Patenty so značkou «žľab»

Násypný žľab pre spekaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15528

Dátum: 19.08.2010

Autori: Auberger Heinrich, Fritzl Gerhard, Hattinger Stephan, Fehringer Edmund

MPK: F27B 15/00, F27D 15/00, F27B 21/00...

Značky: žľab, spékaný, násypný, materiál

Text:

...zŕn zdola nahor umožňuje účinné chladenie, pretože chladiacemu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný zdola, je týmto spôsobom pri vstupu do vrstvy kladený menší odpor. Ďalej je v časticiach spekaného materiálu s väčšou veľkosťou zŕn naakumulované viac tepla než včasticiach spekaného materiálu smenšou veľkosťou zŕn, takže prvý kontakt chladiaceho prúdu vzduchu sčasticami väčšej veľkosti zŕn vedie kúčinnejšiemuNevýhodou u týchto známych...

Odtokový žľab a spôsob jeho inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286241

Dátum: 09.05.2008

Autori: Nielsen Elgard Schandorff, Edvardsen Allan

MPK: E04D 3/36, E04B 7/18, E04D 13/00...

Značky: spôsob, inštalácie, žľab, odtokový

Zhrnutie / Anotácia:

Odtokový žľab na použitie v spojení so strešným podkladom, zahŕňajúci najmenej jeden pozdĺžny žľabový člen s prvým profilom (1, 4) s prierezom v podstate tvaru U. Odtokový žľab ďalej zahŕňa najmenej jedny pridržiavacie prostriedky (2), ktoré môžu bez poškodenia strešného podkladu udržať strešný podklad v odtokovom žľabe.

Spôsob výroby držiaku koryta pre odkvapový žľab a žľabový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6691

Dátum: 29.04.2006

Autori: Wewer Richard, Runde Herbert

MPK: B21D 53/00, E04D 13/072

Značky: žľab, odkvapový, spôsob, koryta, žlabový, držiaku, výroby

Text:

...redukovanú spotrebu materiálu. U známeho V priečnom profile pravouhlého profilu držiaku sa používa pásová med s vonkajšími rozmermi 29 x 4.8 mm, kým u spôsobu výroby podľa vynálezu sa môže používať medený drôt s nominálnym priemerom od 20 mm. Držiak odkvapového žľabu vyrobený z medeného drôtu má s plochou priečneho rezu od 91 mmz oproti ploche priečneho rezu od 139,2 mmz pri pravouhlom profile teda menšiu hmotnosť. Úspora materiálu je u...

Betónový žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4418

Dátum: 06.04.2006

Autor: Fuchs Johann

MPK: H02G 3/04, H02G 9/00

Značky: betónový, žľab

Text:

...žliabok alebo aj viac než dva žliabky v dne 3 žľabu a/alebo prípadne aj v stene 4 žľabu.Obr. 3 znázorňuje štyri do štvrťkruhu zostavené betónové žľaby. V tomto usporiadaní je uhol medzi rozdeleným žľabom 2 a kolmicami 6 15 °. Namiesto len dvoch žliabkov môže byt vytvorených aj viac žliabkov s ľubovoľnými uhlami sklonu, pričom samozrejme sú príslušné uhly sklonudvoch v koncových oblastiach protiľahlých žliabkov rovnako veľké. Pracovník, ktorý...

Žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8724

Dátum: 29.12.2005

Autori: Sipilä Jussi, Lumppio Juha

MPK: C21B 7/14, B22D 35/06, F27D 3/14...

Značky: výrobe, odlievaní, žľab, roztaveného, používaný

Text:

...žlabovú konštrukciu na presun roztaveného kovu. Ďalším cielom Vynálezu je poskytnúť žlabovú konštrukciu a konštrukciu nádrží, ktorá slúži na presun roztaveného kovu 2 tavnej pece do odlievacieho zariadeniaspoľahlivo a odolne voči prerušeníam odlievania. Základnýmcieľom je spoľahlivý presun medi 2 anódovej pece do odlievaciehos vynálezom je definované V súlade s patentovým nárokom 1.Z nadväzujúcich patentových nárokov vychádzajú špeciálne...

Káblový žľab so zákrytovou doskou z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3138

Dátum: 05.02.2002

Autori: Varga Vladimír, Ochocová Renáta, Mátel František, Vysoký Miloslav

MPK: H02G 9/06, H02G 3/04, H02G 9/04...

