Patenty so značkou «způsob»

Strana 101

Způsob přípravy nových amidů a hydrazidů methoxyfenoxyoctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260090

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07C 103/178, C07C 109/087

Značky: způsob, nových, hydrazidů, přípravy, amidů, kyselin, methoxyfenoxyoctových

Text:

...soli, v prvé řadě hydrochloridy. Všechny látky ve vynálezu popsané jsou nové. Jejich identitabyla zajištěna jednak analýzami, jednak obvyklými apektrélními metodami.Další podrobností provedení prípravy látek podle vynélezu jsou uvedeny v příkladech,jejichž účelom je iluetrovat možnosti vynálezu, avšak v žádném případě není jejich účelemviechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popiaovat.K miohanému roztoku 4,84 g 2-fenylethylaminu...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260082

Dátum: 15.11.1988

Autori: Benešová Libuše, Vágner Vladimír, Janda Václav

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, manganu, způsob

Text:

...manganu a současné separaci vzniklých oxidů msnganu za vzniku kompaktní vrstvičky oxidů manganu na zrnech fluidizovaněho materiálu. základní vrstvičku oxidu manqanu lze vytvořit působením roztoku manganistanu draselného KMn 04.Vzniklé oxidy současně katalyzují oxidaci manganu Mn 2 chlorem, popŕípadě chlorem,nebo manqanistsnem draselným, a kyslíkem rozpuštěným ve vodě za přírůstku další vrstvičky cxidů. Jako oxidačního činidla lze s výhodou...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štěpánek Josef, Novák Zdeněk, Mařík Jiří, Daniel Ladislav, Dobeš Martin, Koubek Ivan, Brynda Jiří, Štolba Václav, Šejba Jan, Skala Otto

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: kopolymerace, polymerace, suspenzní, vinylchloridu, způsob

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brynda Jiří, Štolba Václav, Dobeš Martin, Skala Otto, Novák Zdeněk, Štěpánek Josef, Koubek Ivan, Šejba Jan, Daniel Ladislav, Mařík Jiří

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: polymerace, kopolymerace, vinylchloridu, suzpenzní, způsob

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dorožkin Nil, Razumovskij Alexej, Věreščagin Vitalij, Savčenkov Nikolaj, Bělocerkovskij Marat, Žornik Viktor, Bočarov Anatolij, Jarkovič Alexandr

MPK: B24D 3/06

Značky: povlaků, způsob, obsahujícího, výroby, diamant

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Pavel, Jančik Fedir, Míčková Růžena, Šturc Antonín, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj, Hrubý Milan, Bláha Karel, Borovička Miloš, Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Pospíšek Jan, Ferenc Milan, Trojánek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyldikarbonanu, způsob, výroby

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Blažek Karel, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/28

Značky: zpracování, aktivovaného, následného, lasery, přípravy, způsob, ytritohlinitého, granátu, neodymem

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob cyklizace arylen-bis-maleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260072

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pokluda Ivo, Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří, Osoha Josef

MPK: C07D 207/448

Značky: způsob, kyselin, cyklizace, arylen-bis-maleamových

Text:

...báze lze pro cyklízaoí užít například tri-n-butylemín, pyrídín,trietylamín, tríetanolamín popřípadě í další dostupné látky. Pří praktíckém použití nebyl. nalezen zásadní rozdíl v účinku na průběh reakce, který by mohl svědčít pro větší výhodu použití některého z nich. O výhodností lze rozhodnout pouze na základě jejích dostupnosti,cenové relace popžípadě toxícíty.způsob využívající neutralízacl reakční směsi pro výrobu vedlejšího...

Způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260070

Dátum: 15.11.1988

Autor: Machek Václav

MPK: C21D 9/02

Značky: zpracování, antikorozní, vytvrditelné, způsob, oceli, tepelného

Text:

...přistupuje nevýhoda sice malého, ale přece jenom existujícího nerovnoměrného ohřevu v průřezu svitku, jehož důsledkem je nerovnoměrnost mechanických parametrů. K tomu je nutno přičíst i skutečnost, že precipitační žíhání je prováděno V oblasti teplot, při nichž může docházet ke vzniku křehkosti materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli o hmotnostním složení stopy až 0,08 uhlíku, 0,3...

