Patenty so značkou «zobrazení»

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6378

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Kadono Shinya

MPK: H04N 7/24, H04N 7/52

Značky: multiplexované, prístupom, medzi, hladké, prúdu, multimediálneho, viacuhlovom, zobrazení, jednotkami, nezávislým, prepínanie

Text:

...procesoch prekladaných ob 10razov je možné rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blok v rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovania na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva prediktívne kódovaným obrazom (P...

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7843

Dátum: 01.06.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 7/00

Značky: hladké, prepínanie, medzi, prúdu, nezávislým, prístupom, jednotkami, multiplexované, zobrazení, multimediálneho, viacuhlovom

Text:

...skladajúcisa z dvoch polí s miemym časovým posunom. V kódovacích a dekódovacích procesoch prekladaných obrazov je možne rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blokv rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovanía na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len...

Kombinovaný prípravok na simultánne, oddelené alebo sekvenčné použitie ako kontrastné činidlo pri ultrazvukovom zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 283210

Dátum: 18.02.2003

Autori: Eriksen Morten, Rongved Pal, Frigstad Sigmund, Ostensen Jonny

MPK: A61K 49/00

Značky: prípravok, ultrazvukovom, sekvenčné, simultánne, zobrazení, kombinovaný, použitie, oddělené, kontrastné, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky zahrnujú spoločne podávateľnú zmes obsahujúcu difundovateľnú zložku schopnú difúzie dovnútra do dispergovanej plynovej fázy, čo umožňuje jej dočasný rast. Pri zobrazení kardiálnej perfúzie sa prípravky môžu výhodne spoločne podávať s vazodilatačnými liečivami, ako napríklad adenozínom, čím sa zosilnia rozdiely v intenzite spätného signálu od normálneho a hypoperfúzneho myokardového tkaniva.

Komplex gadolínia a zmesi na použitie v diagnostickom zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282197

Dátum: 08.10.2001

Autori: Simonot Christian, Rousseaux Olivier, Meyer Dominique, Schaefer Michel

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: použitie, gadolínia, komplex, diagnostickom, zobrazení, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexy gadolínia vzorca (I), kde R je skupina vzorca (1). Tieto komplexy sú použiteľné v oblasti diagnostického zobrazenia.

Zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260596

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01D 7/02

Značky: multiplexního, signálu, zobrazení, diagnostických, zapojení, vytvoření

Text:

...s adresovými vstupy § 1 paměti g DROM. nejnižší bity prvního výstupu 33 paměti 3 FROM jsou propojeny s výstupom g zapojení obvodu a zároveň s edresovými vstupy j anslogového multiploxoru 3. Posledníbit druhého výstupu 33 paměti g ROM je spojen se vstupom 6 l monostabilního klopného obvodu g. jehož výstup áł N pžipojsn ns vstup g pro externí synchronizsci osciloskopu g. Ansloqové vstupy g anslogového nultiplexoru g jsou pripojeny na výstup §l...

Zapojení pro zobrazení zvětšení jednoduchého elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266180

Dátum: 13.12.1989

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/304, H01J 37/06

Značky: zobrazení, zvětšení, jednoduchého, mikroskopu, zapojení, elektronového

Text:

...svými druhými vstupy s výstupy přepínače Q ohnisková vzdálenosti objektívu,svými prvními výstupy s adresovými vstupy první permanentní paměti g a svými druhými výstupy s adresovými vstupy druhé permanentní paměti Q. První permanentní pamět 3 je dále spojena svými výstupy se vstupy prvního zobrazovače 1, zatímco druhá permanentní paměť Q je spojena svými výstupy se vstupy druhého zobražovače Ě a svým blokovacím vstupom s výstupem dekodérug...

