Patenty so značkou «zisťovania»

Spôsob zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 288184

Dátum: 19.03.2014

Autori: Vodička Petr, Prokopec Radek, Klonfar Martin, Hlaváč Jiří

MPK: B61K 9/08, B61L 23/04, B61L 5/06...

Značky: spôsob, stavu, železničných, prevádzkového, výhybiek, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek, kde každá výhybka obsahuje aspoň jeden prestavník, poháňaný trojfázovým asynchrónnym motorom, spojeným s pohyblivými mechanickými časťami výhybky cez prevodovku a treciu spojku a zariadenie na prevod točivého pohybu na posuvný pohyb.

Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6640

Dátum: 08.01.2014

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: G01N 33/24

Značky: zisťovania, využiteľnej, obsahu, pôde, energie, spôsob, biologicky

Text:

...v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote pomocou respiračného zariadenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa určí biologicky využiteľná energia pôdy V MJ/mz respiráciou hodnotenej vzorky pôdy v množstve 100 g na ploche 0,015 m 2 z nameranej hodnoty váhového množstva respirovaného kyslíka pri konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín, zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120...

Spôsob zisťovania zablokovaného plynového pedála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20817

Dátum: 13.11.2012

Autori: Fischer Jérémie, Clausolles Nathalie

MPK: B60W 50/02, B60W 50/038, B60K 26/04...

Značky: plynového, zisťovania, pedála, zablokovaného, spôsob

Text:

...doplňujúcich informácie poskytované plynovým pedálom, pričom cieľom je skrátiť dobu, počas ktorej sa prejavuje jav nevhodného zrýchľovania.0010 Tento vynález preto navrhuje spôsob zisťovania zablokovaného plynového pedála vozidla, ktorého brzdový pedál obsahuje aspoň dva brzdové snímače, ktorý obsahuje nasledujúce fázy- stanovenie prítomnosti chyby v oblasti plynového pedála prostredníctvom aktivácie brzdového pedála,- zaznamenanie chyby,-...

Spôsob zisťovania vzdialenosti od rádiomajáka a rádiomaják na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13922

Dátum: 07.12.2010

Autor: Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06, G01S 11/10, G08G 1/01...

Značky: rádiomaják, účel, spôsob, vzdialenosti, zisťovania, rádiomajáka

Text:

...hodnoty a0010 Zistenie uvedenej vzdialenosti zo stúpania priebehu frekvencie v inflexnom bode tohto priebehu frekvencie po zmene jeho mierky.0011 Tento vynález využíva vo svoj prospech tú okolnosť, že zmena frekvencie signálu od palubnej jednotky podmienená Doppierovým efektom v časovom okamihu bezprostredného prejazdu, keď je vzdialenosť minimálna,je nepriamo úmerná kolmej vzdialenosti od rádiomajáka, pokial je priebeh frekvencie normovaný...

Spôsob zisťovania rozmeru medzery a/alebo polohovej náväznosti dielov karosérie motorového vozidla a riadiaci program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14215

Dátum: 31.08.2010

Autori: Pförtner Andreas, Jodoin Thomas, Simon Frank

MPK: G06T 7/00, G01B 11/14, G01B 11/245...

Značky: rozměrů, medzery, zisťovania, motorového, polohovej, spôsob, program, riadiaci, dielov, návaznosti, vozidla, karosérie

Text:

...laserových tríangulačných meracích systémov s že laserové triangulačné meraciepočíva v tom, orientované tak, že premietané laserové čiary ležia kolmo k medzere, ktorá sa premeriava. Medzery merané dvojrozmernou meracoumetódou inak vychádzajú širšie, než v skutočností sú. U spôsobovmerania, známych zo spisov US 4,498,776 a US 5,129,010 je okrem toho problematické, že polohová náväznosťsa meria iba bodovo pozdĺž snimacej trasy, ktorá kríži...

Spôsob elektronického zisťovania polohy strely na cieli streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14925

Dátum: 24.08.2010

Autor: Walti-herter Hansruedi

MPK: F41J 5/02, G01V 8/10

Značky: polohy, spôsob, střely, elektronického, zisťovania, cieli, střelby

Text:

...zásahu strely cieľa streľby zisťuje výlučne optoelektronicky a v druhej oblasti zásahu strely cieľa streľby sas výhodou zisťuje výlučne akusticko - elektronicky.S výhodou sa ako prvá oblast zásahu strely zvolí centrálna oblast zásahu strely cieľa streľby a ako druhá oblasť zásahu strely sa zvolí oblasť zásahu strely úplne alebo čiastočne obklopujúca prvúTýmto spôsobom je možné zisťovat polohu strely pomocou relatívne lacných...