Způsob napínání útkové niti před přírazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260064

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nagy Vladimír, Grygara Oskar

MPK: D03D 47/30, D03D 47/27

Značky: před, přírazem, útkové, napínání, způsob

Text:

...třtinami pnprsku, jako je tomu u štafetového prohozu. Do volné části doletové strany prohozního kanálu je nasměrován proud tlskověho vzduchu, který aktivně působí a usměrñuje vodicí konec útkové niti ve směru prohozu a to po dobu, která je dána např. otevřením ventilu, napojeného na samostatné ovládaný zdroj tlakového vzduchu. Volnou částí prohozního kanálu je myšlena ta část, která není využívána ke tkaní s přesahuje šíři tkaniny.Výhodou...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šlais Karel, Štikarovský Jiří

MPK: G01N 30/64

Značky: složek, proudící, způsob, tohoto, provádění, kapalině, zařízení, způsobu, koncentrace, měření

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Způsob automatického plnění a fixace pevné fáze do míchadlového rotoru zejména bioreaktoru za sterilních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260055

Dátum: 15.11.1988

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav, Křen Vladimír

MPK: C12M 1/02

Značky: zejména, pevně, podmínek, sterilních, způsob, bioreaktoru, fáze, plnění, míchadlového, fixace, automatického, rotoru

Text:

...plnění a fixace pevné fáze do míchadlověho rotoru zejména bioreaktoru za sterilníoh podmínek podle vynálezu, jehož podstatou je, že biorenktor včetně míchedlového rotoru se vysterilizuje, poté neplní za sterilních podmínek suspenzí části pevné fáze v množství odpovídající náplni, načež se částice nasají do míchsdlového rotoru jeho uvedením do rotace a vlívem odstředivé síly se fixují na vnitřních perforovaných stěnách plnící...

Způsob magnetického vyvažování sestavy matric a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260054

Dátum: 15.11.1988

Autor: Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: tohoto, způsobu, zařízení, způsob, vyvažování, matric, sestavy, provádění, magnetického

Text:

...připojeny na webermetr g. Na sestavě matric ł jsou prostory pro umístcvání magnetických vývažků 3. V tomto případě jsou levý a pravý snímač łł a lg spojeny vně sestavy matric ł pevným třmenem lg.1 Pomocí komutátoru 1 se přivede z napéjecího zdroje § proud do levé a pravé budicí cívky g a 3 levého a pravého snímače ll a lg. Tím se uzavře elektrický obvod a vyvolá se změna proudu z nulová hodnoty na maximální hodnotu. Tato změna proudu...

Způsob výroby alfa a gama interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260049

Dátum: 15.11.1988

Autori: Béládi Ilona, Tóth Miklós, Endrész Valéria, Tóth Sándor

MPK: C12N 5/00

Značky: interferonu, výroby, způsob

Text:

...že se připravuje postupně aľ- -interfenon ary á-interferon ve stejné kultuře leukocytů, přičemž seupravuje suspenze, získaná. po oddělení leukocytární frakce. .-31 krve, odstranění erythrooytů a àuspendování leukocvtů va vhodnéu živném mediu, upravená auspouoe se potou uvádí ve styk 5 induktormm 0 L-ihterfqronu kapalina obsahující JK-interferon ae oddělí od buněk, popřípadě se L-interfeeą ronqregenąruje, buňky ae promývaaí o suapendují ve...

Způsob výroby variantou z kysličníku zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260045

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bartsch Wolf-dieter, Voigtsberber Bärbel, Bühling Dieter

MPK: H01C 7/10

Značky: kysličníku, zinečnatého, způsob, variantou, výroby

Text:

...sro ocymecrnnnercacoqewaunem cnenywmux npnanaxonza) Hnuxokcnnuoe ocHg§ąpg.nemecwno c oxcuo nucnywa max n 06 aBKY.nerHpymT àcxnmunTenbHo ronbxo npmnecnmn oxcnnos cnenýmmux sneueuwon Mapraneu,xoőanbr, Turan n HHKEHB, npnwen B cmecu Konuearpaunn ernx oKcHoB ycranasnnnaerca Ha cñeymmneaennuuHu Oxcu Mapranua 0,70 no 0,80 Monąĺ Oxcnn Koőanawa 0,20 no 0,40 Mon.Z6) Cnexauue npeccoaauuu na 9 Toä cMecH cupues co CKODOCTBD nonorpeaa öonbme 240...

