Patenty so značkou «zemin»

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Sötemann Jörg, Buri Matthias

MPK: B03D 1/12, B03D 1/08, B03D 1/01...

Značky: obsahujúceho, separáciu, spôsob, zemin, flotácie, alkalických, najmenej, použitím, zberača, modifikovaný, penovej, polyalkylénimín, kovov, hydrofóbne, uhličitanov, silikátov

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Spôsob výroby zliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín a použitie alkalických kovov a kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15256

Dátum: 09.02.2010

Autori: Hüfner Stefan, Frenzer Gerald, Müller Frank, Sepeur Stefan

MPK: B01J 23/02, B01J 21/06, B01J 23/04...

Značky: zliatin, výroby, zemin, použitie, kovov, spôsob, alkalických

Text:

...metal on acidbase characteristics of V 505/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba) Catalysts- Vplyv kovov alkalických zemín na kyslé-zásadité vlastnosti katalyzátorov V 205/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba), Journal of Molecular Catalysis - Magazín nwlekulárnej katalýzy, ChemicalCieľom súčasného vynálezu je poskytnúť nový spôsob preparáciezliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín.Tohto cieľa je v rámci súčasného vynálezu dosiahnuté takým0...

Spôsob výroby fosfátov a zlúčenín obsahujúcich fosfáty, najmä fosfátov kovov alkalických zemín, silikofosfátov alkalických zemín, prípadne oxidov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16699

Dátum: 09.12.2009

Autor: Klose Siegfried

MPK: C01B 25/26, C01B 25/32, C01B 25/222...

Značky: zlúčenín, alkalických, fosfáty, fosfátov, oxidov, výroby, zemin, spôsob, případně, najmä, obsahujúcich, silikofosfátov, kovov

Text:

...pričom okrem iného vznikajú energeticky bohaté plyny, pary a uhlík(b) Dodatočné spaľovanie uhlíka vzniknutého v kroku (a) za oxidačných podmienok V oxidačnom stupni, pričom Vzniká anorganický zvyšok uhličitanov, oxidov a tiež0013 Veľmi čisté fosfáty získané z alkalických zemín sú Vhodné ako hnojivo alebo na ďalšie spracovanie na kyselinu fosforečnú.0014 V prvom kroku (a) sa kosti a/alebo rybie kosti za redukčných podmienok pri teplotách v...

Minerálny uhličitan kovov alkalických zemín na čistenie povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16352

Dátum: 30.04.2009

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Skovby Michael

MPK: B24C 11/00

Značky: uhličitan, čistenie, kovov, povrchov, zemin, minerálny, alkalických

Text:

...a/alebo síranu horečnatého.Výhodne je obrokovací prostriedok zrážaný uhličitan vápenatý alebo aglomeráty s veľkosťou častíc 10 až 200 m, výhodne 40 až 80 m. Podľa tohto dokumentu sú zrazeniny a aglomeráty nevyhnutné na zamedzenie poškodenia ošetrených plôch, pretože bolo zistené, že prírodné uhličitanové častice nerozpustné vo vode, ako je dolomit, majú štruktúru, ktorá je prevažnekryštalícká a zanechávajúce rezy alebo ryhy na povrchu.0014 V...

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Gane Patrick, Blum René Vinzenz, Ridgway Catherine Jean, Buri Matthias

MPK: C08K 9/08, C09C 3/00, C09C 1/02...

Značky: zemin, mikročástic, alkalických, kompozity, uhličitanu, povrch, fosfátovaný, anorganických, nanočastice

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Sintrovaný magnet vzácnych zemín R-Fe-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20789

Dátum: 25.07.2008

Autori: Odaka Tomoori, Yoshimura Kohshi, Morimoto Hideyuki, Takaki Shigeru, Sakashita Shinichiro

MPK: C22C 38/00, C21D 6/00, B22F 3/24...

