Patenty so značkou «zobrazovací»

Zobrazovací prvok hodín, spôsob zobrazovania číselnej hodnoty času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6528

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sentpetery Pavol

MPK: G04B 19/00, G04G 9/00, G04C 19/00...

Značky: hodnoty, času, číselnej, zobrazovania, zobrazovací, prvok, spôsob, hodin

Text:

...jednou kockou namiesto páru kociek. Vo všeobecnosti však bude jednoduchšie, ak sa na hodnotu hodín použije len jeden pár, dvanástková sústava čísiel je veľmi vhodná na zobrazenie pomocou súčtu s maximálne šiestimi znakmi na dvoch plochách.Druhý pár kociek v poradí zľava doprava bude určený na zobrazenie číselnej hodnoty desiatok minút, na čo sa potrebujú vytvoriť čísla od 0 do 5, na čomuje k dispozícii kombinácia 8 plôch. Ide teda napríklad o...

Mediálny zobrazovací systém pre sedačku lyžiarskej lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287671

Dátum: 27.04.2011

Autor: Jay Matthew

MPK: G09F 3/00

Značky: lyžiarskej, systém, zobrazovací, lanovky, sedačku, mediálny

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazovací systém (20) na zobrazovanie média na sedačke lyžiarskej lanovky obsahuje hlavný diel (22) vybavený objímkami (34, 36, 38) na upevnenie na priečnu zábranu (35) sedačky lyžiarskej lanovky. Na hornom povrchu hlavného dielu (22) je umiestnená množina rámov (50, 52, 54) na pridržovanie tlačených médií (60, 62, 64), ako sú mapy a inzeráty. Tlačené médiá (60, 62, 64) zahŕňajú priehľadný plast s prevrátene natlačeným zobrazením.

Vrstvené zasklenie pre zobrazovací systém v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14203

Dátum: 01.06.2010

Autori: Breniaux Marie-héléne, Labrot Michael, Sablayrolles Jean

MPK: C08K 5/134, B32B 17/10, C08K 5/00...

Značky: zasklenie, systém, zobrazovací, zornom, vrstvené

Text:

...objektu. Podľa tohto dokumentu sú luminoforné materiály nanesené na celok tvorený hlavnou plochou jednej z tabúl vrstveného zasklenia (PVB alebo sklo) v súvislej vrstve obsahujúcej niekoľko typov Iuminoforov. Požadovaný obraz je získanýrselektivnou excitáciou určitej oblasti Iuminofornej vrstvy. Lokalizácia obrazu ajeho tvar sú získané prostredníctvom zdroja excitácie riadeného a modulovaného vonkajšími prostriedkami.0007 Zo skúsenosti...

Samolepiaca polarizačná doska, zobrazovací displej a spôsob výroby samolepiacej polarizačnej dosky a zobrazovacieho displeja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15533

Dátum: 25.05.2009

Autori: Takeda Kentarou, Yamamoto Shouji, Suzuki Mitsuru, Sugimoto Yuu, Nakamura Kouzou

MPK: C09J 7/02, B32B 7/02, C09J 133/00...

Značky: dosky, displej, zobrazovacieho, displeja, doska, výroby, polarizačnej, spôsob, polarizačná, samolepiaca, samolepiacej, zobrazovací

Text:

...(H) s pružným modulom od 100 MPa do 2 000 mPa uloženým medzi nimi, kde ochranná vrstva (H) je vyrobená z činidla tvoriaceho ochrannú vrstvu (H), ktorý je činidlom tvoriacim vrstvu na báze kyanoakrylátu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze epoxídu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze izokyanátu alebo činidlom tvoriacim vrstvu na báze akrylu.0014 Na tlakovo citlivej samolepiacej polarizačnej doske by mala byť ochranná vrstva (H) prednostne...