Značky: žľab, káblový, doskou, plastov, zákrytovou, recyklovaných

Text:

...na vzájomné prekrytie a spojenie dvoch profilov. Doska je po celej dĺžke spodnej strany tvarovaná tak, aby pri pokládke vybrania umožnili jej fixovanie do profilu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze.Protil 1 z recyklovaných plastov zobrazený na obrázku má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Na vnútornej strane bočných...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Batěk Jiří, Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: obvodový, sběrný, žľab, nádrže, dosazovací

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Káblový žľab z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1963

Dátum: 07.10.1998

Autor: Šáral Jaroslav

MPK: H02G 9/06

Značky: plastů, káblový, žľab

Text:

...kladení káblových sieti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, Žkde na obr. 1 je znázornený axonometrický pohľad na zostavukáblového žľabu, na obr. 2 je rez žľabovým vrchnákom, na obr.3 je axonometrický pohľad zo spodu na žľabový vrchnák a naobr. 4 je rez žľabovým vrchnákom s vonkajším predĺžením.Káblový žľab z plastov je vytvorený zo žľabového telesa l a žľaboyého vrchnáka g. Na pozdĺžne...

Aerokinetický žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 269922

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zeman Miroslav, Bok Karel, Vávra Alois

MPK: B65G 53/16, B65G 53/20

Značky: žľab, aerokinetický

Text:

...daným požadovanou šířkou štěrbin a tlouščkou plechu, z něho jsou destičky vyrobeny, a s přesahem, zajištujícím spolehlivá nasměrování vystupujíoího vzdušného proudu je dostatečně tuhým celkem.Příklad provedení dna aerokínetíckého žlabu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Na obr. 1 je v axonometríckém pohledu znázorněna jedna z destíček, z nichžje složeno dno aerokinetickýho žlabu, na obr. 2 podélný řez destičky prvního provedení, na obr....

Žlab pro dopravu dávky skloviny z dávkovacího do tvarovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269610

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lahoda Jan

MPK: C03B 7/14, C03B 7/16

Značky: skloviny, zařízení, dávky, dopravu, tvarovacího, dávkovacího, žľab

Text:

...pôrovltýn kovovýu nateriálea žlabu e/nebo stroje. Nevýhodou provedení je náročnoet výroby elntrovaných dilů, zejména u dilů aložitejłlch tvarů. Při otntroveni není totiž polne dodržet tvar a rozněry dílů e potřebnou přesnoetí e jejich následne opraoovenl je obtížné. Slntrovane díly nejsou v provozu přillš spolehlivá, protože jejich pôry ao zaneäejl nečietotaai a oleje z tlakového vzduchuUvedené nevýhody se odstranl nebo podstatné onozi u...

Univerzálny žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: 267353

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23Q 7/08

Značky: univerzálny, žľab

Text:

...žľabov a veľkú spotrebu materiálu.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálny žľab podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na teleso žľabu s dorazom sú upevnené horný vodíaci uholník a dolný vodiaci uhol CS 267 353 B 1ník prestaviteľne pomocou vložiek a skrutiek.Výhoda univerzálneho žľabu podľa vynálezu spočíva v tom, že vodiace uholníky upevnené na teleso žľabu sú prestavitelné podľa rozmeru obrobku v danom rozsahu žľabu. Ďalšou...

Žlab pro krmení dobytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267995

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hašek Anton

MPK: A01K 5/01

Značky: žľab, krmení, dobytka

Text:

...rámu lg je přivařen ocelový plech, který tvoří dno 21 žlabu D s vnitřní kryt požlshnice§a je zpevněn vyztužovscímd liätamd 23 (obr. 6). Do dna 21 Jsou vyvrtány nad přední vyztužovací lištou 23 neznázorněné otvory pro upevnění žlabových přepážak Ag. Přední okraj dne 21 mezi předními sloupky gg, gi, gj, gá je překryt ocelovými tvsrovkami gg tvaru U. Krsjní přední sloupky gg, gá Jsou opatřeny horními objímksmi 25, nasunutými na nosné...