Značky: r-fe-b, magnet, sintrovaný, vzácných, zemin

Text:

...nárokmi. PROBLÉMY, KTORÉ MAJÚ BYŤ VYRIEŠENÉ VYNÁLEZOM0012 Magnet určený na použitie v motoroch pre vozidlá s EPS (riadenie s elektrickým posilňovačom) a HEVs (hybridné elektricke vozidlá), ktoré budú spadať do rastúceho dopytu V blízkej budúcnosti, by mal mať koercitívnu silu, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby sa zabránilo nevratnej strate prietoku pri zvýšených teplotách 100 °C alebo viac. Z tohto dôvodu sa pridáva ťažký prvok...

Nezrážajúce sa kompozície alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a hliníka pripravené s organickými hydroxykyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15327

Dátum: 13.07.2007

Autor: White Alan Wayne

MPK: B01J 31/14, B01J 31/04

Značky: kovov, organickými, nezrážajúce, pripravené, alkalických, zemin, hliníka, hydroxykyselinami, kompozície

Text:

...zvyšujú náklady na roztok. Je žiaduce zachovať tlexibilitu pri pridávaní stechíometrického množstva M k hydroxykyseline a dokonca aj molámeho prebytku M k hydroxykyseline pri zachovaní roztoku, v ktorom je malé množstvo hydroxykyselínových zlúčenín. Je žiaduce, aby katalyzátorová kompozícia v porovnani s roztokom v etylénglykole ako jediným rozpúšťadlom vykazovala zvýšenú rozpustnosť v etylénglykole, výhodne s menšími množstvami...

Použitie peroxidov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284452

Dátum: 16.03.2005

Autori: Willuweit Thomas, Ulrich Kai-uwe, Nowicki Stefan, Jakobson Gerald

MPK: C02F 1/72

Značky: kovov, použitie, zemin, peroxidov, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté, tečúce vody a odpadové vody, ďalej v pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.

Směs pro stabilizaci zemin na bázi rychlovazného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260577

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vejchoda Jaromír, Matušina Jan, Nejezchleb Mojmír

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: směs, stabilizaci, zemin, rychlovazného, bázi, cementů

Text:

...se vlhkostí jejich pevnost (únosnost) prudce klesá. Podle ON 73 6181 je cementem portlandským a struskoportlandským stabilizovat nelze, podle ON 73 6186 je ke zpevnění tohoto druhu zemin nutno použít nejprve vápno a potom, nejdříve za osm hodin, cement, přičemž nárůst pevnosti je dlouhodoby a dosažená pevnosti jsou nízke. Navržená směs podle vynálezu stabilizaci těchto zemin umožňuje, navíc odstraňuje dvojí druh pojiva (vápno, cement) a...

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bízek Vladislav, Horáček Jan, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, zemin, zařízení, dusičnanu, způsobu, způsob, provádění, roztoku, separace, tohoto

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Havránek Josef, Bejrová Věra, Vokřál Václav

MPK: C01F 17/00

Značky: koncentrátů, způsob, fosforečnanového, získavání, zemin, vzácných

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Způsob přípravy alkylbenzensulfonanů s kovy ze skupiny žíravých zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267719

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exner Bedřich

MPK: C07C 143/28

Značky: žíravých, skupiny, alkylbenzensulfonanů, přípravy, způsob, zemin

Text:

...smočení pevných částic neutralizující báze. Roztoky solí žíravých zemin pripravené podle vynálezu mají v jodové stupnici o 1 až 2 jednotky světlejší barvu v porovnání s produkty připravenýmí za kyselé katalýzy.Príklad 1 V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v80 díly hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného a110 dílech hmot. uhličítanu barnatého. x disperzi postupně přidáno 410 dílů hmot. technické dodecylbenzensulfonové...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Karel, Jakubec Karel, Bejrová Věra, Hartman Miloslav

MPK: C07C 55/07

Značky: vyšším, tepelného, šťavelanu, vzácných, zemin, směsi, způsob, obsahem, rozkladu

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Vlečná lžíce rypadla pro těžení rozplavitelných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261018

Dátum: 12.01.1989

Autori: Křepela Jiří, Rousek Rudolf

MPK: E02F 3/60

Značky: zemin, těžení, rozplavitelných, lžíce, vlečná, rypadla

Text:

