Patenty so značkou «zníženou»

Papier pre fajčiarsky výrobok so zníženou náchylnosťou na vznietenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18824

Dátum: 19.05.2011

Autori: Jeanrot Julie, Ruffin Arnaud, Malachie Joël, Dumas Jocelyne

MPK: A24D 1/02

Značky: náchylnosťou, papier, zníženou, výrobok, fajčiarský, vznietenie

Text:

...Toto z zistenie spočívalo V umiestnení zapálenej cigarety na horizontálnu plochu tvorenú určitým počtonl vrstiev filtračneho0013 Zisťovalo sa, či cigareta ďalej horí až po filter.0014 V rámci testu bolo vykonaných štyridsať overení, aby sa zistila pravdepodobnosť, že cigareta bude pokračovať v horení napriek tepelnej absorpcii substrátu.0015 Okrem testov posúdenia náchylnosti na vznietenie podľa skúšky ASTM E 2187-04, je tiež možné...

Plochý element s tmavým povrchom a zníženou absorpciou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287435

Dátum: 02.09.2010

Autor: Hugo Gerd

MPK: C09D 5/33, C09D 7/12

Značky: zníženou, element, tmavým, slnečného, žiarenia, plochy, povrchom, absorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý element pozostávajúci zo substrátu odrážajúceho v oblasti viditeľného žiarenia vlnových dĺžok 380 až 720 nm menej než 50 % žiarenia a v blízkej infračervenej oblasti vlnových dĺžok 720 až 1500 nm viacej než 60 % žiarenia a z aspoň jedného povlaku tohto substrátu pozostávajúceho zo spojiva, ktoré má v oblasti vlnových dĺžok 380 až 1500 nm priepustnosť žiarenia vyššiu než 70 % a z prvej skupiny pigmentov spôsobujúcich, že tento povlak...

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a s vysokou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286602

Dátum: 19.01.2009

Autori: Michlík Peter, Brejka Ondrej

MPK: C08L 23/00, C08F 8/00, C08K 5/00...

Značky: zníženou, stabilitou, vlákno, světelnou, polypropylénové, horľavosťou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a vysokou svetelnou stabilitou obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 96,8 do 99,5 % hmotn., bezhalogénový retardér horenia v podiele od 0,5 do 1,7 % hmotn., prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmotn., pričom bezhalogénovým retardérom horenia je derivát triazínu s N-alkoxy tieneným amínom.

Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14697

Dátum: 25.04.2008

Autori: Chen Yongge, De Noni Roberto

MPK: A61K 33/00, C02F 1/461, A61P 17/00...

Značky: pološírkou, vysoko, stabilná, zníženou, signálu, elektrolytická

Text:

...mV. Kyslé vody podľa predloženého vynálezu sa výhodne vyznačujú oxidačno-redukčným potenciálom od približne 100 do asi 130 O mV, pH hodnotou od asi 1,0 do asi 3,0 a/alebo neprítomnosťou žiadnych detegovateľných ťažkých kovov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu má voda stabilitu V termínoch pH, oxidačno redukčného potenciálu alebo pološírky NMR signálu, ktorá presahuje 180 alebo dokonca 365 dní, ak je skladovaná za vhodných podmienok,...

Spôsob výroby drevených materiálov so zníženou emisiou prchavých organických zlúčenín, drevené materiály získané týmto spôsobom, ako aj použitie určitých prísad na zníženie uvoľňovania prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a produktov drvenia dreva z lignocelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15513

Dátum: 26.04.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 97/02, B27N 1/00

Značky: drvenia, organických, produktov, materiály, emisiou, týmto, spôsobom, přísad, zníženie, spôsob, dřevěné, materiálov, dřeva, lignocelulóz, zlúčenín, prchavých, zníženou, výroby, použitie, určitých, dřevěných, uvolňovania, získané

Text:

...A, ako je fenol alebo homológne fenoly alebo rezorcín, fenolformaldehydove predkondenzáty(fenolformaldehydové lepidlá) alebo rezorcínformaldehydové lepidlá v prítomnosti zložkyB, a to zmesi silnej kyseliny a Friedel-Craftsovho katalyzátora, sa prostredníctvom adíciezložky A k VOC tieto VOC premenia na vyššie molekuláme zlúčeniny, ktoré už nie sú prchavé. S výhodou je silnou kyselinou silná anorganická kyselina, ako je kyselina...

