Patenty so značkou «zplyňování»

Zařízení na zpracování tuhých odpadních látek z tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268246

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Miloš, Hašek Miroslav, Kaufman Oldřich, Jaroměřský Jaroslav, Husák Vladimír, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: tuhých, látek, zplyňování, zpracování, odpadních, tlakového, palív, zařízení

Text:

...elementů, což zvyšuje jeho provozní spolehlívost o sníluje nároky na údržbu. Další výhodou je nižší energetícká nàročnost zpracqyàní tuhých odoadních látek docílenâ odstrančnín nlecího zařízení.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je zobrazen na příloženěm výkresu /obr. /.Generátor 1 tlakového zplynovàní tuhých palív je opatřen přívoden 3 tuhých palív,odvodem § popela a potrubím Q odvodu surového plynu. °otrubí 5 odvodu surového...

Způsob zpracování jemných dehtových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266688

Dátum: 12.01.1990

Autori: Půža Julius, Říha Jaroslav, Rak Pavel, Buryan Petr, Lancingr Josef

MPK: C10J 3/64

Značky: uhlí, jemných, zpracování, dehtových, procesu, kalů, způsob, zplyňování

Text:

...složky destilátu je možno využít jako suroviny v chemickém průmyslu /možnost zpracování jako lehkých dehtů tlakových plynáren/. Vodní složku destilátuje možno zpracovat v technologickém procesu odfenolování odpadních vod, který je nezbytnou součástí každého provozu zplyňování uhlí. Zařízení ke zpracování jemných dehtových kalú musí splňovat tyto podmínky Destilační nádoba je jednoduchá, bez vnitřní výplně. Uvnitř nádoby je míchadlo, které...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Seidel Wolfgang, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Gudymov Ernest, Göhler Peter, Mangler Rolf, Semenov Vladimír, Gamburg David, Fedotov Vasilij

MPK: C10J 3/48

Značky: zařízení, zplyňování, prachu, uhelného

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scheidig Klaus, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Lahr Jens, Güther Rolf, Tietze Günter, Fröhlich Manfred, Göhler Peter

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: prachových, způsob, spalování, palív, zařízení, zplyňování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rodionov Boris, Berger Friedrich, Semenov Vladimír, Wenzel Winfried, Peise Helmut, Fedotov Vasilij, Gudymov Ernest, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: zplyňování, prachu, zařízení, uhelného

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...

Zařízení pro přívod tekutých látek do generátorů tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263095

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hašek Miroslav, Dostál Jaroslav, Jaroměřský Jaroslav, Melichar Bohuslav

MPK: C10J 3/48

Značky: palív, přívod, látek, tlakového, zplyňování, generátoru, zařízení, tekutých, tuhých

Text:

...únoeu jemnozrnných tuhých látek.Nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro přívod tekutých látek do generátoru tlakového zplyňovéní tuhých paliv podle vynálezu, sestávajíci 2 plnícího hrdla a uzavíracího kužele, jehož podstata epočívá v tom, že v plnícím hrdla pod uzaviracím kuželem je umistěn statický rozdělovací kužel, nad jehož vrcholem úetí přívodní potrubí ťekutých látek, přičemžvrcholový úhel etetického rozdělovaciho kužele je...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bučko Zdeněk, Hladký Václav, Jindřich Luboš, Hromada Vladimír

MPK: C02F 3/14

Značky: zplyňování, amoniakálního, tlakového, uhlí, odstraňování, odpadních, látek, dusíkatých, průmyslových, způsob

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Melichar Bohuslav, Straka František, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C10K 1/06

Značky: zplyňování, surového, provádění, kondenzátu, tohoto, tlakového, zapojení, chlazení, způsobu, plynů, způsob, palív, pevných, zpracování

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Zařízení pro tlakování uhelných vpustí tlakových generátorů pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259412

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Melichar Bohuslav, Jaroměřský Jaroslav, Jindra Miroslav

MPK: C10J 3/78

Značky: vpusti, tlakových, uhlí, zplyňování, generátoru, zařízení, tlakování, uhelných

Text:

...z tlakovacího potrubí,které je spojeno se sběrným potrubím surového plynu, spojujícím dva a více tlakových generátorů. Do sběrtného potrubí jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z předchladlčů tlakových generátorů a/nebo je tlakovací potrubí spojeno se sběrným potrubím ochlazeného surového plynu, do kterého jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z chladičů.Prů-točná plocha omezovaciho elementu průtoku l. stupně tlakování je s...

