Patenty so značkou «zhotovení»

Způsob zhotovení prvků k absorbci neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269795

Dátum: 14.05.1990

Autori: Arnold Hans-uwe, Milde Georg, Hochstrate Klaus, Standke Siegfried

MPK: G21F 1/00

Značky: absorbci, způsob, prvků, neutronů, zhotovení

Text:

...area a Tennon cocronnnu noBepxnocTuuH cmawuen ycrpannnrca nycworu n 3 neMeuTax H nocne oxnamneuun UTBecTH 9 neraaauuu nonroaeuuu 3 aKpuBanTca.3 TUT unncoo unser npeMnymecTua nurony. HTU nonrowoameuuue Ana aanoxueuua aneneuru MUPyT cúcTuaTb Ha Turo me Mawepnaua. na KDTDPUFO n 3 roTasnusanTca cToyKH AM 9 xpanenns H TpaucnupTHpuBKn. Ten canuu oTnaanT urpauuueunq 0 THOCHTEMbH 0 Hexauuwecxoñ 06 Pać 0 TKH H npennouTHTenbuobro coennueuun c nonomhn...

Snímací zubní náhrada a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268407

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučerová Eliška, Nečas Jaromír, Tlustá Radmila

MPK: A61C 13/107, A61C 13/06

Značky: snímací, jejího, zubní, zhotovení, způsob, náhrada

Text:

...vláken zpevňuje polynerni zubní náhrady-s výhodou V jejich okrajových částech, kde nejčaatčji dochází k defektůa a udrží je v původnín tvaru, í když dojde k nalonení polyueru, např. při apadnutí žílní náhrady na tvrdou podložku nebo při jiné naděrné namahení náhrady. 1 v touto případě se prokazuje výhoda armovéní néhrady plolnýui textilieai z přírodních organických vláken v jednodullí oprave. Protože ke zhotovovaní snímacích zubních náhradse...

Způsob zhotovení uhelného hranolu ve výtlačném a sázecím stroji koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267202

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozum Karel, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 37/04

Značky: hranolu, výtlačném, batérií, stroji, koksárenských, uhelného, způsob, zhotovení, sázecím

Text:

...k zhotovení uhelného hranolu se ve srovnání s pěchováním ušetří asi 30 energie a výrobní postup výroby uhelného mranolu lisováním dává možnost řešit zařízení k lisování ve značné jednodušším provedení než je tomu u pěchování uhelného hranolu, což současně poskytuje možnost snadnějšího dálkového ovládání a případně automatizace zhotovení uhelneho hranolu, čímž se ovlivní i produktivita práce na da ném pracovíšti.Vynález a jeho účinky jsou...

Zapojení pro zhotovení termogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266240

Dátum: 13.12.1989

Autor: Fajnzilberg Leonid

MPK: G06F 15/46

Značky: zhotovení, zapojení, termogramů

Text:

...Ko,nponopunoHansHuü TeKymeü,TeMnepaType mnxoro Meŕanna. v Cepnn TaKToBux.HMnynbcoB c Buxqa reneparopa 3 qepes UnoK 2-H oTKpuTm9 neMeHT 14 H qqcwynaer Ha cueŕnme pxou cnemunxon 8 BpeMenu.u 11 úHKna, Bmqurammnñĺaxo cqerquka 9 Bpeneun H úa BxonnemnôpaTopa 10 Hyns. H 0 cKOHbKY TakToBbm H Kononue àunynbcu cqpuxywu EQ BĎGMGHH pyr orHoćnmenbHonpýra, ro 3 T 0 ncxnmqaervBosuomnocrbľcöoea.b pa 6 owe.ycTpoñcTBa.~ V . ~ Hpnnun...

