Patenty so značkou «značky»

Spôsob rozoznávania poznávacej značky vozidla, najmä pre účely vyrúbenia mýta v systémoch cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13401

Dátum: 18.09.2009

Autori: Öhreneder Christian, Ramoser Herbert

MPK: G07B 15/00, G08G 1/017

Značky: vozidla, vyrúbenia, systémoch, poznávacej, cestného, značky, spôsob, rozoznávania, najmä, účely, mýta

Text:

...rozoznania poznávacej značky so znakmi nároku 1.0009 Spôsob podľa vynálezu sa zakladá na použití výsledkov cez OCR vykonaného načítania poznávacej značky a daktyloskopického obrazca a opiera sa o poznatok, že chyby načítani cez OCR nie sú rozdelené náhodne,ale pri jednej atej istej poznávacej značke ABC 123 sa načítajú väčšinou správne, sem a tam však ako ABCI 23 alebo A 8 C 123. Ked teda automatické rozoznanie poznávacej značky načíta ABC...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovanej značky v povlaku obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5968

Dátum: 18.09.2007

Autori: Despland Claude-alain, Schmid Mathieu, Degott Pierre, Müller Edgar

MPK: B41M 3/14, B05D 5/06, B05D 3/14...

Značky: značky, částice, indukovanej, povlaků, spôsob, magnetický, prostriedky, výrobu, magnetické, obsahujúcom

Text:

...pri vysokorýchlostnom tlačení.0011 Stanovený technický problém je vyriešený V súlade s nezávislými nárokmi, pomocou kombinácie magnetickej platne majúcej povrchový reliéf, rytiny alebo výrezy spridanými magnetickými prvkami. Predkladaný vynález okrem toho rieši problém realízovania zákazníckych špecifických magnetických obrazov svysokým rozlišením na tlačený tovar v0012 V súvislosti s predkladaným opisom, termin magnetický zodpovedá...

Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy – vyrobené z liateho sklocementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3101

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011

Značky: liateho, vyrobené, cyklistické, značky, traťové, orientačné, dopravné, informačné, systémy, sklocementu, zvislé

Text:

...škôd a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy a obyvatelov.Uvedené nedostatky odstraňuje značka vyrobená z Iiateho sklocementu. Podstata značky spočíva V tom, že je vyrobená ako odliatok z jemnozrnného betónu s výstužou zo sklenených vlákien.Použitý jemnozrnný betón má zloženieNosnú výstuž tvorí tkaná rohož za sklenených Iubrikovaných vlákien. Do značky je pri výrobe vložený medzi výstuž pomocný prvok pre neskoršie uchytenie. U väčších značiek je...

Nosič štátnej poznávacej značky na vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1622

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kotnauer František

MPK: B60R 13/10

Značky: poznávacej, štátnej, vozidla, nosič, značky

Text:

...jedným svojim koncom zo zahĺbenej časti tabuľky, v ktorej sú ďalej vytvorené opomé pevné prvky vtvare výstupkov dosadajúcich na rubovú stranu štátnej poznávacej značky.-3 V inom výhodnom uskutočnení nosiča podľa technického riešenia je v zahĺbenej strednej časti tabuľky pri okraji každej kratšej strany vytvorený jeden náliatok v mieste odpovedajúcom polohe otvoru pre skrutku v štátnej poznávacej značke. Na Inútomom okraji obvodovej...

Systém optického zamerania sútlačovej značky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1462

Dátum: 07.05.1997

Autor: Appl Zdeněk

MPK: G02B 27/40, B41F 27/06, B41F 27/08...

Značky: optického, značky, sútlačovej, zamerania, systém

Text:

...značky bez toho, aby sa musel používať veľký počet nastaviteľných pevných videokamier. Vďaka veľkému zväčšeniu je zaistená vysoká rozlišovacia schopnosť a tým aj vysoká presnosť nastavenia tlačiarenskej formy na valcovejPrehľad obrázku na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na neobmedzujúcom príklade jeho uskutočnenia, ktorý je popisaný na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje schému systému optického zamerania sútlačovej...

