Patenty so značkou «způsob»

Strana 104

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Milan, Beneš Radek, Beránek Jan, Gutwirth Karel, Machová Marta

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kyseliny, esterů, přípravy, akrylové, způsob

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Způsob úpravy reologických vlastností tavených sýrů přídavkem maltodextrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259630

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kodet Josef, Pavouková Jaroslava, Kolář František, Böhmová Jarmila, Prošek Zdeněk

MPK: A23C 19/082

Značky: maltodextrinů, sýrů, tavených, úpravy, přídavkem, reologických, způsob, vlastností

Text:

...požadované konzistence již sražené taveniny. Při použití maltodextrinů při výrobě tavených sýrů nedochází také k dodatečnému uvolňování vody nebo tuku u finálního výrobku. Při výrobě tavených sýrů jsou maltodextriny smíchány s ostatními surovinami před zpracovanim nebo jsou přidávány dodatečně. Maltodextriny jsou schopny vázat na svou sušinu relativně velké množství vody tak, že se neprojevuje jako voda volná, narušujicí vzhled, chut,...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 259625

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, zinečnato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, vysokoteplotní, způsob

Text:

...v prostoru kalcinátu alespoň 70 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpováni a samostatue kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzačni reakce vzniku meziproduktů poněkud zpoInaluje, umožňuje jejich kvantitativnějši jarůběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinovane směsi, která by bránila průběhu dehydiratačních reakci....

Kondenzovaný křemičitan-fosforečnan kademnatý vzorce (Cd2/SiP4O14)n a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259624

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurek Karel, Fábry Jan, Hybler Jiří, Petříček Václav, Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: křemičitan-fosforečnan, vzorce, způsob, kademnatý, výroby, kondenzovaný

Text:

...kademnatého musí obsahovat fosfor a kadmmm ve vzájemném molárním poměru 21 tak, jak to odpovídá konečnému produktu. Proto ze vhodných sioučenin přicházejí v úvahu dihydrogenfosforečnan kademnaiý dihydrát nebo anhydrid), dihydrogendifosforečnan kademnatý, cyklo-tetrafosforečnan dikademnatý a vyšší lineární fosforečnany kademnaté. Oxid křemičitý je vhodné použít v práškové, co nejjemnější podobě, neboť je třeba, aby se tento co...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: stabilizace, kopolymerů, způsob, lineárních, propylenem, polymerů, etylénu

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tischer Zdeněk, Krob Petr

MPK: G01R 33/02

Značky: způsob, sondy, jádra, výroby, kompaktního, magnetické

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259615

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C02F 1/52

Značky: prokvašenou, záparu, likvidace, odpadní, roztoku, čištění, způsob, melasu, obsahujících

Text:

...obsahujících síru, díky značnémn přebytku volných amonných iontů. které krvjí potřebu kvasinkami snadno asimilovatelnélío dusíku.jednou z výhod zpüsobu podle vynálezuje použití hydrogeniosiorečnanu diamonného pro čiřeni a současně pro stimulaci následného kvasného procesu ionty amoniaku a také tosfátil.V dalším je způsob podle vynálezu objasněn V příkladech provedení, aniž se těmito jakkoliv omezuje.Do 31 odpadní droždárenské záparyopil 5,8...

Způsob hodnocení odolnosti povrchu materiálu proti poškození vrypem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259614

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kučera Jaroslav, Poněšický Jiří, Hugo Jiří

MPK: G01B 11/30

Značky: vrypem, způsob, hodnocení, poškození, odolností, proti, povrchu, materiálů

Text:

...povrchu musí být kulová nebo valcová hrot nebo hrana s poloměrem 0,001 až 5 mm. Relativní pohyb nástroje při kontaktu s hodnoceným povrchem musí být rovnoměrný, s výhodou iincarní, zvolená rychlost pohybu musí být po dobu kontaktu v rozmezí i 10 0/0 zvolené hodnoty. Kontakt nástroje s hodnoceným povrchem musí být po dobu vytváření vrypu trvalý, složka síly působíci na nástroj během jeho pohybu kolmo k hodnocenému povrchu bez ohledu na...

