Patenty so značkou «způsob»

Strana 100

Deriváty 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261339

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mělka Milan, Křepelka Jiří, Prantová Renáta

MPK: C07C 103/78, C07C 143/78

Značky: jejich, výroby, deriváty, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob

Text:

...1 a u nádoru STE v dávce B 0 mg/kg i.p. zmenšil hmotnost nádoru o 21 . Ve stejném rozsahu cca 20 S byla zmenšena hmotnost nádoru STE při i.p. aplikaci B 0 mg/kg 5-/2-(N-sorboyl-N-metylamino)ethoxy/-7-oxo-7 H-benzo(C)fluorenu.5-/2-(N-benzoyl-N-metylamino)ethoxy/-7-oxo-7 H-benzo(cbfluoren v dávce 80 mg/kg podané i.p. snížil hmotnost nádoru STE o 20 8 a inhiboval biosyntézu DNA (ICSD 18 mo 1.ll) a v menší míře i proteosyntézu (ICSO 261 mo 1.l...

Způsob přípravy 10-nitro-4-oxo-4H-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261338

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 498/04

Značky: derivátů, přípravy, 10-nitro-4-oxo-4h-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových, způsob

Text:

...směs nalita do 200 ml vody, nerozpustný podíl byl odsát. Krystalizací z ethanolu za odbarvení aktivním uhlím bylo získáno 0,33 g látky o teplotě táni 268 až 269 °C.K roztoku 0,46 q ethyl 1,4-dihydro-B-hydroxy-4 ~oxo-chinolin-3-karboxylátu v 6 ml dimethylformamidu bylo přidáno 0,16 g hydrogenuhličitanu sodného a směs byla michána 1 hodinu při teplotě 100 °C. Po ochlazení na teplotu mĺstnosti byl přilit roztok 0,42 g 2,4-dinitroch 1...

Estery indomethacinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261333

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Kušková Ivana

MPK: C07D 209/32

Značky: estery, výroby, jejich, způsob, indomethacinu

Text:

...vrstvě. Po ukončení reąkce se reakční mě zředí vodou, promyje orqanickým rozpouštědlem jako dichlormetanem, chloroformem. 1,2-dich 1 oretanem, toluenem, spojené organické podíly se promyji vodou, nasyceným roztokom chloridu sodného, vysuši a odpařĺ. ziaká se tak ester obecného vzorce. Žvynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika příkladech, ktoré jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah vynłlezu.směs 35,7 g...

Estery arylalkanových kyselin s 1,2-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261332

Dátum: 12.01.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/612

Značky: výroby, arylalkanových, jejich, způsob, 1,2-diglyceridy, kyselin, estery

Text:

...kde Ar a R 1 mají shora uvedený význam, ve formě halogenidu působí 1,2-diglyoeridem obecnéhovzorce III RCOOŤHZ RCOOCH (III)kde R má shora uvedený význam,za míchání při teplotě reákční směsi 0 až 50 °C v prostředí terciárního aminu s výhodou pyridinu, triethylaminu, ethyldiisopropylaminu, popřípadě za přítomnosti katalytického množ ství 4-dimethylamino-, nebo 4-dibutylaminopyridinu po dobu 1 až 12 hodin. Průběh reakceje možné s 1 edovatpomocí...

Způsob regenerace odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261331

Dátum: 12.01.1989

Autor: Florián Petr

MPK: C01B 17/94

Značky: regenerace, odpadní, způsob, sírové, kyseliny

Text:

...barvy, jejichž rozpustnost je omezena ą které mají podstatné vyšší schopnost adsorpce na adsorbentech.Po adsorpci na aktivním uhlí se získâ bezbarvý roztok, obsahující přebytečný formaldehyd,kyselinu sírovou a zbytky kyseliny dusičné a organických kyselin. Kyselina sírová se zahustí v odparce, přičemž nejprve vytěká přebytečný formaldehyd, který se absorbuje ve vodě, a v další fázi odcházejí brýdové páry, obsahující rozloženou kyselinu...

