Patenty so značkou «zliatina»

Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7293

Dátum: 03.11.2015

Autori: Nemec Peter, Smetana Štefan, Brziak Peter

MPK: C22C 38/36

Značky: zliatina, abrazívnych, odliatkov, podmienkach, pracujúcich, extrémně, výrobu

Text:

...- získania oveľa lepších technologických vlastností odliatkov. Hlavne ide o zvýšenie odolnosti proti nárazom a abrázii. Medzi hlavné výhody odliatkov jednoznačne sa radí ich životnosť v prostredí ventilátorového mlecieho mlyna. Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach obsahuje uhlík od 2,4 do 3,0 hmotnostných, kremík od 0,6 do 1,0 hmotnostných, mangán od 0,6 do 0,9 hmotnostných, fosfor od 0,010 do...

Zliatina pre tlakové liatie na báze Al – Si, obsahujúca obzvlášť sekundárny hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16590

Dátum: 26.04.2012

Autori: Fragner Werner, Böttcher Holm, Hauck Jan, Höppel Heinz Werner, Suppan Helmut, Hummel Marc, Bösch Dominik, Uggowitzer Peter

MPK: C22C 21/02, C22C 21/04

Značky: báze, hliník, obsahujúca, tlakově, liatie, zliatina, sekundárný, obzvlášť

Text:

...spracovateľnosť.0007 Vynález rieši danú úlohu tým, že zliatina pre tlakové liatie máa že zliatina pre tlakové liatie obsahujea/alebo 20 až 350 ppm antimónu (Sb), ako aj aspoň jednu z nasledujúcich súčastí max 0,2 °/o hmotn. titánu (Ti) max 0,3 hmotn. zirkónua ako zvyšok má hliník, ako aj vplyvom spôsobu výroby spôsobené nevyhnutnénečistoty, pričom celkový podiel Fe a Mn v zliatine pre tlakové liatie činí dohromady max 1,5 hmotn.,...

Austenitická zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19345

Dátum: 18.01.2012

Autori: Forsberg Urban, Högberg Jan, Chai Guocai, Akesson Sofia

MPK: C22C 38/58, C22C 38/44, C22C 38/42...

Značky: zliatina, austenitická

Text:

...sa v zliatine ďalej dosiahne vysoká pevnosť pri tečení a vysoká ťažnosť. Dobrá odolnosť proti korózii pri vysokých teplotách v kombinácii s vysokou pevnosťou pri tečení robí austenitickú zliatinu podľa vynálezu veľmi vhodnú ako materiál na konštrukčné časti vparných kotloch. Zliatina podľa vynálezu je zvlášť užitočná v zariadeniach na výrobu energie z biomasy, ktorépracujú v koróznych podmienkach pri vysokých teplotách a tlakoch.0010 Výhodne...

Hliníková zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17546

Dátum: 11.11.2011

Autori: Bassi Corrado, Schellinger Frank, Bezencon Cyrille

MPK: C22C 21/02, C22C 21/14

Značky: hliníková, zliatina

Text:

...si vyžaduje veľmi prísnu kontrolu priestoru procesu počas zvárania a je to veľmi ťažké dosiahnuť vo výrobnom meradle.0017 Napriek týmto návrhom tu ostáva výrazná nesplnená požiadavka na zlepšenie kvality spoja medzi hlinlkovým zliatinovým výrobkom a oceľovým zliatinovým výrobkom.0018 Predmetom vynálezu je poskytnúť hliníkovú zliatinu, ktorá sa može byť privarená na oceľovú zliatinu bez použitia zliatiny plniva, a ktorá poskytuje rozhranie...

Vysoko vodivá hliníková zliatina pre elektricky vodivé výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16401

Dátum: 27.05.2011

Autori: Engler Olaf, Jupp Simon

MPK: C22F 1/04, C22C 21/08, C22C 21/00...

Značky: vysoko, hliníková, elektricky, vodivé, výrobky, vodivá, zliatina

Text:

...Si, Mn a Mg hliníkovej zliatiny sa tak pohybujú vextrémne úzkom koridore a vedú tak na tvorbu zvlášť výhodných foriem vylúčených interrnetalických fáz. 0013 V dôsledku zvlášť dobrej elektrickej vodivosti je použitie hliníkovej zliatiny podľa vynálezu zvlášť výhodné pre elektricky vodivé výrobky alebo pre výrobky vedúce prúd. Výhodne môže hliníková zliatina podľa vynálezu okrem veľmi dobrej elektrickej vodivosti vykazovat tiež dobré...