Způsob a úprava součástek měkkých pro opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260038

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kussatz Hermann, Haselbauer Gerhard, Böhm Siegmar, Hochmuth Roland

MPK: A41H 15/00, D04B 39/00

Značky: měkkých, úprava, opracování, způsob, součástek

Text:

...nuemrcn npnxum na uenposonmero anexrpnqecxuü TOK Mawepnana,KoTopme onnpamrcx na sepxumm qacrb Tpaaepcm caoeň ropusouranbnoñ nonepxuocTbm, H Hanpaanennue anna qacTu c oöenx cwopou Tpanepcu npoaucaąw, nucwynan 5 akou nonomennn sa Tpanepcy, Bxmqan npoaonoxy.Hnmuue Kpan npnmunos npamue unu cxbmeunue. B ropusdnwanbnoň qacru npnnua nmemwcn OTBEDCTHH, sa KOTODHB sanennnmrcn Hanpannsmme crepmnn, qToöu upnxnm cxonbaun snonb Hanpannxmmero crepxnn...

Způsob selektivního okysličení grafitových zbytků ulpělých na syntetickém diamantovém prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260037

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rericha Adolf, Herfurth Frank, Krüger Stefan

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantovém, syntetickém, prášků, okysličení, selektivního, způsob, grafitových, zbytků, ulpělých

Text:

...a sarem npoHsaonrcn oöanneaue asornoü KHCHOTH. novou nonnepxuaamw reunepawypy nocTo nnuoň na yponue 80 °C n noůannnmr cepnym Kucnorv npu npoonmurenbnocrn peakuHHÓ 0 MHHyTo VHQHBHEŘEHŘ xąpaxrepnbm npusuax cocronr 5 TOM, uwo K cnuwewuuecxony anMasno~ My nopomxy oöannnmrcn cepnan KHCHOTB H sareu renuň pacrsop ÓHXDOMBT 8 Kanna B Konuenrpnponanuoň asóruoü xncnore. Teunepawypa peaxunu HRXOĽHTCK B npeenax 80-130 °C, a qacTHoc 7 nÁ...

Způsob elektroerozivního leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260028

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vinnik Vladimír, Otto Mark

MPK: B23H 1/00

Značky: leštění, způsob, elektroerozivního

Text:

...ucroqnnxa nuraunn ncnonbá symw cereaoň nosumammuň rpancůopuarop c BHHDHMHTeneM,C 05 DaHHHM no Mocronoňv cxeMe. Honuponaune nponsaonw c noaqeň na nponemyrox nocronnnoro Hanpxxe~ HHR Benuuuuoň 250, 300, 600, 800, 900 B Hpn STOM noöopou nennquum Toxóorpaunqunammero peaucropa, noKnmuaeMoro nocnenosarennno c npoMemyTKoM, rox ycrauannnnamr H 3 ycñoann oöećneqeuax nnnrensaocrn ennnnqnoro nmnynnca ca nonpąpusammeñcn yru ne öonee 1 MKC....