Mostní dilatační závěr a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265399

Dátum: 13.10.1989

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/06

Značky: způsob, dilatační, závěr, mostní, zhotovení

Text:

...závěru ze směsi plastbetonu, do jejichž urovne sepoloží nejdříve ochranné vrstvy, například z litéhoasfaltu a na ně ložné vrstvy konstrukce vozovky, na něž se průběžně přes druhe vrstvy mostního dilatačniho závěru,opatřené předtím separačni vrstvou, položí obrusná vrstva konstrukce vozovky, která se pouu nad druhými vrstvami mostniho dilatačniho závěru společně se separačni vrstvou odstrani,di 1 atačni spára se překryje pružným těsnicím...

Matrice pro zhotovení aproximálních výplní z kompozitních materiálů na premolárech a molárech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264753

Dátum: 12.09.1989

Autor: Plaček Mirko

MPK: A61C 5/04

Značky: matrice, zhotovení, kompozitních, materiálů, výplní, molárech, aproximálních, premolárech

Text:

...chybné ošetřeného zubu.Matrice užívané pro amalgámové výplně nevyhovují pro výplně z kompozitu. Zatímco u amal gámové výplně je nutno domodelovat jejich tvar, včetně bodu kontaktu, až po sejmutí matricea to dříve, než amalqám ztvrdne, výplně z kompozitu se musí nechat nejprve dopolymerovata pak teprve je možno matrici sejmout. U takto ošetřených pacientů nemá výplň bod kontaktuse sousedním zubem a rovněž správný tvar výplně se musí...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Košelja Michal, John Václav, Škoda Václav, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 15/20, C30B 17/00

Značky: průchodu, orientovaným, směrem, monokrystalů, přípravy, výbrusů, výhodné, zhotovení, světla, způsob

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob zhotovení fasádního povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264613

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Jindřich

MPK: E04F 21/16, B28B 11/08

Značky: povrchu, zhotovení, fasádního, způsob

Text:

...jehož zvrásněná struktura je vytvořena proudem vzduchu, působícim na ještě čerstvou fasádni vrstvu. Pokud se do proudu vzduchu přimisi pevné částlce, lze ziskat alternatívu výše uvedeného povrchu.Cílem vynálezu je vnést do architektury panelových staveb nový druh fasádního povrchu a dosáhnout tak zkrášlení životního prostředí.Přiklad konkrétního provedení způsobu dle vynálezu je zvolen 2 výroby prefabrikovaného stavebního dílce...

Povlak pro ochranu elektronických součástek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264561

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Karel, Kušnierik Ondrej, Zadák Zdeněk, Vank Jaromír, Hanzlíček Dalibor

MPK: H01C 1/02

Značky: způsob, ochranu, elektronických, zhotovení, povlak, součástek

Text:

...vlhkosti, zlepší se hodnoty průrazného napětí Q vzhled povlaku. Podstata způsobu zhotovení povlaku spočívá v tom,že nanesené vrstvy tmelu se vytvrzují 10 až 120 minut při teplotě 50 °C až 450 °C appo zchladnutí poslední vrstvy se utěsňujíl až 5 násobným nanesením methyltriethoxysilanu, částečně hydrolyzovaného 30 až 95 vody stechiometricky potřebné pro úplnou hydrolýzu ethoxyskupin, a vytvrzením těsnicích vrstev při teplotě 3.0 °c až 3...

Způsob zhotovení barevného obrazu na transparentních podložkách sítotiskovou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262112

Dátum: 10.02.1989

Autori: Povolný Bohumil, Železný Ivo, Grössl Jiří

MPK: G01D 11/28

Značky: zhotovení, technikou, podložkách, sítotiskovou, způsob, transparentních, barevného, obrazů

Text:

...obsah sušiny. Transparentní barvy vytvářejí pod krycí bílou bar 4vou barevnou plochu, nebo latentní obraz,který se po prosvícení vizualizuje na pohledové straně podložky do čitelné podoby. Tak např. se při prosvícení mění lícuí bílá barva obrazu na černém podkladu na zelenou, nebo. se objevuji skryté podtištěné znaky, signály apod.zhotovení obrazů se provádí na transparentní podložky, např. polyesterové apod., s dobrou Ľozměrovou stálostí....