Alkylfosfolipidové deriváty so zníženou cytotoxicitou a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15776

Dátum: 19.12.2006

Autori: Engel Jürgen, Pietras Mathias, Perrissoud Daniel

MPK: A61K 31/661, A61P 31/10

Značky: cytotoxicitou, použitie, deriváty, alkylfosfolipidové, zníženou

Text:

...sp.). Existujú dve formy tohto ochorenia. Najnebezpečnejšou formou je vnútorná či viscerálna leishmanióza, ktorá, pokiaľ nie je liečená, vedie k smrti počas 6 až 12 mesiacov. Pri druhej forme, označovanej ako kutánna leishmanióza, na koži vznikajú lézie, a pokiaľ nie sú liečené, neskoršie vredy. V prípadoch, kde nedôjde k spontánnemu zhojeniu, sa na tele alebo tvári tvoria jazvy. Ako možné komplikácie neliečenej leishmaniózy je možné uviesť...

Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teplote so zníženou priepustnosťou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14649

Dátum: 10.11.2006

Autori: Shelukar Sachin Ashok, Kumar Vikram, Landon Shayne, Nesakumar Edward Joseph, Williams David, Ramakrishnan Indumathi

MPK: C08L 83/04, C09K 3/10

Značky: zníženou, vytvrdzované, prostriedky, priepustnosťou, tesniace, plynů, teplotě, siloxánové, izbovej

Text:

...diorganopolysiloxánového polyméru poskytuje tesnivo, ktoré má zlepšené bariérove vlastnosti spoločne s požadovanými charakteristikami na mäkkosť, spracovateľnosť a elasticitu. Špecificky predložený vynález sa týka vytvrdzovateľnéhotesniaceho prostriedku obsahujúceho (a) diorganopolysiloxánvykazujúci priepustnosť plynu (b) najmenej jeden polymér majúci priepustnosť plynu, ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a)...

Polymérne materiály so zníženou lepivosťou, spôsob ich prípravy a kompozícia na výrobu žuvačiek obsahujúca tieto materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5110

Dátum: 12.08.2005

Autori: Hasan Erol Ahmed, Gibson Voss Moore, Cosgrove Terence, Craik-white Henry

MPK: A23G 4/06, C08G 81/00, C08F 279/00...

Značky: tieto, zníženou, polymérne, materiály, žuvačiek, přípravy, spôsob, výrobu, obsahujúca, lepivosťou, kompozícia

Text:

...môžu pevne priliehať na povrchoch. Táto silná lepivosť spôsobuje, že odhodená žuvačka odoláva oddeleniu od povrchov ako sú chodníky. Lepivosť materiálu je definovaná ako schopnosť tohto nateriálu priľnúť k povrchu po krátkom styku za mierneho tlaku.0006 Tento vynález je založený na zistení, že lepivosť polymérov uhľovodíkov, napríklad prírodných a syntetických kaučukov, sa môže znížiť, ak sa tieto polyméry uhľovodíkov modifikujú naviazaním...

Protirakovinové protilátky so zníženou fixáciou komplementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6358

Dátum: 18.01.2005

Autor: Gillies Stephen

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: protirakovinové, protilátky, zníženou, fixáciou, komplementu

Text:

...1).0006 Vo výhodnom uskutočnení má Fc oblast modiñkáciu, ktorá znižuje alebo ruší fixáciu komplementu, napr. relatívne k hladinám ADCC. V tomto uskutočnení bola Fc oblast lgG 1 modifikované mutáciou Lys 322 Ala. Môžu byt použité ďalšie mutácie,ktoré znižujú fixáciu komplementu, a mutácie môžu byť substitúcie aminokyselín,a tiež delécie alebo inzercie aminokyselín. V konkrétnom uskutočnení sú anti-GD 2 protilátky exprimované v bunkovej línii...

Azolové deriváty vhodné ako protiplesňové látky so zníženou interakciou s metabolickými cytochrómami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7497

Dátum: 14.10.2004

Autori: Mascagni Paolo, Pinori Massimo, Lattanzio Maria, Modena Daniela

MPK: A61K 31/495, C07D 405/00

Značky: protiplesňové, interakciou, metabolickými, vhodné, deriváty, azolové, látky, zníženou, cytochrómami

Text:

...postupom podľa Schémy 1. Hat Het Het o HO OH VL Áz (F 0 0,4 O OH o o B o Hof ar oJ-Jĺ-»w of of ALŽ0012 Medziprodukty vzorca (IV) sú komerčne dostupné, alebo ich možno pripraviť známymi syntéznymí spôsobmi.0013 Zo vzorca (l) je zrejmé, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu obsahujú najmenej dva asymetrické atómy uhlíka, menovite atómy vpolohách 2 a 4 dioxolánového kruhu uvedené zlúčeniny sa podľa toho môžu nachádzať vodlišných...

