Patenty so značkou «způsob»

Strana 106

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259126

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zajíc Jaroslav, Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav

MPK: B23K 33/00

Značky: způsob, tyčí, výztuže, svařování, betonářské

Text:

...v- závislosti na druhu použité tm bičkove jeloktroóy. bu vetmoetćře ochranného plynu nebo beołĺVýhodou spáeobuĺeveřováàíĺdíe vyď .lýceuto,eveřove- v cí procee probíltá -poloeutometíclšý plynule od počátečního epilevxiíÁ obloúlćü až do úplného vyplnění tprçlřezu evenąčímž ee -vý 4 hrezně onesíjvlív Aeůbjoktu provádějícího pracovníka To umožňu-Wjedooáhnom pri. elepěenő honĺogepitě vyšší únoenoetzl. evarových. epojů e eoučeeně výrazně ekrátit...

Způsob výroby tetrafluorethylenu CF2=CF2 a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259123

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Paleta Oldřich, Ulbert Karel, Dědek Václav, Koropecký Igor, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav

MPK: C07C 21/18

Značky: způsobu, provádění, výroby, způsob, cf2=cf2, tetrafluorethylenu, zařízení

Text:

...a pohonnou Jednotkou posuvu. Vodící člen Ag, je u 1 ožan.ve.vodících drážkách 35 základní desky łä, Jejímž če 1 amprochází . vodící tyč pístu §. vývody gg čí łg plynného4 produktu podle druhu provedení Jsou přípevněny ke vstupnímuTermické depolymerace se provádí v rozmezí teplot 873 až 1073 K. V tomto rozmezí má teplota Jen malý vlív na složení plynných produktů a proto se z důvodů úspor energie zpravídla volí na epodním okraji daného...

Způsob výroby (13C) methyljodidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259101

Dátum: 17.10.1988

Autor: Elbert Tomáš

MPK: C07C 19/07

Značky: způsob, výroby, methyljodidu, 13c

Text:

...je nnhrueni velkých objouů druhého rospouätüdle neponěmä laoinčjšin tetrehydromrenen e skrácení celková doby syntěsy /13 c/methenolu. Vyšäího účinku podle vynálesu, ve srovnání se. známým postupy, ee dosahuje tím, že při použití tetrehydrofurenu JUkožto rozpouätědle odpadá nutnost sdlouhevo a ti-dátová několikanásolnćredeetileoe eurováho /nc/nethenolu, nebot sbytky tetrahydrotursnu s-diethylenglykolmonobutylethem poskytují, ne. rozdíl od...

Způsob stejnosměrného chlazení kontinuálně vyráběných pásových útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259092

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maláč Zdeněk, Machek Pavel, Juřena Otakar, Hrnčiřík Josef, Kokeš Zdeněk

MPK: B29C 47/78, B29L 7/00

Značky: chlazení, tohoto, kontinuálně, stejnosměrného, provádění, způsob, pásových, vyráběných, zařízení, útvaru, způsobu

Text:

...ploěe a je tedy vyloučeno kroucení pásků resp. borcení jejich povrchu. Tato skutečnost je obzvláště důležité u rychle krystalizujících materiálů - např. polyetylénu a polypropylénu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno lázní chladící kapaliny a chladicím bubnem s naváděcím a odtahovacím válcem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že proti naváděcímu válci je na ose zavěšen přítlačný valec, opatřený pákou se závažím pro nastavenívelikosti přítlačné...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smažík Miroslav, Kolina Josef, Pekárková Blažena, Doucha Jiří

MPK: C12P 19/02

Značky: značených, řízené, xylózy, radioizotopem, škrobu, nespecificky, biosyntézy, uhlíku, galaktózy, způsob, florideového

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G01P 5/20, G02B 27/00, G02B 17/08...

