Patenty so značkou «způsob»

Strana 103

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Broul Miroslav, Švehla Josef, Loučka Tomáš, Novák Jaromír

MPK: C01F 17/00

Značky: koncentrátů, získavání, vzácných, fosforečnanu, způsob, zemin

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Způsob recyklizace přebytečné skloviny při náběru skloviny z volné hladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259778

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drbohlav František, Treml Karel, Bendlová Alena, Novák Václav, Hlubůček Pavel, Holec Jiří

MPK: C03B 7/00

Značky: přebytečné, recyklizace, tohoto, náběru, způsobu, zařízení, skloviny, volně, hladiny, provádění, způsob

Text:

...horniho otopu na bdkápnutou přebytečnou sklovinu se sklovina rozlévá vo velmi tenké vnatvě a odtéká bez bublin a nehomogenit opět do utàvené àkloviny. Řešení předpeci podle vynálozu umožňuje využití mechanických nebiracich nástro 3 ů,např.mechanických,rotečních,ąacíchyapod.bez znàčných nároků na prostor a energií a bez přídavné homogenizace sklovinyngchadly. Tato předpecí 30 možno napojitna jakoukoliv pre-Áoovní část tavicího agregátu nebo...

Způsob řízení procesu navařování výstelek automatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259775

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bervida Bohumil, Bělohubý Vladimír, Elčkner Jaroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: automatem, výstelek, navařování, způsob, řízení, procesu

Text:

...É v h Přiklad Způsob řízení procesu nevařování výstelek auto matem byl prakticky použit při nevařováni výstelky z austenitického antikorozního materiálu na vnitřní povrch hladké sekce tlakové nádoby Jaderného reaktoru. Jeho podmínky Jsou znážorněny na připojeném výkreeu. Jeho obr. 1 znázorňuje svislý řež touto sekci s provedeným návarem výsteíky, obr. 2 představuje v řezu rozměry e skladba hcueenek V jednom průchodu návaru, prováděného...

Způsob výroby oceli kyslíkovým pochodem v nístějovém zkujňujícím agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259758

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trávníček Rudolf, Slíva Jan, Michalík Zdislav, Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Jeník Vladimír

MPK: C21C 5/04

Značky: výroby, pochodem, zkujňujícím, kyslíkovým, agregátu, oceli, nístějovém, způsob

Text:

...elipey činila 3 metry, délka vedlejší oey 1,5 metru. Počátek dmýchání počínal ze vzdálenosti 60 až 70 cm od hladinychloet pohybu ohnieka po tàvenině byla nastavena ne 0,1 m Je°.Po nedmýchéní 2 mą. t 1 oceli se vzdálenost úetí trysky od hlaä diny lázně enížila na 30 om a intenzita dmýohání kyelíku ae 7013 zvýšila na 60 má. h 1. t 1 oceli. Rychlost pohybu trysky po hladinové elipse činila 0.2 m . s 1. stažení první strusky proběhlo po...

Způsob čištění surových žlučových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259757

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kordač Václav, Klinot Jiří, Jirsa Milan, Brodina Robert

MPK: C07C 62/06

Značky: způsob, surových, kyselin, žlučových, čištění

Text:

...těchto dvou ky aelin ailylnční metody, silylované kyeeliny ee pak snadno rozdělí kryetalizací. Nevýhodou těchto způsobů je jejich zdlouhavost a technologické náročnost. Další nevýhodou je to, že ne kompletně acetylovanâ kyselina chenodeoxycholová nezeručujedoetatečnou možnost čištění jednoduchou rekryatelizeoí.-259757 Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata apočívá v tom, že se žlučová surová kyselina...

Způsob výroby N-1-butyl-N-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259750

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Tyl Dalibor

MPK: C07C 143/833

Značky: n-1-butyl-n-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny, způsob, výroby

Text:

...toluenu a benzínu v ta 4kovém poměru, který umožňuje dosáhnout teploty 104 až 1046 °C, která je nutná pro průběh reakce tosylmočoviny s n-butylami nem na žádaný produkt.Když je všechna voda vydestilovaná, zvýši se teplotareakce na 104 až 106 °C a při této teplotě se přidá n-butylamin. Var se udržuje dále 2 až 3 hodiny. Produkt se izoluje obecně známymi postupy bud převede.ním do voadně-alkalického prostředí a oddělením od toluenové...

