní t.s.kyVg.s fíxečníní tronky zje g ee nenípulační jednotky 1 spojí pomocí ůchytů 12 e vrutů 11.n lezi boční stěny 9 kontejneru 1 a fjxoEní.trànky I a § se.vloží dístenční hranolky 11. U zadní čelní stěny 15 kontejneru ljse fjxąční trânky Z, 5 a 2 vzepřou protí opěrnénu tverovenůluAtrbnku 1 § o 9 ním spojí pomocí krátkych pásnjc 19 e...

Způsob zjišťování potenciálního výnosu zrna pšenice z malých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258857

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foltýn Jiří

MPK: G01G 9/00

Značky: zjišťování, výnosu, potenciálního, malých, způsob, dílců, pšenice

Text:

...čtverečněho met ru, s následným přepočtem na hektarový výnos zrna, Aüvedený způoob zjiätování potenciálníhp výnosu zrná pěe~ýnice z malých dílců umožňuje výběr kmenů na plošný výnoa zrna již v raných generacích,-což povede ke zkráoení.ä 1 echt 1 telekého procesu a.případně 1 ke.zmenšení pokuanýoh p 1 ochÄ~René zjišřování výnoaověho potenciálu kmenů päenico usnadní též tolik žádoucí souatavně šlechtění na výnosovo stabilitu odrůd v různých...

Způsob měření napjatosti plasticky nebo pseudoplasticky deformujících se hornin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258846

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mužík Ludvík

MPK: G01V 11/00

Značky: provádění, způsob, způsobu, zařízení, tohoto, plastický, měření, deformujících, pseudoplasticky, hornín, napjatosti

Text:

...upevněn úchylkomšr, jehož dotykový prvek dosedá na páku. sPrincíp způeobu podle vynálezu je tedy zeložen na skutečnosti, že horniny obecně zatížené tiakovým napätím se detormují do umele vytvoreného volného prostoru, napr. vrtu. Jeetližepak do tohoto prostoru vlolíme tuhé teleso, např. valcovou třecí peänici, které vytvotený prostor zcela zaplní, dojde k sevžení tělesa silou. která odpovídá napjatoeti v okolní hornině. Hodnota kroutícího...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258845

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mrověc Josef, Jelínek Petr, Mikšovský František

MPK: B22C 1/00, B22C 5/04

Značky: formovacích, regenerace, slévárenských, směsi, jadrových, způsob

Text:

...3 v nové směsi a regenerát s koncentrací octanu sodného až 0,3 5 hmot. je zředován novým kžemenným píekem.Octsn sodný je rozložiteiný teplem při 400 až 490 °C na aceton, ktorý shoří a uhliěitan dvojsodný, ktorý už tak negativně neovlivňuje technologické vlastnosti směsi s vodním sklem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob regenerece slěvárenskýoh formovacích a jádrovýoh směsi, sestúvejícíoh z křemenného písku, vodního skla a esterováho...

Způsob desaktivace pyroforických látek v zařízeních pro čištění koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258843

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jach Zdeněk, Žerava Petr, Žyla Emil, Javorský Břetislav, Hollein Arnold, Helis Otakar

MPK: C10B 43/00

Značky: koksárenského, desaktivace, čištění, zařízeních, látek, pyroforických, způsob, plynů

Text:

...pyroforických sirníků a je tedy neúčinné, byly vypracovány jiné návrhy postupu výměny náplně zatopením pračky vodou a postupného sniłování její hladiny v nádobě pračky za současného vyjímání náplnš po vrstvách za stáleho kropení. Tato metoda je však Ipekulativní,-protola tlak vodní náplne na dno a stěny korozí oslabená pračky by mohl vést k její destrukcl. Alternativou je dosud nezkouäená metoda lnertizací prostoru pračky plynným...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: C22B 7/00

Značky: mědi, kovů, odpadních, zařízení, provádění, zejména, tohoto, způsobu, zpracování, způsob, kalů, olejových, obsahem