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Svoboda Antonín, Erben Jan

MPK: G01R 13/00

Značky: hodnoty, zobrazení, přístrojů, výstupní, míry, zhutnění, měření, zařízení

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schröter Klaus, Maut Erich, Weissbach Gerhard, Kessner Helmut

MPK: G06F 9/00

Značky: řadič, programovatelný, programů, pamětí, zobrazení

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Způsob řízení jasu zobrazení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263652

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zděnek Jiří, Bürger Milan

MPK: G06F 13/42

Značky: řízení, způsobu, zobrazení, provádění, způsob, tohoto, zařízení

Text:

...jevily jak vertikální, tak horizontalní linie stejně jasne.Príklad zařízení pro dvoustupňové řízení jasu zobrazení je blokovü uveden na płilelenln výkrese.Generator Q znaků, případně nahrasený obrazovou paměti, ma dva výstupľa 2 nich první výstup gł e informací o tvaru ładku rastru znaku je připojen na jeden vstup gi posuvněho registru § a druhý výstup gg s informací o jasu adku rastru znaku je připojen na jeden vstup 5 pamětováho ćlenu 1....

Zapojení pro obsluhu zobrazení koprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263304

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G06F 13/32, G06F 13/14, G06F 13/00...

Značky: zapojení, obsluhu, koprocesoru, zobrazení

Text:

...připojen na druhý spouštěcí vstup Žg monostabilního klopného obvodu Ž, jehož výstup Qžl přerušení je připojen na vstup ll prerušení mikroprocesoru l. Skupina adresových výstupů Qàl pevné paměti typu ROM je připojena na skupinu adresových vstupů il dekodéru 1 atvoří současně skupinu adresových výstupů 0300 zapojení pro připojení na neznázorněnou operační pamät koprocesoru.Část operační paměti koprocesoru je přemístěna do oblasti,kde operační...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčí Ivan, Běluša Jindřich

MPK: G06K 9/20, G01N 24/08

Značky: zapojení, základný, jaderné, zobrazení, rezonance, magnetické, signálu, časově, digitální

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zařízení pro selekci prvku televizního zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260016

Dátum: 15.11.1988

Autori: Masljukov Oleg, Mazurik Boris

MPK: G06K 9/36

Značky: zobrazení, televizního, zařízení, selekci, prvků

Text:

...nn mopmuponanun anpecuu curuanon can-v xponumx c reneansnonuoůpasaepTKoň, H conepxur, nanpxuep, cenexwop, amnennmmncTpouHue cnnxpoàmnynbcu (CCH) H Kapoaue CHHXDOHMHYHBCH (KOH) na cuuxpocnrnana, renepawop waxwoaum-uunynbcoa, cnnxponnsyeumñ crpoquunn cunxpouMnynbcaMH,cqeTquK waKToauxnMnynbcon H cueruux CRM, amxonuue paspnnu KOTOpHR xannmwcx apecaun cunwmsauna XC n Yc coownercrneuuo.B 1101( 6 naMnnr npąnnaauaqeu 11.115 XPBHGHHH CHPHaHOB...

Způsob zjišťování lokálních jasových rozdílů , pri nedestruktivní kontrole materiálu prozařováním, s využitím televizního zobrazení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245929

Dátum: 01.07.1988

Autor: Pfannkuchen Rolf

MPK: H04N 17/02, H04N 5/20

Značky: využitím, zjišťování, jasových, kontrole, zapojení, rozdílu, televizního, způsob, materiálů, lokálních, nedestruktivní, provádění, prozařováním, tohoto, způsobu, zobrazení

Text:

...provedení zapojení k provádění způsobu jsou enheaticky znázorněny na připojeném výkresu.la obral joschema .zapojení pro zjiěłování lokálních malých jasových rozdílů v televizním obraze prostým prahováním vídoosígnálu pomocí komparatoru s časově proměnným prahem. Na obr.2 je schoma zapojení pro-zjiěĺování lokálních malých jasových rozdílů v televízním obraze pomocí okénkové dískrímínace vídeosignálu s časové proměnnou úrovní...

Zajišťovací obvod řízení zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zděnek Jiří, Bürger Milan

MPK: G06F 11/00, H03K 19/003, H03K 19/007...