...v tom, že uzavírací klapka je připevněna na spodní části segmentu, které jsou uloženy svoji horní částí v ložiskách v zadní horní části lžíce,přičemž přední strany segmentu jsou spojeny deskou. Dále jsou boky lžíce opatřeny dorazy.Lžíce dle vynálezu umožňuje plně využití vnitžního objemu lžice tím, že lžíce je shora chráněna pevným víkem a v zadní části nahoře pohyblivou klapkou. Uzavirací klapka umožňuje snadný únik vody ze lžíce při...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261321

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jaromír, Janoš Pavel, Broul Miroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, prvků, přípravy, vzácných, zemin, uhličitanu

Text:

...sráłecí reakce, nejlépe 1.5 až snásobku.Plynny amoniak se přivádí minimálně ve stechiometrickém množství a jeho průtok se reguluje tak, aby bylo pH reakční směsi udržováno v požadovaných mezích. Amoniak je možno přivádět společně s oxidem uhličitym, samostatné, případně ředěny vzduchom. X requleci je možno využívat i průtok kepalné fáze.Pro úplnost srážení apro získání dobře filtrovetelné suspenze má rozhodující vliv pH reakční...

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loučka Tomáš, Broul Miroslav, Švehla Josef, Novák Jaromír

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, koncentrátů, zemin, fosforečnanu, získavání, vzácných

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256541

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jaromír, Janoš Pavel, Broul Miroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, prvků, zemin, získavání, způsob, solí

Text:

...ohlorovodíkové a jodidu alkalického kovu V množství ° -rovném nebo včtším stechiometrioky potřebnému. Působeni rozvkladné směsi lze provádět za mícháni.Vynúlez je založen na zjištění, že jodidové íonty výrazně urychlují rozklad oxidu oeričitého v kyselém prostředí.Hlavními výhodami způsobu podle vynálezu Jsou níz-A ká náročnost a jednoduchá a rychlé provedení. Je možno zpraoovávdt 1 takové suroviny, které dosud známymi způsoby zpracovävat...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: tavenina, aktivovaného, monokrystalů, pěstování, ionty, perovskitu, yttritohlinitého, zemin, vzácných, trojmocnými

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255434

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dušek Bohuslav, Janoš Pavel, Žemlička Jan, Matušek Miroslav, Novák Jaromír, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: získavání, solí, vzácných, způsob, zemin, prvků

Text:

...větší nebo rovno stechiometricky potřebnému množství.Podstatou tohoto vynálezu je zjištění, že peroxid vodíku podstatně urychluje rozklad odpadních kalů kyselinami. Lze použít např. směsi kyseliny dusičné s peroxidem vodíku, rozklad lze sumárně popsat rovnicemiLn zde značí obecně některý z prvků vzácných zemín, pokud tvoří oxid uvedeného složení. Jak je vidět, peroxid vodíku zde působí jako redukční činidlo redukující čtyřmocný cer.Bylo...

Spôsob výroby soli s alkalickým kovom alebo kovom alkalických zemín 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255380

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poór Robert, Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Maczek Ján

MPK: A01N 39/04, C07C 53/134

Značky: alkalických, kyseliny, alkalickým, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, zemin, výroby, spôsob, kovom

Text:

...použiť i kombinácie vodných roztokov alkalických hydroxidov a ebo uhličitanov. Neutralizáciu taveniny pri uvedenej teplote možno uskutočniť hydroxidom, Lihličitanom, kysličníkom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemĺn.Počas neutralizácie pri teplote 85 až 100 stupňov Celzia sa neutralizačná Voda samovolne uvoľňuje z reakčného priestoru a odchádza z taveniny neutralizovanej Z-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vo forme vodných pár,...

Snímač mechanického napětí zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246820

Dátum: 01.03.1988

Autori: Procházka Rostislav, Horák Alois

MPK: G01L 1/06

Značky: napětí, mechanického, snímač, zemin

Text:

...přiloženém výkrese je schematicky uvedene uspořádání snímače mechanického napětí zemin podle vynálezu. Snímač se skládá z nosného tělesa g vetvaru dutého tvarovaného válce, uzavřeného zespodu dnem gł. V horní vnitřní části tohoto nosného tělesag je vytvořeno spodní vybraní gg a vrchní vybraní gä. Ve spodním vybraní gg je přes průměr nosného tělesa g volně uložen vy měnitelný nosník s mechanicko-elektrickým převodníkem, tvořeným...