Způsob zkoušení nehomogenních stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 260020

Dátum: 15.11.1988

Autori: Herlt Manfred, Kalow Dieter, Mathick Wolfgang

MPK: G01N 3/00

Značky: stavebních, nehomogenních, způsob, zkoušení

Text:

...He npesmcnna rnepnocmn Hcnonbsyenmx sanonnareneů-Kpynnoćwb sepeu hcnonbsyeuux Maccoaux-qaçrnunonxHa 6 MTb MEHBWG MaxcuuanbHora pasuepa sepna, npemMymecTaeHHo 9 nopnnxe nennqnn 2 MM- - . V- Hoaepraeuaa ncnmmanum nnomanb na ncnmwyeuon npenMewe gonna ÓHTB MHH-~ Manbuo a HHTB pas öonbme, qeM Maxcmuanbno nosnomnan nnomann ceueuun Max CHM 8 HbHOPOpa 3 Mepa sepua5 MHHHM 8 nbHaH PHy 6 HHa cH 0 ca nmőàpaerca 3 aàsncumocru or MKCHManbHOPQ...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260015

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ovčinnikov Alexandr, Davituliani Valentin, Konov Vjačeslav, Dudin Vladimir, Rapport Jurij, Chlybov Vjačeslav, Makarova Jevgenija, Gorbunov Boris

MPK: C07D 209/48

Značky: způsob, ftalimidu, výroby

Text:

...B CMGCHTBHB, Harperuů no 60-9090, sarpyxamw 444,36 r (3 Mona) ąwanesoroaxrupnna H 108,1 r (1,8 Mona) KapöaMuna (MOHBHOE cooTHomeHuemTaneBuň gu runpuzxapöaunn pa 3 Ho 10,6), repnewnsnpymm CMGCHTGHB, ycwanaannaamw a aeM paspnxenne 0,02-0,1 aTM H npn nepeMemHnaHHu.Harpenamw co CKODOCTBD 1-3 °C 3 Mnnywy. Hpn 95-115 °C CMECB pacnnannxercn, nçnväenguü nnan Harpenamt na160 °C u nunepmnnamr npu swoů Teuneparype 20-30 Mnnyw. Ho oxouqannu...

Způsob výroby ftalimidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260013

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rapoport Jurij, Makarova Jevgenija, Chlybov Vjačeslav, Gorbunov Boris, Ovčinnikov Alexandr, Davituliani Valentin, Kopov Vjačeslav, Zajceva Svetlana, Dudin Vladimir

MPK: C07D 209/48

Značky: alkalických, výroby, způsob, ftalimidu, kovů

Text:

...orronxmr oc 2 TBTKH cnupra no conepmanua newyunx aemecrn no 0,52 H oxnaxnamr nonyqeuuuňuecwna menoqn na oocwan npoyxwa npnneeuo n waönuue 1.3 uenenoñ nponyxr nonyqamr n nune cyxoro rouxonucnepcuoro nopomka, conepxanero 957992 ocnonnoro nemecraa. Buxon nponyxra Konnuecrneuuuñą Bnnnane xonn T a 6 n n u a 41 Hsueneuue xaqecrna nponyxra npu xpaneunup§à- .ą-nbxądag -pĺ -.o.ą-..n-b.J~I Monbuoe. Conepaaane neryuux Conepxaaue Qwannuuna xanun u mra...

Způsob výroby elektretu se zadanou hustotou nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260012

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bojcov Viktor, Tazenkov Boris, Roginskij Roman, Skugarev Anatolij, Suchanov Konstantin

MPK: H01G 7/02

Značky: nábojů, výroby, způsob, hustotou, zadanou, elektretů

Text:

...sapna, HBCMOTPH na T 0, qro sapakaBeeTcsnpn nosmmeunoň Teuneparype. CTa 5 unLHocTbsapnna y Tàxoro 3 neKTpeTa npu nonumeaaoü ornocu-uTenbuoň Bnamuocwn Boanyxa nnoxàa, Tax KaKnoaepxHocrHuü saps pexomôunnpyer c uoHaMu.xnKocru, H nocne anarorpenuponxu nonyuaemca.xaprnHa, nsoöpaxennan jHa Hr.4. Hs QHr.4 ànnao,-sro nennquHannoTHocŕn sapxa pesKo.ynana(6 oneą ueM.a 2 pass) cneoaawenbno, cunLHonoHn 3 nncs H 9 nexTpewHuüVnoTeHuuan 0 ur.5...

