Patenty so značkou «zpevnění»

Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260146

Dátum: 15.12.1998

Autori: Starcev Jurij, Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: způsob, zpracování, výrobků, určených, sklenených, zpevnění, iontovou, tepelného, výměnou

Text:

...dráh 0 vého rozdílu polarizovaného světle v povrchové vrstvičce a k zvýšení rozdílu indexu lomu mezi povrchem a vnitřkem skleněného výrobku.Podstata vynálezu jê blíže objasněne näsledujícími příklady provedení.Příkled 1 Destičky z plochého sodnovápenatokřemiöitého tabulového sklavo diletometrické transformační teplotě 525 °c, plochy qooxzoo můa ťloušĺky 2,8 mm se vyhřívají 24 hodi v peci o téplotě 500 °C,načež se přenesou do lázně z...

Zařízení pro ultrazvukové zpevnění součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266371

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tichomrov Jurij, Bavelskij David, Petrov Gennadij, Ivanov Anatolij

MPK: B24B 1/04

Značky: zařízení, součástí, ultrazvukové, zpevnění

Text:

....M 5 Z 3) ruxurrynarsT Ha nem raunrrznceumsa uzvuwxorwua nnmrzxxn-mrzzmnynu Mlurnmuzzwuaruąuuna. nxuxnvanolnyxx memmsnaň nmuzrunmrun 1 cnr 14 m r-erarzr-anrnr- HH 2Km m 1, ouJln LTIMÉI rs-nu rlatu~e. nunu,me~am. MüKCMMà/Ma m nm aammcmnocrm murarrocmaxnorxrn m KruImur.1 r 5 Izl nzwmxąuą mm/nami uv ormhmr.lw, mwuzmn napams-rnnra. Jmmm mr ram-nam I 1 J|.YíI 1 × naaaJIxJnaae 1 uJ-u wnrrnyunxum-n (ÉMKUIIIlIMIrłI 1 í|Il u nrxnm Mauuçm umcne...

Zpevnění výsypkového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 265618

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zmítko Jiří, Pichler Evžen

MPK: E02D 17/20

Značky: zpevnění, výsypkového, tělesa

Text:

...situací, které se V báñském provozu vyskytují.Vlastní stabilizační žeberní blok a vytvořené deformační pásmo může v konkrétních podmínkách lokality plnit i funkci drenážní a odvodñovací, čímž se zvyšuje jeho účinnost. Stabilizační účinek žeberního bloku nevyvozuje pouze těsnější sepětí výplně žeberního bloku,ale též aktivně spolupůsobí i boční tření na ploše nadzemní části žeberního bloku a při skupinovém uspořádání i klenbovitý rozklad...

Způsob zpevnění vlákenné vrstvy ze spleti smyček z nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262941

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: vlákenné, zpevnění, vrstvy, nekonečných, spleti, způsob, smyček, vláken

Text:

...nebo rounem a prováže svazky vláken působením vpichovacích nebo proplétacích jehel v četnosti do 500 vpichů na cm 2. Výhodné provedení spočívá v tom, že se použijí vlákna v pavučině nebo rounu s nižší teplotou tání nebo měknutý než mají vlákna ve spleti smyček, které se po mechanickém zpevnění vystaví působení zvýšené teploty, potřebné k vytvoření adhezních spojů. Konečné je vhodné, že se k vytvoření vazných svezků vláken použijí...

Způsob zpevnění granulí přípravku pro hubení hrabošů a dalších škůdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241449

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pekkanen Timo Juhani, Orion-yhtymä Oy, Carbonaro Antonio

MPK: A01N 25/12

Značky: škůdců, granulí, dalších, přípravků, hubení, hrabošů, zpevnění, způsob

Text:

...optimálnimi.Podstatně výhodnějším se jeví způsob zpevnění granulípřípravku pro hubeni hrabošů a dalších škůdců podle před kládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že směssložek přípravku se granuluje v přítomnosti 0,5 až 20hmot. kondenzátu močoviny a formaldehydu nebo se kondenzát močoviny a formaldehydu nanáší na povrch granulí přípravku.způsobem podle vynálezu se podstatně sníží podíl prachových a zlomkových částic při míchání,...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vycudilík Pavel, Neumann Jiří, Jedlička Pavel

MPK: C04B 33/20, C04B 33/13

Značky: lisovatelnosti, zpevnění, keramické, syrová, výlisků, zlepšení, prostředek, směsi, granulované

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...