Způsob a zařízení k ukládání a přemísťování navrstveného textilního materiálu u stříhárenských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261330

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macenauer Ivo, Petržela Ivo

MPK: D06H 7/00

Značky: způsob, navrstveného, stříhárenských, materiálů, ukládání, přemísťování, zařízení, linek, textilního

Text:

...kluzné podložky s textilním materiálem, souči nitelem tření fa kluzné podložky s pracovní deskou stolu řezací sekce á součinitelem tření E 4 dvou vrstev kluzné podložky navzájem vztah fl) E 2 )f 3 )f 4.Navržený způsob a zařízení jsou blíže vysvětleny s pomocí vyobrazení, kde na obr. 1 je schematický boční pohled na nakládací a řezací sekci stříhárenské linky, na obr. 2 je v trojrozměrném pohledu uložení podložky a navrstveného textilního...

Způsob úpravy usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261326

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řehák Petr, Dederle Tomáš

MPK: C14C 11/00, D06C 29/00

Značky: ohebných, plošných, usní, charakteru, vláknitého, materiálů, úpravy, způsob

Text:

...zhoršené vlastnosti úpravy souvisí s tím, že zvýšený obsah pigmentů nebo eqalizačních látek narušuje celistvost filmu použitého polymerního pojidla, zejména při dosažení tzv. kritické objemové koncentrace a to zejména proto, že tyto látky se svými vlastnostmi od vlastností polymerních pojidel výrazně liší. Těmto nedostatkům se zabráni postupem povrchové úpravy podle vynalezu, kdy pro zvýšení kryvosti je k polymernímu pojidlua pigmentúm přidán...

Způsob separace amylolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261324

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučera Jiří, Gottvaldová Maria, Prošková Alexandra

MPK: C12N 9/26

Značky: enzymů, amylolytických, způsob, separace

Text:

...Touto dvojí afinitní separací je získán enzym o vysoké čistotě s téměř kvantitatívním výtéžkem, jehož kvalita není ovlivněna kvalitou použité suroviny.Kolona rozměru 1 x 12 cm je naplněna acylodextrinem kova 1 entněvázaným na perlovoucelulosu a promyta 0,lM acetátovým pufrem pH 5,5. Potom je kolonou propuštěn extraktžita obsahující Žitná alfa - a beta-amylázy. Po průtoku 30 ml extraktu obsahujícího 40 mg bílkovin je sloupec promyt 0,1 M...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261321

Dátum: 12.01.1989

Autori: Broul Miroslav, Janoš Pavel, Novák Jaromír, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: přípravy, uhličitanu, prvků, vzácných, zemin, způsob

Text:

...sráłecí reakce, nejlépe 1.5 až snásobku.Plynny amoniak se přivádí minimálně ve stechiometrickém množství a jeho průtok se reguluje tak, aby bylo pH reakční směsi udržováno v požadovaných mezích. Amoniak je možno přivádět společně s oxidem uhličitym, samostatné, případně ředěny vzduchom. X requleci je možno využívat i průtok kepalné fáze.Pro úplnost srážení apro získání dobře filtrovetelné suspenze má rozhodující vliv pH reakční...

Způsob předplstění kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261319

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přikryl Jan, Pavlík Dušan, Kosla Adolf

MPK: A42C 1/02

Značky: předplstění, kloboučnických, způsob, polotovarů

Text:

...změn v môdníoh trendech pokrývek hlav silně kolísá momentální podíl chlupových a vlněných polotovarů, což navíc zvyšuje nároky na organizaci práce v příslušném výrohním provozu.Podstatnou část nevýhod dosud známých způsobů předplstění kloboučnických polotovarů odstraňuje způsob předplstění podle vynálezu. zde se plásty zpevñují jednak neodstředěné,a to Vzájemnými nárazy a pohyby při jejich totaci a při jejich skupinovém uspořádání ve...

