Patenty so značkou «způsob»

Strana 102

Způsob výroby reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259897

Dátum: 15.11.1988

Autori: Taylor John, Mistry Prahalad

MPK: C09B 62/24, C09B 62/08

Značky: výroby, reaktivních, barviv, způsob

Text:

...stavu techniky. stejně tak je možno známymi metodami, například sprejovým čištěním nebo srážením a filtrací,tato barviva izolovat. Stejně jako V případě jiných barviv obsahujících sulfoskupiny je často účelne izolovat a používat barvlva podle v-ynálezu ve formě jejich solí rozpustných ve vodě, zejména jejich solí s alkalickými kovy zejména solí sodných nebo solí amonnych. je pochopitelné, že do rozsahu viynalezu spadají jak volné...

Způsob výroby nových solí aryloxypropanolaminu s kyselinou difenyloctovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259896

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pfarrhofer Gerhard, Zölss Gerhard

MPK: C07C 93/06

Značky: kyselinou, nových, difenyloctovou, způsob, výroby, solí, aryloxypropanolaminů

Text:

...alkoxyskupinou, s výhodou 2-fenylethyl nebo 2-3,4-dimethoxyfenyl ethyl.Y v obecném vzorcl V ve významu N-fenylureidvoskupiny nebo N-3-oxapentanmethylenureidoskupiny znamená ureidový zbytek, na jehož koncověm atomu dusiku je atom vodíku nahrazen fenylovým zbytkem,tj. ureidový zbytek, v němž koncový atom dusíku tvoří spolu s methylenovým řetěz cem mortolinový zbytek, jako fenylacetylaminoskupinu, substituovanou hydroxyskupi. nou...

Způsob výroby karbapenemových derivátů nesoucích v poloze 2 kvarternizovaný heterothioalkylthiosubstituent

Načítavanie...

Číslo patentu: 259895

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, heterothioalkylthiosubstituent, kvarternizovaný, karbapenemových, poloze, způsob, nesoucích, výroby

Text:

...obecného vzorce IV se obec« ně připravují in situ rewakcí meziproduktu obecného vzorce IIIR 1, R 15 a R 2 mají shore uvedený význam,s vhodným acylačním čiinidlem obecného vzorce R°-L.Při praktickém provádění shiora. popsaného postupu se výchozí materiál vzorce III v lnertním organickém rozpouštědle, jako v methylenchbori-du, acetonitrilu nebo dimethylformamidu, podnebí reakci s cca ekvimoIarnim množstvím činidla obecného vzorce R°-L,...

Způsob přípravy substituovaných nikotinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259894

Dátum: 15.11.1988

Autori: Doehner Robert, East Windsor

MPK: C07D 213/80

Značky: způsob, přípravy, substituovaných, nikotinátů

Text:

...molárních ekvivalentů amonné solí anorganické nebo organické kyseliny v» imertním rozpouštědle při teplotě v rozmezI od teploty místnosti do teploty varu rozpouštědla. Reakci je možno ilustrovat následujícím reakčním schémaltelm II7 B Reakční schéma Il li X-IC-C 02 Rs R 3-ŤCHR 7 OC-Ra R 4-CO II lllako vhodných rozpouštědel lze při tomto způsobu podle vynálezu pou-žít vody, alkoholů, chlorov-aných uhlovodíků, u-hlovodiků, automatických...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259893

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Huth Andreas

MPK: A61K 31/17, A61K 31/435, C07D 457/12...

Značky: způsob, derivátů, výroby, 1,2-disubstituovaných, ergolinu, nových

Text:

...R 2 má jiný význam než skupinu ~S-R 5 nebo skupinu vzorceR 5 má shora uvedený význam, alkyluje, ve dvou-fáz-ovém systému za přítomnosti katalyzátoru fázového přenosu, a takto získané sloučeniny se popřípadě převedou na deriváty thiomočovíny nebo/a na farmaceutický přijatelné .adlční soli s kysellnami.Substituce sl-oučenin obecného vzorce II v- PíÚLOZQ 1 se pravá-di účelně podle metody,kterou popsal V. Illi, Synthesis 1979, 387 a Y....