Způsob tvarování zátažné jednolícní hadicové pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259747

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Rudolf, Procházka Rostislav

MPK: D04B 7/10

Značky: způsob, tvarování, zátažné, hadicové, jednolícní, pleteniny

Text:

...kličkou na nově zarazené jehle. V následujícím rádku vznikne z výplňkové klíčky očko mezi tímto a predcházejícím řádkem a zároveň na zarazené jehle protilehlého jehelního lůžka výplňkové očko. Prídauvným upletením výplñkové klíčky, respektive očka na protějším jehelním lůžku se výhodné zaplní vzniklý prostor V rozšíreném místě pleteniny.Popsaný způsob rozširovaní umožňuje tvarování hadioových pletenin v kvalitním provedení s možností využití...

Podpěra distanční desky a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259745

Dátum: 17.10.1988

Autor: Grasl Ladislav

MPK: G21C 19/06

Značky: distanční, její, montáže, podpera, způsob, desky

Text:

...do v-nitřního závitu, který je vytvořen ve spodní části zaváděcího otvoru distanční desky. Spodní část podpěry distanční desky je opatřena závitovou dutinou, »do které je upevněna manipulační tyč.Podpěra distanční desky podle vynálezu umožňuje přesnou a rýchlou montáž podpěr a dlstanční desky v šachtě jadernéhoreaktoru. Válcové zaváděcí otvory jsou předem vytvořeny obráběním v distanční desce. Použitím vnitřní kuželové plochy v horní...

Způsob rafinační kondenzace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259743

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vymětal Jan, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: kondenzace, rafinační, 9,10-antrachinonu, způsob

Text:

...antracenu dosáhne vysokého výtěžku antrachinonu při současném zvýšení jeho čistoty nad 99,0 až 99,5 0/0 hmotnostních. Výhodným je také spojení kondenzace a rafinace 9,10-antrachinonu do jednoho. technologického stupně. Oproti dosavadním kondenzačním i rafinačíním postupům se postup dle vynálezu vyznačuje značnou variabilitou technologických pdmínek, jimiž lze snadno kompenzovat výkyvy v kvalitě suroviny, výkyvy v selektivitě i ualktivitě...

Způsob výroby stabilního titanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259731

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balcárek Jan, Pálffy Alexander, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: způsob, stabilního, titanového, výroby, komplexu

Text:

...práškového produktu se ziská přimísenim suchého, jemně mletého přírodního zeolitu k separovanému pevnému podílu. Při dostatečném přídavku zeolitu se pro-dukt získá přímo v rpráškové formě a není jej třeba již dosroušet. Pokud výrobek obsahuje hrudky, semele se na některém běžném, např. kolíkovém mlýně.Poměr kyseliny vinné a citrónové v reakčni směsi při působení na koncentrovanýroztok titanylsulfátu rozhoduje o povaze získaného...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolina Josef, Hromádková Božena, Radošovská Kristína, Šimúth Jozef

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: radioaktivním, resp, pyrimidinové, enzymatické, řady, značených, izotopem, přípravy, způsob, polynukleotidů, purinové

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Způsob výroby perleťových pigmentů se zlatým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259726

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jiráková Dagmar, Sládeček Linhart, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Nečas Jiří, Pokorný Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, zbarvením, zlatým, perleťových, výroby, pigmentů

Text:

...a nejvhodnějším alkalickým uhličitanem je bezvodý nebo krystalický uhličitan sodný.Množství oxidu titaničitého se určí na základě interterenčního faktoru pro zlatou barvu, vyjadřující se množství oxidu titaničitého V mg/mz povrchu slidy. Tato hodnota se musí experimentálne zjistit na základě čistoty a jasnosti zlaté barvy VykalCĺnOVHného perleťového pigmentu jen s oxidem titaničitým a pohybuje se přibližně od 120 do V 180 mg/mĺ.rozplaví v...