Způsob podzemního zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247065

Dátum: 15.08.1988

Autori: Sitnikov Ivan Ivanovie, Popov Vasilij Fedorovie

MPK: C10J 5/00

Značky: tuhých, způsob, palív, zplyňování, podzemního

Text:

...5 až 15 °C vyšší, než je jeho kritické teplota. Tímto opatřením se dosáhne, že nadkritický plyn na své extrakční cestě průběžně pohlcuje větší množství extrahovaných sloučenin, poněvadž rozpouštěcí schopnost nadkritických plynů v teplotním rozmezí, které leží jen málo nad kritickou teplotou, vykazuje zpravidla optimální hodnotu a klesá se vzrůstající teplotou. Teplotním gradientem nadkritického plynu pod povrchem země, jak jej vynález...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: F27B 15/00, B01J 8/18, C10J 3/56...

Značky: provádění, způsob, fluidním, zplyňování, reaktoru, zlepšení, reaktor, fluidní

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Sestava spodku vestavby v popelové výpusti tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255076

Dátum: 15.02.1988

Autori: Felcman Jiří, Exner Jindřich

MPK: C10J 3/34

Značky: výpustí, tlakového, popelové, sestava, generátoru, zplyňování, spodku, uhlí, vestavby

Text:

...je schematicky znázorněn na výkrese, kde na obr. l je nárysný řez popelové výpusti a vestavby, na obr. 2, 3, 4 a 5 jsou čtyři konkrétní provedení řešeného uspořádání spodku vestavby v popelové výpusti.Na obr, 1 je příklad tlakové popelové výpusti l opatřené spodním hrdlem 3. V tlakové popelové výpusti l je uspořádána beztlaká kuželová vestavba Ä, v níž je při provozu popel A o teplotě 450 OC až 650 OC. Mezi kuželovou vestavbou 3 a...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rak Pavel, Půža Julius, Lancingr Josef, Říha Jaroslav

MPK: C02F 11/18

Značky: způsob, kalů, procesu, těžkých, dehtových, zpracování, uhlí, zplyňování

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Waradzin Walter, Kováe Štefan, Malý Klement, Koneený Václav Rdd, Hedrlín Ivo, Šmída Tibor

MPK: F23C 11/02

Značky: zplyňovacího, palív, odvod, zplyňování, fluidní, úletů, zařízení, reaktoru, zbytků, procesu, tuhých, popílku

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253607

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pech Jaroslav, Semrád Petr, Vaněček Václav, Štěpán Josef, Dittrich Vladimír

MPK: C10J 3/42

Značky: generátoru, dřeva, rošt, zplyňování

Text:

...ucpàvkou umístěnou v ose válcového tělesa. Na poháněcím hřídeli jsou upevněny lopaty pro vyhrnování tuhých zbytků zplyňovacího procesu.Výhody roštu generátoru podle vynálezu spočívají v kontinuálním odvodu pevných zbytků zplynovaciho procesu, v rovnoměrném technologickém provozu, což představuje zvýšení kvality generátorového plynu i výkonu zařízení, bez škodlivých teplotních vlivů na strojni zařízení, čímž se zvyšuje jeho...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253606

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pech Jaroslav, Štěpán Josef, Semrád Petr, Vaněček Václav, Dittrich Vladimír

MPK: C10J 3/42

Značky: generátoru, zplyňování, rošt, dřeva

Text:

...strojních částí, čímž je zvýšena jejich životnost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn přiktad provedení roštu generátoru na zplyňování dřeva podle vynále zu, na obr.1 je řez roštem a na obr.2 je detail vlnovkovitého okraje opěrného vàtce s nosnou ktadkou.Ve Spodní částí tělesa 5 generátoru, pod spodním okrajem vestavby lg vytvàřejicí šachtu lä je umjstěn rošt sestàvající 2 kruhové desky 1 na spodu suvně spojené s poháněcím...