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236299

Dátum: 01.02.1988

Autori: Štěpánková Kamila, Juránek Jiří

MPK: C23F 15/00, C02F 5/14

Značky: zemin, způsob, inhibice, inkrustací, uhličitany, alkalických, tvořených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin v těžební koloně zemního vrtu a v následných rozvodných a úpravárenských zařízeních při těžbě proplyněných mineralizovaných vod pro balneologické účely, popřípadě při úpravě průmyslových vod s obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého. Účelem vynálezu je zabránit tvorbě inkrustů v otevřených, necyklických systémech, bez ztráty hygienické nezávadnosti vod a bez zásahu do procesu v...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Didek Václav, Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B01D 11/04

Značky: podskupiny, alkalických, separace, zemin, kovů, extrakční, způsob, vzájemné

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242362

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vejdilek Zdenik

MPK: G01B 5/00, F161 3/06

Značky: hornín, pozorovací, zemin, posunu, měření, rozpěrka

Text:

...Pozorovací rozpěrka je proto způsobilá k upnutí i ve vrtu, jehož stěny jsou rozrušené a který je vyhlouben v měkkých, snadno deformovątelných horninách a zeminách.Příklad provedení pozorovací rozpěrky podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pozorovecí rozpěrka ve stavu uvolněném, v podélném řezu a na obr. 2 tatáž pozorovací rozpěrka ve stavu rozepřeném, rovněž v podél ném řezu.Na dutém válcovém tělese §...

Zařízení pro měření lepivosti zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238465

Dátum: 01.10.1987

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: G01N 19/04

Značky: zařízení, zemin, měření, lepivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření lepivosti zemin sestávající z nalepovací a měřicí části. Nalepovací část je vytvořena spojením základního závaží opatřené na jedné straně držadlem a na druhé straně je rozebiratelně spojeno s nalepovacím kroužkem, který má vytvořen vodicí výstupek a odvodňovací kanálky, pod kterými je umístěn vzorek zeminy, který je uložen ve vzorkovém prstenci, s rozebiratelně připojeným ochranným prstencem a základní podložkou. Měřicí část...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252287

Dátum: 13.08.1987

Autori: Loučka Tomáš, Janoš Pavel, Novák Jaromír, Matušek Miroslav, Vaverka León

MPK: C01F 17/00

Značky: uhličitanu, zemin, prvků, způsob, vzácných, přípravy

Text:

...a klademinimální nároky na použité chemikálie a zařízení. Použíje-li se ke erážení roztok dusičnanů, odpadá při realizaci vynálezu roztok dueičnanu amonného, který lze použítnapříklad pro výrobu bnojiv. Způsob podle vynálezu lze zařadit mezi beĺodpadové technologie.Vzhledem k tomu, že všechny prvky vzácných zemin se vyznačují velmi podobnými vlestnoetmi je způsob podle vynálezu poušitelný ke srážení kteréhokoliv z nich i ke erážeí Jejich...

Způsob získávání uranu a/nebo vzácných zemin kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252226

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baran Václav, Kuča Libor

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, kapalinovou, zemin, způsob, získavání, extrakci, vzácných

Text:

...se dosáhne izolace uranu a/nebo vzácnych zemin z výchozí suroviny, která takto slouží nejen k výrobě průmyslových hnojiv, ale i jako uvedených prvků. Vedle příznivých ekonomických důsledků má tento postup také příznivé důsledky ekologické, a to tím, že přispívá značnou měrou k ochraně životního prostředí, jmenovitě k ozdravění potravinářského řetězce, protože odstraňuje nevratné vnašení radioaktivníhoV příkladech jsou uvedeny některé...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kryška Jindrřich, Horyna Ladislav, Spěváček Jiří