Způsob zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261590

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cikán Jaroslav, Bill Zdeněk, Žďára Vladimír

MPK: E04B 7/14

Značky: pláště, zhotovení, způsob, předepjatého, visuté, střechy, monolitického

Text:

...obr. l zná-,zorňuje echemnticky V náryse první výrobní stádium způsobu zho~ tovení monolitického předepjetého pláště visuté střechy podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje schemeticky v náryse druhé výrobní stádium způsobu zhotovení monolitního předepjatého pláště visuté střechy podle vynálezu e obr. 3 znázorňuje V půdoryse umístění dělících epar u visuté střechy vyrobené způsobem zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy podle...

Konstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení této konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261359

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neťuka Karel

MPK: E04B 5/29

Značky: stropů, této, způsob, cihelných, desek, konstrukce, stropních, zhotovení

Text:

...z konstrukce stropu a nahražením levným výplňovým betonem.Novákonstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení stropu této konstrukce podle vynálezu jsou lépe~ patrny z přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno přikladné provedení v řezu,a z následujícího popisu.K vnějším plochám Q spodních přírub ocelových nosníků l profilu I, na něž jsou nasazeny pásy 5 drátěného pletiva, se přiloži pomocné desky Q,...

Způsob zhotovení bimetalických krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258049

Dátum: 15.07.1988

Autori: Andrejev Alexandr, Andrejeva Galina, Volochonskij Lev, Orlov Sergej, Gutkin Viktor, Kisselman Michail, Kurlikin Vladimir, Bobin Valerian, Cikerman Alexandr

MPK: C22B 9/18

Značky: způsob, krystalizátoru, bimetalických, zhotovení

Text:

...önmeranna. nnn nonyqeunn SEPOTOBOK cnomuoň KOHÓHFYPSHHH c uenbm exonoumu nemuunrnoä Menu, B OTCEKH MOĽYT 6 uTb sanomeuu HeoxnamaeMue ®opMHpYDmHe 3 neMeHTu 4 He-. oöxonuoň Konónrypaunu, nunonnennue na Marepuanoa, ornomeaue TenneparypuAHHBBHBHHH KOTODHX K TEMHEPGTYDG HHRBHGHHX METEDHBHOB DBCXOĽYGMMX. SHGKTPOnon 5 nemhw-5 npeenax 1,5-3,0. nuz ynyumenua xaqecwsa coenneuuuín Heoxnamaeux neperoponxax~ 3 npennapnrenbno nunonnxmw rnyxue ornepcrua 6,...

Povrchově upravená lehčená nebo kompaktní polyetylenová folie nebo deska a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242628

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hruška Otakar, Horák Miroslav, Hula Jioí, Grubner Vladislav

MPK: B32B 27/32

Značky: jejího, zhotovení, deska, kompaktní, způsob, povrchové, fólie, upravená, polyetylénová, lehčená

Text:

...díla a technologických zařízení proti chemikáliím apod.Úprava fĺlie nebo desky podle vynálezu je zobrazená na připojeném obrázku. Uskuteční se tak, že se polyetylénová főą lie nebo deska l odvíji z odvijeciho válce g a prochází pod zdrojem tepla 1 , kterým může být proud horkého media, hoříci plyn, elektrický nebo jiný radiátor. Rychlost pohybu a intenzita ohřevu jsou seřízeny tak, aby povrch főlie nebo desky přešeh krátkodobé do...

