Patenty so značkou «žlabový»

Prírubový žľabový podval

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7279

Dátum: 03.11.2015

Autori: Adamec Josef, Miška Petr, Věříš Stanislav

MPK: E01B 7/22

Značky: podval, přírubový, žlabový

Text:

...tohto technického riešenia. Na obrázku 1 je tento podval znázornený v axonometrickom pohľade, na obrázku 2 je vyhotovenie deleného podvalu, pozostávajúceho z dvoch častí, ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prostredníctvom prírub. Na obrázku 3 je príklad modelu prírubového žľabového podvalu s prestavmkom na výhybke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrírubový žľabový podval na obrázku 1 je vytvorený ako úzky oceľový zvarenec žľabu...

Prejazdový žľabový zberač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5856

Dátum: 04.10.2011

Autori: Wirth Peter, Móro Vladimír

MPK: E01C 11/22, E03F 5/00

Značky: zberač, žlabový, prejazdový

Text:

...okrajových homých častiach prechádza do lineámeho sedla, V ktorom je osadený rošt.Za účelom tesnejšieho nadpájania viacerých prejazdových žľabových zberačov vody je výhodné, aby obe čelá telesa boli opatrené komplementámymi osadeniarríi.Za účelom dosiahnutia kompaktného monolitického celku je teleso prejazdového žľabového zberača vody opątrené kotvíacirni prvkami pre uchytenie roštu. Aj jednotlivé segmenty roštov môžu byť opatrené vzájomnýmí...

Spôsob výroby držiaku koryta pre odkvapový žľab a žľabový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6691

Dátum: 29.04.2006

Autori: Wewer Richard, Runde Herbert

MPK: E04D 13/072, B21D 53/00

Značky: žlabový, výroby, žľab, spôsob, odkvapový, držiaku, koryta

Text:

...redukovanú spotrebu materiálu. U známeho V priečnom profile pravouhlého profilu držiaku sa používa pásová med s vonkajšími rozmermi 29 x 4.8 mm, kým u spôsobu výroby podľa vynálezu sa môže používať medený drôt s nominálnym priemerom od 20 mm. Držiak odkvapového žľabu vyrobený z medeného drôtu má s plochou priečneho rezu od 91 mmz oproti ploche priečneho rezu od 139,2 mmz pri pravouhlom profile teda menšiu hmotnosť. Úspora materiálu je u...

Stavebnicový žľabový modul na drenážne kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 284721

Dátum: 14.09.2005

Autor: Mantelli Giulio

MPK: E03F 3/04

Značky: stavebnicový, žlabový, kanály, modul, drenážně

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový žľabový modul (1) s rozšíreným horným zahĺbením (2), upraveným na uloženie roštu (3) na ochranu chodcov a/alebo vozidiel, je vybavený na svojich koncoch doplnkovými vonkajšími spájacími prvkami a vnútornými spájacími prvkami. Vonkajšia strana rozšíreného horného zahĺbenia (2) každého stavebnicového žľabového modulu (1) je vybavená zodpovedajúcimi integrálnymi kontinuálnymi pozdĺžnymi drenážnymi kanálmi (201, 201'), smerujúcimi...

Žľabový zberač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3603

Dátum: 11.09.2003

Autor: Wirth Peter

MPK: E01C 9/10, E01F 5/00

Značky: žlabový, zberač

Text:

...drenážnych alebo porćznych asfaltobetónových povrchov najmä cestných komunikácií. Ďalšou podstatnou výhodou konštrukcie žľabového zberača dažďovej vody je ten fakt, že sa zabráni rouušovaniu drenážnych alebo poréznych asfaltobetónových povrchov v zimnom období vplyvom mrazov a drenàžna povrchová vrstva hlavne cestných komunikácii sa môže technologicky veľmi jednoducho uložiť až tesne po vrchnú hranu rámu žľabu respektíve hornú hranu...

Odkvapový žľabový kotlík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2330

Dátum: 10.12.1999

Autor: Kohút Milan

MPK: E04D 13/08

Značky: odkvapový, kotlík, žlabový

Text:

...ako spájanie pomocou tepla.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 znázorňuje v čiastočnom reze odkvapovy žľabový kotlík so znázomenim spoločnej spojovacej drážlcy V aletemativnom uskutočnení a s jeho napojením na žľab a odpadovú rúru. Obr. 2 znázorňuje pohľad na odkvapový žľabový kotlík v mieste lemov so znázomením hranatého a polkruhového žľabu. Obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na odlwapovýOdkvapový žľabový kotlíkl pozostáva...

Žľabový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2329

Dátum: 10.12.1999

Autor: Kohút Milan

MPK: E04D 13/15, E04D 13/072

Značky: žlabový

Text:

...vrstva má drážku a/alebo výstupok smerujúci pozdĺž vrstvy. Výhodou riešenia je vysoká pevnosť žľabového háku, pričom je vyrobený z pozinkovaného plechu, takže nie je potrebná ďalšia operácia povrchovej úpravy. Výroba nie je obmedzená len na pozinkovaný plech, ale aj na iný rovinný plech, napríklad sPrehľad obrázkov na gýkreseObr. l znázorňuje žľabový hák pre polkruhový žľab. Obr. 2 znázorňuje časť rozvinutého plášťa v mieste upevňovacieho...