Spôsob úplného zisťovania geometrie skúšaných predmetov prostredníctvom ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15319

Dátum: 18.07.2008

Autori: Groos Andreas, Nitsche Stefan

MPK: G01B 17/02, G01B 11/10

Značky: úplného, spôsob, prostredníctvom, predmetov, ultrazvuku, zisťovania, skúšaných, geometrie

Text:

...prostredníctvom merania dráhy nábehu vody pri ultrazvukovom0014 Pri tomto spôsobe sa pre bezmedzerový opis vnútornej a vonkajšej geometríe rúrok používajú vodou viazané (nem. Wasserangekoppelte) ultrazvukové testovacie zariadenia, ktoré pracujú s dráhami nábehu vody (nem. Wasservorlaufstrecken) a ktoré snlmajú celý povrch rúrky. V zásade sú vodou viazané ultrazvukové testovacie zariadenia známe napr. z DE 199 31 350 A 1.0015...

Spôsob zisťovania transformačnej schopnosti látky, spôsob zisťovania predispozície buniek stať sa nádorovými bunkami, použitie nukleovej kyseliny a diagnostická súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286235

Dátum: 09.05.2008

Autor: Noteborn Mathieu Hubertus Maria

MPK: G01N 33/574, G01N 33/50

Značky: schopnosti, spôsob, buniek, súprava, použitie, zisťovania, transformačnej, buňkami, stať, diagnostická, nádorovými, predispozície, kyseliny, nukleovej, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu zisťovania transformačnej schopnosti možnej transformačnej látky, ktorý zahŕňa poskytnutie netransformovanej diploidnej bunky s indukovateľnou apoptínovou apoptickou aktivitou, vystavenie tejto bunky možnej transformačnej látke a určenie lokalizácie apoptickej aktivity vnútri tejto bunky alebo zistenie indukcie apoptózy v tejto bunke, pričom apoptínová apoptická aktivita je poskytnutá plazmidom kódujúcim...

Spôsob zisťovania opravených aktuálnych polohových dát najmä na určovanie aktuálnych polôh vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10508

Dátum: 14.11.2006

Autori: Renner Alexander, Rauscher Kurt, Petroczi Julius, Pohl Alfred, Kowarik Lothar

MPK: G07B 15/00, G08G 1/123, G01S 5/14...

Značky: spôsob, opravených, vozidla, zisťovania, polohových, poloh, určovanie, najmä, aktuálnych

Text:

...ktoré je v priebehu procesu vydania priradené určitej fyzickej alebo právnickej osobe, aby sa umožnilovypočítavanie vzniknutých mýtnych poplatkov.Principiálne je obvyklé použitie mobilných detekčnýchjednotiek vo dvoch rozdielnych mýtnych systémoch, totiž na jednejstrane v systémoch založených na systéme GNSS (Global NavigationSatellite System) a na druhej strane vsystémoch založených naSystémy na báze GNSS pracujú vo väčšine prípadov...

Systém a spôsob zisťovania priemernej rýchlosti vozidiel na riadenie premávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4552

Dátum: 10.11.2006

Autor: Grassi Nicola

MPK: G06F 17/30, G06K 9/32, G08G 1/017...

Značky: rychlostí, riadenie, priemernej, vozidiel, premávky, zisťovania, spôsob, systém

Text:

...kamerami môžu obsahovať značku iba sčasti.0020 Snímka zhotovená každou z kamier môže byť snímkou prednej alebo zadnej strany pohyblivého predmetu.0021 vynález dalej prináša systém na identifikáciu pohyblivých predmetov obsahujúcich najmenej pár periférnych jednotiek, ktoré sú schopné zistit prejazd pohyblivých predmetov, centrálnu jednotku obsahujúcu výpočtový prostriedok, obrazovku, komunikačný prostriedok s peritémymi jednotkami,získavací...

Spôsob zisťovania vzduchotesnosti uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5836

Dátum: 19.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: G01M 3/20, A62C 39/00, G01F 17/00...