Způsob prozatimního zajišťování boků důlního díla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261317

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zajíček Václav, Jambor František, Chlebík Jindřich

MPK: E21D 11/18, E21D 19/04

Značky: díla, zajišťování, tohoto, způsob, zařízení, způsobu, provádění, prozatimního, boků, důlního

Text:

...žádným současným ani následným operacím při ražbě.Na přiložených výkresech jsou znázorněna příkladná provedení zařízení k provádění způaobu prozatimního zajiščování boků raženého důlního díla podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na zajištěný bok důlního díla a na obr. 2 čelní pohled na důlní dílo se zajištěným bokem díla. Obr. 3 představuje detailní boční pohled na zabudované zařízení a obr. 4 jeho půdorysný pohled. Na obr. 5 je v...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Součková Libuše, Přikryl František

MPK: G01N 21/00, G01N 21/75

Značky: diethyllysergamidu, nitrofenoly, způsob, analýzy

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...

Způsob analýzy diethyllysergamidu azobenzennaftalensulfonany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261315

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/00

Značky: analýzy, azobenzennaftalensulfonany, diethyllysergamidu, způsob

Text:

...při pH 1 až 5,5 benzenem, chloroformm, 1,1.2.2-tetrachlorethanem, tetrachlormethanem, xylénem nebo toluénem, načež žlutě až červené zbarvený roztok iontového asociátu diethyllyserqamidu s azobenzennaftalensulfonanem se měří kolorimetricky.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace. stanovení neruší přítomnost kodeinu, fysostigminu, morfínu, yohimbinu,dihydroergotaminu, atropinu, hyoscyaminu,...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261311

Dátum: 12.01.1989

Autori: Roman Jan, Valcha Petr, Kroupa Jan, Šarbort Jiří

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-naftylamin-6,8-disulfonové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...v pastě Z-naftol-6,8-disulfokyseliny.Výzkumem bylo zjištěno, že nevýhody obou uvedených postupu lze odstranit při použití amonnodraselné soli 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny jako výchozí suroviny pro Buchererovu reakci. Způsob dle vynálezu spočívá v tom, že reakci se čpavkem za přítomnosti siřičitanových či disiřičitanových iontů se při teplotě 140 až 195 °c a tlaku 1 až 4 MP 5 podrobí amonnodrsselná sůl 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny,...

Způsob izolace 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261310

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šarbort Jiří, Roman Jan, Valcha Petr, Kroupa Jan

MPK: C07C 143/48

Značky: kyseliny, 2-naftol-6,8-disulfonové, způsob, izolace

Text:

...s prípadným promýváním produktu vodou či solankou či rozplavením izolovaného produktu ve vodě a následnou filtrací.získaný produkt je izolován ve výtěžku 1 čistotě srovnatelně s izolací ve formě soli dvojamonné i dvojdraselné, produkt se vylučuje ve formě velmi dobře filtrovatelná, přičemž nedochází k jeho znečištování nežádoucí 2-nafto 1-6-sulfokyselinou ani dalšími nežádoucímiizomery. Izolační postup dle tohoto vynálezu lze ilustrovat na...

Způsob odstranění tri-n-butylfosfátu ze subjednotkové vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261301

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brouček Jaroslav, Danihelková Hana

MPK: A61K 39/42

Značky: tri-n-butylfosfátu, subjednotkové, odstranění, vakcíny, způsob

Text:

...oddělení na základě různých specifických hmotnosti TNBF a vody (Neurath. 1976, US patent 3 962 421), pomocí chromatografíe (Rubin a Tint,1975, Progr. Med. Virol. 21, 144 až 157), nízkoobrátkové centrifuqace s následnou qelovou Eiltrací (Collins, 1978, J. Virol, 26 (2), 457 až 467) či dialýzou (Neurath, 1970, Microbios 2 (7 až 8), 209 až 224 Rubin a Tínt, 1975, Progr. Med. Virol. 21, 144 až 157) jsou zdlouhavé, relativně složitě, při vyšších...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261298

Dátum: 12.01.1989

Autori: Závodník Jiří, Kropáček Jaroslav, Dadák Vojtěch, Křepelka Jan, Palffy Alexandr

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: koagulačního, bázi, železa, způsob, činidla, bezchloridového, úpravu, přípravy

Text:

...vzniklé suspenze obsahující sraženiny hydratovaných oxidů železitých,případně jedna z jejích fází, se recykluje.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že oxidace síranu železnatého probíhá v kyselém prostředí za přítomnosti katalytických účinků Vzniklýoh hydrolytickýoh produktů solí železa s velmi rychlou kinetikou a vysokou účinnosti, účinkem vzdušného kyslíku, levného oxidačního činidla, které nezanechává v produktu zplodiny a jehož...