Způsob výroby derivátů 6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-l-azabicyklo/3,2,0)hept-en-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259892

Dátum: 15.11.1988

Autori: Martel Alain, Bachand Carol

MPK: C07D 487/04, A61K 31/40

Značky: způsob, derivátů, kyseliny, výroby

Text:

...ktere jsou charakteristické pro sloučeniny podle vynálezu.Ve zverejnené evropské přihlášce vynálezu č. 10317 viz rovněž americký patentový spis č. 4232 036 jsou popsány karbapenemové deriváty obecného vzorceR znamená atom vodiku nebo zbytek ~SR 3 aR 1, R 5, R 7 a R jsou nezávisle n-a sobě vybrány ze skupiny zahrnujici atom vodiku(R 1 neznamená autom vodíku a popřipadě substituované alkvlové., alkenyiové a alkinvl-ové skupiny s 1 .až 10...

Způsob přípravy krystalického torasemidu v čisté modifikaci I

Načítavanie...

Číslo patentu: 259891

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lettenbauer Gustav, Topfmeier Fritz

MPK: A61K 31/44, C07D 213/71, A61K 31/17...

Značky: způsob, torasemidu, krystalického, čisté, přípravy, modifikací

Text:

...také zahřívat na teplotu 70 až 90 C, přičemž reakce zcela proběhne za 3 až 6 hodin. Zatímco vzniknou při zahřívání torasemidu v rozpouštědle jako ethanolu, octanu, methylenchloridu a chloroformu značná množství rozkladných produktů, může se teo-rasemid neočekávaně zahřívat ve vodě bez znatelného rozkladu několik dní na 90 °C. Dále se zdá překvapující, že již přídavek nepatrné-ho množství až 1 9/0 způsobuje přesmyk, protože torasemid...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: utěsnění, betonů, malty, pomocí, podloží, pojiva, například, materiálů, injektáže, způsob

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Způsob výroby nových thieno-1,2-thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259888

Dátum: 15.11.1988

Autor: Binder Dieter

MPK: C07D 513/04

Značky: derivátů, způsob, nových, thieno-1,2-thiazolových, výroby

Text:

...Rakouskoj.Triglyceridy se stanovi plně enzymaticky jtriglyceridjodnitrotetrazoliová Violet, pokusný systém firmy Chemie Linz AG Diagnostica, Linz, Rakouskoj.Při těchto pokusech mají sloučeniny obecného vzorce I silný účinek ve smyslu snížení hladiny lipidů vv krvi. Například 2,3-dihydro-S-oxo-thieno- 3,4-d -1,2-thiazolpropionová kyselina ve formě 1,1-dioxidu působí v dávce 20 mg/kg intraperitoneálně 9,2 pokles cholesterolu a 7,8 °/o pokles...

Způsob výroby 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259887

Dátum: 15.11.1988

Autori: Emig Peter, Orth Winfried, Engel Jürgen, Scheffler Gerhard, Pohle Hans

MPK: C07D 213/74

Značky: způsob, 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu, výroby

Text:

...například 1 až 3,5 litru, s výhodou 1,5 až 2,5 litru vody.Účelně se reakční směs po skončení reakce podrobí destilaci s vodní parou za normálního tlaku nebo za sníženého tlaku 3,6 kPa až 0,4 kPa, přičemž se nezreagovaný 4-fluorbenzylamin azeotropicky oddestiluje a z vodného destilätu se získava extrakcí éterem a použije se ho opět jako výchozího materiálu.Pro redukci .nitroskuplny se jako mimořádně vhodná osvědčila katalytická hydro...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Taramasso Marco, Fattore Vittorio, Manara Giovanni, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: přípravy, křemičitého, oxidů, boritého, materiálů, modifikovaného, syntetického, bázi, způsob

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Způsob dělení krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 259884

Dátum: 15.11.1988

Autori: Helger Roland, Limbach Berthold

MPK: G01N 33/48, G01N 33/49

Značky: způsob, dělení

Text:

...Prípadne je možný přídavek látek zesilujících aglutinaci, například. kationtových polymerů jako hexadimethrinbrromidujpolymeru N,N,N,N-tetrametbylhexvamethylendiaminu a trimethylenbromirdir, N,N,N,N-tetramethyl-LG-hexanndlaminového .polynieru s LB-drbrompropanem, polyN,N,N,Nťtetramethyl-N-trimethyle 1111 examethylendianomiumdibromidu.ako obzvláště vhodné se osvědčily »směsi lektinfi s .malým podílem kationt-ových polymerů, například...