Činidlo k docílení nerozpustnosti a/nebo zpevnění půd a stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244435

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pekár Anton

MPK: C09K 17/00

Značky: zpevnění, materiálů, činidlo, docílení, stavebních, nerozpustnosti

Text:

...zrn oxidu křemičitého nebo látky obsahující oxid křemičitý má velkou důležitost pro dosažcní rychlého a dokonalého rozpuätění v louhu aodnám má proto být pokud možno menší než 100 pm, s výhodou menší než 50 nm.samozřejmě je možno podle vynúlezu použít i jiných látek obeahujících oxid Hemičitý,než jsou výše zmíněně, pokud splňují podmínku potřebné rozpuatnosti.Louhem sodným, použitým pro rozpuětění oxidu křemičitěho, je výhodně...

Nátěrová žáruvzdorná hmota pro zpevnění povrchu lehčených izolačních keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238174

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zvolská Helena, Wendler Ljuboš

MPK: C04B 41/45

Značky: lehčených, žáruvzdorná, materiálů, nátěrová, hmota, zpevnění, keramických, izolačních, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové žáruvzdorné hmoty pro povrchové zpevnění lehčených keramických izolačních materiálů. Nanesením hmoty v tenké vrstvě na povrch těchto materiálů dojde ke zvýšení jejich celkové pevnosti, hlavně však na povrchu. Vynález je použitelný při výrobě a použití lehčených keramických materiálů pro vyzdívky a izolace pecí.

Způsob zpevnění povrchu skládek prašných materiálů a prašných zemědelských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 232881

Dátum: 01.01.1987

Autori: Neuwirth Josef, Šestauber Karel, Svoboda Eduard, Rákosník Jan, Máca Karel

MPK: E02D 3/02, C08L 61/24

Značky: zpevnění, skládek, povrchu, zemědělských, způsob, prašných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpevnění povrchu je určen zejména pro použití například na vyschlých úložištích elektrárenského popílku, který je větrem rozfoukáván do okolí a značně znečišťuje životní prostředí. Způsob zpevnění povrchu a vyvinutý přípravek je možno dále použít pro prašné zemědělské půdy, případně při přepravě, sypkého materiálu v automobilové a železniční přepravě. Způsob zpevnění spočívá v povrchové aplikaci přípravku na bázi směsi vápenatého...

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228884

Dátum: 15.08.1986

Autori: Húska Dušan, Mrština Václav, Kabina Pavol

MPK: D04H 1/48, E01C 9/08

Značky: terénu, dočasnému, běhoun, zpevnění, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu, např. pro průjezd vozidel, se vyznačuje tím, že je vytvořený z vrstvené vpichované textilie sestávající z nosné tkaninové vrstvy, opatřené alespoň na jedné straně rounem ze syntetických vláken, z nichž některá jsou seskupena do vazných svazků, rozmístěných pravidelně na ploše rouna a provazujících alespoň část tloušťky běhounu obsahujícího množství otvorů pro zasunutí výztuží. Nosná tkaninová vrstva...

Způsob zpevnění složených pásových vodičů stejné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229709

Dátum: 01.05.1986

Autor: Fridrich Josef

MPK: H01B 13/00

Značky: způsob, zpevnění, složených, fáze, pásových, stejné, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpevnění pasových vodičů stejné fáze a jeho podstata spočívá v tom, že se na nejméně jednom pasu složeného pasového vodiče vylisuje, distanční výstupek na výšku odpovídající nejméně tlušťce pasu. Způsob vyztužení prolisem podle vynálezu je možné využít všude tam, kde je nutné s ohledem na dynamické namáháni zvýšit pevnost složeného pasového vodiče stejné fáze.

Vpichovaná textilie určená ke zpevnění hokejových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215776

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mrština Václav

Značky: vpichovaná, lopatek, hokejových, určená, zpevnění, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vpichovaná textilie s určením na zpevnění, zpružení a ztlumení hokejových lopatek, která se používá jako vnitřní vložka při laminaci vnějších dřevěných částí lopatek. Textilie je vyrobena technologií vpichování z polyesterovou nebo skleněnou tkaninou, přičemž některá vlákna jsou vpichováním vtažena do tloušťky tkaniny a tak vytvářejí vazné body, přičemž vlákenná vrstva sestává ze směsí krátkých a dlouhých polyesterových...