Zliatina hliníka a medi na odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17683

Dátum: 10.02.2011

Autori: Stott William, Forde John

MPK: C22C 21/12, C22C 1/10

Značky: odlievanie, hliníka, zliatina

Text:

...častíc môže byť v rozsahu 0,5 až 10 alebo 1,5 až 9 ,alebo 3 až 9 , alebo 4 až 9 .0007 Nerozpustné častice môžu mat veľkosť, ktorá je minimálne o jeden rád menšia než rozmedzie výbežkov dendritov/veľkosti zŕn v tuhej zliatine, a nachádzajú sa v interdendritických/medzikryštalických oblastiach zliatiny.0008 Častice obsahujú častice diboridu titánu.0009 Zliatina môže obsahovať 0,5 - 10 častíc diboridu titánu.0010 Zliatina môže...

Bezolovnatá spájkovacia zliatina, spoj a ich výrobná metóda a elektronický komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16047

Dátum: 02.09.2010

Autori: Watanabe Koji, Chiba Yutaka, Yamanaka Yoshie, Ohnishi Tsukasa, Ishibashi Seiko, Ishikawa Hiroki, Yoshikawa Shunsaku

MPK: B23K 1/08, B23K 35/00, B23K 1/20...

Značky: spájkovacia, bezolovnatá, metoda, zliatina, komponent, elektronický, výrobňa

Text:

...výskumov zameraných na vyriešenie vyššie opísaných problémov je, že vynálezcovia urobili tieto objavy a skompletizovali zverejnený vynález.i) Bezolovnatá spájkovacia zliatina s In ako hlavnou zložkou, do ktorej je pridané malé množstvo Sn alebo Bi jednotlivo alebo vkombinácii, vykazuje dobrú navlhavosť v čase spájkovania vďaka účinku Sn alebo Bi bez nepriaznivého vplyvu na charakteristickú ťažnosť In. Výsledkom je, že vyššie opísaná...

Zliatina Fe-Co pre vysoko dynamický elektromagnetický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10542

Dátum: 14.01.2009

Autori: Waeckerle Thierry, Fraisse Hervé

MPK: H01F 1/147

Značky: dynamický, fe-co, elektromagnetický, vysoko, zliatina, ovladač

Text:

...tvárnenia za studena v prípade, keď je to nevyhnutné.Akonáhle sú vyrobené a uvedené do prevádzky, môžu sa tieto jadrá vystaviť účinku mieme oxidačného pracovného prostredia a teda musia mať dobrú odolnost proti korózii, aby odolali tomuto typu predčasného opotrebenia.Keď končí ich pohyb prudkým nárazom proti zarážkam, týmto nárazom sú jadrá takto opakovane vystavené, je zrejmé, že musia mat dobre mechanické charakteristiky, to znamená...

Kobaltová zliatina, rozvlákňovacia odstredivá hlava a spôsob výroby minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16100

Dátum: 27.11.2008

Autori: Berthod Patrice, Hericher Ludovic, Liebaut Christophe, Bernard Jean Luc, Michon Sylvain

MPK: C22C 19/07

Značky: hlava, spôsob, odstredivá, výroby, zliatina, minerálnej, kobaltová, rozvlákňovacia

Text:

...a odolnosťou proti oxidácii nad 1100 °C vďaka mikroštruktúre, ktorej intergranulárne zóny sú bohaté na zrazeninykarbidu tantalu. Tieto karbidy hrajú na jednu stranu úlohu mechanického posilnenia brániaceho intergranulárnemu tečeniu pri veľmi vysokej teplote a na druhú stranu majú vplyv na oxidačné správanie vďaka ich oxidácii na Ta 2 O 5,ktorý tvorí oxidy úplne vypĺňajúce predošlý objem karbidov TaC, čím sa bráni prenikaniu agresívneho...

