Patenty so značkou «zobrazovacie»

Zobrazovacie zariadenie s plochým káblom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16828

Dátum: 20.08.2010

Autor: Kim Tai-hung

MPK: H01B 7/08

Značky: zariadenie, káblom, zobrazovacie, plochým

Text:

...Viacero vodičov signálu môže prenášať nizkonapàťový signál rozlišovacej signalizácie. Signálna skupina môže zahŕňať vodič signálu pre prenos signálu , vodič signálupre prenos signálu - a uzemňovacie vedenie. Plochý kábel môžeďalej zahŕňať sťahovací člen, ktorý má trubicový tvar a ktorý upevňuje viacero signálnych skupín k sebe navzájom. Sťahovací člen môže zahŕňať silikón, plast alebo gumu. Sťahovaci člen môže zahŕňať drážku v podobe...

Plochý kábel a zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15922

Dátum: 20.08.2010

Autor: Kim Tai-hung

MPK: H01B 7/08

Značky: kábel, zobrazovacie, zariadenie, plochy

Text:

...k smeru, podĺž ktorého prenáša množstvo signálnych dráh signály. Množstvo signálnych dráh z každej zo signálnych skupín môže byť vzájomne pripojené jedna k druhej zo strany na stranu. Množstvo signálnych dráh môže vysielať nízkonapäťový diferenciovaný signálny signál. Signálna skupina môže obsahovať signálnu dráhu pre prenos signálu,signálnu dráhu pre prenos - signálu a pozemnú dráhu. Plochý kábel môže ďalej obsahovať spojovací člen,...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10394

Dátum: 31.12.2009

Autori: Oh Young-rok, Kim Won-seok

MPK: G02F 1/13

Značky: zobrazovacie, zariadenie

Text:

...opisu, alebo po získaní skúseností pri jeho uplatňovaní.STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV 0011 Vyššie uvedené a ďalšie ciele, vlastnosti a prednosti uskutočnení predloženého vynálezu budú zjavnejšie z nižšie uvedeného podrobného opisu v kombinácii s priloženými výkresmi, naObr. 1 je perspektívny pohľad na zobrazovacie zariadenie podľa prvého uskutočneniaObr. 2 je rozložený perspektívny pohľad zobrazovacieho zariadenia z obr. l podľaObr. 3 je...

Zostava podsvietenia so zlepšenou rovnomernosťou jasu a zobrazovacie zariadenie s takouto zostavou podsvietenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13447

Dátum: 28.07.2009

Autori: Choi Jinsung, Joo Byungyun, Song Min-young, Lee Sang Hoon, Kim Dong-kwan

MPK: G02F 1/13357, G02B 5/02

Značky: rovnomernosťou, zostavou, zostava, zariadenie, zlepšenou, zobrazovacie, takouto, podsvietenia

Text:

...Rozptyľovacía doska je zhotovená tak, aby prijímala a rozptyľovala svetlo emitované lampami a má prvú oblasť a druhú oblasť. Prvá oblasť prekrýva lampy a druhá oblasť prekrýva priestor medzi lampami. Rozptyľovacía doska obsahuje prvé rozptyľovacíe rastre a druhé rozptyľovacíe rastre. Prvé rozptyľovacíe rastre sú vytvorené na rozptyľovacej doske tak, aby mali v prvej oblasti prvú hustotu a v druhej oblastí druhú hustotu, nižšiu ako jeprvá...

Spôsob zobrazovania dvojstránkových plošných objektov na displeji v motorovom vozidle a zobrazovacie zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11577

Dátum: 15.07.2009

Autori: Dehmann Rainer, Hauschild Frank, Hofmann Gustav, Kuhn Mathias

MPK: B60K 35/00

Značky: zariadenie, displeji, zobrazovania, spôsob, zobrazovacie, objektov, motorové, vozidlo, plošných, motorovom, vozidle, dvojstránkových

Text:

...jazdy. Ďalej musí byť ovládanie tak intuitívne,jednoducho a rýchlo vykonateľné, aby vodič mohol obsluhovať zariadenie vozidla, ktorých informácie sú reprezentované zobrazovacím zariadením, aj počas jazdy, aj keď sú prípadnezobrazovacím zariadením reprezentované komplexné híerarchické štruktúry. Zobrazenieinformácií a so zobrazovaním informácií súvisiaca obsluha vmotorovom vozidle tedaprispieva ku bezpečnosti počas riadenia motorového...

