Patenty so značkou «získavání»

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Boos Bernd, Lesjak Meinhard, Holper Josef, Heinzel Ute

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: modifikovaného, použitie, zeolitu, získavání, bioplynu, viackrát

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Způsob získávání výtažků z chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 270414

Dátum: 13.06.1990

Autori: Forster Adrian, Gehrig Manfred

MPK: C12C 9/02

Značky: výtažků, způsob, chmele, získavání

Text:

...a které zvyšují potencionální hoŕkost piva. Tím se stává výtka chybějící plnosti oproti plvům uvařeným u kunvundním C 02 - cxtraklum bczŕodmůtnd.Uále je ve srovnání s postupem podle DE-PS Č. 21 27 618 vzhledem k nižším hustotám oxidu uhelnatého při vyšších teplotách doba zpracovávání kratší.Vzhledem k tomu, že aparatury pro extrakci stlačenými zkapalněnými plyny jsou známé,je v následujícím blíže popsán pouze odpovídající způsob...

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bejrová Věra, Vokřál Václav, Havránek Josef

MPK: C01F 17/00

Značky: fosforečnanového, způsob, koncentrátů, zemin, získavání, vzácných

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Zařízení k držení svazků lýkových vláken při získávání třené koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269619

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henyš Václav

MPK: D01G 9/14, D01B 1/10

Značky: zařízení, koudele, třené, získavání, svazků, držení, lýkových, vláken

Text:

...válců a mezi odpruženým o pevným přidržovacím ústrojím. Na obr. 2 je v oxonometrickom pohledu znásornon pohled na horní odpruäenő přldräovací ústrojí bez znázornůnőho odprułoní v součhnostl s přodřasoným konduktorom pro zůžoní vretvy. Na obr. 3 je v řezu znáeornono vedení nokonočnoho pásu vodičom okrajů proti seemeknulí.Na obr. 1 je znázornenia uspořádání sařísoní podle vynálozu v poděinóm řezuo Čořízení se skládá zo dvou dvojíc...

Způsob získávání vonné hmoty ze včelího vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269353

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hessler Jiří, Janeš Karel

MPK: A61K 7/46, C11B 9/02

Značky: získavání, způsob, vonné, včelího, vosků, hmoty

Text:

...při -15 °C po dobu 12 hodin. Po této době se vzniklé susoenze zfiltruje při teplotě -15 °C. Filtračni koláč se přidá ke včelimu vosku, určenému k další extrakci. Filtrát z rafinace se odpaři na zbytkový obsah ethylalkoholu max. 5 Z. Ziská se 1,96 kg vonné látky ze včeliho vosku, která má neomezenourozpustnost v 9 óti procentnim ethýlalkoholu a velmi dobrou rozpustnost ve zředěném ethylalkoholu. Rovněž senzorické vlastnosti jsou velmi dobré.V...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lang Vladimír, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: způsob, získavání, rostlinných, plodů, olejů

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Způsob získávání v atomových elektrárnách opětovně použitelných roztoků kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268821

Dátum: 11.04.1990

Autori: László Klára, Kubó Sándor, Zsirai István, Bornemissza Endre, Kis Éva, Tilky Péter

MPK: G21F 9/04

Značky: opětovné, borité, elektrárnách, použitelných, roztoku, způsob, atomových, získavání, kyseliny

Text:

...obrloono oaaozy. Vynlloz ja zalołon na poznatkn to oo v tosto oonotíckćl zafízoo ní poułíva naobrany. ktora aolí alkalíokýoh íonto a íonto tlžkýoh kovà. ktoré Joou nooítalí radíoaktívítya zadržujo aloopoñ z 80 5. zatínco hodnota zadržovonf kyoolíny boríto ja najvýio 30 S. V toato otupní ao oddłlí volki čaat radíoaktívních a ínektívních oolí Jakozto znoőíltinín kyoolína boríto a odvddljí oo do tak zvanoho konoontrttuo Moobráuou...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hegedüs Béla, Bogsch Erik, Stiller Mária, Fekecs Éva, Miszori Sándor, Péter Imre, Harsányi Kálmán, Bod Péter, Aracs Zsuzsanna

MPK: A61K 31/425

Značky: způsob, získavání, forem, famotidinu, čistých

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Způsob získávání aromátů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268092

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vozáb Jan

MPK: A23L 2/16, A23L 2/00

Značky: získavání, provedení, způsob, zařízení, aromátů, tohoto, způsobu

Text:

...Ž pro odvádění odpařených aromátů do kondenzátoru É, ze kterého jsou zkondenzované aromáty odváděny potrubím lg do zásobníku, který není na výkresu znázorněn. Ve spodní části nádoby 3 je vyústěno potrubí 1 pro odvádění neodparené štávy. Do potrubí 1 je zařazeno čerpadlo g, zprostředkovávající přečerpání štávy z nádoby 5 do deskoveho výměníku L V prvním ze samostatných okruhů se provádí získávání aromátú s vyparovací teplotou 55 až 65 OC,...

Způsob získávání práškových termoplastických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267676

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybčenko Emma, Mosejčuk Georgij, Dolindskij Anatolij, Volovik Jurij

MPK: C13F 5/00

Značky: práškových, získavání, výrobků, způsob, termoplastických

Text:

...Ha BHVTPGHHHE n 0 nepxHucTH pacnuuHTemLuoñ cymunxn 5. vOxnumneuuuň npuAyKT nuaannrcn Ha pacnunurennnoü CymHnKK 5 H cenapnpyerca or urxonnmcru nonnyxa u uHKMOuu U. Urnaoranmuň naauyx Hanpaanaexcn n yaen 2 nma peunpxynnuuu.Taxue nmuonueune cnocooa nuaaonner CHH 3 HTb nanunanue nponyxra Ha noaepxnocrb cymununro ooupynnnauua. a cneuuearenbno. nanyqarn óonee xaqecraeuuuä npoayxr H yaenuunrn unxn paaoru(LIGIJFYJIODHIIHŠI 1-10 BFG IHCTKPL a TaKME...