Způsob přípravy nových 2-(ethoxykarbonyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido(3,4-b)indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261296

Dátum: 12.01.1989

Autori: Protiva Miroslav, Taufmann Petr

MPK: C07D 471/04

Značky: 2-(ethoxykarbonyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido(3,4-b)indolů, přípravy, nových, způsob

Text:

...i spektrálními metodami.Teplý roztok 50 OC) 6,2 g 1-fenyl-2,3,4,9-tetrahydro-1 H-pyrído/3,4-b/índolu (literatura citována) vo 100 ml benzenu se přikape k míchaněmu roztoku 3,25 g chlormravenčanu etylnatého ve 40 ml henzenu, vroucimu pod zpětným chladičem. Směs se vaří 2 h pod zpětným chladičem a potom sa ochladí. vyloučený hydroohlorid výchozi látky (II, R H) (3,3 g, t.t. 264 až 268 °CI se odaaje, filtrát se promyje 10 kyselinou...

Způsob stanovení wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261282

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrdličková Eva, Kodýtek Vilém

MPK: G01N 31/02

Značky: stanovení, způsob, wolframu

Text:

...až 850 OC a v gravimetrickém stanovení wolframu jako oxidu wolframového W 03. Tento způsob spočíva v tom, že se wolfram z vodného roztoku vysráží působením 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu (melamínu) při pH 4,5 až 6,5 a sraženina se před vyžíháním promyje vodou.výhodou postupu podle vynálezu je rychlost a jednoduchost stanovení vesrovnání soinchoninovou metodou při zachování prakticky stejné přesnosti. Jinou výhodou je náhradadrahého cinohoninu...

Způsob přípravy 2-methyl-7,8-oktadecinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261275

Dátum: 12.01.1989

Autori: Humpa Otakar, Jonáš Jaroslav, Slanina Pavel

MPK: A01N 27/00

Značky: způsob, 2-methyl-7,8-oktadecinu, přípravy

Text:

...byl nalezen způsob přípzavy 2-metyl-7,8-oktadecinu vzorce I, Ckterý umožňuje zefektivnit syntézu dísparluru jak co d)výtěžku, tak co do náročnosti na čištění. Sloučeninu vzorce I lze připravit reakcí 1-1 íthio-7-metyl-1-oktinu s 1-bromdekanem V diqlymu (dimetyletherdietylenglykolu) nebo v triglymu (dimetylhertrietylenqylokolu).Roztok n-butyllithia v hexanu, připraveny z 4,3 g lithia a 34,2 g 1-brombutanu ve 133 ml hexanu, byl pod...

7-Methyl-1-oktin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261274

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slanina Pavel, Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav

MPK: A01N 27/00

Značky: 7-methyl-1-oktin, způsob, přípravy

Text:

...Sloučeninu vzorce I lze připravit reakcí l-brom-5-metylhexanu s acetylidem lithným v dimetylformamidu nebo reakcí 1-brom-5-metyldexanu 5 acetylidem sodným v kapalném amoniaku nebo ve směsi kapalného amoniaku a dimetylformamidu nebo v dimetylsulfoxidu nebo ve směsi dimetylsulfoxidu a tetrahydrofuzanu nebo ve směsi tetrahydrofuranu a dimetylformamidu nebo ve směsi tetrahydrofuranu a hexametylfosfortriamidu.Do směsi acetylidu sodného a...

