Patenty so značkou «zjišťování»

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: G08C 21/00

Značky: uloženého, zapojení, chráničce, izolačního, potrubí, zjišťování, stavu

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Zařízení pro defektoskopické zjišťování mechanických vlastností feromagnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260129

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ryšavý Richard

MPK: G01N 27/82

Značky: zjišťování, vlastností, feromagnetického, materiálů, zařízení, mechanických, defektoskopické

Text:

...metodou bodového pólu podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řízený proudový zdroj pro impulsní magnetizaci je spojen s příložnou sondou pro detekci magnetíckého pole. Sonda sestává z magnetizační cívky a snímače, a je připojena k vyhodnocovací části napojené přes rozdílový člen s paměti na zobrazovač napoje ný spolu s rozdílovým členem prostřednictvím řadiče na řízený prou-4Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: zjišťování, kovů, kinetiky, způsob, mechanismu, elektrochemické, koroze

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Způsob nedestruktivního zjišťování hloubky zakalené vrstvy parciálně kalených součástí vyrobených z oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269837

Dátum: 14.05.1990

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 27/04

Značky: provádění, zjišťování, vyrobených, zakalené, způsobu, hloubky, nedestruktivního, zařízení, oceli, kalených, součástí, tohoto, parciálně, vrstvy, způsob

Text:

...É. Na mikrovoltmetru 1 je třeba zkontrolovat, poprípade seřídít nastavení nuly. Při pŕítlačenýoh napětových kontaktech Q, připojeném mikrovoltmetru 1 a vypnutem proudu nesmí mikrovoltmetr 1 ukazovat hodnotu napětí mimo rozsah kolísání nuly. Pokud tomu tak není, je treba uvolnit a znovu dotlačít napětové kontakty §, až se jmenovitá hodnota čtení na mikrovoltmetru 1 sníží do rozsahu kolisání nuly. Není nutné, aby povrch součástí byl...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lonský Jiří, Hutla Petr, Pavlica Ivo, Haš Stanislav

MPK: G01W 1/02, G01N 19/10

Značky: mrazu, vlhkosti, vzduchu, zařízení, teploty, zjišťování

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Způsob zjišťování objemu prostorů, zejména podzemních

Načítavanie...

Číslo patentu: 268667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/108

Značky: zejména, způsob, prostoru, zjišťování, objemu, podzemních

Text:

...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...

Zařízení ke zjišťování teploty tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268309

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bielavský Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, tání, teploty, zjišťování

Text:

...pozornost jiné pracovní činnosti, čímž dochází k úspořeJedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiloženěm výkresu, kde na základně l zařízení ke zjišřování teploty tání je místěna tevící plotna g, na kterou se uíatuje zkoušená látka lg. Tavicí plotna g je opatřena teploměren 3 a nad touto tavicí plotnou g je umístěno optické zařízení 5, mikroskop pro pozorování krystalů látky. Tavicí platna g je dále opatřena platinovým...

Způsob zjišťování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268248

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedliský Otakar, Anděl Miroslav

MPK: G01N 9/10

Značky: výrobků, sklenených, stavu, zjišťování, konzervace, nádobách, způsob

Text:

...objemem indikujicího balonku, kdežto na obr. 3 je nakreslena schematicky nádoba s vadným obsahem,špatné sterilizovaná, se splasklým indikujícím balonkem pro provádění způsobu zjištování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách podle vynálezu.včasné určení jakosti sterilizačního procesu i možnost opticky sledovat jeho stálost v čase poskytuje způsob podle vynálezu tim, že před uzavřenim naplněné skleněné nádoby se do ní vloží...

Způsob zjišťování orientace povrchových vrstev materiálů ve výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268096

Dátum: 14.03.1990

Autor: Czerný Jiří

MPK: G01N 23/02

Značky: orientace, zjišťování, materiálů, způsob, výrobcích, vrstev, povrchových

Text:

...vrstev polymerních výrobků byl kalibrován za příkladu polypropylenových vzorků o rozměrech 4 x 25 x 150 mm, které byly za normální teploty podrobeny na trhacím stroji přesně definovanému dloužení v rozsahu 0, 1, 2,5, 5 a 10 a po změření relativního prodloužení byl na vzorcích změřen stupeň polarizace pR povrchových vrstev způsobem podle vynálezu. Výsledky, ktere jsou uvedeny v pŕíkladu 1, ukazují,že stupeň polarizace oR orientovaných...

Přístroj na zjišťování hniloby stromů se slabou kůrou, zejména smrků a buků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268084

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01B 7/08

Značky: buků, smrků, zjišťování, slabou, hniloby, stromů, zejména, prístroj, kůrou

Text:

...a elektrickým displejom lg. Na vyhodnocovací zařízení 11 je též napojen elektrický teploměr 15. Napojení elektrického měřidlu ggxrzdálsnosti doske-rých elektrod g, Q není znázornšno. Podobne není na obr. 1 znäzornčn analogočíslicový prevodník a pří~ davná pamät RAM, které jsou součástí vyhednocovacüo zařízení 31.Funkce přístroje je zhruba následující Prístroj se uchopí za rukojetí g. 9. po~ sunem druhé rukojeti 9 po pravítku L se deskově...

