Patenty so značkou «zmesou»

Sedací vak plnený polystyrénovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5529

Dátum: 07.09.2010

Autor: Ochodnický Pavol

MPK: A47C 15/00, A47C 5/00, A47C 3/00...

Značky: sedací, polystyrénovou, zmesou, plnený

Text:

...potreby zväčšenia objemu náplne sedacieho vaku stačí pneumatický vankúš prostredníctvom ventilu dofúknut. Pneumatický vankúš tvorí len pomernú časť náplne sedacieho vaku. Sedací vak tak nestráca svoju hlavnú vlastnosť poskytovanú polystyrénovou zmesou - náplňou sedacieho vaku, t. j. možnosť vyformovania tvaru podľa potreby užívateľa. Materiál použitý na pneumatický vankúš môže byt vzduchotesná fólia, prípadne textília potiahnutá...

Derivát ftalocyanínu tvorený zmesou štyroch izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20076

Dátum: 30.07.2010

Autori: Roncucci Gabrio, Chiti Giacomo, Dei Donata, Nistri Daniele

MPK: A61P 35/00, A61P 31/00, A61K 31/555...

Značky: štyroch, izomérov, zmesou, tvořený, ftalocyaninů, derivát

Text:

...444 236.0011 Pri charakterízačnom (identiñkačnom) výskume zlúčeninyl ,8(l l),l 5(l 8),22(25)tetrakis-(3-N,N,N-trimetylamónium fenoxy) zinok ñalocyaninát (tetrajodid alebo tetrachlorid) zistil prihlasovateľ, že vyššie uvedená zlúčenina získaná známymi postupmi syntézy obsahuje príbuzné zlúčeniny v množstvách nad 0,1 , ktoré je ťažké eliminovať aj kvantitatívne obmedziť. Dokonca aj pri použití postupu syntézy opísaného v európskom patente EP l...

Horák s hyperstechiometrickou zmesou vzduchu a plynného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284776

Dátum: 17.10.2005

Autori: Buccilli Giorgio, Lasagni Feliciano

MPK: F23D 14/10, F23D 14/16

Značky: paliva, plynného, vzduchu, hyperstechiometrickou, horák, zmesou

Zhrnutie / Anotácia:

Horák obsahuje difuzér (1), na ktorom sú urobené paralelné riadky (2, 2a, 2b, 2c, 8, 8a, 25, 25a) štrbín (3, 13) na prietok uvedenej zmesi. Riadky (2, 2a, 2b, 2c, 8, 8a, 25, 25a) sú navzájom separované stredovou časťou (10) difuzéra, ktorá má stálu konštantnú šírku, pričom stredová časť (10) je vybavená ďalšími otvormi (5, 14, 17, 18) tvarovanými do štrbín na prietok zmesi. Otvory (5, 14, 17, 18) pritom nie sú rovnobežné so štrbinami (3, 13).

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Krink Volker, Steudtner Thomas, Irrgang Gerhard, Laurisch Frank

MPK: B23K 10/00, H05H 1/00

Značky: kombinácii, regulácia, plynovou, vykonávanie, vykonáva, ktorom, napájania, objemového, zmesou, spôsobu, plazmového, zmesným, spôsob, zostava, tlakovou, uvedeného, plynom, reguláciou, plynů, prúdu, horáka

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Zmes blokových oligomérov obsahujúca 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové skupiny, spôsob jej prípravy, kompozícia stabilizovaná touto zmesou a spôsob stabilizácie organického materiálu použitím tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283984

Dátum: 24.05.2004

Autori: Borzatta Valerio, Guizzardi Fabrizio

MPK: C08K 5/3492, C07D 401/14

Značky: přípravy, stabilizácie, blokových, obsahujúca, stabilizovaná, zmesí, skupiny, tejto, spôsob, materiálů, oligomérov, touto, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové, použitím, zmesou, kompozícia, organického

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi blokových oligomérov všeobecného vzorca (I), pričom polydisperzita Mw/Mn tejto zmesi je od 1,1 do 1,7, n má hodnotu 3 až 15, zvyšky R1 sú napríklad vodík alebo C1-C8-alkyl, R2 je napríklad C2-C12-alkylén, zvyšky A nezávisle od seba sú vždy -OR3, -N(R4) (N5) alebo skupina všeobecného vzorca (II), R3, R4 a R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú napríklad vodík alebo C1-C18-alkyl, alebo -N(R4R5) ďalej predstavuje skupinu všeobecného vzorca...