Zvárateľná zliatina niklu, železa, chrómu a hliníka odolná voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16690

Dátum: 13.11.2008

Autori: Klarstrom Dwaine, Ishwar Venkat, Matthews Steven

MPK: C22C 19/05

Značky: niklu, oxidácii, zliatina, odolná, chromu, voči, zvárateľná, hliníka, železa

Text:

...titánu, 0,2 až 0,4 kremika a 0,2 až 0,5 mangánu. Zliatina môže obsahovať tiež ytrium, cér a lantán, a to v množstve až do 0,01 . Uhlík sa tu môže vyskytovať v množstve až do 0,25 . Bór môže byť zastúpený až do hodnoty 0,004 , zirkón až do 0,025 . Zvyšok zliatiny tvori nikel plus nečistoty. Okrem toho, celkový obsah hliníka s titánom by mal byť medzi 3,4 a 4,2 a pomer chrómu k hliníku by mal byť od približne 4,5 do 8.0011 Uprednostñujeme...

Zliatina “Kazakhstanski” na redukciu a dotovanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12445

Dátum: 18.09.2008

Autori: Zharmenov Abdurassul Aldashevich, Shkolnik Vladimir Sergeevich, Tolymbekov Manat Zhaksybergenovich, Baisanov Sailaubay Omarovich, Nazarbaev Nursultan Abishevich

MPK: C21C 7/00, C22C 35/00

Značky: ocele, kazakhstanski, zliatina, dotovanie, redukciu

Text:

...2.0008 Dosiahnutý technický výsledok je zlepšovaný v kvalite ocele ošetrenej pomocou nárokovanej zliatiny vďaka hlbokej redukcii a modiñkácii nekovovýchvtrúsenín a súčasne mikrolegovanie ocele báriom, titánom a vanádom.0009 Navrhnutý vynález, ako je odhalený v patentovom nároku 1, je0010 Zliatina na redukovanie, Iegovanie a moditikovanie ocele, obsahujúca hliník, kremík, vápnik, uhlík a železo, ktorá navyše obsahuje bárium, vanád a0011...

Zliatina na báze horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8418

Dátum: 28.05.2007

Autori: Papirov Igor Isakovich, Svitsov Sergey Vladimirovitch, Pikalov Anatoliy Ivanovitch, Shokurov Vladimir Sergeevitch

MPK: A61L 31/02, A61L 15/00, C22C 23/06...

Značky: báze, horčíka, zliatina

Text:

...horčíkových zliatin, bude nižšie zvažovaný pri špecifikovaných teplotných podmienkach. Dáta, ktoré sa týkajú zlepšenia charakteristík pevnosti, odolnosti proti tečeniu a koróznychcharakteristík horćikových zliatin pri zvýšených a vysokýchteplotách budu brane do uvahy len čiastočne. Taketo dáta budú zanedbane, pretože aj napriek zlepšenej pevnosti týchto zliatin bude pri teplote miestnosti zachovaná, ale charakteristika plasticitý sa môže...

Magneticky mäkká železoniklová zliatina s nízkou koercitívnou intenzitou, vysokou permeabilitou a zlepšenou odolnosťou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 285293

Dátum: 18.09.2006

Autori: Kolb-telieps Angelika, Hattendorf Heike

MPK: C21D 8/12, C22C 19/03, H01F 1/12...

Značky: korózii, železoniklová, permeabilitou, intenzitou, nízkou, proti, magnetický, mäkká, odolnosťou, zlepšenou, zliatina, koercitívnou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná magneticky mäkká železoniklová zliatina obsahujúca nikel v množstve 35 až 65 % hmotn. a jednu alebo viac vzácnych zemín céru, lantánu, praseodýmu a neodýmu, ako aj nečistoty podmienené tavením, pričom celkový obsah vzácnych zemín je medzi 0,003 a 0,05 % hmotn..

Zliatina odolná proti korózii, spôsob jej výroby a predmet zo zliatiny vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: 284725

Dátum: 14.09.2005

Autori: Steinmetz Piere, Bernard Jean Luc, Kessler Olivier, Bousquet Michel

MPK: C03B 37/095, C22C 32/00

Značky: předmět, výroby, korózii, zliatina, vyrobený, proti, zliatiny, spôsob, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina obsahujúca chróm, vytvárajúci oxid chromitý, odolná proti oxidácii a/alebo korózii, obzvlášť pôsobením skla, zvlášť pri vysokej teplote, ktorá vo svojej matrici obsahuje v disperzii oxid chromitý Cr2O3 alebo prekurzor tohto oxidu. Táto zliatina sa môže pripraviť práškovou metalurgiou postupom zahŕňajúcim zhutnenie kovových práškov za horúca, obzvlášť spekaním. Túto zliatinu je možné použiť na výrobu predmetov, ktoré sa môžu používať v...