Značky: uzatvorených, zisťovania, vzduchotesnosti, priestorov, spôsob

Text:

...takzvanej núdzovej fázy. Pretože pri súčasnom stave techniky známe metódy inertizácie neexistuje žiadna iná možnosť, záleží tonajmä na tom, aby sa zamedzilo predčasnému prekročeniu úrovnekoncentrácie kyslíka V uzatvorenonl priestore pre opätovné zapálenie, ak na základe poruchy zdroj inertného plynu úplne alebo minimálne čiastočne vypadne.0007 Vyššie uvedená fáza opätovného zápalu označuje časový úsek po takzvanej fáze likvidácie požiaru,...

Spôsob zisťovania tvarovej stability tvarovaného drevného materiálu-výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285243

Dátum: 24.08.2006

Autori: Zemiar Ján, Kotrady Marcel

MPK: G01B 21/10, G01B 5/20

Značky: dřevného, tvarovej, zisťovania, spôsob, materiálu-výlisku, stability, tvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že zisťovanou charakteristikou tvarovej stability tvarovaného oblúkovitého materiálu je polomer zakrivenia tvarovaného materiálu a jeho zmena, pričom polomer zakrivenia tvarovaného výlisku sa zisťuje prostredníctvom prípravku na meranie polárnych súradníc bodov zakrivenia tvarovaného materiálu, ktoré sa transformujú na karteziánske a na základe nich vyhodnotením pomocou nelineárnej regresie sa získava...

Spôsob zisťovania polohy jedného ventilu spaľovacieho motora pri testu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9683

Dátum: 16.11.2005

Autori: Huck Andreas, Klemmer Detlef

MPK: G01D 5/36, G01D 5/32, B23Q 17/24...

Značky: jedného, testu, motora, zisťovania, spôsob, polohy, studena, ventilu, spaľovacieho

Text:

...sa môže na jednu stranu ventilu nechať pôsobiť buď aspoň jedným externým zdrojom svetla alebo sa môže využiť svetlo existujúce v okolí. V posledne uvedenom prípade sa ušetrí externý zdroj svetla. Tým môže byt zisťovaná i pozícia alebo poloha ťažko prístupného ventilu kontinuálne alebo V priebehu aspoň jedného určitého okamžiku. Zvlášť dobre výsledky merania sa môžu dosiahnuť i bez externých zdrojov svetla vtedy, ked sa strana ventilu...

Detekčné zariadenie, ruleta obsahujúca detekčné zariadenie a spôsob zisťovania polohy hracej guľky na rulete

Načítavanie...

Číslo patentu: 284406

Dátum: 24.02.2005

Autor: Towers Paul

MPK: A63F 5/00, G01V 8/20

Značky: obsahujúca, rulete, guľky, zisťovania, spôsob, detekčné, polohy, zariadenie, hracej, ruleta

Zhrnutie / Anotácia:

Detekčné zariadenie slúži na zisťovanie polohy predmetu na pohyblivom prvku (4), najmä na zisťovanie polohy hracej guľky vnútri pohybujúcej sa rulety (1). Obsahuje svetelný zdroj (13, 14, 15) emitujúci viditeľné svetlo, ktoré je modulované. Odrazy sú analyzované pomocou upraveného mechanizmu na určenie polohy prvku (4) a umiestnenia predmetu vzhľadom na prvok (4). Svetelný zdroj (13, 14, 15) môže vyžarovať biele svetlo a snímač (16) môže...

Spôsob zisťovania kvality a kvantity tela jatočného zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8298

Dátum: 06.11.2004

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00, G01N 33/12

Značky: zvieratá, kvantity, kvality, spôsob, zisťovania, jatočného

Text:

...obvyklej dvojbodovej metódy pre ohodnotenie. V bedrovej oblasti a v oblasti zadného stehna sa fotogrametricky zaznamenajú dva výrazné body,z ktorých tým prvým je koniec panvovej kosti na strane tela, a tým druhým je koniec svalu MGM (Musculus Glutaeus Medium) na strane tela, a priamka,ktorej smer prebieha stredom chrbtového sadla. Pre vlastné ohodnotenie sa použijú dĺžky čiastočných úsečiek, ktoré sa vynesú na kolmicu kposunutej priamke...