Způsob čištění surového folikuly stimulujícího hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259723

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotáb Stanislav, Vávra Vladimír

MPK: C07G 15/00

Značky: surového, způsob, folikuly, stimulujícího, hormonu, čištění

Text:

...až 8, s výhodou při. 7,5 odstruaní balastní látky vysolením síranem arnonným do jeho koncentrace 1,8 M. Ze získaného vodného roztoku folikuly stimulujícího hormonu se čistý hormon izoluje vysolením síranem amonným při jeho koncentraci 3,2 M.Výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nežadoucí adsorpce žádaného hormonu tím, že se celý izolační postup při čištění surověho meziproduktu FSH rozdělí na dvě základní operace a...

Způsob konvertování oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259715

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pacovský Otto, Havlín Zdeněk, Venclík Jaroslav, Věk Vladimír

MPK: C10B 49/02

Značky: konvertování, oxidů, uhelnatého, způsob

Text:

...proto pracuje při teplotách výrazně nižších, než je teplota sinterace a katalyzátor zde stárne pomalu.Způsob konvertování oxidu uhelnatého podle tohoto vynálezu rovněž spočíva v tom, že zapojení jednotlivých zón do procesu je proměnné a to .tak, že každá katalytická zóna může .pracovat jako prvá a zóna výměny tepla je vždy zařazena mezi katalytickými zóoami. Zóna s nižší aktivitou katallyzátoru pracuje vždy jako -prv.ni. Tím plní kromě...

Způsob stanovení nediamantového uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259714

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hejduk Jiří, Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/00

Značky: nediamantového, uhlíku, způsob, stanovení

Text:

...Hüttenm. Ztg 52 1885 Podstata vynálezu spočíva tedy v chemickém spalování nedíamantového uhlíku směsi konc. kyseliny sírové s obsahom 10100 míligramů oxidu clíromového v proudu nosného plynu při teplotě 260 °C a oxidaci alifatických uhlovodíků oxidem měďníatým za zvýšené teploty. Uvolněný oxid uhličitý se zbaví oxidu sírového vymrazením v solance při -20 C a oxidu siříčitého met-zívanadičnanem stříbrnýní. Konečné stanovení oxidu uhličitého se...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodník Jiří, Crha Miloš, Sahaj Milan, Křížala Josef, Balcárek Jan, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: doplňkové, výživě, koncentrátů, kapalného, použitelného, výroby, způsob, rozpustného, univerzálne, stabilního, rostlin, titanu

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Hydrometalurgický způsob komplexního zpracování odpadního Pb kamínku, vznikajícího při výrobě olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259706

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čtvrtníček Alois, Zapletálek Miroslav, Čápová Irena, Vurm Karel, Pucherna Jiří

MPK: C01G 21/21

Značky: olova, zpracování, hydrometalurgický, komplexního, odpadního, výrobe, způsob, kamínku, vznikajícího

Text:

...složek je v rozsahu 2 1 »až 1 2.jako nový je postup komplexního zupracování Pb kamínku hydrometahirgickým způsobem, který spočíva v desulfurizaci produktu v rozsahu teplot 450 až 850 °C za vzniku výpražků a plynněho S 02, V loužení výpražků v roztocích zředěné kyseliny sírové,přičemž obsažené, loužitelně složky přechá 4zejí do výluhu. Tyto loužitelné složky výpražků Fe, Zn, Cu, jsou z výluhů postupně preclpitovány, za vzniku príslušného...

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: oceľových, způsob, materiálů, reakce, prvků, dělení, využitím, konstrukcí, aluminotermické

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí ze séra inbredních kmenů myší

Načítavanie...