Zliatina na báze kobaltu, výrobok z tejto zliatiny a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284724

Dátum: 14.09.2005

Autori: Berthod Patrice, Liebaut Christophe, Bernard Jean Luc

MPK: C22F 1/10, C22C 19/07, C03B 37/095...

Značky: tejto, zliatiny, kobaltu, výrobok, zliatina, postup, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zliatiny na báze kobaltu, ktorá prejavuje mechanickú pevnosť pri vysokej teplote, najmä v oxidačnom alebo koróznom prostredí, obsahujúcej nasledujúce prvky (množstvá sú uvedené v hmotnostných percentách vzťahujúcich sa na hmotnosť zliatiny): 26 až 34 % chrómu, 6 až 12 % niklu, 4 až 8 % wolfrámu, 2 až 4 % tantalu, 0,2 až 0,5 % uhlíka, menej ako 3 % železa, menej ako 1 % kremíku, menej ako 0,5 % mangánu, menej ako 0,1 % zirkónia,...

Zliatina hliníka na tvárnenie a komponent tepelného výmenníka z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5257

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sucke Norbert William

MPK: C22C 21/00, F28F 21/00

Značky: tepelného, komponent, zliatiny, hliníka, výmenníka, tejto, zliatina, tvárnenie

Text:

...prvkov ako zirkónium, chróm a zinok, ktoré sú prednostné obsiahnuté v množstvách 0,1 až 0,18 hmotn. . Okrem toho sú udržiavané nízke podiely železa, kremíkaa mangánu. Veurópskom patente EP 1 017 865 B 1 je uvedená voči korózii pomerne odolná zliatina hliníka, pri ktorej bolo zirkóníum nahradené titánom. Tieto zliatiny hliníka však nemajú na základe nízkych obsahov mangánu premnohé použitia dostatočnú pevnosť.0006 Vďalšom európskom...

Za studena spevniteľná zlievárenská zliatina hliníka a spôsob výroby odliatku z hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3302

Dátum: 06.09.2005

Autori: Carlson Ursula, Diederichs-mittler Ina, Borchmann Jana, Kleine Andreas

MPK: C22C 21/02, C22F 1/04, C22F 1/043...

Značky: zliatina, spevniteľná, spôsob, studena, zlievarenská, výroby, hliníka, odliatku

Text:

...tyčí odliatej gravitaćným liatím V kokile, ktorá bola osústružena na nasledujúce rozmery hrúbka vzorky a 3 mm, Šírka vzorky b 8 mm, Šírka hlavydĺžka L 0 30 mm, skúšaná dĺžka tyče Lc 33 mm a celková dĺžka Lt 80 mm.1. Príklad podľa stavu technikyAko porovnávacia zliatina sa použije zlievárenská zliatina 226 A s nasledujúcim zloženímSi 8 , Fe 0,5 , Cu 3,0 , Mn 0,3 , Ni 0,2 ,Zn 1,0 , Ti 0,2 , Pb 0,1 , sn 0,1 , Mg 0,45, ďalšie prímesi...

Ni-Cr-Co-Mo zliatina pre pohon plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6725

Dátum: 30.08.2005

Autor: Pike Lee

MPK: C22C 19/05

Značky: plynovou, zliatina, turbínou, ni-cr-co-mo, pohon

Text:

...sa berie za mieru náchylnosti k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia (nižšie hodnoty predĺženia poukazujú na väčšiu náchylnosť k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia). Predĺženiev CHRT je funkciou testovacej teploty a normálne vykáže minimum konkrétnej3 teplote. Teplota, pri ktorej k tomuto dôjde, je okolo 816 °C (1500 °F) pre mnohé tvámené gama-s-čiarkou spevnené zliatiny.Dobrá pevnosť a tepelná stabilita pri vysokých teplotách, požadované...