Způsob elektrozivního zhotovení profilových povrchů malých rozměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256901

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kjutschukov Janko

MPK: B23H 1/00

Značky: profilových, zařízení, způsob, zhotovení, povrchu, elektrozivního, provádění, způsobu, tohoto, malých, rozměrů

Text:

...H maônonon 13 nocpencrsou npnmnwnoü npyxnnm 16.HeňcTBHe ycwpqňcraa saxnmqaewcn 5 cnenymmeMBarowosxy 5 ycrakasnuaamw B mnnnnene 25 nocne qero OTHDCHTEHBHO nee ocymecTBnaeTcn HaCTp 0 ñKa, onpenennmmax nonoxeúne npounupoBaHHoro npoBonouHoro snexwpona 4. Hacrpoñxa ocymecrauaercà nocpencTBoM cynn 0 pTa gnn ycranosxu yrna 6, npononbuoro cynnopTa 9 H nonepeunoro cynnopra 11.B ocnoauoů Mexanuan 10 ycrauaannnamr Hěoöxonuň npoànnnpymmuů xonosoü.ponux 3...

Způsob zhotovení volně kovaného výkovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255494

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláček Jiří, Jandoš František

MPK: B21J 1/00

Značky: zhotovení, kovaného, způsob, volně, výkovků

Text:

...při minimální výškové redukci V každém deformačním kroku 12 . Dále se provede po ohřevu překování kvadrátu na osmihran při minimální výškové redukci 20 v každém deformačním kroku. Každý z ohřevů dosahuje počáteční teplotu tváření v rozmezí l 080 °C až 1 200 OC. Pak se provede dokování při teplotě nepřevyšující 1 080 °C s uplatněním minimální výškové redukce 12 V každém deformačním kroku.způsobem podle vynálezu je při minimálním počtu...

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šimák Vilém, Povolný Bohumil, Jelínek Zdeněk

MPK: G03F 7/00

Značky: způsob, materiálech, hmotách, syntetických, minerálních, fotomechanického, obrazů, zhotovení

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Způsob zhotovení vakuově těsného příčného propojení dvou skleněných baněk umístěných blízko sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 255150

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: příčného, těsného, baněk, sklenených, propojení, blízko, vákuové, umístěných, způsob, zhotovení

Text:

...baňuy umísří pomocí zvláštního zařízení blízko sebe. Pak se současně obě skleněné baňky ohřejí v místech,kde má být provedeno jejich spojení. Po dosažení teploty tavení skla stěny baněk se krátkým působením tlaku plynu z vnitřní strany banök vytvoří v obou skleněných bankách současné otvory. Teplota skla v blízkosti okolí otvoru je stále udržována na teplotě tavení skla. Pomocí zařízení, ve kterém jsou obě banky drženy vedle sebe, se skleněné...

Žlabovač pro zhotovení žlabu s proměnnou hloubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254733

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E01C 19/50

Značky: proměnnou, zhotovení, žlabu, hloubkou, žlabovač

Text:

...spád žlabu nesouhlasí se spádem vozovky v podélném směru. V těchto případech je možné provádět mělké žlaby namísto hlubokých žlabů, což představuje značné snížení pracnosti i úsporu materiálu.Příklad provedení žlabovače je nskreslen na obr. 1 v částečném řezu, na obr. 2 v půdorysu a na obr. 3 je pohled na žlabovač zezadu.Zlabovač sestává z nosného rámu l s násypkou 3, ve ktoré jsou uloženy ponorné vibrátory 3, odpružených bočnio 4 a...

Přípravek pro zhotovení trvalého a přímo viditelného obrazu magnetického záznamu z magnetických nosičů informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247357

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koutný Kvitoslav

MPK: G11B 27/19

Značky: nosičů, přípravek, informaci, viditelného, magnetického, obrazů, zhotovení, záznamu, magnetických, přímo, trvalého

Text:

...mezi více počítači různých konstrukcí, pořizovači dat na mag pásku apod.Zviditelnění magnetického záznamu rovněž usnadňuje a urychluje rozhodnutí při hlubäí analýze toho, zda případnou příčinou nečtení mag. pásku je MP jednotka či nekvalitní médium,případně jiný Vliv. získaním a uchováním obrazu mag. záznamu vzniká taká významný A porovnatelný dokument o technickém stavu MP jednotek.Konkrétní provedení přípravku na zhotovení trvalého a...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hác Jaroslav, Hochmanová Sooa, Štícha Jioí, Hruš Ladislav