Žlab pro uložení blokové kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266197

Dátum: 13.12.1989

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 3/38

Značky: kolejnice, blokové, uložení, žľab

Text:

...k nežádoncím rezonancím se všemi vyvolanými důsledky.Uvedené nedostaky odstraňuje žlab pro uložení blokové kolejnice, charakterizovaný lichcběžníkovým vnitřním, profilem, na jehož dně může být uložena pružná podložka, zabetonovaný v rovnoběžné dvojici ve velkoplošném panelu tramvajové nebo podobné kolejová trati tak, aby jeho horní plocha lícovala s horní plochou panelu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že žlab je tvořen plastovým korýtkem,...

Výkyvný žlab kovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265313

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zbořil Rastislav, Harnoš Jozef

MPK: B30B 15/30, B21J 9/00

Značky: výkyvný, žľab, kovacieho

Text:

...z pracovného priestoru stroja na určené miesto. Tým je úplne odstránená namáhavá ručná práca pri vyberani výliskov. Ďalšia výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje úplné mechanizovanie lisovania výliskov, bez zásahu ľudského činiteľa, čim sa podstatne zvyšuje kultúra práce a pracoviska pri lisovani výliskovNa výkrese je znázornená prevedenie výkyvného žľabu kovacieho lisu podľa vynálezuVýkyvný žľab kovacieho lisu pozostáva...

Žlab pro talířový brzdič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264579

Dátum: 14.08.1989

Autori: Juřica Ladislav, Ptáček Josef, Navrátil Jaroslav, Kopecký Josef, Straus Bohuslav

MPK: E21F 13/06

Značky: talířový, brzdič, žľab

Text:

...hák x pro zajištovací prvek.Podstatnou předností nového provedení žlabů pro talířový brzdič podle vynálezu je, že praktický beze změny ostatních částí talířcvého brzdiče umožnuje vytvořit nový typ brzdicího dopravníku, který může být v porubu vÉlostrmé sloji nasazens dobývecím strojom, například S válcovým kombejnem. V důsledku toho lze dosáhnout významného zvýšení produktivity práce, její bezpečnosti a snížení fyzické námahy osádky v...

Přelivový žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 263917

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kupf Lubomír, Rybička Jiří, Kalouš Vratislav

MPK: C02F 1/00, B01D 21/02, C02F 3/00...

Značky: přelivový, žľab

Text:

...Distančními trubkami a otvory prochází šrouby a držaky jsou čepy vložený do průchozích otvorů s osazením.Přelivový žlab podle vynálezu má ve srovnání s dosud známymi žlaby větší tvarovou a ohybovou tuhost. Tato tuhost je zajištěná vytvořenním uzavřených profilů v rovině rov 2noběžné s povdélnou -osou a v r-ovině k ní kolmě. Uzavřené profily se vytváří vložením distannčních trubek do průchozích otvorů s osazením ve výztuhách tvarovatelné...

Vzorkovací žľab na odber hrubej vzorky z vyťaženej suroviny pri ťažobnom prieskume

Načítavanie...

Číslo patentu: 263158

Dátum: 11.04.1989

Autor: Tarkanič Ladislav

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorky, hrubej, odber, prieskume, ťažobnom, vyťaženej, suroviny, žľab, vzorkovací

Text:

...pôdoryse priklad prevedenia vzorkovacieho žlabu na odber vzorky z vytaženej suroviny pri Eažobnom prieskume podľa vynálezu a na obr. 2 je rez A-A podľa obr. 1.Vzorkovací žľab na odber vzorky z vytaženej suroviny pri tažobnom prieskume pozostáva z priehradok 3, 3, 5, 5, ktoré sú nesené na bočniaciach i žľabu a odvádzacie žľaby łł, łg,gg, ii sú uchytené pod otvormi Q, 1, g, g o dno žľabu. Druhé tretí a čtvrtě priehradky 1, 1, É majú vstupnú časť...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244938

Dátum: 15.07.1988

Autori: Trmal Vladimír, Zobae Milan

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, žľab, unášecí, kmitavý

Text:

...1, na zařízení v poloze, kterou má zaujmout unášecí zařízení, aby kmitavý žlab byl orienbován svisle, obr. 4, 5 a 6 řezy odpovídající řezům na obr. 1, 2 a 3, a to unášecím zařízením upraveným podle vynálezu.Na obr. 1 je univerzální kloub 10 s proměnným úhlem rozevření, který je ot-očný kolem svislé první osy 0. Univerzální kloub 10 je tvořen ovládací pákou 12 výkyvnou kolem vodorovné druhe o-sy X »a mezilehl-ou pákou 14. Ovládací páka 12 je...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244937