Zobrazovacie zariadenie a zariadenie na spracovanie informácií obsahujúce takéto zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11558

Dátum: 06.11.2008

Autori: Choi Jae-chang, Kang Jung-tae, Won Joo-yeon, Kim Sang-soo

MPK: G02F 1/13

Značky: obsahujúce, informácií, takéto, zariadenie, spracovanie, zobrazovacie

Text:

...3 je zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci zobrazovacie zariadenie z obrázku lna obrázku 4 je znázomene zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky Il- II z obrázku 3na obrázku 5 je znázomené zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky I - I z obrázku 3na obrázku 6 je perspektívny pohľad znázorňujúci prvú bočnú konzolu z obrázku 3na obrázku 7 je perspektívny pohľad na upevňovací rám z obrázku 3na...

Substrát farebného filtra a elektroforetické zobrazovacie zariadenie s takýmto substrátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7359

Dátum: 12.11.2007

Autori: Park Cheol-woo, Park Jae-byung

MPK: G02F 1/13, G02F 1/01

Značky: zariadenie, filtra, takýmto, zobrazovacie, elektroforetické, substrátom, substrát, farebného

Text:

...v reze pozdĺž priamky I - I z obr. 2obr. 4 A až 4 E sú priečne rezy porovnávacieho príkladu spôsobu výroby substrátufarebného filtra podľa porovnávacieho príkladu na obr. 2obr. 5 je priečny rez porovnávacieho príkladu spôsobu výroby porovnávaciehopríkladu zariadenia EPD na obr. 3obr. 6 je priečny rez vzorovým zariadením EPD podľa prvého vzorového usku točnenia predloženého vynálezuobr. 7 je priečny rez vzorovým zariadením...

Optická doska, spôsob výroby optickej dosky, zostava podsvietenia a zobrazovacie zariadenie s tekutými kryštálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13702

Dátum: 04.05.2007

Autori: Song Min-young, Choi Jin-sung, Paek Jung-wook, Kim Jin-soo, Joo Byung-yun, Ha Ju-hwa

MPK: G02F 1/1335, G02B 3/00, G02F 1/13357...

Značky: doska, optickej, kryštálmi, podsvietenia, tekutými, zostava, dosky, zariadenie, spôsob, optická, zobrazovacie, výroby

Text:

...vynálezu obsahuje zostava podsvietenia zdroj svetla a optickú dosku vloženú pred zdroj svetla, optická doska obsahuje základné teleso dosky aveľke množstvo šošovkových profilov vytvorených na prvom povrchu základnéhotelesa dosky obrátenom k zdroju svetla, pričom šošovkové profily sú umiestnené vprvomsmere pozdĺžne avdruhom smere, ktorý križuje prvý smer, navzájom rovnobežne, pričom protiľahle koncové body základne príečneho rezu...

Sklopné zobrazovacie zariadenie pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8084

Dátum: 15.11.2006

Autor: Lebreton Etienne

MPK: G02B 27/01, B60K 35/00

Značky: automobilové, zariadenie, zobrazovacie, vozidlo, týmto, sklopné, zariadením

Text:

...optická dráha reálnemu obrazu prechádzajúcemu cez sklopnú platničku k vodičovi vozidla.Tento vynález sa takisto týka nasledujúcich charakteristík braných do úvahy oddelene alebo v každej možnej kombináciipohyblivá podpera je namontovaná na koľajniciachpohyblivá podpera je namontovaná na koľajnice prispôsobené ktomu, aby sklopili pohyblivú podperu medzi prvou polohou nazývanou ležiaca, v ktorej sa nachádza pokiaľ je V kľudovej polohe...

Izotopicky značené zlúčeniny benzofuranu ako zobrazovacie prostriedky pre amyloidogenické proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11418

Dátum: 10.10.2006

Autori: Klunk William, Mathis Chester

MPK: A61K 51/04, C07D 307/79

Značky: zlúčeniny, prostriedky, proteiny, izotopicky, amyloidogenické, značené, zobrazovacie, benzofuránu

Text:

...amyloidu, ktorý súvisí s AD v cerebrospinálnom moku. Warner, Anal. Chem. 59 1203 A (1987) World Patent, č. 92/17152, autor Potter Glenner a kol., patent Spojených štátov amerických č. 4,666,829. Týmito metódami diagnostikovania AD sa nepreukázala možnosť zisťovania AD u všetkých pacientov, najmä v skorých štádiách ochorenia, a sú relatívne invazívne, preto si vyžadujú Iumbálnu punkciu. vykonávajú sa aj pokusy vyvinúť monoklonálne protilátky,...

