Patenty so značkou «zpětný»

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 275537

Dátum: 19.02.1992

Autori: Harazim Alfons, Král Jan

MPK: F16K 15/02

Značky: ventil, zpětný

Zpětný ventil pro agresívní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263129

Dátum: 11.04.1989

Autor: Batík Jan

MPK: F16K 15/00

Značky: kapaliny, zpětný, ventil, agresivní

Text:

...výstupního otvoru gg je zaústěn vývod §Q tekutiny, sedla 19 snpřívodem zg tekutiny zaústěným do vstupního otvoru 13,kuželky 3 g a těžítka AQ. Uvnitř pláště 29, který je v dolní části upreven do tvaru hrdla il, je s velkou vůlí uloženo těžítko AQ, tvořené chemicky odolným pouzdrem.gł, v němž je vloženo těžké jádro Al. V horní části těžítke 39 je vytvořena drážka 53 a ne jeho opečné straně je utvořeno kuželovité dotykové zakončení gg. Pod...

Zpětný a přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258445

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16K 17/22

Značky: zpětný, ventil, přepouštěcí

Text:

...paöoqym Haemnocrh. ~Hsnoxenue cymnocwu Hao 6 peTeHuHB ocnony nsodpereuna nonomeua saauą, Tax owopuurn oöparnum H nepenycxuoü xuanau opraua ynpanneunu nnn cnnuannnoro ycwpoäcwna, uroůu Ge npneuenun nononnuwenbnoro Bcuouorarenbuoro nanneuun öuno oöecneqeno neňcrane cnrnanbuoro ycrpoňcrna so spemn ropnoxeuun npn roquo onpeeneunoñ Touxe asneunn, a npu OTHYCKB wopuosoa noKasaHue.npaxruuecxx ónnsxoe 0.B coownewcwann c naoöperenuén aaaqn...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bilunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstreil Libor, Žák Pavel

MPK: F16K 15/10

Značky: kotoučový, zejména, zpětný, ventil

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244153

Dátum: 01.06.1988

Autor: Poneva Miryana Vesselinova

MPK: F16K 15/02

Značky: ventil, zpětný

Text:

...sedla. Celkovým řešením dle vynélezu se dosáhne úspory kvalitního materiá 1 u,ze kterého se vy rábí pouze sedlo, na které jsou kladeny vyšší nároky jak z hle 3 - 242153 diska odolnosti proti korozi, tak tvrdosti než na těleso ventilu. Výhodou je rovněž snadné údržba, jelikož při poškození sedla sevymění pouze toto sedlo.Příklady provedení podle vynálezu jsou znázorněny na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zpětným ventilem...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244054

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šoch Antonín, Danel Gustav, Sklenáo Jaroslav, Smetana Oldoich

MPK: F16K 15/08

Značky: zpětný, ventil

Text:

...vynálezu, že vývrt v opěrné desce je opatřen závitem, do kterého je pojistný šroub žaěroubovaný.Vyěěího účinku řešení zpětného ventilu dle vynálezu je dosaženo jednak odetraněním nutnosti použití značné přídavné sily při montáži pružné opěrné desky respektive dvoudílného kroužku k deformaci bud opěrné desky samotné nebo zejištovací pružiny,čímž značně vzroste spolehlivost e bezporuchovost funkce zpětné~ho ventilu a jednoduchým...

Zpětný uzávěr pro injektážní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244243

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Karel, Brzoo Miroslav, Libánský Vladimír

MPK: E21B 33/138, E21B 33/13

Značky: uzáver, injektážní, zpětný, práce

Text:

...a představuje úsporu injektážních trubek a ventilů při jeho používání.Příkladné provedení zpětného uzávěru podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohled na zpětný uzávěr, na obr. 2 je osový řez zpětného uzávěru a na obr. 3 je osový řez zpětného uzávěru ve stavebnicovém provedení.Zpětný uzávěr pro injektážní práce je tvořen průtočným tělesem ł 2 pružné hmoty například pryže s průtočným...

Opěrné zařízení pro dva okraje brzdových čelistí vnitřní čelisťové brzdy s automatikou pro zpětný posuv, odvráceného od odnimatelného upínacího zařízení k přívěsům s najezdovou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253263

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urbanke Walter, Rockstroh Friedbert

MPK: F16D 51/46

Značky: zpětný, okraje, vnitřní, čelisťové, přívěsům, brzdových, brzdy, automatikou, posuv, najezdovou, odvráceného, upínacího, odnímatelného, zařízení, čelistí, opěrné, brzdou

Text:

...noso.DOTHOFO pwqara 3. Cana npymunm 8 noônpaercn c raKHMpacueToMuTo 6 m ona B He 3 aTopMoxeHHoM cocronuun Morna očecnequwb nonoxeune noaopoŕnoro pmuara,nbKa 3 auv Hoe Ha pnc.3. Hpn Topmoxennn B Hanpánnennu Bnepe (V), nonopowumü pbmar 3 H nepauqHanKonoxa 1 onupamrcn Ha xecTKo caasanmuü c KopnycoM ynop 7 npHMepH 0 B Hanpanneunu nnnnn eňcranx onopuoü cnnunepauuHoň Kononxn. Heñcraymmne npn 3 ToM cunm n coananaemue Momenrm öónee ewanbno onncauu...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240925

Dátum: 01.10.1987

Autori: Tesao Václav, Legeza Vasil, Kovanda Karel, Balabán Luboš

MPK: F16K 15/08

Značky: zpětný, ventil

Text:

...rameno zkrutné pružiny uchyceno na spodnin opěrném pásku ze strany výstupního otvoru tělesa a druhé rameno zkrutné pružiny je zaohyceno v horním opěrném pásku tak, aby opěrné výstupky obou opěrných pásků byly raneny zkrutné pružiny přitlačeny k vodicím žebrům tělesa zpětného ventilu.Další podstatou vynálezu je, že spodní opěrný pásek je3 240 925 rovný a horní opěrný pásek je cpatřen ve střední části prolisem tak, aby obvodové plošky obou...

Zpětný ventil zásobníku oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246165

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helis Otakar, Urbaneík Antonín

MPK: F16K 15/08

Značky: zásobníku, ventil, oleje, zpětný

Text:

...cca 1 mm jsou na stejné roztečné kružnici rovnoměrně rozmístěny alespoň tři obvodové kruhové otvory s průtočným přůřezem, který je 30 až 50 násobkem průtočného průřezu průchozího otvoru. Souhrnný průtočný průřez obvodových kruhových otvorů se rovná, případně je větší než průtočná plocha středového otvoru ventilové planžety jejíž polohou v hornín sedle jsouplanžetovým mezikružím uzavřeny obvodové kruhové otvory ve spodní části regulační...

Zpětný deskový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245692

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fereš Ivo

MPK: F16K 15/06

Značky: ventil, zpětný, deskový

Text:

...části pevné připojenou deekou e v dolní části oaazením, přičemž na horní ploäe disku je provedens kruhové rybinová drážka,v níž jemložen těsnící kroužek.Pružná těsnñní pomocí pryžového kroužku zaručuje dokonalou těsnost spätného ventilu,což u toxidkých plynü zlepšuje pracovní prostředí a zvyšuje belpečnoet provozu. Další výhody. zpětného ventilu lze spstřovst v jeho montáži přímo neni příruby a dále, že je proveden z malých jednoduchých...

Zpětný a přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 251689

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16K 15/00, F16K 31/12

Značky: ventil, přepouštěcí, zpětný

Text:

...Hennuñ B KaqecTBe nopmxeaoro 3 onoTHHKa 11, npnqeu HODMHEBOŘASDĽOTHHK 11 Ha 5 epx~~HEM KOHLIE HMeeT Hanpaannmmnň samteqm( 7 H H 8. HPDKHBM CGI-ine HaHDBBJTHIOIIXHŘ 3311116qux 8, H cnaöxeu Memny Hanpaanxmmn aannequxom 7 H Hanpasnxmmnm 3 anneqnKoM 8 . ane H sonm Koxwaxwa pacnonomeunmm ynnoruammwm KOHBHOM c ynpyroü KDOMKGŘ 9 u nonanmeu B npeenax Hanpaanxmmeü unnnunpa 6 Memny axnwqammmu nopmnem 5 H ynopon 12. Hanpaannmman uHnuHnpa 6 uueew 5 spHe...

Automatický zpětný řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239537

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hanslík Tomáš, Šubrt Jan

MPK: B65G 47/22

Značky: zpětný, automatický, řetězový, dopravník

Text:

...lištou lljuloženou na hřídeli lg ozubeného kola lg nacházejícího se v zá běru s ozubenou pistnicí 32, kterou je opatřena jedna strana pístu gg hydraulického válce gl, zatímco jeho druhá strana jeiopatřena hladkou pístnicí iz s nosičem ga narážek ig koncových ímspínačů gg. Hnací řetězové kolo 31 je uloženo na hřídeli 32239 537 napojenémpřes převodovou skříä lg na hnací motor lg. Na příhradovém nosníku 32 je umístěno tlumící zařízení ââ, na...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 239081

