Patenty so značkou «zkoušení»

Zařízení ke zkoušení dynamické únavy pásů ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260545

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pospíšil Josef, Machek Václav

MPK: G01N 3/20

Značky: pásu, zkoušení, ohybem, dynamické, zařízení, únavy

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, levná výroba jakož i údržba během provozu. zařízení je lehké, vhodné pro přemistoväní dle potřeby. přičemž umožňuje zkoušení více pásu najednou o stejné tlouštce. Upínací desky jsou libovolně nastavitelné podle tlouštky serie pásu. zařízení umožňuje zkoušet tenké pásy v rozsahu do 3 mm tlouštky.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v kosoúhlém pohledu.Zařízení...

Zařízení pro zkoušení a oživování regulátoru trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270043

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: vozidla, zkoušení, trakčního, zařízení, regulátoru, oživování

Text:

...řízení vozídle během zkoułení rsgulatoruc Dale, vytvořenín rozhraní nezí regulitoren e zdrojí vetupníoh velíčín je eozno rychle uröít, v ktere částí výzbroje vozídla zavada vznikla. Setří ae alektrícká ensrgíe pro pohon trakčních motorů a zvyuje ee bezpečnost práce, protože ee pracuje na etojícín vozídle e odpojeným nepčtín trolejo.vynález bude v dalším textu blíže objaenůn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení Je zndzorněno na...

Zařízení ke zkoušení ložisek v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269446

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, zařízení, zkoušení, magnetickém

Text:

...v negnotickén poli. Je zjednodušene demontáž tím, že není třeba vyjínat a odpojovnt solnnoidy.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, představujícín nárysnýprůŕez celým uspořádánín. Hu hřídeli 1 jeou uloäeny vnitřní kroužky čtyř ložieek lg. Tato ložiska 15 jsouuspořádána jako dva páry, přičemž obe páry jsou odděleny etředovýn kroužkem 15, který mezi zkouěenýni ložisky la udržuje konstantní vzdálenost. Vknždćn páru jsou...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, zařízení, zkoušení, upínání, jejich

Text:

...pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů...

Zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 267604

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrnčiřík Josef, Pražák Milan, Odstrčil Jaroslav, Bílek František

MPK: G01N 19/08

Značky: proti, teplot, polymerních, zařízení, zkoušení, nárazem, nízkých, odolností, materiálů, poškození

Text:

...jsou upevněna v držácích uchycených a posunovatelných ve vodicích lištách, procházejících temperační a pracovní komorou. Pracovní komora je ve své spodní části opatřena otvorem 5 regulovatelným průřezem do volného prostoru.Výhoda zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot spočívá v tom, že zkušební těleso se po celou dobu od temperace do provedení zkoušky nachází v teplotné stejnoměrném...

Upínací hlava pro zkoušení zejména trub tlakovou kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267520

Dátum: 12.02.1990

Autor: Křemenský Pavel

MPK: G01L 19/00

Značky: zkoušení, zejména, upínací, tlakovou, hlava, kapalinou

Text:

...lmpąliny a jednak odvztlušňovaci otvor.Podstata rynálozu spočivá. v tom, že v tčlese jo posuvzaě uložon pohyblivý díl s vmltľ-nąĺxrl naváděcirą Icüolom a. ozubeným Věuceną ktorý joW záběru s pastorkcz šancí jednotky. Z-íozí tůlosom a pohyhli.jxzl dilem je unnistčn pružný tčsnicí. prvok, přičemž otvor luřitoku a odtoku tlakové kapaliny je vytvořon v dohxi části tčlosarýhodou qzízmcí hlavy podle xjyuaálozu je její jodzxoduché...