Podsvietenie LED pre rovinné a nerovinné zobrazovacie systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6078

Dátum: 09.05.2006

Autor: Yoo Tae Kun

MPK: G02F 1/13, F21V 8/00, G02B 6/00...

Značky: zobrazovacie, systémy, podsvietenie, nerovinné, rovinné

Text:

...igg. Odrazový pás läg,vytvorený z materiálu PET, môže byť prilepený na zadnú plochu svetlovodného panela llg, najúcu zárezy V tvare písmena V. Teplo vyžarujúca doska lâg je dalej pripevnená k PCB lêâ, majúca svietidla 131, pričom konzola 170 je pridavnenainštalovaná na nesenie svietidiel 131, teplo vyžarujúcej0005 Jednotka na podsvietenie podľa úvodnej časti nároku 1 je známa z US 2002/136502 A 1. Táto známa jednotka na podsvietenie obsahuje...

Zdokonalené zobrazovacie zariadenie gama žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10074

Dátum: 12.12.2005

Autor: Le Goaller Christophe

MPK: G01T 1/164

Značky: žiarenia, zobrazovacie, zdokonalené, zariadenie

Text:

...rádioaktívne prvky zodpovedne za žiarenia gama, ktoré je emitovane zdrojom gama žiarenia, takým spôsobom, že zdokonaľuje presnosť uskutočňovaných meraní.Za týmto účelom sa vynález týka zobrazovacieho zariadenia gamažiarenia definovaného v patentovom nároku I. Zariadenie je vybavené gamakamerou s pozorovacím poľom, ktoré je usporiadané okolo osy. Navyše zariadenia zahrnujekolimatovaný spektrometrický detektor gama žiarenia s kolimátorom...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13639

Dátum: 23.03.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: G09F 9/00

Značky: zobrazovacie, zariadenie

Text:

...tvar príslušných stvárňovaných prvkov suchého zipsu trojdimenzionálne. Týmto spôsobom je možné sveľkou tvarovou voľnosťou spôsobom-3 atramentovej potlače zhotoviť háčikové prvky, prvky hrlbíkových hlavičiek, slučkové prvky a pod.Výhodnejšie je prvý plošný substrát zhotovený zplastu, predovšetkým z termoplastu. Altemativne môže byť prvý plošný substrát zhotovený aj zduroplastu, predovšetkým v pripade prvkov suchého zipsu zhotovených bez...

Bicyklické peptidové zobrazovacie činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6862

Dátum: 21.07.2004

Autori: Cuthbertson Alan, Solbakken Magne

MPK: A61K 47/48, A61K 49/00, A61K 51/02...

Značky: zobrazovacie, činidla, bicyklické, peptidové

Text:

...sú tiež veľmi sľubne z hľadiska diagnostiky, napríklad pri malígnom ochorení, ale tiež zápale a rôznych chorobách spojených so zápalom, ako jeateroskleróza, pretože makrofágy časných aterosklerotických lezi sú potenciálnymi zdrojmiRad ligandov, ktore sa podieľajú na bunkovej adhézii, obsahuje sekvenciu troch peptidov arginin-glycín-asparagin (RGD). Zdá sa, že sekvencia RGD pôsobí ako primárne miesto rozpoznávania medzi ligandmi...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19394

Dátum: 06.02.2004

Autor: Douglas Vincent

MPK: A44C 5/12, A44C 5/00

Značky: zobrazovacie, zariadenie

Text:

...filtračnej vrstvy 22 100 m hrubá elektroluminiscenčná zobrazovacia sústava 20. Nakoniec je tu 100 m prienikový plášť 24 proti vlhkosti. Všetkých päť vrstiev tvorí kompozitný sendvič tvoriaci odpružený pás 14.0020 Oceľová vrstva 18 má priečny tvar znázomený na Obr. 3 a, ktorý je zakrivenýv miernom oblúku, kedy odpružený pás 14 vybieha V priamej dráhe. Keďja zariadenie aplikované na zápästie a ovinuté okolo neho, priečna krivka sa narovnáva...