Zobrazovací prípravok pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15998

Dátum: 14.08.2007

Autori: Leib Steffen, Deubzer Andreas, Dolle Christophe, Levenez Cécile, Neumann Michael

MPK: B60K 37/06, B60K 35/00

Značky: prípravok, motorové, zobrazovací, vozidlo

Text:

...kryštálov je monochromatický zobrazovací prvok z tekutých kryštálov na zobrazovanie pNou farbou. Týmto spôsobom je možné zobrazovací prípravok podľa tohto vynálezu realizovať osobitne nákladovo výhodne.0011 Podľa tohto vynálezu je ďalej výhodné. ak oblasť symbolov je zamýšľaná aspoň čiastočne na zobrazovanie druhou farbou. To má tú výhodu, že zobrazovací prípravok ako celok vyvoláva dojem viacfarebného zobrazovacieho prípravku, aj ked...

Vonkajšia tieniaca vrstva a zobrazovací prístroj s takouto vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10425

Dátum: 30.07.2007

Autori: Kim Seok Won, Park Dae Chul, Koo Young Min

MPK: H01J 17/49

Značky: zobrazovací, takouto, vonkajšia, vrstvou, tieniaca, vrstva, prístroj

Text:

...tohto vynálezu má vynález filter obrazovky s podkladom filtra a vonkajšou tieniacou vrstvou.0015 Podla ďalšieho vyhotovenia vynálezu je k dispozícii zobrazovacie zariadenie so zostavou panela s viacerými článkami vyžarujúcimi svetlo rozdelenými z pohľadu diváka na oblast vyžarujúcu svetlo a oblasť nevyžarujúcu svetlo okolo oblasti vyžarujúcej svetlo a s filtrom obrazovky na zostave panela, ktorý má vonkajšiu tieniacu vrstvu.0016 Odborníkom...

Zobrazovací panel, majúci laserom indukované prvky na presmerovanie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12299

Dátum: 12.01.2007

Autori: Arbab Mehran, Ragan Deirdre, Polcyn Adam

MPK: G09F 13/18, G02B 27/22, B23K 26/08...

Značky: prvky, zobrazovací, presmerovanie, majúci, panel, indukované, laserom, světla

Text:

...a druhým koncom, pričom prvky sú zakrivené a nasmerovávajú elektromagnetické žiarenie od prvého konca k druhému koncu pre pôsobenie ako optický kanál aleboPrehľad obrázkov na gýkresoch0006 Vynález bude opísaný s odkazom na nasledujúceobrázky výkresov, pričom vzťahové značky označujú rovnaké súčasti.0007 Obr. 1 znázorňuje schematický pohľad (niev mierke) na časť zobrazovacieho zariadenia, ktoré nezahŕňa znaky tohto vynálezu.0008 Obr. 2...

Skladací zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9541

Dátum: 26.10.2006

Autor: Kwo Tzuo Chung

MPK: A47F 5/10, G09F 1/06

Značky: zobrazovací, skládací, systém

Text:

...konštrukčnú časť na získanie samonosného stavu, t.j. schopnosti0010 V tejto patentovej prihláške je navrhnuté definované uskutočnenie pre zariadenie, ktoré je schopné mat relatívne zjednodušenú konštrukciu voči obyčajným zariadeniam, vzhľadom k prítomnosti zostavovacej časti tvorenej trubicovým telesom štvorcového prierezu, tvoreného dvoma stenami, ktoré môžu byt prehýbané prehybom a ktoré z iných prehybov si zodpovedajú s dvoma samostatnými...

Zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov a spôsob jeho vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283444

Dátum: 27.06.2003

Autor: Speiser Alexander

MPK: G06K 3/02, G06K 1/12, G06K 1/22...

Značky: údajov, spôsob, prevádzkových, zobrazovací, natlačených, štítok, vyhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazovací štítok pozostáva z predtlačeného formulára (12), na ktorom sú predtlačené jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okienka (14), ďalej z nálepky (16) s prevádzkovými údajmi, ktorej tvar odpovedá tvaru prázdneho okienka (14), z pripevňovacích prostriedkov na pripevnenie nálepky (16) k prázdnemu okienku (14). Nálepka (16) je vybavená prevádzkovými údajmi rôznych skupín, ktoré sú na nálepke (16) natlačené v usporiadaní...