Bezolovnatá spájkovacia zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16049

Dátum: 16.04.2004

Autori: Watanabe Masako, Murata Kensho, Okada Hiroshi, Tashima Takeshi, Ohnishi Tsukasa, Ueshima Minoru, Amagai Masazumi, Toyoda Yoshitaka, Souma Daisuke, Roppongi Takahiro

MPK: B23K 35/26

Značky: spájkovacia, zliatina, bezolovnatá

Text:

...podľa požiadaviek alebo nefunguje, dané zariadenie sa takmer nikdy neopravuje, ani sa nezvyšuje jeho výkonnosť, ale takmer vždy dochádza k jeho vyradeniu z prevádzky. Pri vyradení z prevádzky možno niektoré súčasti zariadenia znovu využiť alebo recyklovať. Často napríklad dochádza krekuperácií plastov v obaloch, kovov v rámoch a drahých kovov V elektronických súčiastkach. Dosku plošných spojov, na ktorej sú komponenty prispájkované,...

Nikel-chrómová zlievárenská zliatina tepelne stála a odolná proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2327

Dátum: 22.01.2004

Autori: Becker Petra, Durham Ricky, Kirchheiner Rolf, Jakobi Dietlinde

MPK: C22C 19/05

Značky: tepelně, nikel-chrómová, korózii, stála, odolná, proti, zlievarenská, zliatina

Text:

...zliatin, čo vedie ku vzniku trhlín v dôsledku tečenia v ochrannej vrstve oxidu chromitého a k prieniku uhlíka a kyslíka cez trhliny do materiálu trubice. Najmä pri cyklickom teplotnom namáhani môže dôjsť ku vzniku trhlín v ochrannej vrstve a tiež k čiastočnému uvoľneniu ochrannej vrstvy.0007 Z niklových zliatin, literatúra U. Heubner Ed., Expert Verlag, 1998, strany 16 až 23, U.Brill - Eigenschaften und Einsatzgebiete der neuen...

Zliatina hliníka s vysokou pevnosťou a nízkou citlivosťou na prudké ochladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2528

Dátum: 20.12.2003

Autori: Höllrigl Günther, Jaquerod Christophe

MPK: C22C 21/10

Značky: ochladenie, zliatina, hliníka, vysokou, pevnosťou, citlivosťou, prudké, nízkou

Text:

...stanovené medze.Úlohou vynálezu je pripraviť zliatinu hliníka s nízkou citlivosťou na prudké ochladenie, vhodnú pre výrobu hrubých dosiek s vysokou úrovňouĎaľší cieľ vynálezu spočíva V tom, aby sa poskytol vhodný spôsob, ktorým môže byť táto zliatina hliníka spracovaná na hrubé dosky s dostatočne vysokou pevnosťou po celej hrúbkeNa vyriešenie tejto úlohy podľa vynálezu vedie zliatina hliníka sa hliník ako zvyšok s nečistotami...

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, použitie zliatiny a hutnícke výrobky z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283371

Dátum: 23.05.2003

Autori: Klemp Thomas, Scott Gerald, Bartges Charles, Allyn Matthew

MPK: C22C 21/08, C22C 21/02, C22C 21/12...

Značky: hliníka, tejto, obsahujúca, báze, zliatiny, hliník, výrobky, hutnické, zliatina, prvky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, obsahuje 0,15 až 1,0 hmotn. % medi, 0,4 až 1,5 hmotn. % cínu, 0,65 až 1,35 hmotn. % horčíka, 0,4 až 1,1 hmotn. % kremíka, 0,002 až 0,35 hmotn. % mangánu, a zvyšok tvorí okrem nečistôt a prípadných prísad v podstate hliník, pričom, ak je obsah medi pod 0,51 hmotn. %, je obsah cínu najmenej 1,01 hmotn. %, pričom obsah olova, pokiaľ je olovo prítomné, je najviac 0,1 hmotn. %, a obsah...

Alfa-beta zliatina Ti-Al-V-Mo-Fe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2365

Dátum: 30.04.2003

Autori: Fanning John, Fox Stephen, Kosaka Yoji

MPK: C22C 14/00

Značky: zliatina, alfa-beta, ti-al-v-mo-fe

Text:

...stabilizáciu beta-fázy, ako aj na zaistenie zjemnenia zŕn v mikroštruktúre. Pokiaľ je obsah molybdénu nižší ako 0,3 °/o, nie je dosiahnutý požadovaný účinok. Podobne, pokiaľ je obsahmolybdénu vyšší ako 1,8 , dochádza k degradácii obrobiteľnosti.0016 Kyslík je spevňujúcim prvkom vtitáne ajeho zliatinách. Pokial je obsah kyslíka nižší ako 0,12 , nie je dosiahnutá dostatočné pevnosť a pokiaľ je obsah kyslíku vyšší ako 0,25 , je zliatina krehká...