Zařízení k úpravě, zplynování a spalování tuhých netříděných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238520

Dátum: 01.11.1987

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F23B 5/00

Značky: zařízení, palív, zplyňování, spalování, tuhých, úpravě, netříděných

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spalování tuhých paliv zejména netříděného uhlí a řeší problém jeho třídění a spalování v jednom zařízení. Podstata řešení spočívá v rotačním pohybu paliva vyvozovaném proudem vzduchu přiváděným do reakční komory na jejím obvodu s přívodem paliva v jednom jejím čele s výstupním hrdlem v druhém protilehlém čele s výpustí vytříděného paliva v její spodní části, přičemž přívod vzduchu je řízen klapkou a uzávěrem v závislosti na...

Způsob zplyňování barya z exotermických getrů pomocí zdroje vysokofrekvenční energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253209

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hausner Pavel, Szabó Juraj, Drda Lubomír

MPK: H01J 29/94, H01J 19/70

Značky: zplyňování, zdroje, vysokofrekvenční, energie, exotermických, pomocí, barya, způsob, getru

Text:

...konstantní hmotnosti odpařeného barya z kroužkového getru. Nový způsob umožňuje úplnou automatizaci pracoviště pro zplyñování exotermických getrů včetně samočinné kontroly postupu. Nový způsob eliminuje vliv skutečně polohy getru vůči toku vysokofrekvenční energie na hmotnost odpařeného barya a dále umožňuje ukcnčit vysokofrekvenční ohřev ihned po uplynutí startovacího času, pokud je jeho délka mimo hraniční rozsah daný výrobcem getru pro daný...

Tlakový generátor pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239881

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dušátko Petr, Grossmann Arnošt, Granzer Jan

MPK: C10J 3/76

Značky: zplyňování, uhlí, tlakový, generátor

Text:

...vnitřní plášt generátoru nad hladinou neni ve styku s vodou a je vice tepelně namàhán.Uvedené nedostatky odstraňuje tlakový generátor pro zplyňováni uhlí s reakčním prostorem obklopeným prostorem pro chladící vodu, vytvořeným z dvoustěnného plášte přechàzejícího v horní části kopule generátoru ve sběrnou komoru, kde se odděluje 2 chladící vody sytá pára, jehož podstata spočivá v tom,že při vnitřní stěně vnějšího plàště je vytvořen sběrný...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240113

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eierník Ján, Bartášková Pavla, Elefantová Dagmar

MPK: C10J 3/00

Značky: způsobu, způsob, tohoto, zplyňování, provedení, zpracování, zapojení, pevných, chlazení, palív, tlakového, surového, kondenzátu, plynů

Text:

...zplynoväní pevných paliv je schematicky znázorněn na výkrese.Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynoväní pevných paliv probíhá příkladně taktoUhli o velikosti zrna 3 až 25 mm zplynuje za tlaku 2,4 MPa v sesuvném loži vzniká Surový plyn, který se odvádí například s teplotou 400 °C. Na-výrobu 1000 m 5 suchého sur-oveho plynu se přivede 916 kg hnědého uhlí s výhřevností 17 M a s obsahern vody 22 . Na...

Poháněcí mechanismus otočného roštu tlakového generátoru na zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240692

Dátum: 01.06.1987

Autori: Skalický Petr, Stratil Jaroslav, Hubálek Jan, Mach Josef

MPK: C10J 3/42

Značky: tlakového, uhlí, mechanismus, poháněcí, generátoru, otočného, roštů, zplyňování

Text:

...je poháněcí mechanismus připojen. Rešením podle vynálezu se dosáhne úplného odstranění všech přídavných sil. které jinak vyvolává řetězový pohon. Také se odstrani použití složitých dilatečnioh spojek. Zjednodušením pohonu je snížena jeho hmotnost s ohledem na potřebný výstupní kroutici moment to přispivá k větší životnosti zařízení. uspořádání podle vynálezu umožní bez potíží využít více převodových skříní, které svými pastorky zabírají do...