Způsob přípravy vysušeného nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259883

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mcinnes Olan Don

MPK: C08F 2/44, F26B 1/00, C07C 119/042...

Značky: přípravy, způsob, nátěrů, vysušeného

Text:

...a vlhkcetlj, protoěe vlhkost potřebné. pro vytvrzení musi proniknout do prvc-středi které je v podstatě hydrofobní. Zjistilože nrychlení vytvrzování zvýšením teploty působí proti produktivitě, protože toto zvýšení teploty působí snížování dostupnosti vody v místech probíhajicí reakce. Tyto faktory dříve způsobily, že jednosložkove systémy vyžadující k vytvrzení vlhkost, byly v průmyslovém měřítku neúspěšné.Tento vynález však nejenom...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: zařízení, provádění, obsahu, způsob, kapalině, plynů, snižování, tohoto, způsobu

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Způsob povlékání lékových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259879

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lehmann Klaus, Dreher Dieter, Götz Harry

MPK: A61K 9/32

Značky: způsob, forem, povlékání, lékových

Text:

...ukládání povvlaku na lêkvDvüll formu.Obsah terciárních amonných skupín pm tvorbu solí V polymerním materiálu musí být clcstatečný k tíoníu, aby se tato součást prostředku pro povlékání rozpouštěla, rozpustnost Však na druhé straně není závislá pouze na těchto skupinách. V případě, že polymerní materiál obsahuje větší množství silně hydroíílních monomerních jednotek,například hydroxyalkylesterů kyseliny ak» rylvové nebo methakrylové,...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vitális Beáta, Láng Tibor, Makk Nándor, Stefkó Béla, Somogyi Tibor, Lázár Árpád, Szabó Antal, Borvendég János, Toldy Lajos, Diesler Eszter, Kasztreiner Endre, Kosáry Judit, Mátyus Péter, Balogh Tibor, Engler József, Fuchs Oszkár

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, adiční, odvozené, přípravy, kyselinou

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob výroby nových 1,4-dihydropyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259877

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ramos Galiano Joagun, Casanova Verde Maria

MPK: C07D 211/90

Značky: derivátů, 1,4-dihydropyridinových, nových, výroby, způsob

Text:

...se zahřívá až do úplného rozpuštění složek a pak se přidá 0,1 ml piperldí-nu a 0,3 ml ledové kyseliny octové. Směs se zahřívá 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chlwadičem, po této době se již nevylučuje žáťná vnoda. Po rachlazení se směs zředí benzenem a dvakrát so promyje 25 m 1 kyseliny ch 1 ormnodík~ové o koncentraci 5 a pak 25 mllilitry 5 hydrogenuhličitanu sodného a nakonec vodou. Organická vrstva. se vysuší bezvodým síranem...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sänger Heinz, Müller Werner

MPK: G01N 30/48

Značky: rozdělovací, výroby, chromatografii, nosič, způsob, fázi

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Způsob podzemního čištění důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259873

Dátum: 15.11.1988

Autori: Szikrai Miklós, Lukonits Ottó, Szabó Csaba, Forisek István, Dörömbözi László

MPK: C02F 1/00

Značky: podzemního, způsob, důlních, čištění

Text:

...látek se odstraňujeusazováním n/ííebo filtrací, načež se vyčiš těná voda známým postupem shromažďuje a z dolu odčerpává nebo se v podzemí zužitkuje. ako mnkrodutiny mohou být použitý ponechané, zejména cipuštěné chodby,které s výhodou sloužily jako Otevírací nebo výstrojové chodby, Výstroj níže položených ůseků těchto chodeb se zesílí. Důlní vody se íiltrují v mikrodutináclí vyrubaných prostorů. Ve výhodném provedení se dülní voda nejprve...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259870

Dátum: 15.11.1988

Autori: Schneider Rupert, Schaub Fritz

MPK: A01N 43/653, C07D 249/08

Značky: látky, účinné, fungicidní, prostředek, výroby, způsob

Text:

...Ustilago maydisin vivo proti kořenomorce bramborové RhÍZOCTOlIÍa solani. Mnohé ze sloučenin obecného vzorce I rostliny snášejí vynlkajícím způsobem, přičemž tyto Sloučeniny mají dobré systémové působení. Sloučeníny obecného vzorce l, pripravené způsobem podle vynálezu, se proto používají pro ošetřování rostlin., senden a půdy k potírání fyt-ojnaioígcíííííctí hub, například basldiomycet Basidiomycetes druhu rzi Uredinales, jako jsou Puccinia...

Způsob výroby 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259869

Dátum: 15.11.1988

Autori: Panzeri Achille, Di Salle Enrico, D'alessio Roberto, Faustini Franco

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů, způsob, výroby

Text:

...~~~ olis-dvojnou vazbu nebo jednoduchou vazbua jejichífarmaceuticky nebo veterinárně vhodné soli. ,iVe shora uvedené skupině sloučeíiin obecného vzorceíznamená A s výhodou skupinu ŤCl-hclłďrans. Ajakožto příklady zvläšt vhodných slouče~ niu podle vynálezu se uvádějía farmaceutický nebo reterlnárně vhodné soli volných kyselín.Sloučeniny obecného vzorce I, kde jednotlivé symboly mají shora uvedený Význam, se přípravují tak, že se...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259863

Dátum: 15.11.1988

Autori: Webb Shirley, Ten Haken

MPK: A01N 43/40

Značky: výroby, prostředek, způsob, účinné, látky, fungicidní

Text:

...týká způsobu potlačování hub v místě, které spočíva V použití sloučenlny nebo prostředku podle vynálezu v místě aplikace, Vhodné dávky jsou například v rozmezí od 0,05 do 4 kg účinné latky na hektar. Metoda podle vynálezu je zvláštěvhodná pro ošetřování nebo prevenci napadení houbou u. semen, půdy nebo rostlin. Ošetřovat se mohou například užitkové rostliny citlivé na padli, jako je obilí nebo jablvoně.Nosíčem v prostředků podle vynálezu je...

Způsob výroby makrolidních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259862

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kirst Herbert, Debono Manuel

MPK: C07D 313/00

Značky: způsob, derivátů, makrolidních, výroby

Text:

...vzorce II, v němž R 5 má odlišný význam od hydroxylové skupiny je možno získat znamými acylačními postupy. Typickým acylačními činidly jsou například aktivovanéderiváty karboxylovýcb kyselín jako anhydridy, halogenidy, které se Ližívají obvykle současně se zásadou. nebo jinou látkou, která váže kyselinu, a aktivní estery. Vhodnými organickými rozpouštědly pro tento typ reakce jsou pyridin a triethylamin. Acylaci je rovněž možno...

Způsob detektování povrchových vad na kovových obrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259859

Dátum: 15.11.1988

Autori: Halsor Svein, Storset Magnar

MPK: G01N 27/20

Značky: způsob, kovových, povrchových, obrobcích, detektování

Text:

...emlsního koeficientu pro navlhčené obrobký je tak malé, že nemá prakticky žádný význam pro výsledek shora popsaného detekčního způsobu. Navlhčením obrobků se také dosáhlo menšího počtu poruch V teplotním obrazci, jelikož rozdílý emlsního koeficientu pro různé oblasti povrchu se výrovnají, čímž se dosáhne důležitého a značnêho zlepšení poměrů signál//porucha u signálů z IR pýrometru. U brokovaných obrobků, které nebyly smočený,je poměr signálu...