AAV virióny so zníženou imunitnou reaktivitou a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20941

Dátum: 21.06.2004

Autori: Lochrie Michael, Surosky Richard, Colosi Peter, Arbetman Alejandra Elena

MPK: C07K 1/00, C07K 14/015, C07K 14/00...

Značky: virióny, využitie, zníženou, reaktivitou, imunitnou

Text:

...replikačné a kapsidové génové produkty (t.j. proteíny)umožňujúce replikáciu, zostavenie a zbalenie kompletného AAV viriónu. Konkrétnejšie sa z AAV rep oblasti exprimuje rodina aspoň štyroch vírusových proteínov Rep 78, Rep 68, Rep 52 a Rep 40, z ktorých všetky sú pomenované na základe ich zdanlivých molekulových hmotnosti AAV cap oblasť kóduje aspoň tri proteíny VP 1, VPZ a VP 3.V prírode je AAV na pomocnom vírus-dependentný vírus, t.j....

List rotora veternej turbíny so zníženou emisiou zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15518

Dátum: 19.12.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/06

Značky: zvuku, rotora, zníženou, emisiou, veternej, turbiny

Text:

...hrot listu rotora vyrobený zkovu môže slúžiť ako bleskozvod ateda zachytené blesky presmerovať do vhodného zvodového zariadenia, aby tým bola Veternáelektráreň účinne chránená v prípade zásahu bleskom. 0013 Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0014 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný pomocou obrázkov. Pritom ukazujúobrázok 1 pohľad zhora na list rotora podľa vynálezu s ohnutou koncovou...

Anemostat so zníženou hlučnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3360

Dátum: 06.11.2002

Autor: Vaňo Vladimír

MPK: F24F 13/06, F24F 13/24

Značky: hlučnosťou, zníženou, anemostat

Text:

...vlny. Tlmiace vložky sú s výhodou uložené na hornej strane a na bočných stranách a je výhodné, akAnemostatom podľa predloženého úžitkového vzoru sa dosahuje pri zanedbatelných nákladoch výrazné zníženiu úrovne hluku. Tým, že tlmiace vložky sú uložené vo vnútornom priestore, ktorý je inak nevyužitý, dochádza kúspore priestoru. Anemostat je možné použiť ho vo všetkých typoch klimatizovaných priestorov, hlavne tam, kde z priestorových alebo...

Hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282444

Dátum: 31.12.2001

Autor: Lynn Ann Brennan

MPK: A01N 63/00, C12N 7/01

Značky: virus, schopnosťou, životnom, prostředí, spôsob, šíriť, zníženou, hostiteľa, výroby, hmyzí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa, ktorý je vytvorený proti hmyzu neinfekčným pozmenením miesta p74 génu kódujúceho 74kDa proteín tohto vírusu, ktorého infekčnosť je obnovená komplementáciou s funkčným génom p74 alebo kódovaným p74 proteínom príslušného vírusu divého typu, pričom hmyzia bunka nesúca tento pozmenený hmyzí vírus je prídavne transfekovaná fragmentom DNA...

Kompozit na báze polypropylénu so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2491

Dátum: 12.06.2000

Autori: Zvara Milan, Oravec Ivan, Gašparovič Ľudovít, Kišš Mikuláš, Bolačeková Ľubomíra

MPK: C08L 23/12, C08K 5/09, C08K 3/32...

Značky: kompozit, báze, horľavosťou, zníženou, polypropylénu

Text:

...vlastnosti, ale zlepšuje sa spracovateínosť a vzhľadové a úžitkové vlastnosti kąumpozitov.Podstata tohto riešenia spočíva v kompozite na báze poiypropylénu so zníženou horravostou, ktorý pozostáva zo 40 až 60 hmotnostných polymérov propylénu, 30 až 50 A- hmotnostných metafosforećnanu amonneho a 0,5 až 5,004, hmotnostných pçilypropylénu štepeného 0,1 až 5,0 hmotnostnými maleinanhydridu.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné...