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Směs solí sulfonových kyselin pro přípravu pyrethroidních insekticidních prostředků a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258839

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tichý Miloš, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír, Pánková Magdalena, Závada Jiří, Stibor Ivan

MPK: A01N 41/08, C07C 143/42

Značky: přípravu, solí, prostředků, pyrethroidních, její, přípravy, směs, sulfonových, kyselin, způsob, insekticidních

Text:

...směsi solí obecného vzorce I a III.lpůsobpřípravy směsi solí podle vynálezu obecného vzorce I a III, způsob analýzy i použití při přípravě pyrethroidního insekticidního prostředku je blíže objasněn v následujících příkladech.Pĺíklad 1 Sodné sůl obecného vzorce I (M Na) a její pyrolytický rozkladK roztoku 15,5 g oyklického aootálu vzorce II v 80 ml ethanolu byl přidén roztok 30 g kyselého iiřičitanu sodného v so ml vody. Směs byla...

Způsob výroby kyslíku O2 (1délta g)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258827

Dátum: 16.09.1988

Autori: Špalek Otomar, Kodymová Jarmila, Hiršl Aleš

MPK: C01B 13/02

Značky: 1délta, způsob, kyslíku, výroby

Text:

...kyslíku jeho desaktivací v roztoku.Rovněž ztráty singletového kyslíku v plynné fázi způsobené průběhem reakce.jsou ve spodní ěásti,probubląvacího chemického qenerátoru vlivem hydrostatického tlaku přibližně o dva řády vyšší než nad roztokem.Uvedené nedostatky významnou měrou snižuje řešení podle vynálezu, jehož předmětemje způsob výroby 02(HAg) reakcí chloru s alkalickými roztoky peroxidu v probublávacim generátoru. Podstata vynálezu...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Blažek Karel, Balounek Vratislav, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Mejzlík Jiří, Kvapil Josef, Schauer Petr, Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/185

Značky: způsob, detektoru, přípravy, hlinitoyttritého, monokrystalů, perovskitu, ionizujícího, záření, granátu

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Způsob výroby 2-naftalensulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258822

Dátum: 16.09.1988

Autori: Scholle Stanislav, Adámek Milan

MPK: C07C 143/30

Značky: výroby, způsob, sodného, 2-naftalensulfonanu

Text:

...v pevné formě. Dojde k dosycení roztoku,který se pŕečerpavá do nádrže s nasyceným roztokem, určeným pro vysolování. Jinou možností je oddělený promývací roztok čerpat zpět do výroby solanky a přidávat k proudu vody určeného pro výrobu solanky. Jedním z řady dalších praktických řešení by mohlo být použití solné nádrže tlakové, opatřené kyselinovzdornou vrstvou.Tímto způsobem dochází ke značným úsporám anorganických solí používaných k...

Žlutý azopigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258820

Dátum: 16.09.1988

Autori: Přikryl Josef, Marhan Jiří, Ružička Jaroslav, Mužík Ferdinand, Vyskočil František

MPK: C09B 29/03

Značky: způsob, azopigment, žlutý, přípravy

Text:

...podle tohoto vynálezu. Pokud není jinak uvedeno, v přikladech udávané díly se vztahují na díly hmotnostní.20.9 dilů aminodimethyltereftalátu se rozpustí v 80 ohj. dílech vody a 46 obj. dílech kyseliny chlorovodikové 5 (HC 1) 5 mol/1. získá se suspenze hyárochloridu, do která se během 30 až 40 minut připustí 21,7 obj. dilu vodného roztoku dusitanu sodného 5 (NaN 02) 5 mol/l tak, aby byl stále v přebytku, který se po skončené...

Způsob výroby koproporfyrinu kultivací kvasinek Saccharomyces

Načítavanie...