Způsob odvodňování papírového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259605

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forst Jiří, Müller Jiří, Skalický Čestmír, Němec Zdeněk, Kmeco Rudolf

MPK: D21F 3/10, D21F 1/48

Značky: způsob, listů, papírového, odvodňování

Text:

...a tím 1 spotřeby energie vývěv při stejném odvodňovacím efektu, omezeném množství popsávaného vzduchu. Tento efekt se nejvýrazněji projevuje na sacích válcích.Výhodou systému je rovněž možnost rozšíření sacích zón odvodňovacích elementü bez negativního dopadu na prudký vzrůst množství prosávaného vzduchu. Účinky atmosférického tlaku, který působí na podtlakové komory sacích elementü, lze úspěšně kombinovat s působenim přítlačných lisových...

Způsob výroby nové heterocyklické sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259550

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabre Jean-louis, James Claude, Lavé Daniel, Farge Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: heterocyklické, způsob, výroby, nové, sloučeniny

Text:

...produktu. Tento produkt se rozpustí ve 120 ml vroucího ethanolu. Vzniklý roztok se chladĺ dvě hodiny na teplortu přibližně 4 °C. Vytvoří se .krystaly, které se oddělí filtrací, dvakrát se promyjí celkovým množstvím 20 m 1 ethaiíoltl, zchlazeného na teplotu přibližně 4 °C a pak třiklrát celkovým množstvím 150 ml isonpropyloxidu, načež se suší za sníženěho tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259549

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude, Farge Daniel

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04

Značky: nových, způsob, sloučenin, výroby, heterocyklických

Text:

...vody a pak ještě třlkrát celkovým množstvím 600 ml nasyceného vodného roztoku hydrogenuhličitanu draselného, pak se vysuší bezvoclým síranem bořečnatým a přidá se 0,5 g aktlvního uhlí, načež se směs zfiltruje a filtrát se odpaří za sucha za sníženého tlaku 2,7 kPva při teplotě přibližně 50 °C.Tímto způsobem se získa 52 g výsledněho produktu. Tento produkt se chromatografuje. Na sloupci o průměru 5,2 cm s obsahem 520 g kysllčiníku...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259548

Dátum: 17.10.1988

Autori: Farge Daniel, James Claude, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: heterocyklických, výroby, sloučenin, nových, způsob

Text:

...a 23,1 g práškovaného hydroxidu draselného ve 140 Illlĺ tercbutylalkoholu se zahřívá na 2 hodiny na teplotu 82 °C. V průběhu této doby je možno po 10 minutach pozorovat vznik h-o mogenni zakalené fáze, po 20 minutách se počne vyvíjet sraženina. Pak se směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C, rozpouštědlo se odpaří za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 60 °C. Krystalický odparek,získaný tímto způsobem, se uvede...

Způsob výroby monohydrátu N,N-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin- hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259545

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jeffery James, Wybrow Derek

MPK: C07C 87/455

Značky: hydrochloridu, n,n-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin, monohydrátu, výroby, způsob

Text:

...a filtra se ochladí. filtruje vyloučený produkt, který po vysušeProdukt vykrystalovaný z ochlazezného iil- ní ve vaąkuu při teplote nlístnosti poskytne trátu se odiiltruje a vysuší se ve vakuu při monohydrát N,N-dimethy 1-1-1-4 ~ch 1 orfeteplote mistnosti. Získá se monohydrát N,N- nyicyklobutgrl-B-ineihylbutylamin-hydro-dimethyl-1-1-4-chlorfeny 1 cyklobutyl-3- chloridu o teplote táui 195 (C.-methylbutylamin-hydrochloridu o teploitě tání...