Způsob zplyňování pevných uhlíkatých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249114

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brooks Terence, Hebden Dennis

MPK: C10J 3/08

Značky: uhlíkatých, palív, způsob, provádění, způsobu, zařízení, tohoto, zplyňování, pevných

Text:

...generátoru v souladu s vynálezem je následující.Pevné uhlíkaté palivo, jako např. uhlí a koks, se přivádí do horní části nádoby 10 tak, že se pohybuje směrem dolů ke dnu 13. Rychlost a množství zplyňovacího média, vystupujícího z trysek 15 ve všech místech A až H, jsou nastaveny na horní hodnotě a zplyňovací generátor je tedy provozován při V podstatě plném provozním zatížení.Když je požadováno, aby byl zplyñovací generátor provozován...

Reaktor pro zplyňování pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 233906

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav, Vaněček Václav

MPK: C10J 3/20

Značky: reaktor, zplyňování, pevných, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonu reaktoru pro zplyňování pevných paliv při současném zvýšení kvality vyrobeného plynu. Nádoba (1) reaktoru vybíhá v dolní části do válcového nástavce (2) menšího průměru a chladicí prostor (3) mezi nosným pláštěm a vnitřním pláštěm (5) nádoby (1) reaktoru jsou vzájemně propojeny. Vnitřní plášť (5) nástavce (2) je válcového tvaru s kuželovým skluzem k výpustnému otvoru.

Zapojení generátoru na zplynování tuhého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237646

Dátum: 16.02.1987

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: zplyňování, zapojení, tuhého, paliva, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru je tvořeno tělesem generátoru, které je jednak spojeno palivovým potrubím s nádržkou na palivo a jednak je plynovým potrubím napojeno na hrubý filtr. Z tohoto filtru je vyústěno propojovací potrubí ústící do jemného filtru, který je spojen s chladičem. Chladič je napojen na levý filtr, který je spojovacím potrubím spojen s pravým filtrem napojeným na chladič, který je dále propojen prostřednictvím potrubí s mísičem plynů a...

Způsob zplynování uhlíkatých materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235097

Dátum: 15.02.1987

Autor: Johansson Börje

MPK: C10J 3/20, C10J 3/00

Značky: zplyňování, uhlíkatých, materiálů, zařízení, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplynování uhlíkatých materiálů na směs plynů obsahující zejména kysličník uhelnatý CO a vodík H2, u kterého se uhlíkatý materiál v kusové formě naplní shora přes uzavírací ústrojí do reaktoru, s výhodou do šachtové pece, do předem stanovené plnicí roviny, a u kterého se tepelná energie a okysličovadlo přivádějí nad zplynování, vyznačený tím, že vytvořený plyn se odebírá ze šachty v rovině pod horním...

Zařízení pro recirkulaci úletu popelu z reaktoru na fluidní zplyňování nebo spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248622

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Řeháček Zdeněk, Pech Jaroslav, Vaněček Václav, Chrz Vladimír

MPK: B01J 8/18

Značky: recirkulaci, zařízení, reaktoru, palív, úletů, spalování, tuhých, popelu, fluidní, zplyňování

Text:

...do reaktoru slouží pouze změna otáčok podávacího zařízení, které lze snadno měnit variátorem v širokém rozmezí.Na obr. I je znázorněn příklad provedení podle vynálezu. Odlučovoč 1 popílku spojený potrubím s horní částí reaktoru je dále spojen s mezizásobnikem g opatřeným vstupní srmsturou 1 e výstupní armaturou 1, spojenou s hrdlem 1 nádoby Q. Nádoba § je rozdělena pomocí svislé přepážky 1, umístěné ve spodní části nádoby á, na dva prostory,...

Způsob a zapojení k dělení plynového kondenzátu ze zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247906

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čurda Josef, Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/62

Značky: tuhých, palív, zplyňování, dělení, způsob, zapojení, kondenzátu, plynového

Text:

...dále je toto propojení uspořádáno tak, že potrubí organické fáze z děliče i-tého stupně separace je propojeno na mísič /i-1/ho stupně separace, potrubí vodné fáze 2 děliče i-tého stupně je propojeno na mísič /i 1/ stupně separace a potrubí organické fáze z prvního stupně separace je propojeno na destilační kolonu.způsob podle vynálezu byl uskutečněn na zapojení jehož přehled je znázorněn na výkrese.zapojení sestává z přívodního potrubí ł...