Zařízení pro vibrační zkoušení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267405

Dátum: 12.02.1990

Autor: Síbrt Karel

MPK: G01M 7/00

Značky: vibrační, vozovek, zkoušení, zařízení

Text:

...Na roznášecí desce je uloženo spoelčné táhlo obou excentrůívibrátoru. synchronizovaných prostřednictvím ozubeneho soukolí. Zvedací mechanismus může býtž tvořen opěrnou matiCI. našroubovanou na vnější závit společného táhla obou oxtentrü vibrátoru.Výhodou zařízení pro vybrační zkoušení vozovek podle vynálezu je. že ješjednodušší a zajišťuje dokonale souměrné zatížení kostrukce vozovky vůči středovému snímacímu čidlu. takže diferencíálně...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janeček Zdeněk, Fiala Bohumil, Bár Jaromír

MPK: G01N 27/30

Značky: základě, zkoušení, způsob, tohoto, kovů, korozního, způsobu, rozpouštění, elektrolytického, jejich, zařízení, provádění

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Zařízení pro zkoušení vlivu prostředí a mechanického namáhání na změnu vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267041

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Václav, Zdebor Jan, Horský Jiří

MPK: G01M 19/00

Značky: zkoušení, namáhání, prostředí, materiálů, vlastností, změnu, zařízení, mechanického, vlivů

Text:

...zařízení podle vynálezu je kompaktní a jednoduchá konstrukce, která umožňuje umístit zařízení do laboratorních nádob s korozně-agresivním prostredím a zkouàený vzorek zatěžovat požadovaným způsobem proměnným tahovým namáháním jak determinietíckého,tak stochastického charakteru, které je omezeno pouze časovou konstantou tlakové nádoby s olejovou náplní. Zařízení umožňuje přímé měření deformace vzorku i jeho elektrickou izolací od...

Zařízení ke zkoušení ložisek, zejména valivých, v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 266844

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baďo Ján, Krumpolc Eduard

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení, zejména, magnetickém, valivých

Text:

...zařízení, čímž se značné snižují náklady potřebné na jeho výrobu.Zařízení podle vynálezu je schematicky v oeovém řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení sestává ze dvou krajních pouzder 3, mezi nimiž je uspořádánc jedno střední pouzdro l a z hřídele 3 spojeného s nezakresleným náhonovým mechanísmem. V středním pouzdře l a krajních pouzdrech g jsou vnějšími kroužky uložena zkoušená ložiska, jejichž vnitřní kroužky jsou nalisovány...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266777

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, zařízení, zkoušení, valivých

Text:

...zařízení, na obr. 2 je pů 2 boT 77dorysny pruřez touto částí, nn obr. 3 je bokorysny prúrez částí zařízení vybavenou pružnými členy.V dutině 1 fremy g na obr. 1 e 2 jsou uložene v poundreoh nejméně tři zkouäev ná ložiska 5. Střední pouzdro 1 je v dutinä l trámy 3 uloženo s vůlí e je ve styku se zetěžovncím dílem gnezekreslenćho tlačnúho ústrojí. Zkoušená ložiska 5 jsou vnitřními kroužky umístäne na hřídeli 5 břipojeném k rovněž...

Zapojení pro zkoušení uživatelských integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265377

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stroner Petr, Bartůněk Ivan

MPK: G06F 11/00

Značky: obvodů, zapojení, uživatelských, integrovaných, zkoušení

Text:

...3 265377protože je řízene programem, který zpracovává procesorovájednotka. Informace o stavu a průběhu testu se zobrazují na připojeném zobrazovači. Zapojení podle vynálezu tak představuje ucelený zkoušecí systém s modifikovatelnou funkcí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na přiloženém výkresu.Technické prostředky, z nichž jsou jednotlivé bloky zapojení vytvořeny, jsou vesměs známé obvody číslicové techniky a...

Zařízení pro zkoušení přenosných žebříků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265065

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štíhel Miroslav, Vančura Miloslav

MPK: G01M 19/00

Značky: přenosných, zařízení, žebříku, zkoušení

Text:

...rámu je přes siloměr uchyceno lano napínaciho zeřízení, vedené k protilehlému přičniku obdélníkového rámu přes kladky voziku a vol vnou kladku s hákem, zavěšenou na pričli žebříku.Uvedené nevýhody z části odstraňuje zařízení pro e vynálezu, jehož podsta 1Příkladné provedení zařízení pro zkoušení přenosných žebříků je znázorněno na výkrese představujícím axonoaetrický pohled na zařízení se zkoušeným přenosným žebříkem.stěně má ke svým...