N-(4-(3-oxo-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzo-triazin-2-yl)-benzoyl)-L- glutamová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261271

Dátum: 12.01.1989

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 253/08

Značky: kyselina, její, n-(4-(3-oxo-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzo-triazin-2-yl)-benzoyl)-l, přípravy, způsob, glutamová

Text:

...kyseliny ve směsi 10 ml 37 HC 1 ą 35 ml vody zchlazenému v ledové lázni byl po částech a zo míchání při 0 až 5 °C přidán roztok 345 mg (5 mmol) NaN 02 v 10 ml ledové vody. Reakční směs byla ponechána 30 min. v ledové lázni a pak za michání a chlazení byla po částech přidáną k roztoku, který byl ziskán rozpnštěnim 1,20 g (5,54 mmol) hydrochloridu N-(3-aminofenyl)-karbumanu ethylnatého A 0 250 363 v 32,5 ml kys. ootové a...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jančik Fedir, Hrubý Milan, Kakáč Bohumil, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Pospíšek Jan, Bláha Karel, Lukáč Juraj, Novák Pavel, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Borovička Miloš

MPK: C07K 5/06

Značky: alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu, hydrochloridu, způsob, výroby, alkylesterů, nižších

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob přípravy injekční lékové formy 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2- methoxypropionyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261261

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešák Milan, Mrvová Zdenka, König Jan, Šmíd Milan

MPK: C07D 403/04

Značky: přípravy, způsob, injekční, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2, methoxypropionyl)piperazinu, formy, lékové

Text:

...a k isotonizaci se pak pouiije vhodný neredukující oukr, například mannitol,zorbitol, neho jiný. ĺu» účinné látky lze připravit o vyšší analytické čistotě (kontrolovano ohronatograíictými netodanil nežghydroohlorid l-(I-anino-G,I-dinethoxy-z-chinazollnyl)-4-tz-nethoxypropionyllpipetazinu, pripravovaný a čiitěný postupom popsanýn v čs. A 0 236 097.lpůzob podle vynílezu se provádí tak, že se k suspenzi...

Způsob přesného ustavení substrátu s nerovinným, různě reflektujícím povrchem a optická soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261260

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G01N 21/47, G02B 27/10

Značky: tohoto, provádění, nerovinným, reflektujícím, přesného, ustavení, způsobu, soustava, substrátů, optická, způsob, různé, povrchem

Text:

...gł levé větve. objektiv gl levé větve je odrazem od reflektujícího povrchu substrátu l opticky spojen s objektivem É pravé větve. Objektiv 5 pravé větve je opticky spojen s druhým zrcadlem 53 pravé větve. Druhé zrcadfołág pravé větve je otpicky spojeno splanparalelní deskou 33 pravé větve a současně s kvadrantovou fotodiodou É. Planparalelní deska 5 pravé větve je opticky spojene s částečně propustným zrcadlem gg pravé větve a...

Roztoková akrylová pojiva pro keramické fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261256

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hloušek Zdeněk, Vrbacký Ivan, Mandík Lumír, Čejgl Jiří

MPK: C08F 220/06, C08F 2/06

Značky: jejich, fólie, keramické, pojiva, způsob, přípravy, roztoková, akrylová

Text:

...2-hydroxypropylmethakrylát, 4-hydroxybutylmethakrylât. Z monomerů obsahujících amídické skupiny se použivají akrylamid, methakrylamid, dálemetylolamidy kyseliny akrylové a methakrylové, metylolamidy těchto kyseliny etherifikované alkoholy 0 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové a methakrylové s l až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu. zmonomerů obsahujících oxiranovou skupinu jsou...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel

MPK: C07C 49/76, A01N 49/00

Značky: alkoxyskupině, halogenem, přípravy, alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony, jejich, způsob

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Způsob výroby kyseliny 1-methylaminochinolinkarboxylové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261250

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ritli Péter, Horváth Ágnes, Balogh Mária, Sipos Judit, Kovács Gábor, Szüts Tamás, Hermecz István, Vasvár Lelle, Pajor Anikó, Kereszturi Géza

MPK: C07D 403/10

Značky: způsob, výroby, kyseliny, derivátů, jejich, 1-methylaminochinolinkarboxylové

Text:

...na farmaceutický přijatelně soli. Mohou být 5 výhodou tvořeny adiční soli s kyselinami, například solí vytvořené s kyselinami halogenvodíkovými, kyselinami sulfonovou a sírovou nebo organickými kyselinami. Tak je možno získat například chloridy, bromidy, 4-methylfenylsulfonáty,methansulfonáty, maleáty, fumaráty, benzoáty a podobně. Sloučeniny obecného vzorce I vytvářejí soli s alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin nebo ostatními...