Způsob výroby cefodizimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259544

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaenicke Ottmar, Worm Manfred, Wagner Hans

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: výroby, způsob, cefodizimu

Text:

...,N-bis-trimethylsllylmočovina, přičemž z těchto silylačních činidel je -výhodný bis-trimethyl-silylacetamid. Malý nadbytek silylačního činidla, překračující 3 molekivivalenty, nepůsobí na reakci záporným účinkem.Při použití vbis-trimethylsilylacetamidu nebo N,N-bis-trimethylsilylmočoviny není zapotřebi přidávat při silylaci bázi, vzhledem k tomu, že v tomto případě nevzniká chlorovodíková kyselina, kterou by bylo nutno vázatSilyla-ce...

Způsob výroby N-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259542

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fruchey Olan, Davenport Kenneth, Hilton Charles

MPK: C07C 102/10

Značky: výroby, způsob, n-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů

Text:

...význam a X představuje zbytek sloučeniny, známé jako acylační činidlo, po odštěpení acylové skupinyo R-~C-, jako hydroxylovmt skupinu, acyloxyskupinu,například acetoxyskupinu, nebo halogenidový anlont, například . ~niont fluoridový, chloridový, rbromidový nebo j-odidový. Použítelnými acylaąčnímí činidly jsou například příslušné alkanové .kyseliny, například kyselina octvová a propíonová, anhydridy alkenových kyselín, například anhydríd...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259541

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szirt Neé Kiszelly Enikö, Messmer András, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Furdyga Éva, Hajós György, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, as-triazinu, kondenzovaných, přípravy, derivátů

Text:

...plniva, sterilní vodné roztoky nebo netoxicka organické rozpouštědla. Tablety vhidné pro orální podávání mohou obsahovat sladidla a/nebo jiné pomocné látky Ilčipříklad škrob, přednostně bramborový škrob), pojiva například polyvinylpyrroílidon, želatinu), lubrikanty například stearan hořečnatý, natriunílauryisulíát nebo mastek nebo jiné přísady například citran sodný, uhličitan vápenatýą střední fosforečnan vápenatý, atd. 1.Vodné suspenze...

Způsob výroby nových perfluoralkanů a halogenperfluoralkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259538

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tonelli Claudio, Caporiccio Gerardo, Bargigia Gianangelo, Tortelli Vito

MPK: C07C 17/26, C07C 19/00

Značky: výroby, halogenperfluoralkanů, nových, způsob, perfluoralkanů

Text:

...paraíin s 9 atomy uhlíku teplotu tání popřípadě teplotu varu ~ 20 C popřípadě 125 °C, zatímoo perfluor-zA-dimethyiheptan má odpovídající hodnoty -77 °C, popřípadě 124 stupňů Celsia tato posléze uvedená data jsou výsledkem našeho měření).Předmětem vynálezu je způsob výroby nových perfluoralkanů a halovgenpertluoralkanů obecného vzorcea a c, které jsou stejně nebo navzájem rozdílné, znarnenají celá čísla od O do 4 a výhodné od 0 do 2,...

Způsob extrakce a čištění bílkovin z živného prostředí peneticky pozměněných kvasinkových buněk, v němž došlo k produkci těchto bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259537

Dátum: 17.10.1988

Autori: Van Wijnendaele Frans, Gilles Daniel, Simonet Guy

MPK: C07K 3/12, A23J 1/18, A61K 37/02...

Značky: produkci, pozměněných, způsob, těchto, kvasinkových, čištění, němž, prostředí, peneticky, bílkovin, extrakce, došlo, buněk, živného

Text:

...před nimž popřípadě předchází ultrafiltrace supernatantu z prvního stupně.Způsob podle vynálezu spočíva na zjištění, že V případě, že se užije pevný polyethylenglykol, například PEG 6000 v. koncentraci 6 až 12 g/100 ml pro extrakci HBsAg z geneticky pozměněných buněk kvasinek, rozrušených za přitomnosti nelovntového smäčedla, HBsAg se nevysráží. Mimo to při následněm přidání síranu amonného vzniká dvoufázový systém, který je...