Bifenyly ako zobrazovacie činidlá u Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11032

Dátum: 06.10.2003

Autori: Zhang Zhi-ping, Kung Mei, Kung

MPK: A61K 51/04

Značky: bifenyly, alzheimerovej, činidla, zobrazovacie, choroby

Text:

...ligandy používané ako diagnostický nástroj in vivo a ako sondy pre vizualizáciu progresívnych depozitov AB v štúdiách0005 Pre tento účel bolo publikovaných niekoľko zaujímavých prístupov k vývoju Iigand špecifických pre fibrilárne AB agregáty(Ashburn, T. T., et ai., Chem. Biol. 3 351-358 (1996) Han, G., et al., J. Am. Chem. Soc. 118 4506-4507 (1996) Klunk, W. E., et al., Biol. Psychiatry 35 627 (1994) Klunk, W. E., et al., Neurobioí. Aging 16...

Zobrazovacie činidlá zacielené na vitamín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15568

Dátum: 06.05.2003

Autori: Leamon Christopher Paul, Parker Matthew A

MPK: A61K 51/08, A61K 47/48, A61K 51/04...

Značky: vitamín, zacielené, zobrazovacie, činidla

Text:

...čas postačujúci na začatie a dovolenie transmembránového transportu konjugátu, a monitoruje sa bíodistribúcia konjugátu vitamín zobrazujúce činidlo u živočícha. V ďalšom uskutočnení, sa časť zacieľujúca vitamín/vi tamínový derivát alebo analóg jednoducho viaže na bunkový povrch vitamínového receptora, aby sa koncentroval chelatovaný rádionuklid na bunkovom povrchu.Vynález využíva výhodu (l) umiestnenia vitamínových receptorov a (2) súvisiace...

Zobrazovacie činidlá a spôsoby zobrazovania NAALADázy alebo PSMA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8168

Dátum: 10.01.2003

Autori: Pomper Martin, Musachio John, Zhang Jiazong, Kozikowski Alan

MPK: A61K 31/17, A61P 35/00, C07C 275/16...

Značky: spôsoby, naaladázy, činidla, zobrazovania, zobrazovacie

Text:

...Bolo opísané zobrazovanie pomocou mAb a terapia rakoviny prostaty na základe činidiel, ktoré sa viažu buď na intra- alebo extra-celulárne domény PSMA, a zahŕňa Prostascint,klinický prostriedok, ktorý využíva počítačovú tomograflu semisiou jednotlivých fotónov(single photon emission computed tomography SPECT) (Cancer Res. 1990, S 06423-6429 Cancer Metastasis Rev. 1999,18483-490 a Cancer Res. 2000, 606095-6100).0010 Bolo by žiaduce mať...

Zobrazovacie prostriedky pre správy a obrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3399

Dátum: 09.01.2003

Autor: Giacomini Italo

MPK: G09F 11/15, G09F 11/26

Značky: prostriedky, obrazy, zobrazovacie, správy

Text:

...čase, a tiež také, aby sa dali ľahko a hospodárne realizovať.Zo širšieho hľadiska tento úžitkový vzor umožňuje dosiahnuť tieto a iné ciele,ktoré sa ozrejmia vďaka nasledujúcemu opisu, pomocou zobrazovacíchprostriedkov, vybavených prinajmenšom jednou prídavnou informatívnou-reklamnou-3 správou, ktorá sa zviditeľni, zakrývajúc plochu, obsahujúcu správy, počas kroku prevíjania plochy.Podstatou technického riešenia sú zobrazovacie prostriedky s...

Zapojenie generovania synchronizačnej zmesi pre obrazovkové rastrové zobrazovacie jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259216

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mačica Štefan, Ješko Timot

MPK: H04N 5/04

Značky: zobrazovacie, rastrové, synchronizačnej, zapojenie, generovania, obrazovkové, jednotky, zmesí

Text:

...preklápacieho obvodu g je pripojený na vstup lg logického člena neekvivalencia §, súčasne výstup li štvrtého monostabilného preklápaoieho obvodu 1 je pripojený na vstup lg logického člena neekvivalenoia Ž, ktorého výstup łg je spojený so vstupom synohronizačnej zmesi modulátora videosignálu.Činnost zapojenia spočíva v generovaní riadkových a snímkových synchronizačných impulzov posunutých o nastaviteľné časové intervaly od začiatku...