Způsob rovnání válcovitých předvalků o velké délce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260008

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lysenkov Pavel, Klestov Michail, Rubin Mark, Makarov Leonid

MPK: B21D 3/00

Značky: předvalků, rovnání, válcovitých, délce, způsob, velké

Text:

...c nebopuupymmnu snemenrom 2(®Hr.1 a), a noruywan ~ nonnepraercn nnacruueckomy nemopuuposauum (nr.Jö). Heůopuupymmnň sneueuw 2 B npouecce npaaxn nepeuemamm Bnonb oôpasýmmeň sana 1. Hapauevpu R 1 n L ycrauaanunamrcn asaBucHMocrn om ucxonuoñ KDHBHSHH nana 1, erç nonamnunocru n npoqnocrn Mawepnana. ~Hą nr.2 n 3 noxasano xaxn o 6 pasoM Momno ocymecwsnrb npameane nana 1 aoxpyr ocu, He coanaammeä c ocnm CHMMQTDHH. B TOM cnyuae, Kora Ban 1 umeer...

Elektroda pro elektroerozivní obrábění a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260004

Dátum: 15.11.1988

Autori: Minakova Rimma, Levit Maxim, Arnoldi Nikolaj, Vojnov Nikolaj

MPK: B23H 3/04

Značky: obrábění, výroby, její, elektroda, elektroerozivní, způsob

Text:

...nMaTepHane BH. BaKyyM same caoůcws BH, H 0 ynuuner, Ynennqeune nannenns B saaHHoM TéMneparypHoM unrepnane sume 110 KF/CM 2. qro oTnenaHue yqacTKu 3 H nepenpecconuaawrca H HMemT orxpuwym HOPHCTOCTB (102 (cwpyxrypa oőpasuos önuaxa K KaMnaxrnoü c HQÓOHBMHM KonHqecTBoM àaxpurum nop).. . I H 6 npěnnaŕaeMoMy cnocoőy öuna MsroTonnena.naprnx 9 H c owxpmroů nopucrocTbm 10, 12, 15 pasMepoM nop 0 1,5 2,0 5 19 20 MKM. Cocras npecc-nopomKa - 94 Bec.Z Menu ...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Bučko Michal, Huňková Zdenka, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Jakubová Antonia, Čulík Karel, Mikláš Emil

MPK: C12N 11/16

Značky: kvasinek, 6-aminopenicilánovou, výroby, pevný, imobilizovaných, fenoxymethylpenicilinu, bázi, způsob, biokatalyzátor, kyselinu, zrnitý, přeměně

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bučko Michal, Mikláš Emil, Čulík Karel, Huňková Zdenka, Jakubová Antonia

MPK: C12P 37/00

Značky: 6-aminopenicilánové, stabilizovanými, kvasinek, fenoxymethylpenicilinu, výroby, buňkami, kyseliny, způsob, enzymové

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Václavek Miroslav, Kluka František, Hanák Jaroslav, Chvála Alois

MPK: B29C 67/20

Značky: výroby, útvaru, způsob, lehčených, polymerních

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Způsob přípravy vyšších esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259978

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: akrylové, esterů, kyseliny, metakrylové, způsob, přípravy, vyšších

Text:

...při přípravě butylmetakrylátu je možné provést 5 až 10 operací, než ee zastaví destilace a zařízení je nutno vyčietit. Při přípravě cetostearylmetakrylátu le takto možné po sobě.Předložený vynález se klade za úkol vyvinout takový postuppřípravy vyšších estarů kyseliny akrylové a metakrylové, který by zabránil poklesu aktivity hořačnatého alkoholátu, používa ného jako katalyzátorą a závažným poruchám ve výměně tepla při daatia lačním...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Matějů Vít, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Barta Jiří, Vojtíšek Vladimír, Čižinská Simona, Maixner Jiří, Čermák Ján, Havlín Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: podzemních, užitkových, povrchových, denitrifikace, odpadních, agregáty, pitných, způsob, buněčnými, imobilizovanými

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259971

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šedivec Jan, Kratochvíl Petr

MPK: C21D 1/26

Značky: oceli, výkovků, tepelného, způsob, austenitických, chrómniklových, zpracování

Text:

...°C omezena doba na 30 minut, při teplotě žíháni ll 00 °C na max. 35 minut a při teplotě l 050 °C na dobu max. 45 minut. Při zmenšení tlouštky nebo průměru výkovku například o 100 mm se zkracuje doba žíháni o 25 a při zvětšení tlouštky nebo průměru výkovku o 100 mm se prodlužuje doba žíhání o 20. Po žihání následuje ochlazování volně na vzduchu, spojené s precipitací karbidů, které již rekrystalizační proces neovlivňují, lale jsou určitým...