Způsob výroby nových derivátů insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259536

Dátum: 17.10.1988

Autor: Markussen Jan

MPK: C07K 7/40

Značky: derivátů, výroby, nových, způsob, insulinu

Text:

...účinku při jaoužití 30 atomů zinku na lioxamar insulinu, což odpovídá 80 org/ml zinku V prostředku s obsahem 240 nmol/inl. Výhodné rozmezí koncentrace zinku je 0 až 2 Ing/ml, s výhodou 0 až 200 /zg/ml při snbstltuci v polohách 813 a/nobo E 27, při p 0 užití jiných analogů je výhodné rozmczí 20 až 200 ,ltfj/Illl.Prodloužený účinek roztoků sloučenin obecného vzorce 1 za přitomnosti iontů zinku se přlpisuje nízké rozpustnosti těchto...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259535

Dátum: 17.10.1988

Autori: Klinksiek Bernd, Niessen Heinz, Wirth Wolfgang

MPK: A01N 25/04, A01N 53/00

Značky: způsob, výroby, makroemulze, jejich

Text:

...proti nírazu lze uvést glycerin, glykol, Inočovinu, cukr a polyethyleugjlykol.jako příklady prostředků inhibujících krystalizaci lze uvést alkylfenoly, které obsahují na 1 mol 1 až 8 molů nakondenzovaného ethylenoxidu. Zvláště nutno V této souvislosti uvést nonylfenol obsahující na 1 mol nakondenzované 2 moly ethylenoxídu.jako prostředky ke zlepšení pachových Ilashíostí se mohou používat parfemicke oleje.Makroemulze podle Vynálezu obsahují...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259534

Dátum: 17.10.1988

Autori: Niessen Heinz, Goossens John, Wirth Wolfgang

MPK: A01N 25/04, A01N 57/10, A01N 47/10...

Značky: makroemulze, způsob, výroby, jejich

Text:

...takové sloučeniny tohoto typu, které mají střední molekulovou hmotnost mezi 2500 a 7000 a hodnoty rovnováhy hydrofilních a lipofilnich složek mezi 9 a 27. Hodnota rovnováhy hydrofilnich a lipofilních složek představuje přitom míru hydrofilie popřípadě lipofilie používaných látek.jako přísady, které mohou být obsaženy V makroemulzich podle vynálezu, přicházejí v úvahu barviva, konzervační prostředky,prostředky proti pěnění, prostředky proti...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259533

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kosóczky Ibolya, Messmer András, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Grasser Katalin, Furdyga Éva, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Hajós György, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, as-triazinu, způsob, přípravy

Text:

...18 až 22 g. Zkoušená sloučenlna se podáva oralně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině, na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. Zvířata se chovají v kleci z plastické hmoty o rozměrech 39 X 12 X 12 cm na rozřezaném odpadním papíru při teplotě místnosti, Myši dostávají standardní stravu a vodovodní vodu od libitum. Data toxicity se určuji Lichtfield-Wilcoxonovou metodou.Zkoušené sloučeniny se...

Prostředek k inhibici tvorby pylu a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259532

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beck James Richard, Price Carole Wendellynn

MPK: A01N 43/56

Značky: látek, tvorby, inhibici, výroby, způsob, účinných, prostředek

Text:

...složek. Obdobně je možno jednotlivé reakční stupně ne~ chat probíhat dlouhou dobu s cílem maximalizace výtěžku reakčního produktu nebo je lze přerušit ještě před úplným ukončením reakce, aby se dosáhlo maximální výkonnosti daného zařízení. V závislosti na daných okolnostech se mohou jevlt jako vý né báze, jako hydroxidu draselného, za vzniku žádaného êł-karboxy-S-pyrazolkarboxamt du. Shora zmíněný postup je možno popsat následujícím reakčním...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259531

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szirt Neé Kiszelly Enikö, Hajós György, Kosóczky Ibolya, Messmer András, Furdyga Éva, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, derivátů, kondenzovaných, způsob, přípravy

Text:

...roztokem puíru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro íntravenózní, íntramuskularní nebo intraperiíoiíeální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat V širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména na ú 6činnosti použité účinné přísady,...