Zdvojené okno so zníženou priestupnosťou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1553

Dátum: 09.07.1997

Autor: Nečas Petr

MPK: E06B 3/30, E06B 3/263

Značky: priestupnosťou, tepla, zníženou, zdvojené

Text:

...vrstvou z tvrdého kovu, čím sa dosiahne odrážavosti sálavého tepla a tým zníženie súčiniteľa tepelnej priestupnosti izolačného skla na 3,1 W.m 2 K 1. Sklo je aplikované na jednu z častí krídiel okna zdvojenej konštrukcie. Reflexná izolácia môže byť s výhodou urobená pyrolyticky nanesenouPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje schématický pohľad z vnútra na zdvojené...

Očný prípravok so zníženou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280492

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vartiainen Eija, Oksala Olli, Pohjala Esko, Reunamäki Timo, Lehmussaari Kari, Alaranta Sakari

MPK: A61K 9/00, A61K 47/36, A61K 47/34...

Značky: prípravok, očný, viskozitou, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Očný prípravok vo forme vodného roztoku na vonkajšie použitie obsahuje oftalmologicky aktívne činidlo, na ióny citlivý hydrofilný polymér v množstve od 0,004 do 1,5 % hmotnostných, aspoň jednu soľ vybranú zo skupiny, ktorá je tvorená anorganickými soľami a puframi, v celkovom množstve od 0,01 do 2,0 % hmotnostných, vlhčiace činidlo v množstve do 3,0 % hmotnostných, konzervačné činidlo v množstve do 0,02 % hmotnostných, vodu a prípadne činidlo...

Čistiaci výrobok so zníženou dráždivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280780

Dátum: 07.02.1996

Autori: Chatburn Mcgrath Cheryl Sarah, Martin Helen, Humfress Brian George, Jones Joanna Mary

MPK: C11D 1/14, C11D 3/395, C11D 17/04...

Značky: dráždivosťou, čistiaci, zníženou, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiaci výrobok so zníženou dráždivosťou pozostávajúci zo zásobníka a z vodnej čistiacej zmesi, pričom zásobník obsahuje množinu otvorov na vypúšťanie čistiacej zmesi vo forme sprejového rozptylu penových kvapiek a vodná čistiaca zmes je tvorená 0,05 % hmotn. až 3,0 % hmotn. chlórnanu alkalického kovu a 0,1 % hmotn. až 5,0 % hmotn. povrchovo aktívnej látky stabilnej proti chlórnanu, ktorá obsahuje jeden alebo viac alkylsulfonátov kde vodná...

Termoplastický kompozit so zníženou anizotropiou zmraštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1074

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ďuriš Ladislav, Jurík Ľudovít

MPK: C08L 15/00, C08K 5/09, C08K 3/40...

Značky: termoplastický, zníženou, anizotropiou, zmraštenia, kompozit

Text:

...čínidiel na báze nasýtených a nenasýtených karboxylových kyselín. s výhodou kyseliny akrylovej,metakrylovej, maleinovej a ich derivátov.Obsah polymérov propylénu je 30-95 hmotnostných dielov, EPDM kaučuku 5-20 hmotnostných dielov, skleného vlákna 5-40 hmotnostných dielov a modiíikačnýoh öinidiel 0.2-5 hmotnostných dielov.Podstatu vynálezu ozrejmujú nasledovné príklady.Zmes pozostávajúca z 20 hmotnostných dielov skleného vlákna 80...

Kompozity na báze polyamidu 6 zo zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270155

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žák Karol, Jahnátek Ľubomír, Petrů Kamil, Kišš Mikuláš, Michalíček Ľudovít

MPK: C08K 3/22

Značky: báze, kompozity, polyamidů, horľavosťou, zníženou

Text:

...červenáho foeforu.Predletom tohto vynálezu eú kompozity na báze PA-B eo zníženou horlavoetou ktorá ee vyznačujú týa. že obeehujú 20 až 60 x haotnoetných polyamidu 6, 10 až 40 hmotnoetných hydroxidu horeőnateho a 10 až 40 x haotnoetnýoh vyetužujúoeho ainerálneho plniva a výhodou aaetence.Výhoda vynálezo epečive v tom že- použitie hydroxidu horečnatáho e maetenoe reep. ineho vyetužujúceho ainerálneho plniva ee okrem nehorľavej úpravy...