Vysokoteplotní způsob přípravy mikrokrystalického kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s mol. poměrem P2O5/CaO = 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 259970

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kondenzovaného, fosforečnanu, přípravy, mikrokrystalického, způsob, vysokoteplotní, vápenatého, poměrem

Text:

...aniontů a vá penetýchketiontů v ka 1 cinátu,resp. tavenině. Prvním mezipro duktem typu kondenzovaných fosforeěnanů, ktorý v průběhu kalcinaoe vzniká je dihydrogendifosforečnanvvápenatý (CaH 2 P 207)při teplotách okolo 200 °c. Ten pak při teplotách zhruba o. 150 až 200 °G vyšších přechází na další meziprodukt. Abypodíl tohoto meziproduktu byl co nejvyšší a aby nebezpečí eamostatné kondenzace fosforečné e 1 ožkya tím případně její ztráty...

Způsob mikronizace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259936

Dátum: 15.11.1988

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/04

Značky: mědi, ftalocyaninů, způsob, mikronizace

Text:

...připraví vodná suspenze ftalocyaninu mědi o koncentraci 80 až 350 g/1 a sloučeniny obecného vzorce I v množství 0,5 až 40,0 g/1, případně může být použita směs těchto sloučenin. Pro mikronizaci způsobem podle tohoto vynálezu jsou vhodné např. N-metyl-N-(2-natriumkarboxyetyl)-8-heptadekanamid, N-etyl-N-(3-natriumkarboxypropyl)-hexadekanamid, případně mohou být použity kondenzační produkty hydrolyzátů bílkovin s halogenidy resp. estery vyšších...

Způsob ochrany pryže proti termooxidačnímu stárnutí při dlouhodobém skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259931

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štrunc Roman, Wolf Jaroslav, Sarnecki Antonín, Malý Jindřich

MPK: B65D 81/24

Značky: termooxidačnímu, ochrany, způsob, dlouhodobém, skladování, proti, stárnutí, pryže

Text:

...pryže na bázi nenasycených elastomerů difúzí stabilizátoru z okolniho plynného prostředí, které je podle vynálezu nasyceno paramí stabilizátoru, odpařujicího se z vhodného nosiče. Potřebný koncentrační přebytek stahilizátoru v plynném prostředí kolem pryžového výrobku je zabezpečen vysokou koncentrací stabilizátoru v nosiči a hermetizací pryžového výrobku s nosičem pomocí vnějšího obalu.Volba druhu a množství stabilizátoru na plošnou...

Způsob vytváření plošné textilie účinky proudící tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259917

Dátum: 15.11.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 23/00, D04H 3/05

Značky: zařízení, způsobu, provádění, textilie, účinky, vytváření, způsob, proudící, plošné, tohoto, tekutiny

Text:

...kde po jedné straně ústí smyčkového kanálu má oddělovací lamela příraznou hranu, a dále pak je V soustavě lamel za smyčkovým kanálem směrem k osnovnímu válu uspořádáno zátal hové ústrojí, rovněž napojené na zdroj tekutiny prostřednictvím svrchní zátahové dutinyve svrchní lamele, dále pak je nad odtahovou rovinou umístěna proti čelu textilie směřujícípokládací tryska, také napojená na zdroj tekutiny, jejíž ústí je skloněno způsobem, že směr...