Značky: zobrazení, zajišťovací, obvod, řízení

Text:

...napájecím napětím a jednak se vstupem gg aktivace přednastavitelného čítače g. Vstup gg přednastavení přednastavitelného čítače g je připojen na výstupPo připojení napájecího zdroje bude po určitou dobu na druhém vstupu zg součinového logiokého kombinačního obvodu Ž signál logické nuly, Signál projde součinovým Iogickým kombinačním obvodom žtna nastavovací vstup łž klopného obvodu a na jeho výstupu łł nastaví takovou logickou úroveň, aby...

Zařízení k zobrazení informace na stínítku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255517

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petrova Natalija, Joffe Anatolij, Gorbačjov Oleg, Petrov Alexej, Chorin Vladimir, Torgov Jurij

MPK: G09G 1/16

Značky: stínítku, zařízení, obrazovky, zobrazení, informace

Text:

...19, cuewuux 60 emnópawopa 19, perncrp 61 emumpąropa 19, emupaTop 62.Ycrpoücrno (nr.1) cocwonw na 03 Y 1, raönnum KOT 0 pOr 0 (2-7) Heo 6 xonMu nn opnannsaúnn oTo 6 pameHuH unmopmaunu Ha akpanu renennsopa cuewquxa 8 reneauanonnux cwpok perncrpa 11 crpox cqewunxa 12 no 3 uuaň.nepeMemeHns nyqa no Tenennsnonuoň cwpoxe perHCTpa 15 cxenu 16 cpanneuna rekymero H Tpeőye Moro nonoménnn xoopuuarm X (nosuunn) cxeMm 17 cpanneunn Texýmero n rpeöye...

Zařízení k zobrazení optické deflekční funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255474

Dátum: 15.03.1988

Autori: Skok Peter, Miler Miroslav

MPK: H01S 3/10, G02B 27/40

Značky: funkce, optické, zobrazení, deflekční, zařízení

Text:

...pás na úzkou spektrální čáru.Tím se také podstatně sníží světelný tok v zařízení. Další snížení užitečného světelného toku nastane vymezením pracovního rpostoru vertikální štěrbinou V místě studovaného předmětu. Účinkem všech těchto omezení je poměrně malá viditelnost výsledné křivky.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že za světelným zdrojem, kterým je He-Ne laser, je uspořádána...

Zařízení pro velkoplošné zobrazení analogových a digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254712

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Jaroslav, Klug Libor, Knězek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: H04N 1/23

Značky: signálu, analogových, zařízení, zobrazení, digitálních, velkoplošné

Text:

...televizních periferií. Výstupy TV ústředny jsou připojeny k jednotlivýmvstupům segmentová zobrazovací jednotky.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost kombinované projekce digitálních a analogových TV Signálů v sekvencích ŕízených řídící logickou jednotkou a projekce jednotlivých vstupních TV signálů jak digitálních, tak analogových na celé ploše projekční plochy,složené ze segmentu - televizních obrazovek nebo projekčních televizních...

Zařízení na zobrazení informace na stínítku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253271

Dátum: 15.10.1987

Autori: Joffe Anatolij, Torgov Jurij, Petrov Alexej, Petrova Natalja, Gorbačev Oleg, Chorin Vladimir

MPK: G06F 3/153

Značky: stínítku, informace, zařízení, obrazovky, zobrazení

Text:

...perncrpa 10, cüěrunxa I 1 nosuunn nepeuemeuna nyąa no Teneansuonnoñ cwpoxe, pernctpa 14 nosnnnň, cxenw15 cpanueunn rexymero H Tpeñyemoro nonomeuun Koopnnuaru X nosnuuu, cxeu 16 cpaàuennn Texymero H Tpeöyeuoro nonoxeumx Koopnunaru Y crpoxu, cqewqnxa 17 agpeá ça nan oöpamennn n Taönmum 3, 4, 5, OBY 1 cqeruuxa 18 apeca ánn-oöpameuun B Taőnunm 2, 4, anpecuoro KoMMyraropa 19,~mopuupymmero anpeca nn oöpameann B03 Y 1, perncrpa 26, npnnnnanmero...