Značky: proudící, dopplerovského, měření, laserového, korekcí, například, anemometru, tekutiny, pomocí, rychlostí, způsob

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schnackel Jay, Rhoads Dean, Tlučhoř Zdeněk, Zvěřina Karel, Kroupa Petr, Szabo Jozef

MPK: H05H 1/00, B01J 19/00

Značky: plazmatu, plynných, provádění, zpracování, tohoto, zařízení, kapalných, práškových, způsobu, způsob, tuhých, látek, proudu

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: obsahu, fázi, stanovení, způsob, materiálech, identifikace, anorganických, oxidických

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Chladicí kanál, zejména v elektrickém stroji točivém, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259063

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/04, H02K 9/16

Značky: točivém, kanál, zejména, stroji, chladicí, výroby, způsob, elektrickém

Text:

...poloze v kanála, pružina se vsune do kanálu a uvolní se.Výhodou ohladioího kanálu podle-výnáležułje, že ťoto řešenízahrnuje v sobě oba způsoby ihtenzifikaoe přeetupu.tepla. Šrou~bovitá pružina svým zbytkovým předpětím je dotlačována na stěnu kanálu, ařje vytvořen v plném.materiáu některé eoučásti, nebo je tvořen trubkou, a jednotlivé její závity vytvářejína vnitřním povrchu kanálu ožebrování a současně svým tvaroma polohou neruěují proud...

Způsob dálkového zajišťování odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259061

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: zajišťování, způsob, proti, dálkového, opakovačů, odolností, rušení

Text:

...kde ruäioí kmitočet fm působí po celou dobu T zjištování odolnostiJako přídavné rušení. Vnitřními obvody opakovuče Je vyhodooesvA npřítommoetrušicího kmitočtu fm e Je dán povel k modulaei výstup ního signálu prvního jednosmerného Opakovače ve smeru zpět .í Tím Je současně rušen první Jednosmärný opekovsö ve smöru ton o a přijímací opakovaö linkového mekončení ve směru zpět. TokJe prověřen první opakovaoí úsek.3 V případě, že úroveň...

Způsob úpravy lignocelulózních substrátů, například slámy, pro pěstování jedlých hub rodu hlívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259060

Dátum: 17.10.1988

Autori: Scháněl Lubomír, Nguyen Thi Chinh

MPK: A01N 63/00

Značky: například, úpravy, způsob, pěstování, slámy, jedlých, substrátů, lignocelulózních, hlívy

Text:

...příznivých účinků se dosahuje tím, že suspenze Baci 1 ~lus licheniformis se připravuje na médiu o složení Boaž 12 g pepétonu, 0,3 až 0,5 g kvasničného extraktu, ll až 25 g sladového vý tažku na 1000 ml vody, v temném prostředí při teplotě 50 ° ažą68 °-c po doba so až 120 hodin, a dále tím, že na 100 kg 1 ignoce~ lulőzních substrátů v suchém stavu se použije 80 až 120 ml auspenze Bacillus 1 icheniformis§l Způsob podle vynálezu je popsán...

Způsob sušení a chlazení vlhkých sypkých látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259056

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hausknotz Andrej, Choc Miroslav, Podhradský Vladimír, Viktorin Zbyněk, Komorech Vladimír

MPK: F26B 17/30

Značky: sypkých, chlazení, vlhkých, látek, provádění, sušení, způsob, zařízení

Text:

...následně zmenšit tepelné ztráty. Použi tíinertního prostředí v oblasti 1 kPa dovoluje sušení teplotné citlivých materiálů při zachování vysoké intenzity tepelných procesů kterých lze dosáhnout Jen při vyšší teplotní hladině. Umíetěním stavitelného hradítke na výstupu se dosáhne efektivní regulace průchodu materiálu zařízením.Příklad zařízení kprovádění způsobu sušení s chlazení V vlhkých sypkých látek podle vynálezu Je schemeticky...

Způsob výroby D-glukózy a produktů hydrolýzy škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259045

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brix Udo, Schirner Rolf, Hohaus Wolfgang, Kempa Willi

MPK: C12P 19/12

Značky: škrobu, způsob, d-glukózy, výroby, hydrolýzy, produktů

Text:

...40 - 802, B nocnenymmnx xe peaxuuounux cocynaxnon neňcrauem noöaaneunopo sHsnMa Qnxcnponauuoro na uocnrenenonuuü runponns npoonmaeTcn no snaueaux DE panaoro 95 - 99, a sannmuennn nyweu repnuqecxoü oöpaöorxu cnoöonnmm BHSHM esaxwnnnpyewca, a eàaxruaupoaanuuü npoyxr nonuoro ruponnsa ounmaETCH n nepepaöawuaaewcx nocpencTBoM Kpucwannnsaunu npu oxnamneuun Kun rpaúy~ nnunu npn pacnmneuun nnu auxpeaou cnoe.Cnenymmnň cneuxanbnmň Bapnanw...