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Hachmann Frank, Peschel Dietmar, Sachgau Christian

MPK: G06F 11/32, H04L 12/24

Značky: výrobného, objektoch, procesu, škôd, zisťovania, komponentov, zapojených, dôsledku, výpadku, automatizovaného, technických, spôsob, rozsahu

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Spôsob zisťovania poplatkov za služby s pridanou hodnotou v telekomunikačnej sieti v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1309

Dátum: 18.03.2004

Autor: Vöhringer Gerrit

MPK: H04Q 3/00

Značky: poplatkov, čase, spôsob, hodnotou, reálnom, služby, zisťovania, sietí, telekomunikačnej, pridanou

Text:

...vtedy, keď má byť hovor vyúčtovaný vtakzvanom Prepaid (predplatenom) účastníckom vzťahu, pričom je tu možné úhradu za službu s pridanou hodnotou bezprostredne odčítať z predplateného konta. Opísaný spôsob výhodne umožňuje taktiež zmenu tarify vpriebehu jedného hovoru s jedným poskytovateľom služieb s pridanou hodnotou.0008 Teraz bude s odkazom na obr. 1 opísaný jeden príklad uskutočnenia vynálezu. Na obr. 1 sú opisané všeobecné kroky pre...

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: G01N 21/89, G01B 11/10, D01H 13/26...

Značky: zisťovania, zariadenie, homogenity, uskutočňovanie, lineárneho, textilného, tohto, spôsobu, hrúbky, pohybujúceho, útvaru, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Spôsob bezdotykového dynamického zisťovania profilu pevného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4716

Dátum: 16.01.2004

Autori: Hoffmann Manfred, Walter Michael, Brinkmann Andreas, Hoffmann Dieter

MPK: G01B 11/30, G01B 11/00, G01B 11/24...

Značky: zisťovania, pevného, dynamického, profilů, tělesa, bezdotykového, spôsob

Text:

...použiteľný v drsnýchprevádzkových podmienkach hlavne na určovanie opotrebovania súčastí. 0009 Táto úloha je vyriešená prostredníctvom znakov nároku 1.0010 Pri pevnom telese sa pritom môže jednať o rotačne symetrické teleso, hlavne o kolesovozidla, vykonávajúce translačný, rotačný alebo výhodne otáčavý pohyb. Spôsob podľavynálezu tak predstavuje krajne výhodnú možnosť určovania profilu kolesa počas jazdy a zneho urobiť závery o...

Spôsob zisťovania prechádzania aspoň jedného cestného úseku podliehajúceho prechodovému poplatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1883

Dátum: 09.09.2003

Autor: Hartinger Horst

MPK: G07B 15/00

Značky: cestného, úseků, podliehajúceho, zisťovania, poplatku, prechodovému, spôsob, aspoň, prechádzania, jedného

Text:

...poplatkov, pri ktorom sa aktuálna poloha vozidla určuje prostredníctvom satelitmi podporovaného systému na zisťovanie polohy a pre výpočet Kýtnych poplatkov sa porovná s polohou virtuálnej mýtnice, pričom pri prejazde vozidla fyzickou mýtnicou sa medzi vozidlonl a centrálnou riadiacou mýtnicouvytvorí komunikačné spojenie, aby sa vzniknuté mýtne poplatkyuhradili. Po uskutočnenej platobnej transakcii sa medzimýtnicou a vozidlom vytvorí...

Spôsob zisťovania defektov na podlhovastých výrobkoch pomocou ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4724

Dátum: 24.04.2003

Autori: Schlawne Friedhelm, Graff Alfred

MPK: G01N 29/44, G01N 29/26

Značky: pomocou, ultrazvuku, defektov, výrobkoch, zisťovania, spôsob, podlhovastých

Text:

...testovacieho cyklu pozdĺžnej polohy X A X, a vyhodnocuje sa rozdiel amplitúdy. Pritom AX je násobkom0012 Stýmto rozdielovým postupom je možné spoľahlivo detekovat i chybné miesta s malou dĺžkou. velkou výhodou navrhnutého uskutočnenia spôsobu oproti známym rozdielovým postupom vprípade kontroly vírivými prúdmi (pozri prospekt firmy Förster Wirbelstromprüfung mit Defektomat/Kontrola vírivými prúdmi pomocou defektomatďl, strana 2) je to,...