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaněk Milan, Sedláček Vlastimil, Kovář Valter, Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, zpětný, kotoučový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se zpětného ventilu, zejména kotoučového, v jehož tělese jsou zhotovena vodicí žebra a sedlo pro deskovou kuželku. Ve vodicích žebrech je zhotovena obvodová drážka, ve které je zasunuta opěrná deska a alespoň v jednom vodicím žebru je zhotovená axiální drážka. Mezi opěrnou deskou a kuželkou je umístěna pružina. Podstatou řešení je, že opěrná deska je zajištěna proti vypadnutí zajišťovací pružinou uchycenou...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239058

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16K 15/18

Značky: zpětný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný ventil pro regulátor statické výšky pneumatických pružin má v tělese vrtání na jednom konci s přívodem, kdežto na druhém konci a pohyblivou přepážkou zatíženou čelní tlačnou pružinou. Proti druhému čelu přepážky je ve vrtání dřík zpětné kuželky, jejíž hlava zatížená tlakem pružiny je ve vývodu. Pohyblivou přepážkou může být píst nebo elastická membrána s nástavcem. Zpětná kuželka může být klopná. Čelo pohyblivé přepážky je ploché, šikmé,...

Automatický zpětný kontrolní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250463

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tyburec Martin, Heller Jiří

MPK: F16K 15/18

Značky: zpětný, ventil, kontrolní, automatický

Text:

...kontrolním ventilem podle vynálezu, jehož podstatou je automatický zpětný kontrolní ventil, namontovatelný na kontejnery, obaly a ostatní prostory na přechovávání radioaktivnich látek, ovládaný zátkou s těsnicím kroužkem a tabletou z absorpční hmoty keramika, skelná vata ap.,k zachycení radioaktivní látky. Zátka se zas-ouvá nebo vysouvá pomocí matice, v níž je volně uchycena.Hlavní výhodou automatického zpětného kontrolního ventilu,...

Zpětný ventil pro kalové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234424

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sládek Milan

MPK: F16K 15/14

Značky: ventil, čerpadlo, zpětný, kalové

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný ventil pro kalové čerpadlo se skládá ze vstupního dílu, na který je připevněna plochá trubice, složená z alespoň dvou k sobě přiléhajících chlopní, které jsou na protilehlých okrajích slepeny.

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241980

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koenig Karl-heinz, Nagy Gyula, Husslein Gerd, Hamprecht Gerhard, Hintsch Otto, Boehm Walter, Gaeng Manfred

MPK: F16K 15/00

Značky: zpětný, ventil

Text:

...u 3 o 6 peweHnmÁ 3 anaqa pemaerca maxnm oópaaou, amo aanopnuñ anemeuw oópamnoro Knanana, cxoncmpyuponanauñ uax npyrnuü nuncKnñ aamaop, npencmasnsem coöoñ Muorocnoñno cxoncwpyuponaunym nnacmnny na peaxwonnacma, cnon noropoü, Haxonsmmeca Ha cmannu pesmwa npu nsroroanexun nnacmuacconoü nnacmunu, cocmoam us nearpansnoro Bamoqnoro xoncma, nsyx, npunerammux c oöenm cmopou u npennapmmensno mmnperauponauuum Qenonbnoü mnm xpesonbnoü cuonoñ cnoen...

Zařízení pro přímý a zpětný chod tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Blgarijev Stefan Velčev, Vasilev Ivan Petrov, Radkov Petr Canev, Jamantijev Vasil Nikolov

MPK: D03D 51/08

Značky: zpětný, zařízení, tkalcovského, stavu, přímý

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má páku 3 s ručně stavitelnou třípolohovou rukojetí 13 pro připojování a odpojování prošlupního mechanismu, mechanismu pro pestré prohazování a mechanismu pro navíjení látky a uvolňování osnovy a hlavního hřídele stavu. Na rukojeti 13 je upevněna spouštěcí vačka 12, která při odpojení příčného hřídele 4, pohánějícího uvedené mechanismy, od hlavního hřídele, připojí příčný hřídel 4 přes elektromagnetickou spojku 18 k pomocnému...

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vrátil Alois, Čejka Zdeněk

MPK: E21F 3/00, F28D 7/08

Značky: kondenzátu, chlazení, zpětný, kapaliny, zařízení, klimatizačních, chladič, vzduchem, důlních, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem sestává ze skříně s funkčně zaměnitelným vstupním a výstupním hrdlem umístěným proti sobě vzájemně na nestejní horizontální úrovni. Mezi hrdly je ve skříni umístěn trubkový výměník tepla se svislými lamelami a kolénky, přecházejícími bočními stěnami mimo skříň pro chlazenou kapalinu z klimatizačního zařízení a nad, případně pod ním je umístěna...