MPK: B01J 23/76, C07B 3/00

Značky: kysličníku, způsob, zemin, katalytické, výroby, obsahem, aktivního, vzácných, směsného, účely, železitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239886

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pscheidt Jioí

MPK: G01N 33/00

Značky: rozpěrka, zemin, posunu, měření, hornín, pozorovací

Text:

...víkem dutého válcového tělesa.Více pozorovacích rozpěrek v jednom vrtu lze instalovat, když ve víkách jsou proti sobě upraveny centrální otvory pro průvlečnou koaxiální měrnou trubku.Výhodou pozorovací rozpěrky podle vynálezu je spolehlivé upnutí jak v tvrdých, tak měkkých horninách i v zeminách a možnost instalovat v jednom vrtu tři, popřípadě 1 více pozorovacích rozpěrek za sebou. Posun hornín nebo zemin je možno spolehlivě měřit pomocí...

Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin při bobtnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251109

Dátum: 11.06.1987

Autor: Pexa Ladislav

MPK: G01N 33/24

Značky: zemin, bobtnání, zařízení, vlastností, stanovení, fyzikálních

Text:

...výkresech je znázorněno zkušební zařízení, kde na obr. 1 je v řezu celková sestava zařízení, na obr. 2 je znázorněn detail dna zařízení.Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin obr. 1 má v tělese l zařízení ve Spodní časti pláště vytvořenu komoru lg, v tělese l zařízení je umístěn vnitřní válec g, ve kterém jsou uloženy spodní odběrný píst A a odběrné valečky g, které mají z obou stran umístěny porézní destičky lg, s...

Stabilizace zpětných zásypových zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250141

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zpětných, stabilizace, zemin, zásypových

Text:

...kovy ko stabilizaci zpětných zasypových zomin podle tohoto vynálezu.Vodné roztoky solí polyakrylátu s alkalickými kovy so používají v toxtilním průmyslu jako šlíchtovací prostředky nebo ve výrobě omulzních barev a laků. Pro stabilizaci zemin lze použít soli polyakrylátu o molekulární hmotnosti 400 až 6700, s výhodou 550 važ 3 300 s alkalickýmí kovy, zejména sodíkem.Při stabilizaci zeminy zle postupovat tak. že vodným roztokom polyakrylátu...

Přístroj pro stlačování zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248637

Dátum: 12.02.1987

Autori: Weiglová Kamila, Eichler Jaroslav, Maceková Věra

MPK: G01N 33/24

Značky: zemin, prístroj, stlačování

Text:

...destíěkou e s porézním válcem.Jak petrno z obr. 1 je v tělese 1 přístroje vlolsn propustný prstenec 2, zhotovení například z propustněho porcelánu. Ve epodní části telesa 1 přístroje je vloženo propustná destičks A. zetímco horní strana telesa 1 přístroje je uzavřens horní propustnou destičkou 3 zhotovenou rovněž z propustného materiálu, na níž je umístěna tuhé destičke. na níž je vyvozován konsolidační tlak.Do přístroje je možno vložit...

Způsob přidávání kovů vzácných zemin při vakuování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248631

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pindor Jaroslav, Ostruszka Rudolf, Radek Jaroslav

MPK: C21C 7/10

Značky: kovů, způsob, oceli, vzácných, přidávání, vakuování, zemin

Text:

...kokil v uröitám pŕedepsnnóm okan žiku a v předepsaném množství. U tohoto způsobu se nemusí vždy kovy vzácnych Benin dostat stejnoměrně do všech částí ingotu a prvotní licí kúra je o kovy vzácnych zemín ochuzena.Výše uvedené nedostatky jsou odatraněny způsobem přidávání kovů vzácnych zemin při vakuování oceli na zařízení typu DH podle vynálezu, jeho podstatou jo, že kovy vzácnych zemin jsou přidávény přímo do vakuovací komory shore, přičemž...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sádlo Josef, Šprongl Luděk, Vlček Hanuš

MPK: G21G 4/00

Značky: nosnou, směsi, zemin, vzácných, radioaktivních, způsob, radionuklidu, přípravy, transuranů, prvků, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...