Patenty so značkou «zemského»

Zapojenie bezdrôtového miestneho informačného systému s využitím zemského digitálneho vysielania DVB-T

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6011

Dátum: 04.01.2012

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich, Otisk Jiří

MPK: H04H 20/59, H04H 20/72, G08B 27/00...

Značky: bezdrôtového, dvb-t, informačného, systému, digitálneho, zapojenie, vysielania, zemského, využitím, miestneho

Text:

...riešenia spočívajú v tom, že multiplex digitálneho zemského DVB-T vysielania môže obslúžiť viac lokalít kvalitným signálom. V porovnani s BOR je navrhované technické riešenie výhodné najmä pre pokrytie väčších miest, kde býva jeho realizácia s ohľadom na malý povolený výkon BOR podľa všeobecného povolenia problémová.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia zapojenia bezdrôtového miestneho informačného systému s využitím...

Geofyzikálna metóda geokozmickej sondáže zemského povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5032

Dátum: 06.11.2008

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny

MPK: G01V 3/00, G01V 9/00, G01V 1/28...

Značky: zemského, povrchu, sondáže, metoda, geofyzikálna, geokozmickej

Text:

...aparatúry. Družicová fotografia zemského povrchu územia geofyzikálneho prieskumu sa podrobí spektrálnej wavelet analýze v dvojrozmemom priestore.Veľmi dôležitým znakom wavelet analýzu sa pritom j avia práve špeciálne komplexné ñinkcie.Ďalším dôležitým znakom technického riešenia metódy geokozmickej sondáže zemského povrchu je to,že pre vývoj takých waveletov sa používajú základne prototypy skúmanej nerastnej suroviny. Na scanerovom...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266543

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: kompenzátoru, řídící, magnetického, zemského, jednotka

Text:

...řídící jednotka zajistí generování kompenzačního magnetického pole ve třech ortogonálách s rychlým dynamickým rozsahem 1 4 000 nT. V případě požadavku generování jiného než zapamatovaného pole, je toto pole bezprostředně určeno analogovými vstupya digitální obvody nastaví paměť na střední hodnotu analogového intervalu 3 4 000 nT. Jenv této poloze je zachována schopnost analogovým řízením plně kompenzovat rychlé varíace zemského...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 33/025, G01R 33/00, G01R 33/22...

Značky: měření, zařízeních, kompenzaci, vlivů, zemského, magnetovacích, obvod, magnetického, střídavá, magnetická

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256879

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halousek Jan, Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, řídící, zemského, kompenzátoru, jednotka

Text:

...referenčním napětovým zdrojem gg, připojeným jednak na referenční vstupy gg prvního číslicově analogického převodníku gl s prvním číslicovým přepínačem gg a druhým číslicovým přepínačem 32, jednak přes odpor Ag do uzlu il. Přesuzel gl je spojen první číslicově analogový převodník gl prvním výstupem 53 s prvním výkonovým blokem 5.Druhým výstupom 3 je spojen s prvním elektronickým obvodem gł variometru. Společný referenční napěčový...

Zařízení pro kompenzaci zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 232695

Dátum: 15.12.1986

Autori: Halousek Jan, Pešina Bohumil

MPK: G01R 1/18

Značky: magnetického, zařízení, kompenzaci, zemského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kompenzaci zemského magnetického pole, sestávající z paralelních dvojic indukčních cívek, zapojených na regulovaný zdroj stejnosměrného proudu ovládaný stabilizátorem kompenzovaného magnetického pole. Účelem vynálezu je geometricky přesná konstrukce polygonálního skeletu indukčních cívek, která přitom umožňuje použít na výrobu skeletu teplotně, vlhkostně i magneticky inertních materiálů, byť obtížně obrobitelných. Účelu se dosahuje...