Osemsegmentový znakový zobrazovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2795

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: G09F 9/35, G09F 9/33, G09F 9/302...

Značky: osemsegmentový, prvok, zobrazovací, znakový

Text:

...zobrazovacích jednotiek, ako sú letdiody alebo teku té kryštály, ktorých čelné strany predstavujú osem jednotliA vých polovíc strán obdlžnika so šikmo zrezanými okrajmi vrohoch, pričom segmenty sú budnedelené, ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie v dvoch-výrazne odlišných svietivostiach, alebo segmenty sú pozdĺžne delené, každý na dve polovice , ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie len na jednej úrovni svietivosti.Na obr.l...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267617

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lhota Jan, Růžička Ivoj, Svoboda Josef, Brázdil Jaroslav, Mašek Karel

MPK: G06K 15/00, G06F 15/62

Značky: zapojení, zobrazovací, jednotky

Text:

...je popsán na pŕipojenêm výkresu, znázorňujícím blokové schema zapojenířadič 1 obrazu je svým přerušovacím výstupem Ži spojen s přerušovacím vstupem ii procesorové jednotky ł a svým datovým vstupem Q připojen na datový vstup - výstup lg procesorové jednotky Ä a současně na datový výstup 3 paměti 3. Zápisový vstup 2 radiče 3obrazu je spojen se zápisovým výstupem 52 adresového dekodéru 4. Adresový vstup łł ad resového dekodéru 5 je spojen s...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263863

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kaška Zdeněk

MPK: G09F 9/33

Značky: zobrazovací, zapojení, jednotky

Text:

...vstup 73 druheho hexadecimálniho dekoderu s paměti 7 a na třetí vstupní datovou svorku 103. Čtvrtý datový vstup 44 osmihitově paměti 4 vektoru zhasnutí pro čtvrtý bit D 3 data je připojen na čtvrtý datový vstup 74 druhého hexadecimäiíiího dekodéru s paměti 7 a na čtvrtou datovo-u svorku 104. Pátý datový vstup 45 osmibitové paměti 4 vektoru zhasnutí pro pátý bit D 4 data je připojen na první datový vstup 51 prvního hexadecimauního dekodéru...

Zobrazovací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 263823

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hudec Pavel, Undus Stanislav, Bečka Karel, Nakládal Leoš

MPK: H04N 5/645

Značky: modul, zobrazovací

Text:

...Nanobr 1 ječelní pohled-na zobrazovací modul, na obr. 2 půdorys modulu a na obr. 3 příčíiý řez moduletnatKostra 1 zobrazovacího modulu je tvořena předními azadními vodorovnými profily 2, 3, bočnicemi 4 a přednimi a zadními svislýmí profily 5, li. Přední svislé profi-lv 5 inají v sobě integrovaná ma-dla a montážnipatky pro přlpevnění do řidicích systémů. K zadním vodorovným profilům 3 je připevněna deska 7 s vícevrstvým plošným spojem,která...

Číslicová zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262130

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: jednotka, zobrazovací, číslicová

Text:

...14 sestává ze sedmi segmentů 1, např. z umelé hmoty,které jsou tvořeny válcem 2 zlploš-téného tvaru uekončeným »na každé straně kužellem 3. V každém válci 2 každého »segmentu 1 jsou zasazeny čtyři jpetjma-nentni magnety 4, např. feritové hrannolovitého tvaru. Perjmanentní magnety 4 jsou zasazeny vždy »dva an dva proti sobě do válce 2 u jeho .konců aÄjsou vůči sobě navzájom .přesazeny, j-ak jeválce 2 na ocelové jho 5, uložené v jpodélné...

Zobrazovací prvek pro alfanumerické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262129

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: alfanumerické, zobrazovací, prvek, jednotky

Text:

...5 a B jsou znázornený pohybové stavy otočněho íprvku pri jeho otáčení o 180 °.Zobnaz-ovací prvek -pro lallfanuwmerické zobrezovací jednotky sestava z oltočného vál 4ce 1, napr. z umělé hmoty a zploštělého tvaru, jehož nprotilehlé zploštěné poloviny jsou ve vzájemné kontrastních .baIrvách. V čelních stranách otočněho válce 1 jsou zaSwaazteny vodioí čepy 2, které jsou uložený v(rvâlných otvorech 3 .vytvor-tajných v pouzvdru 4, .napr ve tvaru...