Způsob zjišťování polohy vady v tloušťce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267427

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komanec Jan, Zavadil Zbyněk, Bízek Václav

MPK: G01N 23/04

Značky: způsob, polohy, materiálů, zjišťování, tloušťce

Text:

...na gaverrf xkcu.n§hc 1 mkékłut a rt Ľruntkttwa n 3 řá 1 Ju na unlzn . 13 pr VI-I MČ. ZkULl ruí-rlütííl Cĺllííl i(--|tl.l a rla nitku pm 1. Útüčünĺ a na übr. 4 pmçtaveni ZKÚL mbjmktu a np na ątku po 2.ñkłąernzízrzvrwwěruý ru crłąxrą .ÍL 1.JŤĽHJÁľl uz Zářmtá ou dr ý mbjekt (Hd obr. Lálu šmtně pruä°. V kamery É, která ja tutnžná v rnvmně ur 5 zdroírn L mv . V 1 d ą vektLJrv a, Im u, d. v 1,r.avané obrazovou paměti typu RNM, aw Po zah-....

Způsob zjišťování skutečně upínací teploty kolejnic v bezstykové koleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267201

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lilek Antonín, Schneider Miloslav

MPK: G01N 25/16

Značky: skutečné, kolejnic, způsob, zjišťování, bezstykové, kolejí, upínací, teploty

Text:

...načež se kolejnice zapojí do bezstykové koleje. Poté se aledují změnydélky měřicí základny, vyvolané provozními vlívy. Pak se 2 porov~nání délky měřicí základny v beznapěřovém stavu B délkou měřicízákladny, ovlivněnou půeobením provozních vlivů vyhodnocuje te 4 pelný rozdíl, přičemž skutočná upínací teplota se určí redukcípůvodní upínací teploty o zjištěny tepelný rozdíl.Základní výhoda způaobu podle vynálezu spočívá V tom, že umožňuje...

Zařízení pro zjišťování vad hrdel lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 266620

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klíma Jiří, Jindra Jan

MPK: G01N 21/43

Značky: zařízení, hrdel, lahví, zjišťování

Text:

...1, ležících nad dělioí rovinou 33,proloženou okrajem 3 hrdla 3 kontrolované láhve 3, je uložena řada aktivních prvků 3 fotoelektrického čidla 5, například fotoluminiscenčních diod, která svým tvarem sleduje obloukové zakřivení výřezu 3. V každém ze spodních výřezů Z, ležících pod dělicí rovinou 33, je uložena řada pasivních prvků lg fotoelektrického čidla 3, například fototranzistorú, která je rovněž uspořádána do oblouku. Aktivní a...

Způsob zjišťování cizích těles v zemědělských sklízečích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266500

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herrrmann Erich, Hauschild Arthur, Weiss Burkhard

MPK: A01D 41/12

Značky: zjišťování, způsob, těles, cizích, zemědělských, sklízecích

Text:

...snaqeunñ ycxopeHnn 3 cnyuae yöopoquoro MaTepHana ôes Hnoponnux Ten. 3 Ta pasnnua B ycxopeun xx HBnneTcH Hanemumm snaxom npoxomneaun Hnoponuoťo Tena H HCHOBBBVETCK B Ka~qecTBe cnruana na~ynpaBneHnn ocwanoaowumu ycwpoňcwsom nna Tpaúcnopwnoro ycrpoücwna HHH mna npenynpennwenbnoro cnrnanhnoro ycwpoůcwnag Kaą 91 wH 3 BecTH 0 B cnyqae oönapymennn MeTannaB aunou cnyqae, cornącno uaoôpewenum uenecooőpaano, qwo perncrpupymrcn numa auaqenua...

Způsob a zjišťování reologických charakteristik disperzních a polymerních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266215

Dátum: 13.12.1989

Autori: Janovskij Jurij, Konstantinov Alexandr, Vasiljeva Olga, Černyš Michal, Dejnega Jurij, Vinogradov Georgij

MPK: G01N 11/16

Značky: charakteristik, disperzních, reologických, zjišťování, systému, polymerních, způsob

Text:

...0 cnocoöa znnaewcn ycrpoňcrno nn ňàuepe nn PGOHOPHHECKHX xapaxrepucmnx nncnepcnux u nonnuepaum CKCTEM,vKOTOP 0 e co nepmHT HSMBDHTGHBHHĚ ysén, Bunonneunmů B Bane nnyx Koaxcúanbnmx unnnnpoa,ĺcnennmň npnno, önox nporpaMMnoroynpaBneHun, Mexanoenexrpngecxnñnpeo 5 paaoäaTenb nepeuemeumň, npncoennneuuuň K nuxonuony Bany ćnennmero npHBoa, 3.cTaHuHy,.npuqeM H 3 MepHTenbHNŘ ysen Hmeew onTuuećxnnpo 3 paqHue wopuqaue noBepXHOCTHH pacnonomeu Memny...