Číslo patentu: 258818

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šperl Jan, Kotal Petr, Jirsa Milan, Kahler Miroslav, Kordač Václav

MPK: C12P 9/00

Značky: kvasinek, výroby, saccharomyces, kultivaci, způsob, koproporfyrinu

Text:

...alginátovém gelu se kontinuálně kultivovaly v průtokovém náplňovém reaktoru 0 objemu 2 000 ml při zřečovací rychlosti 0,20 hod 1. Medium pripravené z užitkové vody obsahující jako zdroj uhlíku glukosu 6 g/1) a jako zdroj dusíku močovinu(0,25 g/1) bylo do reaktoru přiváděnc bez vzdušnění odspodu pomocí peristaltické pumpy při laboratorní teplotě. Porfyriny se z eluátu okyseleného kyselinou chlorovodíkovou (výsledná koncentrace byla 0,5 M)...

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štajer Pavel, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján

MPK: C05C 9/02

Značky: průmyslových, obalovaných, prodlouženou, výroby, hnojiv, účinnosti, způsob

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: výroby, syntetické, přepážek, agregátu, způsob, svazků, teplovýmenných, pryskyřice, trubkových

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čižmář Luděk, Chromý Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: rotační, způsob, výpalu, stabilizace, slínku, portlandského

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Způsob výroby směsi amfolytických tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258792

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krob Václav, Novák Jan, Kožíšková Ludmila, Kovář Pavel, Mikulcová Dagmar, Zajícová Hana, Zeman Ivo, Šmidrkal Jan, Červinka Karel, Skalský Jiří

MPK: C11D 1/90

Značky: výroby, způsob, amfolytických, směsi, tenzidů

Text:

...molu chloroctanu sodného při teplotě I 30 až 90 OC, načsž se přidá 0,05 až 0,95 molu peroxidu vodiku.Výhodou způsobu výroby směsi amfolytických tanzidů obecného vzorce I a II je, že směs neobsahuje žádný kovalentně vázaný chlor a že během reakce nevzrůstá viskozita reakční směsi.Tekuté prostředky pro osobní hygienu a tekutá mýdla jsou založena převážně na bázi amfolytických tenzidú, kde se využívá toho, že při mytí nepoškozuji pokožku a maji...

N´,N´,-bis (3(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl propiono)-thiodialkylkano dihydrazidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258789

Dátum: 16.09.1988

Autor: Tocháček Jiří

MPK: C07C 149/273

Značky: dihydrazidy, 3(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl, jejich, propiono)-thiodialkylkano, n´,n´,-bis, přípravy, způsob

Text:

...polymeru, protože díky své molekulové hmotnosti maji částečně potlačenou tekavost i rozpustnost V nepolárnich uhlovodioich. Jsou nerozpustné ve vodě a hexanu, rozpoušti se dobře V toluenu nebo acetonu.Způsob přípravy lze volit podle povahy kyseliny dialkylhydroxyfenylpropionové. Pro kyseliny které tvoří snadno haloqenid obecného vzorce (C), lze použit kterýkoliv z uvedených způsobů, u kyselín, u nichž by halogen mohl reagovat s fenolickou...

Způsob mechanické stimulace mléčné žlázy při dojení a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258781

Dátum: 16.09.1988

Autori: Švarcbek Jaroslav, Machálek Antonín

MPK: A01J 7/00

Značky: mléčné, zařízení, mechanické, stimulace, žlázy, způsob, provádění, dojení

Text:

...činná plocha diferenciálního pístu je v mezistěnné komoře menší než jeho plocha v komoře pod pístem natolik, aby bylo dosaženo požadovaného napnutí strukové návlečky v taktu sání.Řešení podle vynálezu má výhody ve zvýšení stimulačního účinku strukové návlečky na mléčnou žlázu dojnic a zvýšené ochraně mléčné žlázy před půaobením podtlaku v průběhu dojení a to jak v taktu sání, tak i v taktu stisku, přičemž charakter působení strukové...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, způsob, výroby, čoček, měkkých