Způsob suspendování pevných maziv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261247

Dátum: 12.01.1989

Autori: Staub Hans-rudolf, Furrer Hans-jorg

MPK: B01F 3/12, C10M 177/00

Značky: maziv, suspendování, způsob, pevných

Text:

...polymethylmetakrylát, kopolymer vinylacetátu a dihutylmaleinátu, kopolymer vinylacetátu a ethylenu a polyisobutylen. Uvedených polymerů je možno používat jednotlivě nebo ve vzájemných směsích v suché formě neho popřípaděJakožto pomocných suspenzačních látek se může například používat látek ze skupiny polysachadirů jako jsou škroby, celulôzy, inulin, glykogen, agar, levan, dichinon, pektin,lignin a arahan, dále je možno používat látek jako...

Způsob výroby nových 12- a 13-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261246

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schröder Gertrud, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Heindl Josef

MPK: A61K 31/17, C07D 457/12

Značky: 13-substituovaných, nových, způsob, derivátů, ergolinu, výroby

Text:

...tohoto vynálezu vyznačují silnějším popřípadě alespoň stejným účinkem na centrální blokáda alfaž-reoeptorů při slabších popřípadě zcela chybějících antidopaminergních účincích. Takovýto profil účinku predurčuje tyto sloučeniny jako cenné látky k léčení psychických poruch z okruhu depresivních forem. Antidepresivní účinek sloučenin obecného vzorce I, Vyráběných podle vynálezu, spočívá na centrální blokádě alfaz-reoeptorů, která způsobuje...

Herbicidní prostředek a prostředek k potlačování růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261243

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schurter Rolf

MPK: A01N 43/40

Značky: rostlin, potlačování, výroby, způsob, složky, prostředek, herbicidní, účinné, růstu

Text:

...skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo fenylovou skupinou,která je sama ještě popřípadě substituována halogenem, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhliku, nitroskupinou,kyanoskupinou nebo alkoxykarbonylovou skupinou s 1 áž 4 atomy uhliku v alkoxylové části. načež se z reakční směsi izoluje propinylester (R)-2-E 4-(5-ch 1 ot-3-fluorpyridin-2-yloxy)fenoxipropionové...

Způsob výroby suchých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261241

Dátum: 12.01.1989

Autori: Geller Leo, Glanzmann Peter

MPK: A61K 31/56

Značky: výroby, způsob, suchých, látek

Text:

...ještě existující problémy, tj. problémy související se stabilitou, dají snížit na minimum. Lyofilízace se provádí například tak, že se určité množství vyrobené suspenze, naplní obvykle ve vhodné nádobě, jako například o napichovací skleněné ampule, potom se vymrazí při asi-40 °C a potom se lyofilizuje při tlaku 20 až 60 Pa a při konečné teplotě asi 25 až 35 °C.Takto vzniklá suchá látka se před použitím rekonstituje jako suspenze,...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261240

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dextraze Pierre

MPK: A61K 31/40, C07D 487/04

Značky: derivátů, výroby, karbapenemových, způsob

Text:

...1 až 4 atomy kyslíku, dusíku a síry, a alkylová část navázaná na heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž shora uvedené popřipadě substituované zbytky ve významusymbolu R 5 nesou jeden až tři substituenty nezávisle na sobě vybranéze skupiny zahrnujíci alkylové skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku, popřipadě substituované aminoskupinou, atomem fluoru či chloru, karboxylovou skupinou, hydroxyskupinou nebo karbamoylovou skupinou,...