Způsob výroby synchronizační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259530

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pollok Peter, Schmid Anton, Tauschek Georg, Sedlmeier Andreas

MPK: B21K 1/30

Značky: způsob, výroby, synchronizační, součástí

Text:

...se provádí první dva tvářecí stupně, zatímco při druhém úderu se provádí závěrečné fáze.V praxi se ukázalo, že Synchronizační součástí, zhotovené způsobem podle vynálezu,splňuji všechny požadavky kladené na krátká ozubení, určená pro převodovky motorových vozidel.Stupeň deřormace při pěchování hlav zubů je třeba přítom řídit tak, že nejpozději během záverečného pěchování načisto se v oblasti, která leží mezi horní čelní plochou a hotovým...

Způsob výroby N-acyl-4-hydroxyfenylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259529

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fruchey Olan, Hilton Charles, Davenport Kenneth

MPK: C07C 102/10

Značky: n-acyl-4-hydroxyfenylaminů, způsob, výroby

Text:

...nebo líalogenidový aniont, například aniont fluoridový, chloridový, bromidový nebo jodidový. Použitelnýmí acylačnímí činidly jsou například příslušné alkanové kyseliny, například kyselina octová a propíonová, anhydridy alkanových kyselín, například anhydrid kyseliny octové nebo anhydrid kyseliny propionove,a acylhalogenidy, například acetyl- a propionylfluorid, -chlor a ~bromid. je třeba zdůraznit, že i když reakce fenolu s...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259524

Dátum: 17.10.1988

Autori: Andriska Viktor, Mezei Tibor, Vig Zoltán, Lay Aranka, Budai Zoltán, Kis-tamás Attila

MPK: A01N 37/22

Značky: regulaci, účinné, prostředek, rostlin, způsob, růstu, přípravy, látky

Text:

...usušením. Graąnuliované prostředky se také mohou připravovlat lisováním účinné látky obecného vzorce I s práškovými minerálnímí látkami- v přít-omnosti mazadla a pojidla,drcením lisovanéhwo materiálu a popřípadě prosévaním drceného materiálu k získání7 žádratné velikosti částic. Granulované peosťcřevdky se mohou s výhodou připravovat grłanvulací za sucha. nebo za mokra.Výhodtným prostředkem podle vynálezu jsou fólie s osivem. je...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259522

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajós György, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Furdyga Éva

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, as-triazinu, přípravy, derivátů, kondenzovaných

Text:

...mohou obsahovat fwaxrmaceuticky vhodná nozpouštědlta například sezamový olej, podzemnioový olej,vodný pmpylenglykol, dimethylformamid, a tak dále), nebo vodu, v případě, že se používá vodorozpustných účinných přísad. Vodné roztoky mohou být tlumeny vhodným roztokem pufru nebo mohlo-u být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodne pro lntravenózní,...

Způsob regenerace použitého oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259521

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hauri Felix

MPK: C10M 175/02

Značky: použitého, regenerace, způsob, oleje

Text:

...frvakčlní destilaci, při které se dě le-ní frakcí provádí více po sobě následujících kondenzačních kroků namísto více po sobě následujících odpařovacích kroků. Frakční kondenzace není s ohledem na frakční destilaci pouze šetrnější ve spotřebě energie, nýbrž má, když se provádí při vysokých teplotách, tu dodatečnou velkou výhodu, že nízkovroucí nečistoty nekondenzují spolu s nízkovroucími írakcemi oleje a nemohou tyto znečistiti, nýbrž je...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259517

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ten Haken, Munro David, Webb Shirley

MPK: A01N 37/22

Značky: prostředek, látky, způsob, výroby, účinné, herbicidní

Text:

...nebo iontový charakter. Příklady vhodných povrchové aktiivních látek zahrnují sodné nebo vápenaté soli kyselín polyakrylových a kyselín llgninsulfontlvých, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alífaltických amínů nebo .am~idů,ikteré obsahují alespoň 12 atomů uhlíku vv molekule, s ethylenoxídem a/nebo puopylenoxidem, estelry mastných kyselín s glycerolem, sorbitamem, sacharózjou nebo pentaerytrltolem, kondenzační produkty těchto...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259516

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude, Farge Daniel

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: způsob, sloučenin, nových, výroby, heterocyklických

Text:

...6,25 ml thionyichloridu, 0,05 ml dimethyltormamidu a 100 ml LZ-dichslorethalnu se zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladuičem za stáleho míchání celkem 2 hodiny a 30 minut. Pak se retakční směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C a odpwaří se do suchla za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplote přibližně 60 °C. Získa se odparek, který se uvede v suspenzi ve 150 m 1 cyklohexano a rozpouštědlo se pak odpaří za sníže-ného tlaku 2,7 kPa. při...

Způsob výroby vysoce čistého cefuroximaxetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259515

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crisp Harold, Elliott Leonard, Wilson Edward, Clayton John

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545

Značky: způsob, výroby, vysoce, cefuroximaxetilu, čistého

Text:

...60 až 125 °C. Obdobně výstupní teplota plynu je závislá na použitém rozpouštědle, může však být například v rozmezí 45 až 100 °C, výhodně 50 až 80 °C.Použití postupů rýchleho odpaření, zejména použití sušení rozstřikováním vede též, za vhodných podmínek, obzvláště snadno k získání produktů majících stále shodné rozmezí velikosti častíc. Produkt, vznik 259515lý sušením rozstřikováním, má tvar dutých mikrokuliček, které jsou velmi vhodné...

Způsob výroby opticky aktivní kyseliny 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259510

Dátum: 17.10.1988

Autor: Schlömer George

MPK: C07C 57/20

Značky: aktivní, výroby, 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové, opticky, kyseliny, způsob

Text:

...stupni d lze jako sůl použít uhličitan, hydrogenuhličitan nebo fosfuorečnan vápenatý, sodzný, draselný nebo litný. jako činidlo s afinitou ke kyslíku lze V tomto stupni použít jodtrialkylsilany, jako je jodtrimethylsilan, jodtriethylsilan, trialkylperfluorsuifonáty, jako je trimethylsilyltrifluormethansuifonát, trimethylsilylpentafluor« ethansultvonát a Lewisovy kyseliny, jako je chlorid hliinitý, bromid hlinitý, cblorid...

Hnojivo v granulární formě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259509

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crews George, Ereepons Donald, Allan Graham

MPK: C05C 9/00

Značky: hnojivo, granulární, formě, způsob, výroby

Text:

...mravenčany, benzoáty,fumaráty, laktáty, baleaty a ftaláty a směsi těchto látek. Tyto materiály maji špatnou nebo malou rozpustnost ve vodě při pH 7 při teplotě 20 °C a v půdě se pomalu mění na formu, v níž je dusík dostupný rostliSvrchu uvedené zdroje dusíku jsou n trhu běžně dostupné ve formě jemných částic. V případě melamínu so-u například dostupné krystalické častíc-e o rozměru men ším než 1 D mesh .a obvykle menším než 4 D mesh....

Způsob snižování obsahu vměstků v oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259504

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tamás István, Káldor Antal, Kiss Gyula, Tamás Lajos, Kiss József

MPK: C21C 7/04

Značky: obsahu, tohoto, vměstků, provádění, způsobu, oceli, zařízení, snižování, způsob

Text:

...bodu 1, a dezoxidačni schopnost hořčíku na hodnotu, odpovídající bodu 22. Tento .jevuostatně vyplýva také z uvedeného vzorce, kde se hodnota A G° stává kladnou hodnotou. Podtlak ovlivňuje hodnoty A G° stejným způsobem jak při použití vápníku, tak také u hořčíku.Základní myšlenka vynálezu tedy spočívá V tom, že se snižování obsahu vměstků V oceli provádí za normálního tlaku vzduchu pomoci přidavané slitlny, obsahující Vápnik a/nebo...