Spôsob odsávania prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280813

Dátum: 14.08.2000

Autor: Langer Ivan

MPK: F24F 13/08, F24F 1/01, F24F 7/007...

Značky: tohto, vykonávanie, tvořeného, zariadenie, spôsobu, odsávania, zmesou, prostredia, spôsob, vzduchom, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odsávania spočíva v tom, že na odsávané prostredie sa pôsobí impulzným prúdom vystupujúcim z aspoň jedného otvoru, vyvolávajúceho indukciu odsávaného prostredia na povrchu celkového prúdu rozširujúceho sa v tvare kužeľa s vrcholovým uhlom 20 až 30°, potom je takto vzniknutý celkový prúd odvádzaný. Objemové množstvo celkového prúdu včítane odsávaného prostredia je 5-krát až 60-krát väčšie, ako je objemové množstvo impulzného prúdu....

Spôsob prania tkanín s detergentnou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280625

Dátum: 11.07.1995

Autori: Adams Christopher John, Graham Peter, Hight Andrew Timothy, Araya Abraham

MPK: C01B 33/38, C11D 3/12

Značky: spôsob, zmesou, detergentnou, prania, tkanin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prania tkanín s detergentovou zmesou zahrnujúcou povrchovo aktívny systém, systém detergentovej zložky a voliteľne iné konvenčné komponenty, systém detergentovej zložky zahrnujúci zeolit typu P, ktorý má oxidový vzorec M2/nO.Al2O3.(1,80 - 2,66)SiO2.yH2O, kde y je obsah vody a M je n-mocný katión alkalického kovu, pričom sa perie pri teplote pod 25 °C, počas aspoň časti pracieho cyklu.

Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 307

Dátum: 08.12.1993

Autor: Langer Ivan

MPK: B08B 5/04

Značky: prostredia, vzduchom, tvořeného, zariadenie, zmesou, odsávanie, plynů

Text:

...tvorených hranatými nádržami.prípadne nádržami jednoduchých geometrických tvarov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom, najmä kvapalných alebo tuhých častíc obsiahnutých vo vzduchu alebo v teplom vzduchu podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom. že pozostáva z aspoň jednej dýzy pre prívod impulzného prúdu smerovanej k odvádzaciemu orgánu pre odvod...

Držiak kovových rúrok naplnených materiálom alebo zmesou materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247324

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holeík Ján

MPK: B22D 1/00

Značky: zmesou, rúrok, materiálov, kovových, naplnených, materiálom, držiak

Text:

...s menším vonkajším priemerom ako vonkajší priemer kovovej rúrky a je vybavený oceľovou skrutkou, ktorá prechádza cez zvislý oceľový nosník so závitom, pritom oceľová skrutka zapadá do oceľovej matice, ktorá je privarená na vonkajšiu stenu oceľového plášťa panvy v mieste Ltpevnenia držiaka.Výhodou držiaka podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia držiaka kovových rúrok a jeho použitie na spracovanie tavenin oceli, kovov a zliatin tak, že...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Keltoš Dušan, Červinka Jiří

MPK: F28G 9/00

Značky: dekontamináciu, parní, potrubia, nádob, párou, trubiek, povrchov, ejektor, vnútorných, parno-emulznou, parno-aerosolovou, zmesou

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...

Spôsob stabilizácie polymérov zmesou esterov tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229056

Dátum: 15.04.1986

Autori: Karvaš Milan, Čaučík Pavol, Balogh Alojz, Mašek Ján, Durmis Július, Považancová Marta

MPK: C08K 5/34

Značky: zmesou, esterov, spôsob, polymérov, stabilizácie, tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie polymérnych materiálov zlúčeninami substituovaného piperidínu. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú výbornou svetlostabilizačnou účinnosťou v polymérnych materiáloch, ktorým prepožičiavajú odolnosť voči škodlivému vplyvu žiarenia, tepla a kyslíka, hlavne pri atmosferickom starnutí. Zlúčeniny sa môžu použiť samotné, alebo v kombinácii s ďalšími prísadami. Ako polyméry sa môžu použiť polypropylén, polyetylén,...