Zařízení na zkoušení únosnosti základů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 265061

Dátum: 12.09.1989

Autori: Glatz Horst, Werdenich Karol, Varga František

MPK: E02D 33/00

Značky: únosnosti, zkoušení, staveb, zařízení, základu

Text:

...nádrže do druhé,a tím rovněž úsporu vody, kterou lze navíc použit na stavbě k výrobě například betonové směsi. Další výhoř dou řešení je 100 přenos hmotnosti zátěže na zkoušený základ.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představuje schematický pohledvzařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží l válcovitého, hranolovitého neho mnohoúhelníkovitého tvaru opatřenou v ose dnové části dříkem g. Ke svislým...

Rázové zařízení pro zkoušení únosnosti vozovek a jejich podkladů a podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264353

Dátum: 12.07.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: rázové, podloží, podkladů, jejich, vozovek, únosnosti, zařízení, zkoušení

Text:

...do prostoru pod pístem hydromotoru 5.První hydraulický rozváděč g je přestavitelný z první polohy pro spouštění a přitlačování zatěžovací desky l, v níž je jeho první přípoj g spojen s jeho třetím přípojem ll a jeho druhý přípoj lg je spojen s jeho čtvrtým přípojem gg, do druhé polohy, v níž jsou jeho první přípoj Q a jeho druhý přípoj lg,jeho třetí přípoj ll a jeho čtvrtý pŕípoj lg uzavřeny.První hydraulickĺ rozváděč g je dále pŕestavitelný...

Stavítko pro zkoušení zachycovače výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263694

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 5/12

Značky: zkoušení, výtahu, zachycovače, stavítko

Text:

...avírají volný, oboustrenný samosvorný klín uložený tak, že je ho možné va vhodném, zvoleněm okamžiku vytrhnout a tím náhle celé, dosud upevnené, zařízení uvolnit. Nežàdoucímu vyjíłdění volného samosvornéhoklínu při utahování upínacího šroubu zabraňuje jeho samosvornost, což je dano úhlem jeho stoupání. Relativně malou sílu k jeho uvolnění zajišřuje lomená páka s vhodnou délkou ransn, která je součástí stavítka. Komplex těchto součástí tvoří...

Zkušební zařízení, zejména pro zkoušení průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263444

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: zkoušení, zejména, zkušební, zařízení, armatur, průmyslových

Text:

...ievém podstavci łłł nosného rámu je uchyceneztěleso łá s váloovou část૧ a jeřábový sloup łg procházející průchozím otvořem v tělese łá. Na jeřábovém sloupu łi je uchyoen konzolový jeřáb Li. Na suportu łl je současně uloženo otočné rameno łlł, převodovka 1 g a měřící zařízení ł 12 zakončené upínacím hřídelem ł 1.0 točné rameno gzł jena suportu łl uloženo točně kolem svislé osy § 11 e je zajistitelné v potřebné poloze pomocí zápsdky § 15....

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 19/04

Značky: dvojkovu, pevnosti, smykové, zkušební, zkoušení, spoje

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Hydraulické zapojení zařízení pro zkoušení rázových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262962

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Havlica Miloslav, Jedlička Jiří, Lédl Lumír

MPK: E21D 23/16, G01M 3/28

Značky: zapojení, zkoušení, zařízení, rázových, ventilu, hydraulické

Text:

...k vstupnímu prostoru Qg ventilového rozváděče Q, k němuž je připojen i akumulátor 2 a přes druhý jednosměrný ventil lg i vysokotlaký prostor 1 multiplikátoru 1. Zdroj L tlakového média je konečně přes další polohu ovladače 1 a třetí jednosměrný ventil ll připojen k výtoku Q 1 ventilového rozváděče Q, který je opa- . třen spojkou lg k připojení zkoušeného rázového ventilu l , před níž je zapojen snímač li tlaku a uzavírací ventil LQ. Výše...