Způsob chlazení zrnitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259499

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 15/02

Značky: chlazení, zrnitých, zařízení, materiálů, způsobu, tohoto, způsob, provádění

Text:

...3, rotační pece g a také vnější povrch šikmých průvlaků łâ jsou proti účinkům vysokých teplot chráněny vyzdívkou gg. Nosníky 3 ve tvaru trub, trouby łg a trouby łg jsou propojeny na ventilátor chladicího vzduchu, případně na komín, což není na obrázku znázorněno.Ochlazovsný slínek spočíva na roštu 5, průvlacích łá, vyplňuje prostory łg, spočíva na šikmých roštech §, vyplňuje prostor łl. vrstva slínku již značně ochlazeného dále pokračuje...

Způsob odvodnění intenzívně mleté vodní suspenze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259493

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mlejnský František, Kumpera Vítězslav, Luňák František, Matějka Jaroslav, Rmoutil Miroslav, Tlustý Josef

MPK: D21C 9/18

Značky: mleté, způsob, buničiny, odvodnění, intenzívně, vodní, suspenze

Text:

...typu s výhodou tak, aby do 40 s po davkování do vodní suspenze buničiny byla tato odvodněna na sítě PS.Pro dobrou homogenizaci je vhodné odvodňovací prostředek dostatečně rozředít vodou před dávkováním. Množství dúvkovaného proatředku je závislé na teplotě natékající vodní suspenze buničiny na síto PS, dávkování 1,9 S odvodñovacího prostłedku je účinná látka pri teplotě 13 °C, 98,6 °sR, 10 FS/cm el. vodivosti se potreba...

Způsob výroby N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259490

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Ježek Zdeněk, Kršňák František, Zelenka Pavel, Šíp Martin, Zadák Milan

MPK: C07F 9/22

Značky: n-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, výroby, způsob

Text:

...reakcí dimetylfosfitu s akrylamidem v přebytku dimetylfosfitu za přítomností metanolátu sodného při teplotě 45 až GS °C, přidáním dalšího metanolátu sodného v závěru reakce, oddestilováním metanolu a näslednou metylolací vzniklého 3-dimetoxyfosEorylpropionamidu mírným přebytkem formaldehydu při teplote 50 až 90 °C a pH udržovaným v rozmezí 7 až 9 přídavky vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, podle tohoto vynálezu. Tento způsob...

Způsob sorpce a desorpce iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259488

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borecký Ota, Šulcek Zdeněk

MPK: B01D 15/08

Značky: kovů, desorpce, způsob, sorpce, iontů

Text:

...například tím, že se jí nechá prokapat rozpouštědlo, které je okyseleno konc. kys. chlordvodíkovou, např. dimetylformamid. Eluce je neobyčejně účinná, takže projitím 1 až 2 ml kyselého rozpouštědla se dosáhne úplného odstranění chelatační náplně. získaný vyextrahovaný roztok se pak doplní elučním rozpouštědlem na žádoucí odměřený objem např. 5 až 10 ml a jako takový se přímo použije ke spalování v hořáku při plamenové atomové absorpční...

Způsob vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259479

Dátum: 17.10.1988

Autori: Keller Ladislav, Bubeník Vladimír, Štumbauer Jiří

MPK: B21D 31/00

Značky: plechů, vytváření, plátovaných, veľkých, kolen, průměru, způsob

Text:

...stroje pro odřezávání segmentů z trub. Při realizaci způsobu podle vynálezu je možno použít i numericky řízeněho páliciho stroje pro řezání na plocho, u kterého je možno snáze dodržet podmínky bezpečnosti práce.Jedna z možností praktického uplatnění způsobu vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů je znázorněna na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje tabuli orýsovaného plátovaného plechu, obr. 2 nárysný pohled na...