Způsob výroby dřevěné moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259044

Dátum: 16.09.1988

Autori: Askarov Kurat, Nikolskij Vadim, Jenikolopov Nikolaj, Filmakova Lidija, Nepomnjaščij Anatolij, Telešov Viktor, Karakin Leonid, Mironov Nikolaj, Krasnokutskij Valentin, Akopjan Jelena, Basova Ljubov

MPK: B27L 11/06

Značky: dřevěné, moučky, výroby, způsob

Text:

...Menee 100 MKMOrxonm epeaooöpaöowxu xnoňuux nopon c pasnepom qacruu no I MM ynnamnzmr n cuecurene, cuaöxenuon nonacwuoä Memanxoü ao coepmannn anarn 15 Mac.Za Teqenne I uaca. Baran nonroronnennmü Taxnm o 6 pasoM MaTepnan nonamT.s mHeKo~ naň CMECHTGHB Henpepunuoro neňcwsun, npennapnrennuo Harpermň no remmepamypu l 05 °C. B cnecnwene Marepnan Henpepuaxo nepenemaewcn B sasope mupunoň l MM non anneneu 5,0 Ma. Pesynbwawu nannoro npuuepa H...

Způsob výroby málo hořlavého dřevěného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259024

Dátum: 16.09.1988

Autori: Edrman Maja, Šutov Gennadij, Puchalskij Miroslav

MPK: B27K 3/52

Značky: způsob, dřevěného, málo, hořlavého, výroby, materiálů

Text:

...nqnheue TeMnepaTypm or 60.no 120.0. BpeMH TepM 005 paÓOTKH - 12 qac.Hpuwep 2. Ornuqaércn or npunepa I TeM, qro KOMHOHGHTH Haxonrcn B cneymmeu coornomenuu, Mac. ZI craux ®eHonocnHpTm . 35 Bona 65 II cwannn nuauounüůocmaw - 15 cynb®aT aMMoHun 15 Bona - N ~ 70. Hpnmep 3.Ornuqaewcx or npHMepoB 1, 2 TEM, qro KOMHOHBHTH HaxoxTca B cnenymmeu cpownomeuun, Mac. Z - I cTauxOrnnqaewcn ow npHMąpoB 1-3 TGM, qTo KOMHOHEHTH Haxoarca B cnenymmeu...

Způsob výroby oligomerních esterů kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 259020

Dátum: 16.09.1988

Autori: Caveljeva Rimma, Reusov Anatolij, Lebeděv Vladimír, Gladkovskij Gleb, Ryžov Jevgenij, Vlasov Garold, Romanova Ljudmila

MPK: C08G 65/32

Značky: kyseliny, způsob, borité, esterů, výroby, oligomerních

Text:

...npononam npn weuneparype 80-100 °C, a sareu na oőpaaymmeücn cuecu npu reunepawype 110-130 °C non BaKyyMoM orronnmr neryque nponyxru.B peaxrope eMKocTbm 100 n pacwnopamr 0,156 xr rngpoxcnna Hampnn 3 15,6 KP Mewunosoro cnnpra. K nonyqennoü cHcTeMe npn Teunepawype 95 °C u naanenun 3 arn npncoenunnmr 62,4 Kr oxncn srnnena, 25 KT nonyqeunoro menouuoro nonnMepusara, coepxamero 0,2 Mac. Z onHroMepHoro ankoronnra HaTpHñ (5 nepecqere na rupoxcnn...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259018

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šarkov Vladimir, Šapovalov Oleg, Mirkamilov Tulkun, Mirkamilov Šavkat, Usmanov Chašdam, Grudinka Jekatěrina, Terenťjev Otto, Nesterčuk Gennadij, Vorobjeva Jekatěrina

MPK: B27N 3/04

Značky: výroby, způsob, desek, drevovláknitých

Text:

...8 uacoñ no paànonepnaň Bnaxuocwn. A 7 0npu.rex me ycnoungx nonyqamw pesecno-aonoxnncwue nnurm öes nnona xap 6 ć~ auuna Ha craun pasóanneunn nonoxnncwoñ Maccu Booü. A vFOTOBHG HJIPITBI HCIIMTBIBaIOT Ha HDOWIHOCTI) HDH CTETHHECKOM HBPHČG. B CTOWIHHÍ. nonax onpenennmr conepmaune cnoőoaoro Qeuona H Qopuanbneruna no cymecrsymmmm ueronnxan. - 7, Hs cnonbsyeuoň KoHągHTpauHH Kapñamuá, uauöonee onwuuanbumm nnn nonüoro cnnsbmaànn menona,...