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gála Jozef, Eumpelík Jirí

MPK: F27D 3/12

Značky: kmitavý, žľab, zařízení, unášecí

Text:

...a naopak.Spojovací blok 22 má ~dále stredový otvor 26, jehož osa je kolmá na osu prvního čepu 24 a druhého čepu 26. Ve středovém otvoru 28 je otočně ul-ožena válcovitá hlava 12 a,tvořící horní konec ovláda-ci páky 12, umožňující relativní otáčení mezi touto válcovitou hlavou 12 a a stredovým otvorom 28. Ovládací páka 12 je ve spojovacĺm bloku 22 zajištěna závitem na konci válcovité hlavy 12 a se zajištovaoím členem 30, například maticí s...

Přechodový vratný žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 257087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rucký Rudolf, Baláš Miloslav, Kožiálová Helena, Szabo Petr, Mazurek Jaromír

MPK: B65G 19/28, E21F 13/00

Značky: vratný, žľab, přechodový

Text:

...Klapkou, která zůstala v otevřené poloze, kolmo ke směru dopravy, je zábráněno průchodu nevypadlé části dopravního orgánu. Tím dochází k zablokování dopravního orgánu a k dalším poruchám.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny přeohodovým vratným žlabem s náběhem a klápkou pro usměrnění vypadlýoh hřebel ve epodní větvi dopravního orgánu hřeblového dopravníku podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že za náběhem, klínovitě rozšířeným ve...

Střešní žlab ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255122

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krampol Jaroslav, Sedláček Jiří

MPK: E04D 13/04

Značky: střechy, žľab, ploché, střešní

Text:

...montážních dílů zjednodušuje výrobu ochranného krytu a jeho montáž. Podélné prahy vytvářejí potřebné vyztužení desek a navíc slouží k upevnění celého montážního dílu ke střešní krytině. Průsvitnost desek zajišťuje výhodné oteplování prostoru žlabu působením slunečního svitu, což napomáha k urychlenému tání případnýoh zledovatělých části. Střešní žlab podle vynálezu zajištuje bezporuchové odvodnění ploché střechy v průběhu celého...

Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

MPK: B23Q 7/08

Značky: ložisková, orientovanie, rotačných, súčiastok, zvlášť, gravitačný, žľab, puzdra

Text:

...Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3,...

Žlab hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252687

Dátum: 17.09.1987

Autor: Švarc Ladislav

MPK: B65G 19/30

Značky: dopravníku, žľab, hřeblového

Text:

...čímž Je umoindno sníiit hmotnost celého ilabu.Plošné vyloäení žlnbů hřeblověho doprevníku může být shotoveno z nedkvalitnäjäího entiebrazivního ocelověho plechu, protože hmotnost vyldiení je v porovnání s hmotností cele konstrukce žlebu velmi nízká. Slabý, vysoce antiebresivní ocelový plech je možno biłnä technologicky zprecovávet, například chybat, stříhet e i sveřet, uebot není nebezpečí trhlin po sváření. Pracovní plochy lebu neáí vyšší...

Vběhový žlab rovnacích zařízení pro trubky a tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241849

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Niels, Martišovie Jozef

MPK: B21D 43/16

Značky: rovnacích, tyče, trubky, žľab, zařízení, vběhový

Text:

...pásy.Výhodou vběhového žlabu po-dle vynálezu je podstatné snížení hluJku za současného prodlouženi životnosti jeho vyložení. Vylvožení má sendvičovou .konstrukcí a je provedeno ~v segmenątech z důvodů snadné montáže do stávajíicích zařízení bez .nároků na rekonstrukoi .nebo jiné zásahy do konstrukce stroje. Tunery a rozměry jednotli 4vých segmentů jsou určeny dle konkréttního provedení vběłi-ového žlabu rovnacího zařízení.vv příčném řezu...

Vyvážený sklopný žlab pro bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239228

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Halad Zdeněk

MPK: E02F 7/06

Značky: bagry, žľab, sklopný, vyvážený

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvážený sklopný žlab je určen pro odvádění zeminy vysypávané z korečků bagru nebo elevátoru. Jeho osa otáčení je na samostatném stojanu umístěném mimo žlab výsypky směrem k vnější straně trupu bagru. Vyvážený sklopný žlab je opatřen úchytným zařízením, jehož pomocí je zajištěn v šikmé pracovní poloze, kde je fixován stavítkem na žlabu výsypky a ve svislé nepracovní poloze je zajištěn záchytkou na samostatném stojanu a je oddělen od žlabu...

Sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 251420

Dátum: 16.07.1987

Autor: Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/40, B01D 21/02

Značky: sběrný, nádrže, dosazovací, žľab

Text:

...sekce norné stěny251 42 | 1 je ve své dolní části opatřene nejménä jednou narážkou.Výhodou sběrného žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukceçumožňující sklopení sekce norné stěny a tím i odtok zadrženým plovoucím nečistotám najednou z celého povrchu dosazovací nádrže. Další jeho výhodou je, že proudění V dosazovací nádrži se po dobu odkalování nenarušuje změnou místa odtoku vody, nebo zvyšováním hladiny.Na přiloženém výkresu je...

Žlab řetězového hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237314

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beckmann Erwin, Temme Helmut

MPK: E21F 13/06, G65G 19/28

Značky: dopravníku, řetězového, hřeblového, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Žlab řetězového hřeblového dopravníku, používaného zejména pro porubní dopravu, sestává ze střední kluznice, dvou postranních profilových pásů a postranních výztužných lišt, přičemž mezi přírubami postranních profilových pásů je vytvořeno zesílení podélným žlábkem profilu V, ve kterém jsou upevněny konzolové držáky. Ve výztužných lištách jsou kapsy pro zachycení hlav spojovacích šroubů, jejichž výška je pro možnost osazení vyšších šroubových...

Medzipodlažný žlab pre gravitačno-pneumatické vyprázdňovanie a prevzdušňovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248127

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmidák Ladislav

MPK: B65G 65/30

Značky: gravitačno-pneumatické, žľab, medzipodlažný, prevzdušňovanie, vyprázdňovanie, materiálů

Text:

...podstata spočíva v tom, že pozostáva z krablcového nosnika s gravitačnýam uzáverom do ktorého ústia steny plášta. Krablcový nosník a plášť sú ukoxtvené priečnym nosnikom, pričom steny plášťa sú opatreně šuxpinorvitými prevetrávacími štrbinami. čelá krabicového nosnika sú opatrené koncovými uzáver-mi pre vyprázdňovanie materiálu do nosného stlpa konštrukcie.Riešenie medzipodlažného žlabu podla vy 4nálezu umožňuje zvýšiť mechanizáciu skládky...

Žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 241958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Turi Kováts Attila, Horváth László, Horváth Gyula, Sándorffy Zoltán, Kupecz Vilmos, Nagy Sándor

MPK: C21B 7/14

Značky: žľab

Text:

...a cepemme JRGJIOÓB IIpm STOM Bmommm .cmmercąnoxçpaaxeJIGHIJG cncmerm omamemm na msa zcoxcrypa oxJiaxuzexma. C neJILm nonnona mm me oTBonav oxaxazmazaueü cpem B cccermax Kanada sa.maamrrca nampydrm, xozropueÁ GOGJIPIHGHH c ommzmaxmmm rpyóaxvmmne rpyóu n OOHOBHOM pacnonaramca napamenmo my K npyry,n c ueJmo npenownpauzemm HayI-Jxepommaam osumąnaxolueñ TPYÓH,sa cqew conepmmueroca 13 JmToM qyryłnąom Mamepnaaxe ywxepona,aanwnąaiowca Ha rpanmmoñ...

Dopravný žľab ohybného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223052

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: dopravný, dopravníka, žľab, ohybného

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný žľab ohybného dopravníka je určený pre hrablové a pásové dopravníky ohybné plynule po celej ich dĺžke do obidvoch strán, ako aj smerom hore a dolu, ktoré sa užívajú na odťažbu uhlia a iných hornín od raziacich kombajnov, ktoré ich za sebou ťahajú pri razení zakrivených chodieb. Raziace kombajny môžu s použitím týchto dopravných žľabov použitých v uvedených dopravníkoch raziť bánské chodby aj s prudkou zmenou smeru do strán, alebo...