Zmáčadlo so zníženou penivostou účinné v širokom rozmedzí pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 264704

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čulák Ladislav, Králik Milan, Paulovič Milan, Pružincová Lucia, Niepel Viliam, Kráľ Bohumil

MPK: C11D 1/14, C11D 1/70

Značky: zníženou, rozmedzí, penivosťou, účinné, zmáčadlo, širokom

Text:

...rozmedzí pH vyznačené tým, že obsahuje 60 až 94,9 8 hmot. tenzidovej zložky pozostávajúcej za 40 až 80 E hmot. tenzidu vzorcaR znamená alkyl a/alebo alkylaryl o počte atômov uhlíka v alkylovom retazci B až 16n znamená celé číslo 5 až 15m znamená celé číslo 3 až 18Zmáčadlo možno podľa potreby riedit vodou, orqanickými rozpúštadlami alebo kombinovat s inými tenzidmi bez rozdielu iônovosti. zmáčadlo upravené diólom a/alebo triólom má nižšiu...

Spôsob výroby fermentovaných mliekarenských výrobkov so zníženou energetickou hodnotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252973

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/12

Značky: spôsob, zníženou, výroby, výrobkov, hodnotou, mliekárenských, energetickou, fermentovaných

Text:

...čistých mliekarenských kultúr mlieko sa fermentuje pri teplotách 20 ~ 50 °C. Po ukončení fermentácie sa výrobky vychladia na teplotu 2-15 °C a po predchádzajúcom prídavku ochucujúcich látok pred, alebo po naplnení, alebo bez prídavku ochucujúcich látok sa zabalia do spotrebiteľských obalov.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je nižšia energetická náročnosť výroby, vyššia stabilita koagulátu fermentovaných výrob- kov vplyvom zníženého obsahu...

Vulkanizovateľná zmes pre plášte káblov so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239199

Dátum: 15.05.1987

Autori: Valsa Stanislav, Skřivan Vladislav, Mňuk Jiří, Bíňa Jaroslav, Pavlík Juraj

MPK: H01B 3/28

Značky: zníženou, káblov, pláště, horľavosťou, vulkanizovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši vulkanizovateľnú zmes pre plášte káblov so zníženou horľavosťou, ktorá má zvýšenú odolnosť voči mechanickému namáhaniu aj pri veľmi nízkych teplotách. Vulkanizovatelná zmes je na báze nepolárneho kaučuku, resp. kombinácie nepolárnych kaučukov s emulzným polyvinylchloridom a sypkým chloroprénovým kaučukom spolu s bežnými vulkanizačnými činidlami a plnivami. Zmes sa výhodne použije ako plášťová hmota pri výrobe káblov a vodičov...

Diskrétny kremíkový MOSFET tranzistor so zníženou výstupnou a vstupnou kapacitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248234

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrčka Igor, Šatala Zoltán

MPK: H01L 29/00

Značky: diskrétny, zníženou, tranzistor, křemíkový, vstupnou, mosfet, kapacitu, výstupnou

Text:

...MOSFET tranzistorov obklopuje hra-dle kontakt kolektora vo vzdialenosti niekjolko m, čo spôsobuje pri m-on 4taži ekraty kolektora a hradla. Z tohoto dôvodu sú preto klaidené vysoké nároky na montáž, alebo na plochu nkontaiktovacej plochy a tým na plochu kolektora.V prípade integrovaných ochranných dlod sú u súčasných MOSFET tranzistorov zvłlášt prívody od lkontaktovaoej plochy ku hradlu a zvlášť .k ochrannej udrióde, ~č~o sposobuje...

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225163

Dátum: 15.04.1986

Autori: Prídavková Mária, Kováčik Milan, Komárek Zdeněk, Maslonka František

Značky: zníženou, toxičnosťou, horľavosťou, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou na báze organických polymérnych alebo polykondenzátových látok, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pojidlovej zložky, pozostávajúcej z chloroprénu v množstve 10 až 80 % hmotnostných, ďalej z rozpúšťacej zložky, ktorú tvorí zmes aromatických uhľovodíkov s teplotou varu 80 až 200 °C, ketónov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 8, acetátov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 6, ropných uhľovodíkov s teplotou...

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225026

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomis Bořivoj, Lipka Radislav, Milichovský Miloslav, Zeman Svatopluk, Kellner Michal, Dimun Milan, Ferenčík Ján

Značky: výroby, spekavosťou, zníženou, spôsob, hnojiv, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou spojený s modifikáciou antispekavou prísadou, vyznačujúci sa tým, že na hnojivo alebo jeho zložky sa pôsobí reakčnými produktami sulfonovaných zlúčenín lignínu s reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu alebo amidínu obecného vzorce kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 s R2 je zbytok...