Číslo patentu: 259704

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jandová Anna, Čoupek Jiří, Pekárek Jan, Motyčka Karel, Sanitrák Jaroslav, Mach Otakar

MPK: G01N 33/577

Značky: imunologicky, myší, inbredních, přípravy, funkčních, frakcí, způsob, kmenů, séra

Text:

...a 1 D i více let před výskytem nádoru.U infarktu myokardu lze analogicky použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li p-ozitivní, pak frakce získané ze srdce postiženého infarktem myokardu.U onemocnění schizotrenil lze použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li pozitivní, pak trakce získané ze šedé kůry mozk-ové.zjistiielné příčiny, u nichž je vyloučeno jiné virové onemocnění, ev. antr-opozoolíoza, lze použít k...

Způsob zpracování zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259703

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mohyla Oldřich, Závodník Jiří, Štros Antonín, Mareček Jiří, Podmolík Jaroslav, Broul Miroslav, Křepelka Jan

MPK: C01B 17/90

Značky: způsob, zpracování, sírové, kyseliny, zředěné

Text:

...Cca B 0 hmot., ze které se po ochlazení ani při transportu čí skladování prakticky nevylučuji tuhé častice.Do míchaného, kontínuálně pracujícího misíče jsou dávkována taková množství zředěné a k-oncentrované kyseliny sírová, aby výsledná koncentrace kyseliny sírové v- kapalné fázi byla minimálně 60 hmot. Vzhledem ke známé závislosti rozpustnosti síranu železnatého na koncentrací kyseliny sírovézpůsobí příclavek koncentrované- kyseliny...

Způsob přivádění, shromažďování, úpravy, skladování a odběru zpracovávané látky, například chlévské mrvy, ku získání humusotvorných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259702

Dátum: 17.10.1988

Autori: Záruba Jiří, Brůžek Eduard, Rezler Jaroslav, Chalupa Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: skladování, shromažďování, látek, odběru, například, přivádění, způsob, chlévské, úpravy, mrvy, látky, humusotvorných, získání, zpracovávané

Text:

...vynálezu.střešním krytem 2 lpřipojeným plynotěsně k plášti 3. Do válcové nádoby 1 se přivádí plnicím potrubím 4 zespvodu zpracovávaná látka, například chlévská mrva. Na dně 5 válcově nádoby 1 je upraven stojan E, na němž je zravěšeno těleso 7, jehož účel bude v dalším vysvětlen. Na v-rcholu stojanu B je upraveno ložisko 8 pro uložení dolního konce dutého hřídele 9, jehož horní konec je uložen v pouzdru 11, dále uloženém v ložísku ll...

Způsob výroby nálevek ze skleněných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259700

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopanický Jiří, Štědra Rudolf, Mann Berthold, Šimonic Jaroslav, Hudek Lubomír

MPK: C03B 23/13

Značky: způsob, sklenených, trubic, nálevek, výroby

Text:

...názornost sohcmaticky znázorněno napřipoJcných výkresoch, z nichž představuje obr. 1 upuknutí trubice, obr. 2 zapalováni okrajů upuknnté trubice, obr. 3 předehřívání střední části upuknutć trubice, obr. H předehřátá upuknutú trubice, obr. 5 tvarováni dvojkužcle, obr. 6 naškrabáváni dvojkužele, obr. 7 upnutí polotovaru kužele a stonku, obr. 8 ohřívání konců polotovaru kužcle a stonku před viastnim svařováním, obr.9stisknutí těchto nahřátých...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ottová Miloslava, Duchek Petr, Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Herdová Ludmila, Kačín Jan, Hladeček Miloslav

MPK: C02F 1/28

Značky: organické, polyméry, obsahujících, odpadních, čištění, bentonitem, způsob

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259697

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 23/00, C30B 29/12

Značky: rtuti, výroby, jednomocné, monokrystalů, halogenidů, způsob

Text:

...° až 90 °. Monokrystaly halogenidu vypěstované způsobem podle vynálezu vykazují při testování ortoskopickýmí a laaerovými metodami vyšší optickou jakost než monokrystaly halogenídů pěstované v v jiném krystalografickém směru. Vyšší optická jakost je dána ce 1 ýmaouborem ukazatelů, jako je nižší počet šlír a vnítřních praeklin, menší počet nehomogenít v indexu lomu v monokryetalu,nižší rozptyl světle v celém spektrálním rozsahu propustnoeti a...

