Patenty so značkou «zobrazovacieho»

Systém a spôsob na kontinuálnu výrobu zobrazovacieho zariadenia s kvapalnými kryštálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13405

Dátum: 10.05.2011

Autori: Hada Kazuya, Kondo Seiji, Hirata Satoshi

MPK: G02F 1/1333, B29C 63/00

Značky: zobrazovacieho, výrobu, systém, spôsob, kvapalnými, kontinuálnu, zariadenia, kryštálmi

Text:

...časové obdobie, v ktorom sa dodržuje vzťah V 1 V 2 počas obdobia od času začiatku lepenia, keď sa začne lepenie kusu filmu až po konečný čas odlepenia kusu filmu, kde V 1 predstavuje rýchlosť, akou sa šablóna filmu zdvíha zdvíhacími prostriedkami a V 2 predstavuje rýchlosť, ako sa kus filmu lepí s pomocou lepiacích prostriedkov. Podľa tejto funkcie sa dajú ľahko dosiahnuť výhodné účinky z tohto vynálezu.0015 V kroku ovládania rýchlosti...

Spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17709

Dátum: 10.03.2011

Autori: Nakazono Takuya, Umemoto Seiji, Hirata Satoshi

MPK: B32B 33/00, B32B 37/12, B32B 27/36...

Značky: optického, zariadenia, spôsob, zobrazovacieho, výroby

Text:

...zobrazovaciu jednotku. Avšak popisy EP 2 289 698 A 1 a W 0 2009/087895 len všeobecne odkazujú navýrobný spôsob optickej zobrazovacej jednotky.0011 Vynález bol vytvorený za týchto okolností a predmetom vynálezu je poskytnúť spôsob výroby optického Zobrazovacieho zariadenia § materiálovým kotúčom, ktorý dokáže účinnejšie Zabraňovať výrobe chybných optických zobrazovacích zariadení dokonca aj v procese, ktorý zahŕňa ťahania dlhého plátu...

Systém a spôsob výroby zobrazovacieho prvku z tekutých kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19759

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hirata Satoshi, Kondou Seiji, Hada Kazuya

MPK: G02F 1/1335

Značky: systém, spôsob, kryštálov, prvků, zobrazovacieho, výroby, tekutých

Text:

...môže zabrániť interferencii medzi panelom z tekutých kryštálov a linkou na posúvanie panelov z tekutých kryštálov v priebehu otáčania panela z tekutých kryštálov. Z tohto dôvodu nie je potrebné vertikálne meniť úroveň panela z tekutých kryštálov pred a po otočení, aby mohla. byť doba taktu zodpovedajúcim spôsobom znížená. v ~~0014 Podľa tohto znaku vynálezu sa poloha stredovej časti panela doba taktu vodorovne posunie, keď sa panel z...

Spôsob a systém na kontinuálnu výrobu zobrazovacieho prvku s kvapalnými kryštálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11180

Dátum: 04.10.2010

Autori: Nakazono Takuya, Osawa Teruaki, Kitada Kazuo, Koshio Satoru, Kimura Kouji, Yura Tomokazu, Shimanoe Fumihito

MPK: B32B 38/18, B32B 38/04, B32B 38/10...

Značky: systém, výrobu, zobrazovacieho, kryštálmi, kvapalnými, kontinuálnu, prvků, spôsob

Text:

...Na rozdiel od TN-typu panelov z kvapalných kryštálov VA-typ a IPS-typ panely z kvapalných kryštálov nie sú navrhnuté tak, aby sa molekuly kvapalných kryštálov usporiadali v skrútených orientáciách. Takže v prípade zobrazovaclch prvkov s kvapalnými kryštálmi použitím týchto typov panelov z kvapalných kryštálov nie je potrebné mat os polarizácie polarizačných plátov orientovanú 45 stupňov so zreteľom na charakteristiky pozorovacieho uhla....

Systém a spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13431

Dátum: 06.05.2010

Autori: Nakazono Takuya, Kitada Kazuo, Yura Tomokazu, Koshio Satoru

MPK: B29D 11/00, G02B 5/30, B32B 37/22...