Rošt tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232277

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/34

Značky: generátoru, uhlí, zplyňování, tlakového, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce zplyňovacího generátoru při snížení hmotnosti a pracnosti při výrobě. Rošt tlakového generátoru na zplyňování uhlí se středovým vyhrnováním tuhých zbytků zplyňovacího procesu má nosnou trubku pevně spojenou s roštem, opatřenou otvorem pro vstup zplyňovacího média, otočnou pomocí ramen, ozubeného věnce a pastorku na ložisku uloženém v horní části opěrného čepu. Spodní část opěrného čepu je držena dutými...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Berger Friedrich, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Schingnitz Manfred, Fleischer Klaus, Kretschmer Horst, Göhler Peter, Semenov Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Achmatov Igor Grigorjevič

MPK: C10J 3/48, F23D 1/00

Značky: prachových, horák, palív, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Způsob zplyňování ropných a dehtových vakuových destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228176

Dátum: 15.05.1986

Autori: Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

Značky: destilačních, zbytků, ropných, způsob, dehtových, zplyňování, vakuových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zplyňováni ropných a/nebo dehtových destilačních zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní parou vyznačený tím, že surovina určená ke zplynění se před vstupem do zplynění nasytí kysličníkem uhličitým v množství 2 až 25 %, s výhodou v množství 5 až 10 %, při teplotě 0 až 250 °C a tlaku 0,15 až 16 MPa.

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 229868

Dátum: 15.04.1986

Autor: Melichar Bohuslav

MPK: C10J 3/00, C10K 1/04

Značky: plynů, tlakového, palív, zpracování, kondenzátu, chlazení, způsob, zplyňování, pevných, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Při zplynování pevných paliv které probíhá za tlaku od 0,1 do 15 MPa, a za přívodu kyslíku či vzduchu, vodní páry a/nebo zplyňovacích prostředků vzniká z chlazení surového plynu kondenzát, který je nutno zpracovat, aby odvod v něm obsažené vody byl neškodný pro životní prostředí. Navrhuje se způsob, podle něhož lehká fáze (obsahující dehty a oleje) a/nebo přídavné kapalné palivo oxiduje za přívodu kyslíku či vzduchu za tlaku stejného nebo...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223878

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: kombinovaného, zplyňování, ztekucování, uhlí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí dostatečné množství uhlovodíkového materiálu pro výrobu přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, přičemž celkový obsah spalného tepla tohoto přídavného množství syntézního plynu je 5 až 100 proc., vztaženo na teplo celkové energie potřebné pro proces, a toto přídavné množství syntézního plynu se při...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: zplynovače, ztekucování, způsob, připojeného, použití, zplyňování, paliva, kombinovaného, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí množství uhlovodíkového materiálu dostatečné k produkci přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, vodík se alespoň částečně oddělí od kysličníku uhelnatého z tohoto přídavného množství syntézního plynu, čímž vznikne druhý plyn bohatý vodíkem a plyn bohatý...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223876

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: ztekucování, zplyňování, kombinovaného, způsob, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování bituminózního uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí větší množství produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C a toto větší množství se využívá pro zvýšení tepelné účinnosti procesu tak, že se nadbytek produkovaného syntézního plynu spaluje jako palivo přímo v procesu, přičemž nadbytek produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C v suspenzi zaváděné do zplynovací zóny se řídí pro...

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230413

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: tlakového, zplyňování, způsob, palív, fenolové, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv za tlaku nejméně 0,4 MPa jejím odpařením prostřednictvím entalpie surového plynu a společným spálením vzniklé páry s palivem vyznačený tím, že se fenolová Voda o teplotě nejvýše 320 °C přivádí do procesu nepřímého chlazení surového plynu a její přebytek se nastřikuje do surového plynu před, do a/nebo za proces nepřímého chlazení surového plynu a/nebo do prostoru spalování paliva.

Generátor na zplynování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229361

Dátum: 01.04.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: kusového, zplyňování, generátor, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je tvořen zásobníkem paliva, který přechází ve válcovou vložku, uvnitř které je uložen spalovací prstenec. Válcová vložka je z vnější strany obklopena pláštěm, svou horní částí vytvářejícím pod zásobníkem paliva odlučovací část a svou spodní částí uzavírající dno popelníkového prostoru. Uvnitř válcové vložky je uložen spalovací prstenec, který ve své střední části vytváří zúžené hrdlo oboustranně se rozšiřující, přičemž v horní části...