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky s pozvolným náběhem vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260617

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: vysokého, řádkového, napětí, jednotky, náběhem, zobrazovací, zapojení, rozkladu, pozvolným

Text:

...1 je připojen na společnou svorku zem Z zapojení. První vývod 151 primárního vinutí vysokonapětového transformátoru 15 je připojen na kolektor třetího tranzistoru 2 U,současně na katodu druhé diody 21, na první vývod resonančního kondenzátor-u 22 na první vývod korekčníiío kondenzatoru 23,zatímco emitor třetího tranzistoru 12, anoda druhe diody 21 a druhý vývod resonančního kondenzátoru 22 jsou připojeny na spoločnou svorku Z zapojení,...

Zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255604

Dátum: 15.03.1988

Autori: Undus Stanislav, Nakládal Leoš, Novák Zdeněk

MPK: H04N 5/645

Značky: jednotka, zobrazovací

Text:

...připevnění skřínějednotky k závěsnému nebo podpěrnému třmenu včetně polohovacího a aretačního zařízení.Skříň l zobrazovací jednotky je tvořena kovovou krabicí s horním víkemg a zadním víkem l, ve které je umístěna obrazovka 1. Obrazovka 3 je na svém obvodu ke skříni l utěsněna profilovým těsněním 5 proti vnikání prachu, vlhkosti a vody, horní víko l a zadní víko l jsou rovněž těsněny proti vnikání prachu a vody. Zadním víkem l procházejí...

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míček Petr, Krištoufek Otakar, Semecký Jiří, Šubrt Vladimír

MPK: G06K 9/20

Značky: jednotky, kmitočtu, zapojení, zobrazovací, chromatografického, analyzátorů, řízení, oscilátoru

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Zapojení řídicích obvodů pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255071

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krajcar Miroslav, Weidinger Zdeněk, Sláma Karel

MPK: H03K 3/64

Značky: zapojení, jednotky, řídících, zobrazovací, obvodů

Text:

...řídící adresy neznázorněnêho generátoru znaků a řídicích funkcí.Výstup Qł adresnĺho přepínače êg je spojen s prvním vstupem ł paměti adresy V bloku PAVB a výstup 9 paměti adresy v bloku PAVB je připojen na vstup adresy neznázorněné pamětizobrazovaných a řidicích znaku. První výstup gł programovatelného dekodéru mezníků snímku DMS je připojen na první vstup l paměti snímkového zatemňovacího signálu PSZS a jeho výstup gł na snimkový...

Zobrazovací zařízení pro barevnou televizi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253559

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Josef, Barkow William

MPK: H01J 29/76

Značky: zařízení, televizi, zobrazovací, barevnou

Text:

...opouštějících sestavu elektronové trysky.Cívka dává vychylovací pole V oblasti uvnitř jádra a vytváří vnější pole v oblasti vněPodstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje první a druhý magneticky prostupný tvarovač pole, umístěné na vzájemné protilehlých stranách vychylovacího systému,přičemž každý z tvarovačů zasahuje jedním svým koncem do zadní části vstupní strany vychylovacího systému V sousedství hrdla obrazovky pro...

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252576

Dátum: 17.09.1987

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: jednotky, zobrazovací, zapojení, řádkového, rozkladu

Text:

...na výstup gg zapojení s monolitickým integrovaným stabilizátorem napětí 5, jehož vstup gl tvoří vstupní svorku nestabilizovaného napětí gg zapojení a jehož výstup 5 je připojen na druhý vývod odporu Q, současně na první vývod odporovéhc trimru 1 a současně na jezdce odporového trimru 1. přičemž druhý vývod odporového trimru 1 tvoří společnou svorku zem 3 zapojení.Třetí vývod lg primárního vinutí vysokonapěřového transformátoru l je připojen...