Práškové gumárenské chemikálie so zníženou prašnosťou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220272

Dátum: 15.02.1986

Autori: Soukup Miloš, Sandtner Stanislav, Poór Robert, Bara Michal, Orlík Ivo

Značky: spôsob, práškové, chemikálie, zníženou, prašnosťou, přípravy, gumárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém práškových gumárenských chemikálií majúce lepšie manipulačné a aplikačné vlastnosti, ako sú znížená prašnosť, zvýšená tekutosť, zmenšená prilnavosť k materiálom a zvýšená dispergovatelnosť. Práškové chemikálie so zníženou prašnosťou obsahujú na svojom povrchu vrstvu neionového tenzidu, vytváranej z rcznych predajných druhov tenzidu alebo ich kombinácií. Pripravujú sa pridaním vodného roztoku tenzidu k chemikálii v priebehu...

Zmesné rozpúšťadlo so zníženou zápalnosťou a horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218717

Dátum: 01.06.1985

Autori: Maslonka Juraj, Maslonka František, Par Jindřich, Kaláb Pavel, Juza Josef

Značky: zápalnosťou, zníženou, rozpúšťadlo, horľavosťou, zmesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmesného rozpúšťadla so zníženou zápalnosťou a horľavosťou, pričom tieto vlastnosti sa dosahujú vhodnou voľbou a kombináciou jednotlivých komponentov zmesi. Rozpúšťadlo pozostáva z málotoxickej horľavej uhľovodíkovej zložky s destilačným rozmedzím od 100 do 200 °C a z halogenovaných uhľovodíkov s destilačným rozmedzím od 20 do 80 °C. Zvýšený inertizačný účinok spočíva v tom, že horľavá zložka zmesného rozpúšťadla má bod...

Zmesi polyolefínov a ich kopolymérov so zlepšenou kĺzavosťou, zniženou elektrizáciou a prilnavosťou s vylepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227092

Dátum: 01.01.1985

Autori: Náplava Antonín, Brenner Rudolf, Michalíček Ľudovít, Pokojný Josef

Značky: elektrizáciou, zlepšenou, kĺzavosťou, zmesí, prilnavosťou, spracovatelnosťou, polyolefínov, kopolymérov, vylepšenou, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi polyolefínov a ich kopolymérov so zlepšenou kĺzavosťou, zníženou elektrizáciou a priľnavosťou s vylepšenou spracovateľnosťou, vyznačujúca sa tým, že pozostávajú z 94,5 až 99,98 % polyolefínov alebo ich kopolymérov. 0 až 5 % prísad ako sú antioxidanty, napr. 2,6-ditero-butyl-4-metylfenol, zmes substituovaných fenolov, pentaerytritoltetrakis-3-3,5-diterobutyl-4-hydroxyfenyl propionát, distearyltiodipropionát, zmes tris-1-fenyletylfenol...

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horĺavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224806

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šteller Štefan, Vargová Marta, Repka Peter

Značky: výroby, dosky, vrstvenej, zníženou, spôsob, horľavosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horľavosťou na báze dreva, vyznačujúci sa tým, že lúpané alebo krájané dyhy o hrúbke 1 až 3 mm počiatočnej vlhkosti 30 až 80 % sa máčajú v 25 až 30 % vodnom roztoku fosforečnanu amonného a síranu amonneho v pomere 2:1 s prídavkom 1,5 až 2,5 hmotn. dielov chloridu zinočnatého po dobu 20 až 90 minút, potom sa vysušia na vlhkosť 6 až 12 % následne sa nanesú vodovzdorným lepidlom, zložia do dýhových súborov...

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224152

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nagy Vojtech

Značky: konštrukčné, hmotnosťou, dosky, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou z menej hodnotných sortimentov dreva a iných lignocelulózových materiálov, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z plástov priečne narezaných zo zlepených profilovaných dosák, orientovaných kolmo na rovinu povrchu krycieho materiálu.

Spôsob prípravy chemovakcíny proti Q horúčke so zníženou toxicitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222921

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kazár Ján, Schramek Štefan

Značky: horúčke, zníženou, proti, přípravy, chemovakcíny, toxicitou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy chemovakcíny so zníženou toxicitou vhodnej na preventívne očkovanie ľudí proti onemocneniu Q-horúčkou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa purifikované korpuskule Coxiella brunetii vo fáze I opakovane extrahujú zmesou chloroformu a metylalkoholu a z takto opracovarných partikúl sa extrahuje protektívny antigén. Vynález má využitie ako chemovakcína na očkovanie ľudí proti Q-horúčke.