Způsob konzervování zvířecích surových kůží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261238

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dávid Deszö, Molnár György, Sipos Teréz, Karnitscher Tamás, Rovó Péter, Deme István

MPK: C14C 1/02

Značky: konzervování, kůži, kožešin, surových, způsob, zvířecích

Text:

...ve velkém měřítku bylo rovněž použito siřičitanu sodného,hydrogensiŕičitanu sodnáho a jejich směsi s kyselinou octovou. Ošetřením roztokem siřičitanu sodného o hmotnostní konoentraci 1 až 5 se dosáhne přibližně sedmidenní skladovatelnostiPro konzervování byla vyzkoušena řada neutrálních nebo syntetických organických a anorganiokých chemikálií. V posledních pěti letech bylo v tomto oboru uděleno několik patentůpodle německého patentového...

Způsob bifunkčních a monofunkčních perfluorpolyetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261236

Dátum: 12.01.1989

Autori: Viola Gian, Marchionni Giuseppe

MPK: C07C 43/12, C08F 2/48

Značky: bifunkčních, způsob, monofunkčních, perfluorpolyetherů

Text:

...°c.Při postupu za shora uvedených podmínek je možno dosáhnout velmi vysokých výtěžků bromovaných perfluorpolyetherů. Je možno se domnívat, že radikály, které vznikají rozkladem peroxidů, zcela reagují s hromem, za vzniku pouze takových koncových skupin, které odpovídají tpyu -CF 2 Br nebo -ŤFBI.Jestliže je v řetězci výchozího perfluorpolyetheru pouze jeden peroxidický můstek,pak získanými produkty budou převážně monobromované sloučsniny. Je-li...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Láng Tibor, Diesler Eszter, Toldy Lajos, Kasztreiner Endre, Somogyi Tibor, Szederkényi Ferenc, Uskert Emilia, Balogh Tibor, Horváth Gyula, Makk Nándor, Mátyus Péter, Koczka Éva, Stefkó Béla, Bobák Dóra, Lázár Árpád

MPK: C07D 307/52

Značky: 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, způsob, výroby, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261228

Dátum: 12.01.1989

Autori: Munro David, Clark Michael

MPK: A01N 37/52

Značky: účinné, způsob, látky, herbicidní, prostředek, výroby

Text:

...nebo pentaerytritolem, kondenzáty těchto produktů s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, kondenzační produkty alifatických alkoholů nebo alkylfenolů, například p-oktylfenolu nebo p-oktylkresolu, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, sulfáty a sulfonáty těchto kondenzačních produktů, alkalické soli nebo soli alkalických zemin s estery kyseliny sírová nebo sulŕonové s obsahem alespoň 10 atomů uhlíku v molekule, například laurylsulfát...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261227

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sato Ryo, Morita Kouichi, Haga Toru, Nagano Eiki

MPK: A01N 43/84

Značky: prostředek, herbicidní, výroby, účinné, způsob, složky

Text:

...alkinylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenpropinylovou skupinu, n zvláště celé číslo 1. Nejvýhodnějšimi jsou sloučeniny obecnéhovzorce I. kde znamená R 2 atom vodiku nebo metylovou skupinu a R 3 atom vodíku, zvláštěv případech, kdy R 1 znamená alkenylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovouskupinu s 3 až 4 atomy uhlíku. Jakožto specifické příklady herbicidně účinných 1 átek obecného vzorce I se uvádějí 2-E...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: železa, způsob, perovskitu, monokrystalů, ytritohlinitého, ionty, dotace

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Způsob výroby baletní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260092

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krosová Marie, Baník, Jílek Michael, Cach Pavel, Severová Helena, Jeřábek Vratislav, Štangl Jan

MPK: A43B 5/00

Značky: způsob, výroby, obuvi, baletní

Text:

...výatuhase celou jednou plochou upevní k napínací stélce v prostoru, jenž je vymezen obvodovou konturou přehnuté napínací záložky a pak se celou druhou plochou upevní k pdešvi. Napínací stélka se přichytí k nástavné pžíložce, jež se předem upevní k nášlapové ploše kopytala jejíž postranní části jsou zmenšeny vzhledem k obvodové hraně nášlapové plochy kopyta o deformační vůli.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že napnutí a vytvarování...