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Způsob měření konstanty nasycené magnetostrikce magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258764

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kraus Luděk

MPK: G01R 33/18

Značky: způsob, magnetických, magnetostrikce, pásků, měření, nasycené, konstanty

Text:

...nasycení měřeného magnetického pásku, jednak střídavým magnetickým polem rovnoběžným 5 podélnou osou magnetického pásku. Dále se na měřený magnetický pásekpůsobí mechanickým napětím rovnoběžným s podélnou osou magnetického pásku, přičemž sesnimají složky magnetického indukčniho toku o směru rovnoběžném s podélnou osou měřeného magnetického pásku a tyto změny magnetického toku jsou míroustřídavě magnetické susceptibility.Při odvození vztahu...

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258755

Dátum: 16.09.1988

Autor: Růžičková Danuše

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: způsob, odpadních, čištění

Text:

...efektu flotace ve vodách ze zušleohtoven spolu s Nazcoa, hlinitou solí a polyelektrolytem, kdy bylo dosahováno odstranění barviva z 97 ažSuzuki M. a CHO B. R. ve své práci Treatment by Coagulation and Adsorption by Powdered Activated Carbon and Reactivation of sludge (Kogyo yosui, 248 , l§ 79, 33-40) používali k čištění organicky silně znečištěných vod z výroby dřevoviny síran hlinitý a práškově aktivní uhlí ve vysokých dávkach a zjiščovali...

Způsob přípravy substituovaných pyrido[1,2-a]-pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233748

Dátum: 15.09.1988

Autori: Doria Gianfederico, Lovisolo Pier Paolo, Buttinoni Ada, Passarotti Carlo

MPK: C07D 471/04

Značky: pyrido[1,2-a]-pyrimidinů, způsob, přípravy, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových kondenzovaných cykloalifatických derivátů substituovaných [1,2-a] pyrimidinů obecného vzorce I, definovaného v popisu vynálezu, a jejich farmaceuticky přijatelných solí. Uvedených sloučenin se používá například k prevenci a léčení alergických chorob a zánětlivých onemocnění a dále vykazují tyto sloučeniny antiulcerogenní a antisekreční účinek.

Způsob získávání materiálu ze spotřebovaných akumulátorových baterií a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233716

Dátum: 15.09.1988

Autor: Ginatta Marco

MPK: H01M 10/54

Značky: spotřebovaných, způsob, zařízení, materiálů, provádění, batérií, získavání, akumulátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Baterie se přivádějí postupně k obvodu vodorovného kruhového rotujícího stolu, přitisknou se k němu tak, aby vodorovná dolní a případně i horní stěna nádoby přesahovala přes rovinu stolu, a vyčnívající část nádoby se odřízne vodorovným řezem. Odříznutá stěna a pevný obsah spadne na odváděcí dopravník, elektrolyt steče do sběrné nádrže. Obvod otočného stolu sestává z opěrných desek, které se samočinně nastavují do roviny přilehlé svislé stěny...

Způsob výroby kvasnic se zvýšeným obsahem hrubého proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258598

Dátum: 16.08.1988

Autori: Matějů Ladislava, Aunický Zdeněk

MPK: C12N 1/16

Značky: výroby, proteínu, hrubého, způsob, zvýšeným, kvasnic, obsahem

Text:

...byly dodávány ve směsi etanol živiny lihovarské zahuštěné výpalky 4,0 až 4,5Etanol a živ odseparovaná zápara. pH kutlivačního prostředí bylo udržováno na hodnotě pHpřídavkem roztoku čpavkové vody na základě impulsů regulačního pH metru. Zřeäovací rychlostse pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,25 hl. Koncentrace sušiny biomasy ve fermentoru dosahovalahodnot 10 až 12,5 g/l. Inokulace fermentoru byla provedena inokulem z 5 baněk o objemu 250 ml,...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Jiří, Mašek Václav, Mánek Břetislav, Súlovský Juraj