MPK: A81B 6/00, G01T 1/20

Značky: způsob, diagnostiku, detekční, jednotky, zhotovení, detekčního

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Způsob zhotovení povlaku pro ochranu elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253645

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zadák Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Hanzlíček Dalibor, Vank Jaromír, Bartoň Karel

MPK: H01B 3/18, H01B 3/46

Značky: součástek, zhotovení, povlaků, elektronických, způsob, ochranu

Text:

...a naslodnou łąydrolýzouvzniklýoh ostorů s bodom varu větší nož 72 °c, obsažonýchv dostilačnía latku po roktifikaěnía odstranění aothylchlor silauu a s obsahom 35 až 45 S haot. pryskwřios v roztoku. Oba typy pryskyřic lzo jako složky pojiva kombinovat. Plnivovou složkou vlastní vrstvy taolu jsou saěsi v danou syotáv au ohonicky inortních oxidu, kŕoničitanů, hlinitokřoaičitanů o volikosti zrna do 100 /ua. K dosažsní požadovaných...

Způsob zhotovení baňky se skleněnou trubicí menšího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253608

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neužil Milan, Mašek Jiří, Vejmelka Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: skleněnou, menšího, baňky, průměru, zhotovení, trubici, způsob

Text:

...čerpaoí trubičkou. Potom je teprve na dalňím zařízení možno nožku připojit k baňoe.Nevýhody uvedených způaobů odstraňuje vakuově těsné spoje» ní skleněné čerpací trubičky se ekleněnou trubkovou beškou, 9 možností eoučasného zatavení systému katody, etisknutím otevřeného konce baškm,do kterého je částečně zaeunute čerpaoí trubička a případně vložen í systém katody s přívodą,pod 1 e vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v době, kdy...

Způsob a zařízení ke zhotovení základových pilot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253275

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schmidt Werner, Prammschiefer Klaus

MPK: E02D 5/38

Značky: pilot, zařízení, způsob, základových, zhotovení

Text:

...MEGT nancxocoxnonŕopHsoąrannRon OCBW Kouwponbpu rodný npaneraunn.pacnonomenúym B Hanpaanenu uąrnâa roh n 0 nŠľhnSsm,, N . . , . Paćnononeunán cuapymh nonyrnnbsa nueem aepwnxanhaym, cyxamäymcn aaepxÁnpo.,pé 3 b, nepxueeporpànäqennb xómopoü no çobne orséuaewĺxourpdňopé na pacnondxéHHoü anywpu nonyrnnbaej uwcĺodecnequąaer nnornoe do sceň nhdmau qnupanueà Beprukanmnaą kponxaĺpacnonoxenaoàcnapymn nonyrnnbsm, o 6 pamexHaą.K.rouke ...

Prefabrikovaný tepelně izolační prvek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Jioí, Pitroš Jaroslav

MPK: B23B 17/04

Značky: tepelně, zhotovení, způsob, prvek, izolační, prefabrikovaný

Text:

...i při užití prvku po jeho montáži na potrubí nebo tělesa. Umožňuje, aby byla montáž provedena v jedné operaci bez potřeby dodatečné povrchové ůpravyizolace.U tepelně izolačního prvku podle vynálezu se výhodně využívá vlastností polyetylénu,např. jeho termoplasticity, mechanických vlastností a chemických odolností. Výhodné vlastnosti polyetylénu zůstávají zachovány i po připojení tepelně izolační vrstvy.Předmětem vynálezu je rovněž způsob...

