Patenty so značkou «živicový»

Živicový prostriedok obsahujúci hydroxid vápenatý a výrobok vyrobený z neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9786

Dátum: 11.11.2004

Autori: Sawa Yoshiharu, Miyauchi Seiji, Manabe Hitoshi, Suzuki Takafumi, Matsushima Masatoshi

MPK: C04B 2/06, C01F 11/02, C08K 3/22...

Značky: živicový, prostriedok, hydroxid, vápenatý, obsahujúci, výrobok, vyrobený

Text:

...s danou špeciñckou povrchovou oblasťou metódy BET 5 až 40 mZ/g.0012 Tento vynález poskytuje živicový prostriedok obsahujúci (i) 100 dielov, EP 1 690 832 B 1 E-245/11-TŠvztiahnuté na hmotnosť, syntetickej živice a (ii) 0,1 až 10 dielov, vztiahnuté na hmotnosť, hydroxidu vápenatého, ako je definované vyššie a (iii) 0,1 až 10 dielov, vztiahnuté na hmotnosť, hydrotalcitu. 0013 Ďalej tento vynález tiež poskytuje výlisok obsahujúci vyššie uvedený...

Termoplastový živicový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4503

Dátum: 20.02.2003

Autori: Bae Su Hak, Jang Young Gil, Hong Sang Hyun, Ahn Sung Hee

MPK: C08L 25/00, C08L 51/00, C08K 5/00...

Značky: prípravok, živicový, termoplastový

Text:

...Živica obsahujúca styrén modifikovaný kaučukom0009 Živicou obsahujúcou styrén modifikovaný kaučukom podla predkladaného vynálezu je polymér, v ktorom polymérykaučukovej fázy sú vo forme častíc dispergované vmatricí získanej polyrnerizáciou aromatického vinylového monoméru s monomérom obsahujúcimvinylovú skupinu, ktoré môžu byť nato spolymerizované vprítomnosti polyméru kaučukovej fázy. Takáto živica obsahujúca styrén modifikovaný...

Živicový izolačný pás odolný proti koreňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278638

Dátum: 08.12.1993

Autori: Schumacher Wilfried, Meinbreckse Manfred, Scherp Ernst

MPK: D06N 5/00, E04D 11/00

Značky: koreňom, živicový, izolačný, odolný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Živicový izolačný pás odolný proti koreňom a so zlepšenou poddajnosťou je vytvorený z plošného vláknitého útvaru, vybaveného z jednej alebo z obidvoch strán povlakom živicovej hmoty, pričom vláknitý útvar je aspoň na jednom povrchu vybavený rovnomerne naparenou vrstvou medi. Miesto medeného pásu s hrúbkou 0,1 až 0,2 mm je plošný vláknitý útvar, plošnej hmotnosti od 50 do 300 g/m2, vybavený naparenou vrstvou medi v množstve od 0,1 do 100 g/m2....