Způsob výroby ozvučné skříňky smyčcových nástrojů, zejména houslí a zařízení k tvarování věnce lubů těchto nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259855

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skalmierski Bogdan, Mráz Krzystof

MPK: G10D 1/02

Značky: tvarování, ozvučné, nástrojů, způsob, skrinky, zařízení, houslí, smyčcových, zejména, lubů, věnce, výroby, těchto

Text:

...na vzajemně kolmých rosách uspořádaných otvorů se závitovými pouzdry a přítlaíčnými šrouby, mezi nimiž jsou s výhodou uspořádaný korekční šrouby.Výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v provedení ozvučné skříňky s předpětími pro dosažení sil vyrovnávajících horní desku a jež posouvají místa silných rezonancí, to je forrnantů směrem k vyššímľrekvencím. Tím je ozvučná skříňka upravena jako hornokmitočtová propusť, čímž se zlepší...

Způsob zpracování těžké nebo kompaktní půdy a kultivační zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259854

Dátum: 15.11.1988

Autor: Koronka Paul

MPK: A01B 13/08

Značky: způsob, tohoto, kultivační, zařízení, provádění, způsobu, zpracování, půdy, kompaktní, těžké

Text:

...14 je pohled zezadu na soubor čepeli s drticími válci druhu znázorněného na obr. 13, umístěnými mezi sousedními čepelemi.Obr. 15 je pohled shora na dvojici otáčivých řezacích válců s čepelemi, jichž lze užít místo drtících válců.Obr. 16 znázorňuje další provedení vynálezu a schematicky v pohledu shora znázorňuje zařízení, které má na rámu čepele druhu znázorněného na obr. 1 a 2, avšak s přizpůsobeným, útlejším a zahrocenějším hrotem...

Způsob výroby modifikovaných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259847

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jelínek Václav, Hajíček Odon, Maťátko Jan, Dvořák Vladimír, Marek Oldřich, Marek Petr

MPK: B32B 27/42, C08L 61/20, B32B 27/38...

Značky: aminoplastů, způsob, modifikovaných, výroby

Text:

...na následujících příklladoch.Do intenzívně míchaného reaktoru o teplot ě 100 °C se vnesoo l-eakční složky v následujícím pořadíroztok 80 kg Urietvanolamin 4 kg kyselina o-rtlořosfworečná 1 kg celulóza buková 10 kg uhličltau väpenatý 120 kgKondenzace proběhne během 12 minut do studia, kdy omiuopłast obsahuje 4,5 0/0 hru-ot.metylolových skupin, vysuší se za vakua 7 kPa během 25 minut tak, .aby obsah těktavých podílů byl 2 až 3 hmot. Zároveň se...

Způsob zpevňování prstenců, zejména nemagnetických bandáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259839

Dátum: 15.11.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21K 1/28

Značky: prstenců, bandáží, nemagnetických, způsob, zejména, zpevňování

Text:

...působícími radiální silou na vnitřní průměr prstence D, vzni 4kají pri zpevňování mezery, vo kterých dochází k vyššímu zpevnění materiálu prstence oproti částem obvodu prstence, která jsou ve stálém dotyku s tvářecimi segmenty při zpevňování, ati mr z. 113 a tlNa obr. 2 část C je naznačen stav před zahájením zpevňování prstence dalším věncem n tvářecích segmentů ustavených vzhledem k prstenci tak, že úseky prstence s vyšším zpevněnim jsou v...

Způsob testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259836

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pták Václav, Húšťava Štefan

MPK: G21K 1/06

Značky: detektoru, neutronů, způsob, testování

Text:

...na tepelné neutrony. V dalším experimentu bylo zjištěno, že počet tepelných ueutronů, dopodají cích na povrch detektoru D ueutronů. závisí také na tlouštce t vrstvy moderâtoru B okolo detektoru D, nejen na tlouštce vrstvy mo derátoru B mezi neutronovým zdrojem A o detektorem D ueutronů. Tato skutečnost je zobrazena na obr. 2, ze kterého vyplýva závislost počtu N tepelných ueutronü na. rlouštť. ce t vrstvy moderátoru B, která byla...