Zapojení řídicích obvodů grafické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239539

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hejl Vlastimil

MPK: G06F 3/14

Značky: zobrazovací, obvodů, zapojení, jednotky, grafické, řídících

Text:

...obvodu je určen pro připojení na procesor, nauprvní výstup čtvrtého klopuého obvodu je připojen na třetí vstuppátého hradla, na první vstup pátého klopného obvodu a na druhý vstup desátého hradla, druhý výstup čtvrtého klopného obvodu je připojen na první vstup osmého hradla, jehož výstup je pŕipojen na druhý vstup osmého klopneho obvodu a na druhý vstup devátého klopného obvodu, výstup druhého hradla je připojen na druhý vstup šestého...

Zobrazovací barevná samokonvergenční televizní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 249501

Dátum: 12.03.1987

Autori: Barkow William, Gross Josef

MPK: H01J 29/46

Značky: barevná, samokonvergenční, zobrazovací, soustava, televizní

Text:

...od středu ObľáZkLt, Vertikální vychylovací pole vytváří kladný vertikálni izotropní astigmvatismus paprsků.Účel vytváření jednotlivých vychylovacích polí bude probrán s odkazem na obr. 3.Obr. 3 znázorňuje konvergenci elektronevých paprskťi systému z obr. l vlivem vychylovaciho pole z obr. 2. Obr. Sa znázorňuje relativní polohu zelených, červených a medrých paprskiä za, 20 b, 20 s, jak se bude jevit ve vychylovací rovine C jha v políledu...

Zapojení operační paměti pro grafickou zobrazovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248826

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Zbyněk, Bureš Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: pamětí, zobrazovací, zapojení, jednotku, grafickou, operační

Text:

...výstupu gg čtených dat pamětových obvodů gg první báze je spojene se skupinou výstupu gí čtených dat pamětových obvodů 39 druhé báze a se skupinou výstupů ig.čtených dat pamětových obvodü QQ grafické báze a připojena na skupinu vstupů lg čtených dat řídicích obvodů lg paměti. Skupina datových vstupů gg pamětových obvodů gg první báze je248 823 připojena na skupinu datových vstupů âä pamětových obvodů 39 druhé báze, na skupinu datových vstupů...

Zobrazovací systém s elektronoptickým obrazovým zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232352

Dátum: 01.01.1987

Autor: Slabý Jiří

MPK: H01J 37/153

Značky: systém, obrazovým, zobrazovací, zesilovačem, elektronoptickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazovací systém s elektronoptickým obrazovým zesilovačem s přímým kontaktním snímkovacím systémem je využitelný hlavně v lékařské radiologické diagnostice. Vynálezem je řešeno zvýšení kvality přenosové charakteristiky obrazu. Systém využívá obrazový zesilovač se sekundárním luminiscenčním stínítkem na vakuotěsné vláknové destičce určené pro snímání obrazu jak optickým způsobem televizním systémem, případně fotografickým nebo...

Zapojení pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220614

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bureš Jaroslav, Hrdlička Drahomír

Značky: jednotku, zobrazovací, relativní, bloků, obrazovkou, adresování, zapojení, paměťového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit rolovaní zobrazovaných dat na stínítku obrazovky zobrazovací jednotky při použití poměrně jednoduchého zapojení. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovku, řízeným procesorem a časovým zdrojem, se vstupní a výstupní pamětí dat a řídicí jednotkou paměti. Zapojení lze použít pro menší zařízení výpočetní techniky, zejména pro mikropočítače...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227245

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dvořáček Boris, Mihál Alexandr

Značky: zobrazovací, jednotky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zobrazovací jednotky pro připojení k zapojením na kontrolu propojování špiček roštů elektronických zařízení, například popsaného v autorském osvědčení č. 223249 . Zajišťuje se jím správné propojování kontaktních špiček roštů elektronických zařízení pomocí ovíjecí pistole. Jeho podstata spočívá v propojení zobrazovacích prostředků a elektronických obvodů s mechanickou pamětí, které mají kód propojů kontaktních špiček....