Způsob vizuální kontroly závad objektu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259017

Dátum: 16.09.1988

Autori: Košelev Vladimir, Mazurik Boris

MPK: H04N 9/64, G01N 21/01

Značky: tohoto, závad, vizuální, provádění, objektu, způsobu, kontroly, způsob, zařízení

Text:

...TenenH 3 HoHHoro curnana, npH srom nepnmň Buxon mopMHponaTena H 3 MepHF wennuoň pemerxu coeHHeH c ynpannnwmuu nxonou aunnnvyuoro HcKpHMHHawopaQ a amopqň nmxo coenHHeH c ynpannnmmnu nxonou opMHpoBaTenx son nàocrpancrneunoů nHcKpeTHsauHH, nepnuü nuxon KOTODOFO coenuueu c anpecnmw sxoom GnoKa naMñTH, a nwopoň Bmxon c ynpaBnnmmHM Bxoom HSMGDHTGHH apeueuaoro Hnrepnana. - . AKamnomy anemenry paanomenns Hsoöpameunn, oTo 6 paxaeMOFo Ha sxpaue...

Způsob výroby krmných směsí s obsahem antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259012

Dátum: 16.09.1988

Autori: Plonka Günter, Gräfe Udo, Forberg Wolfgang, Menner Michael, Lüdke Helmut, Junne Wolf, Härtel Albert, Hoffman Herbert, Meixner Bernhard, Fricke Heinz, Grosse Hans-helmut, Müller Peter-jürgen, Thrum Heinz, Loehnert Hans-jürgen, Bocker Harald, Linde Helmut

MPK: A23K 1/17

Značky: způsob, směsi, krmných, antibiotik, obsahem, výroby

Text:

...ocrawxu HOYPSEOTpHHHH 00 őpa 30 BaTeHH.Bprowponnoe eücrane Hoypseorpuunna ómno ycranoaneno B peaynbrawe nposeneuHHX B npaxrnuecknx ycnonuax onmroB,KopMneHua pasnuquux cenacxoxosnňcrnenuononesnux mnaoruux. KoM 6 nKopMano 3 npymr raxun oőpasoh, qroőuoöannnenąůuoypseorpuuuu cocraannn 5 ~ 100 Mr Ha Kr cyxoro Bemecrea KoM 6 HKopMa.B nsyx onurax no orxopmy ópoňnepoa B ycnoBHnx 6 arapeůHoro conepmannx n coorBGTCTBEHHO Ha rnyóokoň noncrunxe basnuqnue...

Způsob a zařízení k samostatnému naplnění dávkovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259003

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adam Gerhard, Rudolf Wilfried, Schlinzig Eckhard

MPK: B65G 47/19

Značky: dávkovacího, zařízení, způsob, samostatnému, naplnění

Text:

...puqara 20 cnaömeno aaxnawóm 25, pacnonoxeHHuM Hano 6 oBoň nnocxocrn 26 syöua 27 npnaouoro MexaHH 3 Ma. Hneqo eňcraun cnnm 24 24 nonpasneneuo Ha se uacwu. Oöe qacrn coeuueum mapuupon 28. .Hepe Havanou paöowm ycTpoücTBa KaMepu 15 15 15 , aaxpmwme nnnroä 11, a Taxme TpaHcnopTHaa Hacanxa 2 Bnöpaunonnoñ EMKOCTH 1 sanonnenm ne 3 HHceKunoHHun TaÓHeTKaMH. B nepnon HDHBMKH ycrpoücraa B paöoqee cocwosnne nponsnonwcn He nocronnuan noaua...