Způsob válcování pásu o rozdílné tloušťce a konstantní šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259835

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zela Ladislav, Kolbe Jaroslav, Pořízka Josef, Počta Jan, Sklenář Jaroslav

MPK: B21H 8/00

Značky: způsob, válcování, pásu, šiřce, tloušťce, rozdílné, konstantní

Text:

...pro listové pružiny, který se provádí na hladkých pracovních válcích a kde pás je tva rově symetrický podle roviny válcování, je hož podstata spočívá v tom, že V prvním páru hladkých pracovních válců se u polotovaru o konstantní tlouštce a šířce předtvaruje jeho šířka proměnlivým úběrem na její proměnlivou hodnotu po délce valcovaného pásu tak, že pas po následujícím pro 4měnlivém úběru tloušťky ve druhém páru hladkých pracovních válců má...

Způsob měření tepelné kapacity zejména plošných stlačitelných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259831

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hes Luboš, Doležal Ivan

MPK: G01K 17/20, G01K 17/08

Značky: tepelně, plošných, předmětů, stlačitelných, zejména, způsob, měření, kapacity

Text:

...je například dostatečně tlouštka textílie. Při nedodržení tohoto předpokladu však vzniká metodické chyba přesahující použitelnou toleranci přesností měření, vzdalují-li se parametry materlálu učiněným předpokladům ~ konkrétně například je-lí poměr špičkového a ustáleného tepelného toku menší než přibližně 2,5. Uvedený způsob též neumožňuje jednoduše korigovat vliv. tepelné kapacity čidla tepelného toku a shodně s předchozím...

Způsob stanovení lokální deformace austenitických ocelí nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259820

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/28

Značky: deformace, lokální, austenitických, nedestruktivní, způsob, stanovení, metodou, oceli

Text:

...kvantífíkovat jejích celkový obsah, resp. obsah jedné z nich za nepřitomností nebo známého obsahu ostatních. je tedy možné měřením obsahu právě DIFF při různých stupních deformace stanovít závislost tohoto obsahu na stupni deformace. Výchozí struktura nemusí být přitom stoprocentně austenitická, obsah např. zbytkového ő-feritu lze k měření superponovat.Měřením obsahu. DIFF na. trhacích tyčích v místě jejich zaškrceni a lomulze pak...

Způsob zjišťování stavu zhutnění vrstvy při hutnění vibračním válcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259816

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šubert Ladislav, Němeček Jiří, Friedmann Karel

MPK: E02D 3/026, G01N 33/42

Značky: zjišťování, stavu, válcem, zhutnění, způsob, vibračním, vrstvy, hutnění

Text:

...účinku. po celé hutněiíé ploše. Poté se celý cyklus opakuje při dalších sériích pojezdů, stále v temže směru a V týchž stopách. Získané průměrné hodnoty odezev pro jednotlivé stopy a/nebo pro celou hutněnott plochu. v po sobě následujících pojezdech se porovnávají a. jejich rozdíl udávä stav zhutnění vrstvy. S výhodou lze vyhledat mínímální rozdíl mezi těmito odezvami, který pak udáva, že vrstva je již zhutněíía a další pojezdy nemají...

Způsob odstupňování havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 259812

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rubek Jaroslav, Markvart Jaroslav, Bednařík Karel

MPK: G21C 9/00

Značky: ochrany, způsob, odstupňování, havarijní, jaderného, reaktoru

Text:

...těmito stanicemi bez záskoltu rezervy, je reaktor odstaven najrýchlejším způsobem. V ostatních případech je výkon reaktoru snížen naúroveň výkonu turbin nebo odběru páry regulačním systémem bloku. Pokud je reaktor nutno odstavit, provede se odstavení ručně z minimální hladiny výkonu, pod kterou regulátor výkonu reaktoru není schopen pracovat. Mezní výkon reaktoru je výkon, do kterého není rekator v žádném případě odstaven ochranou prvního...