Spôsob kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zisťovania parametrov panelov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282825

Dátum: 18.11.2002

Autori: Engström Björn, Hedqvist Mona

MPK: G01N 21/17

Značky: spôsob, parametrov, báze, kvalitatívneho, zisťovania, panelov, kvantitatívneho, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania parametrov drevených panelov, ktorý zahrnuje analýzu surového drevného materiálu či panelu, s obsahom vlhkosti menším ako 10 %, spektrometricky, a porovnanie spektrálnych údajov s porovnávacími údajmi z porovnávacieho materiálu či panelu, kalibrovanými do známych parametrov panelov, vyrobených z uvedeného porovnávacieho panelu, mnohozmenovou analýzou. Kontrola spracovania premenných, ovplyvňujúcich parametre panelov, zahrnuje...

Vakcína s obsahom proteínu pC na prevenciu lymskej boreliózy, spôsob čistenia proteínov B. burgdorferi, diagnostické činidlo na detekciu protilátok B. burgdorferi a spôsob zisťovania protilátok B.burgdorferi v telových tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279250

Dátum: 05.08.1998

Autori: Dorner Friedrich, Ian Livey

MPK: G01N 33/569, A61K 39/02

Značky: detekciu, telových, diagnostické, čistenia, burgdorferi, boreliózy, činidlo, protilátok, obsahom, zisťovania, proteínov, b.burgdorferi, tekutinách, spôsob, lymskej, vakcína, proteínu, prevenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína obsahuje (a) materiál vybraný zo skupiny zahŕňajúcej aspoň jednu sérologickú formu proteínu pC z Borrelia burgdorferi v homogénnej forme, variantu pC a imitácie pC, obe vyvolávajúce produkciu ochranných protilátok, (b) fyziologicky prijateľný excipient a (c) adjuvans, pričom uvedený materiál je obsiahnutý v množstve účinne chrániacom vnímavých cicavcov, 1 až 100 mikrogramov v jednej dávke, najmä však 10 až 50 mikrogramov v jednej dávke.

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty a spôsob zisťovania pokusov o podvod pomocou tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280007

Dátum: 07.09.1994

Autor: Vauclin Philippe

MPK: G06K 7/06

Značky: podvod, pomocou, zariadenia, zariadení, čítačom, čipovej, tohto, zariadenie, spôsob, zisťovanie, pokusov, karty, pamäte, popisovacom, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty (3) pripojením elektrického prívodu na prípojný bod (12) čipovej karty (3) s meracím zariadením obsahuje rezonančnú jednotku (6) s rezonátorom (1) pripojeným na prípojný bod (12), ktorý je spojený jednak s prívodom (13) na menenie jeho elektrických vlastností a jednak s meracím zariadením (7) na snímanie týchto elektrických vlastností. Pri spôsobe...

Spôsob zisťovania chýb v textilnej tovarovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: 279731

Dátum: 07.09.1994

Autori: Mühlberg Karl-heinz, Weber Friedrich

MPK: G01N 21/89, D06H 3/08, D04B 35/20...

Značky: tovarovej, textilnej, spôsob, dráhe, chýb, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zisťovania chýb sa pomocou elektrooptickej snímacej hlavy (8) priebežne sníma tovarová dráha. Prijímače (16) svetla, usporiadané v pásovej snímacej oblasti (22) snímacej hlavy (8), sú skupinovo združené a vydávajú špecifické signály chýb. Tieto signály chýb sa viacrozmerovo vyhodnotia na rozpoznanie bodových a/alebo pozdĺžnych chýb, pričom ako kritériá na vyhodnotenie slúžia amplitúda signálu, dĺžka signálu, do akej miery vznikajú...

Spôsob zisťovania rýchlosti vozidla s kolesami regulovanými proti prekĺznutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279858

Dátum: 16.09.1992

Autor: Heller Martin

MPK: B60T 8/66

Značky: zisťovania, proti, kolesami, prekĺznutiu, spôsob, regulovanými, vozidla, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa tohto spôsobu zisťovania rýchlosti vozidla sa vytvoria druhé hodnoty zrýchlenia kolies z prvých hodnôt zrýchlenia kolies prostredníctvom podmienky, že ich zmena vzhľadom na časovo spätnú hodnotu preberaného zrýchlenia vozidla neprekročí pozitívnu a negatívnu medznú hodnotu, vytvorí sa preberané zrýchlenie vozidla vytvorením strednej hodnoty z druhých hodnôt zrýchlenia všetkých jednotlivých kolies, zráta sa dopredu stanovená korekčná...