Způsob degradace organických látek obsažených ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 259915

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fuchs Petr, Král Miloš, Krejčík Jaroslav, Gröpl Heřman, Drázský Josef

MPK: C02F 1/72

Značky: způsob, vodě, degradace, látek, obsažených, organických

Text:

...až 7 objemových dílů vzduchu na jeden objemový díl vody, na který se před jeho smísením s vodou působí ultrafialovým zářením.Degradace organických látek obsažených ve vodě je katalyzována kovy se snadno transformovatelnou valencí s výhodou solemi a oxidy železa, hliníku, chromu, manganu, molybdenu,vanadu, céru a mědi.Další výhodou způsobu dle vynálezu je to, že jeho použitím lze intentifikovat již provozovaná zařízení a že při jeho použití...

Způsob přípravy ochranného povlaku tepelně a abrazivně namáhaných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259904

Dátum: 15.11.1988

Autori: Václav Jan, Dytrich David, Kraft Jaroslav, Tuček Otakar, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Razesberger Jiří

MPK: C23C 4/18

Značky: ochranného, abrazivně, tepelně, povlaků, způsob, přípravy, namáhaných, součástí

Text:

...a křemík, a dále způsobí vzájemnou difuzi prvků chrőmu, křemíku, molybdenu, niklu a kobaltu čímž umožní spojení ochranného povlaku se základním materiálem.Ochranný povlak tepelně aktivovaný podle předmětu vynálezu má uplatnění hlavně v těch případech, kdy jsou požadovány účinky povlaku jako protioxidační a protiabrazivní clony a nejsou poładovány účinky povlaku jako tepelné clony. V důsledku tepelného zpracování povlaku podle předmětu vynálezu...

Způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259902

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pšeničný Bořivoj, Vašátko Eduard

MPK: H01B 7/28, C09K 21/00

Značky: ochrany, způsob, průmyslových, rozvodu, energetických

Text:

...požární úsek trasy, což dále podstatně zvyšuje náklady na stavbu .většinu výše uvedených nevýhod řeší způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů, založený na použití flexibilní sintrující nehořlavé směsi akrylátové vodné disperze, kovových kysličníků a sekaných sklenených a minerálních vláken podle vynálezu. Jeho podstata spočíváv tom, že se ochranná směs stříká na povrch kabelu zbavený mechanických volných nečistottak, že se nejprve...

Způsob přípravy prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259900

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: B01D 21/01

Značky: prášků, přípravy, způsob

Text:

...usazovat v dekantační nádrží po dobu nezbytnou k tomu, aby supernatant obsahoval pouze částlce s menším rozměrem, než je požadova l ný maximální rozměr, přičemž se superna Ěmt oddělí a suspendované častice se izolujako deflokulačního činidla lze s výhodou použít sloučeníny naftalenového typu.Když je směs silikâtového roztoku a prášku obsahujíciho Vápnik injikována do podlaží, íonty Ca se uvolňují hydrolýzou a reagují se- silikatovým roztokem...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259899

Dátum: 15.11.1988

Autori: Wachtel Helmut, Huth Andreas, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/17, A61K 31/435, C07D 457/12...

Značky: derivátů, výroby, 1,2-disubstituovaných, způsob, nových, ergolinu

Text:

...v chloroformu, methylenchloridu, ethylenchloridu apod.Aldehyd se může redukovat na odpovídající alkohol, například půsübellĺľll lithíumaluminíumhydridu v inertních rozpouštěd~ lech, jako etherech, například v tetrahydrofuranu, díethyletheru apod., nebo působením natriumborhydridu V rozpouštědlech,jako alkoholech, například v methanolu, ethanolu apod.Převádění Sa-ureidoderívátů na odpoví~ dající thíony se provádí reakcí s oxychloridem...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259898

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sauer Gerhard, Huth Andreas, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/17, A61K 31/435, C07D 457/12...

Značky: výroby, způsob, nových, derivátů, ergolinu, 1,2-disubstituovaných

Text:

...I vyráběné postupem podle vynálezu vyznačují centrální antidopaminergní účinnosti nebo/a účinkem projevujícim se V blokování az-receptorů.Centrální blokádu dopamínových receptorů je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfínu, na myšich po jednorázovém předběžném íntraperitoneälním podání parametr potlačení hypetermie vyvolané podaním 5 mgíkg i. p. apomoriinu). Samci myší kmen NMRI se...