Způsob vytváření pevně lpících tenkých vrstev uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259810

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04, B01J 47/12

Značky: pevně, lpících, vrstev, uhlíku, způsob, vytváření, tenkých

Text:

...takový prostorový rozsah,že vrstvy až do tloušťky kolem 5 až 10 m jsou dobře soudržné. Vysoka reaktivita uhlíku v sp-stavu se také uplatní příznivé v okamžiku, kdy redukční reakce pronikne vrstvou polymeru až k podložce, na kterou byl polymer nanesen reaktivní uhlíkové atomy se chemicky navážĺ prostřednictvím radikálových center a/nebo nenasycených vazeb skeletu na povrchové atomy a/nebo na sloučeniny na povrchu podložky, například na kovové...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kotas Jan, Floder Jiří, Vařeková Irena, Ambrož Jaroslav, Kunz Milan, Hodinka Jaromír

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: výroby, způsob, olejů, mazacích

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Způsob plnění kontejneru kapalným plynem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259801

Dátum: 15.11.1988

Autori: Proksch Werner, Jirsa Jan, Jirsa Martin

MPK: F17C 5/02

Značky: tohoto, způsobu, kontejneru, plnění, plynem, kapalným, provádění, zařízení, způsob

Text:

...5 zásobníku 1 je přitom propojeno s hlavou zásobníku 1 přes pomocný odpařovač 6 a hlavní regulátor B. Plněný kontejner 10 je k systému odpařovací stanice přtpojen od 411. Plnící potrubí 11 je přípojeno přes plnící ventily 16, 13 se spodním dnem 5 zásobníku 1. Kdežto odplyňovacím potrubím 12 s odtlakovacím ventllem 14 je kontajner 10 propojen bud přes odtlakovací ventil 15 s hlavou zasobníku 1 .anebo přes obtokový ventil 17 a hlavní odpařovač...

Fenylether perlové celulosy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259795

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gavlík Josef, Tokar Oldřich

MPK: C08B 11/16

Značky: fenylether, způsob, celulosy, perlové, přípravy

Text:

...vody, organického rozpouštěýla neomezeně mísitelného s vodou, nebo jejích směsi,s výhodou vybraného ze skupiny zahrnující etanol, aceton,1,4-dioxan, v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu při 40 až 100 °Cpo dobu 1 až 7 hodin.Výchozí tosylát perlové celulosy nebo Její hydroxyalkylderivát se připraví podle A 0 212 131Další výhodou tohoto sorbentu a způsobu jeho přípravy podle vynálezu je především vysoká mechanická pevnost sorbentu při...

Způsob výroby vícevrstvých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259793

Dátum: 15.11.1988

Autori: Snášel Metoděj, Valášek Pavel, Stárek Jiří

MPK: B21C 23/22

Značky: způsob, těles, vícevrstvých, výroby

Text:

...dutého čí plného průřezu tvářenim ze dvoú polotovarů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že polotovar z vnějšího plátujícího materiálu se děruje polotovąrem z vnitřního plátujícího materiálu dutého. či plného průřezu a naválcovává se na jeho povrch.Výhodou způsobu výroby vícevretvých těles podle vynálezu je, že umožňuje jejích výrobu bez náročných úprav stykovýchploch jednotlivých části vicevrstvého tělesa e operací, kteréjsou...

Způsob výroby proplétané textilie s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259791

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beneš Milan

MPK: D04B 21/02, D04B 21/14

Značky: vlasovým, proplétané, povrchem, výroby, textilie, způsob

Text:

...A.o. 212 oe 7, ktorý je charakterizován tím, že emyěkový povrch e současně i zpevňující řetízková vszbe textílie jsou vytváŕeny nejměně na jedné streněprop 1 etu již jedním kladecím-prostredkem shodným klsdenínjvezných t 4 smyčkovýchnítí současně ve stejných eloupcíoh nebořádoíeh propletuo Dále je tento způsob cherekterizován tím,le deläín kledeoím prostředkem shodným způsobem kladení vazných 1 smyčkových nítí je možno vytvářet zdvojený...