Způsob získávání kovové rtuti z třaskavé rtuti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267047

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švejda Miloš, Nesveda Jiří

MPK: C01G 13/00

Značky: způsob, zařízení, způsobu, získavání, provádění, rtuti, třaskavé, tohoto, kovové

Text:

...OC se vzníklý fulmínát hořčíku a přebytečný hořčík rozloží koncentrovanou minerální kyselinou,s výhodou kyselinou chlorovodíkovou. Kyselinu je třeba přidávat postupně po malých dávkach, přičemž výhodné je použít poměr tři hmotnostní díly kyseliny chlorovodíkové ne jeden hmctnostní díl použité třaskavé rtuti. Po skončení reakce, což se projeví tím, že po přidání minerální kyseliny reakční směs již nepění, a po samovolnám zchladnutí alespoňna...

Způsob získávání nízkých teplot s použitím kapalného absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266358

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fricke Eva, Förster Hans, Lange Manfred, Segeletz Peter, Strauss Ingrid

MPK: F25B 15/00

Značky: absorbentu, nízkých, kapalného, způsob, použitím, teplot, získavání

Text:

...Jimľüłiůłľľllfiłl. MHUINHMMM III IIPHHHM lHĺ/ĺ ľT-itulldůłlĺ HIÄŇPČNŇJÍŤWŤTÚ 9 Í (II |..1 E|ľľl| 5 ľ 3 T|ŤaĺĺuYIllVlň ĚIÚĚWĚWMŘIWÍW I 34 | 1()|TIK)NV|H IWFĺIM ľlliKliiñ N l,|A.|lVI| 1.ľ 7 K|r| łlilñłĺñłľlVlM. V 11 UN FHĚCTEIUPŇBTÚW El PBEIGGDIIVŠHHUM PHCTBľJPü. .U ÉJLYWüü MMIDPIĽKOHTSFNŇIJŇ Xüłlüłilłlłlkłłąďłüñ YCTRMDHKM ť Mťůňüłlilłfľüłhłmm. řĺ|.|ñl.JIš 1 K)|l| 4 Ml/I IHJM F-LHJJIWIIOWKłlüllllltíłlll/WTX. Blłlläůłllłmhlň M 3 303 X...

Elektrolytický článek pro získávání kovů z minerálních nebo obohacených rud a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266321

Dátum: 13.12.1989

Autor: Everett Peter Kenneth

MPK: C25C 1/18

Značky: získavání, elektrolytický, obohacených, výroby, minerálních, kovů, článek, způsob

Text:

...již bylo řečeno, z výsledků dosavadních výzkumů vyplynulo překvapující zjištění,že vzájemné rovnoběžné rozmístění katod a anod není nezbytné. Radiální uspořádání anod prokázalo dostatečnou chemickou účinnost a umožňuje dosáhnout lepších výsledků při získávání kovů. Avšak také může dojít k uplatnění již zmíněného vzájemné rovnoběžného uspořádání nebo alespoň přibližně rovnoběžného uspořádání, jestliže se použije klínovitého tvaru anod. Anody...

Způsob získávání 2-alkoxipropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266243

Dátum: 13.12.1989

Autori: Beregovych Valerij, Temkin Oleg, Šestakov Gennadij, Samochvalov Gleb, Kalečic Igor, Černych Sergej, Miropolskaja Marija, Agre Boris, Taber Anatolij, Presnov Alexandr

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15

Značky: získavání, 2-alkoxipropenu, způsob

Text:

...no Meroxcnnponeny paBeH 62,62. ~Bueneuubm 2-Meroxcnnponeu HneHTH®HuHpoBaH MeTonoM FMX H ®H 3 HK 0 xHMMqecKHMM napaMeTpaMM T° C KHH. 37 - 39 °C ná 1,3738 dĺf 0,77 r/cM 5, HTC coowserCTBYET nHTepaTypHmM ĽaHHHM. 1Cnocoö nonyuennn 24 MeToKcHnponeHa. Cnocoő npoBonHT Kax B npHMepe 1, H 0ôepyr 12,5 r MAG. CoćTaB peaKuHoHHoň cMecH (r)Bec neperHaHHoň mpaxnmn . 21,6KOHBEDCHH no MGTHHOHY cocTasnneT 57,92, ceneKTHnHocTb 85,7 Z, Bmxo no...

Způsob získávání pektolytického enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266236

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dostinova Cvetana, Čaga Simeon, Karačomakova Desimira

MPK: C12N 9/14

Značky: způsob, preparátu, enzymového, získavání, pektolytického

Text:

...KynbTypu Asp. niger - 8 M Bupamamrca B snaqurenbuq öonee sucoKoäönocnHTąTnqec Koň susnmnoň axrnsnocru. K 144-My qacy csoero pa 3 BHTHH.B cpee c onwumusnpo Banàum cocTaBoM Kynbwypa HaKannnBaeT B Mn ®epMeHTaunoHHoňxnąkoćTn 4000 1, ~»Tu, a npoH 3 BocTaeHHan - COOTBGTCTBEHHO 1500 1 20 E/Mu EPA H 4 i 0,5 E/MHHBA. HocnenpoEéneHHa MHoro®àcTopuoro.aKcnepuMeHTa Ž 4 ~H cneymmero sa STHM Ma Teuąwnuecxoro Moenuponannn ®épMeHTaunu HpoBogTcnBcpee,...