Způsob vzorkování a měrné vedení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258990

Dátum: 16.09.1988

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 29/08

Značky: měrné, tohoto, způsob, způsobu, vzorkování, vedení, provádění

Text:

...dvojice vzorkovacích klíčů g. Elektrická vzdálenost A 45 mezi vzorkovacími klíči g v jedné dvojici svou volbou určuje šířku pásma pro zobrazovaný průběh Elektrická vzdálenost A§f mezi jednot 1 i~ vými vzorkovacími klíči g na měrném vedení l musí být větší,než je šířka vzorkovacích impulzů. Tato podmínka je nutná, aby nedocházelo ke zkreslení vícenásobnými odrazy od vzorkovacích míst. snahou je pro tento případ zabezpečit opět co nejužší...

Způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258988

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kořínek Jiří, Bureš Jiří

MPK: C23C 8/50, C23C 8/56

Značky: způsob, taveninách, karbonitridace, solných, nitridace

Text:

...ve srovnání s jinými analogickými úpravami.Vynález řeší způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách, jímž se dále zlepší užitné vlastnosti nitridačníoh vrstev při současně hospodárnějším využívání hlavní účinné složky tím, že na povrch oceli, litiny a slinutých ocelových výlisků se střídavě působí jednak samotnou solnou nitridační lázní,jednak jejím anolytem nebo katolytem. Výhodně se použije vkládaných elektrodových...

Způsob kontinuální filtrace mléka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258986

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ryšánek Dušan, Vavřich Zdeněk

MPK: A01J 11/06

Značky: tohoto, mléka, provádění, způsobu, zařízení, způsob, filtrace, kontinuální

Text:

...víjí filtrační pásoHnací ústrojí je tvořeno aeynchronním elektromotorem, vetknutým do nosného rámu a ovládáno elektricky, například jazýčkovým epinačem s plovákem, opatřeným permanentním magnetem.Předností způsobu filtraoe mléka podle vynálezu je odstranění úzkého profilu v prvovýrobě při ošetření mléka po nadojení,ktorý vyplýva z limitované kapacity doaud používaných stacionárních filtrů a vyloučení eekunderní kontaminaoe mléka s mechanickými...

Způsob vybarvování nabíhavých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258964

Dátum: 16.09.1988

Autori: Daníček Jan, Pešek Miroslav, Matušek Miroslav, Prášil Zdeněk

MPK: C03B 32/00

Značky: vybarvování, nabíhavých, způsob

Text:

...značné komplikuje technologické postupy při vybervování. Proces je také značně energeticky náročný.Tyto nevýhody odstraňuje způsob vybarvování nabíhavých skel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sklo se ozařuje ionizujícím zářením, s výhodou zářením gama nebo urychlenými elektrony, dávkou 1 až 103 kGy, a v průběhu ozařování nebo po skončení ozařování se vyhřívá při teplotě pod teplotou měknutí vybarvovaného skla do naběhnutí...

Způsob přípravy velmi čistého parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258950

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: přípravy, způsob, amonného, parawolframanu, velmi, čistého

Text:

...amonný. Tento vynález je založen na zjištění, že přidáním vodného roztoku amoniaku k tomuto peroxidíckému roztoku vznikne čirý roztok wolframanu amonnćho a dále ra poznatku, že při odpařování tohoto roztoku se vylučuje krystalický parawolframan amonný. obsahující pouze stopy močoviny.Postup podle vynálezu lze použit nejen k přípravě velmi čistého parawolframanu amonnüho, ale též k zjednodušení známých postupů výroby parawolframanu amonného....

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Braun Stanislav, Knápek Bernard, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Kubátová Hana, Holub Luděk

MPK: C09C 1/14

Značky: olovnatý, způsob, přípravy, pigment, jadrový, antikorozní

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oboril Ján, Brožek Vlastimil, Hubáček Milan, Tesařík Bohumil, Nágr Jindřich, Baláž Milan

MPK: C04B 35/58

Značky: výroby, keramické, elementy, topné, způsob, indukční, ohrev, odporový, elektricky, jejich

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Způsob výroby rozptylových dispersních filtrů typu krystal – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258942

Dátum: 16.09.1988

Autori: Matušek Miroslav, Koňák Čestmír

MPK: G02B 5/28, G02B 5/20, G02B 5/26...