Spôsob zisťovania napäťovej charakteristiky horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280821

Dátum: 17.06.1992

Autor: Gajdoš Vojtěch

MPK: G01V 3/02

Značky: horninového, zisťovania, charakteristiky, spôsob, napäťovej, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie patrí do oblasti geofyzikálneho prieskumu horninového prostredia a týka sa zisťovania jeho napäťovej charakteristiky. Riešenie sa vykonáva štyrmi elektródami umiestenými v jednej priamke, z ktorých dve sú aktivačné a sú aktivované prúdmi I1, I2 rôznej veľkosti a polarity a ďalšie dve elektródy sú meracie. Podstatou riešenia je, že pre aspoň tri rôzne hodnoty c = I1/I2 sa zmerajú zmeny napätia na meracích elektródach, zostrojí sa...

Spôsob zisťovania pôvodného počtu závitov poškodenej transformátorovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270185

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hradský Ernest

MPK: H01F 41/06, H01F 41/00

Značky: transformátorovej, spôsob, zisťovania, poškodenej, závitov, cievky, pôvodného, počtu

Text:

...cievok v usporiadaní na opačnú íunkciu pri rýchlosti odvíjaniva úmernej priemeru vodiča cievky prepočtom vztahu priemeru a dllky vodiča a jadra cievky.Výhody vynálezu sú hlavne v tom, že sa umožní oprava a uvedenie do pôvodnej runkcie drahých elektrických zariadení dováłaných bez základnej parametrovej a konštrukčnej dokumentácie.Vyldči sa nepresnost a prácnost meehanickdho oddelovania vodičov a počítania zdvitov,pri velmi poškodených...

Sposob zisťovania prepalu ferosilícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266955

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cengel Peter

MPK: C22C 35/00

Značky: prepalu, ferosilícia, zisťovania, spôsob

Text:

...zmeraní mernej hmotnosti rovnakého ferosilícia o zrnitosti 2 až 5 mm. Velkost odchylky mernej hmotnosti od tabuľkovej hodnoty pre daný obsah kremíka je nepriamo umerná veľkost hodnoty prepalu pri tavbe ocele.Výhoda uvedeného spôsobu spočíva v možnosti hodnotenia a výberu ferosilícia pred jeho použitím na leqovanie. Vyrobené ferosilícium môže byt z pohľadu prepalu viac, alebo menej vhodné, čo je možné zistit nepriamo meraním a vyhodnotením...

Spôsob zisťovania malignit

Načítavanie...

Číslo patentu: 266251

Dátum: 13.12.1989

Autor: Labdafsky Ján

MPK: G01N 33/574

Značky: zisťovania, malignit, spôsob

Text:

...Kvasinky po 24 hodinách v termostate sa javilí vačším počtom, ako mrtvé kvasinky, tiež menším počtom oproti kontrole. Zo začiatku boly brané len tie séra, ktoré maly po klinickej stránke, istú diagnózu t. j. malignitu. Neskôr sa dostavily pozitivne výsledky aj tam.kde sa diagnóza prv len hádala, kde to nebolo overené, až neskôr, po roku, keč už nastali metastázy. Pri tomto vyšetrení sa došlo k názoru, že je potrebné, riedit roztok...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Jioí, Mikulec Jan, Chrz Vladimiír

MPK: C12Q 1/06

Značky: rychlého, tohoto, zariadenie, minerálnych, odpadových, mlieku, zisťovania, pitných, nealkoholických, víne, bakterií, spôsobu, množstva, spôsob, kvasiniek, sirupoch, prevádzaniu, nápojoch, pive, užitkových, vodách

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Spôsob zisťovania objemovej stability lupkov pre výrobu tvrdých šamotových staviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246854

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Josef, Taraba Oldoich

MPK: G01N 9/36

Značky: šamotových, zisťovania, lupkov, staviv, stability, objemovej, výrobu, spôsob, tvrdých

Text:

...skúšky výpalom sú možné v laboratórnych podmienkach a sú jednotné pre výrobcu lupkov aj pre spracovatelov. Umožñuje sa výroba kvalitných šamotových výrobkov bez strát a nepodarkov a pre vý 4robcov lupkov sa umožňuje zistenie, ktoré technologické parametre alebo suroviny spôsobujú zníženie kvality lupkov z toho hľadiska a na základe toho skvalitniť výrobu a dodávku správnych surovín pre odberatelov.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa...