Mechanická zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219746

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kadlec Jiří

Značky: zobrazovací, mechanická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické zobrazovací jednotky ovládané elektrickými signály a použitelné pro aplikace, při kterých dochází k pomalejší změně psané informace a při tom jsou potřebné větší rozměry a dobrá čitelnost i při velkém vnějším osvětlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma dvojicemi řetězových kol opatřených dvěma řetízky, jejichž každý článek má prodlouženou bočnici a mezi těmito bočnicemi jsou otočně na hřídel uloženy...

Zapojení zobrazovací jednotky alfanumerických znaků pro komunikaci s počítačem nebo mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217238

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: zobrazovací, znaků, zapojení, jednotky, počítačem, komunikaci, mikropočítačem, alfanumerických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru počítačové techniky - záznam a zobrazování dat a řeší problém zápisu údajů prioritního charakteru a předání zobrazovaného obsahu paměti nebo její části nadřazenému počítači. Podle vynálezu toho bylo docíleno tím, že je opatřeno nejméně jedním počítačem anebo mikropočítačem řízeným nadřazeným adresovacím obvodem, jehož adresovací výstup je zapojen na vstup pomocného multiplexu zapojeného mezi výstup multiplexu a adresovací...

Zapojení obrazového zesilovače pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224958

Dátum: 01.12.1984

Autori: Tlamsa Jiří, Starý Jaroslav, Hajný Jaroslav, Barták Stanislav, Martínek Miloslav, Novotný Jiří, Bodlák Miroslav, Mařík Jiří, Plachý Miroslav, Dlabola František, Slováček Pavel, Kunst Robert, Kožner Jaroslav, Sladký Milan, Hakr Jan

Značky: zesilovače, obrazového, zapojení, jednotky, zobrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obrazového zesilovače pro zobrazovací jednotky s minimálně dvěma vstupy a jedním výstupem, z nichž první vstup je určen pro zobrazení informace na stínítku obrazovky s normálním jasem, druhý vstup pro zobrazení při zvýšeném jasu, a případný třetí vstup je určen pro signál vyřazující regulaci kontrastu vyznačené tím, že se skládá ze dvou tranzistorových zesilovacích stupňů zapojených na společný zatěžovací odpor (10), který je zapojen...

Zapojení časového zdroje zobrazovací jednotky s obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224814

Dátum: 01.11.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: obrazovkou, zapojení, časového, zobrazovací, jednotky, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časovacího zdroje sestává z oscilátoru (31), výstup kterého je připojen na čítač (32) bodů, dekodér (33), hradovací obvod (42), sekvenční obvod (48), (49). Čítač (32) je přes čítač (34) znaků, čítač (36) řádků rastra, čítač (37) textových řádků, monostabilní klopný obvod (39) připojen na součtové hradlo (41). Výstup čítače (34) znaků je připojen na paměť (35) adresy, výstup které tvoří první skupinu výstupů (145). Výstup čítače (34)...

Rentgenový fluorografický zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 215557

Dátum: 15.04.1984

Autor: Slabý Jiří

Značky: systém, zobrazovací, rentgenový, fluorografický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rentgenového fluorografického zobrazovacího systému. Rentgenový fluorografický zobrazovací systém řeší problém možnosti snímkování objektů v širokém rozsahu velikostí, při optimálním využiti plochy maloformátového filmu s fotografickou emulsí a dále možnost automatického zmenšení velikostí vstupního obrazu podle rámování rentgenového zobrazení primární clonou na fluorescenčním štítu. Podstatou vynálezu je vyřešení zobrazovacího...

Mozaikový elektromagnetický zobrazovací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215198

Dátum: 15.10.1982

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: zobrazovací, panel, mozaikový, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití elektromagnetických zobrazovacích panelů s měnitelným textem nebo obrazem i v místech, které nejsou v dosahu zdroje elektrického proudu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že panel je složen z elektromagnetických návěstidel mozaikového typu, u kterých návěstní stav zůstává i po odpojení návěstního proudu. Budicí cívky jednotlivých návěstidel zobrazovacího panelu jsou galvanicky propojeny s dotekovými poli panelu...