Legovaná zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 325

Dátum: 30.04.2003

Autor: Menk Werner

MPK: C22C 37/00

Značky: zliatina, legovaná

Text:

...úlohou vynálezu uviesť legovanú zliatinu, ktorá je vyrobená 2 pokiaľ možno nákladovo priaznivých prvkov a kde liatinové diely vykazujú pokiaľ možnoTáto úloha je Vyriešená legovanou zliatinou pre liatinové výrobky s vysokou teplotnou stálosťou, ako je definovanéUprednostnené ďalšie uskutočnenia vynálezu vyplývajú zoJe výhodou, že zliatina má pokiaľ možno vysokú štrukturálnu stabilitu a pokiaľ možno vysokú odolnosť voči oxidácii. To sa dosahuje...

Zliatina hliníka a kremíka majúca zlepšené mechanické vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1780

Dátum: 05.11.2002

Autori: Uggowitzer Peter, Ogris Erhard, Wöhrer Josef

MPK: C22F 1/043, C22C 21/02, C22F 1/04...

Značky: majúca, mechanické, zlepšené, kremíka, zliatina, vlastností, hliníka

Text:

...a stav spracovania T 5 je vybraný pre výrobky. Nižšía pevnosť ktora vyplýva z T 5 musí byrt . ak je to nevyhnutné. kompenzovaná pri príprave konštrukčných zmien súčiastokBolo by vhodné poskytnúť podľa vynálezu novú ekonomicky výhodnú metódu tepelného spracovania. s duktilitou materiálu. ktorá môže byt očividne zvýšená bez väčších strát pevnosti materiálu ako je prirovnanć k T 6. alebo podstatne väčšia duktilita aväčšia pevnosť materiálu...

Zliatina medi pre výrobu poštových drôtov a spôsob výroby tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280851

Dátum: 14.08.2000

Autori: Marko Juraj, Sklenárová Jolana

MPK: C22C 1/06, C22C 9/00

Značky: drôtov, tejto, zliatiny, spôsob, výroby, poštových, zliatina, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina medi legovaná fosforom na množstvo 0,01 až 0,015 hmotn. % a horčíkom na množstvo 0,2 až 0,35 hmotn. %. Legovanie horčíkom sa robí pod vrstvou soľnej zmesi so zložením 0,25 hmotn. % fluoridu vápenatého a 0,75 hmotn. % chloridu sodného.

Vytvrditeľná zliatina medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280704

Dátum: 12.06.2000

Autori: Helmenkamp Thomas, Gravemann Horst

MPK: B22D 11/06, C22C 9/06

Značky: vytvrditelná, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvrditeľná zliatina medi je určená na výrobu lejacích valcov a lejacích kolies, ktoré sú pri liatí na konečné rozmery podrobované striedavému teplotnému namáhaniu, s tvrdosťou podľa Brinella aspoň 200 HB a s elektrickou vodivosťou vyššou ako 38 Sm/mm2. Zliatina pozostáva z 1,2 až 2,6 % hmotn. niklu, 0,1 až 0,45 % berýlia, voliteľne až 0,25 % hmotn. zirkónia, zvyšok meď, vrátane nečistôt podmienených výrobou a obvyklých spracovateľských...

Austenitická niklomolybdénová zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: 280455

Dátum: 10.11.1993

Autori: Köhler Michael, Büth Jürgen, Heubner Ulrich

MPK: B01J 19/02, C22C 19/00, C22C 19/03...

Značky: niklomolybdenová, austenitická, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Austenitická niklomolybdénová zliatina s vynikajúcou odolnosťou proti korózii v redukčných prostrediach a vynikajúcou tepelnou stálosťou v teplotnom rozmedzí medzi 650 až 950 °C, obsahujúca 26,0 až 30,0 % hmotn. Mo, 1,0 až 7,0 % hmotn. Fe, 0,4 až 1,5 % hmotn. Cr, až 1,5 % hmotn. Mn, až 0,05 % hmotn. Si, až 2,5 % hmotn. Co, až 0,04 % hmotn. P, až 0,01 % hmotn. S, 0,1 až 0,5 % hmotn. Al, až 0,1 % hmotn. Mg, až 1,0 % hmotn. Cu, až 0,01 % hmotn. C,...

Zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vlákien a spôsob tepelného spracovania zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281434

Dátum: 18.11.1992

Autor: Vasseur Stella

MPK: C22F 1/10, C03B 37/04, C22C 19/05...

Značky: sklenených, niklu, spracovania, vlákien, báze, výrobu, zliatiny, tepelného, spôsob, odstředivky, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vláken, ktorá obsahuje (v % hmotnostných): chróm 27,5 až 29,5 %, volfrám 6,5 až 7,8 %, uhlík 0,69 až 0,73 %, železo 7 až 10 %, pričom prípadne je obsiahnutý kremík a mangán, každý maximálne v množstve až 0,9 % hmotnostných, pričom zvyšok tvorí v podstate nikel a ktorá vo svojej kryštalickej štruktúre obsahuje karbidy typu M23C6, kde M je ekvivalentný chróm, to znamená chróm...

Zliatina pre implantáty v stomatológii a traumatológii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245506

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juráo Antonín, Boháeek Jaroslav

MPK: C221 9/05

Značky: stomatológii, zliatina, implantáty, traumatológii

Text:

...spôsobujú zápal. Okrem toho majú ešte ďalšiu nevýh-odu - nemožnosť dlhodobého prirodzeného mechanického pripojenia ku kostnému tkanivu.acobs a Kirch pripravili zliatinu z drahých kovov, ktorú piokrylí porcelánovo-u vrstvou s cieľom vytvorenia izolačnej vrstvy medzi kostenným tkanivorn mukoperistom a kovom. Tým istým spôsobom sa uberajú .aj pokusy Kirchnera - dosiahnut tesnejšie spojenie medzi kosťou a implantátom.Zliatiny doteraz pripravené...

Očkovacia a modifikačná zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: 235580

Dátum: 15.02.1987

Autori: Konečný Pavol, Kováčik Ervín, Látal Vítězslav, Harmaniak Ján, Novák Ladislav, Zemánek Jaroslav

MPK: C22C 38/02

Značky: očkovacia, zliatina, modifikačná

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina vhodná pre očkovanie a modifikáciu šedej liatiny, prípadne iných druhov liatin a surového železa, je vyrobená na báze ferosilícia a obsahuje okrem železa 40 až 80 % kremíka, 1 až 6 % mangánu, 1 až 3 % hliníka, 0,2 až 2 % vápnika v hmotnostných podieloch.

Zliatina na výrobu klzných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230279

Dátum: 15.10.1986

Autori: Servátka Ladislav, Grígerová Tatiana

Značky: zliatina, materiálov, výrobu, klzných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zliatinu na báze Al-Zn-Fe-Si-Pb-Zr s dobrými klznými a mechanickými vlastnosťami. Zr zliatiny leguje tuhý roztok ?, čím sa zvyšuje jeho mikrotvrdosť a taktiež zvyšuje stabilitu ? tuhého roztoku. Pb plní úlohu mäkkej fázy a spôsobuje vytvorenie vhodných produktov vznikajúcich pri oteru. Zliatina podľa vynálezu má široké uplatnenie ako náhrada súčasných kompozičných ložiskových materiálov a klzných materiálov a obsahuje v % hmot. 15...

Hliníková zliatina pre výrobu polotovarov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 230229

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cempa Štefan, Tomášek Karel, Krčmár Jozef, Bognár Jozef, Voldán Břetislav

MPK: C22C 21/10

Značky: zliatina, tvárnením, polotovarov, hliníková, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hliníkovej zliatiny pre výrobu polotovarov tvárením. Hliníková zliatina podľa vynálezu obsahuje 2,5 až 5,5 % hmotnostných zinku, 0,4 až 1,2 % hmot. horčíka, 0,2 až 1,2 % hmot. mangánu, 0,1 až 0,2 % hmot. titánu. Hmotnostný obsah mangánu je rovnaký alebo menší ako hmotnostný obsah horčíka. Súčet hmotnostných obsahov mangánu a horčíka je menší ako hmotnostný obsah zinku. Pre špeciálne účely sa zliatina dolegováva s 0,05 až 0,8 %...