Značky: způsob, filtru, dispersních, vzduch, rozptylových, krystal, výroby

Text:

...zdlouhavá a drahá. Přesto představuje klasický a dosudužívaný postup.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby rozptylových dispersnich filtru podle vynálezu, při kterém se na transparentní podložku ve tvsru fólie fixuje vrstva tříděného prášku, jehož velikost zrna je vázána na rozsah vlnových délek, v jejichž rozsahu má filtr propouštět světlo. Podstata vynálezu spočivá v tom, že se na transparentní podložce vytvoži lepivý...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258941

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šmidrkal Jan, Krob Václav, Komínková Vendulka, Novák Jan, Mikulcová Dagmar, Zajícová Hana, Zeman Ivo, Procházka Karel

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, způsob, tenzidů, kationaktivních

Text:

...etoxysulfonyloxyskupinu m přírozené číslo 2 až 3ní přirozené číslo 1 až 4z amidu obecného vzorce IIR, R 1, n a m mají shora uvedený význam, vyznačený tím, že se směs 1 molu amidu obecného vzorce II nechá reagovat ve vodném nebo alkoholickém prostředí s 0,5 až 1,2 mol dimethyl nebo diethylsulfátu při teplotě 40 až 90 °CVýchozí amid se připravi reakcí dimerní nebo trimerní alifatické karhoxylové kyseliny a nebo jejich směsi s odpovídajícim...

Způsob chromatografické purifikace restrikční endonukleasy Pst I

Načítavanie...

Číslo patentu: 258940

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hejdánková Jana, Rypáčková Blanka

MPK: C12N 9/22

Značky: endonukleasy, způsob, chromatografické, restrikční, purifikace

Text:

...Bolívar, F., Rodriquez, R. L., Betlach, M. C., Covarrubias, A. A., sackmąn K(,Russel, D. J., Tait, R. and Boyer, H. A general method for purification of restriction enzymes. NUCL. ACID. RES., 5, 2 373, 1978).Protože uvedenými puriíikačními postupy nebyl ąískán-dostatečně čistý enzym, byl vypracován nový postup, který zaručuje nejen dostatečnou čistotu purifikovaného enzymu, ale i vyšší výtěžnost. Navrhovaný postup sestává ze dvou...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wildmann Stanislav, Melecký Jan, Pleva Milan, Pětroš Jaroslav

MPK: C02F 11/14

Značky: způsob, úpravy, ocelárenských, kalů

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258935

Dátum: 16.09.1988

Autori: Staněk Jan, Juříček Miloslav, Velemínský Jiří, Jarý Jiří, Moravcová Jitka, Heřmánková Věra

MPK: C07C 117/04

Značky: 3-azido-1,2-propandiolu, výroby, způsob

Text:

...při 150 QC prakticky kvantitativně během několika desítek minut.Při sledování vlivu stopovýoh množství vody V N,N-dimetylformamídu na rychlost této substituce bylo zjištěno, že přítomnost dipolárně aprotického rozpouštědla není pro průběh sledované bimolekulární nukleofilní substituce nezbytná. Reakce probíhá dostatečně rychle i v samotné vodě, kvantitatívní konverze bez vedlejších produktů se V tomto prostředí dosáhne při 100 °C za 20...

Způsob ultrazvukového čištění sklenic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258933

Dátum: 16.09.1988

Autori: Loebl Tomáš, Pelikán Václav, Červenka Karol, Ciglbauer Miloš

MPK: B67C 1/12

Značky: zařízení, způsob, provádění, čištění, sklenic, ultrazvukového

Text:

...opatřencu na horním okraji olemováním. Dno gł čistící vany l je Vytvořeno šikmo vzhůru k evakuační straně a sleduje v podstatě sklon jaky vykazuje dopravník §, uložený na opěrném rámu gg. Na dně gł pod dopravníkem § jsou uloženy velkoplošné ultrazvuková zářiče gg.V horní části čelní strany vany l prochází přiváděcí skluz Q a ústí na okraji rotačního chracezího ústrojí É. ohracecí ústrojí 1 je tvořeno pro každý podélný sled skleníc lg křížovým...