Způsob zpracování fólie pro výrobu obalovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259695

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zháněl Miroslav

MPK: B29D 7/01, B29K 23/00

Značky: zpracování, obalovin, výrobu, fólie, způsob

Text:

...a sto hování do sloupců. Nevýhodou tohoto způsobu je to, že při vla stním ohřevu fólie dochází k jejímu nežádoucímu vlnění, tím je tedy dán nerovnoměrný ohřev fólie, vysoká energetická náročnost,tmnohdy zmetkovitost, která jer 3 vněž podmíněne nevhodnou konstrukcí pracovních nástrojů. Á ÁVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem dle vynálezu, kde fólie prochází přes topnou zőnu přerušoveně do pracovní polohy, kde se provádí...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kefurt Karel, Staněk Jan, Kostkan Jan, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava

MPK: C11D 7/60

Značky: pracovních, světlíky, prostředků, způsob, čisticího, výroby

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259685

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hegner Pavel, Landa Miroslav, Šulc Josef, Mutínský Jaroslav

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, přípravy, hnojiva, vápenatohořečnatého

Text:

...vynálezu, jehož podstata apočívä v tom, že takto upravenvápenatý sodárenský kal se zahnětení nechá reagovat po dobu nejméně 5 minut s pevnou směł sí zejména hořečnatých sloučenin, která vzniká při odeiřov spalin mokrou hořečnatou technologií,a to V poměru 10 až 100hmot. dílů pevných, zejména hořečnatých sloučenin na 100 hmot.dílů zahuštěného a promytého vápenatého sodárenského kalu, naěež se vzniklé reakční směs podle potřeby nechá zrát a...

Způsob čištění a izolace proteolytických enzymů afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259683

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred, Turková Jaroslava, Viková Jitka, Stepanov Valentin, Ljublinskaja Ljudmila

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, afinitní, chromatografii, enzymů, způsob, čištění, proteolytických

Text:

...na závadu nespecifické sorpce. Výhodný není ani způsob imobilizace. Je dvoustupňový, účinnost Je nízká a vazba aminopropylskupiny na silikagel je v alkalickém prostředíUvedené nevýhody odstraňuje způsob čištění a izolaceprotedlytických enzymů afinitni chromatografií podle vynálezu, jehož podstata spoćüá v tom, že afinantnim sorbentem je makroporézni sférická regenerovaná celulóza s imobilizovaným Bacitracinem, jehož koncentrace se pohybuje v...

Způsob úpravy plniv, respektive výztuží, v kompozitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259678

Dátum: 17.10.1988

Autori: Froněk Roman, Weiss Vladimír

MPK: C04B 22/06

Značky: kompozitech, respektíve, úpravy, výztuží, způsob, plniv

Text:

...obvykle provőőí jejichnkrépřním přívlušným roztokom V zásobním ku přeď jejich zprncovóním do vměmi. Tutéž úpravu lze provóstv některých přípaďech průchnďem vlhkóhq nlynu, hRDřĺklnñ kyn 1 ič~tníkv Piříčitóho, čpavku a podobně. pravidlo zcela postačuje, aby zmönůnő pH povrchu p 1 nivą,re 9 pCktive výztužą vyñrželo dot okamžikv, kdy bylo ďonaženo doštntečněho vytvrzení nojiva. vVýhoñouzpůnoU 1 e vynálezu je zlepšeňí užitných v 1 nst~ností...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chomátová Stanislava, Homolka Ladislav, Pilát Petr, Bárta Miroslav, Břemek Jan, Řeháček Zdeněk, Malinka Zdeněk

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidy, tvořících, izolátů, způsob, námelové, mikrobiálních, hodnocení, eukaryot, schopnosti, produkční

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: výbojek, spoje, výroby, vakuotěsného, prvků, členu, osvětlovací, uzavíracího, techniku, konstrukčních, hořáku, způsob

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: neodymem, vlastnostmi, způsob, aktivovaného, monokrystalů, přípravy, perovskitu, stálými, spektrálními, ytritohlinitého