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jelč Imrich, Janok Jan, Krankus Dušan

Značky: odliatky, zliatina, niklu, žiaruvzdorná, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky, najmä na odporové vykurovacie telesá, obsahujúca 60 až 72 % niklu, 15 až 25 % chrómu, 0,01 až 12 % železa, 1 až 5 % molybdénu, 0,1 až 0,8 % uhlíka, vyznačujúca sa tým, že obsahuje v rozsahu 1,0 až 3,0 percenta kremík, 0,8 až 2,5 % mangán a sú časne obsah nežiadúcich a sprievodných prvkov je stopový až najviac 0,02 % síry, 0,04 % fosforu, 0,0014 % olova, 0,0030 % antimónu a 0,007 % cínu.

Hliníková zliatina pre výrobu lisovaných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225179

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bognár Jozef, Cempa Štefan, Tomášek Karol, Krčmár Jozef, Voldán Břetislav

Značky: zliatina, lisovaných, výrobu, profilov, hliníková

Zhrnutie / Anotácia:

Hliníková zliatina pre výrobu lisovaných profilov, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 2,5 až 5,5 % hmot. zinku, 0,4 až 1,2 % hmot. horčíka, 0,2 až 1 % hmot. mangánu, 0,1 až 0,2 % hmot. titánu a hliníka do celkového obsahu 100 % hmot.

Zliatina pre spájkovanie, najmä zadnej strany kremíkových polovodičových doštiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229976

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ryšavý František, Beleščák Ladislav

MPK: H01L 21/02

Značky: dostiček, zliatina, spájkovanie, zadnej, strany, křemíkových, najmä, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie spotreby zlata pri výrobe usmerňujúcich polovodičových prvkov zliatinovou technológiou bez zvýšenia investičných nákladov a pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím trojkomponentnej spájkovacej zliatiny polovodičovej čistoty, ktorej pracovná spájkovacia teplota je zhodná s pracovnou teplotou vytvárania usmerňujúceho P-N prechodu na báze hliník - kremík. Podstatou vynálezu je, že zliatina obsahuje 75...

Hliníková zliatina pre výrobu výstielky klzných ložísk a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228824

Dátum: 01.01.1986

Autori: Fedor Bohumil, Repčák Vladimír, Schmiedl Juraj, Plch Pavol, Kocúr Ján, Cempa Štefan

MPK: C22C 21/14

Značky: spôsob, výroby, ložísk, výstielky, výrobu, klzných, hliníková, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti metalurgie neželezných kovov. Účelom vynálezu je zlepšenie mechanických vlastností klzných ložísk, čo má za následok predloženie ich životnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím hliníkovej zliatiny a spôsobu jej výroby podľa vynálezu, kde obsahom 9 až 13 % hmotnostných kremíka, 0,6 až 1,8 % hmotnostných medi v hliníkovej zliatine a jej odliatím do predhriatej horizontálnej medenej kokily sa dosiahne rovnomerne...

Hliníková zliatina pre výrobu lisovaných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228814

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bognár Jozef, Krčmár Jozef, Tomášek Karel, Cempa Štefan, Voldán Břetislav

MPK: C22C 21/10

Značky: hliníková, zliatina, profilov, výrobu, lisovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti hutníctva neželezných kovov. Účelom vynálezu je poskytnúť hliníkovú zliatinu, ktorá má veľmi dobrú eloxovateľnosť a lisovateľnosť, u ktorej sa nevyskytuje medzikryštalická korózia a praskanie pod napätím. Medza pevnosti u tejto zliatiny je vyššia ako 300 MPa a dosahuje sa prirodzeným stárnutím. Uvedeného účelu sa dosiahne u hliníkovej zliatiny, ktorá obsahuje 2,5 až 5,5 % hmotnostných zinku, 0,4 až 1,2% hmotnostných...

Zliatina pre stomatologické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 222915

Dátum: 01.03.1984

Autori: Ležovič Ján, Žitňanský Marcel

Značky: účely, stomatologické, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stomatologickej techniky. Rieši zložené zliatiny pre stomatologické účely. Zliatina sa skladá z 50 až 70 % hmotnosti medi, 17 až 30,5 % hmotnosti niklu, 9 až 11 % hmotnosti hliníka, 0,5 až 1 % hmotnosti chrómu, 0,002 až 1 % hmotnosti zirkónia. Zliatina môže ďalej obsahovať 0,001 až 2 % hmotnosti gália.