Zařízení pro zkoušení tuhosti opatků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262453

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štefka Josef, Dostálová Jarmila, Jeřábek Karel, Pavlíček Oldřich

MPK: G01N 3/32

Značky: tuhostí, obuvi, zkoušení, opatků, zařízení

Text:

...se zářezy li, jimíž jsou uzpůsobene pro zasunutí na vyčnělé části čepů § 1. Těleso 5 dynamometru je tak svisle posuvně upraveno proti opěrné plošině gg. Pro záznam počtu zdvihů tělesa Q dynamometru je na rámu l upraveno počítadlo §§. Spodní část tělesa § dynamometru je opatřena příčným otvorem §§, v němž je vodorovně uložen upínací třmen §, který je zajlštěn kolíkem 51. Na upínacím třmenu Q jsou po stranách posuvně uloženy čelistí gg,jež...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: kabelů, zkoušení, plynulou, regulaci, kondenzátorů, tlumivka, regulační

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Černý Pavel, Breuer Jaromír

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, tlakových, ventilu, zkoušení

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Zařízení pro zkoušení fázovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261766

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Karel, Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: fázovačů, zařízení, zkoušení

Text:

...čítače 921 vystupuje signál ES s frekvencí sítě, na výstupu 95 g druhého čítače 91 vystupuje signal §G s frekvencí generátoru. Třetí čítač Q pracuje v jednorázověm módu.Spuštění prvního čítače g a třetího čítače 99 Provede mikropočítač 911 signálom na prvním výstupu i vstupně-výstupního obvodu 93. teprve po dočítání třetího čítače Q se jeho výstupom gg spustí druhý čítač 04. Proqramem nastavený obsah třetího čítače Q určuje zpoždění činnosti...

Vícekanálový měřič otáček, zejména ke zkoušení spalovacích vznětových, případně turbínových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261621

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maule Petr, Froleš Jan, Slavík Václav

MPK: G06M 3/08

Značky: vznětových, vícekanálový, zkoušení, motorů, měřič, spalovacích, zejména, otáček, turbinových, případně

Text:

...resp. volba provozního režimu měření otáček, případně volba režimu autonomních testů, je ovladaná z ovládacího panelu 6 přes přizpůsobovací člen 8 a přes systémovou sběrnicí mikroprocesoru 3 programem. Program pro řízení mikroprocesoru 3 je uložen V pevně programovatelné paměti 4, údaje měřené a vyhodnocované jsou ukládány v proměnné juaměti 5. V čítacím členu 1 je vstu-pní elektrický signál jednotlivých snímačü polohy vybírán přes...

Zařízení pro ultrazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261487

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marek Jiří, Vatras Miroslav, Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, mechanizované, zkoušení, materiálů, ultrazvukové

Text:

...manipulátoru je tvořena nejméně dvěma ultrazvukovými sondami, z nichž nejméně jedna je budič náhradního signálu akustické emise.Zařízení pro ultazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu umožňuje podstatné urychlit měření tím, že dovoluje současně provádét činnosti, které byly v dřivějších zařízeních časově rozdéleny do následných fází. Vzhledem k možnostem dálkově ovládaných manipulátorů a vhledem k poměrněnízkým ryohlostem posuvu,...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Padrta Milan, Paukert Josef

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: připojení, zkoušení, jakosti, dynamického, nosiči, způsob, kontaktů

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Zařízení pro dynamické zkoušení vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260977

Dátum: 12.01.1989

Autori: Konovalov Sergej, Jakovlev Jurij, Karčichin Vladimir, Blagorazumov Rostislav, Cygankov Viktor, Konovalov Stěpan

MPK: G01N 3/30, E01C 23/07

Značky: dynamické, zkoušení, vozovky, zařízení

Text:

...neőenxa 15npenHa 3 HaueHa nn nepenona ycrpoñcraa as paőoqero nonomennñ B Tpancnopmnoe H oőpawúo.YcTpoňcfBo nuz nuauuqecxnx ncnurannň opomnmx onemn paőoTaeT cnenymmnm o 6 pasoM. 3 neKTponeöenKa 14 c nouomhm nonbemnoro Mexannsma 5 nonHHMaeT rpys 2, pacuonomennmñ Ha aMopTnsaTope 13, pasuemennom na onopnoň cwannne 4. Hpn nocwmeaun Heoőxonnnoň BBICOTH npoucxonur anŕronawnwecxnň cöpoc rpyaa 2, B pesynbrawe qero qepea cnapeHHue xoneca 3 na nopoxnym...

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doušek Karel, Majer Ladislav

MPK: B01D 46/00

Značky: použití, zkoušení, vzdušiny, odlučivosti, filtru, způsob, místě

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...