Membránový zpětný ventil s omezením průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228597

Dátum: 15.08.1986

Autori: Michl Alois, Brabenec Miroslav

MPK: F16K 7/17

Značky: membránový, tekutiny, průtoku, zpětný, ventil, omezením

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový zpětný ventil s omezením průtoku tekutiny má v tělese, v jehož středu je upevněná pružná membrána, provedenou mezikruhovou drážku s omezovacím průtokovým otvorem. Jeho hlavní výhodou je spojení funkce zpětného ventilu a omezovacího orgánu průtoku tekutiny, například clony nebo dýzy, do jednoho prvku. Je konstrukčně, výrobně i montážně jednoduchý a má nízkou hmotnost. Jeho použití je vhodné zejména pro rozvody tekutin ve...

Zařízení pro zpětný chod prošlupního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222821

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hromada Jaromír

Značky: ústrojí, prošlupního, zpětný, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětný chod prošlupního ústrojí. Zařízení se skládá ze samostatného elektromotoru (1) s převodovkou (2), jejímž výstupním hřídelem je poháněn hnaný hřídel (7) prošlupního ústrojí. Na hřídeli (7) je volně otočně uloženo hnané kolo (6) spojené s vačkou (16), se kterou spolupracuje jedno rameno (28) dvojramenné páky (27), její druhé rameno (26) zabírá do drážky (24) přesuvné objímky (19), uložené posuvně na drážkované...

Rízený zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220771

Dátum: 15.12.1985

Autor: Block Siegmar

Značky: řízený, zpětný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Otevíravý zpětný ventil pro hydraulické důlní stojky a podobná zařízení je opatřen ovládacím členem, uloženým v ovládacím prostoru a opřeným o pružinu, a uzavíracím tělesem pro uzavírání potrubí vedoucího k hydraulické jednotce, ovládaným ovládacím tělesem. Ovládací prostor s ovládacím členem je napojen na obou stranách na vratná potrubí a na odtokové straně uzavíracího tělesa je odtokový prostor. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Zapojení pro plynulý rozběh a zpětný chod krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222450

Dátum: 15.09.1985

Autor: Karlík Tomáš

Značky: krokového, rozbeh, motorů, zpětný, zapojení, plynulý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, kterým se ovládá plynulý rozběh a zpětný chod krokového motoru, u něhož se nepožadují od počátku rozběhu nebo zpětného chodu stejné otáčky a kde nárůst frekvence budicích impulsů je úměrný momentu setrvačnosti, kterým je zatížena hřídel motoru. Zapojení nahrazuje používání výkonnějších krokových motorů a jejich výkonových koncových stupňů budicí elektroniky. Použitím v otiskovacích mechanismech se jím dociluje...

Kombinovaný zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225644

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vaňkát Otakar

Značky: zpětný, kombinovaný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný zpětný ventil zabudovaný v okruzích, zejména chladicích zařízení, vyznačený tím, že obsahuje zpětný ventil, který je umístěný v přívodním hrdle tělesa (1) ručního uzavíracího ventilu.

Zpětný ventil zejména pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217297

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vašíček Vladimír, Čech Miloslav, Kuda Vladimír

Značky: stroje, ventil, zejména, zpětný, tkací, vzduchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatických obvodů, zejména vzduchového tkacího stroje. Vynález řeší příznivé tvarování tlakového impulsu na vystup pneumatického obvodu bez zbytečných ztrát tlakového medu. Zpětný ventil zahrnuje těleso ventilu opatřené dutinou, do které ústí vtokové a výtoková díra, přičemž ústí vtokové díry je opatřeno válcovým sedlem, dutina je uzavřena víkem opatřeným vybráním, ve kterém je suvně a do uzavřené polohy ventilu odpruženě...

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223793

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan

Značky: oleje, kuličkový, ventil, zpětný, akumulátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje, vhodný zejména pro stroje pracující ve vysokých tlakových hladinách, které jsou vybaveny zásobníkem oleje, např. pro turbodmychadla na dálkovou dopravu zemního plynu, sestávající z tělesa ventilu, ve kterém je uloženo dno ventilu s několika otvory, opatřené nálitkem se středovým kanálkem a kuličkou, umístěnou mezi kuželovým dolním sedlem na nálitku dna ventilu a horním sedlem, vytvořeným v dutině...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215825

Dátum: 20.12.1983

Autor: Zajíc Vladimír

Značky: ventil, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný ventil se skládá z tělesa vstupního nátrubku a tělesa výstupního nátrubku, jejichž spojením je vytvořena dutina ventilu. Do ní zasahuje válcový dřík, připojený souose k tělesu vstupního nátrubku. Na válcovém dříku je navlečena pružná trubice, která je čelně opřena alespoň jedním svým koncem o vnitřní povrch dutiny ventilu a překrývá nejméně dva radiální otvory, ústící do osové dutiny válcového dříku.