Způsob zjišťování obsahu zbytkového austenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265916

Dátum: 14.11.1989

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: zbytkového, austenitu, zjišťování, způsob, obsahu

Text:

...úbytek napětí na vodiči, jehož měrný elektrický odpor měříme, vznikající průchodem stejnosměrného proudu intenzity I. Měrný elektrický odpor Q se pak určí z odporu R podleDále je známo, že měrný elektrický odpor určité vodhé látky závisí na její struktuře. anebo přesněji řečeno, na parametrech popisujících strukturu dané látky. V případě oceli š austeniticko-mertenzitickou strukturou je jedním z parametrů charakterizujícíoh strukturu obsah...

Zapojení pro zjišťování diference hladin kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265819

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01F 23/26

Značky: kapaliny, diference, zapojení, hladin, zjišťování

Text:

...v místě měření neníNa připojeném výkresu je znázorněné příkladné zapojení pro zjištování diference hladin kapaliny podle vynálezu.Na první větvi zahnuté trubice l naplnéné kapalinou je nasunuta první tvarovaná koatřička 5 s první cívkou §. Na druhé větvi zahnuté trubice l jenasunuta druhá tvarovaná kostřička 5 a druhou cívkou I. Vstup první cívky § je společně se vstupem druhé cívky Z připojen na výstup oscilátoru §. Výstup první...

Způsob zjišťování náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265187

Dátum: 13.10.1989

Autori: Havlín Jiří, Hubáček Jiří, Macháček Jiří, Kirsch Roman

MPK: G01N 27/66

Značky: mezikrystalové, korozi, oceli, zjišťování, způsob, náchylnosti, korozivzdorných

Text:

...tlouštkou stěn. Citlivost je však nejvyšší pro studium vrstev materiálu, blízkych povrchu - tedy zejména pro tenkostěnné součástí, kde potenciálové spády mezi snímacímí elektrodami jsou při použité intenzitě proudu 5 A vysoké. objem oceli,ve kterém lze registrovat spolehlivě změnu fyzikálních vlastností, je až 5 cm 3. Geometricky je to prostorová eliptická plocha pod elektrodami. Hlavní poloosa této eliptické plochymá délku cca 10 mm,...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: poměru, způsob, zjišťování, napěťových, změn, plošných, sloji, uhelné

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bakoš Pavel, Nedvědová Jana

MPK: G01J 5/46, G01J 1/42, G01J 3/50...

Značky: technických, zařízení, měření, světelné, fyzikální, veličiny, zjišťování

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Zařízení pro nedestruktivní zjišťování orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263725

Dátum: 11.04.1989

Autori: Czerný Jiří, Neuhäusl Emil

MPK: G05B 13/02, G01N 21/49

Značky: kompozitních, zjišťování, nedestruktivní, vrstev, materiálů, zařízení, povrchových, polymerních, orientace

Text:

...sledovaných zpracovatelských podmínek vstřikování při různých teplotách taveniny,formy, za různého vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování, 5 různým obsahem skalných vláken apod.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení.Zařízení pro měření orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů ve výrobcích se skládá ze tří částí z části stacionární se zdrojem světla, 2...

Způsob zjišťování mukoproteinového vektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263622

Dátum: 11.04.1989

Autori: Česal Milan, Urbánek Peter, Jansa Jaroslav, Bitto Karel

MPK: G01N 33/48

Značky: zjišťování, způsob, mukoproteinového, vektoru

Text:

...připravuje 24 hodiny před použitím a doba její použitelnosti je asi 14 dnů. suspenze se uchovává v chladničce.5. Zásobní roztok chloridu hexaamokobaltitého0,267 5 g Ěo(NH 3)6 C 13 a 5,35 g chloridu amonného se rozpustí ve vodě a roztok se destilovanou vodou doplní na objem 500 ml.6. Brdičküv roztok trojmocného kobaltu smísí se roztok č. 4 s roztokem č. 5. Doba použitelnosti je asi 1 měsíc.7. 20 vodný roztok kyseliny sulfosalicylově.B. 0,1 N...

Kontrolní přípravek pro zjišťování prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263134

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kadlec Jiří, Jandera Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 2/00

Značky: forem, zjišťování, prodyšnosti, šroubu, odvzdušňovacích, kontrolní, přípravek

Text:

...šroubu, takže se průchodnost plynů postupně snižuje. Než dojde k úplnému ucpání odvzdušňovacích šroubů, musí být tyto včas vyměněny. Jinak dojde k vadám odlitku, způsobeným nedostatočným odvodem plynů, které si pak razí cestu přes tuhnoucí odlítek do jeho vnítŕního prostoru. Je proto nutná pravidelná kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů.Dosud se kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů provádí na odvzdušňovacích šroubech,...