Zapojení digitálního televizního převáděče pro radiolokační zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253166

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelen Vojtěch, Fribert Miroslav, Šimůnek Miroslav, Zahálka Josef

MPK: H04N 5/222

Značky: zobrazení, zapojení, televizního, digitálního, radiolokační, převaděče

Text:

...zdroje radiolokačního signálu přehledového radiolokátoru 35 je spojen s první zpracovatelskou jednotkou ll, sběrnicový výstup zdroje radiolokačního signálu přistávacíhoradiolokátoru 53 s druhou zpracovatelskou jednotkou lg a konečně sběrnioový výstup zdroje syntetického radiolokačního signálu řídicího počítače zobrazení ggg se třetí zpracovatelskau jednotkou lg. Sběrnicový výstup první zpracovatelské jednotky łł a sběrnicový výstup druhé...

Zapojení pro digitální zobrazení kvazistatických veličin na centrálním monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240701

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: H04N 7/00

Značky: monitoru, digitální, zapojení, centrálním, veličin, zobrazení, kvazistatických

Text:

...připojen na první vstup multiplexeru B a výstup paměti číslic 5 ina druhý vstup multiplexeru (i, jehož výstup je připojen na vstup 12 gezneratoru znaků 7. Vstup 22 generátoru znaků 7 je současně se vstupemr 21 muitiplexeru 6 připojen na výstup 20 paměti řadků 3. Na vstup 13 generátoru znaků 7 je připojen výstup 18 řídicích obvodů 2. Výstup generatoru znaků 7 je připojen na vstup 23 registru zobrazení 8, jehož vstup 24 je připojen na výstup...

Způsob elektrostatického zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehotský Ján, Kollár Alojz

MPK: G03G 13/00

Značky: elektrostatického, způsob, zobrazení

Text:

...vynálezu umožňuje získat elektroradiogram i na těch materiáloch, u kterých při expozici uvedeným zářením nedochází ke gevneraci volných nosičů náboje. Tent-o nový způsob vytváření latentního elektrostatíckého obrazu ~v oboru kráukovlnného .a korpuskulárního záření využívá skutečnosti, že záření vytváří v celé řadě organických i anorganických látek hluboká zächytná centra pro nosiče náboje lokální změnou fyzikální struktury v místě dopadu...

Způsob výroby elektrografického materiálu pro přímé zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243317

Dátum: 15.05.1987

Autori: Prossr Otto, Poláeek Antonín, Smreek Josef, Dostál Ludik

MPK: G03G 5/087

Značky: zobrazení, materiálů, přímé, způsob, výroby, elektrografického

Text:

...nebo ve směsich kopolymer styrenu, 2-ethylhexylakrylátu a kyseliny akrylcvé a/nebo alkydy na bázi rostlinných olejú s výhodou modifikovaných styrenem od 3 do 35 hmotnosti, dále kopolymery, které jsou tvořeny 15 až 25 hmotnosti styrenu, 35 až 55 hmotnosti vinylacetátu, 25 až 40 3 hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové anebo metakrylové a 1 až 4 8 hmotnosti nenasy-cených mono-dikarboxylových alifatických kyselin, dále může být...

Zařízení pro zobrazení rozložení měrných tahů v pásu u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233993

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šíp František, Novotný Ladislav, Brož Jan

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: pásu, ťahu, zobrazení, měrných, zařízení, stolice, rozložení, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit průběžné zobrazování základního rozložení měrných tahů napříč vstupujícího i vystupujícího pasu, válcovaného válcovací stolicí a zajistit bezprostřední sledování vlivu ručních zásahů při regulaci rovinnosti pásu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, transformačního bloku, zpracovacího bloku a dvou zobrazovacích bloků.

Zapojení přesné rotace zobrazení rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233832

Dátum: 01.07.1986

Autor: Uhde Jaromír

MPK: H01J 37/26

Značky: elektronového, rotace, mikroskopu, zapojení, přesné, rastrovacího, zobrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje rychlou a přesnou rotaci zobrazení o přesný úhel bez dodatečné deformace zobrazení, zejména při proměřování a kontrole rozměrů struktur integrovaných obvodů. Napěťové signály určené pro vychylování paprsku jsou invertovány v invertoru a převedeny do přepínače kvadrantů, kde po příslušném přepnutí se přivedou na n-polohový řadič a přes sčítací zesilovače na výstupní svorky zapojení.