MPK: B09B 3/00

Značky: obsahem, způsob, hydrolýzy, fosfátových, stříbra

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: útvaru, stabilizace, nekonečných, dloužení, způsob, pásových

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: kvality, tohoto, způsob, zařízení, způsobu, spojů, hodnocení, lepených, provádění

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy- 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c) pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258579

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 498/14

Značky: pyrazin, způsob, 2r,5s,10as,10bs)-5-benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy, 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8h-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c, výroby

Text:

...výroby sloučeniny vzorce I je blíže objasněn v následujících příkladech provedení,které však rozsah vynálezu žádným způsobem nevymezují.Roztok 2,6 g (10 mmol) (35,Bas)-3-benzyl-6 ~hydroxy-1,4-dioxo-1.Z,3,4,6,7,8,8 a-okahydropyrrolo/1,2-a/pyrazinu ve 20 ml methanolu se míchá s několika kapkami koncentrované kyseliny sírová při teplotě místnosti po dobu 15 min, reakční směs se.odpaří za vakua vodní vývěvy na malý objem a...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258573

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: lisovacích, způsob, výroby, aminoplastů

Text:

...10 až 99 kPa dosuší při teplotě 50 až 100 °C po dobu 0 až 15 min. sypná hmotnost granulovaného aminoplastu v rozsahu 0,5 až 2,0 kq.dm 3 se řídí dobou polyreakce V rozsahu 1 až 15 min.Výhodou popsaného postupu podle vynálezu je zejména to, že je odstraněna technologické složitost postupu popsaného ve stavu techniky, zvláště pak nutnost mletí produktu a jeho qranulování do finální formy. současně se pak odstraní další nevýhody takto vyrobených...

Způsob výroby betainů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258572

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zeman Ivo, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Kovář Pavel, Kožíšková Ludmila, Krob Václav, Novák Jan, Zajícová Hana, Červinka Karel, Skalský Jiří

MPK: C11D 1/90

Značky: způsob, betainů, výroby

Text:

...dále je, že do reakční směsi není třeba přidávat organické rozpouštědlo.Výchozí suroviny pro výrobu triglyceríd, obvykle kokoscvý olej, 3-dimethy 1 aminopropylamin a kyselina chloroctová jsou běžně dostupné chemikálie. Rovněž je možno reakci provádět v inertním prostředí, například v atmosfére dusíku, což má příznivý Vliv na zbarvení produktú.Betainy připravené způsobem podle vynálezu je možno použit do všech formulací vlasových šamponů,...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258570

Dátum: 16.08.1988

Autori: Janda Václav, Benešová Libuše, Vágner Vladimír

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, způsob, manganu

Text:

...upravované vodyna fluidní vrstvu. Optimální dávka KMn 04 pro odstranění železa a manganu závisí na složenívody, obsahu organických látek ve vodě a koncentraci dalších redukujícíoh látek. Podle složení vody je optimální dávka KMn 04 v rozmezí 0,3 až 5,5 mg KMn 04 na 1 mg Mn nebo 1 mg Fe.Výhody způsobu odstraňovaní železa a manganu 2 vody podle vynálezu spočívají především v intenzifikaci celého procesu (hydraulické zatížení fluidní...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rulf Jiří, Doležel Josef, Král Vladislav, Zvoníček Josef, Oulehla Zdeněk, Svoboda Jiří, Urbánek Karel, Novák Jaromír

MPK: B29D 7/00, B29K 27/06, B29C 47/78...

Značky: polyvinylchloridu, výroby, fólií, způsob, desek

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena

MPK: C08F 236/20, C08F 238/00

Značky: vysoce, uhlovodíku, oligomerních, způsob, výroby, nenasycených

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, cyklických, výroby, vysoce, způsob, nenasycených, oligomerních

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...