Žľabový diel na korčekový dopravník, hlavne na použitie v baníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 278862

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hahn Detlef, Steinkuhl Bernd

MPK: B65G 19/28

Značky: žlabový, korčekový, baníctve, hlavne, použitie, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Žľabový diel (1) je určený na korčekový dopravník (s jednou alebo dvoma stredovými reťazami), ktorého dnový plech (3) je na oboch koncoch žľabového dielu (1) pri vytvorení prekrývacích jazykov (10, 11) v hrúbke osadený, takže susedné žľabové diely (1) sa v žľabových spojoch (B) svojimi prekrývacími jazykmi (10, 11) striedavo prekrývajú. Podstatou riešenia je, že prekrývacie jazyky (10, 11) sú na oboch koncoch žľabového dielu (1) v priebehu...

Žľabový diel na ohreblový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 278734

Dátum: 15.10.1991

Autori: Hahn Detlef, Stinkuhl Bernd

MPK: B65G 19/28

Značky: ohreblový, dopravník, žlabový

Zhrnutie / Anotácia:

Žľabový diel (1) je určený na ohreblový dopravník a jeho obidva bočné profily pozostávajú vždy z dvoch profilových líšt (5, 6), pričom všetky profilové lišty (5, 6) sú navzájom vytvorené rovnako. Dopravné dno (4) leží na obidvoch stranách žľabu medzi párovito nad sebou usporiadanými profilovými lištami (5, 6). Tieto profilové lišty (5, 6) majú vždy nosné rameno (9) nasmerované šikmo dovnútra proti dopravnému dnu (4), ktorého voľný koniec tvorí...

Žlabový perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 269207

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 17/16

Značky: žlabový, mlýn, perlový

Text:

...obyčajná ucpávka. Celé mlecí zařízení je hermeticky uzavřeno a může být ŕeäeno i jako přetlakové.Na výkresoch je znázorněn příkled provedení žlabového perlového mlýna podle vynálezu, kde značí obr. 1 pohled na celkovou sestavu, obr. 2 pohled v řezu na půdorys nlecího žlabu, obr. 3 řez v bokorysu mlecího llabu, obr. 4 řez bokorysem mle cího žlabu se sítem.Žlabový perlový mlýn podle vynálezu se skládá z rámové konstrukce ll. na které v...

Žlabový mandl

Načítavanie...

Číslo patentu: 258007

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krumbiegel Herbert, Wolff Christian, Thurner Günter, Lippold Gerhard

MPK: D06F 65/00

Značky: žlabový, mandl

Text:

...nonyqaercn, r.eą onaxoauu xonuqecwaou aueprun sHaqHTenbHo őonsmee Konuqecrao nom H 3 Genbn Hcnapnerca.Hunuunp nàeaapnrenbnoü cymxu 3 cooraewcwnuu c usoöpereuuen oöecneuunaer Maxcunanbuuü H panuouepnuů nepexo Tenna no aceň mupnne or rennonocurenn na noaepxuocrb uunnnpa npennapurenbuoñ cymxn, a Kycxu Genbn, nexamme Ha HeM.EcTb H aosnomuocrb pasnnuuoro Harpeaa uunuunpa npeaapuTenbHon cymmu B onper enenuux owpesxax ero Komyxa. Taxnn oópason B...

Způsob ohřívání vzduchu vyhřívaného žlabového mandlu a vyhřívaný žlabový mandl k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245036

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oddejovie Anton, Durec Milan

MPK: D06F 65/10

Značky: ohřívání, vzduchu, způsob, žlabový, mandlu, vyhřívaného, vyhřívaný, mandl, provádění, způsobu, žlabového, tohoto

Text:

...omaenemxym na .nomK 028 Kama nonoJmaoBamym oóorpezsammm cpexxy mrazu ocracroqnoro Tema. 3 m, npasnapnocoócrayew naJIBHeÍ/ĚJIIGMY Harpersy orxonmnero sos-mmm, OJIHELKO upencrawmem coóoñ TOJIBKO .çammncxBurogy. Tax xax npoueco sn 2 cL EĽEET unnnqeoxHň xapaxwep, TO aneprnn, noóuwag na oöorpenammež cpenu, nonxaa ÓHTL OHHTB as nogyegena K Hoñ Kax czemañ 3 Heprns, qwoóu CHOCOÓCTBCBQTL Ho Bomy ncnonbaonannw oüornenammeü cjena B nowxax xaraa. Ľeub...

Hřeblový žlabový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 214062

Dátum: 01.07.1984

Autori: Marhoul Jiří, Novotný Rudolf

Značky: hřeblový, dopravník, žlabový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hřeblového žlabového dopravníku určeného zejména pro dopravu horkých přířezů a výkovků v kovárnách. Vynález řeší možnost dopravy jak výkovků kotoučového a deskového tvaru, tak možnost orientované dopravy výkovků tyčového tvaru jedním dopravníkem. Toho je dosaženo tím, že dopravník je opatřen výměnným vodícím žlabem, který se skládá ze dvou shodných polovin, ke každé z nichž jsou ze spodní strany připojeny svislé upevňovací...

Hřeblový žlabový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 215363

Dátum: 29.02.1984

Autori: Marhoul Jiří, Novotný Rudolf

Značky: dopravník, hřeblový, žlabový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hřeblového žlabového dopravníku, určeného zejména pro dopravu horkých přířezů a výkovku v kovárnách. Vynález řeší možnost dopravy jak výkovků kotoučového a deskového tvaru, tak možnost orientované dopravy výkovků tyčového tvaru jedním dopravníkem a prodloužení životnosti tažného řetězu. Toho je dosaženo tím, že tažný prvek je tvořen dvěma tažnými válečkovými řetězy, které jsou navzájem propojeny spojovacími čepy zajištěnými...