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanák Jaroslav, Bartoš Otakar, Václavek Miroslav, Kolmačka Jan, Chvála Alois

MPK: B29C 67/20

Značky: způsob, výroby, vysoce, lehčených, tvarovek, desek

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Způsob přípravy diarylmethyl-4-tetrahydrothiopyranyletherů a jejich methojodidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259646

Dátum: 17.10.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 409/12, C07D 355/02

Značky: diarylmethyl-4-tetrahydrothiopyranyletherů, přípravy, methojodidů, způsob, jejich

Text:

...v příkladech. Reakcemi látekobecného vzorce I s methyljodldem se získají methojodidy, jejichž způsob přípravy je rovněž součástí vynálezu. Další podrobností provedení reakci a způsobů izolace produktů jsou uvedeny v p-říkladech, jejichž účelem je ilustrovat možnosti vynálezu, ne však všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem poplsovat. Látky v příkladech popsané jsou nové jejich identita byla zajištěna jednak analýzaml, jednak...

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fišer Jiří, Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Koníček Zdeněk, Drázský Josef, Tomíček Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, zařízení, tohoto, látek, způsobu, oddělování, intenzifikace, suspendovaných, provádění

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šebek Vladimír, Hladeček Miloslav, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Herdová Ludmila, Duchek Petr

MPK: C02F 1/40, C02F 1/28

Značky: čištění, ropné, bentonitem, způsob, látky, obsahujících, povrchových, odpadních

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Způsob vedení a dodávání textilních plošných útvarů do proplétacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259638

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horák Alois, Faulhaber Ervín, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 21/14, D04B 23/10

Značky: vedení, provádění, proplétacího, způsob, útvaru, plošných, stroje, dodávání, textilních, zařízení

Text:

...ze vstupní částí UI přímo do výstupni části H 3, tvořené dvojici lisovacích válečků 10, 11, zatímco první plošný útvar A a útvar C, tj. obě vnější vrstvy jsou vedeny ze vstupní částí U 1, tj. přes vyrovnávecí tyče 1, 3 do střední části UZ postupně na dvojici spodních vyrovnávacích válečků 4, 5, dále přes Spodní, respektive přes horní rozpínací válečky B, 9 a posléze na dvojici horních vyrovnavacích válečkü B, 7 do výstupní částl Uił šikmé...

Pérový kroužek a způsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259636

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopal Jaroslav, Halama František, Pechanec Jan

MPK: A44C 27/00

Značky: kroužek, způsob, pérový, montáže

Text:

...rameno. Závorka se přesune a přidrží, aby delší rameno nevyčnívalo do výseče. Druhým koncem se do dutiny plášte zasune pružina, stlačí a v plaštl se vytvorí prolis V místě, kde u předchozích plášťů byl zápioh. Smontovaný pérový kroužek se vyrovná, aby jeho konce směřovaly proti sobě, a závorka se uvolni. Pružina ji vytlačí z pláště, takže delší rameno přemostí výseč .v plášti a opře se o prolis.Výhodou mechanizovane montáže je větší...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Seifert Jan, Kantor Milan, Beránek Jan, Beneš Radomír

MPK: C07C 69/54

Značky: esterů, metakrylové, přípravy, kyseliny, způsob, akrylové

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Způsob výroby 7-hydroxy-4-methylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259633

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hesoun Dušan, Rajšner Miroslav, Leiner Jan

MPK: C07D 311/16

Značky: 7-hydroxy-4-methylkumarinu, způsob, výroby

Text:

...zředěný 50 až 200 ml ethanolu nebo kyseliny octové přikape za míchání ke 100 až 200 ml konc. kyseliny sírové a v obou případech se reakční směs míchá při teplotě 0 až 50 °C l až 7 hod. Po skončené reakci se produkt izoluje nalitím reakční směsi za míchání do přebytku vody nebo vodného ethanolu, například 30. Vykrystalovaný produkt se po odsátí a promytí čistí krystalizací, například z methanolu nebo z asi 70 kyseliny octové. Takto...