Zařízení k zhotovení navazovacího vinutí na cívkové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 241803

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veeeoa Miroslav, Kaválek Jaromír, Štirba Vojeslav

MPK: D01H 9/00

Značky: zhotovení, dutince, cívkové, zařízení, navazovacího, vinutí

Text:

...zařízení podle Ivynálezu .spočíva nyní v rtom, že odkláněcí rameno, uložené na odsáavarcí trubicí, má Vytvořeno Ividlicový vodívcí konec, který je umístěn vzhledem k směru chodu ,příze po KÍOIČBSIIIĚ vyxtvořené dráze mezi cívkovou dutinlkou a odsávaacím otvorení odsávací trubice a který je bločně tpohyblívý jak rv odkláněoím, tatk i ve vratrnérm směru plordél civkově du-tíunky.výskresu, -kde představuje obr. 1 řez navijacím lĺsjtľůjĺlll...

Způsob zhotovení koužků z ocelových dutých tyčí, zvláště kroužků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252181

Dátum: 13.08.1987

Autori: Habrovec František, Spáčil Pavel, Bartošík Ivan, Hladký Stanislav, Škarek Jiří, Sommer Karel, Zdražil Jiří, Karhánek Jaroslav

MPK: B21H 1/12

Značky: oceľových, zhotovení, koužků, zvláště, valivých, způsob, tyčí, ložisek, dutých, kroužků

Text:

...se mechanicky odděluje od ocelové duté tyče při teplote 20-980 °C, pěchuje se ve smeru osy polotovaru při teplote 20-980 °C a tlacích 60-1600 MPa a pak se radiálne válcujepři teplotách 820-950 °C a tlacích minimálně 60 MPa, přičemž po kalibraci hlavních rozmerů následuje tepelné zpracování kalením z .teploty 820-900 °C, s výdrži na teplote 10-15 min. a následuje bezprostředne popuštení na teplotě 170-210 °C,s výdrži na popouštěcí teplote...

Způsob zhotovení izolační výplně dutin těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238961

Dátum: 01.07.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: způsob, dutin, těles, izolační, zhotovení, výplně

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zvýšení tepelné, protipožární nebo zvukové izolace dutin těles se těleso nejprve opatří vhodně dimenzovanými plnicími a případně kontrolními otvory a pak se do těchto dutin vpraví izolační hmota o objemové hmotnosti menší než 1000 kg.m-3, vytvořená smícháním 3 až 30 hmot. dílu vodorozpustných derivátů celulózy (karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy), 30 až 150 hmot. dílů disperze vysokomolekulárních látek jako je kopolymer...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oksman Erkki, Lehto Arto

MPK: H01L 21/70

Značky: projekční, zhotovení, dálková, soustavy, volně, masky, zmenšující, způsob, nesené

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...

Způsob zhotovení potrubní tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242790

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koneený Václav, Kuruc Audovít Rdd, Kraž Miroslav

MPK: B21C 37/29

Značky: zhotovení, způsob, potrubní, tvarovky

Text:

...a konečně ve čtvrté skupině załazené potrubní tverovky jsou vytvořeny jako odlitky a potom V páté skupině jsou tyto tvarovky vytvoreny jako celistvé výlisky.Část nevýhod postupu výroby potrubních tvarovek odstraňuje způsob zhotovení potrubní tvarovky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z plechu je za tepla v jednoduché zápuetce vytvarována tvarovka, tvořená dvěma válci proti sobě křížem postavenými, načež se provede...

Způsob zhotovení výkovků s rozvidlenými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Talafous Jiří

MPK: B21K 1/74

Značky: způsob, rozvidlenými, zhotovení, rameny, výkovků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby členitých výkovků s rozvidlenými, obvykle prostorově vykřivenými rameny. Účelem vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce, odstranění namáhavého ručního předkování, úspora materiálu a energií, zvýšení životnosti nástrojů a bezpečnosti práce s možností tuto práci mechanizovat a automatizovat. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že se výkovky uspořádají do zrcadlových dvojic rozvidlenými rameny k...