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macho Vendelín, Uhlár Ladislav, Štibrányi Ladislav, Polievka Milan

MPK: G01N 29/00

Značky: výliskov, spôsob, cesta, kompaktnosti, keramického, zisťovania, surových

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Sposob zistovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249856

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brhlík Iren, Turen Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: elektrickej, zisťovania, mernej, spôsob, nehomogenít, vodivosti, vzoriek

Text:

...exponenciálna s časolvou konštantou závislou od kapacity medzery medzi povrchom vzorky a elektródou a od odporu,cez ktorý náboj vytvárajúci tento potenciálny rozdiel, preteká.V dôsledku toho pri naložení napätia, ktoré prekračuje hodnotu potrebnú na vznik elektrického výboja na dobu kratšiu alebo zro-vnatelnú s časovou konštantou nárastu tohto napätia, k výboju vôbec nemusí dôjsť. To, či výboj vznikne alebo nie, závisí od velkosti naloženého...

Spôsob zisťovania polohy čiel vinutí transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237118

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hodák Vojtech

MPK: H01F 27/06, H01F 41/06

Značky: čiel, spôsob, polohy, transformátora, zisťovania, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zistenia polohy čiel vinutí transformátorov nasadených súoso na jadro, po ich konečnom stiahnutí samostatným stlačením. Poloha jednotlivých čiel vinutí sa zistí zmeraním ich vzdialenosti od vhodne zvolenej vzťažnej roviny kolmej na pozdĺžnu os vinutí, a to cez vertikálny chladiaci kanál u vinutia uloženého bližšie k jadru, a cez horizontálny chladiaci kanál u vinutia vonkajšieho. Z rozdielu vzdialeností sa zistí...

Spôsob zisťovania výskytu porúch optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 236811

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G02B 5/14, G01J 1/14, G02B 7/26...

Značky: vlákien, zisťovania, optických, poruch, výskytu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa riešenia sa dá kontrolovať kvalita vláknového svetlovodu tak, že sa nechá svetlovodom prechádzať intenzívny svetelný impulz a súčasne sa sleduje deformačná vlna, ktorú svetelný impulz vyvolá v mieste zvýšenej absorpcie svetla vo vlákne. Vznik deformačnej vlny indikuje, že vo vlákne je závada, ktorá sa vyznačuje zvýšenou absorpciou svetla. Oneskorenie deformačnej vlny sledované vo vybranom mieste svetlovodu vzhľadom na okamžik vyslania...

Spôsob kontinuálneho zisťovania a/alebo stanovovania prítomnosti plynov a pár a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234881

Dátum: 15.01.1987

Autori: Adásek Štefan, Kordík Jozef, Paulík Jozef, Nemček Michal

MPK: G01N 27/10

Značky: plynov, zisťovania, stanovovania, přítomnosti, kontinuálneho, spôsob, zariadenie, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednoduchého spôsobu kontinuálneho zisťovania a/alebo stanovovania prítomnosti plynov a pár s využitím ich rozpustnosti v kvapalnom médiu na princípe sledovania zmeny elektrických parametrov média, ako aj vhodného zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01N 27/20

Značky: spôsob, vodivosti, elektrickej, zisťovania, vzoriek, nehomogenít, mernej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického výboja, význačný tým, že sa na sústavu pozostávajúcu z elektród, vzorky a medzery vyplnenej plynom pôsobí elektrickým napätím, vytvárajúcim v medzere výboj a z rozloženia intenzity tohto výboja sa určuje rozloženie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.

Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214993

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vasilko Karol

Značky: obrobiteľnosti, spôsob, materiálov, zariadenie, relatívnej, zisťovania, realizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka experimentálneho štúdia obrobiteľnosti materiálov, najmä ocelí, farebných a ľahkých kovov v prípadoch, keď nie je k dispozícii obrobok veľkého priemeru. Podstatou riešenia je úprava, ktorá spočíva v upnutí vzorky materiálu na čele kotúča dostatočne veľkého priemeru, kolmo na os rotácie kotúča. Pri sústružení časti obrobku, ktorá presahuje úpinku sa dosahuje stav, že po ubehnutí urči tej dráhy dôjde k otupeniu noža aj pri...