Optický přenosový systém pro zobrazení plošné informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215254

Dátum: 01.08.1985

Autor: Beneš Miroslav

Značky: přenosový, informace, zobrazení, systém, plošné, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického přenosového systému pro zobrazení plošné informace zaznamenané na pásovém nosiči, a řeší promítáni pevné značky optické osy a jiných symbolů, provedených na jiné ploše, než na ploše pásového nosiče, společně na zobrazovací plochu tak, aby značka optické osy a jiných symbolů, které v praxi představují například polohu letadla a směr jeho letu nad zemským povrchem, se přesně kryla u snímané plošné informace, která...

Indikační jednotka pro zobrazení binárních údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219116

Dátum: 15.07.1985

Autor: Haas Karel

Značky: indikační, jednotka, zobrazení, údajů, binárních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém elektronického obvodu pro indikaci čtyřbitového binárního čísla pomocí sedmisegmentových zobrazovacích jednotek. Dekodér potřebný pro převod binárního údaje na kód pro sedmisegmentové zobrazovací jednotky je řešen pomocí programovatelné permanentní paměti, PROM, jejíž výstupy přímo ovládají segmenty zobrazovacích jednotek v obou dekadických řádech. Vynálezu může být využito v číslicových...

Přepínač zobrazení datových sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219115

Dátum: 15.07.1985

Autor: Haas Karel

Značky: datových, sběrnic, zobrazení, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém elektronického obvodu určeného k automatickému přepínání vstupní a výstupní datové sběrnice číslicového zařízení na jedinou zobrazovací jednotku v závislosti na stavu zařízení. Používá se elektronického přepínače vnitřní vstupní a výstupní sběrnice řízeného signálem z kontroleru, který určuje stav zařízení. Pomocí mechanického přepínače lze ručně změnit zobrazení sběrnic. Vynálezu může být...

Zapojení pro paměťové zobrazení analogových a logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221856

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bernkopf Jaroslav

Značky: zapojení, analogových, zobrazení, logických, signálu, paměťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paměťové zobrazení analogových a logických signálů, vhodného zejména pro analýzu analogových a logických obvodů. Zapojení podle vynálezu je tvořeno tak, že analogový signál se přivádí na vstup analogově digitálního převodníku, jehož výstupy jsou spojené s prvními vstupy přepínače záznamu. Na druhé vstupy přepínače záznamu se přivádějí analogové signály. Výstupy přepínače záznamu jsou spojené se vstupy paměti....

Schéma zpracování dat zobrazení řízené minipočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231561

Dátum: 05.06.1985

Autori: Wurmus Helmut, Winkler Gert

MPK: G06K 9/68

Značky: schéma, minipočítačem, zpracování, řízené, zobrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Schéma zpracování dat zobrazení řízené minipočítačem " obr. 1). Slouží k určení polohy místa, především polovodičových modulů "čipů" a také dalších objektů s použitím speciálních zařízení hodnoceni zobrazení např. televizní kamery. Účelem vynálezu je určení místa dat objektu, zobrazovaných pomoci optiky na odpovídajícím systému přenosu zobrazení, během krátké doby s použitím minipočítače a k němu patřících spřažených elektronických zařízení. V...

Zařízení pro číslicové zobrazení časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215745

Dátum: 15.06.1984

Autor: Svoboda Petr

Značky: funkcí, zařízení, časových, číslicové, zobrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektroniky, zejména zobrazování časových funkcí. Dosavadní způsoby zobrazení číslicově registrovaných funkcí používají oscilografů s vertikálním a horizontálním vychylovacím systémem, přičemž funkce jsou převedeny z číslicové formy, v níž jsou uchovávány v paměti, na analogová napětí. U zařízení podle vynálezu pro zobrazení časových funkcí lze využít televizního přijímače, který je výrobkem masové výroby i spotřeby, jako...