Značky: optického, spôsob, zobrazovacieho, zariadenia, výroby, systém

Text:

...zakladá na tomto dokumente.Patentový dokument 1 Japonská patentová prihláška vyložená (JP-A) č. 2007-140046Patentový dokument 2 Japonská patentová prihláška vyložená (JP-A) č. 2005-37417Problémy, ktoré sa majú riešiť pomocou vynálezu0009 Avšak výrobný systém optického zobrazovacieho zariadenia, ktorý sa uvádza v patentovom dokumente 1, nezahŕňa žiadne ďalšie zariadenia na lepenie ďalšieho optického filmu na druhú stranu optickej zobrazovacej...

Samolepiaca polarizačná doska, zobrazovací displej a spôsob výroby samolepiacej polarizačnej dosky a zobrazovacieho displeja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15533

Dátum: 25.05.2009

Autori: Takeda Kentarou, Nakamura Kouzou, Sugimoto Yuu, Suzuki Mitsuru, Yamamoto Shouji

MPK: C09J 7/02, B32B 7/02, C09J 133/00...

Značky: displej, zobrazovací, polarizačnej, zobrazovacieho, dosky, výroby, samolepiacej, spôsob, displeja, doska, polarizačná, samolepiaca

Text:

...(H) s pružným modulom od 100 MPa do 2 000 mPa uloženým medzi nimi, kde ochranná vrstva (H) je vyrobená z činidla tvoriaceho ochrannú vrstvu (H), ktorý je činidlom tvoriacim vrstvu na báze kyanoakrylátu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze epoxídu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze izokyanátu alebo činidlom tvoriacim vrstvu na báze akrylu.0014 Na tlakovo citlivej samolepiacej polarizačnej doske by mala byť ochranná vrstva (H) prednostne...

Zdvíhacie zariadenie zobrazovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9612

Dátum: 08.05.2009

Autori: Park Jae Hoo, Tae Gi Hyun, Kim Bong Joo, Yoon Boo Keun, Kim Sang Hak

MPK: F16M 11/10, F16M 13/02

Značky: zobrazovacieho, prístroja, zariadenie, zdvíhacie

Text:

...upevňovacej jednotky a protivyťahovacia část môže mat polomer väčší než polomer vkladacieho otvoru drôtu.-3 0041 Protivytahovacia čast drötu môže vytvárať zaisťovací uzol vo vnútornom priestore upevňovacej jednotky.0042 Každá z upevňovacich jednotiek môže obsahovať tlmiaci člen, zabezpečený vjej oblasti v styku so stenou.0043 Zdvíhacie zariadenie môže ďalej obsahovat dištančné členy, pripojené pod párom upevňovacích jednotiek, aby...

Výrobný systém optického zobrazovacieho zariadenia, spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia, zariadenie na odstraňovanie a spôsob odstraňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15917

Dátum: 07.04.2009

Autori: Yura Tomokazu, Kitada Kazuo, Nakazono Takuya, Koshio Satoru

MPK: G02F 1/1333, B32B 38/18, G02F 1/1335...

Značky: výroby, odstraňovania, zariadenie, systém, zariadenia, odstraňovanie, optického, zobrazovacieho, výrobny, spôsob

Text:

...prichytenia.0012 V jednom uskutočnení vynálezu môže výrobný systém optického zobrazovacieho zariadenia ďalej zahmovať zariadenie na rezanie, ktoré reže dlhý optický prvok v dlhom laminovanom optickom prvku, zahmujúcom prinajmenšom dlhý uvoľňovaci tilm a dlhý optický pNok umiestnený na ňom, pričom dlhý uvoľňovaci tilm zostáva nenarezaný, kde prvý a druhý optický prvok sa získajú pomocou rezania dlhého optického prvku zariadením na...

Spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18873

Dátum: 04.12.2008

Autori: Nakazono Takuya, Yura Tomokazu, Koshio Satoru, Kitada Kazuo

MPK: B32B 38/18, B32B 41/00, B29D 11/00...