Konštrukcia uchytenia cestnej značky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 673

Dátum: 07.12.1994

Autori: Šedý Jaroslav, Holomek Roman

MPK: E01F 9/01, E01F 9/10

Značky: značky, cestnej, uchytenia, konštrukcia

Text:

...pri možnom náraze. Čelná plocha je k nosnej trubkepripevnená cez vystužovaci profil a dvojicu nosných objimok.pričom čelná plocha nie je vřtaná a nepoškodzuje sa ani pri montáži. Hrany plochy nie sú ostré, ale zaob 1 ené,pričom konštrukčným vyhotovenim s lemom je zaistená aj dostatočné tuhosť plochy odolávajúca statickému aj dynamickému namáhaniu.Prehlad obrazkov na výkreserriklad uskutočnenia konštrukčného vyhotovenia uchytenia cestnej...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Liška Martin, Svoboda Karel

MPK: F02P 7/06, F02P 7/077

Značky: značky, citlivosti, tvarovacího, snímače, samočinným, nastavovaním, obvodů, zapojení

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250530

Dátum: 15.04.1987

Autor: Liška Martin

MPK: F02P 9/00, F02P 7/06

Značky: zapojení, značky, tvarovacího, snímače, obvodů

Text:

...zapojení tvarovacího obvodu.Induktivní snímač 1 je spojen se vstupními obvody 2, připojenými na první vstup 3 zesilovače 4, přičemž druhý vstup 5 zesilovače 4 je spojen s prvním odporem R 1,druhým odporem R 2 a třetím odporem R 3,přičemž první odpor R 1 je ukostřen a druhý odpor R 2 je spojen s emitorem spínacího tranzistoru T 1, jehož kolektor je spojen s kostrou a báze je spojene s výstupem 6 mikropočítače, zároveň výstup zesilovače 4 je...

Trvalé značky u zobrazovacích součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223365

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubek Jan

Značky: trvale, značky, součástek, zobrazovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Trvalé značky u zobrazovacích součástek podle vynálezu sestávají nejméně z jedné základní substrátové desky, opatřen elektrodovým systémem a obsahují aktivní médium. Značky jsou tvořeny neprůhlednými, částečně průhlednými nebo barevnými krycími vrstvami a jsou upraveny do požadovaného tvaru a uspořádanými na vnitřní straně nejméně jedné základní substrátové desky. Jsou buď v přímém styku s aktivním médiem zobrazovací součástky, nebo jsou...

Zapojení obvodů pro řízení zpracování adresové značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220230

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: značky, adresové, obvodů, zpracování, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů sestávajících z bloku vyhodnocení čtených dat, generátoru zápisové frekvence, generátoru synchronizačních pulsů, generátoru taktových pulsů, obvodu pro generaci a vyhodnocení adresové značky a přepínače, umožňujícího zpracování dvou různých typů adresových značek.

Zařízení pro akustické dopravní značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Studnička Miroslav, Kavalír Jaroslav

Značky: zařízení, značky, akustické, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro akustické dopravní značky vysílané ve formě signálů jednoduchým dopravním vozidlům, vyznačené tím, že je tvořeno elektronickou soustavou (ES) umístěnou na sloupu dopravní značky, obsahující dva anténní systémy (A1, A2), které jsou připojeny ke koncovým zesilovačům (KZ1, KZ2), jejichž vstupy jsou připojeny na výstupy modulačních směšovačů (MS1, MS2) mezi nimiž je zapojen oscilátor (O), přičemž na vstup prvního modulačního směšovače...

Zapojení pro vyhledávání vztažné značky na exponovaném substrátu v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239262

Dátum: 14.05.1984

Autori: Martvoo Augustín, Košalko Rudolf

MPK: H01J 3/26

Značky: exponovaném, litografu, vyhledávání, značky, substrátů, vztažné, zapojení, elektronovém

Text:

...zpracování pŕedzpracovanýchredukovaných dat mnohem rychlejší.Praktický příklad zapojení podle vynálezu je na obr. 1 na přiloženém výkrese. Jako vychylovací generátor a procesor pro zpracování videosignálu lze například použít zařízení podle čs. autorských osvědčení č. 225 975 a č. 223 331.Vychylovací generátor ł je svými prvními výstupy spojen s vychylovacími vstupy optické soustavy Ä elektronového litoqrafu a svými druhými výstupy se...