Vibrofluidní žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 220702

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rybička Jiří

Značky: žľab, vibrofluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvětšení velikosti roštové plochy bez vzrůstu půdorysných rozměrů vibrofluidního žlabu a tím zvýšeni jeho výkonu při sušení a chlazení jemnozrnných materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do dělené skříně rozkmitávané vibračním budičem jsou nad vodorovný rošt umístěny nad sebou jeden nebo více šikmých roštů. Rošty jsou skloněny vzhledem k vodorovné ose dělené skříně a s ní pevně spojeny. Zpracovávaný materiál se...

Fluidní vibrační žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 219819

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kettner Vladimír, Mikoda Jiří

Značky: fluidní, žľab, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidní vibrační žlab s vloženými teplosměnnými plochami, kde je fluidní rošt přepažen alespoň jedním jezem pro zpomalení postupného toku zpracovávaného materiálu a dvojice příložných vibrátorů je připojena zespodu k tělesu fluidního vibračního žlabu, přičemž osy vibrátorů a/nebo rovina fluidního roštu jsou odkloněny od vodorovné roviny maximálně o 10° dolů směrem k hrdlu pro výstup materiálu. Fluidní žlab se hodí zejména pro dopolymeraci...

Nátokový žľab bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215287

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ivanič Jaroslav, Petrek Martin, Čiško Vojtech

Značky: odlučovača, bubnového, magnetického, nátokový, permanentnými, žľab, magnetmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi na odlúčenie drobných feromagnetických prímesí z minerálnych rmutov, suchých práškových a zrnitých materiálov. Účelom vynálezu je zlepšenie účinnosti odstraňovania feromagnetických znečistění z toku rmutu alebo jemnozrnného materiálu. Uvedeného účelu sa dosiahne - úpravou dna nátokového žľabu odlučovača tak, že pred bubnom odlučovača je výstupok s nábežnou plochou...

Pneumatický žlab pro dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219035

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kousalík Václav, Opatřil Břetislav

Značky: dopravu, žľab, materiálů, sypkých, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti výroby žlabu, zrychlení montáže a zkrácení doby oprav. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou hlavního dílu žlabu - keramické desky. Tato úprava spočívá v tom, že se do středu keramické desky vloží tělísko s otvorem pro šroub, šroubem se deska pružně spojí se dnem. Vznikne tak funkčně dobrý rychlospoj, který odstraní pracné lepení desek.

Žlab z plastů, zejména z polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218420

Dátum: 15.03.1985

Autori: Čermák Jaroslav, Rozsypálek Miroslav

Značky: zejména, plastů, polyetylénu, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Žlab z plastů, zejména z polyetylénu, pro hydroponické pěstování rostlin hlavně v zahradnictví a zelinářství ve tvaru ležatého hranolu, vyznačující se tím, že se skládá ze shora otevřeného pláště po obou stranách rozšířeného okrajovými pásy. Spodní stěna a okrajové pásy jsou opatřeny příčným drážkováním k podélné ose, aby spodní pás vyztužily a aby okrajové pásy byly ohebnější. Ostatní pásy jsou drážkovány křížově. Mezi jednotlivými stěnami...

Uzavřený vypouštěcí žlab pro polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 229856

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kiebuth Klaus, David Gerhard

MPK: B21D 3/02

Značky: polotovary, vypouštěcí, uzavřený, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřeného vypouštěcího žlabu pro polotovary o kulatém průřezu a s výhodou o velké délce, kterým se při postupném pohybu dodává rychlý otáčivý pohyb. Žlab se používá za strojem s kuželíky a za bezhrotovými soustruhy. Na rozdíl od dřívějších nosných konstrukcí spojených s vysokými materiálními náklady je cílem a úkolem vynálezu vyvinutí uzavřeného vypouštěcího žlabu, který dovolí shazovat polotovary o velké délce na obě strany do...

Žľab pre dopravu betónovej zmesi úpadne

Načítavanie...

Číslo patentu: 216860

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Jozef, Krčík Marián

Značky: žľab, betónovej, dopravu, úpadne, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru stavebníctva a baníctva. Žľab pre dopravu betónovej zmesi je na svoje] spodnej časti dna opatrený článkovou reťazou, ktorá je zavesená na háku, ktorý je pevne privarený (pripevnený) na dno žľabu. Žľab je určený na dopravovanie betónovej zmesi nad úklon 37° v inžinierskom staviteľstve, gelogickom prieskume a pod.