Značky: spôsob, optického, zariadenia, výroby, zobrazovacieho

Text:

...dlhý pásový materiál navinutý na kotúči s materiálom pre zasielanie, namiesto bežného postupu, pri ktorom sa dlhý pásový materiál značkuje, pevne zabalí a doručí výrobcovi panelov.0008 Avšak vo výrobnom systéme pre optické zobrazovacie zariadenie, v patentovom dokumente l, nie je popísaná konštrukcia, ktorá je samostatne poskytovaná so zariadením v čase pripájania optického filmu na povrch jednej strany optickej zobrazovacej jednotky a...

Systém a spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17246

Dátum: 04.12.2008

Autori: Koshio Satoru, Yura Tomokazu, Nakazono Takuya, Kitada Kazuo

MPK: B29D 11/00, B32B 41/00, B32B 38/18...

Značky: spôsob, optického, výroby, zariadenia, systém, zobrazovacieho

Text:

...kryštálov bunky.0009 JP dokument 2005 037 417 opisuje (obr. 6) výrobný systém/spôsob podľa preambuly pripojených nárokov l a 4. Vo výrobnom systéme JP dokumentu 2005 037417 otočný mechanizmus optickej zobrazovacej jednotky nie je poskytnutý. pretože podávač prvého optického filmu aprvé spájacie zariadenie sú usporiadané pravouhlo kpodávaču druhého optického filmu a druhému spájaciemu zariadeniu.-3 0010 Avšak vo výrobnom systéme pre optické...

Systém a spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16803

Dátum: 04.12.2008

Autori: Nakazono Takuya, Kitada Kazuo, Koshio Satoru, Yura Tomokazu

MPK: B32B 38/18, B32B 41/00, B29D 11/00...

Značky: systém, zobrazovacieho, spôsob, optického, výroby, zariadenia

Text:

...dokument popisuje použitie dvoch valcov,ktoré majú polarizačný materiál, zvinutý na ne. Šírka materiálu na prvom valci zodpovedá dlhej strane obdĺžnikového substrátu (LCD). Polarizačný materiál je vybratý z prvého valca apotom odrezaný tak, že má dĺžku podľa krátkej strany substrátu. Polarizačný materiál na druhom valci má šírku v závislosti na krátkej strane substrátu. Materiál je vybratý z druhého valca a odrezaný tak, aby mal dĺžku...

Zapojenie zobrazovacieho modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1686

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hricišák Ľubomír, Kertys Stanislav, Höger Ján

MPK: G06T 11/00

Značky: modulu, zobrazovacieho, zapojenie

Text:

...s obrazovým blokom 6 a so záložným blokom i , ktoré sú prepojené s projekčnýrn blokom g. Obrazový blok Q a záložný blok j sú prepojené , pričom záložný blok je opatrený prvým vstupom ( zdroj napätia-prúdu ),počítačový blok l má druhý vstup b ( vstup dát ) a obrazový blok Q je opatrený tretím vstupom c ( obrazový vstup ).Výstup projekčného bloku g je spojený s optickým členom 3 , ktorý je spojený so zobrazovacím blokom g . Jadro...

Zapojenie zobrazovacieho modulu pre pripojenie k osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256589

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Václav

MPK: G06M 3/00

Značky: pripojenie, osciloskopu, modulu, zapojenie, zobrazovacieho

Text:

...prerušovací vstup 14 mikropočítača 1 sú pripojené na riadiace obvody 2, ktorých prvý rozvetvený výstup 20 je pripojený na obrazovú pamät 3. Druhý rozvetvený výstup 21 riadiacich obvodov 2 je pripojený na multiplexer 5 a ich synchronizačný výstup 22 je pripojený na číslicovo analógový prevodník 6, ktorého rozvetvený vstup B 1 je pripojený na mikropočítač 1. Multiplexer 5 je pripojený na vstup 91 ovládania jasu lúča osciloskopu El. Číslicov.o...