Způsob přípravy šedého keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258931

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: keramického, zirkonu, způsob, přípravy, šedého, minerálů, pigmentů

Text:

...směsi hydroxidu draselného a sodného v hmot. poměru přibližně 32. Tyto alkálie jsou podle vynálezu použity jen v re 1 ativ~ ně malých hmot. množstvich, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo, bez jejich obtíženého vyluhováni.Navíc rozkladné produkty představuji přímo směs křemičitanu zirkoničito-didraselného a křemičitanu zirkoničito-disodného, výhodou pro syntézu šedého zirkonového pigmentu podle vynálezu. V nich...

Způsob solení výrobních mas

Načítavanie...

Číslo patentu: 258927

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kozák Antonín, Rusz Josef, Kužniar Josef

MPK: A23L 1/317

Značky: způsob, výrobních, solení

Text:

...je vychlazen tak, aby výsledná teplota masa byla cca 4 °C. Toho se dosahuje buč samotným přidavkem láku (o teplotě -10 až -15 °C) a v případě zpracování teplejšího masa nutno vychlazený lák kombinovat s přídavkem šupinového ledu nebo zmrazenéhoNovým prvkem při přípravě výrobnich surovín podle vynálezu je kromě drobného mělnění. rychlého vychlazení 1 přídavek značného množství vody, ve formě láku, již při fázi solení. Navrženým postupem se...

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: výroby, rozpouštědlo, lehké, způsob, rostlinných, extrakci, isoalkanické, olejů

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Způsob výroby válcovitých odlitků z poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258923

Dátum: 16.09.1988

Autori: Králíček Jaroslav, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír

MPK: B29K 77/00, B29C 39/02

Značky: odlitků, poly-6-kaprolaktamu, válcovitých, způsob, výroby

Text:

...a aktivátorem při teplotách pod bodem tání poly-6-kaprolaktamu podle vynálezu, který spočívá v tom, že se reakční směs odleje do forem o příčném průřezu víceúhelníku, načež se podrobí polymeraci. Reakční směs je výhodné odlévat do forem o příčném průřezu šesti nebo osmiúhelníku, popřípadě do deskových forem s vícenàsobným opakováním průřezů vzájemné propojených tenkým spojem.zavedením určitého stupně asymetričnosti do formy se dosáhne...

Vakcina proti infekci vyvolané tasemnicí Taenia crassiceps a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258922

Dátum: 16.09.1988

Autori: Prokopič Jan Člen Korespondent, Kudrna Karel

MPK: A61K 35/56

Značky: taenia, infekcí, proti, způsob, vyvolané, výroby, vakcína, tasemnicí, crassiceps, její

Text:

...případů. Nevýhoda těchto způsobů vakcinace je, že celé larvy nebo vajíčka helmintů použitá jako imunizačni pxostředekse vyvíjejí a mohou infikovat celý hostitelský organismus. Z těchto důvodů byli paraziti předem ozařování bud x-paprsky nebo ultrafialovým zářením. Účinnost těchto vakcín je v průměru 80 (Urban J. F. Jr., Tromba F. G., Vet. Immunol. Immunopathol., 1982, 3, 399-409).Podobných výsledků bylo dosaženo použitím antigenů at už ve...

Způsob zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 258921

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jarý Jiří, Burkhard Jiří, Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava

MPK: A01N 37/24

Značky: orchidejových, klíčivosti, zvýšení, způsob, semen

Text:

...individuum ji lze jednoznačne reprodukovatelně dávkovat na rozdíl od přírodních komponent, jejichž účinnost většinou záleží na způsobu přípravy, podmínkách a době skladování případně i dalších faktcrech.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsân na několika příkladeoh.Zralá semena Orchis morio L. byla sterilizována 20 min. třepâním s 1 vodným roztokom Naclo a vyseta na půdu o složení (9/1) 0,216 KHZPO 4, 0,245 MgS 04.7 H 20, 0,150 KC),...

Způsob ovládání útku tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258916

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/36

Značky: provádění, způsob, způsobu, ovládání, stroje, útku, tkacího, zařízení, tohoto

Text:

...útku v obou směrech.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí sjednccení přesahu útkü na doletovć straně osnovy na předem stanovenou míru s minimálním rozptylem bez ztráty útku neboč odpadá ostřihá vání přeletü.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro ovládání útku tkacího stroje podle vynálezu.Zařízení pro ovládání útku tkacího...